Links til Website og sociale medier

Links til den internationale 5G modstand findes her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/international-5g-modstand/

Links til bøger og større artikler findes her:
https://nejtil5g.dk/boeger-om-elektromagnetisk-straaling/

Indhold
Nordiske Websites
– Børn
– Internationale websites
– Liste over nogle af de bedste organisationer, der arbejder for at beskytte menneskeheden ifølge Jeromy Johnson
– Sociale medier

Website – nordiske

Danmark

https://nejtil5g.dk/  Nejtil5G.dk: Videnscentret for elektro-forurening har som formål at informere og oplyse om 5G netværket i særdeleshed samt om elektromagnetisk stråling i almindelighed. Der er fokus på hele spektret fra de sundhedsmæssige konsekvenser for mennesker, dyr og planter samt for jordens klima og miljø.

www.ehsf.dk EHS Foreningen arbejder for at få EHS anerkendt som en funktionsnedsættelse i relation til de sociale myndigheder, at arbejde for elektro hyper sensitives rettigheder, så de kan opnå tilgængelighed i samfundet; at udbrede kendskabet til EHS og til helbredsskader forårsaget af elektromagnetiske felter; at støtte medlemmerne via foreningens kontaktpersoner

https://www.helbredssikker-telekommunikation.dk/ Rådet for Helbredssikker Telekommunikation er en interesseorganisation, som er uafhængig af politiske og økonomiske interesser. 
Rådet tæller en faglige konsulenter og eksperter. Desuden er Rådet løbende i dialog med anerkendte forskere og eksperter verden over, der har speciale i radiofrekvent stråling (mobilstråling) og sundhedsrisici.

www.straaling.dk Drives af Rådet for Større Strålingssikkerhed, for at øge strålingssikkerheden i Danmark, og udbrede kendskabet til konsekvenserne af elektromagnetisk stråling fra mobilmaster, mobiltelefoner, trådløse telefoner (DECT) og internet (Wi-Fi) og lignende.

www.mayday-info.dk Drives af Oplysningsforbundet May Day. Foreningens formål er at sikre: Fri vidensformidling om livsvilkår, menneskerettigheder, sundhed og livskvalitet til gavn for menneskers oplysthed, valgfrihed og selvforvaltning.

https://stop5g.dk/ Drives af organisationerne: Oplysningsforbundet MayDay, EHS Foreningen, Rådet for Helbredssikker Telekommunikation.

www.e-stress.dk Karin Nørgaard gik ned med e-stress i 2005 efter en lang karriere i hhv. IT- og den grafiske branche. Siden er oprettet for at hjælpe andre der er angrebet af elektromagnetisk stress (e-stress).

www.straaleskader.dk Terkel Skibdahl er initiativtager til hjemmeside. Casandra K. Askjær og Jørgen Jensen, som i dag leder kunstfonden Lotus Arts, har siden masterne med mobiltelefonerne, trådløs kommunikation og overvågning overtog kommunikationen i Danmark og på Jorden, været aktive om at oplyse omkring mikrobølgernes/radarbølgernes strålingskader på sundheden.

https://tabttraad.home.blog/ Tabt Tråd ønsker at kvalificere den offentlige debat ved at klarlægge forskningsområdet omkring den trådløse udrulnings påvirkning på sundhed og miljø. Bag Tabt Tråd står journalist David Wedege (tidl. DR, Nordjyske Medier m.m.). Siden er de sidste par år ikke blevet opdateret med nye indlæg.

http://5ginfo.dk/ Siden er fokuseret på 5G og skelner mellem 2 slags 5G. Ifølge Facebooksiden har siden den eneste fulde information, der eksisterer pt i Danmark, om det kommende 5G netværk.

