Støttebrev fra professor Olle Johansson

Hvis vi ikke engagerer os, så kan vi helt sikkert gå mod et øjeblik i historien, hvor fremtidige generationer – hvis nogen – vil spørge os “Hvorfor reagerede og handlede I ikke?”

Professor Olle Johansson

Støttebrev til det fælles Europæiske Borger Initiativ “Stop (((5G))) – Stay Connected but Protected”.

Det originale tekst på engelsk findes her:
https://signstop5g.eu/da/stotter/johansson

Det Europæiske Borger Initiativ “Stop 5G” peger på, at 5G vil være skadeligt for livet på planeten, det vil ødelægge miljøet gennem et ikke bæredygtigt energiforbrug, strålingsemissioner, skadelig minedrift og forurening, som alt sammen vil bringe biodiversiteten og naturlige levesteder i fare, det vil true vores privatliv, hvilket igen vil øge risikoen for cyberkriminalitet, datalæk, tyveri, videresalg og misbrug af kunstig intelligens. Kort sagt ønsker det Europæiske Borger Initiativ “Stop 5G”, at beskytte liv, miljø og vores data via strenge anbefalinger, effektive krav til selvbeskyttelse og fortløbende foranstaltninger for mennesker og vilde dyr samt fast regulering af kilderne til elektromagnetisk stråling (EMF) og deres eksponering af offentligheden samt dyrelivet.

Mit navn er Olle Johansson, jeg er neuroforsker, pensioneret fra det verdensberømte Karolinska Institute og det lige så berømte Kungliga Tekniska Högskola, Stockholm, Sverige, begge med deres nære tilknytning til Nobelpriserne i fysiologi eller medicin, kemi og fysik , og jeg afgiver vidnesbyrd til støtte for det Europæiske Borger Initiativ “Stop 5G”, fordi jeg forstår, at du på nuværende tidspunkt er bekymret over den hurtige implementering af trådløse systemer, især 5G-versionen af ​​mobiltelefonkommunikation, uden tilstrækkelig deling af information med offentligheden, såvel den kumulative skade, der kommer fra nutidens hastigt stigende niveauer af radiofrekvent stråling.

I mange år har jeg studeret de helbredsmæssige og biologiske effekter af trådløse gadgets, såsom mobiltelefoner, DECT-telefoner, WiFi, trådløse babyalarmer, Smart Meters, bærbare computere og lignende. Under dette arbejde er jeg blevet kontaktet af mange indbyggere rundt om i verden, i forbindelse med forskellige lovforslag, klagesager og offentlige indkaldelser, samt i forbindelse med påtænkte basestationsinstallationer, trådløse systemer i nærheden af ​​og i skoler, Smart Meters i boliger og på arbejdspladser , 1G, 2G, 3G, 4G, 5G og meget mere.

Trådløs kommunikation bliver i dag implementeret i vores daglige liv på en meget hurtig måde. Samtidig bliver det mere og mere indlysende, at eksponering for elektromagnetiske felter kan resultere i stærkt uønskede helbredseffekter. Dette er blevet påvist i et meget stort antal undersøgelser og inkluderer cellulær DNA-skade (som kan føre til initiering af kræft såvel som mutationer, der føres videre i generationer), forstyrrelser og ændringer af cellulære funktioner som stigninger i de intracellulære stimulatoriske veje og calciumhåndtering , forstyrrelse af vævsstrukturer som blod-hjerne-barrieren (som kan tillade toksiner at trænge ind i hjernen), påvirkning af karret og immunfunktioner og tab af fertilitet. Det skal bemærkes, at vi ikke er den eneste art der er i fare, praktisk talt alle dyr, planter og bakterier kan være i spil. For sidstnævnte har Taheri et al (2017) påvist, at eksponeringen for 900 MHz GSM mobiltelefonstråling og 2,4 GHz radiofrekvensstråling udsendt fra almindelige Wi-Fi-routere gjorde Listeria monocytogenes og Escherichia coli resistente over for forskellige antibiotika. At sige, at denne opdagelse er “skræmmende”, er en klassisk engelsk underdrivelse.

Fordi virkningerne observeres reproducerbart, og koblinger til patologi ikke kan udelukkes, bør forsigtighedsprincippet tages i brug ved implementeringen af ​​denne nye teknologi i samfundet. Derfor bør politiske beslutningstagere straks kontrollere eksponeringen strengt ved at definere biologisk baserede retningslinjer for maksimal eksponering, der også tager højde for langsigtede, ikke-termiske effekter, og herunder særligt sårbare grupper, såsom ældre, syge, genetisk og/eller immunologisk udfordrede , børn og fostre samt personer med funktionsnedsættelsen elektrohypersensitivitet (som i Sverige er en fuldt anerkendt funktionsnedsættelse, og derfor modtager et årligt statsligt handicaptilskud).

Så i bund og grund giver videnskaben stadig mere overbevisende beviser for, at strålingen, der udsendes af vores trådløse telekommunikationssystemer, kan påvirke biologiske systemer, herunder mennesker og dyreliv. Disse biologiske effekter virker selv ved meget lave eksponeringsniveauer.

Det er tydeligvis ikke nok blot at sikre, at eksponeringsniveauerne er under Verdenssundhedsorganisationens (WHO) anbefalede niveauer. WHO-anbefalingerne er designet til at beskytte celler mod for høj temperaturstigning successivt til maksimalt 30 minutters eksponering for radiofrekvens-/mikrobølgestråling. Grundlaget for disse anbefalinger blev etableret i slutningen af ​​1990’erne og er ikke blevet revideret siden da, selvom:

 • trådløse teknologier har udviklet sig meget hurtigt i løbet af de sidste 20 år,
 • eksponeringsmønsteret er fuldstændig ændret (allestedsnærværende, gentagen, langvarig eksponering, eksponering af børn, fostre osv.)
 • der er gjort betydelige videnskabelige fremskridt i identifikation af biologiske og sundhedsmæssige virkninger.

Til dato kan vi ikke længere afvise, at tusinder og atter tusinder af undersøgelser indikerer meget reelle effekter. Den uhæmmede udvikling af trådløse systemer er på mere eller mindre kort sigt i konflikt med sundhed og beskyttelse af økosystemer. Observationer og tilbagemeldinger indikerer, at skaderne allerede er i gang.

Jeg vil gerne minde dig om, at WHO i 2011 klassificerede radiofrekvente- og mikrobølgeemissioner fra trådløse teknologier som mulige kræftfremkaldende stoffer. Kræft er dog kun en af ​​de langsigtede konsekvenser af langvarig eksponering. Radiofrekvent stråling påvirker vores celler længe før kræft udvikler sig. Vores krop reagerer med oxidativ stress og inflammatoriske processer. Når eksponeringen gentages eller forlænges, opretholdes disse mekanismer og kan forårsage søvnforstyrrelser, forstyrrelser i kognitive og reproduktive funktioner, beskadigelse af celler og DNA. På længere sigt er kroppens forsvarssystemer ved at blive udmattet, og sygdomme truer:

 • gentagne infektioner,
 • infertilitet,
 • udviklingsforstyrrelser (f.eks. embryonale),
 • neurologiske og neuropsykiatriske lidelser,
 • hjerte-kar-sygdomme,
 • neurodegenerative sygdomme, herunder Alzheimers sygdom,
 • kræftformer.

Ved hver generation af trådløs teknologi stiger også antallet af ​​elektrohypersensitive mennesker, der fysisk lider af at blive udsat for elektromagnetisk stråling, uanset om de er opmærksomme på deres elektrohypersensitivitet eller ej. Nocebo eller psykologiske forklaringer er tydeligvis ikke tilstrækkelige til at forklare fænomenet.

Det Europæiske Borger Initiativ “Stop 5G” ønske om “stay connected but protected”” kan vise sig at være svært for personer med funktionsnedsættelsen elektrohypersensitivitet, men det kan stadig – som en arbejdsmodel – være et skridt i den rigtige retning.

Vidste du?

