Børn og unge – en særlig udsat gruppe

Se også: https://nejtil5g.dk/info-materiale/ofte-stillede-spoergsmaal-om-boern-og-traadloes-teknologi/
Folkebevægelsen ‘Vi siger nej til 5G i Danmark’ har denne forældregruppe:
https://www.facebook.com/groups/396981647573059/files/

Indhold:
Grænseværdierne
Børn og unge er en særlig udsat gruppe i forhold til elektromagnetisk stråling
I skolen
– Eksempler på proaktive skoler
– Lovgivning og anbefalinger i andre lande
Autism, ADHD og trådløse-elektromagnetiske felter
Unge og cancer
Skærmbrug
– Børn bliver dummere
– Synsnedsættelse hos børn og unge

Grænseværdierne

Børn og unge er en særlig udsat gruppe i forhold til elektromagnetisk stråling.

Børns krop og knoglebygning er ikke udviklet og er derfor meget mere sårbare end voksne. En krop i vækst er følsom for miljøpåvirkning og sundhedsrisikoen fra elektromagnetisk stråling er derfor specielt høj for børn og unge.
Ingen børne- og ungdomsgeneration har været så eksponeret og så længe. som vi ser i dag. En øgning der paradoksalt nok foregår parallelt med, at stadig mere forskning viser alvorlig sundhedsrisici ved elektromagnetisk stråling.
De udsættes for Wi-Fi i skoler og institutioner. De har deres egen mobiltelefon og Ipad til spil, film, sociale medier, skolearbejde, alm. opkald m.m. Pigerne sidder ofte med deres Ipad og/eller PC i skødet med direkte elektromagnetisk stråling til deres underliv og de æg, der gerne skulle blive til sunde børn. Drengene går med mobilen i lommerne med elektromagnetisk stråling direkte til deres kønsorganer og sædproduktion. Hertil kommer trådløse øretelefoner der påvirker hoved og hjerne. Det hele godt suppleret med andet trådløst udstyr samt mobilmaster.

Eksponering af elektromagnetisk stråling for børn bør være hundreder gange lavere end de grænseværdier, der fastlagt af FCC i USA.

En peer-reviewed undersøgelse fra Environmental Working Group, EWG, anbefaler strenge sundhedsbaserede grænseværdier for både børn og voksne i forhold til den elektromagnetiske stråling, der udsendes fra trådløse enheder. EWG’s børnevejledning er den første af sin art og udfylder det hul, som de føderale regulatorer har efterladt. (1) (2)
Forskerne, som er tilknyttet Miljøarbejdsgruppen, konkluderer, at grænserne for eksponering af stråling for at beskytte voksne skal være 20-40 gange strengere end hvad FCC, Federal Communications Commission, i øjeblikket tillader og 200-400 gange strengere for at beskytte små børn mod sundhedsrisici ved trådløs stråling.
Miljøarbejdsgruppen (EWG) offentliggjorde en sundhedsrisikovurdering i tidsskriftet Environmental Health, (3) der trækker på data fra den skelsættende undersøgelsen udført af National Toxicology Program (NTP) fra National Institute of Environmental Health Sciences, fra 2018 om de sundhedskonsekvenserne ved eksponering for elektromagnetisk stråling. (4)
Da NTP fandt “klare beviser” for kræft fra eksponering af mobiltelefonstråling, skulle FDA – Food and Drug Administration, som er USA’s føderale fødevare- og lægemiddelmyndighed – have foretaget en sådan sundhedsrisikovurdering. I stedet undslog FDA sit ansvar og afviste NTP’s kræftsundersøgelse til 30 millioner dollars, en undersøgelse der oprindeligt blev anmodet af FDA. FCC traf den 4. december 2019 beslutning om ikke at revidere USA’s nationale grænseværdi for radiofrekvent stråling. Kritikken bakkes op af Linda Birnbaum, der i 2019 lod sig pensionere fra direktørstillingen i NIEHS, som er USA’s nationale institut for miljøsundhedsforskning og dermed også som direktør for Det Nationale Toksikologiprogram (NTP). (5)
Grænseværdien (6) som EWG anbefaler for den såkaldte helkropsspecifikke absorptionshastighed eller SAR-værdi for børn er 0,2 til 0,4 milliwatt pr. Kg eller mW/kg. For voksne anbefaler EWG en SAR-værdi for hele kroppen på 2 til 4 mW / kg, hvilket er 20 til 40 gange lavere end den føderale grænseværdi.
FCC har ikke sat en separat standard for børn. Standarden for radiofrekvent stråling udgør en max. SAR-værdi på 0,08 watt pr. Kg eller W/kg for helkropseksponering og en SAR-værdi for lokal spidsbealstning – det højeste eksponeringsniveau fordelt over 1 gram kropsvæv fastsat for en bestemt del af kroppen, såsom hjernen – 1,6 W/kg generelt for befolkningen. I EU er SAR-værdien 2.0 W/kg gennemsnitligt fordelt over 10 gram kropsvæv.
“Det er 25 år siden FCC satte sine grænser for radiofrekvensstråling. Med flere kilder til radiofrekvensstråling i det daglige miljø, herunder Wi-Fi, trådløse enheder samt mobilmaster, bør beskyttelse af børns sundhed mod trådløs strålingseksponering være en prioritet for FCC,” siger sagde Uloma Uche, Ph.D. og ledende forfatter af undersøgelsen.
Vi har alvorlige bekymringer over den forældede tilgang den føderale regering har påberåbt sig for at studere de sundhedsmæssige virkninger af mobiltelefon stråling og sætte sin nuværende sikkerhedsgrænse og rådgivning til forbrugerne,” udtaler EWG’s formand Ken Cook.
“Regeringens retningslinjer er et kvart århundrede gamle og blev etableret på et tidspunkt, hvor trådløse enheder ikke var en konstant del af livet for næsten alle amerikanske, herunder børn.”
“Baseret på vores gennemgang af de sundhedsmæssige risici og utilstrækkeligheden af de nuværende standarder for at beskytte børn, mens videnskaben udvikler sig, er det helt rimeligt af forældrene at overveje at minimere eller fjerne de radiofrekvente strålingskilder hjemme ved at have mere tillid til kabelforbundet internetadgang, samt at opfordre skolerne til at tage lignende skridt for at reducere eksponeringen i klasseværelser samt på campus,” siger Cook videre.
Kilder:
1) Gennemgang af undersøgelsen, uddybende spørgsmål samt henvisninger: https://www.saferemr.com/2021/07/study-wireless-radiation-exposure-for.html
2) https://www.ewg.org/news-insights/news-release/2021/07/study-wireless-radiation-exposure-children-should-be-hundreds
3) https://ehjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12940-021-00768-1
4) https://www.ewg.org/news-insights/news-release/landmark-federal-study-clear-evidence-linking-cellphone-radiation-cancer
5) https://tabttraad.info/2021/01/24/hojtstaende-embedsperson-angriber-telestyrelsen-i-mandagens-retssag-mobilstraling-er-potentielt-kraeftfremkaldende/
6) Om SAR værdierne se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/graensevaerdier-og-mobiltelefoner/
EWG’s guide til nedsættelsen af stråling:
https://static.ewg.org/ewg-tip-sheets/EWG-CellPhoneGuide.pdf?_ga=2.49040037.248710970.1626091146-544982251.1586179216

EHS foreningens brochure: Børn og trådløs teknologi
Børn og unge anvender i dag mobiltelefoner og anden trådløs teknik i sådan et omfang, at det langt overstiger det forbrug, de havde for blot nogle få år siden. Uden information om risiciene installeres trådløst computernetværk i skolerne, ligesom eleverne tilbydes egne tablets eller bærbare computere.
http://ehsf.dk/dokumenter/Boern-og-traadloes_2019.pdf

Why children absorb more microwave radiation than adults: The consequences
L. Lloyd Morgan, Environmental Health Trust, USA, Santosh Kesari, University of California, San Diego, USA og Devra Lee Davis, Environmental Health Trust, USA. Science Direct, 2014
Abstract
Computersimulering ved hjælp af MR-scanninger af børn er den eneste mulige måde at bestemme mikrobølgestråling (MWR) absorberet i specifikt væv hos børn. Børn absorberer mere MWR end voksne, fordi deres hjernevæv er mere absorberende, deres kranier er tyndere og deres relative størrelse er mindre. MWR fra trådløse enheder er blevet erklæret et muligt kræftfremkaldende menneske. Børn har større risiko end voksne, når de udsættes for kræftfremkaldende stoffer. Fordi den gennemsnitlige latenstid mellem første eksponering og diagnose af en tumor kan være årtier, kan tumorer induceret hos børn muligvis ikke diagnosticeres før langt ind i voksenalderen. Fosteret er særligt sårbart over for MWR. MWR-eksponering kan resultere i degeneration af den beskyttende myelinskede, der omgiver hjernens neuroner. MWR-udsendende legetøj sælges til brug for unge spædbørn og småbørn. Digital demens er rapporteret hos børn i skolealderen. En casestudie har vist, når mobiltelefoner placeres i teenagepigers bh’er, der udvikler sig flere primære brystkræft under, hvor telefoner er placeret. MWR-eksponeringsgrænser har været uændrede i 19 år. Alle producenter af smartphones har advarsler, der beskriver den mindste afstand, som telefonen skal holdes væk fra brugerne for ikke at overskride de nuværende lovlige grænser for eksponering for MWR. Eksponeringsgrænsen for bærbare computere og tablets er indstillet, når enheder testes 20 cm væk fra kroppen. Belgien, Frankrig, Indien og andre teknologisk sofistikerede regeringer vedtager love og / eller udsender advarsler om børns brug af trådløse enheder.
Konklusioner
Risikoen for børn og unge ved eksponering for mikrobølgestrålende enheder er betydelig. Voksne har også en mindre, men meget reel risiko.
(1) Børn absorberer større mængde mikrobølgestråling (MWR) end voksne;(2) MWR er en klasse 2B (mulig) kræftfremkaldende, ligesom carbon black, tetrachlorid, chloroform, DDT, bly, nikkel, phenobarbital, styren, dieselolie og benzin. Det ser ud til, at vi ikke udsætter børn for disse andre stoffer, så hvorfor udsætter vi børn for mikrobølgestråling?
(3) Fostre er endnu mere sårbare end børn. Derfor bør gravide kvinder undgå at udsætte deres foster for mikrobølgestråling.
(4) Unge piger og kvinder bør ikke placere mobiltelefoner i deres bh’er eller i hijaber.
(5) Manuelle advarsler fra mobiltelefoner gør det klart, at der findes et overeksponeringsproblem.
(6) Trådløse enheder er radiosendere, ikke legetøj. Det bør forbydes at sælge legetøj, der bruger dem.
(7) Regeringsadvarsler er udstedt, men det meste af offentligheden er uvidende om sådanne advarsler.
(8) Eksponeringsgrænser er utilstrækkelige og bør revideres, så de er tilstrækkelige.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213879X14000583?dgcid=raven_sd_recommender_email#fig0005

Radiation from smartphones could trigger memory loss in teenagers (and right-handed users are the most likely to suffer), new study reveals
Forskere fra Swiss Tropical and Public Health Institute (Swiss TPH) studerede næsten 700 unge mellem 12 og 17 år i Schweiz.
De kiggede på forbindelsen mellem deres daglige eksponering for elektromagnetiske felt med radiofrekvens (RF-EMF) og deres hukommelsesydelse.
Virkningerne af RF-EMF blev mere udtalt hos unge, der brugte mobiltelefonen på højre side af hovedet, afslørede undersøgelsen.
”Dette kan antyde, at RF-EMF, der absorberes af hjernen, er ansvarlig for de observerede sammenhænge.”, sagde Martin Röösli, leder af miljøeksponeringer og sundhed ved schweiziske TPH. Link til kohorteundersøgelsen nedenfor.
https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-5973969/Radiation-smartphones-trigger-memory-loss-teenagers-new-study-reveals.html

A Prospective Cohort Study of Adolescents’ Memory Performance and Individual Brain Dose of Microwave Radiation from Wireless Communication 23. juli 2018.
Konklusion: Vores fund for en kohorte af schweiziske unge kræver bekræftelse fra andre populationer, men den antyder en potentiel negativ virkning af RF-EMF hjernedosis på kognitive funktioner, der involverer hjerneområder, der for det meste udsættes under anvendelse af mobiltelefoner.
https://ehp.niehs.nih.gov/doi/10.1289/ehp2427

Associations between screen time and lower psychological well-being among children and adolescents: Evidence from a population-based study. Jean M. Twenge, W. Keith Campbell. Preventive Medicine Reports, 2018.
For meget tid brugt på spil, smartphones og tv-udsendelse er knyttet til stigende diagnoser af angst eller depression hos børn så små som 2-årige, ifølge en ny undersøgelse. Selv efter kun en times skærmtid dagligt, kan børn og teenagere muligvis begynde at have mindre nysgerrighed, lavere selvkontrol, mindre følelsesmæssig stabilitet og en større manglende evne til at afslutte opgaver, rapporterer San Diego State University-psykolog Jean Twenge og University of Georgia psykologiprofessor W. Keith Campbell.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211335518301827?via%3Dihub

MR scanninger viser, at længden af tid foran skærme er knyttet til lavere hjerneudvikling hos børnehavebørn.
USA: I en ny undersøgelse viste hjernescanninger af børn fra 3 til 5 års alderen, at de, der brugte skærme mere end den anbefalede ene time om dagen uden forældres involvering, havde lavere udviklingsniveauer i hjernens hvide substans – et kerneområde til udviklingen af sprog- og læseevner samt kognitive færdigheder. “Dette er den første undersøgelse, der dokumenterer sammenhænge mellem højere skærmbrug og lavere målinger af hjernestruktur og færdigheder hos børn i førskolealderen,” sagde hovedforfatter Dr. John Hutton, børnelæge og klinisk forsker ved Cincinnati børnehospital.
Undersøgelsen blev offentliggjort 4. november 2019 i tidsskriftet JAMA Pediatrics.
https://edition.cnn.com/2019/11/04/health/screen-time-lower-brain-development-preschoolers-wellness/index.html

Smartphones, tabletter, kan forårsager psykiske problemer hos børn så små som 2 år.
Børn så små som to år udvikler psykiske problemer på grund af smartphones og tablets, advarer forskere. Bare en time om dagen med at stirre på en skærm kan være nok til at gøre børn mere tilbøjelige til at være ængstelige eller deprimerede. Dette kan gøre dem mindre nysgerrige, mindre i stand til at afslutte opgaver, mindre følelsesmæssigt stabile og sænke deres selvkontrol, rapporterer DailyMail. 2. nov, 2018.
https://www.nzherald.co.nz/lifestyle/news/article.cfm?c_id=6&objectid=12154228
https://www.dailymail.co.uk/health/article-6346349/Smartphones-tablets-causing-mental-health-problems-children-young-two.html

Generation X’d Out: An end to the human race as we’ve known it?
Babies born to GENERATION X-RAY may be on the fast track to humanity’s genetic DEAD END.
By Amy Worthington, 2008.

Udtrykket “Generation X-ray” refererer til unge, der er afhængige af at kommunikere og andet med trådløse enheder – mobiltelefoner, PDA’er, WiFi-computere og musik / spiludstyr. Alle disse trådløse enheder udsender mikrobølger med en høj frekvens stråling, der for nylig er demonstreret af europæiske forskere for effektivt at påføre samme alvorlige skader på menneskelige celler som X-stråling.
Undersøgelser afslører, at et gennemsnitligt amerikansk barn under 18 år nu bruger flere timer på en dag, hvor det bliver bestrålet af sin mobiltelefon “legetøj”. I mellemtiden rapporterer svenske forskere om, at børn og teenagere, der bruger mobiltelefoner, har op til fem gange større sandsynlighed end ikke-brugere, for at få gliom-hjernekræft. Gliom-hjernekræft er blandt de sværeste at behandle og en af de mest dødbringende menneskelige kræftformer.
Børn, der bruger trådløse hustelefoner har over fire gange så stor risiko for at udvikle hjernesvulster. De vidtgående sundhedsfarer for børn og teenagere som følge af trådløs teknologi er veldokumenteret i del en af ​​denne Idaho Observer-serie: Generation røntgen: Børn ofre for teknologisk misbrug.
Mens Europa-Parlamentet og regeringer over hele verden kræver strengere grænser for trådløs eksponering for børn, fortsætter Gen-røntgen med at køre ned ad rulletrappen med disintegrerende helbred og for tidlig død. Mest tragisk, fordi vores unge ikke har modtaget nogen officiel advarsel fra U.S. sundhedsbureauer, så mikrokoger de ubevidst deres sæd, æg og fostre med en stråling, der vides at være lige så mutagen og teratogen som gammabølge stråling fra nuklear nedfald. Videnskaben er klar. Børn, der er født i den hårde kerne af den trådløse generation, vil med stor sandsynlighed få deres genetiske materiale korrumperet.
http://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2019/11/generation-x-out.pdf

American Acedemy of Pediastrics. Dedicated to the Health og all Children. 29 aug. 2013.
”Børn er ikke små voksne og påvirkes uforholdsmæssigt af alle miljøeksponeringer, inklusive mobiltelefonstråling. De aktuelle standarder tager ikke højde for den unikke sårbarhed og brugsmønstre, der er specifikke for gravide kvinder og børn. Det er vigtigt, at enhver ny standard for mobiltelefoner eller andre trådløse enheder er baseret på at beskytte de yngste og mest sårbare befolkninger for at sikre, at de beskyttes i hele deres levetid. ”
https://ecfsapi.fcc.gov/file/7520941318.pdf

I skolen

Børns Vilkår sætter fokus på familiens digitale hverdag

Hvad er der på spil, når time efter time tilbringes med hovedet i skærmen? Dét spørgsmål har mange forældre stillet sig selv.
Børns Vilkår svarer på spørgsmålet er: Alting! Venskaber, sjov, læring, fællesskaber, frihed og alt derimellem. Men også udelukkelser, mobning, møder med fremmede og skjulte forretningsmekanismer er en del af den digitale virkelighed.Er det svært at tage hul på dialogen med dit barn, så har Børns Vilkår opstillet 7 gode dialogvaner til at starte dialogen med dit barn om deres oplevelser, når de er online. (1)
YouSee er gået sammen med Børns Vilkår:
“Når vi tilbyder mobilabonnementer, internet og underholdning til millioner af danske hjem,” skriver YouSee, “vil vi hos YouSee også gerne bidrage med hjælp til de udfordringer, som skærmlivet kan føre med sig.”
Kilder:
1) https://bornsvilkar.dk/familiensdigitalehverdag/

Sunde klasseværelser
Vores børn, lærere og personale fortjener sikker og sundhedsteknologi. Wi-Fi-netværk og mobiltelefoner skaber trådløse radiofrekvenseksponeringer med høj tæthed i klasseværelser. Forskning har fundet radiofrekvens stråling forbundet med kræft, hjerneskade, hovedpine, hukommelsesproblemer og skader på det reproduktive system. Der findes sikrere løsninger, der tillader internetforbindelse, men uden skadelige trådløse eksponeringer.

Mange skoler i USA og resten af verden erstatter trådløs med sikre kablede teknologiforbindelser på grund af denne forskning. Lærerfagforeninger vedtager beslutninger om sikker teknologi. Oregon har vedtaget et lovforslag om at undersøge de sundhedsmæssige virkninger af Wi-Fi i skolen og Maryland State Children’s Environmental Health And Protection Council har som den første amerikanske stat nogensinde udstedt anbefalinger til at reducere klasseværelset trådløs eksponering.
Artiklen giver forskellige forslag til måder hvorpå der kan handles
https://ehtrust.org/wifi-in-schools-tool-kit/

Wi-Fi i skolerne

Skolen er vore børns arbejdsplads 
Skolen er et sted, hvor eleverne kan tilbringe op til otte timer om dagen, fem dage om ugen. Nogle skoler fungerer som både arbejdspladser og hjem for de studerende. Som forældre, lærere og administratorer skal vi sikre, at disse miljøer er så sikre som muligt.
Dagens klasseværelser er fyldt med utallige trådløse enheder, fra bærbare computere og tablets til smart boards og smarthøjttalere, for ikke at nævne personlige mobiltelefoner. Alle disse enheder udsender radiofrekvensstråling (RF), og eksponeringen er kumulativ.
Den gamle opfattelse, at ikke-ioniserende stråling ikke er skadeligt, ved vi er falsk. Elektromagnetisk stråling er i stigende grad anerkendt som et folkesundhedsproblem, og børns ikke færdig udviklede kroppe og organer er særligt sårbare.
Det relevante spørgsmål til skolerne er, hvordan kan vi skabe et sikkert læringsmiljø for vores elever? 
Det amerikanske TechSafeSchool-projekt er vokset ud af en bekymring fra forældre til børn med øget følsomhed over for radiofrekvent mikrobølgestråling, som er forværret med det stigende antal trådløse enheder i klasselokalerne.
Teleindustrien presser skolerne til at opsætte Wi-Fi 6-, WiGig- og 5G-systemer, som alle udsender kraftigere stråling end de systemer, de vil erstatte.
Samtidig er der en øget og presserende bekymring blandt fagfolk inden for medicinsk og folkesundhed med hensyn til de potentielle langsigtede sundhedsvirkninger af stigende eksponeringen.
Forslag til at forbedre det trådløse miljø findes inde på sitet:
https://www.techsafeschools.org/mitigation
TechSafeSchool-projektet (1) er finansieret af private fonde og enkeltpersoner og designet og administreret af Grassroots Environmental Education (2) , en prisvindende nonprofit organisation med base i New York. Grundlægger og administrerende direktør Patti Wood modtager EPA’s National Children’s Environmental Health Excellence Award, og organisationen har været i spidsen for mange miljøspørgsmål i mere end tyve år.
Kilder:
1) https://www.techsafeschools.org/
2) http://grassrootsinfo.org/cellphonesandwireless.php
Mere om børn og unge, se her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/boern-og-unge-en-saerlig-udsat-gruppe/

