Konsekvenser af EMF-stråling udsendt fra mobiltelefoner ved graviditet

Oversigten her er oprindelig samlet af Joel M. Moskowitz i et opslag fra den 18. februar 2022. Joel Moskowitz er Ph.D. og Direktør for Center for Family and Community Health School of Public Health University of California, Berkeley.

Foto: Amina Filkins, Pexels.

Det kan undre – ud fra den eksisterende viden om mobilstråling, graviditet og børn, som bl.a. nedenstående undersøgelser repræsenterer – at Sundhedsstyrelsen på sin hjemmeside intet nævner om risikoen ved brug af mobiltelefonen under graviditet. Om børn bruger man megen plads på at fortælle om brugen af skærme.

Styrelsen har dog nogle generelle råd om brug af mobiltelefonen, hvor de udover at konstatere at mobiltelefoni er den største kilde til eksponering for radio- og mikrobølger, anbefaler at du bruger SMS i stedet for samtale eller headset. Men intet om gravide, fostre eller børn. Forsigtighedsprincippet er nærmest vendt på hovedet.

Se mere her om gravide, abort og adfærdsproblemer:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/gravide-abort-og-adfaerdsproblemer/

Direkte virkninger af EMF-stråling udsendt fra mobiltelefoner ved graviditet på fødsel og spædbørn

I en nylig undersøgelse offentliggjort i tidsskriftet Heliyon gennemgik og analyserede forskere systematisk artikler, som fremhæver virkningen af ​​skadelig elektromagnetisk stråling (EMF) på fysiologiske såvel som graviditetsresultater med hensyn til moderen, fødslen og barnet.

Introduktion
Udbruddet af coronavirus sygdom 2019 (COVID-19) har forårsaget skadelige virkninger på menneskers sundhed over hele kloden. Onlinestrategier er blevet håndhævet for at reducere de tilknyttede negative virkninger på grund af den hurtige virale transmission ved interpersonel kontakt. Det har ført til en stigning i brugen af ​​smartphones og andre elektroniske enheder, som udsender skadelig, ikke-ioniserende EMF-stråling med høj frekvens i området fra 100 kHz til 300 GHz.

Den kvindelige moderkage muliggør udveksling af ilt og næringsstoffer mellem moderens og fosterets væv. Det betyder at ændringer i moderens krop kan påvirke fostrets vækst og udvikling. EMF-stråling, der udsendes fra mobiltelefoner, kan trænge ind i fostervæv og forårsage hormonelle ubalancer hos moderen herunder termiske, antropometriske og kardiovaskulære forandringer hos fosteret. Derfor er det vigtigt at analysere disse strålingsinducerede skadelige virkninger med hensyn til de fysiologiske og graviditets konsekvenser på moderen og barnet.

Tidligere undersøgelser har rapporteret negative virkninger på moderens EMF-eksponerede underliv. Beviserne er dog begrænset. I nærværende undersøgelse har forskerne således gennemgået undersøgelser af den negative virkning af eksponering af moderens underliv ved smartphone-induceret EMF-stråling.

Om studiet
To uafhængige eksperter
gennemførte en systematisk gennemgang, der omfattede fuldtekst kvalitative eller kvalitative undersøgelser på engelsk inden for de seneste fem år, der rapporterede negative fysiologiske og graviditetsresultater af smartphone-induceret EMF-stråling på mødre og barnets sundhed hos både mennesker og dyr, i overensstemmelse med retningslinjerne for foretrukne rapporteringselementer for systematiske anmeldelser og metaanalyser (PRISMA).

Data blev søgt den 28. april 2019 i databaser som PubMed, EBSCO, CINAHL og MEDLINE ved hjælp af nøgleord som “smartphones”, stråling”, “hormoner”, “graviditet”, “fødsel”, “aborter”, “neonatal sundhed “, “voksen sundhed”, “undervægtige”, “spædbørns resultater” og “fysiologiske ændringer.” Databaser med grå litteratur såsom ProQuest, Open Grey og Google Scholar blev også udforsket. Data blev opdateret den 2. februar 2021. Booleske operatorer som “OR” samt “AND” blev brugt af forskerne til litteratursøgningen. Rapporter, bogkapitler, redaktionelle og konferenceartikler og afhandlinger blev ikke inkluderet.

I første omgang blev der fundet 10.450 publicerede artikler. Der blev dog kun udvalgt 18 artikler til undersøgelsen efter at dubletter blev fjernet samt anvendelse berettigelseskriterier. Til kritisk vurdering blev følgende værktøjer brugt: National Institute of Health (NIH) værktøj, Johns Hopkins Nursing Evidence-Based Practice Model, Toxicological Data Reliability Assessment Tool. (ToxRTool), værktøjet Risk of Bias in Non-Randomized Studies – of Interventions (ROBINS-I) værktøjet og Risk of Bias 2 (ROB-2) Cochrane værktøjet.

Resultater og diskussion
I den aktuelle gennemgang blev data fra 18 undersøgelser af forskellige typer, inklusive tværsnits-, eksperimentelle, prospektive kohorte-, metaanalyse- og modelberegningsundersøgelser udført på tværs af nationer, gennemgået med et evidensniveau A eller B kun i 75 % af dem. Analysen viste, at gravide kvinder udsat for høje niveauer af EMF-stråling havde forhøjede niveauer af thyreoidea-stimulerende hormon (TSH), aborter, for tidlig fødsel sammen med lav fødselsvægt, udsving i temperatur, pulsvariabilitet (HRV), ændret udvikling af nervesystemet, nedsat hoved- og brystomkreds, hyperaktivitet samt taleproblemer hos spædbarnet.

Forhøjede TSH-niveauer under graviditet er forbundet med for tidlig fødsel, restriktioner i intrauterin vækst og andre problemer såsom præeklampsi, graviditetstab og antepartum blødning. HRV-niveauer indikerer fosterets kardiovaskulære sundhed; HRV-ændringer er en afspejling af ændringer i udviklingen af ​​det neonatale nervesystem.

Konklusion
Undersøgelsens resultater viser, at EMF-stråling fra smartphones og andre elektroniske enheder har en dyb negativ indvirkning på den gravide mors og barnets velbefindende.
De anvendte smartphones var dog ikke standardiserede. In vitro undersøgelser og undersøgelser med ubetydelige resultater udført på tværs af voksne med selvrapporterede data blev inkluderet i denne gennemgang, hvilket mindskede generaliserbarheden af ​​resultaterne.

Der skal udføres flere undersøgelser i fremtiden, der overvejer virkningerne af høje og lave frekvenser af EMF-stråling med afgørende bevis for ændringer i flere graviditeter og fysiologiske parametre på forskellige stadier af graviditeten. Sundhedspersonale skal evaluere virkningerne af EMF-stråling hos gravide kvinder for at sikre en sikker graviditet.

Gennemgangen her er fra News-Medical.net, skrevet af Pooja Toshniwal Paharia, M.D.S (OMR):
 https://www.news-medical.net/news/20220216/Direct-effects-of-EMF-radiation-emitted-from-mobile-phones-on-pregnancy-birth-and-infant-outcomes.aspx

Journalreference:
El Jarrah, I. og Rababa, M. (2022) “Impacts of smartphone radiation on pregnancy: A systematic review”, Heliyon, 8(2), s. e08915. doi: 10.1016/j.heliyon.2022.e08915.


Det fulde studie: https://www.cell.com/heliyon/fulltext/S2405-8440(22)00203-1

Nedenfor de øvrige 7 studier samlet af Joel M. Moskowitz pr. 18 februar 2022:

Mobiltelefonbrug under graviditet: Hvilken forbindelse er der med fostervæksten?

Nathalie Boileau, François Margueritte, Tristan Gauthier, Nedjma Boukeffa, Pierre-Marie Preux, Anaïs Labrunie, Yves Aubard. Mobile Phone Use During Pregnancy: Which Association With Fetal Growth? J Gynecol Obstet Hum Reprod. 2020 Jul 2;101852. doi: 10.1016/j.jogoh.2020.101852.

Abstrakt

Indledning: Få undersøgelser har undersøgt effekten af ​​elektromagnetiske bølger på det menneskelige foster, hvorimod mobiltelefonbrug i dag er allestedsnærværende. Formålet med undersøgelsen var at evaluere sammenhængen mellem mobiltelefonbrug hos gravide kvinder og fosterudvikling under graviditeten i den generelle befolkning.

