Enkelt personer – internationale

Olle Johansson

Professor Olle Johansson er en verdensførende autoritet inden for EMF-stråling og sundhedseffekter. Blandt mange bedrifter opfandt han begrebet “skærmdermatitis”, som senere blev udviklet til funktionsnedsættelsen elektrohypersensitivitet, som erkendelsen hovedsageligt skyldes hans arbejde. Han har også været gæsteprofessor samt adjungeret professor i grundlæggende og klinisk neurovidenskab ved Royal Institute of Technology, Stockholm.

Han har deltaget i mere end 300 kongresser, symposier og møder som indbudt foredragsholder, og med gratis bidrag og som inviteret ‘observatør’ på yderligere 200. Hans studier har været bredt anerkendt i de offentlige medier, herunder aviser, radio og TV såvel som på internettet, både nationalt såvel som internationalt, og han er fast interviewgæst i magasiner, tidsskrifter, tabloider og aviser, samt i radioprogrammer, tv-programmer og på internetbaserede nyhedsblogs og hjemmesider.

Olle Johansson er – eller har været – medlem af bl.a. The European Neuroscience Association (ENA), The European Society for Dermatological Research (ESDR), IBAS Users of Scandinavia (IBUS), The International Brain Research Organisation (IBRO), The International Society for Stereology (ISS), The New York Academy of Sciences, The Royal Microscopical Society (RMS), Scandinavian Society for Electron Microscopy (SCANDEM), The Skin Pharmacology Society (SPS), Society for Neuroscience, Svenska Fysiologföreningen, Svenska Intressegruppen för Grafisk Databehandling (SIGRAD), Svenska Läkaresällskapet og Svenska Sällskapet för Automatiserad Bildanalys (SSAB).

På denne side, hvor du også kan støtte hans forskning økonomisk, finder du en stor del af de videoer som Olle Johansson har deltaget i:
https://research.radiation.dk/#support-anchor

Dariusz Leszczynski

Dariusz Leszczynski, adj. professor ved Helsingfors Universitet og mangeårig professor ved det statslige strålingsagentur i Finland. Hans opdaterede CV finder du her (1)

Foredrag med Dariusz Leszczynski om bl.a. 5G og forsigtighedsprincippet.
Et online foredrag den 24. august 2021 med Latinamerika for sikker teknologi (2). Organisationen er et netværk af aktivister, specialister, organisationer og borgere, hvis mål er at uddanne det latinamerikanske samfund om sund og sikker brug af nye teknologier.
Foredraget er på engelsk ledsaget af plancher. Ud over 5G og forsigtighedsprincippet kommer Leszczynski også ind på følsomhed over for EMF, herunder EHS. Der afsluttes med diskussion og debat.
Foredraget kan se her:
www.latamxts.org
eller på YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=nUre-fTVzkE

Kilder:
1) https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/cv-june-2020/
2) https://tecsegura.mystrikingly.com/

Joel M. Moskowitz

Joel M. Moskowitz, ph.d., Direktør for Center for familie- og fællesskabssundhed på School of Public Health ved University of California, Berkeley siden 1993. Han har publiceret forskning om forebyggelse af sygdomme i 40 år.
Han driver også denne side med bl.a. forskning om EMF:
https://www.saferemr.com

Oversigt over den nye forskning indenfor trådløs stråling og elektromagnetiske felter
Joel Moskowitz, udgiver jævnligt en oversigt med abstract over nyligt offentliggjorte videnskabelige artikler om trådløs stråling og elektromagnetiske felter (EMF). Den komplette samling af disse papirer indeholder mere end 1.000 abstracts. Vi har forsøger her på siden at opdatere, men det er svært at følge med.
https://nejtil5g.dk/joel-moskowitz-oversigt-over-den-nye-forskning-indenfor-traadloes-straaling-og-elektromagnetiske-felter/
Link til de oprindelige opslag der opdateres ca. en gang om måneden finder du her:
https://www.saferemr.com/2019/07/recent-research.html

Webinaret: “Health Effects of Cellphone & Cell Tower Radiation: Implications for 5G” med Joel M. Moskowitz, PhD,

Præsentationen, der er sponsoreret af Center for Occupational and Environmental Health, opsummerede forskningen af de biologiske og sundhedsmæssige virkninger af eksponering for radiofrekvent stråling udsendt af mobiltelefoner og mobilmaster sammen med de implikationer forskning af 5G har fremvist. Utilstrækkeligheden af de nuværende nationale og internationale grænser for radiofrekvent eksponering til beskyttelse af miljø og folkesundhed drøftes ligeledes.
Webinaret finder du her:
https://bit.ly/cellphonewebinar2021 (1 time 22 minutter; starter 5 minutter inde)
De tilhørende slides finder du her: https://bit.ly/COEHcellphonewebinar

Martin Pall

The 5G rollout is absolutely insane.
During the “Health in Buildings Roundtable” 24. August 2018 sponsored by the National Institutes of Health & co-organized by the US CDC and several other organizations, Dr. Martin Pall from the Washington State University (WSU) concluded that the “5G rollout is absolutely insane”.