Norge

https://einarflydal.com/ Einar Flydal har på sin blog (norsk) de senere år beskæftiget sig med effekterne af elektromagnetisk stråling og mobilbrug herunder Smart meters og 5G. Har udgivet og oversat en del bøger og artikler.

https://www.nmf.no Norges Miljøvernforbund arbejder med en bred vifte af miljøspørgsmål, lokalt, regionalt, nationalt og internationalt.

https://www.folkets-stralevern.no/ Folkets Strålevern har netop udgivet en opdateret materiale samling: https://www.folkets-stralevern.no/wp-content/pdf/Kildesamling-2022-10-10.pdf

Sverige

http://www.stralskyddsstiftelsen.se/ Strålskyddsstiftelsen. Swedish Radiation Proftection Foundation

https://eloverkanslig.org/ Elöverkänsligas Riksförbund er en ikke-partisk og ikke-religiøs interesseorganisation for dem, der er ramt af elektrisk overfølsomhed, beskadiget af mikrobølger, elektriske, magnetiske og / eller elektromagnetiske felter. Foreningen har ca. 2.200 aktive medlemmer og er en af ​​ca. 40 foreninger inden for Funktionsrätt Sverige (tidligere Handikappförbunden / HSO) med i alt ca. 400.000 medlemmer.

https://www.thenhf.se/ National Health Federation er verdens største og ældste internationale og nonprofit sundhedsfrihedsorganisation med meningsstatus i Codex Alimentarius, og hvis formål er at uddanne forbrugerne i sundheds- og frihedsanliggender. NHF ønsker at beskytte den enkeltes ret til at være i stand til at vælge at spise sund mad, tage kosttilskud og bruge alternative behandlinger.

https://vagbrytaren.se/index.html Vågbrytaren (Bølgebryderen) I 2001 førte realiseringen af risiciene ved 3G-implementering til dannelsen af nonprofitforeningen Vågbrytaren. Foreningen arbejder for at sikre, at strålingen fra trådløs teknologi reduceres til niveauer, der ikke skader vores miljø eller nogens helbred. Vågbrytaren er landsdækkende, men medlemmerne kan danne lokale arbejdsgrupper for deres del af Sverige.

http://monanilsson.se/index.htm Mona Nilsson er journalist og forfatter. Hun har arbejdet med farerne ved elektromagnetisk stråling siden 2002.

http://mobiltelefoni.tv Mobiltelefonins hälsorisker. Mona Nilssons blogg om hälsoriskerna med trådlös kommunikation.

https://lennarthardellenglish.wordpress.com/ Lennart Hardell’s blog. A blog about environmental and health related research.

https://solveig21miljoblogg.wordpress.com/ Miljøblog. Solveig Silverin, miljøforsker og miljøingeniør samt forfatter og debattør i strålingsspørgsmålet, men jeg er også involveret i andre miljøspørgsmål.

Børn

The Children’s Health Defense
Robert F. Kennedy, Jr. er bestyrelsesformand for organisationen. “The Children’s Health Defense Team er dedikeret til menneskers og vores planes helbred. Vores mission er at afslutte børnesundhedsepidemierne ved at arbejde aggressivt for at eliminere skadelige eksponeringer, holde de ansvarlige op på deres ansvar og etablere beskyttelsesforanstaltninger, så dette aldrig sker igen.”
Organisationen arbejder derfor også med sundhedsudfordringerne i forhold til EMF. Elektromagnetiske felter (EMF’er) kommer fra elektriske enheder, herunder personlige computere, tablets, smartphones, spilapparater, elektronik, mobiltelefontårne og Wifi. Mange børn udsættes for EMF’er i deres high tech klasseværelser såvel som på de fleste offentlige steder. Verdenssundhedsorganisationen klassificerede EMF som ”muligvis kræftfremkaldende for mennesker”, og forskning har vist, at EMF-overeksponering kan omfatte symptomer som kronisk hovedpine, træthed, søvnbesvær, ring i ørerne, udslæt / nældefeber og følelse af stress eller ”ledning”. Andre undersøgelser viser, at stigningen i elektromagnetiske felter, der findes i miljøet i det sidste årti, er sammenfaldende med stigningen i autismesatser. Se mere her:
https://childrenshealthdefense.org/known-culprits/electromagnetic-fields-wireless-technologies/
https://childrenshealthdefense.org/

WiredChild
WiredChild er et initiativ, der drives af en gruppe bekymrede forældre, for at øge opmærksomheden på de potentielle risici for børn ved udsættelse for stråling fra mobiltelefoner og anden trådløs teknologi. Vi håber at gøre det muligt for andre forældre, skoler og børn at opnå en bedre balance mellem sikkerhed og bekvemmelighed.
WiredChild drives af frivillige, men har tilknyttet en et panel af eksperter og videnskabsfolk.
http://wiredchild.org/

