nejtil5g.dk

International 5G modstand

Links til andre hjemmesider og Facebook grupper:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/links-til-hjemmesider-og-facebook-grupper/

Tysk dokumentar om
VERDENSOMSPÆNDENDE MODSTAND MOD UDRULNING AF 5G NETVÆRKET.
https://www.youtube.com/watch?v=wteL7ciPmhk&feature=

Teknisk rådvildhed forsinker 5G i Schweiz
ALPELANDET VAR EUROPAS første land med kommercielt 5G-netværk, da netværket blev startet i april 2019 under stor ballade og debat. Flere regioner i landet sagde nej tak.
Men det schweiziske 5G var også en propagandanyhed og en snydeversion af det kommende mobilnetværk. Man satte ikke nye 5G-antenner op. Mobilselskaberne Swiscom, Salt og Sunrise opgraderede softwaren i eksisterende 4G-antenner.
Egentlige 5G-antenner lader vente på sig, og nu kan de måske vente længe, skriver den schweiziske avis Neue Zürcher Zeitung, en regionalavis for Zürich og omegn.
Den føderale miljømyndighed, Bafu, har nu foreløbig opgivet at færdigudarbejde retningslinjerne for den nye generation af mobilantenner og har nu udsat målet om nye tekniske retningslinjer på ubestemt tid.
https://tabttraad.home.blog/2020/02/13/total-forvirring-teknisk-raadvildhed-forsinker-5g-i-schweiz/
https://www.nzz.ch/schweiz/der-bund-verzoegert-die-umfassende-nutzung-von-5g-in-der-schweiz-ld.1539205

Slovenien sætter sin 5G-plan på pause
Tidligst i 2021 forventer Slovenien, at et aktivt 5G-netværk vil ankomme til den eks-jugoslaviske republik, som har været EU-medlem siden 2004.
Landets regering har netop trukket en 5G-plan tilbage og aflyst en frekvensauktion. Samtidig har den slovenske regering holdt et åbent stormøde i hovedstaden Ljubljana for at lade borgere og organisationer debattere, om den internationale debat om 5G og folkesundhed har betydning. Tabt Tråd, 31.januar 2020.
https://tabttraad.home.blog/2020/01/31/slovenien-saetter-sin-5g-plan-paa-pause-baggrunden-kan-vaere-kompliceret/

Papua Ny Guinea
5G-forsøget må stå stille, mens myndighederne undersøger spørgsmålet om sundhedsrisici.
I stillehavsnationen Papua Ny Guinea skulle teleoperatøren Bmobile have startet et 5G-forsøg i samarbejde med den kinesiske leverandør Huawei. Aftalen blev underskrevet 20. december 2019, men 2. januar 2020 blev 5G-projektet stoppet af teleministeren, Timothy Masiu. Teleministeren er positiv over for teknologiens fordele, men han understreger, at risiciene må undersøges og forstås. Henstillingen lyder derfor, at 5G-forsøget må stå stille, mens myndighederne undersøger spørgsmålet.
https://tabttraad.home.blog/2020/01/08/regering-stopper-5g-projekt-og-undersoeger-sundhedsspoergsmaalet/

Grækenland
Hovedbyen Kalamata sætter teleindustrien stolen for døren med beslutning. 
Med 16 stemmer for og 13 imod har byrådet i græske Kalamata sagt nej til 5G. 5. december 2019.
https://tabttraad.home.blog/2019/12/05/graesk-flertal-stopper-5g-i-kendt-kystby/

Italien

ITALIENSK APPELDOMSTOL FINDER DET SANDSYNLIGGJORT, AT HØRENERVETUMOR VAR FORÅRSAGET AF MOBILTELEFONI.
57-ÅRIGE ROBERTO ROMEO – en tidligere medarbejder i den italienske telebranche – kan nu officielt give mobiltelefoni skylden for, at han fik en kræfttumor.
Appeldomstolen i Torino kom 7. januar frem til, at videnskabelig evidens påviser en sammenhæng mellem mobiltelefoni og hørenervekræft.
Flere epidemiologiske undersøgelser har peget på en sammenhæng mellem mobiltelefoni og hørenervetumorer. I retten blev det også anført, at resultater i dyreforsøg har vist kræft i en celletype, som typemæssigt kan kobles til hørenervekræft.
I dommens præmisser blev det også anført, at der er store økonomiske og strategiske interesser på spil, når organisationen ICNIRP vurderer den videnskabelige evidens.
Kilder:
https://notizie.tiscali.it/cronaca/articoli/cellulare-tumore-testa-sentenza-torino/
https://www.phonegatealert.org/en/the-court-of-appeal-of-turin-confirms-the-link-between-a-head-tumour-and-mobile-phone-use
https://tabttraad.home.blog/2020/01/14/dom-stadfaester-italiener-kan-drage-mobiltelefon-til-ansvar-for-kraeft/

100 italienske kommuner i dag officielt stoppet udrulningen af 4G / 5G
Et lille italiensk mirakel til forsvar for folkesundheden. Blot ni måneder efter én enstemmig godkendelsen af Vicovaro-resolutionen fra det første stop 5G-landsmøde, har 100 italienske kommuner i dag officielt stoppet udrulningen af 4G / 5G. 10. december 2019.
De 100 kommuner er listet i nedenstående link.
https://scientists4wiredtech.com/2019/12/densified-4g-5g-now-is-also-a-democratic-problem/

I en sejr for forsvaret af forsigtighedsforhold har en italiensk domstol beordret regeringen at lancere en kampagne for at informere offentligheden om sundhedsrisici fra mobiltelefoner og trådløse telefoner.
Oplysningskampagnen skal begynde den 16. juli 2019.
https://microwavenews.com/short-takes-archive/italian-decision-precaution

Holland
7 byer i Holland siger fra til regeringens forslag om 5G udrulning. 17. oktober 2019.
https://cities-today.com/dutch-cities-slam-central-governments-5g-proposals/

England
Mandag aften d. 4. november 2019 besluttede et enstemmigt (og glad) Wellington byråd at anvende forsigtighedsprincippet på 5G udrulningen. De ønsker at se uafhængig forskning, der kan dokumentere, at teknologien er sikker.
https://www.aroundwellington.co.uk/town-says-cautious-not-yet-to-5g/

Flere mindre kommuner i det sydlige England har sagt nej til 5G, og det samme gør nu den berømte badeby Brighton, som er den hidtil største 5G-modstandsby i England. Det skriver det regionale dagblad The Argus. Byrådet har begrundet 5G-stoppet med, at nye 5G-master vil skabe visuelt rod og ødelægge lokalområdets karakter. I de mindre sydengelske byer Totnes, Frome og Glastonbury har byrådene direkte begrundet 5G-stoppet med borgernes helbredsbekymringer. 14. oktober 2019.
https://www.theargus.co.uk/news/17966374.win-anti-5g-group-mast-plans-rejected/?

Belgien
Tidligere i år afviste Bruxelles lokalregering at hæve grænseværdien for mobilstråling i det offentlige rum fra 6 til 14,5 Volt per meter, og den nu forhenværende miljøminister, kristendemokratiske Céline Fremault begrundede det med, at indbyggerne ikke skulle være forsøgsdyr for 5G. Céline Fremault blev i juli i år afløst som minster for klima, energi og miljø af Alain Maron fra miljøpartiet Ecolo, som holder fast i den forsigtige strålingspolitik i den belgiske hovedstad. 5G øger strålingen så massivt, at 5G ikke kan udvides i lande med lave grænseværdier, medmindre disse lande hæver deres grænseværdier. Eksempelvis må Bruxelles hæve sin grænseværdi 5,5 gange for at blive tilpasset til 5G, og det anbefales, at strålingen midlertidigt skal kunne stige over 45 gange. 9. ktober 2019.
https://bx1.be/news/5g-a-bruxelles-alain-maron-ne-compte-pas-precipiter-son-deploiement-faute-de-maitrise/

Den belgiske region Valonien har vedtaget at holde et miljøkritisk øje med 5G-udrulningen.
Regionen mener, at teknologiske fremskridt er vigtige, men det må ikke blive på bekostningen af et forsigtighedsprincip, der tager hensyn til indbyggernes sundhed eller biodiversitet. Man har derfor besluttet at nedsætte en ekspertgruppe, der skal vurdere sundhedsaspektet af 5G-udrulningen.
Man ønsker ligeledes at beskytte den del af befolkningen, som er eloverfølsomme. Patientgruppens situation skal sikres, og de skal sikres beskyttelse mod ikke-ioniserende stråling.
Belgien er politisk inddelt i tre administrerende regioner, der har hver sin regering og parlament. Vallonien er den fransksprogede region, med 3,6 mio. indbyggere. Det flamsksprogede Flandern og hovedstadsregionen Bruxelles er de to øvrige. Tidligere i år indtog også regionsstyret i Bruxelles en miljøskeptisk holdning til 5G, der gav debat i Danmark og som fik Alternativets leder Uffe Elbæk til at reagere med ministerspørgsmål. 10. september 2019. (Frit efter Tabt Tråd)
https://www.lalibre.be/belgique/politique-belge/accord-de-gouvernement-wallon-la-5g-sera-deployee-apres-evaluation-sur-les-plans-environnemental-et-de-la-sante-publique-5d77d9409978e22ea7d44e65?

Internationalt

5G Cell Phone Radiation: How the Telecom Companies Are Losing the Battle to Impose 5G Against the Will of the People
Oversigt over aktiviteter verden over.
This was originally published in October 2019. Some updates were added: December 5, December 17.
“Indsatsen for at stoppe 5G er stadig ved at samle fart, og vi må fortsætte med at arbejde sammen og utrætteligt for at beskytte alt liv på Jorden og planeten selv, indtil denne demente plan er henvist til historiebøgerne som det mest mephistofeliske skema i menneskehedens historie.”
https://www.globalresearch.ca/telcos-losing-battle-impose-5g/5691065

Europa

 • Attention 5G
  Et tvær Europæisk Initiativ, der skal samle alle lande i Europa til en forenet modstand imod 5G med demonstrationer, underskriftindsamlinger og politiskpres på Eu niveau.
  http://www.attention-5g.eu/?l=de

Sverige

Norge

England

Irland

Tyskland

Frankrig

Schweiz

Polen

Holland

Cypern

 Malta og Gozo

Italien

 • Den italienske “Stop 5G” bevægelse har organisatorisk været dygtige til at påvirke politikere lokalt, regionalt og nationalt. De har arbejdet hårdt, vedholdende og struktureret på at få politikerne i tale. D. 7. oktober skal Det Italienske Parlament stemme om 5G  

Uden for Europa

Australien

Bangladesh
Højesteret i Bangladesh udsteder direktiv med anbefalinger om at sænke stråling fra mobilmaster samt anbefalinger om at fjerne mobilmaster fra boliger, skoler, gymnasier samt beboelsesområder m.fl.
26. april 2019

“Court also issued eleven directives to protect people, trees, and animals from harmful radiation from the mobile phone towers.”
“The bench directed the authorities concerned not to install any mobile phone tower on rooftops of residences, schools, colleges, playing fields, populated areas and heritage areas. Those installed earlier in such areas should be removed.”

“THE 11-POINT DIRECTIVE
1. The radiation level of the mobile phone tower must be reduced to 1 percent from the permissible level of 10 percent;
2. Remove the mobile phone towers installed on the rooftop of homes, schools, colleges, hospitals, clinics, jails , playgrounds, populated areas, heritage and archaeological sites and no more installations on those places;
3. Take security measures to control higher level of radiations;
4. Check whether there is any obstacle in acquiring land or take alternate measures in order to installation of towers;
5. Follow the radiation levels in line with the BTRC, International Telecommunication Union or ITU and International Electrotechnical Commission or IEC standards;
6. Replace over-radiated towers with new ones;
7. Hold the BTRC accountable for tower verification and monitoring tests;
8. Form a BTRC monitoring cell to control health risks;
9. The BTRC will form an alternative dispute resolution committee and will ask the licence holders to submit progress report every 6 months;
10. Specific absorption rate or SAR value should be showed on mobile set so that it can be visible;
11. Monitor every report and record submitted by the licence holders concerned up to five years.”

Artikler:
http://www.theindependentbd.com/post/197155
http://www.observerbd.com/details.php?id=194834
http://www.dhakatribune.com/…/hc-asks-btrc-for-report-on-mo…
http://bdnews24.com/…/high-court-orders-btrc-to-report-on-m…
http://unb.com.bd/…/high-court-orders-feasibility-stu…/17206
http://www.thedailystar.net/…/cell-phone-tower-radiation-ef…

New Zealand

Canada

USA

 •  I Santa Fe i delstaten New Mexico i USA er endnu et gruppesøgsmål i gang mod henholdsvis Santa Fe by, Rigsadvokaten for New Mexico samt staten USA. Et såkaldt “First Amended Complaint for Declaratory and Injunctive Relief” blev indgivet 29. januar i år (2019-01-29).

  “The City and State laws we are challenging permit wireless facilities anywhere on the streets and sidewalks of New Mexico and repeal all zoning regulations that used to apply. We are also challenging the constitutionality of Section 704 of the Telecommunications Act of 1996, which for the past 23 years has prohibited States and municipalities from regulating cell towers on the basis of health, and has effectively prohibited the public from speaking about health or environment.”
  “These laws violate:
  – Freedom of Speech (First Amendment);
  – The Right to Petition the Government for Redress of Grievances (First Amendment);
  – The Takings Clause of the Fifth Amendment, which provides that “private property shall not be taken for public use, without just compensation”;
  and deprive people of life, liberty and property without
  – Due Process of Law (Fifth and Fourteenth Amendments).”

  Det officielle gruppesøgsmåls dokument:
  http://www.cellphonetaskforce.org/…/Doc-19-First-Amended-Co…Gruppesøgsmålet:
  http://www.cellphonetaskforce.org/5g-litigation/

Sydafrika

Please follow and like us:
International 5G modstand