EHS – elektromagnetisk hypersensitivitet

Film og video indslag om EHS kan du finde her:
http://nejtil5g.dk/videoer/ehs-elektromagnetisk-hypersensitivitet/
Selvhjælp mod stråling se mere her:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/selvhjaelp-mod-straaling/
Se også her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/sundhedsmaessige-risici-ved-elektromagnetisk-straaling/
https://nejtil5g.dk/smart-meters/smart-meters/

Indhold
Hvad er EHS
– eksempler på symptomer
– Om grænseværdier og forskning på elektrisk overfølsomhed
– EUROPAEM EMF-retningslinjer 2016
Forskningen
– Elektromagnetisk hypersensitivitet: Facta eller fiktion?
Konkrete tilfælde
E-smog flygtninge
Beskyt dig selv

Hvad er EHS

EHS er en forkortelse for Elektro Hyper Sensitivitet og kaldes ofte el-overfølsomhed. Personer med EHS er mere påvirkelige og følsomme og har lavere tolerencetærskel overfor elektromagnetisk stråling, end den gennemsnitlige befolkning.
Vanskelighederne for den enkelte præges af symptomernes sværhedsgrad, men også af de ydre påvirkninger i hverdagen. Noget er fælles for mennesker med EHS, men meget er forskelligt.
Der er stor forskel på, hvordan man reagerer på forskellige strålekilder. Nogle tåler godt enkelte kilder, men reagerer kraftigt på andre typer strålekilder.
Nogle reagerer på trådløst udstyr, andre på strømkabler, elektriske apparater m.v. og nogle på begge dele. Symptomerne kan variere afhængigt af individuel grad af følsomhed og hyppighed af eksponering. Elektro hyper sensitive personer reagerer ofte på lavfrekvente og højfrekvente felter, men ikke altid lige kraftigt.
Mange har oplevet at blive akut overfølsomme efter en lang samtale i trådløs telefon, mobiltelefon eller intenst arbejde foran computer. Andre oplever gradvise symptomer efter lang tids ophold i nærheden af højspændingsledninger, mobilmaster, elektriske apparater eller clockradioen på natbordet.

Elektromagnetiske felter (EMF’er) ændrer især blod- og hjernefysiologi hos elektrosensitive (ES) mennesker, og virkningen på biologiske markører stiger og falder med eksponeringsintensiteten. EMF’er udløser store effekter i hjernen. Den vigtigste effekt er åbningen af ​​blod-hjerne-barrieren. Dette gør det muligt for kviksølv, organochlorater og andre toksiske stoffer at gennemsyre hjernen, hvor de forårsager forskellige lidelser og neurodegenerative sygdomme. EHS er en ekstrem reaktion på forholdsvis lave eksponeringsniveauer for elektriske og magnetiske felter med lav frekvens (50-60Hz) udsendt af elektriske ledninger og elektriske apparater, op til 10 MHz eller 300 GHz radiofrekvenser, herunder mikrobølger, trådløse enheder og deres antenner. Dette syndrom anerkendes i Sverige som et handicap, der giver plads til forskellige ændringer i miljøet ved hjælp af beskyttelsesudstyr til at sænke eksponeringer, der kan statsstøttes. De mest følsomme tilfælde tilskrives fejlagtigt psykiatrien: symptomerne (kardiovaskulær, dermatologisk, neurologisk og muskuløs) hos disse personer er så stærke, at de er nødt til at beskytte sig med specielt tøj, maling, metalafskærmninger, ideelt forbundet til den elektriske jord. Andre flytter til skove, huler og fjerntliggende steder langt væk fra EMF-emissioner. Biologiske tests viser, at 30% har forhøjede histaminhastigheder, 50% har en forhøjet hastighed af stressproteiner, de fleste af dem har en meget lav hastighed af melatonin (anticancerhormon), og 30% har antistoffer og proteinhastigheder, der indikerer termisk shock og hjerne lidelse. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO) er der ingen etableret forbindelse.

Hvorfor er vi så bekymrede over EHS?
Undersøgelser viser, at 10 til 50% af befolkningen bliver meget intolerante over for EMF’er i de næste 25 til 50 år. Jeg har 450 patienter, og jeg ser op til 20 nye patienter hver uge, inklusive børn med hovedpine, hukommelsestab, opmærksomhed eller sprogproblemer. Vi har den største klynge i Europa af elektrofølsomme patienter. Dette er et stort problem inden for folkesundheden.” (2012 – Prof. Belpomme er præsident for foreningen for forskning og behandling mod kræft (fransk akronym ARTAC).
Emerging electromagnetic hypersensitivity (EHS) anerkendes mere og mere af sundhedsmyndigheder, handicappeadministratorer og sagsbehandlere, politikere såvel som domstole.

ARTACs studier har på tværs af forskellige patientpræsentationer identificeret tre klinisk forskellige sekventielle faser af EMFIS: præ-symptomatisk (induktion), symptomatisk (tilstandsperiode) og evolutionære faser. (1)

1. Den præ-symptomatiske eller induktionsfase
Først og fremmest afhænger de observerede symptomer stort set af typen af ​​elektromagnetisk kilde, der observeres. I over 50% af tilfældene er årsagsfaktoren brugen af mobiltelefon eller trådløs telefon eller en Wifi-tilsluttet computer. Sjældnere ses en langvarig eksponering for en højspændingsledning, en elektrisk transformer, mast eller pylon med flere antenner impliceret; meget sjældnere ved brug af ​​geo-lokaliseringsenheder eller en længerevarende eksponering for radar eller vindmølle.
Intolerance symptomer
Forskellige kilder redegør for, hvorfor der i startfasen blandt personer, der er taler uforholdsmæssig meget i mobiltelefon eller trådløs telefon, primært forekommer følgende intolerance symptomer: smerte og / eller varme i det ene øre, derefter i det andet (patienten bruger det andet øre på grund af de problemer, der er fremkaldt i det første øre), dysæstesi i form af prikken, forbrænding eller kløe i ansigtet og / eller hovedbunden i armen eller underarm og / eller i hånden, der holder mobiltelefonen eller en computermus. Næste hovedpine er typisk forbundet med stivhed og smerter i nakken. Ofte kan der forekomme bilateral tinnitus, som kan blive permanent i tilfælde af kontinuerlig eksponering og kan være forbundet med intolerance over for støj, især baggrundsstøj i form af hyperacusis, sjældnere er tinnitus og hyperacusis forbundet med en ægte Meniere svimmelhed. Synsforstyrrelser såsom sløret syn, lysglimt og i nogle tilfælde kan abnormiteter med dyb følsomhed som følge af såkaldt svimmelhed forekomme og resultere i ligevægtsproblemer under gang; derudover kan der observeres midlertidige hudlæsioner med brændende fornemmelse (kausalgi) og / eller kløe. Myalgi og / eller ledlidelser (artralgi, stivhed) i de områder af kroppen, der udsættes for EMF, bliver også rapporteret af patienterne; alligevel er intolerance hos flere patienter relateret til forekomsten af ​​såkaldt forbigående “lammelse”, der er kendetegnet ved det brutale og reversible underskud af muskelstyrke i en legemsdel. Et meget vigtigt punkt er, at kognitive lidelser næsten konstant tidligt er forbundet med alle de ovenfor beskrevne symptomer. Den positive egenskab ved denne prodromiske fase er dens reversibilitet forudsat at den elektromagnetiske tilbagetrækning og behandlingen gennemføres kort efter de første symptomer er dukket op, en lektion for bevidsthed og forsigtighedsforstyrrelse.