Internationale websites

Stop5ginternational.org
Stop5ginternational.org er “en frivillig sammenslutning af enkeltpersoner fra hele verden, der sammen forsøger at støtte, opmuntre og udvikle nej til 5G bevægelsen internationalt samt tilskynde til offentlig deltagelse med at sikre en fremtid, der respekterer og beskytter alt liv.
Teamet består af mennesker med forskellige perspektiver, men vi deler en forpligtelse til at stoppe 5G og fortsatte ukontrollerede trådløse udvikling samt sikre en mere sikker teknologisk fremtid.
Gruppen har intet politisk ståsted eller underlæggende intentioner og modtager ingen finansiering fra industrien.”

https://stop5ginternational.org/

EMF-portal
Internet informations platformen EMF-portal fra RWTH Aachen University opsummerer systematisk videnskabelige forskningsdata om virkningerne af elektromagnetiske felter (EMF). Al information stilles til rådighed på både engelsk og tysk. Kernen i EMF-portalen er en omfattende litteraturdatabase med en opgørelse af 30.797 publikationer og 6.704 resuméer af individuelle videnskabelige undersøgelser af virkningerne af elektromagnetiske felter. (pr. 25. marts 2020)
https://www.emf-portal.org/en

Wirelesswatchblog.org
RADIATION EDUCATION: Information om de biologiske virkninger af kronisk mikrobølgeeksponering i skoler og miljø; De psykologiske problemer forbundet med afhængighed af skærm og mobiltelefon
http://www.wirelesswatchblog.org

THE BIOINITIATIVE REPORT 2012
A Rationale for Biologically-based Public Exposure Standards for Electromagnetic Fields (ELF and RF)
The BioInitiative 2012-rapporten er udarbejdet af 29 forfattere fra ti lande, ti med medicinske grader (MD), 21 ph.d.er og tre MsC, MA eller MPH’er. Blandt forfatterne er tre tidligere præsidenter for Bioelectromagnetics Society og fem fulde medlemmer af BEMS.
https://bioinitiative.org/

Electromagnetic Radiation Safety
EMR Safety adresserer videnskabelig og politisk udvikling vedrørende sundhedsrisici ved eksponering for elektromagnetisk stråling (EMR) og elektromagnetiske felter.
Saferemr.com leverer en samlet samling af links til artikler på mobiltelefoner og trådløse telefoner, celle tårne, Wi-Fi, Smart Meters og andre trådløse enheder.
Websitet opsummerer den peer-vurderede forskning om sundhedsrisici forbundet med trådløs stråling, herunder kræftrisiko, reproduktionsskader og neurologiske lidelser; og udsætte fremstillingen af tvivl om disse risici fra brancheforbundne forskere og organisationer.
Siden 2013 har webstedet haft mere end 2,4 millioner sidevisninger fra besøgende fra 200 lande, hvilket vidner om globale bekymringer om virkningen af trådløs stråling på vores helbred.
Websitet drives af Joel M. Moskowitz, Ph.D., Director, Center for Family and Community Health School of Public Health University of California, Berkeley.
https://www.saferemr.com/

EMF Hazard
Japansk informations website oprettet af Takuma Ishizuka, bosiddende i Hakodate, Hokkaido, Japan. Han har hovedfag i informationsteknologi og har mere end 10 års erfaring som ingeniør. i 2017 blev han ramt af EHS og begyndte herefter at undersøge den omfattende forskning om virkningerne af EMF’er på menneskekroppen.
https://www.emfhazard.net/

Environmental Health Trust
Environmental Health Trust (EHT) er en tænketank, der fremmer et sundere miljø gennem forskning, uddannelse og politik.
Man er den eneste nonprofitorganisation i verden, der udfører avanceret forskning i miljøsundhedsfarer og også arbejder direkte med lokalsamfund, sundheds- og uddannelsesmedarbejdere og politikere for at forstå og mindske disse farer.
EHT ledes af Dr. Devra Davis, PhD,. MPH, en prisvindende, internationalt anerkendt videnskabsmand m/k, der også var grundlægger af bestyrelsen for miljøundersøgelser og toksikologi i U.S. National Research Council, National Academy of Sciences. I øjeblikket fokuserer EHT på at øge bevidstheden om de etablerede virkninger af mobiltelefonbrug på folkesundheden og udføre avanceret forskning om eksponering for mobiltelefon og anden trådløs stråling.
https://ehtrust.org/scientific-research-on-5g-and-health/