Materiale og metoder: Data kom fra NéHaVi-kohorten (“prospektiv opfølgning, fra intrauterin udvikling til 18-års alderen, for børn født i Haute-Vienne”), et prospektivt, longitudinalt, multicenter (tre fødeafdelinger i Haute- Vienne) observationskohorte med fokus på børn født mellem april 2014 og april 2017. Hovedformålet var at undersøge sammenhængen mellem brug af mobiltelefon og fostervækst. Univariate og multivariate modeller blev genereret justeret for de socioprofessionelle kategorivariabler for moderen og andre variabler, der sandsynligvis vil påvirke fostervæksten.

Resultater: Til analysen blev 1.378 medicinske diagrammer taget i betragtning, hvoraf 1.368 mødre (99,3%) brugte deres mobiltelefoner under graviditeten. Den gennemsnitlige telefontid var 29,8 minutter (interval: 0,0 – 240,0 minutter) pr. dag. Efter justering var nyfødte, hvis mødre brugte deres mobiltelefoner i mere end 30 minutter/dag, signifikant mere tilbøjelige til at have en AUDIPOG-score ≤ 10. percentil end dem, hvis mødre brugte deres mobiltelefoner i mindre end 5 minutter/dag under graviditeten (aOR = 1,54) [1,03; 2,31], p = 0,0374). For kvinder, der brugte deres mobiltelefoner i 5 til 15 minutter og 15 til 30 minutter, var der ikke en signifikant sammenhæng med en AUDIPOG-score ≤ 10. henholdsvis aOR = 0,98 [0,58; 1,65] og aOR = 1,68 [0,99; 2,82].

Konklusion: Brug af mobiltelefon til opkald i mere end 30 minutter om dagen under graviditeten kan have en negativ indvirkning på fostervæksten. En prospektiv undersøgelse bør udføres for yderligere at evaluere denne potentielle forbindelse.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32623065/

Moderens mobiltelefonbrug under graviditeten øgede antallet af for tidlige fødsler

Tsarna E, Reedijk M, Birks LE, Guxens M, Ballester F, Ha M, Jiménez-Zabala A, Kheifets L, Lertxundi A, Lim HR, Olsen J, Safont LG, Sudan M, Cardis E, Vrijheid M, Vrijkotte T, Huss A, Vermeulen R. Maternal Cell Phone Use During Pregnancy, Pregnancy Duration And Fetal Growth In Four Birth Cohorts. Am J Epidemiol. 2019 Jul 1;188(7):1270-1280. doi: 10.1093/aje/kwz092.

Abstrakt

Tidligere undersøgelser, der evaluerer potentielle virkninger af prænatal eksponering for radiofrekvente felter fra mobiltelefoner på fødselsresultater, er inkonsekvente. Vi undersøgte, om moderens mobiltelefonbrug var forbundet med graviditetsvarighed og fostervækst.

Vi brugte oplysninger fra 55.507 gravide kvinder og deres børn fra Danmark (1996-2002; DNBC), Holland (2003-2004; ABCD), Spanien (2003-2008; INMA) og Korea (2006-2011; MOCEH). Baseret på selvrapporteret antal mobiltelefonopkald pr. dag, blev eksponeringen grupperet som ingen, lav (referenceniveau), mellem og høj. Vi undersøgte graviditetsvarighed (gestationsalder ved fødslen, præterm/postterm fødsel), fostervækst (fødselsvægtforhold, lille/stor for gestationsalder) og fødselsvægt, lav og høj fødselsvægt og meta-analyserede kohortespecifikke estimater.

Den mellemliggende eksponeringsgruppe havde højere risiko for at føde ved lavere graviditetsalder (Hazard Ratio=1,04, 95 % CI 1,01, 1,07), og eksponering-respons-forhold blev fundet for kortere graviditetsvarighed (P<0,001) og for tidlig fødsel (P= 0,003). Vi observerede ingen sammenhæng med fostervækst eller fødselsvægt.

Som konklusion kan moderens mobiltelefonbrug under graviditeten være forbundet med kortere graviditetsvarighed og en øget risiko for at føde for tidligt.

Resultaterne skal fortolkes med forsigtighed, da de kan afspejle stress under graviditeten eller andre resterende forvirring, snarere end direkte effekt af mobiltelefoneksponering.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30995291

Uddrag
Eksponering for RF-EMF [radiofrekvente elektromagnetiske felter] under graviditeten kan påvirke fosterets vækst og udvikling og graviditetens varighed enten på grund af direkte stråling af fosteret og moderkagen eller indirekte som følge af ændret moderens fysiologi …

… Under opkald og sms er abdominal eksponering lav, og modelundersøgelser estimerer, at eksponeringsniveauerne for det menneskelige foster er meget lave (9-12), selvom en eksperimentel undersøgelse på mennesker har vist, at abdominal RF-EMF eksponering kan påvirke placentafunktionen (13). Derudover er en sammenhæng mellem RF-EMF eksponering og thyreoidea dysfunktion blevet indiceret i dyreforsøg (14,15).

Et kohortestudie fra Tyrkiet (N=500) vurderede retrospektivt mobiltelefonbrug og rapporterede kortere graviditetsvarighed og øget risiko for at føde for tidligt (16). I et kohortestudie fra Iran (N=1.200) blev der ikke fundet nogen sammenhæng med fødselsvægt (17). I en meget større stikprøve fra Norge (N=100.231) blev der ikke fundet nogen sammenhæng mellem brug af mobiltelefon og lav fødselsvægt, for tidlig fødsel eller lille for gestationsalder (SGA) (18).

Mødrene fra DNBC og ABCD rapporterede deres frekvens af mobiltelefonopkald under graviditeten 7 år postnatalt. I INMA og MOCEH blev lignende spørgeskemaer givet til mødrene under graviditeten. For at være i overensstemmelse med tidligere analyser inden for disse kohorter (29) klassificerede vi eksponering i fire kategorier (ingen, lav, mellem, høj) baseret på tilgængelig information om daglige frekvenser af mobiltelefonopkald under graviditet (tabel 2).

Tabel 2 fodnote: I DNBC-, ABCD- og INMA-kohorter svarer ingen eksponering til ingen opkald pr. dag, lav eksponering for 0-1 opkald pr. dag, mellemeksponering for 2-3 opkald pr. dag og høj eksponering for 4 eller flere opkald Per dag. I MOCEH-kohorten svarer ingen eksponering til ingen opkald pr. dag, lav eksponering for 0-2 opkald pr. dag, mellemeksponering for 3-5 opkald pr. dag og høj eksponering for 6 eller flere opkald pr. dag.

… OR [odds ratio] for præterm fødsel fik statistisk signifikans i den højt eksponerede gruppe inden for kohorterne med prospektiv eksponeringsvurdering (OR=2,03, 95% CI 1,22, 3,39) (webtabel 8 og 10). I analysen med binær eksponering observerede vi en øget risiko for at føde ved lavere gestationsalder (HR=1,04, 95 % CI 1,02, 1,07) og øgede odds for for tidlig fødsel (OR=1,16, 95 % CI 1,05, 1,29) for de mødre, der brugte deres mobiltelefon oftere under graviditeten (webtabel 8 og 11). Estimaterne for alle de andre resultater var ikke forskellige fra enhed (webtabel 11)….

I vores undersøgelse observerede vi en sammenhæng mellem moderens mobiltelefonbrug under graviditeten med graviditetens varighed, men ikke med fostrets vækst. Da føtal eksponering er meget lav under mobiltelefonopkald (9-12), overvejede vi til fortolkningen af ​​disse resultater den potentielle effekt af RF-EMF på moderens hoved- og nakkestrukturer samt indirekte veje relateret til brugen af ​​mobiltelefoner snarere end strålingen i sig selv. Dyreforsøg har antydet, at RF-EMF-eksponering kan resultere i mindre skjoldbruskkirteldysfunktion (14,15). Derudover har højere niveauer af prækonception thyreoideastimulerende hormon (TSH) og subklinisk hypothyroidisme under graviditet været forbundet med højere risiko for abort og for tidlig fødsel (46-49). Den øgede risiko for at føde for tidligt blandt tungere brugere af mobiltelefoner, som vi observerede, kunne således være medieret af mild skjoldbruskkirteldysfunktion. Imidlertid er sammenhængen mellem RF-EMF-eksponering fra mobiltelefonbrug og skjoldbruskkirtelfunktion ikke etableret, og der mangler epidemiologiske undersøgelser i stor skala om emnet. Øget oxidativ stress er også blevet overvejet (50). Det er imidlertid ikke klart, om forhøjelsen af ​​radikale oxygenarter som følge af lokal RF-EMF-eksponering er af en sådan grad hos mennesker, at det kan udløse systematiske reaktioner, der påvirker fødselsresultaterne. Årsagsveje, der involverer lokal stråling af andre dele af den menneskelige krop end moderens hoved- og nakkestrukturer, blev ikke taget i betragtning, da denne eksponering ikke ville blive afspejlet i antallet af mobiltelefonopkald pr. dag….

Eksponeringsvariablen var kun baseret på antallet af mobiltelefonopkald pr. dag; varigheden af ​​opkaldet blev ikke taget i betragtning, da den kun var tilgængelig i MOCEH. Desuden var antallet af mobiltelefonopkald pr. dag under graviditeten selvrapporteret i alle kohorter og blev kun valideret i MOCEH (59). Fejlklassificering af eksponering burde således have svækket den observerede sammenhæng under vores antagelse om, at fejlklassificeringen overvejende var ikke-differentiel (60-62). Vi forventer, at fejlklassificeringen var meget større i de ældre kohorter (DNBC og ABCD), da antallet af mobiltelefonopkald pr. dag blev rapporteret syv år efter fødslen. Derfor bør estimaterne i DNBC- og ABCD-kohorter være mere forudindtaget mod nul i sammenligning med INMA- og MOCEH-kohorter….

Som konklusion, i vores undersøgelse var hyppigere af moderens mobiltelefonbrug under graviditet forbundet med kortere graviditetsvarighed, hvilket resulterede i øget risiko for en for tidlig fødsel. Der blev ikke observeret nogen sammenhæng med fostervækst og fødselsvægt. Undersøgelsesresultater gør stærke effekter usandsynlige og bør fortolkes med forsigtighed, da de kan afspejle en effekt af stress under graviditet eller anden resterende forvirring snarere end en direkte effekt af RF-EMF-eksponering.

Moderens mobiltelefonbrug under graviditet og børns kognition ved 5 års alderen i 3 fødselskohorter

Sudan M, Birks LE, Aurrekoetxea JJ, Ferrero A, Gallastegi M, Guxens M, Ha M, Lim H, Olsen J, González-Safont L, Vrijheid M, Kheifets L. Maternal cell phone use during pregnancy and child cognition at age 5 years in 3 birth cohorts. Environ Int. 2018 Nov;120:155-162. doi: 10.1016/j.envint.2018.07.043.Højdepunkter

• Moderens mobiltelefonbrug under graviditeten kan være relateret til barnets kognition.

• Kognitionsscore er lidt lavere i forhold til højere frekvensbrug, selvom de er upræcise.

• Årsagsmekanismerne er ukendte på nuværende tidspunkt.

• Foreningen er sandsynligvis påvirket af sociale og adfærdsmæssige faktorer.

Abstrakt
BAGGRUND: Der har været få undersøgelser af børns kognitive udvikling i forhold til mødres mobiltelefonbrug, og de fleste har været begrænset til resultater i alderen 3 år eller yngre. Vi undersøgte sammenhængen mellem moderens mobiltelefonbrug under graviditeten og kognitiv præstation hos 5-årige børn.

METODER: Denne undersøgelse inkluderede data fra 3 fødselskohorter: den danske nationale fødselskohorte (DNBC) (n=1209), Spanish Environment and Childhood Project (INMA) (n=1383) og Korean Mothers and Children’s Environment Health Study (MOCEH) (n=497). Alle kohorter indsamlede information om moderens mobiltelefonbrug under graviditeten og kognitiv præstation hos børn i en alder af 5 år. Vi udførte lineær regression for at beregne gennemsnitlige forskelle (MD) og 95 % konfidensintervaller (CI) i børns generelle, verbale og non-verbale kognition score, der sammenligner hyppigheden af ​​moderens prænatal mobiltelefonbrug med justeringer for adskillige potentielle forvirrende faktorer. Modeller blev beregnet separat for hver kohorte og ved hjælp af poolede data i meta-analyse.

RESULTATER: Der blev ikke påvist nogen sammenhænge mellem hyppigheden af ​​prænatal mobiltelefonbrug og børns kognitionsscore. Resultaterne havde en tendens til at være lavere i kategorien med den højeste brugsfrekvens; MD (95 % CI) i generelle kognitionsscore var 0,78 (-0,76, 2,33) for ingen, 0,11 (-0,81, 1,03) for medium og -0,41 (-1,54, 0,73) for høj sammenlignet med lav brugsfrekvens. Dette mønster blev set på tværs af alle kognitive dimensioner, men resultaterne var generelt upræcise.

KONKLUSION: Vi observerede mønstre med lavere gennemsnitlige kognitionsscore blandt børn i forhold til en højfrekvent moders prænatal mobiltelefonbrug. Årsagskarakteren og mekanismen af ​​dette forhold forbliver ukendt.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30096609

Uddrag
I undersøgelsen af moderens mobiltelefonbrug under graviditet og kognition hos børn observerede vi et mønster med lidt lavere gennemsnitlige kognitionsscore blandt børn i en alder af 5 år i forhold til højfrekvent moderens prænatal mobiltelefonbrug i poolede data fra tre forskellige fødselskohorter. Mønstrene var konsistente på tværs af kognitive dimensioner, men resultaterne var upræcise. Vi kan ikke konkludere, at vores resultater afspejler en effekt af RF fra mobiltelefoner, og vores resultater indikerer heller ikke, at moderens mobiltelefonbrug direkte påvirker børns kognition, da vi stadig mangler en kendt mekanisme for, hvordan mobiltelefoneksponering kan påvirke kognitiv funktion. Selvom størrelsen af ​​de gennemsnitlige forskelle i kognitionsscorer, som vi observerede, var små, og 1- eller 2-points forskelle i scores sandsynligvis ikke vil have en betydelig indvirkning på individer, kan der være betydelige omkostninger for samfundet forbundet med et negativt befolkningsskifte. IQ, især hvis det skyldes en meget almindelig eksponering (Trasande et al., 2005). Med den allestedsnærværende mobiltelefonbrug blandt både forældre og børn er det således klart vigtigt at fortsætte undersøgelser af de mulige helbredsmæssige og kognitive virkninger af denne eksponering, med flere undersøgelser, der undersøger sammenhænge relateret til hyppigheden og varigheden af ​​mobiltelefonbrug og yderligere specifikke eksponeringsparametre.

Effekt af radiofrekvent stråling på reproduktiv sundhed (Review)

Singh R, Nath R,Mathur AK,Sharma RS. Effect of radiofrequency radiation on reproductive health. Indian J Med Res. 2018 Dec; 148(Suppl 1): S92–S99. doi: 10.4103/ijmr.IJMR_1056_18.

Abstrakt
Udviklingen af ​​mobiltelefonsystemer har i høj grad øget omfanget og omfanget af radiofrekvensstråling (RFR) eksponering. Den RFR, der udsendes fra mobiltelefon- og mobiltelefonbasestationer, udøver termiske og ikke-termiske effekter. Den kortsigtede og langvarige eksponering for RFR kan have en negativ effekt på mennesker såvel som dyr. De fleste laboratorieundersøgelser har indikeret en direkte sammenhæng mellem eksponering for RFR og negative biologiske effekter. Adskillige in vitro undersøgelser har rapporteret, at RFR inducerer forskellige typer kræft samt DNA eller kromosomale skader. På den anden side har nogle dyreforsøg ikke rapporteret negative virkninger af denne stråling. Denne gennemgang opsummerer tilgængelige oplysninger om de mulige virkninger af RFR på den reproduktive sundhed.

Open access papir: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6469375/

Neuroudvikling i de første 3 år efter prænatal mobiltelefonbrug og blyeksponering

Choi K, Ha M, Ha H, Park H, Kim Y, Hong Y, et al. Neurodevelopment for the first three years following prenatal mobile phone use, radio frequency radiation and lead exposure. Environmental Research, 156:810-817, July 2017.

Højdepunkter

• RFR-eksponering blev målt ved hjælp af mobiltelefonbrugsspørgeskema og 24-timers personlig eksponeringsmåler blandt gravide kvinder.

• Børns neuroudvikling blev vurderet af uddannede eksaminatorer ved 6, 12, 24 og 36 måneders alderen.

• Der blev ikke observeret sammenhænge mellem prænatal eksponering for RFR og børns neuroudvikling i løbet af de første tre år.

• En potentiel kombineret effekt af prænatal eksponering for bly og mobiltelefonbrug blev foreslået.

Abstrakt

Baggrundsundersøgelser, der undersøger prænatal eksponering for mobiltelefonbrug og dens effekt på børns neuroudvikling viser forskellige resultater afhængigt af barnets udviklingsstadier.

Formål: At undersøge neuroudvikling hos børn op til 36 måneder efter prænatal mobiltelefonbrug og radiofrekvensstråling (RFR) i forhold til prænatal blyeksponering.

Metoder: Vi analyserede 1198 mor-barn-par fra en prospektiv kohorteundersøgelse (Mothers and Children’s Environmental Health Study). Spørgeskemaer blev udleveret til gravide kvinder ved ≤20 ugers svangerskab for at vurdere frekvens og varighed af mobiltelefonopkald. En personlig eksponeringsmåler (PEM) blev brugt til at måle RFR-eksponering i 24 timer hos 210 gravide kvinder. Moderens blodblyniveau (BLL) blev målt under graviditeten. Børns neuroudvikling blev vurderet ved hjælp af den koreanske version af Bayley Scales of Infant Development-Revised ved 6, 12, 24 og 36 måneders alderen. Logistisk regressionsanalyse anvendt på grupper klassificeret ved baneanalyse, der viser neuroudviklingsmønstre over tid.

Resultater: Det psykomotoriske udviklingsindeks (PDI) og det mentale udviklingsindeks (MDI) ved 6, 12, 24 og 36 måneders alderen var ikke signifikant forbundet med moderens mobiltelefonbrug under graviditeten. Blandt børn udsat for høj maternel BLL in utero var der dog en signifikant øget risiko for at have en lav PDI op til 36 måneders alderen i forhold til en stigende gennemsnitlig ringetid (p-trend=0,008). Der var også risiko for at få faldende MDI op til 36 måneders alderen i forhold til en stigende gennemsnitlig ringetid eller -frekvens under graviditeten (p-trend=0,05 og 0,007 for henholdsvis tid og frekvens). Der var ingen signifikant sammenhæng mellem børns neuroudvikling og prænatal RFR-eksponering målt ved PEM hos alle forsøgspersoner eller i grupper stratificeret efter maternel BLL under graviditet.

Konklusioner: Vi fandt ingen sammenhæng mellem prænatal eksponering for RFR og børns neuroudvikling i løbet af de første tre leveår; dog blev der foreslået en potentiel kombineret effekt af prænatal eksponering for bly og mobiltelefonbrug.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28511138

Moderens mobiltelefonbrug under graviditet og børns adfærdsproblemer i fem fødselskohorter

Birks L, Guxens M, Papadopoulou E, Alexander, Ballester F, Estarlich M et al. Maternal cell phone use during pregnancy and child behavioral problems in five birth cohorts. Environ Int. 2017 Jul;104:122-131. doi: 10.1016/j.envint.2017.03.024.

“Dette er den hidtil største undersøgelse til at evaluere disse sammenhænge og vise det mest konsistente resultater på tværs af kohorter med retrospektivt og prospektivt vurderet moderens mobiltelefonbrug.”

Højdepunkter

• Største undersøgelse til dato for at bruge prænatal mobiltelefonbrugsdata indsamlet prospektivt.

• Høj prænatal mobiltelefonbrug forbundet med hyperaktivitet/uopmærksomhedsproblemer hos børn.

• Ingen prænatal mobiltelefonbrug forbundet med lav risiko for adfærdsproblemer hos børn.

• Analyse justeret for mange konfoundere, men sammenhænge kan ikke bedømmes kausale.

• Fremtidig forskning bør tilpasse sig forældrestil, mødres hyperaktivitet og meget mere.

Abstrakt

Indledning: Tidligere undersøgelser har rapporteret sammenhænge mellem prænatal mobiltelefonbrug og børns adfærdsproblemer, men resultaterne har været inkonsekvente og baseret på retrospektiv vurdering af mobiltelefonbrug. Denne undersøgelse havde til formål at vurdere denne sammenhæng i en multinational analyse ved hjælp af data fra tre kohorter med prospektive data om prænatal mobiltelefonbrug sammen med tidligere offentliggjorte data fra to kohorter med retrospektivt indsamlede mobiltelefonbrugsdata.

Metoder: Vi brugte individuelle deltagerdata fra 83.884 mor-barn-par i de fem kohorter fra Danmark (1996-2002), Korea (2006-2011), Holland (2003-2004), Norge (2004-2008) og Spanien (2003) –2008). Vi kategoriserede mobiltelefonbrug i ingen, lav, medium og høj, baseret på hyppigheden af ​​opkald under graviditeten rapporteret af mødrene. Børns adfærdsproblemer (rapporteret af mødre ved hjælp af Strengths and Difficulties Questionnaire eller Child Behavior Checklist) blev klassificeret i grænse-/kliniske og kliniske områder ved hjælp af validerede cut-offs hos børn i alderen 5-7 år. Kohortespecifikke risikoestimater blev meta-analyseret.

Resultater: Samlet set rapporterede 38,8 % af mødrene, hovedsageligt fra den danske kohorte, ingen mobiltelefonbrug under graviditeten, og disse mødre var mindre tilbøjelige til at få et barn med generelle adfærdsmæssige, hyperaktivitet/uopmærksomhed eller følelsesmæssige problemer. Evidens for en tendens til stigende risiko for børns adfærdsproblemer gennem moderens mobiltelefonbrugskategorier blev observeret for hyperaktivitet/uopmærksomhedsproblemer (ELLER for problemer i det kliniske område: 1,11, 95 % CI 1,01, 1,22; 1,28, 95 % CI 1,12, 1,48 blandt børn af henholdsvis mellemstore og høje brugere). Denne sammenhæng var ret konsistent på tværs af kohorter og mellem kohorter med retrospektivt og prospektivt indsamlet data om mobiltelefonbrug.

Konklusioner: Moderens mobiltelefonbrug under graviditeten kan være forbundet med en øget risiko for adfærdsproblemer, især problemer med hyperaktivitet/uopmærksomhed, hos afkommet. Fortolkningen af ​​disse resultater er uklar, da ukontrolleret forvirring kan påvirke både moderens mobiltelefonbrug og børns adfærdsproblemer.

Open access papir: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5506372/

En gennemgang af elektromagnetiske felter og det reproduktive system

Asghari A, Khaki AA, Rajabzadeh A, Khaki A. A review on electromagnetic fields (EMFs) and the reproductive system. Electron Physician. 2016 Jul 25;8(7):2655-62. doi: 10.19082/2655.

Abstrakt

Miljøfaktorer, såsom elektromagnetiske bølger, inducerer biologiske og genetiske effekter. Et af de vigtigste fysiologiske systemer involveret i elektromagnetiske felter (EMF’er) er kønssystemet. Dette papir gennemgår virkningerne af EMF’er på menneskelige reproduktive organer, hundyr, fosterudvikling og vigtigheden af ​​to typer naturlige antioxidanter, nemlig E-vitamin og fennikel. De undersøgelser, der præsenteres i denne gennemgang, refererede til virkningerne af forskellige eksponeringer for EMF’er på det reproduktive system, og vi forsøgte at vise, hvilken rolle naturlige antioxidanter spiller i at reducere virkningerne af eksponeringerne. Der er lavet mange undersøgelser af virkningerne af ioniserende og ikke-ioniserende elektromagnetiske bølger på cellelinjen af ​​spermatogenese, kønshormoner og strukturen af ​​testiklerne. Også om den hormonelle cyklus, follikulogenese og kvindelig infertilitet relateret til EMF er blevet taget mere i betragtning. Især er opmærksomheden rettet mod gravide på grund af deres fostres betydning. Ud over de undersøgelser, der er udført på dyr, bør der dog udføres yderligere epidemiologisk forskning.

Konklusioner

Mange undersøgelser har vist, at elektromagnetiske felter kan have ødelæggende virkninger på kønshormoner, gonadefunktion, fosterudvikling og graviditet. Folk skal derfor være opmærksomme på de negative virkninger af elektromagnetiske felter. Selvom virkningen af strålerne varierede ved forskellige frekvenser, er det bedre at holde sig så langt væk fra deres oprindelse som muligt på grund af de risici, der er forbundet med eksponering for disse bølger. Derudover kan folk bruge naturlige antioxidanter til at hjælpe med at reducere virkningerne af disse stråler.

Open Access Paper: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5014506/

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.