“Eksperterne”

De nu 319 forskere (pr. 23. marts 2020), som har skrevet under på den 5G-kritiske appel kommer ikke til orde til orde i de danske medier. Det til trods for at flere af appellens forskere har ledet nogle af verdens største og dyreste forskningsprojekter, som har konkluderet, at der var skadelige effekter i celle- og dyrestudier og kræftsammenhæng i patientundersøgelser.
Derimod er der rigelige spalteplads til nogle få hvidvasknings-eksperter, som bliver brugt igen og igen i de danske medier.
Her får du lige en kort oversigt over de oftest brugte:

Gert Frølund Pedersen, ansat ved mobilinstitut på Aalborg Universitet, professor ved Institut for Elektroniske Systemer, Det Tekniske Fakultet for IT og Design samt Professor ved Antennas, Propagation and Millimetre-Wave Systems (APMS). Instituttet er hovedfinansieret af teknologiindustrien, og instituttet fungerer reelt som en samlet udviklingsafdeling for trådløse producenter (se kilder nedenfor). Samtidig ejer og sælger han antennepatenter. Han angiver selv på sin LinkedIn profil, at han har mere end 25 patenter. Ikke underligt at han mener, at der ingen grund er til at bekymre sig. Han udtaler sig gerne om sundhedsaspekterne, mens han siger at han jo blot er ingeniør – så er han dækket ind. Flere eks. fra fx DR)
https://vbn.aau.dk/da/persons/110544
http://www.brainsbusiness.dk/dk/arrangementer/brainsbusiness-arrangementer/antennelab.htm
https://www.youtube.com/watch?v=BbldUu7OFQk&feature=youtu.be

Lars Dittmann, professor i fotonik ved DTU. Dvs. forskning i at forstå lysets natur og alle de måder, hvorpå vi kan kontrollere og bruge lys f.eks. laser og lyslederkabler. Da Lars Ditmanns udgangspunkt er et andet end de oftest citerede eksperter er hans konklusion ofte også lidt anderledes. Således kan han citeres fra en artikel i Altinget.dk fra den 25. marts 2019 (1): 

”Konklusionen bliver derfor, at 5G ikke er løsningen på alt. Der er store fordele ved at beholde både 3G og 4G samt videreudbygge de kablede netværk, ikke mindst for virksomheder og myndigheder, der har brug for lukkede, sikre, stabile netværk. 5G bør derfor betragtes som et alternativ og fortrinsvis bruges til de ting, der nødvendigvis er trådløse.”

Ved et borgermøde om 5G den 29. maj i Gilleleje (2) udtaler Lars Ditmann bl.a.:

”Jeg respekterer fyldt ud folk som er følsomme overfor elektromagnetisk stråling. Jeg tror, at vi i vores kroppe er meget mere kompleks. Jeg vil ikke afvise at.. jeg forstår godt folk, som bliver påvirket af det og får ubehag af det. Jeg tror 100 % på det. Vi forstår ikke de sanser vi har, og så kan man sige at det er meget trist og jeg håber da, man kan finde nogle løsninger på de folk, så de kan undgå de ubehag.”

I artiklen fra TV2Lorry er der så ikke så megen slingren. Om han er blevet irettesat er jo ikke godt at vide. Her udtaler han sig også om sundhedsrisici som han intet ved om.

(1) https://www.altinget.dk/forsyning/artikel/dtu-professor-5g-boer-ikke-vaere-fremtidens-eneste-netvaerk-i-danmark
(2) https://youtu.be/CvvJM-RQJ24 og https://nejtil5g.dk/videoer/borgermoeder/
(3) https://www.tv2lorry.dk/helsingoer/helsingoer-har-faaet-5g-forening-vil-maale-straaling-i-folks-hjem

Christoffer Johansen. Sundhedsstyrelsens eneste rådgiver på området, professor og overlæge på onkologisk klinik (Medicinsk behandling og strålebehandling af kræft) på Rigshospitalet og forsker ved Center for Kræftforskning hos Kræftens Bekæmpelse. En mand hvis egen forskning er blevet kraftig kritiseret af utallige forskere (1) og en forskning – Den danske kohorteundersøgelse – som er blevet finansieret af mobilindustrien, TDC og medicinalindustrien. Designet til undersøgelse er ligner nøje det koncept IEI brugte ifm en radar undersøgelse i USA. 2 eksperter fra IEI indgik i undersøgelsens første fase (3). Mest af alt kan han vel betegnes som statistikker.

Christoffer Johansens forskningsliste viser bemærkelsesværdig lidt forskning indenfor ikkeioniserende forskning/EMF/RFR inden for de sidste 16 år (2). Et relevant spørgsmål er om Christoffer Johansen kan siges at være tilstrækkelig opdateret på området i forhold til at være den eneste konsulent, som Sundhedsstyrelsen anvender.
(1) F.eks: http://www.eea.europa.eu/…/late-lessons-ii-chapter-21/view (s.520-523) samt https://www.bmj.com/content/343/bmj.d6387/rapid-responses
(2) https://www.ft.dk/samling/20121/almdel/suu/spm/566/svar/1054998/1250708.pdf
(3) https://nejtil5g.dk/dokumenter/iei-international-epidemiology-institute/
Mere om Christoffer Johansen findes her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/christoffer-johansen/

Aslak Harbo Poulsen, post-ph.d. og forsker i Kræftens Bekæmpelse. Han arbejdede på den samme danske kohorte undersøgelse som Christoffer Johansen. At han skulle have en anden holdning til stråling og 5G end Christoffer Johansen er liden sandsynlig, da de begge arbejder for Kræftens bekæmpelse.

Maria Feychting, professor og kræftforsker ved den medicinske læreanstalt, Karolinska Institutet i Stockholm. I artikler og udtalelser beroliger hun befolkningen om den trådløse teknologi og forsvarer de grænseværdier, hun selv er med til at vedtage fra sin toppost som næstformand i den magtfulde international industri-NGO, ICNIRP. ICNIRP rådgiver Danmark og cirka 50 andre lande om grænseværdien for mobilstråling. ICNIRP vælger suverænt sine egne medlemmer selv i lukkede valgprocesser.
Maria Feychting har desuden forsket for millioner af kroner, som nordisk teleindustri for år tilbage stillede til rådighed for Karolinska Institutet og forskningsprojektet Cosmos, der skulle undersøge, om der er sammenhæng mellem mobilopkaldstider og øget sygelighed. I Sverige blev projektet finansieret af Telia, Telenor og Ericsson med cirka 7 mio. svenske kroner for en projektperiode, der varede fra 2007 til 2012.
I Danmark er Kræftens Bekæmpelse officiel forskningspartner, og studiet forestås af omtrent det samme hold, som fra 1994 og cirka 20 år frem udførte den store danske kohorteundersøgelse af mobiltelefoni og kræft, som Danmarks to største mobilselskaber finansierede med 1,5 mio. kr. (2020-omregnet).
Selv mener hun ikke at der er en interessekonflikt. Det skyldes, at den svenske innovationsstyrelse, Vinnova, modtog pengene fra teleindustrien og fordelte millionerne til de bedst egnede forskere.

Anders Ahlbom er Maria Feychtings nærmeste professorkollega. Anders Ahlbom, aftalte direkte med mobilproducenten Ericsson, hvordan forskningsprojektet skulle foregå. Den 6. oktober 2011 sendte Anders Ahlbom en mail direkte til Ericsson med forsknings- og budgetplan, og han meddelte, at han efterfølgende ville bede mellemleddet, Vinnova, om at fordele pengene.
I maj 2011 blev det afsløret at Anders Ahlbom også arbejdede i Bruxelles som telelobbyist sammen med broderen Gunnar Ahlbom. Det blev afsløret kort før at Anders Ahlbom skulle deltage i WHO’s evaluering af kræft og mobiltelefoni i 2011.
WHO’s kræftagentur, IARC, satte ham direkte fra bestillingen, og bagefter trak han sig frivilligt som medlem i det videnskabelige råd hos den svenske stats strålesikkerhedsmyndighed, SSM, der regnes som en af verdens førende nationalråd på området. Han fortsatte dog i en årrække sit parløb med Maria Feychting på Karolinska Institutet i Stockholm. De skrev sammen et afsnit om mobilstråling i den svenske miljøsundhedsrapport fra 2017, hvor de sammen konkluderer, at der ikke er evidens for skadelige mobileffekter.

Mere om Maria Feychtings interessekonflikter og skandaler:
https://www.nyteknik.se/digitalisering/stralforskare-kringgar-avtalet-om-oberoende-6417308
https://stralskyddsstiftelsen.se/…/anders-ahlbom-and-maria…/
https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/…/epidemiolo…/
https://microwavenews.com/news-center/anatomy-rumor/
https://microwavenews.com/news-tags/maria-feychting/

Please follow and like us: