nejtil5g.dk

“Eksperterne”

Visse såkaldte eksperter bliver brugt igen og igen i de danske medier. Her får du lige en kort oversigt:

Gert Frølund Pedersen, ansat ved mobilinstitut på Aalborg Universitet, professor ved Institut for Elektroniske Systemer, Det Tekniske Fakultet for IT og Design samt Professor ved Antennas, Propagation and Millimetre-Wave Systems (APMS). Instituttet er hovedfinansieret af teknologiindustrien, og instituttet fungerer reelt som en samlet udviklingsafdeling for trådløse producenter (se kilder nedenfor). Samtidig ejer og sælger han antennepatenter. Han angiver selv på sin LinkedIn profil, at han har mere end 25 patenter. Ikke underligt at han mener, at der ingen grund er til at bekymre sig. Han udtaler sig gerne om sundhedsaspekterne, mens han siger at han jo blot er ingeniør – så er han dækket ind. Flere eks. fra fx DR)
https://vbn.aau.dk/da/persons/110544
http://www.brainsbusiness.dk/dk/arrangementer/brainsbusiness-arrangementer/antennelab.htm
https://www.youtube.com/watch?v=BbldUu7OFQk&feature=youtu.be

Lars Dittmann, professor i fotonik ved DTU. Dvs. forskning i at forstå lysets natur og alle de måder, hvorpå vi kan kontrollere og bruge lys f.eks. laser og lyslederkabler. Da Lars Ditmanns udgangspunkt er et andet end de oftest citerede eksperter er hans konklusion ofte også lidt anderledes. Således kan han citeres fra en artikel i Altinget.dk fra den 25. marts 2019 (1): 

”Konklusionen bliver derfor, at 5G ikke er løsningen på alt. Der er store fordele ved at beholde både 3G og 4G samt videreudbygge de kablede netværk, ikke mindst for virksomheder og myndigheder, der har brug for lukkede, sikre, stabile netværk. 5G bør derfor betragtes som et alternativ og fortrinsvis bruges til de ting, der nødvendigvis er trådløse.”

Ved et borgermøde om 5G den 29. maj i Gilleleje (2) udtaler Lars Ditmann bl.a.:

”Jeg respekterer fyldt ud folk som er følsomme overfor elektromagnetisk stråling. Jeg tror, at vi i vores kroppe er meget mere kompleks. Jeg vil ikke afvise at.. jeg forstår godt folk, som bliver påvirket af det og får ubehag af det. Jeg tror 100 % på det. Vi forstår ikke de sanser vi har, og så kan man sige at det er meget trist og jeg håber da, man kan finde nogle løsninger på de folk, så de kan undgå de ubehag.”

I artiklen fra TV2Lorry er der så ikke så megen slingren. Om han er blevet irettesat er jo ikke godt at vide. Her udtaler han sig også om sundhedsrisici som han intet ved om.

(1) https://www.altinget.dk/forsyning/artikel/dtu-professor-5g-boer-ikke-vaere-fremtidens-eneste-netvaerk-i-danmark
(2) https://youtu.be/CvvJM-RQJ24 og https://nejtil5g.dk/videoer/borgermoeder/
(3) https://www.tv2lorry.dk/helsingoer/helsingoer-har-faaet-5g-forening-vil-maale-straaling-i-folks-hjem

Christoffer Johansen. Sundhedsstyrelsens eneste rådgiver på området, professor og overlæge på onkologisk klinik (Medicinsk behandling og strålebehandling af kræft) på Rigshospitalet og forsker ved Center for Kræftforskning hos Kræftens Bekæmpelse. En mand hvis egen forskning er blevet kraftig kritiseret af utallige forskere (1) og en forskning – Den danske kohorteundersøgelse – som er blevet finansieret af mobilindustrien, TDC og medicinalindustrien. Designet til undersøgelse er ligner nøje det koncept IEI brugte ifm en radar undersøgelse i USA. 2 eksperter fra IEI indgik i undersøgelsens første fase (3). Mest af alt kan han vel betegnes som statistikker.

Christoffer Johansens forskningsliste viser bemærkelsesværdig lidt forskning indenfor ikkeioniserende forskning/EMF/RFR inden for de sidste 16 år (2). Et relevant spørgsmål er om Christoffer Johansen kan siges at være tilstrækkelig opdateret på området i forhold til at være den eneste konsulent, som Sundhedsstyrelsen anvender.
(1) F.eks: http://www.eea.europa.eu/…/late-lessons-ii-chapter-21/view (s.520-523) samt https://www.bmj.com/content/343/bmj.d6387/rapid-responses
(2) https://www.ft.dk/samling/20121/almdel/suu/spm/566/svar/1054998/1250708.pdf
(3) https://nejtil5g.dk/dokumenter/iei-international-epidemiology-institute/
Mere om Christoffer Johansen findes her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/christoffer-johansen/

Aslak Harbo Poulsen, post-ph.d. og forsker i Kræftens Bekæmpelse. Han arbejdede på den samme danske kohorte undersøgelse som Christoffer Johansen. At han skulle have en anden holdning til stråling og 5G end Christoffer Johansen er liden sandsynlig, da de begge arbejder for Kræftens bekæmpelse.

Please follow and like us:
“Eksperterne”