2. Den symptomatiske fase.
Denne anden periode svarer til udformningen af ​​det karakteristiske kliniske billede af EMFIS. I løbet af denne fase bliver symptomerne på intolerance overfor de elektromagnetiske felter mere alvorlige og opstår oftere. Symptomer forårsaget af elektromagnetiske felter opstår ved svagere og svagere intensiteter og gradvis over hele det elektromagnetiske spektrum. Denne periode svarer til EHS-manifesteringen og den kliniske udvikling hos de modtagelige patienter. Denne fase er hovedsageligt præget af tilstedeværelsen af ​​alvorlige kognitive svækkelser såsom opmærksomheds- og koncentrationsunderskud og øjeblikkeligt hukommelsestab (kortvarig eller fikseringshukommelse). Ud over denne meget rige symptomatologi, hovedsagelig af neurologisk type, kan andre symptomer forekomme ved eksponering: vegetative sympatisk-mimetiske symptomer såsom respirationsundertrykkelse, takykardi eller endda takyarytmepisoder og / eller fordøjelses- eller urinproblemer kan forekomme, hvilket nogle gange fører til forekomsten svimmelhed, normalt uden bevidsthedstab. Desuden er denne fase kendetegnet ved en symptomatisk triade, der inkluderer søvnløshed, kronisk træthed og muligvis depressiv tendens. Denne anden EMFIS-fase kan også være kendetegnet af adfærdsmæssige abnormiteter såsom irritabilitet og verbal vold og sjældent selvmordstendens. De indledende symptomer kan i alle tilfælde dukke op igen i en akut eller subakut præsentation, hver gang folk udsættes for EMF igen, selv ved lav eller meget lav intensitet. I løbet af denne fase kan de biologiske tests fastslå diagnosen EMFIS i de fleste tilfælde, selvom der findes “nøgne” biologiske former (uden nogen påviselige biologiske markører) i cirka 20% -30% af tilfældene. Vi understreger dog her, at mens klassiske hjernebilleddannelsestest er konsekvent normale, selv i tilfælde af såkaldte nøgne biologiske former for EMFIS, kan cerebral hypoperfusion konstant detekteres ved hjælp af hjerneekodoppler. Der er observeret symptomatisk forstærkning med visse kemikalier, men grundlæggende på dette stadium på grund af den kombinerede effekt af behandlings- og beskyttelsesforanstaltninger er de kliniske og biologiske symptomer, herunder hjernens hypoperfusion, stadig generelt reversible, men desværre er elektrooverfølsomhed ikke.

3. Evolutionsfasen.
Den tredje EMFIS-fase er kulminationen på den patologiske lidelse. Komplikationer afhænger af behandlingens tidlighed og varighed (i flere år) og frem for alt for tidlig der sker en tilbagetrækning fra EMF-eksponering. I mangel af behandlings- og beskyttelsesforanstaltninger er udviklingsfasen faktisk præget af overgangen fra funktionelle biologiske anomalier til gradvis dannelse af histopatologiske organiske læsioner, der er irreversible.
Børn
Risikoen ser ud til at være mere alvorlige hos børn end hos voksne, ikke overraskende på grund af udviklingssårbarheden, herunder forsinkede effekter, såsom ungdommelig EMFIS; med muligheden for hovedpine, søvndysfunktion og psykologiske abnormiteter, der manifesteres ved forekomsten af ​​dysleksi, nedsat opmærksomhed og koncentration og øjeblikkeligt hukommelsestab i skolen, ud over eventuelle adfærdsmæssige problemer, som forældre og lærere ofte misforstår. Den elektromagnetisk intolerance kan i sidste ende være så intens, at barnet nægter at gå i skole, mens ingen ved præcist hvorfor. I skolen eller derhjemme kan Wi-Fi og / eller master i nærheden med relæantenner være involveret. Hos disse børn kan ikke EMF-induceret psykose og / eller endda svære EMF-inducerede somatiske lidelser udelukkes.
Unge
Hos unge forekommer lignende risici, forårsaget eller forværret af overforbrug af mobil og computer, der i de mest alvorlige tilfælde kan føre til en vis mental forringelse svarende til Alzheimers sygdom (her forekommer hos meget unge mennesker).
Gravide
Ligeledes er gravide kvinder i fare, når de udsættes for elektromagnetiske felter, med deraf følgende spontan abort; og barnet har risiko for at udvikle alvorlige psyko-neurologiske lidelser inklusive autisme, hvilket i øjeblikket undersøges af forskellige forsker teams verden over.
Voksne
Hos voksne kan udviklingen af ​​EMFIS være enten (1) en delvis regression af symptomer i tilfældet med tidlig implementering af behandlingen og af forebyggende foranstaltninger til elektromagnetisk undgåelse eller (2) et forvirringssyndrom med forskellig intensitet forbundet med øjeblikkeligt og derefter retrograd hukommelsestab (tab af tidligere information), “blanks” – et midlertidigt hukommelses- eller bevidsthedstab – og / eller tidsmæssig-rumlig desorientering, i mangel af behandling og elektromagnetisk undgåelse endelig (3) en fuld tilstand af demens svarende til Alzheimers sygdom, men betragtes som en præ-Alzheimers tilstand på grund deres unge alder.
Alzheimer
Mere end udviklingen af kræft er den mest almindelige komplikation af EHS Alzheimers sygdom. For patienter diagnosticeret på et tidligt symptomatisk stadium er der udviklet behandlinger, der kan resultere i fuldstændig eller delvis reversibilitet af biologiske abnormiteter (inklusive cerebral hypo-perfusion), der fører til at stoppe udviklingen mod Alzheimers sygdom. Selv på et mere avanceret stadium, selvom de er mindre effektive, kan disse behandlinger stadig hjælpe, i det mindste indledningsvis i modsætning hertil, har psykiatriske lægemidler kun en palliativ effekt. Sådanne stoffer anbefales kun i tilfælde af etableret Alzheimers sygdom, dvs. i tilfælde af irreversibel kognitiv svækkelse og adfærdsmæssige problemer.
Multipel sklerose
For patienter med multipel sklerose, syntes en vedvarende brug af mobiltelefon at have været årsagen til sygdommen eller i det mindste udløseren til en ny evolutionær episode.
Parkinson
Hos andre patienter syntes langvarig eksponering for EMF at have forårsaget en forværring, hvis ikke oprindelsen af ​​Parkinsons syndromer).
Hos andre patienter kan overforbrug af ​​mobiltelefon have udløst epileptiske anfald.
Brugen af ​​mobiltelefon for patienter med multipel sklerose, Parkinsons sygdom og / eller epilepsi må bestemt frarådes. Endelig er en langvarig eksponering for EMF hos flere andre patienter forbundet med bryst- eller ovariecancer eller tilbagekomsten af samme.

Symptomerne (2)

Elektro hyper sensitivitet kan udvikle sig gradvist eller akut og man kan have et eller flere symptomer samtidig. Hvordan og hvornår symptomer opstår, varierer fra person til person. Ofte opstår symptomerne umiddelbart ved eksponeringen, men de kan også vise sig flere timer senere og have forskellig varighed.
Ofte reagerer nervesystemet først. En person der har EHS kan virke helt ude af sig selv, når han/hun udsættes for de frekvenser, der ikke tåles. Blive helt mat og svag, miste koncentrationen, få trykken i hovedet eller endda få et ildebefindende. Alt sammen uden at der kan findes en lægelig forklaring.
Sammenhængen mellem symptomer og elektromagnetisk stråling overses ofte, da den ikke er alment kendt, og da symptomerne ofte kommer forsinket.
En del oplever en “tømmermænds effekt” med migræne, lysfølsomhed, synsforstyrrelser, mavesyre og måske endda opkast i forbindelse med kroppens udrensning efter kraftige påvirkninger.

Eksempler på symptomer:

Nervesystemet
Trykkende fornemmelse i hovedet, hovedpine, migræne, svimmelhed, koncentrations- og hukommelsesbesvær, søvnløshed, stress, træthed, rysten, muskelsmerter, krampe, uro eller sovende og stikkende fornemmelser i kroppen, smerter der flytter sig rundt i kroppen, depression. Hos børn ses især hyperaktivitet.

Hjerte- karsystemet
Hjertebanken, hjerterytme forstyrrelser, højt blodtryk, svedeture og væskeophobninger.

Mave- tarmsystemet
Mavesyre, kvalme, opkast, intolerancer (f.eks. gluten og laktose).

Åndedrætssystemet
Åndenød, astma, hals-, bihule- og lungebetændelser. Rød hud, brændende fornemmelser, lysfølsomhed, eksem og kløe.

Andet
Overfølsomhed over for kemikalier o.a., nedsat immunforsvar, synsproblemer (lysfølsomhed for især flimrende lys), røde øjne, trykken bag øjne, støj og susen for ørerne, tinnitus, ørepine, tandpine (især i tænder med metal-fyldninger), hårtab, påvirkning af kirtler, f.eks. brystkirtler, lymfekirtler og prostata. Der ses også en større hyppighed af pollen allergier hos EHS-patienter.

Kilder:
1) Gennemgangen af faserne er taget fra artiklen i emfsa, hvor der også findes en mere uddybet introduktion til EHS:
https://www.emfsa.co.za/ehs/what-is-electrohypersensitivity/
Se også:
http://www.ehs-mcs.org/en/intolerance-susceptibility-hypersensitivity_114.html
http://www.ehs-mcs.org/en/liens-utiles_157.html
2) Her taget efter EHS foreningens introduktion. Se mere på foreningens hjemmeside: http://www.ehsf.dk/

Slik eller ballade? Om grænseværdier og forskning på elektrisk overfølsomhed
Notat af Einar Flydal1 og Else Nordhagen2, v. 1.0 den 04.06.2020.
“Er det overhovedet muligt at få sundhedsmæssige problemer med elektromagnetisk felt (EMF), der er svagere end nutidens grænseværdier? Og kan det være ekstra følsomt – el-følsomt – til sådan eksponering? Disse to spørgsmål er centrale i den sundhedspolitiske diskussion af grænseværdier inden for strålingsbeskyttelse.
Svaret, der er grundlaget for norsk sundhedsvæsen på dette område, er, at ingen af ​​delene betyder noget, og at årsagerne til reaktionerne hører hjemme i psykiatrien. Uden en sådan afvisning, at elektrisk overfølsomhed faktisk kan knyttes til EMF, er tæppet revet væk under nutidens norske strålingsbeskyttelse.
Det næste spørgsmål er, om det er muligt – med videnskabelige metoder – at bevise eller afvise, at en sådan ekstra følsomhed overfor EMF er en realitet. Fagfolkene er nu helt enige i, at den type undersøgelser, der ligger til grund for norsk sundhedspolitik på området, ikke er anvendelig og bør ses bort fra.
Vi ser på konceptet, hvordan norske sundhedsmyndigheder har fejlet ved at følge grundlæggende ICNIRP’s linje og professionelle dogmer snarere end udviklingen af ​​viden og “fakta på jorden”, om problemet med myndighedernes beviser og viser, at der er omfattende forskningslitteratur og klinisk bevis hvilket giver meget godt bevis på, at eloverfølsomhed faktisk udløses af “elektricitet” og tilskynder til en prisændring til sidst.”

1) Einar Flydal er kandidatuddannelse. og Master of Telecom Strategy and Technology Management, med baggrund som strategirådgiver og forsker ved Telenor ASA, udvikler og projektleder i introduktionen af ​​IKT i skole, arbejde og administration og som universitetslektor ved NTNU. Han er pensionist og skriver om EMF, sundhed og miljø.
2) Else Nordhagen er en dr. scient. inden for informatik med baggrund som seniorforsker ved SINTEF og Telenor R&D samt universitetslektor, serieentreprenør og udvikler af web / web-software. Hun er handicappet og skriver om EMF, sundhed og miljø.

Notatet kan hentes frit her:
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2020/06/EFlydal-og-ENordhagen-20200604-Knask-eller-knep-om-forskning-på-el-overfølsomhet-v.10.pdf

EUROPAEM EMF-retningslinjer 2016 for forebyggelse, diagnosticering og behandling af EMF-relaterede helbredsproblemer og sygdomme
Forekomsten af kroniske lidelser og sygdomme som er forbundet med ikke-specifikke symptomer er stigende. Udover kronisk stress i sociale og arbejdsmæssige miljøer er årsagen fysiske og kemiske eksponeringer i hjemmet, på arbejdspladsen og i fritiden eller de er medvirkende miljømæssige stressfaktorer, som den praktiserende læge såvel som andre personalegrupper i sundhedsvæsnet må være opmærksomme på. Det er i dag nødvendigt at tage “nye eksponeringer” som elektromagnetiske felter (EMF) i betragtning.
ORIGINAL ENGELSK UDGAVE: DOI 10.1515/reveh-2016-0011 DANSK OVERSÆTTELSE: EHS Foreningen, superviseret af lægefaglig rådgiver John Jalving, Speciallæge i Almen Medicin, Lektor emeritus ved Syddansk Universitet.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27454111
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2020/05/EUROPAEM-EMF-vejledning-dansk-udgave-25012017.pdf

EHS en ny snigende verdensomspændende pest: Kan der være en sammenhæng mellem kraftig stigning af unge migrænepatienter og elektrohypersensitivitet (EHS)
Symptomer med lysfølsomhed, dunkende hovedsmerter der bliver ved i timer eller dage sendte i 2019 870 unge mellem 20 og 29 år på hospitalet for at modtage behandling for migræne. Det er en stigning på 51 procent i forhold til fem år tidligere fremgår af et opslag på DR den 22. maj 2021. (1)
Ifølge Messoud Ashina, professor i neurologi og overlæge ved Dansk Hovedpinecenter i Glostrup, er tallene er bekymrende da det kun er de allersværeste migrænepatienter, der henvises til hospitalet: ”Det vi ser her, er altså kun toppen af isbjerget. Og når man er 20 år, så går man desuden ikke til lægen, fordi man har lidt ondt i hovedet. Så er det fordi, det er alvorligt.”
Flere faktorer og flere slags hovedpiner
Stigningen i antallet af unge migrænepatienter, skyldes dog ikke nødvendigvis kun, at flere unge får migræne. ”Vi har set indikationer på, at miljøfaktorer som for eksempel pesticider og øget stress gør, at flere får migræne. Samtidig kan stigningen hænge sammen med, at flere simpelthen har fået øjnene op for, at det er muligt at få hjælp, når man har migræne”, siger Messoud Ashina. Nationalt Videnscenter for Hovedpine har udgivet en pjece med diagnoser og behandling. (2)
Handicap-SU
Studerende med migræne får i Danmark mulighed for at få et tillæg til SU’en (statens uddannelsesstøtte) på 8.991 kroner, så der er råd til husleje, mad og studiebøger. I 2019 var 717 studerende en del af ordningen med handicap-SU, fordi de lider af en neurologisk lidelse. Og flere får øjnene op for, at den findes, viser nye tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. (3)
EHS – elektrohypersensitivitet
EHS elektrohypersensitivitet nævnes selvklart ikke som værende en mulig årsag, trods at netop hovedpinen er et af de indledende tegn på at man lider af EHS. (4)
Ser vi på statistikken (jvf. illustrationerne) er der et tankevækkende sammenfald i udviklingen af hhv. elektrosmog, migræne og EHS.

Kan være et billede af tekst, der siger "Antallet af unge 20'erne, der kommer behandling pả hospitalet for migraene. 900 800 700 600 500 2014 2015 2016 2017 Killde: Sundhedsdatastyrelsen 2018 2019 Tallene fra 2020 er ikke medtaget pá grund af corona. Nedlukning. mittrygtog restriktioner ger, at tallene ikke er retvisende, vurderer professor neurologi og overlaege ved Dansk Hovedpinecenter Glostrup, Messoud Ashina."
Ingen tilgængelig billedbeskrivelse.
Anslået prævalens (%) af mennesker rundt om i verden, der anser sig selv for at være elektrohypersensitive, plottet over tid i en normal fordeling graf.
Kilde: https://www.emfsa.co.za/ehs/what-is-electrohypersensitivity/

Kan være et billede af tekst

Årsagen til EHS er primært brug af mobiltelefon eller Wifi-tilsluttet computer, hvor de begyndende primære intolerance symptomer er:

  • Smerte og/eller varme i ørerne (først det ene så det andet), dysæstesi i form af prikken, forbrænding eller kløe i ansigtet og/eller hovedbunden i armen eller underarm og/eller i hånden, der holder mobiltelefonen eller en computermus.
  • Hovedpine som typisk forbundet med stivhed og smerter i nakken.
  • Ofte forekommer bilateral tinnitus, som kan blive permanent i tilfælde af kontinuerlig eksponering og kan være forbundet med intolerance over for støj.
  • sjældnere ses en ægte Meniere svimmelhed, kendetegnet ved svimmelhed, kvalme og opkastninger, hørenedsættelse, tinnitus og trykken for øret.
  • Synsforstyrrelser såsom sløret syn, lysglimt og i nogle tilfælde kan abnormiteter med dyb følsomhed som følge af såkaldt svimmelhed forekomme og give balanceproblemer.
  • Midlertidige hudlæsioner med brændende fornemmelse og/eller kløe.
  • Myalgi og/eller ledlidelser i de områder af kroppen, der udsættes for EMF, nævnes ligeledes samt forekomsten af forbigående “lammelse”, der er kendetegnet ved reversible underskud af muskelstyrke i en legemsdel.

Det positive ved denne indledende fase er dens reversibilitet forudsat at man fjerner og er opmærksom på den elektromagnetiske påvirkning.
EHS en ny snigende verdensomspændende pest

Professor Dominique Belpomme og Forskningsdirektør ved ARTAC Philippe Irigaray har siden 2009 opbygget en database, som i pt. inkluderer mere end 2000 personer med elektrohypersensitivitet (EHS) og/eller MCS-tilfælde (multiple chemical sensitivity).
Databasen viser, at EHS i 30% af tilfældene er forbundet med MCS (overfølsomhed for kemikalier), og at MCS går forud for EHS i 37% af de EHS/MCS-relaterede tilfælde. Deres research tyder også på, at kvinder er genetisk mere modtagelige end mænd for den miljøintolerance, der tilskrives EMF’er og/eller kemikalier.
De mest karakteristisk symptomer som de identificerede var kombinationen af hovedpine, tinnitus, hyperacusis, svimmelhed, tab af umiddelbar hukommelse og opmærksomhed / koncentrationsmangel. Faktisk var udgjorde hovedpine det primære symptom nemlig 88% af samtlige med EHS, 80% af dem der led af kemisk overfølsomhed og hele 96% af dem der led både af EHS og kemisk overfølsomhed.
Konklusionen
Deres data bekræfter at EHS er en neurologisk patologisk lidelse, som kan diagnosticeres, behandles og forhindres. Fordi EHS er ved at blive en ny snigende verdensomspændende pest, der involverer millioner af mennesker, beder de Verdenssundhedsorganisationen (WHO) om at medtage EHS som en neurologisk lidelse i den internationale klassificering af sygdomme
.
Kilder:
1) https://www.dr.dk/nyheder/indland/naar-det-dunkende-hoved-ikke-skyldes-toemmermaend-flere-i-20erne-bliver-behandlet
2) https://videnscenterforhovedpine.dk/wp-content/uploads/2020/11/Hovedpine-123-Version-1.1-2020.pdf
3) https://www.dr.dk/nyheder/indland/ekstrem-hovedpine-sender-flere-studerende-paa-handicap-su
4) https://www.emfsa.co.za/ehs/what-is-electrohypersensitivity/

Forening: Teleforlig vil gøre eloverfølsomme borgere hjemløse.
”Skal de sidste næsten strålefri huller på landkortet lukkes, har vores medlemmer ingen steder at søge hen og vil stå i en desperat situation,” pointerer formanden, der appellerer til myndighedernes fornuft, da mange medlemmer befinder sig uden for arbejdsmarkedet og i forvejen er meget syge.
forskning.dk/forening-teleforlig-goere-eloverfoelsomme-borgere-hjemloese/

EHS foreningen angiver, at foreningen vokset med 400% på 5 år. Omtrent i takt med den trådløse infrastrukturs udvikling. Febr. 2019.

Elektromagnetisk hypersensitivitet i Danmark – Et udfordrende handikap. EHS Foreningen 2019.
http://ehsf.dk/dokumenter/EHS_DK_et-udfordrende-handikap.pdf

På verdensplan findes der en lang række anerkendte læger, som finder evidensen for EHS overbevisende:
http://www.ehs-mcs.org/en/
http://eceri-institute.org

Megen nyttig information finder du også på denne tyske hjemmeside:
https://www.elektrosensibel-ehs.de/

Forskningen

Elektrohypersensitivitet som en nyligt identificeret og karakteriseret neurologisk patologisk lidelse: Sådan diagnosticeres, behandles og forhindres det.
Dominique Belpomme (*) og Forskningsdirektør Philippe Irigaray (**) begge tilknyttet Association for Research Against Cancer (ARTAC) samt European Cancer and Environment Research Institute (ECERI), Bryssel, Belgien. Belpomme er også tilknyttet Department of Cancer Clinical Research, Paris V University Hospital, Frankrig. Udgivet 11. marts 2021. (1)

An external file that holds a picture, illustration, etc.
Object name is ijms-21-01915-g007.jpg
Anslået prævalens (%) af mennesker rundt om i verden, der anser sig selv for at være elektrohypersensitive, plottet over tid i en normal fordeling graf.


Abstrakt
Siden 2009 har vi opbygget en database, som i øjeblikket inkluderer mere end 2000 elektrohypersensitivitet (EHS) og / eller MCS-tilfælde (multiple chemical sensitivity). Denne database viser, at EHS er forbundet i 30% af tilfældene med MCS, og at MCS går forud for EHS i 37% af disse EHS / MCS-relaterede tilfælde. EHS og MCS kan karakteriseres klinisk ved et lignende symptomatisk billede og biologisk ved lavgradig inflammation og et autoimmunt respons, der involverer autoantistoffer mod O-myelin. Desuden er 80% af patienterne med EHS til stede med en, to eller tre detekterbare oxidative stressbiomarkører i deres perifere blod, hvilket betyder, at disse patienter generelt har en ægte objektiv somatisk lidelse. Ved at bruge ultralyd cerebral tomosfygmografi og transkraniel Doppler-ultralyd viste vi desuden, at tilfælde har en defekt i den midterste hjernearteriehæmodynamik, og vi lokaliserede en vævspulsometrisk indeksmangel i det kapsel-thalamiske område af de temporale lober, hvilket antyder involvering af limbisk system og thalamus. Alt i alt antyder disse data stærkt, at EHS er en neurologisk patologisk lidelse, som kan diagnosticeres, behandles og forhindres. Fordi EHS er ved at blive en ny snigende verdensomspændende pest, der involverer millioner af mennesker, beder vi Verdenssundhedsorganisationen (WHO) om at medtage EHS som en neurologisk lidelse i den internationale klassificering af sygdomme.

Kilde:
*) https://www.artac.info/fr/artac/notre-organisation/mr-d-belpomme_000018.html
**) https://www.researchgate.net/profile/Philippe-Irigaray
1) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7139347/

Fakta eller fiktion:
Electromagnetic hypersensitivity: Fact or fiction?
Stephen J. Genuis og Christopher T. Lipp, november 2011

Abstrakt
Da udbredelsen af ​​trådløs telekommunikation eskalerer over hele verden, står sundhedspersonale over for udfordringen fra patienter, der rapporterer symptomer, som de hævder er forbundet med udsættelse for nogle frekvenser af elektromagnetisk stråling (EMR). Nogle forskere og klinikere anerkender fænomenet overfølsomhed over for EMR som følge af almindelige eksponeringer såsom trådløse systemer og elektriske apparater i hjemmet eller på arbejdspladsen; andre antyder, at elektromagnetisk overfølsomhed (EHS) er psykosomatisk eller fiktiv. Forskellige organisationer, herunder Verdenssundhedsorganisationen, samt nogle nationalstater udforsker omhyggeligt dette kliniske fænomen for bedre at forklare den stigende forekomst af ikke-specifikt, multi-system, ofte svækkende symptomer forbundet med ikke-ioniserende EMR-eksponering. Ud over et udvalg af fysiologiske klager rapporterer patienter, der er diagnosticeret med EHS, også dybe sociale og personlige udfordringer, hvilket forringer deres evne til at fungere normalt i samfundet. Dette papir tilbyder en gennemgang af den sparsomme litteratur om denne forvirrende tilstand og en diskussion af kontroversen omkring legitimiteten af ​​EHS-diagnosen. Der gives anbefalinger til at hjælpe sundhedspersonale i at tage sig af personer, der klager over EHS.
Konklusion
I løbet af de sidste 50 år har der været en menneskeskabt elektromagnetisk revolution med den udbredte frigivelse af elektronisk udstyr, trådløse systemer, elektriske maskiner såvel som gennemgribende højspændingsledninger og telekommunikationsemittere; i de næste 50 år vil vi begynde at være vidne til konsekvenserne af denne udvikling. Vi har et etisk ansvar for at definere virkningen af ​​sådan teknologi på den menneskelige organisme og at udvikle metoder til at undersøge og håndtere ugunstige følgevirkninger. Når de udsættes for visse frekvenser af EMR, oplever patienter med EHS ikke-specifikke tegn og symptomer, der påvirker flere kropssystemer; mange gøres handicappede og ude af stand til at fungere effektivt i samfundet. Der akkumuleres imidlertid beviser for, at mange EHS-patienter kan håndteres klinisk med succes og kan opleve betydelig bedring. Generelle anbefalinger til behandling af mennesker med SRI, inklusive EHS, involverer reduktion og undgåelse af miljøudløsere, afhjælpning af biokemisk og ernæringsmæssig status og mindskelse af bioakkumulerede toksiske belastninger (Genuis, 2010a). Derudover finder nogle patienter, at kognitiv adfærdsterapi og neural genoplæring er nyttige hjælpemidler til at tackle psykologisk stress og tilegne sig færdigheder til at overvinde EHS. Yderligere forskning er påkrævet for fuldt ud at forstå den detaljerede patofysiologi af EHS og for at forbedre nuværende terapier for at afhjælpe de lidelser, der er ramt af ramte individer. Folkesundhedsforanstaltninger, herunder uddannelse i lokalsamfundet og passende statslige reguleringer vedrørende eksponering af kemisk toksisk stof og EMR, er presserende nødvendige for at bevare folkesundheden og for at dæmme op for den stigende forekomst af denne forebyggelige medicinske lidelse. ‘Substitutionsprincippet’, der påberåbes af Sverige, der kræver vedtagelse af mindst risikofyldte og mest bæredygtige strategier, er en logisk tilgang til at fremme innovative teknologier til beskyttelse af individets og folkesundheden. Nylige beviser i den videnskabelige litteratur tyder på, at forskellige objektive fysiologiske ændringer er tydelige hos nogle EHS-personer, der hævder at lide efter udsættelse for visse frekvenser af EMR (McCarty et al., 2011; Havas et al., 2010). Som et resultat erkender mange forskere nu, at overfølsomhed over for EMR kan være en svækkende medicinsk tilstand, der påvirker et stigende antal mennesker over hele verden. Mens EHS-patienter kan starte skridt til at reducere eksponering for EMR, når de først er klar over vigtigheden af ​​at gøre det, er der behov for flere klinikere, der er fortrolige med EHS og SRI-mekanismen for dårligt helbred (Genuis, 2010a) for at diagnosticere, hjælpe og behandle det voksende antal lidende personer, der har et totalt tab for at forklare deres forskellige symptomer. I sidste ende, uanset om man vælger at tro, at EHS er fakta eller fiktion, har enhver etisk sundhedsudbyder en forpligtelse til oprigtigt at lytte til sine patienter, inklusive dem med EHS, og at gøre alt for at forbedre deres lidelse.
Kilder:
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2021/02/Electromagnetic_hypersensitivity_fact_or.pdf

Electromagnetic hypersensitivity (EHS, microwave syndrome) – Review of mechanisms
Yael Stein, MD, (Electromagnetic Radiation Clinic, Hebrew University-Hadassah Medical Center, Jerusalem, Israel samt Electromagnetic Radiation Clinic, Hebrew University-Hadassah Medical Center, Jerusalem, Israel) og Iris G. Udasin, MD (EOHSI Clinical Center, Rutgers University- School of Public Health, NJ, USA)
Received 2 August 2018, Accepted 25 March 2020, Available online 30 March 2020.
Abstract:
Elektromagnetisk overfølsomhed (EHS), tidligere kendt som “Mikrobølgesyndrom”, er en klinisk syndrom, der er kendetegnet ved tilstedeværelsen af ​​et bredt spektrum af ikke-specifikke multiple organsymptomer, typisk inklusive symptomer på centralnervesystemet, der opstår efter patientens akutte eller kronisk eksponering for elektromagnetiske felter i miljøet eller i erhvervsmæssige omgivelser. Talrige undersøgelser har vist biologiske effekter på celleniveau af elektromagnetiske felter (EMF) ved magnetiske (ELF) og radiofrekvens (RF) frekvenser i ekstremt lave intensiteter. Mange af de beskrevne mekanismer for multipel kemisk følsomhed (MCS) gælder med ændring af EHS. Gentagne eksponeringer resulterer i sensibilisering og dermed forbedret respons. Mange overfølsomme patienter ser ud til at have nedsat afgiftningssystemer, der bliver overbelastet af overdreven oxidativ stress. EMF kan inducere ændringer i calciumsignalkaskader, signifikant aktivering af frie radikaler og overproduktion af reaktive iltarter (ROS) i levende celler såvel som ændrede neurologiske og kognitive funktioner og forstyrrelse af blod-hjerne-barrieren. Magnetkrystaller absorberet fra forbrændingsluftforurening kunne have en vigtig rolle i hjernevirkningerne af EMF. Autonome nervesystemeffekter af EMF kunne også udtrykkes som symptomer i det kardiovaskulære system. Andre almindelige virkninger af EMF inkluderer effekter på hud, mikrovaskulatur, immunsystem og hæmatologiske systemer.
Det konkluderes, at de mekanismer, der ligger til grund for symptomerne på EHS, er biologisk plausible, og at mange organiske fysiologiske reaktioner forekommer efter EMF-eksponering. Patienter kan have neurologiske, neuro-hormonelle og neuro-psykiatriske symptomer efter eksponering for EMF som en konsekvens af neurale skader og over-sensibiliserede neurale reaktioner. Mere relevante diagnostiske tests for EHS bør udvikles. Eksponeringsgrænser bør sænkes for at beskytte mod biologiske virkninger af EMF. Spredningen af ​​lokale og globale trådløse netværk bør mindskes, og sikrere kablede netværk skal bruges i stedet for trådløse for at beskytte modtagelige offentligheder. Offentlige steder skal gøres tilgængelige for personer med overfølsomhed.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0013935120303388

Franske forskere har påvist at diagnosen kan stilles ud fra objektive
fysiologiske kriterier
:
Reliable disease biomarkers characterizing and identifying electrohypersensitivity and multiple chemical sensitivity as two etiopathogenic aspects of a unique pathological disorder. Belpomme D, Campagnac C, Irigaray P. Rev Environ Health. 2015;30(4):251 71.
“Vores data antyder kraftigt, at EHS og MCS objektivt kan karakteriseres og rutinemæssigt diagnosticeres ved kommercielt tilgængelige enkle test. Hyper-histaminæmi, oxidativ stress, autoimmun respons, kapselothalamisk hypoperfusion og BBB-åbning og et underskud i melatonin metabolisk tilgængelighed; hvilket tyder på en risiko for kronisk neurodegenerativ sygdom. Endelig antyder den almindelige forekomst af EHS og MCS stærkt en fælles patologisk mekanisme.”
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26613326

Methodological limitations in experimental studies on symptom development in individuals with idiopathic environmental intolerance attributed to electromagnetic fields (IEI-EMF) – a systematic review
Kristina Schmiedchen, Sarah Driessen & Gunnhild Oftedal (2019)
Konklusion
“Samlet set peger beviset mod ingen effekt af eksponering. Hvis der er fysiske effekter, antyder tidligere fund, at de skal være meget svage eller kun påvirke få personer med IEI-EMF. I betragtning af beviset for, at nocebo-effekten eller medicinske / mentale lidelser kan forklare symptomerne hos mange individer med IEI-EMF, kræves yderligere forskning for at identificere de forskellige faktorer, der kan være vigtige for udvikling af IEI-EMF og for at provokere symptomerne. Vi anbefaler identifikation af undergrupper og udforskning af IEI-EMF i forbindelse med andre idiopatiske miljøintolerancer. Hvis der udføres yderligere eksperimentelle undersøgelser, skal de fortrinsvis udføres på individuelt niveau. Især for at øge sandsynligheden for at detektere overfølsomme personer, hvis de findes, opfordrer vi forskere til at opnå en høj troværdighed af resultaterne ved at minimere kilder til risiko for bias og upræcision.”
https://ehjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12940-019-0519-x

The effect of Microwaves on the central nervous system
by W. Bergman 1965.

Translated from the German For Research and Scientific Laboratory
Ford Motor Company by The Technical Library Research Service.

“Det autonome nervesystem påvirkes af mikrobølgerne på centimeterbølgelængdebåndene. Disse bølger påvirker cirkulation, åndedræt, temperaturkontrol, vandbalance, albumin og sukkerkoncentration i cerebro-spinalvæske, hydrogenion koncentration, EEG, GSR, søvn, bevidsthedsbevidsthed osv. Afhængigt af den anvendte dosis stimulerer disse bølger det sympatiske eller parasympatiske system …” 
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2020/12/the-effect-of-microwaves-on-the-nervous-system-ford.pdf

Et stort mørketal
EHS foreningen er af den opfattelse, at der findes et stort mørketal for elektromagnetisk betingede lidelser. Mange af de stigende sygdomsproblematikker, som for tiden beskrives med stærk bekymring i offentligheden, har videnskaben i større eller mindre grad kunnet knytte til elektromagnetisk påvirkning. Der peges på sammenhæng med infertilitet, spontane aborter og en forstærkning af diabetes epidemien:
EUROPAEM EMF Guideline 2016 for the prevention, diagnosis and treatment of EMF-related health problems and illnesses.
Belyaev I, Dean A, Eger H, Hubmann G, Jandriso vits R, Kern M, Kundi M, Moshammer H, Lercher P, Müller K, Oberfeld G, Ohnsorge P, Pelzmann P, Scheingraber C, Thill R. Rev Environ Health. 2016 Sep 1;31(3):363 97.
“Det ser ud til at være nødvendigt at tage “nye eksponeringer” som elektromagnetiske felter (EMF) i betragtning. Læger konfronteres i stigende grad med sundhedsmæssige problemer af uidentificerede årsager. EMF-eksponering og sundhedsmæssige problemer. Individuel modtagelighed og miljøfaktorer overses ofte. Nye trådløse teknologier og applikationer er blevet introduceret uden nogen sikkerhed for deres helbredseffekter. For eksempel blev spørgsmålet om såkaldte ikke-termiske effekter og potentielle langtidsvirkninger af lavdosiseksponering næppe undersøgt inden introduktionen af ​​disse teknologier.”
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27454111

Det gælder bl.a. neurologiske, autoimmune, og neuropsykiatriske lidelser, som autisme og ADHD:
Review artikel: Pall ML. Microwave frequency electromagnetic fields (EMFs) produce widespread neuropsychiatric effects includin g depression. J Chem Neuroanat. 2016 Sep;75(Pt B):43-51:
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26300312 eller direkte her:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891061815000599?via%3Dihub

Konkrete tilfælde

USA: Efter 3 års kamp får en kvindelig skolelærer medhold i og anerkendt, at hendes lidelse som el-overfølsom eller EHS-ramt er et handicap
En appeldomstol i Los Angeles, Californien, har givet en kvindelig skolelærer medhold i og anerkendt, at hendes lidelse som el-overfølsom eller EHS-ramt er et handicap. Dermed er hun også berettiget til og har krav på, at hendes arbejdsmiljø på den skole, hvor hun underviste, bliver tilpasset hendes situation.
Hvad er EHS?

Elektrohypersensitivitet, el-overfølsomhed eller EHS kan udvikle sig gradvist eller akut og man kan have et eller flere symptomer samtidig. Hvordan og hvornår symptomer opstår, varierer fra person til person. Ofte opstår symptomerne umiddelbart ved eksponeringen, men de kan også vise sig flere timer senere og have forskellig varighed. Appelretten i Californien erkendte, at den sandsynligvis er den første, der anerkender Wi-Fi-sygdom (EHS) som et handicap i henhold til lov mod forskelsbehandling. Retten konkluderede også, at definitionen af ​​”handicap” i Californiens Fair Employment and Housing Act er bredere end i Americans with Disabilities Act.
Sagen

Efter at skoledistriktet havde installeret et nyt Wi-Fi-system, klagede læreren over hovedpine og andre symptomer forårsaget af af de elektromagnetiske bølger. Skoledistriktet forsøgte oprindeligt at inkludere læreren ved at slukke for Wi-Fi i både hendes klasseværelse og et tilstødende. Læreren fortalte, at hendes symptomer fortsatte og bad om yderligere ændringer. På dette tidspunkt havde skoledistriktets konsulent rapporteret, at Wi-Fi- og radiofrekvenserne på skolen “viste et sikkert og ikke-farligt arbejdsmiljø.” Baseret på denne rapport gav skoledistriktet ikke yderligere indkvartering.
Dommen
Udover at anerkende at Wi-Fi-sygdom/EHS/el-overfølsomhed er et handicap under FEHA, gav dommen også udtryk for, at arbejdsgivere i Californien bør tage de faktiske påstande om manglende indfrielse af en rimelig tilpasning til efterretning.
Kilder:

https://www.dykema.com/resources-alerts-is-wi-fi-sickness-a-disability-california-appellate-court-holds-that-it-is-under-feha.html
Domsafgørelsen finder du her:
https://scholar.google.co.uk/scholar_case?case=3952106716981452997&q=Brown+v.+Los+Angeles+Unified+School+District&hl=en&as_sdt=2006&as_vis=1

Beskidt strøm: Nordjysk gård plaget af vagabonderende strøm
Effektiv Landbrug, 20. nov. 2020.
Et nordjysk landmandspar har anmeldt en række foruroligende forhold på deres gård til Klima-, Energi-, og Forsyningsministeriet. De mistænker strømstøj for at være skyld i, at deres svin mistrives.
– Vi kan ikke leve sådan her (landbrugnet.dk)

I KRIG MOD STRÅLING
I 2020 bliver 5G-netværket rullet ud i Danmark. Det betyder førerløse biler, robotteknologi og lynhurtig forbindelse over hele landet. For de fleste er det en luksus. Men for andre er det et mareridt. Hvad betyder det for folk, der lider af elektromagnetisk hypersensitivitet, at vores verden kun bliver mere digital og trådløs?
I denne fortælling skal du møde Pernille Schriver, Mai Andersen, Lone Klemmensen og hendes søn Elias. De lider alle sammen af EHS. Sygdommen er ikke anerkendt i Danmark, men de tvivler ikke på, at det er stråling fra wi-fi og mobiltelefoner, der gør dem syge.
På hver deres måde kæmper de mod 5G og for et liv uden stråling.
http://5g5g.tilda.ws/

Jan Trilocana Vigsø
Du kan læse noget af Jan’s beretning her:
“Jeg er bla. pga. EHS flyttet til Thailand. hvor udbygningen ikke er på højde med DK. Som tidligere montør af mobil antenner, hvor jeg gennem 4 år blev overeksponeret af disse mikrostråler. Det har siden 2004 kostet 37 operationer, hvoraf de 28 var imens jeg lå i koma i 3 uger. Min krop er helt smadret og jeg må kæmpe hver eneste dag. 10 minutter med mobilen ødelægger resten af dagen og til tider flere dage efterfølgende. Da jeg som stærk ramt EHS har været nødsaget til at flytte til et uland i forhold til Europa, ja, så har dette kostet samtlige pensionstillæg. Så jeg får kun grundpensionen udbetalt.”
https://www.facebook.com/BegraensElektrosmog/posts/453345628811025?__tn__=-R

Elderly Man with EHS Abused by Hospital and Nursing Home
Den foruroligende historie om, hvordan en ældre mand med elektrisk overfølsomhed blev mishandlet af det medicinske og sociale system. Af Lisa Bryngelson (translated from Swedish)
http://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2019/11/KalleStory.pdf

Nokiachef avslöjar: Mobilstrålning förstörde min hälsa
Nokias tidligere tekniske direktør, Matti Niemelä, var involveret i udviklingen af verdens første mobiltelefoner, men blev alvorligt syg af mobiltelefonens mikrobølgestråling. Han blev til sidst diagnosticeret med multiple sklerose (MS), men følte sig stadig lettet, fordi han frygtede, at det kunne være noget meget værre: en hjernesvulst. Den tidligere Nokia-chef kan kun gå med en rollator i dag og få alvorlige symptomer, så snart han udsættes for mobil stråling. Han siger, at Nokia-personale ikke turde tage strålingsrisikoen af frygt for at blive fyret. “Disse ting er blevet fortiet for længe,” siger han.
https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2014/10/nokiachef-avslojar-mobilstralning-forstorde-min-halsa/

Gro Harlem Brundtland
Brundtland: – Min kropp har reagert på mobilstråling i 25 år. Gro Harlem Brundtland fortæller om sin bekymring for stråling fra mobiltelefoner. Gro Harlem Brundtland blev tvunget fra sin post som generalsekretær for WHO, da hun åbent talte om at hun var ramte af EHS.
https://www.aftenposten.no/norge/i/VL6W/brundtland-min-kropp-har-reagert-paa-mobilstraaling-i-25-aar?

Gro Harlem Brundtland om sitt mobilförbud under WHO-tiden
SVT Nyheder, 6. november 2020.
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/gro-harlem-brundtland-lat-bli-mobiltelefon-under-who-tiden

Gro Harlem Brundtland taler ved University of Waterloo, april 2012.
Dr. Gro Harlem Brundtland, tidligere Norges premierminister, tidligere generaldirektør for Verdenssundhedsorganisationen (WHO) og på dette tidspunkt medlem af The Elders – en uafhængig gruppe af globale ledere samlet af Nelson Mandela — holdt hovedpræsentationen torsdag den 19. april 2012 i anledning åbningen af den nye skole for folkesundhed og sundhedssystemer ved University of Waterloo.
På foranledning af et spørgsmål fra Dr. Magda Havas is Associate Professor of Environmental and Resource Studies at Trent University (Canada) svarer Dr. Brundtland: ”Baseret på dit spørgsmål antager jeg, at du ved, at jeg er elektrisk følsom. Jeg placerer aldrig en mobiltelefon ved siden af ​​mit hoved, for på et sekund ville jeg udvikle en dårlig hovedpine. Jeg bruger telefonen i højttalertilstand, ”og hun demonstrerede med sin mobiltelefon og holdt den væk fra hovedet. Hun advarede om overforbrug af mobiltelefoner og forklarede, hvordan hun blev allergisk over for mikrobølgestråling.
Gro Harlem Brundtland talks at the University of Waterloo – Dr. Magda Havas, PhD.

I 2005 fortalte WHO’s daværende direktør, Gro Harlem Brundtland, at hun blev syg af strålingen fra en tændt mobiltelefon, selv på 4 meters afstand. Så sent som i 2005 fastholdt WHO dog, at de el-overfølsomme patienters symptomer var psykosomatiske.
https://www.ehsf.dk/dokumenter/ProfessorBelpommeInterview2011.pdf

Mike Repacholi, den tidligere leder af Verdenssundhedsorganisationens EMF-projekt, beskylder sin tidligere chef, Gro Harlem Brundtland, for at have bidraget “massivt” til folks frygt for RF-stråling fra mobiltelefoner.
Mens Brundtland var generaldirektør for WHO (1998 – 2003), afslørede hun, at hun var EHS eller elektromagnetisk overfølsomhed.
https://microwavenews.com/short-takes-archive/repacholi-challenges-gro-brundtland-ehs

George Parker: Mit vidnesbyrd om at have mikrobølgesygdom
George Parker gjorde tjeneste i den australske hær i 21 år, fra 1959-1980. Han arbejdede med worldwilde kommunikation i Signalkorpset. Men det var hans etårige tjenesteperiode i Sydvietnam for 50 år siden, der ændrede hans liv for evigt. Under denne udstationering fik George en kraftig og mere konstant eksponering for radiofrekvensbølger fra de forskellige radiosendere og modtagere, han boede og arbejdede med. (1)
Som et resultat af sin eksponering i hæren udviklede George betydelig og livslang elektrosensitivitet. Men indtil år 2000, havde han intet navn for sin invaliderende tilstand, og ingen indsigt i årsagen til hans pine. Han kaldte det bare sin “tavse sygdom”.