International EMF-alliance – IEMFA
IEMFA er International Electromagnetic Fields Alliance, støttet af et uafhængigt og voksende globalt organ af empirisk baserede videnskabelige eksperter i levende processer, med et multi-level, multidisciplinært sundhedsfokus. Eksperterne dækker en bred vifte af biologiske, -fysiske, -medicinske og epidemiologiske discipliner, lige fra elektron- og molekylært niveau til niveauet af levende celler, væv og funktionen af forskellige organsystemer. De samarbejder på verdensplan for at give en sammenhængende indsigt på flere niveauer i det kaotiske væld af observerede biologiske forstyrrelser, når de udsættes for ikke-ioniserende stråling, og adresserer vigtige langsigtede nedbrydningstrusler for folkesundheden. IEMFA samarbejder med førende life-science-institutioner og ikke-statslige organisationer verden over.
https://www.iemfa.org/

Pandora Foundation
PANDORA-stiftelsen blev grundlagt på grund af den erfaring, som videnskabsmænd altid gør, når de offentliggør forskningsresultater, der er i vejen for politik og industri. Et eksempel er tvisten om mulig sundhedsrisici fra elektromagnetiske felter, især fra mobilkommunikationsstråling.
Pandora-fonden arbejder for at sikre, at beskyttelsen af mennesker og naturen prioriteres frem for de økonomiske interesser i politik og industri. Derfor skal politiske og industrielle institutioners forrang overfor videnskabelig forskning udfordres. For at nå målet søger vores fond donationer fra borgere i Europa, som ikke længere er villige til at acceptere misbrug af politisk eller finansiel magt. Donationerne bruges til at støtte uafhængige videnskabsfolk, som en søgning efter sandheden er vigtigere end at stræbe efter øjeblikkelig succes og kreditter. Tilfælde af åbenlyst magtmisbrug, som beviser, at uafhængig forskning er nødvendig, vil blive dokumenteret.
https://pandora-foundation.eu/

SafeG Alliance
SafeG Alliance er et nonprofit-uddannelsesprogram, der søger at forene dem, der betragter 5G som farlige ved at give os en fælles måde at henvise til et fornuftigt og sikkert alternativ, der har større anvendelighed og beskytter vores sundhed, privatliv og sikkerhed. Vi mener, at vi ved at sprede SafeG-ideen bredt kan skabe en ny samtale verden over om en bedre, sikrere og mere robust fremtid for internet- og telekommunikationstjenester.
https://safeg.net/home/

Investigate Europe
“Vi, ni erfarne journalister fra otte europæiske lande, er “Investigate Europe”.
Vi forsker som et multinationalt team. Vi deler, fusionerer og krydskontrollerer fakta – håndterer den sædvanlige nationale bias. Vi påpeger ansvarlige tværnationale strukturer og aktører i spørgsmål af europæisk betydning for at gøre det muligt at holde dem ansvarlige”

Investigate Europe har bl.a. skrevet flere artikler med overskriften “The 5G mass experiment”
https://www.investigate-europe.eu/en/

The 5G International Legal Action Network (5G•ILAN)
“5G • ILAN samler advokater og eksperter. Vi er et professionelt netværk af advokater og relevante eksperter, dedikeret til at omdirigere 5G Juggernaut mod balance og visdom. Vores art iler mod en fremtid, der føder vores afhængighed af hastighed, øjeblikkelig tilfredsstillelse, energiforbrug og afbrydelse fra jorden. Ved kreativt at arbejde sammen har vi en chance for at forårsage et skift. Vi opnår vores mål gennem samordnet og effektiv retssag og uddannelse. Vi tilbyder en mulighed for menneskecentreret lovgivning på internationalt plan, baseret på princippet om at betale fremad eller videregive frugterne af vores opdagelser til andre og derved fremskynde processen med ny læring og praktisk anvendelse. Vi inviterer dig til at slutte sig til os.”
https://www.5g-ilan.com/
https://www.5g-ilan.com/what-we-do

Between A Rock and a Hard Place
Dariusz Leszczynski er molekylærbiolog med en doktorgrad fra Jagiellonian University, Krakow, i sit hjemland Polen. I øjeblikket har han finsk statsborgerskab og er adjungeret professor ved Institut for Biokemi og Bioteknologi ved Helsinki Universitet. (*) Har siddet i forskellige grupper:
– Parliament of Canada: expert in hearing on cell phone radiation and health; Safety Code 6, in 2015
— IARC: Invited Expert to Working Group on Non-Ionizing Radiation (RF fields). Lyon, France, May 2011
— US Senate: expert in hearing on “The Health Effects of Cell Phone Use”. Washington, DC, USA, September 14th, 2009
*) https://www.investigate-europe.eu/en/2019/dariusz-leszczynski-5g/
Hans blog finder du her:
https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/

Physicians Health Initiative for Radiation and Environment
PHIRE er grundlagt af Dr. Erica Mallery-Blythe, PHIRE er en uafhængig sammenslutning af læger og tilknyttede specialister samlet med henblik på at forbedre uddannelsen om sundhedsmæssige virkninger af ikke-ioniserende stråling. PHIRE samler forskning om emnet produceret globalt, deler og kritiserer det og udfører også egen forskning.
https://phiremedical.org/

Microwave News
Microwave News dækker hele det ikke-ioniserende elektromagnetiske spektrum, med vægt på mobiltelefoner og elledninger, samt radar og broadcast tårne. Derudover dækkes den medicinske anvendelser af forskellige typer felter og stråling samt forskellige arters evne til at navigere ved hjælp af Jordens magnetfelt. Det første trykte nummer blev udgivet i januar 1981. I juni 2003 konverterede Microwave News til et webbaseret format. Microwave News er uafhængig og støttes ikke af nogen industri eller statsligt organ.
https://microwavenews.com/

Powerwatch er en lille non-profit uafhængig organisation med en central rolle i den britiske EMF og Microwave Radiation sundhed debat. Vi arbejder sammen med andre ligesindede grupper og med beslutningstagere i regeringen og erhvervslivet, fremme politikker for et sikrere miljø. Vi har forsket EMF virkninger på sundheden i over 20 år, og give oplysninger til at hjælpe folk med at forstå disse komplekse spørgsmål.
https://www.powerwatch.org.uk/

EMF Academi består af en stadig voksende mængde af viden og forskning, der diskuterer de potentielle farer ved EMF -stråling. Selvom webstedet begyndte som en personlig blog for forfatteren, Christian Thomas, for at diskutere, hvad han lærte, da han studerede EMF -stråling, er det nu et af de største og mest respekterede websteder om emnet.
https://emfacademy.com/

We are The Evidence – WATE. WATE har til hensigt at afsløre den undertrykte epidemi af sygdom, lidelse og menneskerettighedskrise skabt af stråling fra den trådløse teknologi; give de ramte en stemme; forsvare og sikre deres rettigheder og tvinge samfundet og regeringerne til at træffe korrigerende foranstaltninger og informere offentligheden om skaden. Vi arbejder gennem uddannelse, lobbyisme og retssager.
Dafna Tachover, som grundlagde WATE, er advokat både i New York og i Israel. Hun har haft en mangfoldig international juridisk og forretningsmæssig karriere, hvor hun fik en teknisk forståelse for den trådløse infrastruktur i det israelske militær, hvor hun var chef for computercentret for deres operationscenter og hovedkvarter. I 2009 udviklede hun elektromagnetisk følsomhed og siden da har hun dedikeret sig for at afsløre epidemien af ​​den sygdom so er forårsaget af denne teknologi.
https://wearetheevidence.org/

Electrosensitivity UK / ES-UK For mennesker, der er overfølsomme af elektromagnetiske felter og stråling. ES-UK, blev grundlagt som en velgørenhedsorganisation i 2003. Det er vokset støt siden da, da flere og flere mennesker er blevet sensible over for elektromagnetisk energi fra Wi-Fi, mobiltelefoner, mobiltelefonmaster, trådløse smarte målere, trådløse telefoner og andre elektroniske enheder. Administratorerne er for det meste selv elektrofølsomme.
https://www.es-uk.info/