 • Mindst 350 millioner mennesker rundt om i verden er elektrohypersensitive (EHS)?
 • Mange EHS-personer er hjemløse og må bo i deres bil?
 • To berømte EHS-ramte var/er Nikola Tesla og Gro Harlem Brundtland, tidligere leder af WHO?
 • I sin internationale klassifikation af sygdomme opregner WHO som “ydre årsager til sygelighed og dødelighed (V01-Y98)” eksponering for anden ikke-ioniserende stråling (W90) og eksponering for radiofrekvens (W90.0XXA, W90.0XXD, W90.0XXS)
 • Det eneste middel som er til rådighed for den, der lider af EHS, er at flytte eller købe afskærmningsmaterialer, der koster mange tusinder kroner?
 • Denne forskelsbehandling er i strid med FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap?
 • Sverige anerkender EHS som en “funktionsnedsættelse”? I Sverige har EHS-folk deres egen organisation, The Swedish Association for the Electrohypersensitive, som modtager et årligt statstilskud?
 • Alle mennesker med funktionsnedsættelsen elektrooverfølsomhed har ret til at få et ligeværdigt liv i samfundet baseret på ligeværd? Et af de vigtigste principper for at opnå dette er tilgængelighed. Det betyder, at uanset hvor du bor, har du i henhold til FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap ret til samme beskyttelse som svenske EHS-personer. Det betyder, at uanset hvor du bor, har du i henhold til FN-konventionen om rettigheder for personer med handicap ret til samme beskyttelse som svenske EHS-personer. (For yderligere læsning, se “Elektrohypersensitivitet: en funktionsnedsættelse på grund af et utilgængeligt miljø”)

Implementering af 5G, 6G og fremtidens 7G, ​​ud over eksisterende teknologier, vil helt sikkert øge eksponeringen af ​​verdens befolkning såvel som for vilde dyr. Men ud over det ekstra lag af elektromagnetisk forurening, det vil medføre, er der en stærk mistanke om, at 5G på grund af dets teknologiske specificiteter (frekvenser, modulationer, pulsationer, snævert fokuserede og retningsbestemte stråler, fortætning af antennenetværkene) vil vil medføre flere alvorlige sundheds- og miljørisici end eksisterende teknologier.

Ingeniører og teleindustrien hævder, at der ikke er noget at bekymre sig om, fordi den højfrekvente stråling fra 5G vil blive absorberet hovedsageligt i periferien af ​​kroppen. Det er baseret på den formodede hudkarakteristik, at jo højere strålingsfrekvensen er, jo mindre dyb er strålingsgennemtrængningen. Med andre ord ville det meste af den elektromagnetiske absorption (og opvarmning) ske over de første par millimeter af kroppens overflade.

At konkludere, at der ikke er nogen risiko, er at glemme, at overfladeeffekter kan være betydelige på eksterne celler og væv (hud, øjne for eksempel), såvel som på alle blodceller, som passerer den ydre del af huden hvert femte minut. Der er grund til at formode, at implementeringen af ​​5G vil blive ledsaget af en stigning i antallet af melanomer og andre hudkræftformer samt øjenlidelser. Endelig, er der ud fra praktiske tests, ikke noget der peger på, at en sådan afskærmende effekt på den kropslige penetration er total.

Men ikke kun overfladeeffekter giver anledning til bekymring. Der er også en stærk mistanke om, at 5G-stråling kan have påvirkninger langt ud over kroppens perifere lag. Levende materialer er ikke kun homogene og inaktive ledende materialer. Det er en stor fejl at udelade de kompleksitetslogiske systemer, der er i stand til at reagere på eksterne elektromagnetiske stimuli på anden måde end blot gennem opvarmning. Elektromagnetiske forstyrrelser og kemiske mediatorer (f.eks. inflammatoriske mediatorer) kan spredes i hele kroppen og inducere biologiske (ikke-termiske) effekter dybt ind i kroppen. Sådanne forstyrrelser vil også have en ideel mulighed for spredning via de perifere nerver, hvor sidstnævnte findes så overfladisk som 20-40 µm fra den ydre overflade. Og se desuden på det enorme antal små dyr, planter, svampe og bakterier, der let falder ind i et “få millimeters indtrængning”, eller tæller myrer ikke…?

Derudover må du ikke glemme, at alle levende væsener er elektrofølsomme! Og i betragtning af den ekstraordinære elektromagnetiske følsomhed af levende systemer, er det ikke en overraskelse, at de kan blive påvirket selv ved lavere eksponeringsniveauer, især hvis eksponeringen er allestedsnærværende og langvarig. Og eksponeringsniveauerne er som bekendt ikke “lave” – ​​sammenlignet med den naturlige baggrund for sådanne frekvenser når de menneskeskabte op på kolossale, astronomiske, bibelske niveauer; bare de nuværende 3G-systemer er tilladt ved et maksimalt eksponeringsniveau på 1.000.000.000.000.000.000 gange den naturlige baggrundsstråling! Og det er før tilføjelserne af 4G og 5G og andre lignende kilder!

Overalt i verden bemærkes dramatiske reduktioner i bestøvende insektpopulationer, for eksempel i Tyskland, hvor mere end 75% af dem netop er forsvundet, og for nylig har medierne rapporteret om en mere end 90% reduktion af humlebibestandene i USA. Jeg er især bekymret over dette, fordi jeg allerede har en række papirer i mine sagsakter, der omhandler denne vinkel; Jeg har endda for nylig skrevet en kort kommentar baseret på dem: “To bee, or not to bee, that is the five “G” question”. Jeg ved også, at andre områder rundt om i verden har rapporteret lignende enorme sammenbrud af bikolonier, og min store indsats er nu at søge måder at bevare, beskytte og forbedre vores bestøvere, uanset hvor de opholder sig, og dermed bevare, beskytte og forbedre os selv.

Hvis vi ikke engagerer os, så kan vi helt sikkert gå mod et øjeblik i historien, hvor fremtidige generationer – hvis nogen – vil spørge os “Hvorfor reagerede og handlede I ikke?”

Dagens skoler er fyldt med en bred vifte af trådløse enheder, der alle udsender radiofrekvent stråling. I USA hævder producenter, at deres enheder opfylder sikkerhedsretningslinjerne fra Federal Communication Commission (FCC), men FCC er for nylig blevet beordret af den amerikanske appeldomstol for District of Columbia Circuit til at forklare og revurdere disse 25-årige eksponeringssikkerhed retningslinjer, denne gang under hensyntagen til nye undersøgelser, der viser, at eksponering kan være skadelig, især for børn. Børns voksende eksponering for radiofrekvent stråling i skoler og manglen på afhjælpningstrin, som enhver skole kan tage for at reducere denne eksponering, og de voksende juridiske implikationer for skoleadministratorer, der bevidst udsætter elever under deres varetægt for denne påviste fare, er ved at blive overvældende, ikke kun i USA, men rundt om i verden.

Eksisterende trådløse teknologier anklages i stigende grad på grund af de store risici, de udgør for sundhed og miljø. Som følge heraf støtter jeg dine bekymrede borgere, og det Europæiske Borger Initiativ “Stop 5G” opfordrer til at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at standse udbredelsen af ​​5G – og andre trådløse eksponeringer – samt reducere de overordnede eksponeringsniveauer, inklusive WiFi i skoler.

Jeg foreslår, at I alle handler, før det er for sent.

Olle Johansson
Professor, PhD
Hägersten, Sweden
https://newsvoice.se/?s=Olle+Johansson

Se mere her:

Om grænseværdierne:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/internationale-graensevaerdier-for-mikroboelgestraaling/
Om sundhedsrisici ved elektromagnetisk stråling:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/sundhedsmaessige-risici-ved-elektromagnetisk-straaling/
Om sundhedsrisici ved 5G:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/sundhedsrisici-ved-5g/
Mere om det Europæiske Borger Initiativ:
https://nejtil5g.dk/det-europaeiske-borgerinitiativ/

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.