In this short presentation, Dr. Pall confirms that the current 2G/3G/4G radiation the population is exposed to has been scientifically linked with: – Lowered fertility; – Insomnia, fatigue, depression, anxiety, and major changes in brain structure in animals; – Cellular DNA damage; – Oxidative stress; – Hormonal disruption; – Cancer; – And much more
. Dr. Pall briefly explains the mechanisms of how the electrosmog emitted by our cell phones, wifi routers, cell phone antennas and other wireless technologies affect human cells.

For the most current information on Dr. Pall’s work, read the letter he sent to various organizations in the world sooner this year, titled: “5G: great risk for EU, U.S. and International Health! Compelling Evidence for Eight Distinct Types of Great Harm Caused by Electromagnetic Field (EMF) Exposures and the Mechanism that Causes Them”: https://s3.amazonaws.com/nghl-ntge/pa…

https://youtu.be/lWRsAfv8xoM

5G Bellingham hosted an event in Bellingham WA 7. November 2019 where Dr. Martin Pall, an advocate against 5G technology roll out. In this presentation, Dr. Pall distills numerous scientific studies into “bite-sized” information for the general public to consume.

https://youtu.be/rlfa4HMzK7A

Mona Nilsson

ELEKTROSMOG: Interview med Mona Nilsson.

Mona Nilsson står bag “Strålskydsstiftelsen”, der informerer om de sundheds- og miljørisici, der er forbundet med elektromagnetisk stråling og arbejder for øget fokus på disse problemstillinger.
I interviewet fortæller hun bl.a. om, hvordan branchen har taget næsten fuldstændig kontrol over fortællingen gennem det seneste årti.

Mona Nilsson mener, at de forskere, der påviste, at der er alvorlige sundhedsrisici ved mobiltelefonstråling, principielt aldrig får lov til at komme til orde i den almindelige journalistik, og at de ignoreres af de ansvarlige myndigheder.
Hun fortæller også om en artikel om det første studie i verden om sundhedsmæssige konsekvenser af 5G, som hun var medforfatter til tidligere på året, og som Ericsson i en mail til redaktionen forsøgte at få fjernet.

Udsendelsen, der varer ca. 60 min., er på svensk, desværre uden undertekster. Hør udsendelsen fra Folkets Radio, den 6. sept. 2022, her:
https://youtu.be/DCaU8YuFnIU

Claire Edwards

FN-medarbejder Claire Edwards taler ud! 5G er krig mod menneskeheden

Claire Edwards har arbejdet i 19 år i FN i Østrig som ansvarlig for narkotika og kriminalitet, antiterrorisme og har især arbejdet med rumdokumenter samt ‘fredelig brug af det ydre rum’ … som har et juridisk underudvalg og en videnskabelig og teknisk underkomité. Som et resultat heraf har hun en meget god forståelse af Space Law og andre problematikker vedr. rummet.

Det, der gav hende en dybere forståelse af 5G og dets effekt på menneskers sundhed, var, at FN i december 2015 langs alle lofterne installerede såkaldte ‘public access points’ i FN’s internationale center i Wien i Østrig.

Eksponering ‘uden for skalaen’
Claire Edwards besluttede at tage sin måler til måling af elektromagnetiske felter – og lave nogle ‘aflæsninger’ i hele området. Hun besøgte konference områderne, hvor de havde disse ‘public access’ områder, der var til mobiltelefoner og også med wi-fi adgang. I konference området er der meget højt til loftet – og her var strålingen ikke så slem, men i de smalle korridorer, hvor det meste af personalet arbejdede kunne hendes måler ikke måle eksponeringsniveauerne, da de lå uden for skalaen!

Hun kontaktede derfor alle myndigheder i Wien – også FN’s lægetjeneste i Wien – samt personaleforeningen og personalerepræsentanter.

Hun bad om at få det undersøgt nærmere, samt at få bygningsbiologier til at finde ud af, om niveauerne var sikre. Hun brugte to år på at få det igangsat, men resultatet var, at alle ignorerede hende.

Så snart teknologien var blevet implementeret, blev hun syg (overfølsomhed) – og var syg i 7 måneder med influenza og forkølelse uafbrudt. Siden fandt hun ud af, at influenzasymptomer er næsten identiske med dem man kan få af elektromagnetisk strålingsforgiftning.

Spørger FN’s generalsekretær om 5G
Claire Edwards begyndte at få helbredspåvirkninger. Men da ingen ville gøre noget ved det, besluttede hun sig for førtidspension, og først halvandet år senere, aflagde FN’s generalsekretær et besøg i Wien – hvor han talte til personalet Som tidligere FN-medarbejder kunne hun overvære hans foredrag.

Da ingen andre ville lytte henvendte hun sig i maj 2018 til FN’s generalsekretær, António Guterres, og fortalte ham, at det var ekstremt farligt, og at der skulle gøres noget ved det.

Hun var bekymret for de 4.000 FN-medarbejdere, der arbejdede på centret, og som blev eksponeret mindst 8 timer hver dag.

Reaktionen fra generalsekretæren var at lave en joke ud af dette. Hvilket Claire Edwards mente var særdeles upassende. Især da han var elektroingeniør og fysiker samt tidligere havde undervist i teleteknologi. Så af alle mennesker burde han have vide, hvad Claire talte om.

Også det øvrige personale blev påvirket
I mellemtiden har personalet i Wien været udsat for dette i 4 år, og hun har hørt om mennesker, der er kollapset og døde, mennesker, der har haft hjerteanfald, et særdeles stort antal tilfælde af brystkræft. Dette problem bliver dog ikke behandlet.

EMS Scientist Appeal og EU-5G Appeal
Efter at have henvendt sig til generalsekretæren skrev hun til EMS Scientist Appeal fra 2016 (https://emfscientist.org/index.php/emf-scientist-appeal) samt EU-5G Appeal fra 2017 (https://www.5gappeal.eu/) og fortalte, at hun havde talt med FN’s generalsekretær om farerne ved 5G, så nu kunne han ikke sige, at han ikke vidste det – fordi hun lige havde fortalt ham det.

Som et resultat af det spurgte professor Lennart Hardell, en af personerne bag EU-5G-appellen, hende om at hjælpe dem med spørgsmålet om rummet.

Ingen forståelse for eller uddannelse i elektromagnetisk stråling
Det allestedsnærværende problem i dag, er, at medicinsk personale ikke får nogen uddannelse i forståelsen af de sundhedsmæssige konsekvenser og virkningerne af elektromagnetisk stråling.

Når lægepersonalet ikke ved noget – hvad sker der så når du møder op på et hospital og siger – læge jeg har alle disse næseblødninger – eller lige pludselig har jeg al hovedpine – Dr. jeg har noget med mit hjerte. Får jeg et hjerteanfald? Dr. Jeg kan ikke få vejret – jeg kan ikke trække vejret … jeg har smerter i hele min krop … osv. tinnitus – det er de almindelige første symptomer.

Hjerteproblemer? Så de sender dig til en hjertespecialist. Tinnitus – til en hørespecialist osv. – men de ved ikke, hvad der virkelig foregår. De ser det ikke som et “syndrom”, for lægerne får ingen undervisning i det.

Kilder:
Læs interviewet fra den 22. jan. 2020:
https://www.ourplanet.org/greenplanetfm/claire-edwards-what-is-the-real-5g-agenda-and-why-the-frantic-hurry-to-deploy-it
Se også her med diverse links:
https://www.takebackyourpower.net/un-staff-member-5g-is-war-on-humanity/

Videoen med spørgsmål til Antonio Guterres: https://youtu.be/WTKMpQrqfek

Læs også:
Wien er det nye Havana syndrom hot spot (web adressen er ikke tilladt på FB)
https://es-ireland.com/2021/07/25/vienna-is-the-new-havana-syndrome-hot-spot/
Det østrigske parlament beder om evaluering af 5G og sundhed – hold ikke vejret:
a) https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2019/08/13/the-austrian-parliament-asks-for-evaluation-of-5g-and-health-do-not-hold-your-breath/
b) https://ehtrust.org/austrian-parliament-commissions-study-on-5g-health-effects/

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.