Australien

#WearenotSAME / Northern Rivers for Safe Technology er en australsk-baseret bevægelse, der kæmper for sundhed, sikkerhed og velvære omkring 5G og andre teknologier.
Siden har emneopdelte litteraturhenvisninger, videoer, en blok men også en fyldestgørende manual til at understøtte både individuelle som lokale initiativer.
Manualen på over 40 sider finder du her:
https://wearenotsam.com/wp-content/uploads/2021/05/Strategy-Kit-to-STOP5G-1.pdf
https://wearenotsam.com/

Oceania Radiofrequency Scientific Advisory Association Inc.  (ORSAA)
ORSAA blev dannet i 2015 af en gruppe akademikere og forskere i hele Australien. Målet er at give et uafhængigt perspektiv på videnskaben om elektromagnetisk stråling og menneskelig eksponering. ORSAA er en uafhængig organisation, der ikke er knyttet til nogen brancheorganisation eller offentlig organisation.
https://www.orsaa.org/

No 5g Party
No5G Party er en gruppe mennesker, der er uddannet om farerne ved trådløs 5G og som opfordre til et moratorium. For at beskytte mennesker og miljø skal der ske konstruktive ændringer af loven, der sikrer, at trådløs 5G og andre potentielt farlige teknologier er sikre – et politisk parti er den mest effektive måde at gøre dette på. Målet er at blive det største medlemsbaserede politiske parti i Australien.
https://no5gparty.org.au/

England

SSITA – Schools Information Technology Alliance
SSITA blev oprettet som et resultat af et møde, der fandt sted i lærerforeningens hovedkvarter, VOICE, i Derby den 18. oktober 2009. CAVI Society (en af SSITA’s grundlæggere) havde på det tidspunkt fungeret i omkring tre år, men begyndte at indse, at de burde have løst problemerne med Wi-Fi i skolerne meget hurtigere, end de havde gjort.
SSITA er et aktivt fællesskab af mennesker, der samarbejder og hjælper hinanden, med at dele information og samt indsamler råd fra eksperter.
https://ssita.org.uk/

Frankrig

Phonegate Alert
Phonegate er stiftet af Dr Marc Arazi (Frankrig). Han lancerede som læge juli 2016 en kampagne om overeksponering af vores mobiltelefoner, som siden er blevet omtalt som Phonegate’s sundheds- og industriskandale. I de sidste femten år har han som læge især været bekymret over sundhedsspørgsmål relateret til mobiltelefoni. Blandt andet var han talsmand for en fransk ngo og forhandler for “Grenelle des ondes” organiseret af den franske regering (2009-2013). Han har grundlagt og været formand for “Phonegate Alert” siden marts 2018 med det formål at informere, beskytte og forsvare de hundreder af millioner mobiltelefonbrugere med støtte fra internationale organisationer, forskere, sundhedspersonale, advokater og journalister. I november 2020 udgav han en bog med titlen “Phonegate”, der gennemgår hans mange års efterforskning.
https://www.phonegatealert.org/en

GreenIT.fr blev oprettet i 2004 og er et fællesskab af ansvarlige digitale spillere, der blandt andet er interesseret i digital ædruelighed, økodesign af digitale tjenester, lowtech og mere generelt i en alternativ digital fremtid. I 15 år har GreenIT.fr produceret bøger, eksklusive undersøgelser, metoder, arkiver, driftsværktøjer, vejledninger, leksikoner og hvidbøger osv. at hjælpe enkeltpersoner, organisationer og regeringer med at handle. GreenIT.fr er åben for alle. Deres mål er at fremme udveksling og deling af viden, bedste praksis, feedback, nyheder osv. for at kunne tage konkrete handlinger på daglig basis, derhjemme eller i din virksomhed.
https://www.greenit.fr/

Holland

StopUMTS
Stopumts.nl indsamler og offentliggør information med det formål at advare befolkningen om sundhedsskader forårsaget af brugen af ​​trådløs teknologi. Regeringen svigter alvorligt på dette punkt.
https://www.stopumts.nl/

Tyskland

diagnose:funk
Tysk websted. Målet med diagnose:funk er at give information om de sundhedsmæssige og miljømæssige virkninger af elektromagnetiske felter, f.eks. Dem, der er forårsaget af mobiltelefoner, smartphones, mobiltelefonantenner, WLAN, DECT og andre kilder til elektrosmog samt de psykosociale effekter af digitale medier. Målet er at ændre forbrugernes og politikernes adfærd og at fremme løsninger til miljøkompatible og fremtidssikre teknologier.
https://www.diagnose-funk.org/start
Denne kronologi dokumenterer diagnose:funk arbejde gennem de sidste 25 år:
https://www.diagnose-funk.org/aktuelles/artikel-archiv/detail&newsid=1730