Herunder uddrag fra hans beretning. (2)
“I 1968 var jeg en rimelig sund og fysisk frisk 31-årig soldat, der blev bestrålet dag ind og dag ud med høje niveauer af ikke-ioniseret stråling (højfrekvens og mikrobølger) mellem 50 og 1.000 watt, som kommunikator og en faguddannelsesinstruktør. I december 1968 blev jeg udsendt til Sydvietnam og tjente som troppesergent for en signalkommunikationsgruppe på en 12-måneders pligtudsendelse.
Inden for en måned efter min udsendelse begyndte mit helbred at blive forværret, da jeg var omgivet af større niveauer af ikke-ioniseret stråling fra de forskellige typer radiosendere, der blev brugt under operationer og på basen, end jeg var udsat for for hjemme. Jeg levede under en antenne med en 1000 watt sender i hele min tid i Vietnam, når jeg ikke var på operationer.”

I Vietnam led George Parker af træthed, angst, depressive humør, hjertebanken, kvalme, tarmlidelse, hovedpine, muskelsmerter og influenzalignende symptomer og de fleste neurastheniske symptomer. Han blev behandlet med “valium” af hærens medicinske officer.
Seks måneder efter hjemkomsten blev han hasteindlagt på hospitalet og døde næsten af “encephalitis”, hævelse af hjernen. Senere opdagede han, at to kollegaer fra hans trop netop døde af encefalitis.
“I 1997 flyttede min kone og jeg til et ømiljø og forlod fastlandet, og inden for en måned begyndte jeg at få det bedre, mit helbred begyndte at blive bedre, og inden for seks måneder begyndte mine symptomer at forsvinde, og jeg oplevede at have et godt helbred for første gang siden 1969. I 2000 vendte vi tilbage til fastlandet for at påbegynde en campingvogntur rundt om i vores land, og inden for få uger efter vores hjemkomst begyndte mine symptomer at vende tilbage, min kone købte sin første mobiltelefon og tændte den, og straks følte jeg, som om myrer kravlede over mig, og min hud brændte og prikkede overalt.
En dag gennemsøgte jeg en hylde i en aviskiosk, og en bog sprang ud over mig, og da jeg åbnede den, åbnede jeg for en side kaldet “Silent Illness”, det samme navn, jeg kaldte min sygdom og som forklarede om trådløs stråling.”

I dag
I 2020 var George 82 år, og fokuserer på at leve det bedste liv, han kan med sine begrænsninger.
Han er blevet en aktiv deltager og bidragyder på flere EHS (Elektromagnetisk Overfølsomhed) støttegrupper på Facebook. Hans mange år med EHS – og hans sans for humor – har gjort ham til lidt af en legende i disse online støttegrupper.
”Trådløs teknologi er ikke anderledes end asbest og passiv cigaretrygning, som endelig er blevet forbudt i de fleste lande, men først efter årtier med at kæmpe for vores rettigheder,” minder George sine medpatienter om i et indlæg.
Andetsteds fortæller han en elektrosensitiv kvinde, der har en vanskelig dag: “Jeg har altid troet, at grunden til, at nogle lider af EHS så ekstremt og så meget værre end andre mennesker, er fordi de har en følsom sjæl.”
Kilder:
1) https://electroplague.com/2014/03/26/george-parker-military-exposure-to-wireless-radiation/
2) https://beingelectrosensitive.blogspot.com/2017/05/my-testimony-of-microwave-illness-by.html

Flygtet fra strålingLene Hannisdahl Haug
“Etter å ha vært utmattet i flere år, har Lene Hannisdahl Haug nå lagt mobiltelefonen på hylla og flyttet på landet – til et liv uten stråling.
Som utdannet psykolog visste hun at den totale forvandlingen fra en rolig, harmonisk person til en som alltid var utmattet, stresset og sint måtte ha en forklaring som lå utenfor henne selv.” Mamma, 16.07.2013 https://www.mamma.no/mammaliv/flyktet-fra-stråling

Den ubekvemme sandhed – Historien John Patterson
Hvilken upraktisk sandhed fik en højt anset strålingsekspert til at tage loven i egne hænder og nedbryde seks mobiltelefonstationer? Da han står overfor straffedomme i denne måned, taler John Patterson med EMR og Health om historien bag nyheden.
John Patterson er en behagelig, betænksom og velopdragen mand med et let smil og en ond sans for humor. Han er også en af Australiens førende strålingseksperter – en mand, der har været på forkant med kommunikationsteknologien i de sidste 33 år.
Den 14. juli 2007 brød John Patterson ind i et parkeringsområde med lastbiler, ‘lånte’ en tidligere britisk hærtank og fortsatte systematisk med at nedbryde seks mobiltelefonbasestationer i Mt Druit, en forstad til Sydney, før hans køretøj blev stoppet ved den syvende base station, og han overgav sig til politiet. Hvorfor gjorde han det?
http://www.emraustralia.com.au/knowledgebase/inconvenient-truth-the-john-patterson-story

Stråling – usynlig ubehag 
Hvad hvis du hver gang du surfer på internettet eller taler i mobiltelefon får ubehag eller hovedpine? Sådan har jeg det, skrev Tor Andre Johnsen, norsk politiker, tilbage i 2014.
I artiklen fortæller Tor Andre Johnsen hvordan hans elektrosensitivitet (EHS) opstod, hans symptomer og hvordan han forsøger at takle sin EHS i dagligdagen.
Rygning, asbest – og Wi-Fi?

Stråling er et mærkeligt fænomen som samfundet endnu ikke helt forstår konsekvenserne eller effekten af, skriver han. og fortsætter:
Heldigvis virker det som om flere og flere er optaget af forsigtighedsprincippet. Det vigtigste er ikke at være kategorisk og bastant på at stråling er fuldstændig uproblematisk. Set i et historisk lys har samfundsudviklingen medført mange nye produkter, som det har taget op til flere årtier før man har forstået farerne af. Rygning, asbest, forurening og dybtvandsdykning er eksempler på sådanne fænomener.
Jeg har ingen videnskabelige beviser for at stråling er skadelig eller farlig, men jeg ved at jeg får stærk ubehag, når jeg udsættes for stråling. Udfordringen er at man hverken kan se, lugte eller tage på strålingen. Følgelig ser jeg, at de som ikke får ubehag ved stråling, ikke forstår problemet.
For at sætte tingene lidt i perspektiv kan jeg sammenligne det med passiv rygning. Jeg er ihærdig rygemodstander og hader absolut at opholde mig der hvor folk ryger. Men hvis jeg måtte vælge mellem passiv rygning eller «passiv stråling», så havde jeg valgt passiv rygning. Det er væsentlig mindre ubehagelig
, slutter han sin artiklen.
https://www.nrk.no/ytring/straling-_-usynlig-ubehag-1.11929393

Radarsyge.
Rapport anbefaler erstatning til radarsyge: https://www.dr.dk/nyheder/htm/baggrund/tema2003/straaling%20fra%20radar/54.htm

E-smog flygtninge

E-smog flygtninge er ​​de mange tusinde mennesker i verden som søger steder at bo, der er fri for menneskeskabt mikrobølgestråling og elektrisk forurening. Mange er blevet så syge af e-stress, at de har måttet opgive deres karriere, hjem, skole, samfund og familie for at finde et sikkert sted at eksistere i vores moderne verden, der er nu fyldt med e-smog forurening.
https://www.e-stress.dk/emf-flygtninge
https://electroplague.com/sanctuaries/

Beskyt dig selv

Top 10 Places to Escape EMF Radiation: 5G & EMF-Free Zones Around the World
https://www.defendershield.com/top-10-places-escape-emf-radiation-5g-emf-free-zones-around-world/

Protect Your Family from EMF Pollution
This website will help you quickly reduce the electromagnetic (EMF) pollution in your life. There are also many practical solutions if you are already experiencing the effects of EMF pollution.
https://www.emfanalysis.com/

Please follow and like us: