Kritik og klager over danske mediers misinformation om 5G.

Under videoer finder du ligeledes kritik af de danske medier. https://nejtil5g.dk/medierne/kritik-af-medierne/

Stort dyk i tilliden til danske medier: ”Det springer virkelig i øjnene”

Ifølge ny rapport fra Reuters Institute maj 2020 er befolkningens tillid til de danske medier faldet med 11 procentpoint. Siden sidste år er tilliden til nyhedsmedier i Danmark dalet fra 57 procent til 46, svarende til 11 procentpoint. Kun overgået af større nedgang i Chile, Hong Kong og England. Og det er et ”uforståeligt stort fald,” lyder det fra Kim Schrøder, der er professor i Kommunikation på RUC og en del af det danske hold, der årligt bidrager til den internationale undersøgelse. Der gives ikke nogen forklaringer og 5G debatten nævnes følgelig heller ikke.
https://journalisten.dk/stort-dyk-i-tilliden-til-danske-medier-det-springer-virkelig-i-oejnene/
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2020-06/DNR_2020_FINAL.pdf

Måling af 5G stråling
Kommentar af atikler fra hhv. DR og Berlingske.

David Wedege skriver om artiklen på DR følgende kommentar på Facebook den 7.6.2020. Kommentaren matcher udmærker artikel i Berlingske:
Vildledning på vildledning:
Påstand: “Der findes da også studier, der peger på, at der kan være en effekt på celleniveau. Men konsensus blandt langt de fleste forskere er, at den forskning er usikker og af tvivlsom kvalitet.”
Fakta: Ikke engang ICNIRP betvivler, at effekter sker på celleniveau. ICNIRP betvivler blot, at effekterne er ugunstige. DR kan ikke selv redegøre for, at der er konsensus for det, som DR påstår. Og der eksisterer ingen rimelig tvivl om biologiske effekter på celleniveau.
Påstand: “Maria Feychting og hendes kolleger i ICNIRP har altså i deres gennemgang af al den forskning, der findes på området, fundet frem til det niveau af stråling, hvor man begynder at kunne måle, at kroppen bliver opvarmet.”
Fakta: Grænseværdien er sat med udgangspunkt i den værdi, hvor varmeeffekter begynder at virke varmeskadende og ikke med udgangspunkt i den værdi, hvor man begynder at kunne måle opvarmning.
Påstand: “For at være på den sikre side, har vi divideret det niveau, hvor strålingen begynder at blive skadelig med en faktor 50 – og der har vi sat grænseværdien. Og det er egentlig meget konservativt sat,” siger Maria Feychting til DR.
Fakta: En usikkerhedsfaktor på 50 er ikke spor konservativ i en faglig kontekst, hvor normen er 100, når man fastsætter grænseværdien for problemstoffer i fødevarer. Med fødevarer sætter man heller ikke grænseværdien med udgangspunkt i akutforgiftning men med udgangspunkt i den højeste værdi, hvor toksikologiske dyreforsøg ingen effekter viser. Fødevaresikkerhed er af helt anden standard.
Påstand: Grænseværdien er “Fastsat efter et forsigtighedsprincip”, skriver DR i en mellemrubrik og henviser til usikkerhedsmarginen på 50.
Fakta: Den såkaldte usikkerhedsmargin er ikke forsigtighedsprincip. Det er et arbitrært sikkerhedsprincip, som i dette tilfælde lægger afstand til en grænse, hvor man med sikkerhed ved, at der er en skadeseffekt. Inden for fødevaresikkerhed lægger man typisk en faktor 100, når man beskytter befolkningen mod agenser i fødevarer, som over mange år kan give langtidseffekter. Et forsigtighedsprincip er foranstaltninger mod mulige eller sandsynlige effekter, som man blot kan mistænke. Sundhedsstyrelsen har et forsigtighedsprincip på området: Sundhedsstyrelsens officielle mobilråd.
Kommentar: DR forsøger at besvare kravet om et forsigtighedsprincip ved at foregive, at et forsigtighedsprincip allerede indgår i grænseværdien. Men det er dybt manipulerende spin. Der er intet forsigtigt ved at lægge en usikkerhedsmargin på faktor 50 mellem grænseværdi og akutforgiftning. Det er den højest mulige og den mindst lempelige grænseværdi, man kan lægge. Dertil har kritikere også anført, at ICNIRP tillader spidsniveauer, som er 1000 gange højere end gennemsnitsniveauer, hvilket betyder, at grænseværdien i teorien kan tillade akut skadelige eksponeringsniveauer (Kuster, Neufeld 2018).
Se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/internationale-graensevaerdier-for-mikroboelgestraaling/

Stråling fra nye 5G-master er ikke i nærheden af at være en fare for mennesker. Det viser målinger taget i 16 byer rundt omkring i England. DR den 28. februar 2020.
https://www.dr.dk/nyheder/viden/teknologi/straaling-fra-nye-5g-master-er-ikke-i-naerheden-af-vaere-en-fare-mennesker

Første danske 5G-måling klar: Ingen grund til bekymring over stråling. “Et halvt år efter at TDC åbnede for Danmarks første 5G-mobilnet, er effekten fra master og antenner ved den nye mobilteknologi for første gang blevet målt. Den ligger meget langt under de grænseværdier, som sundhedsmyndighederne har fastsat.” Berlingske den 27. maj 2020.
https://www.berlingske.dk/virksomheder/foerste-danske-5g-maaling-klar-ingen-grund-til-bekymring-over

Klage over information:

Det er ikke virus, men 5G, der gør os syge. Bill Gates vil sprøjte mikrochips ind i os. Og andre coronateorier fra internettet

Når verden er ukontrolleret, uforståelig og kompliceret, søger mange tilflugt et sted: I konspirationsteorierne. Og under det totale kontroltab, en pandemi udgør, er der noget trygt i tanken om en samlet elite, der konspirerer mod os alle sammen
Artikel af Mathias Sindberg i Information den 2. maj 2020
https://www.information.dk/moti/2020/04/virus-5g-goer-syge-bill-gates-sproejte-mikrochips-andre-coronateorier-internettet

Illustration til Informations artikel

Et fortryk af artiklen kan læses her:
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2020/05/5G-og-corona-1.docx

Information henvendte sig til Folkebevægelsen Vi siger nej til 5G i Danmark, hvor de blev henvist til Preben Kastrup. Da de formentlig fandt ud af, at han ikke delte Informations tilgang til emnet valgte de at kontakte andre i gruppen som levede op til Informations kriterier.

Tove Rump har sendt denne klage til Information den 8. maj 2020:

“Jeg er rystet.
Information blev til som en modstandsavis. Og Information har med berettigelse kunnet kalde sig en objektivt kritisk avis.
Men så kom Information fra 2. maj i postkassen. Med Tillægget Moderne Tider. Og her hører enhver form for objektiv journalistik op. For her hopper journalisterne Mathias Sindberg og Sally Frydenlund lige op i den store TABUGRYDE, teleteknologiens ufarlighed. Enhver kritik bliver pr. automatik proppet i skrammelkassen af KONSPIRATIONSTEORIER. Så er enhver form for saglig debat lukket ude. Og med reference til ‘eksperter og myndigheder verden over’ bliver det slået fast: “5G er ikke farligt”.
Det er så ringe journalistik, at den bliver dødsensfarlig. – For Informations journalister har end ikke gjort sig den ulejlighed at henvende sig til hverken Rådet for Helbredssikker Telekommination eller EHS-foreningen, hvor man ellers begge steder kunne have fået relevant oplysning om hele situationen om 5G.
Det forholder sig sådan – kort fortalt – at det ikke har været muligt at få teleindustrien til at sikre evidensbaserede forsøg, der kunne vise, at den elektromagnetiske stråling – både fra 2G, 3G, 4G og 5G IKKE skader levende celler. – Man har kun fortaget forsøg, der skulle vise, om varmeudviklingen i e.g. mobiltelefoner kunne skade hjerneceller.
Jorden er omgivet af et elektromagnetisk felt, hvis spænding alle levende celler har tilpasset sig igennem millioner af år. Og der skal ikke megen fantasi til at forestille sig, at det kan have en effekt på levende celler – som hver eneste har sin helt egen fine elektriske spænding – hvis Mennesket med sin teknologiske snilde ændrer på dette Jordens spændingsfelt.
Vi MÅ og SKAL have bevis på, at en sådan ændring af Jordens elektriske spændingsfelt IKKE PÅ NOGEN MÅDE SKADER LEVENDE CELLER. Et sådant krav har intet med konspirationsteorier at gøre. – Teleindustrien bliver ved med at slippe afsted med at forsikre: ‘At det aldrig er blevet bevist, at elektromagnetisk stråling er skadelig for levende celler’. – Og det er jo at vende sagen helt og aldeles på hovedet. Nu må vi kræve, at der foretages evidensbaserede videnskabelige forsøg, der kan forvisse os om, at: ELEKTROMAGNETISK STRÅLING FRA 2G, 3G, 4G og 5G IKKE ER SKADELIG FOR LEVENDE CELLER. HELLER IKKE OVER TID.
Det var et sådant krav, Information – som en værdig repræsentant for den 4. statsmagt – skulle stille på befolkningens – ja på Menneskehedens – vegne. Dette kæmpe svigt fra den såkaldt kritiske avis Information kan kun repareres ved, at Information går ud i det offentlige rum med en kæmpe undskyldning. Og kommer ud med et helt avistillæg med ordentlige, saglige og grundige oplysninger. – Al tåbelig medløben i sporet af konspirationsteorier og sølvpapirshatte må høre op og erstattes med saglig veloplyst sagsbehandling. Det ser jeg frem til.
Venlig hilsen”

KLAGE TIL EKSTRA BLADET samt deres respons og et svar på et ikke svar.

Til: Poul Madsen <poul.madsen@eb.dk> 17.03.2020Klage vedr. Ekstra Bladets artikel: Kontrollant: Ingen grund til at gå i panik fra Mandag d. 16. mar. 2020.

Det kommer ikke bag på nogen, at ICNIRP ville komme med en udmelding. Teleindustrien bliver mere og mere presset for det bliver mere og mere tydeligt, at der er mangel på troværdige sikkerhedstest ift. 5G og at befolkningerne udsættes for et uetisk medicinsk eksperiment, som de ikke har givet samtykke til. Det fremgår desværre ikke af jeres artikel.I skriver “ICNIRP, (…) er en uafhængig og non-profit organisation”
ICNIRP er på ingen måde en uafhængig NGO eller en non-profit organisation. En ting er hvad der står på papiret/deres hjemmeside noget andet er hvad hvordan virkeligheden se ud.
1) ICNIRP består først og fremmest af fysikere og statistikere, som har tætte forbindelser til teleindustrien og det militærindustrielle kompleks. ICNIRP er på ingen måde et lægefagligt ekspertpanel som f.eks. IARC (International Agency on Research on Cancer). ICNIRP er heller ikke en FN (WHO) eller EU-organisation eller et officielt regeringsorgan. Man er derfor ikke bundet af internationale love, konventioner eller reguleringer.
2) ICNIRP består af en hovedkommission på 14 medlemmer og 4 siddende komiteer, samt et antal konsulenter. Nye medlemmer til ICNIRP vælges af de siddende medlemmer. ICNIRP er således selvsupplerende. Sandsynligheden for, at der bliver lukket eksperter ind i ICNIRP, som har en anden videnskabelig vurdering af EMF/EMRs påvirkning på levende væsner, end de siddende medlemmers, er lig nul.
3) Er man imod ICNIR’s linje er man ude. Den amerikanske elektroingeniør James Lin var i 12 år en del af ICNIRP. James Lin, der forlod ICNIRP i 2016, har nu to gange på kort tid advokeret for et strammere syn på stråling. I en nylig offentliggjort artikel i branchetidsskriftet IEEE Microwave Magazine, vurderer han, at det er på tide, at WHO’s kræftagentur hæver sin klassificering af mobilstråling fra “muligvis kræftfremkaldende” (2B) til en højere klasse. Den yderst erfarne cancer epidemiolog, Anthony B. Miller, som har bestredet et væld at topposter, har vurderet, at WHO bør hæve klassificeringen til klasse 1, som betyder kræftfremkaldende med sikkerhed. Den polsk-finske biokemiker Dariusz Leszczynski har advokeret for 2A – sandsynligvis kræftfremkaldende.
I 2011 vedtog Europarådet med overvældende flertal en kritisk resolution, som rådede medlemslandene til at skrotte ICNIRP’s anbefalinger til fordel for et langt mere vidtgående forsigtighedsprincip og en grænseværdi for mastestråling, som er cirka 100 gange lavere end ICNIRP’s.
4) Korruptionsskandaler og interessekonflikter i ICNIRPS kølvand. Medlemmer af ICNIRP sidder pænt placeret i flere landes officielle organer, organer der svarer til den danske sundhedsstyrelse. Det gælder bl.a. en Martin Röösli i Schweiz, næstformanden Maria Feychting i Sverige, hvis forskning blev støttet med millioner af kroner fra teleindustrien. Et projekt som Kræftens Bekæmpelse i Danmark var officiel forskningspartner til. Videre kan man i Ekstra Bladets artikel læse:
“Men resultatet både i 1998 og i dag er, at mobilstrålingen er langt under det niveau, der kan skade folkesundheden.”
“- Vi har ikke fundet videnskabelige beviser for, at mobilstråling for eksempel kan give kræft, forklarer Eric van Rongen, der er formand for ICNIRP, til BBC.”
Nej selvfølgelig har ICNIRP ikke fundet beviser for at mobilstråling for eksempel kan give kræft. De har end ikke ledt efter det. ICNRP forholder sig til opvarmning af huden og dermed SAR værdier. SAR værdier som mobilindustrien i øvrigt har svært ved at overoverholde jf. Phonegate.
Allerede tilbage i 2004 fremførte Lektor, cand. scient. Sianette Kwee, der dengang arbejdede på Institut for Medicinsk Biokemi ved Aarhus Universitet, og gennem mange år har forsket inden for bioelektromagnetisme og dens effekt på vækst af menneske celler, og hvordan celleskader kan repareres. Hun deltog i et forskningsprojekt i EU-regi, som undersøgte forholdet mellem elektromagnetiske felter og eventuelle miljø- og sundhedsrisici.
I 2004 fremførte hun under en høring for Teknologirådet i Folketinget, at der allerede dengang var forsket i tyve år, og at der forelå solide videnskabelige beviser for de skadelige påvirkninger af mobilstråling. Det gælder alle kroppens celler inklusive DNA og immunforsvar, som svækkes. I et gram kropsvæv er der mange millioner celler, og dybdegående ændringer i vævet kan ske ved stråling langt under den tilladte opvarmningsgrænse (SAR værdien). Også DNA og immunforsvar bliver påvirket. Sianette Kwee mente derfor, at de nuværende grænseværdier er for høje, og at de skal nedsættes til et niveau, som er uskadeligt for mennesker og især børn, som er særligt udsatte.
“Den nuværende sikkerhedsgrænse er baseret på forældede principper og alt for højt. Den blev udviklet af ingeniører og fysikere ud fra beregningerne på teoretiske modeller og ikke på levende mennesker. Ingeniørens sikkerhedsgrænse: Modellen er en pose med vand, sukker, salt, mm. Man beregner hvor meget stråling der skal til for at varme denne suppe 1 grad op. Her sætter man grænsen, og for en sikkerheds skyld sætter man grænseværdien 10 gange lavere.
Fejl: mennesket er ikke en rund pose med suppe – modellen er død – mobiltelefonen virker ikke som en mikrobølgeovn”.
Siden 2004 er der kommet endnu kraftigere pulserende stråler til og med 5G er vi kommet helt ned på millimeterstråler. Det er netop denne pulsering, som er særdeles sundhedsskadelig for vores og alle levende individers celler. En forskning der ikke er interessant for hverken ICNIRP eller teleindustrien. Jeg skal ikke fordybe mig i de biologiske konsekvenser, det fremgår allerede af de ovenstående links. Nævnes skal dog, at uafhængige og anerkendte forskere fra hele verden med ekspertise indenfor elektromagnetisk stråling opfordrer verdens regeringer til at stoppe 5G-udrulningen. Pr. 2. marts 2020 har 304 forskere underskrevet 5G appeal ‘en som netop advarer om de potentielle alvorlige sundhedseffekter ved 5G.Alle disse forhold er selvfølgelig ikke interessante, hvis man ønsker at fremme Teleindustriens interesser.
https://smartech.gatech.edu/handle/1853/62452
https://academic.oup.com/rpd/advance-article-abstract/doi/10.1093/rpd/ncz293/5707344?redirectedFrom=fulltext
https://www.kumu.io/Investigate-Europe/whos-who
https://ieeexplore.ieee.org/document/8866792
https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17994
https://www.nyteknik.se/digitalisering/stralforskare-kringgar-avtalet-om-oberoende-6417308
https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2018/02/anders-ahlbom-and-maria-feychting-mislead-about-research-on-health-effects-from-electromagnetic-fields-in-new-report/ https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2014/12/05/epidemiology-icnirp-hijacked-who-emf-project/
https://microwavenews.com/news-center/anatomy-rumor/
https://microwavenews.com/news-tags/maria-feychting/
https://einarflydal.com/2020/01/27/leder-for-sveitsisk-stralevernutvalg-rapportert-for-svindel-om-5g-ogsa-norden-fort-bak-lyset/
http://www.tekno.dk/pdf/projekter/p04_mobiltelefoni_rapport.pdf https://nejtil5g.dk/dokumenter/phonegate/
www.5gappeal.eu
Bedste hilsner
Preben Kastrup

Den oprindelige artikel i Ekstra Bladet: https://ekstrabladet.dk/kup/elektronik/teknologi/kontrollant-om-5g-ingen-grund-til-panik/8048418

18.03.2020
Kære Preben
Tak for din mail.
ICNIRP er som WHO og Sundhedsstyrelsen dem, der videnskabeligt og grundigt kigger på påvirkningen af mobilnetværker, herunder 5G. Og ingen af disse organisationer og myndigheder er nået til andet resultat, end det der beskrives i artiklen.
ICNIRP har således flere gange og senest med denne omfattende kulegravning af området konstateret, at der ikke er dokumentation for, at 5G eller 4G frembringer de sundhedsskader, som en gruppe af kritikere ellers mener, at mobilnetværker gør.
Som du kan se af artiklen, er der uagtet resultatet delt links i artiklen til både landsindsamlingen til en 5G-sag mod staten og til det responsum, som grupperne bag denne indsamling har skrevet mod blandt andet resultaterne fra ICNIRP. Det sker, så læserne også kan orientere sig om kritikernes synspunkter.
Det er dog uanset kritikken og de delte meninger, der findes om ICNIRP, vores vurdering, at de nye analyser fra ICNIRP er relevant viden for læserne, da ICNIRP som en autoritet på området har gennemført disse studier. Og vi deler derfor viden om 5G, helt som blandt andet også BBC, The Guardian og DR gør:
https://www.bbc.com/news/technology-51839681 https://www.theguardian.com/technology/2020/mar/12/5g-safe-radiation-watchdog-health
https://www.dr.dk/nyheder/detektor-alternativet-insisterer-paa-5g-bekymring-selvom-forskere-afviser-frygt
Vi vil forsat dække 5G og det arbejde, der laves med teknologien.
–Med venlig hilsen/Best regards
Heine Jørgensen
journalistisk projektchef/tech redaktør på Ekstra Bladet

til poul.madsen, Heine 18.03.2020
Kære Heine
Tak for svar, som dog ikke var noget svar.
Du skriver:
“ICNIRP er som WHO og Sundhedsstyrelsen dem, der videnskabeligt og grundigt kigger på påvirkningen af mobilnetværker, herunder 5G. Og ingen af disse organisationer og myndigheder er nået til andet resultat, end det der beskrives i artiklen.”
Her går du galt i byen. De 3 organisationer varetager vidt forskellige interesser.
Om ICNIRP har jeg allerede skrevet til dig om: ICNIRP er ikke en FN (WHO) eller EU-organisation eller et officielt regeringsorgan, men en interesseorganisation og/eller lobbyorganisation. Man er derfor ikke bundet af internationale love, konventioner eller reguleringer.
Om WHO. WHO’s kræftagentur IARC klassificerede al radiofrekvent stråling som muligvis kræftfremkaldende (kategori 2B). I 2011 fandt WHO i begrænset omfang evidens for, at langtidsbrug af mobiltelefoner (fra 30 min. dagligt og derover) øger kræftrisikoen. Det var baseret på det store internationale INTERPHONE-studie og svenske Lennart Hardells såkaldte case-control studier. Siden har man i verdens største dyreforsøg på området fundet klar evidens for kræftudvikling. WHO ventes at genindkalde ekspertpanelet mellem år 2022 og 2024. Sandsynligvis vil kategorien bliver højnet enten til sandsynlig kræftkaldende eller til sikker kræftfremkaldende.
Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen foretager ikke selvstændig forskning. I forbindelsen med 5G udrulningen stillede styrelsen en del spørgsmål om sundhedsrisikoen til Energistyrelsen. Nogle af de samme spørgsmål og bekymringer som en Fagrapport der blev oversendt til Europa Parlamentet gav udtryk for. Bestilt af EU-Kommissions industrikomité ITRE. Resultatet blev at Sundhedsstyrelsen fik mundkurv. Sundhedsstyrelsen daværende og eneste rådgiver på området Christoffer Johansen var og er betalt af teleindustrien og hvis forskning blev miskrediteret dels af den internationale forskerverden samt WHO. Så nej du har ikke ret i din betragtning. Der er intet hemmeligt i overstående alt er simpelt og dokumenterbart.
Bedste hilsner
Preben Kastrup.

Zetland

Zetland: En forlængelse af mainstreammediernes følagtighed med teleindustrien og dens kapital.
Følgende klage er 30. januar sendt til Zetlands direktør og redaktion.
(Svaret ligger nederst)
“Til Zetland
Opdager i dag at Zetland har udgivet en længere artikel af Frederik Kulager: “Hundredvis demonstrerede mod 5G i danske byer. Det, de beviste, var Facebooks politiske magt”
Jeg opdager endvidere, at jeg uden mit viden er blevet citeret og misbrugt i artiklen, blot med det formål at fremme Frederik Kulagers egne personlige politiske interesser. Dermed kommer jeg ufrivilligt til at indgå i hans både misinformerede og usaglige pro 5G projekt byggende på tilsyneladende bevidst uvidenhed.
Zetlands etiske regler:
Fairness
9.
Vi behandler vores kilder fair og fordomsfrit. Ingen kilder, der omtales kritisk, skal opleve det som en overraskelse at blive omtalt af Zetland. Vi giver vores kilder fornøden mulighed for at rette faktuelle fejl og misforståelser.
10.
Zetlands kilder må aldrig være i tvivl om vores motiver. Skribenter har pligt til at informere bedst muligt om formål og præmis for historien, også selv om det kan betyde, at en historie risikerer at falde af den grund. Ved større journalistiske projekter, der kræver omfattende involvering af kilder, skal rammerne for kildens medvirken skrives ned og sendes til kilden. Før aftalen indgås vendes den med enten Zetlands journalistiske chef eller ansvarshavende chefredaktør.
11.
Vi lover ikke som udgangspunkt at sende hele artikler til gennemsyn hos kilder inden publicering, medmindre der er tale om særlige tilfælde, eksempelvis hvor historien rummer en klar hovedperson. Vi kan dog vælge at sende hele eller dele af artikler til gennemsyn hos kilder af hensyn til den faktuelle præcision.
12.
Vi optager gerne interviews og orienterer altid interviewpersonen om det ved interviewets start. Vi laver ikke skjulte optagelser medmindre den historie, vi er i gang med, har afgørende samfundsmæssig interesse og ikke kan dokumenteres på anden vis.

Alle de fremhævede punkter er overtrådt i dette tilfælde. Frederik Kulager fik mit visitkort således at han kunne kontakte mig i til af et interview. Dette er ikke sket.
Til gengæld bruger han visit kortet til at tilsvine og mistænkeliggøre mig kun med et formål at latterliggøre modstanden mod 5G:
“Det er grupper om alternativ behandling, grupper for tilhængere af det spirituelle og okkulte samt ‘mindful-spirituel dating’-grupper for ‘spirituelle datere’. Det overraskede mig derfor ikke, at der på visitkortet, som Preben Kastrup, moderatoren i ‘Vi Siger Nej til 5G i Danmark’, gav mig, stod: “Coaching, Healing og Regressionsterapi” med et link til hans hjemmeside findyourway.dk.”
Det faktuelle
Folkebevægelsen ‘Vi siger nej til5G i Danmark’ bruger Facebook som én platform, da den mulighed forelægger. Ligesom Zetland gør. Intet mystisk i det. Men at gøre Folkebevægelsens fremgang og succes til Facebooks fortjeneste er dog helt at fordreje bevægelsens udgangspunkt og almindelige borgeres bekymring og frygt for en teknologi hvis konsekvenser ingen kender og som bl.a. Sundhedsstyrelsen forgæves har forsøgt at få svar på. Man kan måske netop sige at Zetlands egen fordrejede og misinformerende tilgang til emnet er en del af grunden til at folk kommer op af stolene og siger nu er det nok.
Måske Frederik Kulager skulle spørge Zetland hvad I laver på Facebook eller stille spørgsmålet om Zetlands kamp for at overleve skyldes Facebooks logaritmer.
“5G er den femte generation af internet. Det vil sige, det er femte gang, vi ruller et nyt netværk ud i Danmark. Vi har altså været her før.”
Frederik Kulager fremturer atiklen med sin personlige ensidige tilgang. Ovenstående citat fortæller med al tydelig at han ikke aner meget om hvad 5G teknologien er for en størrelse. At vi taler om en teknologi der bruger massive MIMO, Beamforming, fasearrangerede antennerækker og højfrekvente millimeter bølger. Denne information kan han finde ved at læse i diverse tele og mobil sites. Det er ikke kontroversielt. Så nej vi har ikke været der før. Det er en ny teknologi, der bliver sat i brug, kun kendt fra Radarer.
Så kan vi taler om det er farligt eller ej. Fakta er, at vi ikke kender de sundhedsmæssige konsekvenser af teknologien i det offentlige rum. Vi kender ikke konsekvenserne når disse højfrekvente bølger rammer hinanden osv. At vi som borgere er blevet forsøgspersoner er dermed også et fakta.
Ovenstående blot for at påpege at Frederik Kulager er ude på sit eget personlige pro 5G tog uden særlig meget saglig indhold. Muligvis ved han meget om Facebook logaritmer, men intet om 5G teknologien. Om det er bevidst uvidenhed skal jeg ikke kunne sige, men at det elendig journalistik er uden for enhver tvivl.
Hvis Zetland ønsker fremgang og respekt i den danske befolkning, må det vist være på tide at rydde ud i amatørjournalisterne, der hverken kan deres håndværk eller kan overholde de journalistiske retningslinjer i almindelighed eller deres eget medies i særdeleshed.
Med venlig hilsen
Preben Kastrup
Link til artiklen:
https://www.zetland.dk/historie/s85ER3vX-aOZj67pz-106bd?utm_source=Zetland+Morgenmail&utm_campaign=7ba5687478