Elektrosensibilität – EHS/ Mikrowellensyndrom
Siden blev lanceret den 15. februar 2019 og konstant opdateret og aktualiseret. Formålet er
– Officiel anerkendelse af elektrosensitivitet (som i Sverige)
– Strålefri stuer (ingen WLAN / DECT / radiomast i nærheden)
– Under hensyntagen til de athermale virkninger
– Oplysning
https://www.elektrosensibel-ehs.de/

Weisse zone Rhoen (Hvid zone Rhön)
Gruppen arbejder på at få udpeget en eller flere “hvide zoner”. Behovet for lavmobile strålingszoner er stor. Ikke kun elektrosensitive mennesker venter desperat på disse udpegede områder, men også miljøskadede og miljøbevidste mennesker fra alle føderale stater og nabolande, spørger om “naturlige” levesteder.
https://www.weisse-zone-rhoen.de/

Liste over nogle af de bedste organisationer, der arbejder for at beskytte menneskeheden ifølge Jeromy Johnson:

http://emfsafetynetwork.org/
http://radiationresearch.org/
http://smartgridawareness.org/
http://citizensforsafetechnology.org/
http://elektrosmog-abschirmung.com/
http://stopsmartmeters.org.uk/
http://takebackyourpower.net/
http://microwavenews.com/
http://powerwatch.org.uk/
http://diagnose-funk.org/
http://wifiinschools.com/
https://emfanalysis.com/
https://greenswan.org/
http://www.eon3.net/
http://emrpolicy.org/
http://saferemr.com/
http://www.c4st.org/
http://emfacts.com/
http://ehtrust.org/
http://es-uk.info/

Sociale medier

Bemærk at mange af organisationerne, der er nævnt ovenfor, udover Facebook også ofte har profiler på LinkedIn, Twitter m. fl.

Facebook sider

Danske

Tabt Tråd 
Tabt Tråd ønsker at kvalificere den offentlige debat ved at klarlægge forskningsområdet omkring den trådløse udrulnings påvirkning på sundhed og miljø. Tabt Tråd er på åbenhedens, debattens og miljøoplysningens side. Ved journalist David Wedege (tidl. DR, Nordjyske Medier m.m.). Siden har ikke været aktiv de sidste års tid.
https://www.facebook.com/Tabt-Tråd-1499507253516199/

Folkebevægelsen VITA (tidligere Folkebevægelsen Vi siger Nej til 5G i Danmark)
Gruppen er den største gruppe i Danmark med knap 16.000 medlemmer.
https://www.facebook.com/groups/2244265522456587/

Nejtil5G.dk: Videnscentret for elektro-forurening
Facebook gruppen er et af www.nejtil5G.dk ansigter udadtil på de sociale mider. Gruppen har omkring 2400 medlemmer.
https://www.facebook.com/groups/traadloesfritorsdag/

EHS foreningens Nyhedsbrev
https://www.facebook.com/groups/EHSforeningen

Rådet for helbredssikker telekommunikation
https://www.facebook.com/HelbredssikkerTelekommunikation/

Norske

5G-fritt Norge
https://www.facebook.com/groups/1657082771051980/

STOPP smartmålerne
https://www.facebook.com/stoppsmartmaalerne/

Folkets Strålevern
https://www.facebook.com/folkets.stralevern

Svenske

WIFI 3G 4G 5G SKADLIG STRÅLNING
https://www.facebook.com/groups/408666892574591/

Strålskyddsstiftelsen
https://www.facebook.com/Stralskyddsstiftelsen

STOP 5G Göteborg
https://www.facebook.com/groups/451004925838866

Internationale

What is 5G
https://www.facebook.com/whatis5g/

We are not Sam
https://www.facebook.com/wearenotsam

We Say NO To 5G in Australia
https://www.facebook.com/wesaynoto5ginaustralia

Phonegate Alert
https://www.facebook.com/PhonegateAlert

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.