Kritiske blikk på skolen
bl.a. med bidrag af Einar Flydal. Z-forlag, 2018

Einar Flydal: Elektromagnetisk stråling – gambler vi med våre barns helse?
Indledning
Der er noget der skurer ved introduktionen af ​​trådløs udstyr i skolen:
Et stort internasjonalt panel av miljøforskere førte i januar 2018 opp mikrobølget stråling på lista over de femten viktigste miljøsakene framover (1).
I en appell utformet og vedtatt i Reykjavik i februar 2017 anbefaler en annen internasjonal forskergruppe at alt trådløst i skolen bør stenges ned. (2)
Fra høsten 2018 innfrir den franske presidenten Emmanuel Macron ett av sine valgløfter ved å begrense bruken av trådløst i skolen: En lov fra 2015 (3)
skal iverksettes i det franske skoleverket – fra barnehager og opp til
avsluttet videregående: Det betyr totalforbud mot bruken av trådløs teknologi i barnehagene for de aller minste, og forbud på alle høyere trinn mot at trådløse nett står på når de ikke er i bruk. (4) Fra før gjelder allerede en anbefaling om kabling i stedet for trådløst.
Flere andre land, byer og enkeltskoler fatter liknende vedtak. I Israel har en rekke foreldreaksjoner mot trådløse nett i skolen skapt bølger i offentlig forvaltning i en årrekke.
I 2016 valgte høyesterett å avstå fra forbud, men heller gi en sterk formaning om at trådløst bare skal brukes der kablet forbindelse ikke er mulig. I storbyen Haifa påla ordføreren fjerning av trådløse nettverk i alle skoler.
I India er det innført minimumsavstander for basestasjoner til skoler og sykehus i flere delstater. Kypros vedtok i januar 2017 å totalforby WiFi og annen trådløs kommunikasjonsteknologi i offentlige barnehager, å stanse all installering av trådløse nett i barneskoler, og å innføre svært strenge begrenseninger for bruk i skoler der det allerede er installert. Nå må foreldre avgi samtykke. I Storbritannia er mange trådløse nettverk fjernet etter press fra foreldre.
Artikler om at databransjens topper sørger for at barna går på skoler uten trådløse nettverk, dukker opp i aviser. Slike tiltak skjer med henvisning blant annet til et opprop som 236 forskere innen feltet sendte i 2015 til FN og WHO.(6)
Der ba de om strengere strålegrenser av hensyn til mennesker og miljø – og ikke minst av hensyn til barn og unge.
Det er ikke bare WiFi og mobiler som er i søkelyset for biologiske skadevirkninger. Det er også lysstoffrør og sparepærer. Men det er noe spesielt med WiFi og mobiler:
I den omfattende franske skoleloven av 2013 (6) advares det mot trådløsteknologier. Da forslaget om en slik advarsel ble fremmet, var begrunnelsen at den spesielle blandingen av lave og høye frekvenser i mikrobølget kommunikasjon er en miks som er spesielt skadelig. Siden temaet er omstridt, skal man være føre var, het det.(7)
I Norge går vi motsatt vei. Vi er stolte over å være fremst og tidligst i verden med å ta i bruk ny teknologi, og vi er for tida opptatt av å sørge for at nettbrett og trådløse nett skal fins overalt i skoleverket, i alle bygg, i alle fag og på alle trinn. Vi snakker med begeistring om «smarte» byer, helsevesen, målere og skoler – og mener med det gjerne «trådløst». Strategier og investeringsbeslutninger forsvares ved å vise til fagfolk og myndigheter som hevder at eksponeringen for mikrobølget kommunikasjon ikke kan skade barn og unge.
Det er altså noe som skurrer.
Jeg har brukt nesten hele mitt yrkesliv innen IKT – informasjons- og kommunikasjonsteknologi. En god del av tida på «utprøving av innføring av EDB i skolen», som det het den gang på 1980-tallet. Seinere som teknologientuasiast og interessert i de fantastiske mulighetene telekommunikasjon kunne gi på miljøfronten. Min oppfatning er at vi nå står overfor en «tobakksskandale» større enn tobakksskandalen for en del år tilbake: Forskningsfunnene som påviser helse- og miljøskader er langt klarere enn vi blir fortalt av bransjen og av myndighetene, og langt klarere enn vi selv har lyst til å innse. Noen betegner det som «en krig mot folkehelsen» og «en krig mot miljøet» – selv om den føres med de beste hensikter.
Det er på tide å sjekke grundig ut den kunnskapen og de advarslene som ligger på bordet om mulige skadevirkninger fra elektromagnetisk stråling.


1. Issues for Global Conservation and Biological Diversity, Trends in
Ecology & Evolution, January 2018, Vol. 33, No. 1, https://doi.
org/10.1016/j.tree.2017.11.006
2. Reykjavik Appeal on Wireless Technology in Schools, http://www.
cqlpe.ca/pdf/ReykjavikAppeal.pdf

3. Loi n° 2015-136 du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l’information et à la concertation en matière d’exposition
aux ondes électromagnétiques [Lov nr 2015-136 av 9. februar 2015 om
begrensing, åpenhet, informasjon og samstemthet vedr. eksponering for
elektromagnetiske bølger], https://www.legifrance.gouv.fr/
4. «Plus de téléphones portables dans les écoles et collèges à la
rentrée 2018», annonce Jean-Michel Blanquer, Le Monde, 10.12.2017,
http://www.lemonde.fr/
5. Se http://emfscientist.org
6. Loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République, Version consolidée
au 18 janvier 2018, https://www.legifrance.gouv.fr/
7. Refondation de l’école de la république – (N° 767), Amendement
N°163 (2ème Rect), présenté par Mme Pompili, Mme Attard, Mme
Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme
Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel
Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas et
Mme Sas, As
Artiklen kan hentes her:
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2020/06/EFlydal-EMF-i-skolen-Gambler-vi-med-våre-barns-helse-i-KritiskeBlikk-på-skolen-2018-åpen.pdf

Trådløs skolestart: Tar debatten fatt i det viktige?
https://einarflydal.com/2018/08/21/wifi-co-siden-2012-er-faren-ved-a-eksponere-blod-hjerne-barrieren-for-straling-kjent/

De seneste år har der været en enorm stigning i antallet af skoler, der installerer trådløse computernetværk (Wi-Fi, WLAN), trådløse tavler og lignende enheder. Skoler er blevet opfordret til at bruge ‘smarte’ og ‘mobile’ teknologier. For de fleste familier har ikke længere valget mellem en skole uden Wi-Fi.
Trådløse systemer giver frihed til at bevæge sig rundt i skolen med bærbare computere, tablets eller smartphones og er lettere og undertiden billigere at installere end kablede netværk. Skoler har investeret penge i teknologierne, og de er blevet en del af skolekulturen.
Skoler, forældre og personale er ofte uvidende om det enorme antal videnskabelige undersøgelser, der nu er offentliggjort, og som viser, at mobile og trådløse teknologier, som udsender mikrobølgestråling, kan udgøre en sundhedsrisiko, især for børn.
Forskernes bekymringer og de videnskabelige studier hører vi ikke om i offentligheden. Skolerne bliver dermed afhængige af de udsagn om brugen af ​​trådløse teknologier i skoler som de får fra Sundhedsmyndighederne.
Flere websteder (1) har til formål at give mere information om de videnskabelige rapporter samt opfordringer fra læger og forskere til at beskytte børn og personale på skolerne. Håbet er, at gøre forældre, skoler og lokale myndigheder bedre rustet til at opfylde deres lovmæssige krav om at beskytte sundheden og udviklingen af ​​de børn de har i deres varetægt.
WiFiinschools.org.uk
Den engelske organisation WiFiinschools.org.uk (2) blev oprettet tilbage i 2008 af en mindre gruppe forskere, der var bekymrede over den hurtige udbredelse af trådløse teknologier i skolerne. De bekymrede sig også over den manglende information samt at skolerne ikke er informeret om behovet for at have politikker til at beskytte deres elever og personale, der kan lide under sundhedsskadelige virkninger af f.eks. Wi-Fi.
Gruppen udgav tilbage i 2012 denne rapport. (3)
Skolen skal være et sikkert sted for børn
Undlader skolen at beskytte børnene, har de en markant øget risiko for

 • at udvikle kræft
 • af fysisk skade (f.eks. på DNA eller celler)
 • af skader på deres udvikling
 • af skade på deres reproduktive sundhed

Børn fortjener et sikkert miljø til at lære, lege, udvikle sig og trives. Skolerne har et ansvar for at sikre et sikkert miljø for alle børn, mens de er i deres varetægt.
Kilder:
1)
a) https://childrenshealthdefense.org/known-culprits/electromagnetic-fields-wireless-technologies/
b) Eksempler på risikovurdering af trådløse teknologier, som anvendes i skoler og andre arbejdspladser: https://www.wirelessriskassessment.org/risk-assessment1
c) https://childrenshealthdefense.org/known-culprits/electromagnetic-fields-wireless-technologies/
d) https://www.facebook.com/groups/396981647573059
e) https://www.greenchildmagazine.com/emf-protection/
f) http://wiredchild.org/
g) http://www.wirelesswatchblog.org/
h) https://ehtrust.org/key-issues/cell-phoneswireless/wifi-in-schools/
2) http://wifiinschools.org.uk/index.html
3) http://wifiinschools.org.uk/resources/safeschools2012.pdf