Svar fra Zetland. Dvs. man beder den man klager over om selv at svare.
Som næsten sædvane i den slags sager bliver der ikke svaret på de centrale spørgsmål der bliver stillet i klagen.

Frederik Kulager <frederik@zetland.dk> fre. 7. feb. 10.46
Hej Preben
Jeg har fået fremsendt din mail til min chefredaktør, som hun har bedt mig bevare. Tak for at tage dig tid til efterkritik. Jeg er selvfølgelig ked af, at du føler dig dårligt behandlet. Det er aldrig hensigten. Til det vil jeg sige, at jeg introducerede mig med navn og titel og stillede dig spørgsmål ved en offentlig demonstration – det er ganske normal journalistisk praksis. I forhold til at jeg skulle være ude på et pro-5G-togt, vil jeg sige, at ikke har økonomiske interesser i 5G-teknologien. Min interesse er alene at fremme troværdige informationer om vigtige emner. Det mener jeg, min historie lever op til. 
Venlig hilsen, 
– – – – – – – – – – – – – – – – 
Frederik Kulager
internet- og teknologijournalist

Mere om det utrættelige DR, der er nærmest er blevet talerør for Teleindustrien og dens støtter af såkaldte eksperter.

DR lader taberne skrive kræfthistorien om mobiltelefoni
Fra Tabt Tråd. 19. december 2019
I ny artikel holder DR mikrofonen for ekspertkilder, som både har forbindelser til teleindustrien og som bekriger WHO’s officielle opfattelse af kræftrisikoen. Uden at spørge andre eksperter; dem som rent faktisk sad i WHO-panelet og som ikke har forsket for mobilindustriens penge.
DR griber bl.a. fat i danske Christoffer Johansen og svenske Maria Feychting, der begge mener, at det var en fejl, at WHO’s kræftagentur IARC i 2011 klassificerede mobiltelefoni som muligvis kræftfremkaldende (klasse 2B).
Om Christoffer Johansen se her.
Maria Feychting er forskningsleder af den svenske del af det internationale Cosmos-projekt, hvor opkaldsdata bliver sammenholdt med sundhedsjournaler for at undersøge, om der er sammenhænge mellem lidelser og forbrug af mobilopkald.
I Danmark er Cosmos ledet af en medforfatter til Christoffer Johansens danske mobilundersøgelse.
Cosmos-studiet, som er lagt i hænderne på forskere, der ikke i forvejen anerkender en kræftrisiko, er i Sverige finansieret af Telia, Telenor og Ericsson og har varet siden 2007 og pågår stadig.
Link til DR’s udsendelse:
https://www.dr.dk/nyheder/viden/teknologi/artikel-om-kraeft-og-mobilstraaling-vaekker-voldsom-kritik-saadan-gik-det-da
https://tabttraad.home.blog/2019/12/19/dr-lader-taberne-skrive-kraefthistorien-om-mobiltelefoni-i-ny-artikel/

DR fører sig atter frem for at fritage et kommende 5G for at have nogen form for konsekvenser hverken for mennesker eller natur. Den 7. dec. 2019.
Artiklen slutter sin gennemgang med at give landbruget skylden for udfordringen med biodiversiteten samt den sædvanlige henvisning til en styrelsen:
“Heller ikke Miljøstyrelsen nævner noget om, at 5G skulle være en trussel mod dyrelivet. I en rapport på styrelsens hjemmeside om truslerne mod biodiversiteten, nævnes mobilstråling overhovedet ikke.”
Hvem andre end DR ville tro at Miljøstyrelsen havde nogen holdning til 5G. Et netværk som ingen kender konsekvensen af.
DR lægger sig op ad Adam Vanbergen, der er seniorforsker ved det franske nationale institut for landbrugsforskning. Trods – eller måske derfor – at han netop ikke forsker i elektromagnetisk stråling.
Er det rigtigt, at elektromagnetisk stråling fra mobilmasterne er en trussel mod naturen?” Ikke hvis du spørger Adam Vanbergen svarer DR og citerer Adam Vanbergens svar:
“Vores nuværende viden om, hvordan elektromagnetisk stråling påvirker insekter, er ikke stærk nok til, at vi kan konkludere noget. Der mangler simpelthen forskning af høj kvalitet.”
Når man ikke har tilstrækkelig viden er det åbenbart ifølge DR ikke farligt.

Det havde været interessant om DR havde bedt Adam Vanbergen forholde sig til den tyske undersøgelse af 63 naturbeskyttelsesområder i Tyskland. Denne analyse estimerer en sæsonbetonet tilbagegang på 76% og en sommer nedgang på 82% i den flyvende insektbiomasse i løbet af de 27 år undersøgelsen har løbet. Den viser også at tilbagegangen gør sig gældende uanset naturtype, samt at ændringer i vejr, arealanvendelse og habitategenskaber ikke kan forklare dette enorme fald. Undersøgelsen sætter ikke fingeren på stråling som årsag, men angiver at man for at finde årssagen skal ud og se på noget overordnet og alt om sig gribende. Her vil stråling fra mobilmaster være oplagt.
Kilde:
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371%2Fjournal.pone.0185809

DR lægger også Mt. Nardi-rapporten død. Den er ikke videnskabelig nok. Det er blot en optælling. Det er jo korrekt, ligesom tilsvarende observationer fra Norge. Foretager man en optælling ved et lyskryds og notere, hvorvidt der sker ulykker når nogen kører over for rødt. Det konstatere man så, men da konstateringen ikke kan anerkendes som videnskabelig kan man ikke gøre noget ved det!
Se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/videnskabelig-reference-vedr-effekter-paa-dyrelivet/
https://www.dr.dk/nyheder/viden/teknologi/5g-er-paa-vej-skader-mobilstraaler-vores-insekter-fugle-og-planter

Om lidt tænder de for 5G: Skal jeg være bange for Wifi og mobiltelefon på natbordet?
Opdateret artikel som opfølgningen på DR’s podcast. Konklusionen på artiklen er ikke overraskende: “Jeg vælger at tro på, at strålingen fra min mobiltelefon er uskadelig, indtil det modsatte er bevist.”
Interessant er det at DR’s journalist Jeppe Kyhne Knudsen ser på udviklingen af hjernekræft. Men trods hans tilsyneladende grundige research har han ikke fundet anledning til at se på udviklingen af glioblastom. Glioblastom er en ondartet strålerelateret hjernekræft, som der er evidens for er strålerelateret og en kræftform, der er dokumenteret stærkt stigende ikke bare i Danmark, men også England, Holland, Sverige og Frankrig (https://nejtil5g.dk/dokumenter/cancer-hjernekraeft/). Grundet denne kræftforms konsekvente dødelighed skyldes stigningen ikke udvikling af bedre diagnoseformer. Et argument der ofte høres og også bliver brugt i artiklen. I en fakta boks kan vi læse: “DR Viden arbejder på en opfølgning omkring tallene for forekomsten af glioblastom, da tallene her i artiklen omfatter alle former for hjernekræft.” Mon vi ser en opfølgning og bliver den i givet fald den sammen talen uden om, som vi har hørt fra Kræftens Bekæmpelse?
https://www.dr.dk/nyheder/viden/teknologi/om-lidt-taender-de-5g-skal-jeg-vaere-bange-wifi-og-mobiltelefon-paa?

Baggrund om Fakta boksen med Vibeke Frøkjær Jensen. Hvor det undlades at nævne at hun også er Cand.med.vet.og ph.d, forsker.
Vibeke Frøkjær skriver på sin Facebook side den 26. november:
Søndag d. 24. nov lagde de journalister der har lavet 5G – serien, en artikel ud på dr.dk, som omhandler 5G, EMR og hjernecancer. Den er baseret på radioserien, og er selvfølgelig en gang overfladisk journalistik og propaganda om at der “ikke er nogen grund til at tro at mobilstråling kan give cancer”.
TIL SIDST i artiklen skriver de så at JEG (“Vibeke Frøkjær; Rådet for Helbredssikker-Telekommunikation”) ikke har ønsker at give nogle kommentarer og medvirke i artiklen. Problemet er bare at DET ER LØGN!!
De har ikke på noget tidspunkt spurgt mig om jeg ville give kommentarer til en artikel på dr.dk, eller spurgt mig om kommentarer til det der står i artiklen.
I går klagede jeg så, og insisterede på at de dementerede at jeg skulle være bedt om en kommentar. De ændrede kommentaren nederst i artiklen til “at artiklen vil blive opdateret med en kommentar fra Vibeke..etc…”. I går sendte jeg så kommentarer til alle påstande i artiklen. Forskellen fra de kommentarer de andre “eksperter” kommer med, er ,at mine kommentarer er underbygget med videnskabelig dokumentation, og ikke bare hypotetiske “causerier” og meninger, som det de andre eksperter kommer med. Artiklen er i skrivende stund endnu ikke opdateret med en eneste kommentar fra mig
– DR Fake News har et problem: Hvis de kommer med et eneste citat fra mig, falder hele artiklen til jorden….”
Den 5. december skriver hun igen:
“Så er nedenstående artikel opdateret med nogle af mine kommentarer i en faktaboks – altså ikke i selv artikelteksten, men i en af de grå bokse….”

https://www.facebook.com/vibefroe/posts/10217851897302721

DR’s podcast “Frygten for 5G”

Anmeldelse af “Frygten for 5G”. En udsendelsesrække i 5 dele, bragt på DR P1 og som podcast:
Hvad bruger DR to timer på, hvis det ikke er for at undersøge 5G?

Radioens P1 dedikerer to timer til det, der skulle have været en åben og kritisk gennemgang af 5G-fænomenet. Reporterne drukner sin egen undersøgelse i journalistiske ejendommeligheder af nedslag, egen pludren og sludren og udstiller et decideret presseetisk problem med den såkaldte videnskabsjournalistik som genre.
Fra David Wedege, Tabt Tråd, 13. november 2019
https://tabttraad.home.blog/2019/11/13/hvad-bruger-dr-to-timer-paa-hvis-det-ikke-er-for-at-undersoege-5g/
Hele serien kan høres her.

Find 20 fejl i artiklen fra DR:
Artikel om kræft og mobilstråling vækker voldsom kritik: Sådan gik det, da jeg jagtede sandheden bag tallene.

I debatten om 5G fyger det med påstande om, at flere og flere får en bestemt form for hjernekræft, men holder tallene?

Der er her opridset 4 fejl, men det er en god træning i at gennemskue den teknik som her DR bruger for i sidste ende at frikende elektromagnetisk stråling som værende skadelig.

1. Fejl
“Jane Skjøth-Rasmussen, der er neurokirurg på Rigshospitalet og er en af dem, der netop tager imod de patienter, hvor der er mistanke om en eller anden form for kræft i hjernen, havde ikke tallene.
Hendes oplevelse er dog, at de på afdelingen diagnosticerer lidt flere med glioblastom end tidligere, men det er typisk mennesker over 70 år. Altså ikke dem, der bruger mobiltelefonen mest – det viser tal fra en undersøgelse som DR fik lavet tilbage i 2015″.

1 a) Jane har ikke tallene?? men har en oplevelse ?? EHS ramte har også en oplevelse, den må vi fx ikke høre. Ingen egentlig fejl, men en tendens i det journalistiske arbejde. Hvem bliver spurgt og med hvilket formål?
1 b) Fejlen kommer her: Jeg spørger lige hvor lang tid tager det mon at udvikle kræft? Op til 20 år. Det giver derfor ingen mening at bruge en DR undersøgelse der spørger til mobilvaner i 2015.

Og nu var det jo så ikke smartphones vi startede med, det var den billigere trådløse telefon.

Fejl nr. 2 (måske den altoverskyggende fejl)
Vores “gode” journalist skriver om sig selv:
“Jeg hedder Jeppe, jeg er 33 år og arbejder for DR’s videnskabsredaktion i Aalborg. (Det er her vi har antenneprofessor Gert Frølund gående – red.)
Selv er jeg, som så mange andre, STORFORBRUGER AF MIN MOBIL OG INTERNET. Jeg ved ikke, hvor mange gange om dagen, jeg logger på nettet, men det er stort set hele tiden.
Derfor kan jeg også blive bekymret, når jeg hører, at de signaler, der sender internet ned på min telefon, kan være skadelige for mit helbred. Men nu har jeg forsøgt at finde ud af, hvad der er op og ned i den sag.”


Vi har her en mand, der bruger nettet konstant 24/7 og er journalist. Vi må formode han har hørt om Google. Men alligevel gennemsyres artiklen af at han lader sig kaste hid og did af, hvad han nu bliver anbefalet af den han taler med uden tilsyneladende at lave det helt fundamentale research arbejde: Hvem taler jeg faktisk med ,hvad har pågældende person ellers arbejdet med og for, osv. banalt journalistiks arbejde.
Når han ikke laver sit banale research arbejde, er det ret svært at tage alvorligt at han vil “finde ud af hvad der er op og ned i den her sag”.
Men måske han blot spiller Candy Crush 🤔

Fejl. nr. 3
“Jane Skjøth-Rasmussen sendte mig i min jagt på tallene videre til sin kollega Hans Skovgaard Poulsen, der er leder af neuro-onkologisk afdeling på Rigshospitalet. Det var, efter eget udsagn, ham, der startede afdelingen op tilbage i starten af 90’erne. Han har altså behandlet hjernekræft længere, end det har været normalt at have en mobiltelefon.”
Den gode journalist har ikke tjekket eller undlader at fortæller, at Hans Skovgaard Poulsen for syv år siden advarede mod stigningen i den aggressive hjernekræft. Den 2. november 2012 udsendte Kræftens Bekæmpelse en pressemeddelelse under titlen ”Massiv stigning i nye tilfælde af aggressiv hjernekræft.” Forekomsten af GBM var fordoblet i løbet af de sidste ti år, udtalte Hans Skovgaard Poulsen. Han kaldte det ”skræmmende”.
Til historien hører at Kræftens Bekæmpelse hurtigt fjernede pressemeddelelsen fra sit websted og ingen ønskede længere at tale om det. Vi skal faktisk frem til foråret 2019 før det skete. mere om det senere.

Fejl nr. 4
Hans Skovgaard Poulsen citeres videre:
“Jeg tror ikke, at hele forklaringen på stigningen ligger i bedre scannere og flere operationer på ældre. Men jeg tror heller ikke, det er mobiltelefonerne, der skyld i det her. Det kunne være spændende, hvis nogen fandt forklaringen”
Så skal vi lige have draget Korea og Japan ind:
“I Korea og Japan er der langt færre hjernetumorer end i Vesten. Og de bruger jo ikke deres mobiltelefon mindre, end vi gør. Men når de flytter til et vestligt land, går der en generation, og så er deres risiko for hjernekræft på højde med vores. Der må altså være en eller anden miljøpåvirkning her, der er skyld i det.”
Nu ved vi intet om statistikerne fra Japan og Korea og hvordan hjernekræft bliver registreret der osv. Vi bringes (bevidst?) på vildspor.
Han tror ikke det er mobiltelefonernes skyld, men alligevel siger han at det må være en eller anden miljøpåvirkning. Det bliver der så ikke spurgt ind til. Det kan jo simpelthen ikke passe at Hans Skovgaard Poulsen ikke har en ide om, hvilke miljøpåvirkninger det ikke kan være og dermed må han også have en ide om hvad det kunne være.

En karakteristisk strategi fra bl.a. DR’s side. Som lytter eller læser bringes vi lige på afveje – her til japan og Korea – og så bliver der ikke spurgt ind til det, der faktisk er rigtig interessant her hvilke miljøpåvirkninger, der kunne være tale om. Hvilken reel og borende journalist ville lade den mulighed gå sin næse forbi?

Fake News

Hvordan Big Wireless fik os til at tro, at mobiltelefoner er sikre: En særlig undersøgelse
Desinformationskampagnen – og den enorme stråling øges – bag 5G-rollout.
“Ingen forskere kan med sikkerhed sige, hvor mange brugere af trådløs teknologi, der sandsynligvis får kræft, men det er netop pointen: Vi ved det simpelthen ikke. Ikke desto mindre fortsætter vi, som om vi kender risikoen, og at risikoen er forsvindende lille. I mellemtiden bliver flere og flere mennesker overalt i verden, inklusive utallige børn og unge, afhængige af mobiltelefoner hver dag, og skiftet til strålingstung 5G-teknologi betragtes som en rigtig udvikling. Hvilket netop er, som Big Wireless kan lide det.”
29. marts 2018.
https://www.thenation.com/article/how-big-wireless-made-us-think-that-cell-phones-are-safe-a-special-investigation/

Mandag Morgens faktatjek-site får millionstøtte
Tjekdet.dk, som er Mandag Morgens faktatjek-site, er blevet bevilget 2,9 mio. kr. fra Kulturministeriets innovationspuljen. Det skriver Mandag Morgen.
31. marts 2017.
https://mediawatch.dk/Medienyt/Web/article9473142.ece

Mobilstråling – sådan skabes ”Fake News”
Sundhedsskader ved stråling fra trådløs teknologi er allerede påvist og anerkendt af internationale organer og i international forskning, så hvorfor skriver pressen fake news? Forskning.dk 9.april 2019
http://forskning.dk/mobilstraaling-fake-news/

Kritisk og videnskabelig gennemgang af et faktatjek udgivet af ”Mandag Morgen”

”Mandag Morgen” faktatjekker sundhedsmagasinet Naturli´s artikel om et stort forskningsstudie fra en af de største forskningsinstitutioner i USA, The National Toxicology Program. Faktatjekket er udgivet af ”Mandag Morgen” og er skrevet af Nikolaj Rodkjær Kristensen d. 19. nov. 2018.
Link til Mandag Morgens Faktatjek af Naturli:
http://www.mm.dk/tjekdet/artikel/straaling-fra-mobiltelefoner-giver
Link til sundhedsmagasinet Naturli´ artikel om NTP-studiet: www.naturli.dk/artikel/forskning-mobiltelefoner-giverkraeft/
http://www.ehsf.dk/dokumenter/Faktatjek-af-Mandag-Morgens-fejlbehaeftede-faktatjek-om-mobilstraaling.pdf

Tjek af DR’s P1 program Detektor den 3. maj 2019 om 5G.

Tabt Tråd tjekker DR’s P1program Detektor den 3. maj 2019. Var 5G-indslag i radioen god Detektor-journalistik?:
https://www.facebook.com/notes/tabt-tråd/tabt-tråd-tjekker-drs-p1-var-5g-indslag-i-radioen-god-detektor-journalistik/1535376299929294/

Weekendavisen

Weekendavisen nægter at berigtige ukorrekt videnskabsartikel. To artikler med graverende fejl på to måneder – men ingen berigtigelser fra Weekendavisen. Forksning.dk den 20. sept. 2016, opdateret 16.maj 2017.
http://forskning.dk/weekendavisen-naegter-at-berigtige-ukorrekt-videnskabsartikel/

Eksempler på misinformerende artikler

WHO holder øje med både 5G og syltede grøntsager fra Asien
https://www.mm.dk/tjekdet/artikel/15752-

Kræftforsker: Mobil-modstandere er i følelsernes vold
https://videnskab.dk/krop-sundhed/kraeftforsker-mobil-modstandere-er-i-folelsernes-vold

Forsker: Mobilstråling kan hverken koge æg eller testikler
https://videnskab.dk/krop-sundhed/forsker-mobilstraaling-kan-hverken-koge-aeg-eller-testikler

Klager til DR og Seernes og lytternes redaktør.

DR’s etik

Skal man klage til DR over en udsendelse om det er i Radio eller TV skal man forholde sig til DR’s etiske retningslinjer. Det gælder især når klagen skal stiles til Seernes og lytternes redaktør som på papiret er vores vagthund over for DR. Her er de seneste retningslinjer fra 10. april 2019.

Konkret klage over DR’s Detektor udsendelse og opslag om 5G.

Klage sendt til Detektor vedr. Detektors indslag om 5G sendt den 3 maj. 2019 samt tilhørende artikel på DR.dk.
Klage indsendt den 5. maj: her
Korrespondance og endeligt svar fra Jakob Sloma Damsholt, Redaktionsleder, Debatten den 5. juni: her

Klage over Detektors udsendelse sendt til Seernes og lytternes redaktør Jesper Termansen sendt den 23. juni: her

Endeligt svar fra DR Generaldirektøren den 5 august: her
Det slås her fast, at det af DR’s etiske retningslinjer fremgår, “at DR selv træffer sine redaktionelle beslutninger. Herunder at DR selv og uafhængigt vælger vinkel og kilder.” Endvidere står der, at “Detektor har ret til journalistisk at vinkle på de sundhedsmæssige aspekter af 5G-netværket “. Så er der jo ikke meget at komme efter, kan man sige.

Konkret klage over DR’s “Så vidt vi ved”s udsendelse om 5G.

Klage over “Så vidt vi ved”s udsendelse om 5G sendt den 18. juli. Klagen blev sendt direkte til Seernes og lytternes redaktør. Han afviste den i første omgang med henvisning til den forrige klage. Han medgav dog, at der var nyt i klagen og sendte den derfor til “Så vidt vi ved”s redaktion: her

Svar fra Carsten Nymann, chef for DR Viden: her
Herunder Carsten Nymanns sammenfatning samt afsluttende bemærkninger. (klagers fremhævninger). Der er ikke noget at beklage eller undskylde fra DR’s side, hvilket alt taget i betragtning var forventeligt.

“Klager har fremsendt 31 siders kommentarer, spørgsmål og dokumentation. Af hensyn til overskueligheden har jeg i dette dokument samlet alle direkte spørgsmål til DR under hvert punkt. Først vil jeg dog tillade mig at svare sammenfattende på klagen:
Med mindre vi har direkte anledning til at tro – og det giver klagers medsendte dokumentation efter min vurdering ikke – at landets fremmeste eksperter og ansvarshavende myndigheder ikke har gjort deres arbejde godt nok og medtaget al relevant forskning i deres vurdering, eller at de ikke opererer uafhængigt af kommercielle og politiske interesser, ja så har journalisterne overholdt både de presseetiske og DR’s egne regler. Ydermere; i et ugentligt nyhedsmagasin som Så Vidt Vi Ved er det i god overensstemmelse med journalistisk praksis, at journalisterne supplerer egen research med informationer og vurderinger fra forskere og andre eksperter, som sidder med overblikket og den faglige indsigt i et givent område. På samme måde er det inden for den almindelige redigeringsret, at journalisten som en del af sit arbejde vægter og vurderer, hvilke informationer, der skal medtages i programmet, og hvilke der kan udelades. Derfor kan man dels ikke kræve, at den enkelte journalist – uanset dennes erfaring – personligt har sat sig ind i en hver detalje inden for fx international forskning på et bestemt felt. Dels at journalisten selv efter dennes research medtager samtlige informationer såvel som spørgsmål og svar til kilder – citerede såvel som baggrundskilder. Det er min vurdering, at research, kildevalg og vinkling i denne sag er foregået helt i overensstemmelse med almen journalistisk metode og er inden for rammerne af god presseskik.

Det betyder naturligvis ikke, at der ikke kan eksistere aspekter og nuancer af emnet, som det omtalte radioprogram ikke behandler i fladen eller ikke har inddraget i researchfasen. Det betyder heller ikke, at der ikke kan eksistere andre kilder, end de der er valgt til programmet, som kan bidrage med viden om emnet, og som også kunne have optrådt. Men det overordnede spørgsmål må være, om lytterne ved disse fravalg bevidst eller ubevidst forholdes viden, eller søges påvirket i en bestemt retning. Spørgsmålet behandles og uddybes i de enkelt punkter.”
………..
“Der sættes her af klager lighedstegn mellem at tage klagen seriøst og offentligt beklage – dvs bekræfte – klagers ankepunkter. Vi tager bestemt klagen seriøst, men budskaberne om at DR fremmer en ensidig og misinformerende oplysning er fortsat klagers holdning og udlægning og ikke i overensstemmelse med undertegnedes vurdering af sagen. Jeg finder ikke anledning til at offentligt at beklage eller tilbagetrække redaktionens dækning af 5G i programmet Så vidt vi ved. Til gengæld er vi med garanti ikke færdige med at dække emnet både i Så vidt vi ved og i andre af redaktionens produktioner.”

Med Venlig hilsen
Carsten Nymann
Chef for DR Viden

Udskrift af hele udsendelsen kan du finde her.

Pressenævnet

For at kunne klage til Pressenævnet skal man havde det, der hedder “retslig interesse”. Dvs. på den ene eller anden måde være direkte part i sagen.


Please follow and like us: