Vores bakterier: Forsøger de at fortælle os noget?

En amerikansk DARPA-finansieret forskningsundersøgelse (1) har fundet, at bakterier, Staphylococcus aureus, biofilm (2) kommunikerer ved hjælp af frekvenser, der ligger inden for det område, der bruges af Wi-Fi og 5G C-bånd. Eksperimentet fandt, at “bemærkelsesværdig stråling observeres i 3-4 GHz-båndet”, som kommer fra Staphylococcus aureus-biofilmene. Det er et potentielt meget vigtigt fund. Men det er også en del af en farlig udvikling, som Olle Johansson har forsøgt at understrege og advare om i årtier.

Artiklen er skrevet af ass. professor Olle Johansson (a) i News Voice den 20 juni 2022. (3)

Forskningsrapporten

Undersøgelsen rapporterer den første vellykkede påvisning af elektromagnetisk stråling fra Staphylococcus aureus biofilm i gigahertz (GHz) frekvensområdet. To nye sensorsystemer blev indsat til målingen. Et meget følsomt bredbånds-nær-zone-strålingssystem specielt designet til denne applikation blev først brugt til at søge efter signaler i 1-50 GHz-frekvensområdet.

Bemærkelsesværdig stråling blev observeret i 3-4 GHz-båndet. Eksponering for dødelige doser af zinkoxid-nanopyramider (ZnO-NPY’er) blev brugt til at verificere, at signalerne faktisk blev produceret af levende celler i stedet for materiel termisk emission. Bagefter blev et spiralantennesystem udnyttet til yderligere at undersøge båndet af interesse for nærfeltsområdet. Stråling fra 3 identiske biofilmprøver blev overvåget og registreret over 70 dage.

To distinkte frekvensbånd, nemlig 3,18 GHz- og 3,45 GHz-båndene, blev identificeret som potentielle “kommunikationsbånd”. Desuden blev langsigtede og kortsigtede cyklusser af den samlede strålingsintensitet inden for båndet observeret i løbet af eksperimentet.

Forskningsprojektet bekræfter tilstedeværelsen af ​​elektromagnetisk stråling i bakteriesamfund, hvilket er et nøglekrav for at demonstrere elektromagnetisk signalering blandt bakterieceller. Indsigten kan føre til gennembrud i afmystificeringen af, hvordan celler kommunikerer, samt et fremskridt i vigtige teknologier inden for biologi og kommunikationssystemer.

Men, meget vigtigere, er dette en skarp advarsel til menneskeheden om at holde op med at lege med biologi her på Jorden – vi vil måske i den grad fortryde det.

Den nye undersøgelse indikerer, at bakterieceller i biofilm kan bruge elektromagnetiske signaler til at kommunikere!

Biofilm er en af ​​de mest allestedsnærværende former for biologiske systemer på jorden og er almindeligvis forbundet med infektionssygdomme. De er også ansvarlige for forurening af medicinsk udstyr og implantater, forringelse af vandkvaliteten og mikrobiel induceret korrosion.

Biofilm er i det væsentlige aggregater af mikroorganismer, hvori celler er indlejret i en selvproduceret matrix af ekstracellulære polymere stoffer. Inden for de ekstracellulære polymere stoffer af specifikke typer biofilm (fx Staphylococcus aureus og Bacillus subtilis) er der biologiske elementer kaldet amyloidfibriller, som grundlæggende er karakteriseret som elastiske spiralformede fibre med permanente dipolladninger i deres ender.

Tidligere postulerede Barani & Sarabandi i deres 2019 papir, (4) at disse ladede amyloidfibriller kan fungere som mekaniske antenner og kan være ansvarlige for målrettet signalering blandt celler i biofilm. Yderligere forståelse af kommunikationsmekanismer inden for biofilmsamfund er af stor betydning for effektiv biofilmkontrol og -styring.

Selvom det længe har været foreslået, at biologiske celler kan transmittere og modtage elektromagnetiske stråler, er der ikke blevet genereret nogen forudgående overbevisende eksperimentel bevis for at understøtte denne hypotese forud for deres papirer. Rapporterne fra Rao et al (2022) og af Barani & Sarabandi (2019) er de første vellykkede forsøg på at måle og forstå elektromagnetisk stråling fra Staphylococcus aureus biofilm i GHz-frekvensområdet.

To målesystemer blev brugt i forsøgene. To distinkte udstrålingsbånd i frekvensområdet 3-4 GHz blev identificeret. I løbet af et 70-dages eksperiment opdagede de en langsigtet cyklus af det udstrålede signal med kortsigtede udsving.

Arbejdet kan bevise eksistensen af ​​elektromagnetisk stråling i biofilmsamfund, som valideres ved at undersøge flere prøver over en lang periode og sammenligne den målte effekt med penicillin G-mediet (ingen biofilm) i den samme petriskål.

Derudover blev det vist, at ved at udsætte biofilm med betydelig radiofrekvent stråling for dødelige doser af zinkoxid-nanopyramider (ZnO-NPYs), som hæmmer metabolisk aktivitet, elimineres biofilmens radiofrekvensemission.

Min personlige kommentar

Forestil dig (!) hvad vores menneskeskabte højfrekvente signaler, som bruges i mobiltelefoner, trådløse Smart Meters, WiFi-systemer, trådløse babyalarmer, DECT-telefoner og mange flere gadgets/installationer/systemer, leveret til kolossale energiniveauer sammenlignet med de naturlige, kan gøre ved disse indviklede kommunikative mekanismer!

Ovenstående kan desuden – hvis det replikeres af uafhængige forskere i yderligere kontrollerede undersøgelser – forklare den observerede forekomst af antibiotikaresistens efter eksponering af almindelige bakterier, såsom Listeria monocytogenes og Escherichia coli, for stråling fra 2G-mobiltelefoni eller Wi-Fi-routerfelter; se f.eks. Olle Johansson: “Bakterier, mobiltelefoner & WiFi – en dødbringende kombination?”, Nya Dagbladet 31/5, 2017. (5)

Det er bestemt et videnskabeligt område, jeg/vi ønsker at forfølge. Vær venlig at hjælpe mig/os (6) og glem ikke: når dine celler bliver talt 1, 2, 3, 4 og så videre, er mere end 90 % af alle dine celler … bakterier. Så for hver menneskelig somatisk celle er der 10 bakterieceller, hvilket gør dig til 90 % bakterier og 10 % klassiske mennesker.

Måske er det på høje tid at være opmærksom på dine bakterier, hjælpe dem og – dermed – hjælpe “dig”?!

Når bakterierne går til modangreb

I H.G. Wells berømte roman “The War of the Worlds” (“Klodernes kamp”) blev de invaderende marsboere til sidst kun bekæmpet med succes af bakterierne, som til sidst dræbte dem.

Mod slutningen af ​​bogen opdager fortælleren – til sin overraskelse – at alle marsboerne er blevet dræbt af et angreb af jordiske patogener, som de ikke havde nogen immunitet over for: “dræbt, efter at alle menneskets anordninger havde svigtet, af de ydmygeste ting som Gud i sin visdom har lagt på denne jord”.

I “The War of the Worlds” udforsker Wells yderpunkterne af, hvad der er muligt under evolution og naturlig udvælgelse. Er vi på vej mod den samme yderlighed nu, eller…?

Ser vi nu fortsættelsen med, at bakterierne igen reagerer på en fjendtlig ‘invasion’, denne gang med kunstige, menneskeskabte elektromagnetiske felter og signaler, men nu i stedet dræber os – menneskeheden – ved deres evne til hurtigt at tilpasse sig og producere nye stammer af antibiotika-resistente superbakterier. Og de eneste, der faktisk får skylden for udryddelsen af ​​os, er … os og vores kærlighed til “fremskridt”.

Indvirkning på elektrohypersensitivitet

Endelig skal det bemærkes, at personer med svær elektrohypersensitivitet har bemærket en direkte sammenhæng mellem sværhedsgraden af ​​deres funktionsnedsættelse og sukker indtaget (ikke hvidt sukker, men sukkerholdig mad), og som følge heraf øgede niveauer af elektromagnetisk feltfølsomhed.

Et sådant direkte forhold til deres kost/indre dårlige tarmbelastning blot fra en dag med diætsnyd kan resultere i en massivt overvældende og irriterende stigning i det elektromagnetiske felts følsomhed i løbet af den næste dag.

Så indvirkningen på tarmbakterier (og/eller på Candida albicans?) af kosten kan måske udløse angreb af elektrohypersensitivitet?

Vil dette også være et symptom på bakterier med en forstyrret kommunikation på grund af påvirkningerne af kunstige elektromagnetiske felter og signaler fra vores ‘smarte’ verden, hvor sidstnævnte altså ikke er så smart?

Måske er det på høje tid at begynde at afsmarte vores liv og vores miljø, og i stedet begynde at lytte godt til vores bakterier? Måske prøver de at fortælle os noget?

Kilder

a) Olle Johansson, tidligere leder af The Experimental Dermatology Unit, Institut for Neurovidenskab, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige, og tidligere adjungeret professor ved The Royal Institute of Technology, ligeledes Stockholm, Sverige. Han er en verdensførende autoritet inden for EMF-stråling og sundhedseffekter. Blandt mange bedrifter opfandt han begrebet ”screen dermatitis”, der senere blev udviklet til funktionsnedsættelsen elektrohypersensitivitet, som erkendelsen hovedsageligt skyldes hans arbejde.

1) M. Rao, K. Sarabandi, J. Soukar, N.A. Kotov, J.S. VanEpps. Eksperimentelle beviser for radiofrekvent stråling fra Staphylococcus aureus biofilm. IEEE Journal of Electromagnetics, RF and Microwaves in Medicine and Biology. doi: 10.1109/JERM.2022.3168618.
https://ieeexplore.ieee.org/document/9771271
2) Biofilm er en film af bakterier på overfladen af et materiale. Et eksempel på biofilm er den film, man kan mærke på sine tænder, når det er et stykke tid siden, man sidst har børstet tænder. I renseanlæg anvendes biofilm som et alternativ til aktive slamprocesser.
3) https://newsvoice.se/2022/06/bacteria-olle-johansson/
4) Theory of Electromagnetic-Based Communication within Bacterial Communities
https://ieeexplore.ieee.org/document/8889323
5) Bacteria, mobile phones & WiFi – a deadly combination?
https://nyadagbladet.se/debatt/bacteria-mobile-phones-wifi-deadly-combination/
6) https://honeywire.org/research

Læs mere her:

Olle Johansson: Fuck your telephone
https://nejtil5g.dk/olle-johansson-fuck-your-telephone/
Støttebrev fra professor Olle Johansson
https://nejtil5g.dk/stoettebrev-fra-professor-olle-johansson/
Sundhedsmæssige risici ved elektromagnetisk stråling
https://nejtil5g.dk/sundhedsmaessige-risici-ved-elektromagnetisk-straaling/

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.

Comments

  1. Pingback: EHS - elektromagnetisk hypersensitivitet - nejtil5g.dk

Comments are closed.