Eksempler på proaktive skoler

Mobilfri sengetid: Godt på vej – men også plads til forbedring. I knap et år har Mariager Efterskole forsøgt sig med mobilfri sengetid for deres elever.
Tiltaget blev indført, fordi efterskolen tidligere har haft udfordringer med elevers mobilforbrug om aftenen og om natten, hvor mange af dem lå med næsen i skærmen.
Forstander Morten Iversen synes, at det første år med forsøget er gået godt på nogle punkter, men at der også er plads til forbedring på andre.
“Det er gået godt i den forstand, at vi har elever der sover og snakker mere sammen på værelserne,” siger han og fortsætter dog:
“Der er stadig elever, der prøver på at snyde – som bryder dem (låsesystemet, red.) op og har to telefoner – og den del, tror jeg, vi kommer til at arbejde med mange år frem,.”
“Man kommer meget tættere ind på hinanden som elever og venner, fordi man får nogle andre snakke om aftenen i forhold til, hvis vi sad med vores telefoner. Silas Falch, elev, 10. klasse, Mariager Efterskole
https://www.tv2nord.dk/mariagerfjord/efterskoleelever-har-haft-mobilfri-sengetid-i-et-aar-saadan-er-det-gaaet-med-forsoeget

Hammer Frie Privatskole
Mobiltelefoner hører ikke til i elevernes skolehverdag. Medbringer eleven alligevel en mobiltelefon i skolen, skal den slukkes og lægges i klassekassen straks ved ankomst. Den hentes først, når eleven forlader skolen og må ikke tændes i løbet af skoledagen. Eventuelle hastebeskeder fra forældre kan gives på skolens telefon, legeaftaler må træffes fra morgenstunden eller dagen før. Dit barn har brug for en mobilpause – det sørger vi for mindst 6 timer om dagen. 
http://hammerfrieprivatskole.dk/om-mobiltelefoner/

Lovgivning og anbefalinger i andre lande

Skoler verden over legger bort mobilene – men hva er begrunnelsen?
https://einarflydal.com/2019/01/03/skoler-verden-over-legger-bort-mobilene-men-hva-er-begrunnelsen/#more-28996

Sverige
Flere svenske skoler tager problematikken med WI-FI og børn alvorligt 
Men også i Sverige trækker medierne “eksperter” op af hatten, der bedyrer, at der “ingen farer” er .
Her er det Spiraskolan i Täby som i sommeren 2020 har fået installeret strålingsbeskyttelse med hjælp fra Strålskyddsstiftelsen. (1)
I Sverige er det ikke DR, men SVT der trækker en af de såkaldte “eksperter” op af hatten og kan citerer Maria Feychting for flg.: “Du skræmmer folk, der er bekymrede for disse elektromagnetiske felter, selvom der ikke er nogen videnskabelige beviser.”

Maria Feychting, professor og kræftforsker ved den medicinske læreanstalt, Karolinska Institutet i Stockholm. (2) I artikler og udtalelser beroliger hun befolkningen om den trådløse teknologi og forsvarer de grænseværdier, hun selv har været med til at vedtage fra sin toppost som næstformand i den magtfulde international industri-NGO, ICNIRP fra 2012 til 2020.
Maria Feychting har desuden forsket for millioner af kroner fra nordisk teleindustri. Penge, der blev stillet til rådighed for år tilbage til Karolinska Institutet og forskningsprojektet Cosmos, der skulle undersøge, om der er sammenhæng mellem mobilopkaldstider og øget sygelighed. I Sverige blev projektet finansieret af Telia, Telenor og Ericsson med cirka 7 mio. svenske kroner for en projektperiode, der varede fra 2007 til 2012.
Om den internationale EMF Scientist Appeal (3) udtalte Maria Feychting til den svenske Expressen tilbage til den 13. april 2020: “Ikke videnskabeligt uddannet.” “Det er bedre at stole på videnskabelige kompileringer foretaget på vegne af etablerede / offentlige organisationer som WHO, EU SCENIHR, Public Health England, HEALTH COUNCIL OF THE NETHERLANDS og SSM (Radiation Safety Authority) i Sverige.”
Noter:
1) Strålskyddsstiftelsen arbejder for at beskytte mennesker og miljøet mod skadelige former for elektromagnetiske felter og elektromagnetisk stråling, såsom mikrobølgestråling fra trådløs teknologi, ved at informere om risici og offentliggøre anbefalinger.
https://www.stralskyddsstiftelsen.se/
2) Se mere om Maria Feychting her:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/eksperterne/
3) EMF Scientist Appeal: Pr. 14. januar 2021 har 255 EMF-forskere fra 44 nationer underskrevet appellen.
https://www.emfscientist.org/
4) Om børn og unge se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/boern-og-unge-en-saerlig-udsat-gruppe/
Kilder:
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/grundskola-tog-in-stralningsskydd-for-routrar-och-surfplattor-kritiseras-av-forskare

Forskolen Gläntan i Sätra uden for Stockholm er ved at blive en strålingsfri og IT-sikker børnehave. Ved indgangsdøren er der allerede skærme med rulleoplysninger, der siger “No WiFi” eller “No Mobil”. På førskolen anvender Gläntan allerede, at alle, der kommer ind i børnehave, skal slukke for deres mobiltelefoner. Personalet skal lægge deres mobiltelefoner i et specielt screenet skab i hele arbejdsdagen.
Initiativet kommer fra Göran Selfwin, der er IT-ansvarlig for skolen:
– Vi vil i Forskolen Gläntan skabe et så strålingsfrit og sikkert miljø for børnene som muligt, og derefter starter vi med at fjerne wi-fi og mobiltelefoner. Men der er bestemt mere, der kan gøres. Efter de oplysninger, vi har indhentet, ønsker vi at kæmpe for en kablet teknologi, der både er sikrere, mere stabil og hurtigere og et meget bedre valg end den trådløse teknologi. Sidstnævnte stiller for stor usikkerhed med den nye GDPR-lov, da vi sigter mod at digitalisere alt i børnehaven, siger Göran Selfwin.
https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2019/03/forskola-blir-stralningsfri-utan-wifi-och-mobiler/

Rusland
Først skærpede Rusland anbefalingerne mod mobilsamtaler, så henstillede myndighederne skolerne at forbyde brugen af ​​Wi-Fi og mobiltelefoner i folkeskolerne. Nu forbyder Rusland så anvendelsen af mobiltelefoner og Wi-Fi samt opsætning af mobilmaster tæt på skoler.
Tabt Tråd skriver på sin blog at Dariusz Leszczynski, adjungeret professor ved Helsingfors Universitet, mistænker forbuddet for at være vedtaget af de forkerte grunde. Adgang til data kunne tænkes at give unge russere idéer, som Putin ikke kan lide.
Det ændrer dog ikke ved den kendsgerning, at Rusland har tradition for betydeligt lavere grænseværdi for mobilstråling end vi har her i Vesten. Eller at elektromagnetisk stråling er særlig sundhedsskadelig for børn og unge. Frankrig er et af de lande der har særlig fokus på mobiltelefoni bla. på baggrund af de afsløringer der kommet frem via Phonegate med overskredne grænseværdier, vildledende testmålinger, og voksne testdukker, der absolut ikke ikke kan sammenlignes med levende mennesker og slet ikke børn. Frankrig er det eneste land i EU, der tester mobiltelefoner.
Kilder:
https://tabttraad.home.blog/2021/02/03/fra-rad-til-forbud-rusland-slukker-for-tradlos-teknologi-i-undervisningen/

2020: Sundhedsministeriet og Den Russiske Komité for Ikke-ioniserende strålingsbeskyttelse anbefaler under corona karantænen: (1) (2)

 • Reducer brugen af computere af børn, når de ikke går i skole nu (karantæne osv.).
 • Brug ikke smartphones til uddannelsesmæssige formål, før de fylder 18 år.
 • For alle aldersgrupper for læsning og udførelse af opgaver anbefales det at bruge primært almindelige bøger, notesbøger.
 • Børn under 6 år skal helt udelukke brugen af edb-udstyr til uddannelsesmæssige formål i hjemmet.
 • Børn i alderen 6 til 12 år rådes til at minimere brugen af computerudstyr til uddannelsesmæssige formål i hjemmet betingelser.
 • Hvis det er nødvendigt for at bruge hovedtelefoner, skal du begrænse kontinuerlig brug til højst en time ved et volumen på højst 60 %.
 • Børn i alderen 6 til 12 år rådes til at minimere brugen af computerudstyr til uddannelsesmæssige formål i hjemmet betingelser.
 • Den samlede varighed af alle typer aktiviteter på skærmen for børn i denne aldersgruppe bør ikke overstige 2 timer om dagen (herunder visning af tv).
 • Det er tilladt for unge over 15 år at bruge tabletter til fjernundervisning i hjemmet. Før tabletten tages i brug, skal du vaske hænderne og tørre skærmen af med et desinfektionsmiddel (vådt håndklæde).
 • Placeringen af WiFi-punktet skal være på en afstand af mindst 5 m fra den studerendes arbejdsplads. Tabletten er placeret på bordet på en stander i en vinkel på 30 ° , afstanden fra skærmen til elevens øjne er ikke mindre end 50cm. Det er nødvendigt at udelukke arbejde med en bærbar computer eller tablet på knæ, i hænder, liggende og lignende.

Øvrige russiske anbefalinger og lovgivning findes her:
https://ehtrust.org/russia-policy-recommendations-cell-phones-wireless-radiation-health/

Kilder:
1) https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Rekomend_Onlinedu_2020.pdf
2) https://ehtrust.org/russia-bans-wi-fi-and-smartphones-for-distance-learning/

Frankrig har forbudt alle børn under 15 år at bruge mobiltelefoner i skolen. Forbuddet gælder alle mobiltelefoner, tablets og smartwatch på et hvert tidspunkt i løbet af dagen. September 2018.
https://www.businessinsider.com/france-bans-children-using-phones-at-school-2018-9

WI-FI i forbudt i franske skoler i 2017.
Mobiltelefoner vil være fuldstændigt forbudt – i gange, frokostlokale og legepladser – i alle skoler op til 14-15 år (grundlæggende og mellemliggende). Videre siger det franske ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire), det franske sundhedsagentur:
“ALLE trådløse enheder, inklusive tablets, trådløse telefoner, fjernstyret legetøj, trådløst legetøj, babyalarmer og overvågningsarmbånd, skal underkastes de samme lovgivningsmæssige forpligtelser som mobiltelefoner.” ANSES anbefaler videre at “revurdere de lovgivningsmæssige eksponeringsgrænser” for at sikre “tilstrækkeligt store sikkerhedsmargener” til at beskytte små børns sundhed.
http://ehtrust.org/wp-content/uploads/International-Policy-Precautionary-Actions-on-Wireless-Radiation.pdf

Cypern
I begyndelsen af 2017 besluttede den cypriotiske uddannelsesminister, at børns udsættelse for stråling fra trådløs teknologi skal reduceres i folkeskolen og førskolen. I et dekret, der blev udstedt den 31. januar 2017, blev børnehaverne på grundskolen og folkeskolen underrettet om, at Wi-Fi skulle fjernes i alle børnehaver, og al yderligere udvidelse af Wi-Fi i den grundlæggende skole skulle stoppes.

Hør Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening svarer på det trådløse i skolerne. Håber han er blevet klogere siden. Fra den 2. okt. 2018.
https://youtu.be/PCXYaerboJE

Autism, ADHD og trådløse-elektromagnetiske felter

Ret skal være ret: Oprindelige konklusioner svækkes, da den fundne sammenhæng mellem magnetfelter under graviditeten og den neurologiske lidelse, ADHD, hos de senere fødte børn ikke længere fremstår som et statistisk sammenhængende og overbevisende resultat.
Kritikere har påpeget, at studiets resultat er blevet skævvredet af forfejlede, statistiske analyser. Kritikken er blevet erkendt, og nu har forfatterne til studiet indvilget i at trække papiret tilbage.
Det nu reviderede 2020-studie fra Kaiser Permanente har undersøgt alle kilder til magnetiske felter, som kommer fra mange forskellige elektroniske kilder som el ledninger og elektriske apparater.
De undersøgte frekvenser i magnetfeltstudiet går op til 800 Hertz og ligger betydeligt under det spektrum, som radiosignaler som tv, radio og mobiltelefoni sender med.
Når studiet blandt andet nævner mobiltelefoner, er det ikke på grund af radiobølger – men på grund af det lavfrekvente elektromagnetiske felt, som alle elektriske apparater udstråler.
For uddybning:
https://tabttraad.info/2021/02/23/fandt-sammenhaeng-mellem-straling-og-adhd-ny-version-af-studiet-svaekker-resultatet/

Mange rapporter kommer ind om, at faldende eksponering for elektromagnetisk stråling kan hjælpe med at øge et barns funktion, især børn med autisme, ADHD eller andre neurologiske problemer. Med andre ord, ligesom vi støtter vores børn med sund mad og sund leg, kan vi også give et sundt miljø ved at reducere EMF i vores barns daglige liv.
En Yale-undersøgelse viste, at eksponering for mobiltelefonstråling forårsagede, at mus, der prænatalt blev udsat for, havde “ADHD-lignende” symptomer på hyperaktivitet og dårlig hukommelse. Som svar på denne voksende mængde forskning har fødselslæger, læger og folkesundhedspædagoger underskrevet et stort initiativ kaldet The Baby Safe Project for at anbefale gravide kvinder at reducere trådløse eksponeringer for at beskytte hjernen, der udvikler sig.
https://ehtrust.org/key-issues/cell-phoneswireless/autism-adhd-wireless-electromagnetic-fields/

Børns mobiltelefonbrug kan øge deres risiko for ADHD
Joel M. Moskowitz, PRLog (Pressemeddelelse) – 2. april 2013
En ny undersøgelse viser, at børn, der bruger mobiltelefoner, der er udsat for bly, har større risiko for at udvikle Attention Deficit Hyperactivity Disorder end blyeksponerede børn, der ikke bruger mobiltelefoner meget eller slet ikke.
Elleve procent af amerikanske børn er blevet diagnosticeret med ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), herunder næsten en ud af fem gymnasiale drenge ifølge en nylig rapport fra Centers for Disease Control and Prevention.
Selvom vi muligvis overdiagnosticerer ADHD og overmedicinerer børn til denne lidelse, kan stigningen på 53 procent i ADHD-diagnoser i løbet af det sidste årti delvis tilskrives øget eksponering for miljøtoksiner i forbindelse med eksponering for mikrobølgestråling fra mobiltelefoner.
En forskningsundersøgelse, der blev offentliggjort i sidste uge i det peer-reviewed tidsskrift, Public Library of Science (PLOS One), viste, at børn udsat for bly, der foretog flere taleopkald på deres mobiltelefon, havde en væsentlig større risiko for at udvikle ADHD-symptomer. Desuden blev der observeret et signifikant dosis-respons-forhold mellem antallet og varigheden af taleopkald foretaget på mobiltelefoner og ADHD-risiko blandt børn, der blev udsat for bly i deres miljø.
https://www.prlog.org/12110138-childrens-cell-phone-use-may-increase-their-risk-of-adhd.html
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0059742

Unge og cancer

Flere unge danske bliver ramt af tarmkræft.
En stor undersøgelse viser nemlig, at antallet af danskere under 50 år, der får tyk- eller endetarmskræft stiger.
“I perioden 2003-2012 er der sket en årlig stigning på 3,1 procent i risikoen for nye tilfælde af tyktarmskræft blandt de 0-49 årige. I den aldersklasse var der 548 danskere i 2003-2012, der fik konstateret tyktarmskræft. Så selv om det er relativt små tal, går det jo den forkerte vej.”
Det siger Gerda Engholm, der er seniorstatistiker i Kræftens Bekæmpelse og har bidraget til undersøgelsen. Blandt de 20-29 årige er stigningen endnu højere.
DR.dk 17. maj 2019:
https://www.dr.dk/nyheder/viden/kroppen/flere-unge-danskere-bliver-ramt-af-tarmkraeft

Colorectal Cancer Soaring in Young Adults; Are Smartphones in the Mix? Epidemiologist De-Kun Li Wants To Know. (31. juli 2019)
De-Kun Li ønsker at ændre fokus på mobiltelefoner og kræft. De-Kun Li er senior epidemiolog og veteran EMF-forsker, han mener, at hjernesvulster har fået for meget opmærksomhed på bekostning af andre typer kræft, især kolorektal kræft.
Bestræbelser på at reducere kræft i tyktarmen og rektalt har været en slående succeshistorie for dem over 50 år. Forekomsten blandt ældre amerikanere faldt 32% mellem 2000 og 2013, hovedsageligt på grund af bedre screening. Men historien for unge voksne er meget anderledes. De, der er født omkring 1990, står nu overfor fire gange risikoen for at udvikle endetarmskræft og to gange risikoen for tyktarmskræft i 20’erne sammenlignet med dem, der er født omkring 1950, ifølge American Cancer Society. (Raterne blandt unge voksne er dog stadig relativt lave)
https://microwavenews.com/news-center/de-kun-li-crc

WiFi may interact with signaling pathways in the brain, causing irreversible damage. Dr. Surat P, Ph.D. News Medical. 18. april 2019.
https://www.news-medical.net/news/20190418/WiFi-may-interact-with-signaling-pathways-in-the-brain-causing-irreversible-damage.aspx?

MOBI-KIDS: Childhood Brain Tumor Risk & Mobile Phone Use Study
Mobi-Kids-projektet er den største case-control-undersøgelse, hvor man undersøger risikoen for, at en ung person udvikler hjernekræft i relation til hans / hendes eksponering for elektromagnetiske felter og trådløs stråling fra mobiltelefoner. Undersøgelsen blev finansieret af EU-Kommissionen fra marts 2009 til februar 2016. EU bidrog med 58% af det samlede budget 6,1 mio. EUR.
Selvom EU-projektet sluttede for tre år siden, har forfatterne endnu ikke offentliggjort resultaterne af denne undersøgelse.
https://www.saferemr.com/2013/05/mobi-kids-childhood-brain-tumor-risk.html

Modern life is killing our children: Cancer rate in young people up 40 per cent in 16 years.
Analyse af regeringsstatistikker fra forskere ved Children with Cancer UK fandt, at der nu er 1.300 flere kræftsager om året sammenlignet med 1998.
Stigningen er mest tydelig hos teenagere og unge voksne mellem 15 og 24 år, hvor hændelsesfrekvensen er steget fra omkring 10 tilfælde i 100.000 til næsten 16. (3. september 2016)
https://www.telegraph.co.uk/science/2016/09/03/modern-life-is-killing-our-children-cancer-rate-in-young-people/?

As more countries ban iPads and mobile phones from the classroom, could wifi be giving our children cancer? (21.juli 2018).
https://www.dailymail.co.uk/news/article-5872001/Could-wifi-giving-children-cancer.html

WHO
To grow up healthy, children need to sit less and play more.
New WHO guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age
Børn under fem år skal bruge mindre tid på at sidde foran skærme eller i barnevogne og stole, få bedre søvnkvalitet og have mere tid til aktiv leg, hvis de skal vokse op og være sunde, ifølge nye retningslinjer udstedt af World Health Organization (WHO) .
At opnå et godt helbred for alle betyder at gøre det, der er bedst for helbredet lige fra starten af ​​menneskers liv,” siger WHO’s generaldirektør Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. ”Tidlig barndom er en periode med hurtig udvikling og en tid, hvor familiens livsstilsmønstre kan tilpasses for at øge sundhedsgevinsten.”
De nye retningslinjer for fysisk aktivitet, stillesiddende opførsel og søvn til børn under 5 år blev udviklet af et WHO-ekspertpanel. De vurderede virkningerne på små børn der fik utilstrækkelig søvn og brugte tid på at sidde og se på skærme eller tilbageholdes i stole og barnevogne. De gennemgik også bevis for fordelene ved øget aktivitetsniveau.
Forbedring af fysisk aktivitet, reducering af stilletid og sikring af kvalitetssøvn hos små børn vil forbedre deres fysiske, mentale helbred og velvære og hjælpe med at forhindre fedme hos børn og tilknyttede sygdomme senere i livet,” siger dr. Fiona Bull, programleder for overvågning og befolkning- baseret forebyggelse af ikke-overførbare sygdomme hos WHO.
https://www.who.int/news-room/detail/24-04-2019-to-grow-up-healthy-children-need-to-sit-less-and-play-more
https://www.baaam.se/whos-nya-riktlinjer-ingen-skarmtid-alls-for-sma-barn

Skærmbrug

Dommedags­skærmen
»Det er fuldstændig vanvittigt, at vi som samfund intet gør for at begrænse børns brug af skærme. Folk er langsomt ved at vågne op, men skaderne på børnenes hjerner kan allerede være uoprettelige,« advarer neurobiolog Michel Desmurget.
https://www.weekendavisen.dk/2019-49/samfund/dommedagsskaermen

Små børns brug af skærme er udbredt og stigende, men for megen skærmtid betyder dårlig hjerneforbindelse til de områder i hjernen, der understøtter sprog- og læsefærdigheder.
Et hold amerikanske forskere fra Cincinnati Children’s Hospital har i en undersøgelse publiceret i tidsskriftet JAMA Pediatrics, fundet en sammenhæng mellem øget skærmbrug og ændringer i hjernen.
Resultatet af undersøgelsen viste, at børn, der brugte skærmen meget, havde mindre velfungerende forbindelser i hjernens hvide substans end børn, der sad under en time om dagen foran skærmen. De observerede hjerneområder, er er områder der understøtter de kognitive evner som fx sprog og læsefærdigheder. (1) (2)
Anbefalinger: daglig skærmtid for børn og teenagere
Herunder følger en kort opsummering af anbefalinger fra WHO (3) og Amerikanske børnelæger, AAP -Academy of American Pediatrics (4). Anbefalingerne gælder for underholdning og ikke læring eller kreativitet. (5)
Børn under 18 måneder
WHO anbefaler ingen skærmtid i denne alder, og AAP kun mobilkontakt til bedsteforældre.
Børn 18 – 24 måneder
Man kan begynde at introducere skærme i barnets liv, men man skal selv være med som voksen.
Børn 2 – 5 år
Max 1 time om dagen: undgå skærm under leg, ved måltider og inden sengetid, hvor skærmen kan forstyrre en rolig putning og god nattesøvn. Begræns spil og apps med højt tempo og mange distraktioner.
Børn 6 – 18 år
Ingen fast anbefaling til tiden foran skærmen. Men forskningen understøtter, at disse ting er vigtige:

 • Hav klare regler om, hvornår der er skærmfri tid og tid til bevægelse, leg, sansning, samtale og samvær uden skærme.
 • Hav tydelige aftaler om, hvilke apps og platforme dit barn må bruge og ikke bruge.
 • Hav nær og løbende dialog med dit barn om indholdet i det, der foregår på skærmen, og følg godt med i, hvad dit barn er optaget af.
 • Sørg for faste regler, som dit barn kan regne med. Faste grænser giver dit barn tryghed og er med til at sikre, at dit barn ikke udvikler afhængighed.

Sundhedsstyrelsen i Danmark har pt. ingen faste anbefalinger til skærmtid på forskellige alderstrin. Ud over at forældre begrænser den daglige tid, når børn er mellem 1 og 4 år for at sikre, at børn får bevæget sig nok. (6)
Kilder:
1) https://illvid.dk/mennesket/hjernen/forskere-flere-timers-daglig-skaermtid-kan-haemme-borns-hjerner
2) https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/article-abstract/2754101
3) https://www.who.int/news/item/24-04-2019-to-grow-up-healthy-children-need-to-sit-less-and-play-more
4) https://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/early/2016/10/19/peds.2016-2593.full.pdf
5) https://sensitiv.dk/boern-og-skaermtid-gode-raad/
6) https://www.sst.dk/da/opgaver/forebyggelse/indsatser/fokusomraader/sundhed-og-digitale-medier/skaermbrug-0-15-aar

Vores børn bliver dummere ved for megen tid med telefoner og iPads.

Det udtaler hjerneforskeren Michel Desmurget, der i sit hjemland, Frankrig, fører sit eget private korstog mod børn og unges overforbrug af sociale medier og videospil.
”Man kan da godt bilde sig ind, at man hjælper sit toårige barn med at lære engelsk ved at give det en iPad i hænderne og downloade Teletubbies på engelsk. Og man kan lade sig imponere over, hvor gode de er til at bruge mors iPhone. Det er sikkert også rigtigt, at de bliver kvikkere, end hvis man sætter dem ind i et skab. Men hvis jeres børn kan huske kinesiske ord efter at have hørt dem på video, bør I får dem undersøgt, for så har de knald i låget. Sådan fungerer hjernen nemlig ikke.”
Sådan lyder det i en folkeskole i Vienne i det sydøstlige Frankrig, hvor Michel Desmurget (*) holder foredrag og hvis seneste bog, ”La fabrique du crétin digital” (Sådan fremstiller man en digital idiot), er blevet en bestseller. Det skriver skriver Kristelig Dagblad i en artikel fra januar 2020. (1)
”Jeg er virkelig vred. Jeg er virkelig bekymret.” siger han. “Jeg mener helt bogstaveligt, at vi er midt i Aldous Huxleys roman ”Fagre nye verden”. Huxley tog fejl i den antagelse, at vi via genetikken ville skabe borgere, epsiloner som han kaldte dem, som hverken kan eller skal tænke selv. Vi seriefremstiller epsiloner, men via teknologien og overforbruget af skærme.”
Hvis der er én ting, man er sikker på, så er det, at børnene får dårligere resultater i skolen, jo længere tid de bruger bag en skærm. En amerikansk undersøgelse taler om et fald på 26 procent i matematikprøver hos børn, der har adgang til en skærm på værelset. De klarede sig bedre, da skærmen blev fjernet. Og det skyldes ikke kun, at de bruger mindre tid på at lave lektier, når de har en skærm. Et tilsvarende tidsforbrug på for eksempel sport har ikke den samme fordummende effekt,” understreger Michel Desmurget.
Børn bliver hyperaktive, når de udsættes for konstant stimulans. Man har også ladet børn læse en tekst og derefter delt dem i to grupper: én, hvor de spiller spil bagefter, og en anden, hvor de ikke spiller spil. Resultatet viser, at de, der har spillet spil, husker mindre af det, de læste, end eleverne i den anden gruppe.”
Industriens modsvar
Han medgiver, at andre undersøgelser tyder på, at skærmforbrug og videospil ikke er skadelig, men tilmed øger koncentrationsevnen og evnen til at træffe beslutninger og lægge strategier.
Det er det samme mønster, vi har set tidligere med tobak og asbest: Der blev lavet masser af undersøgelser, der konkluderede, at man ikke kunne påvise, at rygning er kræftfremkaldende. Industrien af videospil, iPads, telefoner og de forskellige platforme for indhold har en kæmpemæssig økonomisk interesse i, at vi fortsætter med at bruge skærmene. Derfor skyder vi mistankerne om skadeligheden fra os og venter med at gribe ind, til det er for sent.”
Faldende intelligenskvotient i den vestlige verden
Undersøgelser viser, at de vestlige befolkninger i de seneste år er gået op til 10 procent tilbage i intelligenskvotient. Vi ved ikke, om det er et varigt fænomen, men det er ikke set før. Der kan også være andre årsager, som miljøpåvirkninger fra for eksempel tungmetaller eller hormonforstyrrende stoffer. Men overforbrug af informationsteknologi hører med til billedet, blandt andet fordi det hæmmer den sproglige udvikling. Og uden sprog kan man være nok så intelligent. Hvis man har samme sprog og koncentrationsevne som en kammusling, bliver man en kammusling og ikke en Einstein.”
*) Michel Desmurget:
– Født i 1965 i Lyon, hvor han studerede neurobiologi og kognitiv psykologi. Skrev ph.d-afhandling ved Massachusetts Institute of Technology i USA i 1997, hvorefter han forskede i hjerneskader ved Emory University i Atlanta.
– I 2000 blev han forsker ved det franske Institut National de la Santé et de la Rercherche Médicale (Inserm) med speciale i degenerative neurologiske lidelser. I dag forskningsdirektør samme sted. Forfatter til flere populærvidenskabelige bøger, blandt andet ”TV Lobotomie” i 2011 og ”La Fabrique du crétin digital” i 2019.
– Gift og har to døtre på 14 og 19 år.
Kilder:
1) https://www.kristeligt-dagblad.dk/liv-sjael/det-er-vaas-tro-boern-boern-med-en-ipad-laerer-bedre-deres-sprog-og-koncentrationsevne

Overforbrug af Smartphone giver synsnedsættelse hos børn og unge

Det er konklusionen på et nyt metastudie udgivet 8. dec. 2020 i Journal of Medical Internet Research bl.a. med forskere fra Örebro Universitet i Sverige. (1)
Forfatterne gennemgik 14 undersøgelser med i alt 27.110 forsøgspersoner, alle i alderen 9,5 til 26. Resultaterne viste en statistisk signifikant stigning i risikoen for okulære symptomer, herunder nærsynethed, astenopi og øjenoverfladesygdom, især hos børn.
Forfatterne citerer en undersøgelse, der anslåer at 49,8% (4,8 milliarder) og 9,8% (0,9 milliarder) af den globale befolkning lide af nærsynethed eller høj nærsynethed inden 2050. (2)
En undersøgelse, der omfattede børn i alderen 9 – 11 år fra 12 lande, viste at 54,2% af børnene oversteg de anbefalede retningslinjer for skærmtid (≤2 timer om dagen). (3)
Konklusionen på undersøgelsen:
“Lang tids brug af smartphone kan øge sandsynligheden for okulære symptomer, herunder nærsynethed, astenopi og øjenoverflade sygdom, især hos børn. Regulering af brugstid og begrænsning af langvarig brug af smartphones kan forhindre okulære og visuelle symptomer. Yderligere undersøgelser af brugsmønstrene med længere opfølgning på de over tid mulige sammenhænge vil hjælpe med at afklare de detaljerede retningslinjer og anbefalinger til brugen af smartphone hos børn og unge voksne.”
Kilder:
1) https://www.jmir.org/2020/12/e21923/
2) https://www.aaojournal.org/article/S0161-6420(16)00025-7/fulltext
3) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26068231/
Resume findes her:
https://childrenshealthdefense.org/defender/smartphones-kids-higher-risk-impaired-vision/

Please follow and like us: