Grænseværdier og mobiltelefoner.

Om phonegate se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/phonegate/
Sundhedsmæssige risici ved elektromagnetisk stråling se mere her: https://nejtil5g.dk/dokumenter/sundhedsmaessige-risici-ved-elektromagnetisk-straaling/
Mobiltelefonens historie se her:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/mobiltelefonens-historie/

Tysk strålemyndighed: Skrot de trådløse telefoner
Skift til stationær: Ifølge det tyske forbundskontor for strålebeskyttelse er der en tendens til, at trådløse enheder i stigende grad udsender kraftigere elektromagnetisk stråling.
https://ing.dk/artikel/tysk-stralemyndighed-skrot-de-tradlose-telefoner-81649

Internationalt
Mange lande og lokale regeringer har vedtaget love og politikker for at beskytte offentligheden i relation til elektromagnetisk stråling herunder mobiltelefoner og Wi-Fi.
På dette link til Environmental Health Trust kan du finde en del eksempler:
https://ehtrust.org/policy/international-policy-actions-on-wireless/

Hvad er SAR?

SAR står for Specific Absorption Rate og måles i watt per kilogram (W/kg). SAR-værdien er udtryk for den effekt, som et område af kroppen på mellem 1 og 10 gram kropsvæv maksimalt modtager fra mobiltelefonen – i den mest ekstreme situation.
SAR-værdien varierer fra den ene mobiltelefonmodel til den anden. Generelt kan man sige, at jo lavere SAR-værdi en telefon har, des lavere effekt bliver man påvirket af. Det betyder at temperaturpåvirkningen bliver mindre.
I EU er SAR-grænseværdien 2.0 W/kg gennemsnitligt fordelt over 10 gram kropsvæv (fastsat af ICNIRP). I USA er den 1.6 W/kg gennemsnitligt fordelt over 1 gram kropsvæv gældende for hovedet (Fastsat af FCC -Federal Communications Committee).
De gældende standarder, der anvendes i dag (2.0 W/kg) blev grundlagt i 1993 og har ikke ændret sig siden.
SAR-værdierne er meget vanskelige at måle og er helt afhængige af, hvilket gennemsnit der anvendes. De to standarder er derfor ikke sammenlignelige.

En lav SAR-værdi er ikke et udtryk for at telefonen er “sikker” at tale i, og derfor ingen garanti for at telefonen er ufarlig.
https://en.wikipedia.org/wiki/Specific_absorption_rate


De mest kritiserede begrænsninger ved SAR-værdier er:

  • En mobiltelefons SAR-værdi vurderes ved hjælp af en kunstig laboratoriemodel af en meget stor og voksen mand (i praksis fyldes et plastikhoved med en opløsning af vand, salt og sukker. En tændt mobiltelefon placeres ved “øret”, hvorefter evt. temperaturændring måles i væsken), men et menneske kan ikke reduceres til et plastikhoved med suppe.
  • Telefonen placeres som regel i den afstand fra øret som producenten anviser i brugsanvisningen (2-5 cm)
  • Der tages ikke højde for kvinder, børn eller prænatal eksponering
  • Jo lavere SAR, jo mindre udsættes brugeren for de opvarmende effekter af mikrobølgestråling – ikke andre effekter
  • Tager ikke højde for de ikke-termiske ROS (reaktiv oxygen syndrom) effekter som forbindes med DNA-skader.

Lektor, cand.scient. Sianette Kwee havde tilbage under en høring i Folketinget d. 10 marts 2004 bl.a. følgende kommentar:

“Den nuværende sikkerhedsgrænse er baseret på forældede principper og alt for højt. Den blev udviklet af ingeniører og fysikere ud fra beregningerne på teoretiske modeller og ikke på levende mennesker. Ingeniørens sikkerhedsgrænse: Modellen er en pose med vand, sukker, salt, mm. Man beregner hvor meget stråling der skal til for at varme denne suppe 1 grad op. Her sætter man grænsen, og for en sikkerheds skyld sætter man grænseværdien 10 gange lavere.
Fejl: mennesket er ikke en rund pose med suppe – modellen er død – mobiltelefonen virker ikke som en mikrobølgeovn.
Ingeniører og fysikere kender meget til elektronik og elektromagnetisme, men ikke til biologi. Biologens sikkerhedsgrænse: Biologer laver forsøg på levende dyr og mennesker, hvor hjernebølgerne fungerer. Tabel 2 (Se link herunder) foreslår hvor, ifølge Forsigtighedsprincippet, sikkerhedsgrænsen burde ligge: nemlig der hvor der sker biologiske ændringer, dvs. mange tusinde gange under ingeniørens grænseværdi.”
http://www.tekno.dk/pdf/projekter/p04_mobiltelefoni_rapport.pdf

Dansk antenneprofessor vil se strammere mobilregel

Antenneprofessor Gert Frølund Pedersen, der lever af teleindustrien, udtaler til Tabt Tråd, at de tilladte afstande i testmålingerne bør udfases nu. Telefonerne bruges anderledes, end dengang reglen blev opfundet, siger han.
En smartphone skal overholde en grænseværdi, som beskytter forbrugeren mod skadelige strålingsniveauer, men langt over 100 forskellige modeller overskrider faktisk grænsen, når de holdes tæt imod kroppen.
“Smartphones bruges som små computere, der hele tiden henter data fra mobilnettet. De bruges til computerspil. Man kan lade bunden, hvor mobilantennen findes, hvile på en gravid mave, mens man ser tv-serier.
Mens den udvikling er sket med mobiltelefoner, er antennerne ikke blevet bedre – snarere værre, og det beklager Gert Frølund Pedersen, som selv har udviklet et utal af antenner til den trådløse industri.
I de senere år har Gert Frølund Pedersen i flere rapporter selv rettet kritik imod mobilantenners ydeevner.”

https://tabttraad.home.blog/2020/08/25/dansk-antenneprofessor-vil-se-strammere-mobilregel/
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2020/08/MobilephoneTest2018Dec19-Gert-Froelund-Petersen.pdf
Om Gert Frølund Petersen se også:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/eksperterne/

Topforsker bag grænseværdien: Man bør advare forbrugerne
Den schweiziske strålingsforsker Martin Röösli, som har medvirket til at fastsætte grænseværdien i ICNIRP, udtaler til Tabt Tråd, at overskridelserne er uacceptable og at man bør advare forbrugerne.
https://tabttraad.home.blog/2020/08/16/topforsker-bag-graensevaerdien-man-boer-advare-forbrugerne/

What’s Wrong with Cell Phone Radiation Exposure Limits?
Does the FCC Adequately Enforce its Cell Phone Radiation Exposure Limits?
I september 2017 sendte advokatfirmaet Washington, DC, Swankin & Turner, et brev til Federal Communications Commission (FCC), der satte spørgsmålstegn ved, om agenturet i tilstrækkelig grad håndhævede sine eksponeringsgrænser for mobiltelefonstråling.
Brevet rejste fire bekymringsområder omkring aktuelle testprocedurer og stillede tolv specifikke spørgsmål.
En bekymring er, at FCC’s to-årti gamle afprøvningsprocedurer for mobiltelefoner giver mulighed for en fejlmargin på 30%. Dette betyder, at en mobiltelefon med en SAR (Specific Absorption Rate), der er større end 1.231 W / kg, faktisk kan overskride FCC’s eksponeringsgrænse på 1,6 W / kg. Advokatfirmaets klienter estimerer, at ca. 75% af mobiltelefoner på markedet kan overskride de nuværende eksponeringsgrænser.
Brevet findes her: https://drive.google.com/file/d/0B14R6QNkmaXud2dQZmtJZWpKOW8/view
Electromagnetic Radiation Safety, 28. september 2017:
https://www.saferemr.com/2017/09/whats-wrong-with-cell-phone-radiation.html

New Study: Cell Phones Exceed Safety Limits When Phones Touch the Body ( 16. februar 2019)
De fleste mobiltelefoner udsender stråling, der kan overstige retningslinjer for strålingssikkerhed, når de holdes mod kroppen, ifølge nye analyser af franske regeringsdata, der er offentliggjort online i IEEE Access, en peer-reviewet videnskabelig tidsskrift for Institut for Elektriske og Elektroniske Ingeniører (IEEE) . Professor Om Gandhis analyse undersøgte data fra 450 mobiltelefonmodeller fra det franske regeringsagentur, ANFR – det nationale strålingsvurderingsbureau – hvilket indikerede, at telefoner kan udsende 11 gange over den amerikanske FCC-grænse og 3 gange over europæiske / ICNIRP-grænser.
De fleste mobiltelefoner har instruktioner begravet i producentens manual eller operativsystem for at opretholde en adskillelsesafstand mellem telefonen og kroppen. ANFR-testet stråling absorberet i kroppen ved producentens testede afstande på 5 til 25 mm og også i kropskontaktpositioner på 0m. Mens de fleste telefoner var kompatible, da de blev testet med fabrikantens adskillelsesafstand, overtrådte de fleste telefoner europæiske og amerikanske grænser, når de blev testet ved kropskontakt.”

https://ehtrust.org/new-study-cell-phones-exceed-safety-limits-when-phones-touch-the-body/
Direkte link:
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8688629

The Game Changer: revision of dosimetry by Schmid & Kuster
af Dariusz Leszczynski, PhD. 12. februar 2015.
”Vores formål med at skrive dette papir er at kvantificere uoverensstemmelser mellem SAR-niveauer anvendt under in vitro-eksperimenter og faktiske SAR-niveauer observeret in vivo, et problem, vi har rejst ved flere lejligheder. Vi opfordrer alle forskere, der arbejder på dette område, til at diskutere disse fund i fremtidige anmeldelser. I fremtidige opfordringer til forskning og henstillinger fra finansieringsbureauer anbefaler vi kraftigt tilføjelse af eksponeringsniveauer langt over 2 W / kg til eksperimenter beregnet til brug i forbindelse med risikovurderinger. ”
https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2015/02/12/the-gamechanger-revision-of-dosimetry-by-schmid-kuster/

Liste over de værste og bedste mobiltelefoner. 11. februar 2019.

Inden du læser listen er det vigtigt, at du orienterer dig om Phonegate. Ved en fransk test i 2015 af National Frequency Agency (ANFR) blev det afsløret, at 9 ud af 10 mobiltelefoner, overskred de lovgivningsmæssige tærskler for beskyttelse af brugernes sundhed og sikkerhed. Og der konstateres fortsat overtrædelse af industriens egne fastsatte grænseværdier.

Om listen skriver Das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS), at man siden 2002 med regelmæssige intervaller har indsamlet SAR-værdier fra producenterne af de mobiltelefoner, som er tilgængelige på det tyske marked. Da oplysninger stammer fra producenterne skriver Forbundsstyrelsen for strålingsbeskyttelse dog også, at man ikke påtager sig noget ansvar for rigtigheden af ​​de angivne oplysninger om SAR-værdier.
De oplyste værdier er sat sammen på en liste, som – hvis værdierne er tilgængelig – angiver SAR-værdier for brug af den respektive mobiltelefon ved henholdsvis
– et telefonopkald på øret
– Betjening, mens du bærer mobiltelefonen på kroppen.
Fabrikanterne sætter SAR-værdier i overensstemmelse med de europæiske målestandarder EN 62209-1 (brug af “mobiltelefon på øret”) og EN 62209-2 (brug ved “betjening, mens du bærer mobiltelefonen på kroppen”). Målestandarden EN 62209-2 tillod frem til 2016 måleafstande på op til 2,5 cm. Ved normalt brug i dagligdagen er afstanden dog ofte mindre end 2,5 cm mellem kropsoverfladen og enheden. Efter en beslutning truffet af EU-Kommissionen i april 2016 har mobiltelefonfabrikanter siden sat SAR-værdierne på kroppen med en ensartet, mindre afstand på 0,5 cm. De resulterende højere eksponeringer registreres dermed også nu.
Med en mindre afstand til kroppen kan der forekomme højere SAR-værdier, og i værste fald kan endda den anbefalede grænse overskrides.
Vigtigt, at notere, at der altså ikke er tale om de biologiske effekter ved brug af mobiltelefonen.
https://www.tek.no/artikler/xiaomi-og-oneplus-malt-over-stralegrense/457688

Find din mobiltelefon her:
http://www.showthefineprint.org/

Mobiltelefoner med lav sar-værdi – top 10 guide. 9. oktober 2019.
Mange populære telefoner har høje sar-værdier og udsender meget mobilstråling – guide til ti telefoner med meget lave sar-værdier.
https://telepristjek.dk/mobiltelefoner-med-lav-sar-vaerdi-top-10-guide/

Mobilmaster

Mobiltelefon – stråler er en tikkende bombe under sundheden
Det mener den eneste forsker, Danmark har, i strålingsfarer i forhold til den menneskelige sundhed. Det burde forbydes at opsætte mobilmaster i tæt bebyggede områder, hvis du spørger hende.
“Det begynder med, at vi bliver dårlige, vi kan ikke sove om natten, får hovedpine, kan ikke koncentrere os. Og det kan i sidste ende føre til ondartede kræfttilfælde. Men hvis man siger det til mobiltelefon-firmaet eller Kræftens Bekæmpelse, får man blot svaret: Nå, men det dør man jo ikke af!”
Interview med Lektor, cand. scient. Sianette Kwee, Naturlig, 25. september 2009.
https://www.naturli.dk/artikel/mobiltelefon-straler-er-en-tikkende-bombe-under-sundheden/

Mastedatabasen
Hvis du vil vide hvilke sendemaster og hvilke mobilselskaber du har i dit nabolag se tjek ud her:
https://www.mastedatabasen.dk


Please follow and like us: