Appeller, underskrifter og indsamlinger

Om konventionerne, det juridisk Responsum m.m. se her: https://nejtil5g.dk/dokumenter/konventioner/

Indhold:
Apeller for og fra forskere, læger m.fl.
Underskriftsindsamlinger åben for alle
– Læg pres på WHO for lavere EMF-eksponeringsgrænse
– INTERNATIONAL APPEAL. Stop 5G on Earth and in Space
– Underskriftindsamling imod 5G satellitter
– ÅBENT BREV TIL Elon Musk & SpaceX
– STOPPEN SIE 5G JETZT AUS GESUNDHEITSGRÜNDEN
– We Are Not SAM-kampagnen
– Freiburg Appeal 2002
– Stop stråling fra Smartmetre i alle danske husstande
– Stop de trådløse “smarte” babybleer
– Begræns Bestrålingen af Befolkningen
PENGE INDSAMLINGER
– Facebookgruppen “Folkebevægelsen VITA” (“Vi siger nej til 5G i Danmark”) har brug for penge

The 5G appeal (kan kun underskrives af forskere)

Pr. 19. oktober 2020 har 407 forskere og læger underskrevet appellen. 5G-appellen er stadig åben for godkendelse af forskere (ph.d., professor) eller læger (MD. Kontakt professor em. Rainer Nyberg eller assisterende professor Lennart Hardell. (Contact.)
http://www.5gappeal.eu/

Electrosmog Appeal Belgium

Overfor den massive og hensynsløse anvendelse af trådløse teknologier beder vi, sundhedsfolk, regeringen om at håndhæve forsigtighedsprincippet for at beskytte befolkningen og mere specifikt de mest sårbare grupper, inklusive gravide kvinder. og børn.
Pr. 7.11.2020 havde 530 læger skrevet under, 573 andet sundhedsfagligt personale samt med støtteunderskrifter fra 54 internationale forskere og 47 sundhedsfagligt personale. En af støtterne er den Harvard-doktorerede franske epidemiolog Annie Sasco, som i cirka 20 år var enhedschef i WHO’s kræftagentur, IARC.
Fra Appealen:
Med henvisning til resolution 1815 af maj 2011 fra Europarådets parlamentariske forsamling og i tråd med snesevis af opkald fra læger og videnskabsmænd over hele verden beder vi de føderale, regionale og lokale offentlige repræsentanter tage ansvar og træffe de nødvendige foranstaltninger for at opnå:
anvendelse af forsigtighedsprincippet for at beskytte befolkningen, især de yngste,
– forbud mod WiFi i børnehaver, børnehaver og steder, der byder små børn velkommen,
– stoppe installationen af ​​WiFi og tilsluttede objekter i skoler og vende tilbage til ikke-tilsluttede eller kablede alternativer,
– undersøgelser af sundhedsmæssige konsekvenser, inden der implementeres nye trådløse telekommunikationsteknologier, herunder 5G,
– et moratorium for implementering, distribution og salg af tilsluttede genstande som telefoner, tablets, spil, ure, babytelefoner og andre RF / MO-transmissionsenheder beregnet til børn,
– bevidstgørelse blandt borgere, især forældre, unge og gravide, om ansvarlig og ansvarlig anvendelse af trådløse tilsluttede genstande,
– øge bevidstheden blandt sundhedsfagfolk om de biologiske og sundhedsmæssige risici ved udsættelse for elektromagnetisk stråling,
– måder at investere i forskning på etiologi, patofysiologi, diagnose og håndtering af elektro-overfølsomhed (EHS),
– anerkendelse af eksistensen og omfanget af EHS som et syndrom, der påvirker flere og flere voksne og børn,
– oprettelsen af ​​et “årvågenhedscenter” til overvågning af udviklingen af ​​nye EHS-sager,
– etablering af virkelig beskyttende eksponeringsstandarder baseret på de biologiske og ikke-termiske virkninger af EMF.”

https://www.hippocrates-electrosmog-appeal.be/appel

EMF Scientist Appeal.

Den internationale EMF Scientist Appeal fungerer som en pålidelig og indflydelsesrig stemme fra EMF-forskere (elektromagnetiske felt), der hurtigst muligt opfordrer De Forenede Nationer og dets underorganisationer, WHO og UNEP og alle FN-medlemsstater til større sundhedsbeskyttelse af EMF-eksponering.”
Alle underskrivere er EMF-forskere med offentliggjorte peer-reviewed artikler i videnskabelige tidsskrifter om de biologiske og sundhedsmæssige virkninger af ikke-ioniserende stråling eller i et beslægtet felt og har bidraget på en vedvarende måde til øget forståelse af EMF-videnskab og behovet for mere beskyttende politikker.
Appelrådgiverne sendte et brev til FN’s menneskerettighedsrådgivende udvalg, hvori de kommenterede sin resolution fra juli 2019 med titlen “Nye og nye digitale teknologier og menneskerettigheder”:
”Trådløs kommunikationsteknologi bliver hurtigt en integreret del af enhver økonomisk sektor. Men der er et hurtigt voksende antal videnskabelige beviser for skade på mennesker, planter, dyr og mikrober forårsaget af eksponering for disse teknologier. Det er vores opfattelse, at negative sundhedsmæssige konsekvenser af kronisk og ufrivillig eksponering af mennesker for ikke-ioniserende elektromagnetiske feltkilder ignoreres af nationale og internationale sundhedsorganisationer på trods af vores gentagne forespørgsler såvel som forespørgsler foretaget af mange andre berørte forskere, læger og advokater . Dette udgør en klar krænkelse af menneskerettighederne, som defineret af De Forenede Nationer: ”Menneskerettigheder er rettigheder, der er forbundet med alle mennesker, uanset race, køn, nationalitet, etnicitet, sprog, religion eller enhver anden status. Menneskerettigheder inkluderer retten til liv og frihed, frihed fra slaveri og tortur, meningsfrihed og ytringsfrihed, retten til arbejde og uddannelse.”
Den 30. april 2020, havde 253 EMF scientists fra 44 nationer underskrevet Appellen.
https://www.emfscientist.org/
Appellen finder du her:
https://www.emfscientist.org/index.php/emf-scientist-appeal

Appeal by Astronomers: safeguardinag the astronomical sky

Appeal by Astronomers er en international appel fra professionelle astronomer. Den er fortsat åben for underskrifter med det formål at bede om intervention fra institutioner og regeringer. Astronomiske observationer fra jorden kan blive stærkt skadet af den igangværende udrulning af den store satellitflåde som forberedelse til den næste generation af telekommunikation. I århundreder har de astronomiske observationer fra jorden ført til usædvanlige fremskridt i vores videnskabelige forståelse af naturloven. I øjeblikket er astronomisk instrumentering fra jorden truet af indsættelsen af satellitterne. “Gennem denne internationale appel og efter de samme bekymringer udtrykt af Den Internationale Astronomiske Union, IAU og andre institutioner, rejser vi en formel anmodning om større effektiv beskyttelse og beskyttelse af professionelle astronomiske observationer fra jorden, hvilket garanterer retten til at observere en himmel fri for unødvendige kunstige forurenende kilder.”
Pr. 9. november 2020 har 2019 professionelle astronomer underskrevet appellen
https://astronomersappeal.wordpress.com/

Freiburg Appeal 2002

For ti år siden opfordrede læger fra Freiburg-appellen deres kolleger, offentligheden og de ansvarlige politikere samt sundhedsembedsmænd, fordi de var dybt bekymrede over deres medborgers helbred. Denne appel, hvor der kraftigt advarede om farerne ved trådløs stråling, blev oversat til mange sprog og støttet af mere end 1000 læger og mere end 36.000 mennesker over hele verden.
Uddrag af Apellen:
“Vi har i de seneste år kunnet iagttage en dramatisk stigning i alvorlige og kroniske sygdomme, herunder navnlig
– indlærings-, koncentrations- og adfærdsforstyrrelser hos børn (f.eks.
hyperaktivitet)
– ekstreme blodtryksændringer, som det bliver stadig sværere at behandle med medicin
– forstyrrelser af hjerterytmen
– hjerteinfarkt og slagtilfælde hos stadig yngre personer
– sygdomme, der skyldes degeneration af hjernen (f.eks. Alzheimer) og epilepsi
– kræftsygdomme såsom leukæmi og hjernetumorer.
Vi iagttager desuden i stadig flere tilfælde forskellige forstyrrelser, der ofte fejldiagnosticeres som værende af psykosomatisk karakter, som f.eks.
– hovedpine og migræne
– kronisk træthed
– indre uro
– søvnløshed og træthed om dagen
– tinnitus
– svækket immunforsvar
– smerter i nerver og indre organer, som ikke finder nogen forklaring i sædvanlige årsager
for blot at nævne de mest iøjnefaldende symptomer.”

Den originale tekst:
http://www.laleva.cc/environment/freiburger_appeal.html
http://freiburger-appell-2012.info/en/home.php
https://einarflydal.com/2018/05/15/freiburg-appellen-fra-2002-like-aktuell-i-dag/
Appellen oversat til dansk:
http://www.waveprotection.dk/uploads/7/2/5/4/7254855/freiburgappellenpaadanskbevolutiondk.pdf

UNDERSKRIFT INDSAMLINGER

Læg pres på WHO for lavere EMF-eksponeringsgrænser

Støt op med din underskrift. Brevet vil blive sendt til Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. WHO bliver bedt om omgående at anbefale mere restriktive grænser for menneskers eksponering for elektromagnetisk stråling (EMF).
WHO har vedtaget grænser foreslået af ICNIRP, der kun er baseret på kortsigtede effekter (termiske effekter), som ikke svarer til den nuværende langsigtede profil for brugen af de tilgængelige teknologier, for eksempel radiobasestationer (RB) , trådløse routere, smartphones, smartwatches, tablets, notebooks, bluetooth osv.
Flere vigtige appeller, resolutioner, undersøgelser og artikler er blevet udsendt i de senere år af det videnskabelige samfund, der alle advarer folkesundhedsmyndighederne om den nødvendige reduktion af eksponeringsgrænserne til og højfrekvente elektromagnetiske felter. 
Gå ind og underskriv, læs brevet samt se listen med de anerkendte forskere som står som medunderskrivere.
https://www.change.org/p/letter-to-the-who-for-lower-emf-exposure-limits-carta-%C3%A0-oms-para-limites-de-exposi%C3%A7%C3%A3o-eletromagn%C3%A9tica-emf-mais-restritivos

INTERNATIONAL APPEAL. Stop 5G on Earth and in Space.

Til FN, WHO, EU, Europarådet og regeringer fra alle nationer
Vi undertegnede forskere, læger, miljøorganisationer og borgere fra (__) lande opfordrer presserende til, at implementeringen af 5G (femte generation) trådløse netværk, inklusive 5G fra rumsatellitter, standses. 5G vil massivt øge eksponeringen for radiofrekvent (RF) stråling oven på 2G-, 3G- og 4G-netværket til allerede eksisterende telekommunikation. RF-stråling har vist sig at være skadelig for mennesker og miljø. Implementeringen af 5G udgør et eksperiment om menneskeheden og miljøet, der defineres som en forbrydelse i henhold til international lov.”

Den 2. september 2020, har 298.557 mennesker og organisationer fra 220 nationer underskrevet Appellen.
NB: Alle kan underskrive denne appel.
https://www.5gspaceappeal.org/about

Underskriftindsamling imod 5G satellitter

Fra Deklationen:
“Vi, de undertegnede organisationer, tøtter skraftigt andragendet om en nødsituation / fremskyndet regulering til FCC om at foretage en pause i al satellitlicenser og lanceringer, indtil der er foretaget en fuldstændig vurdering af sikkerhedsrisici og langsigtede skader. Det er en krænkelse af de grundlæggende rettigheder for menneskeheden og hele livet at ofre himlen til fordel for et par satellitselskaber og deres aktionærer uden at undersøge mere fornuftige og afbalancerede alternativer.
Den 9. december 2020″

Se hele teksten herhttps://www.5g-ilan.com/hhti-declaration
“5G • ILAN er et værdiskabende netværk styret af princippet om at betale fremad. Målet er at bringe visdom, sammenhæng og balance i kølvandet på den globale 5G / AI / IoT / Satellite Juggernaut: Med kloge lovlige midler forsøger vi at afværge en global katastrofe fra angrebet med 5G / AI / IoT / 80.000 + satellitter samt omdirigere denne industri / regering Juggernaut mod en klogere, mere afbalanceret retning, til gavn for menneskeheden og alle levende væsner.”
Over 3.600 personer og over 100 organisationer fra 65 lande har underskrevet februar 2021.
https://www.5g-ilan.com/

ÅBENT BREV TIL Elon Musk & SpaceX
Underskriv og del det åbne brev til Elon Musk & SpaceX som anmoder om, at SpaceX indstiller deres satellit program, men også opfordrer til at Elon Musk starter en dialog med forskere, astronomer og andre vedr. den ikke-samstemmende optagelse af himmelrummet samt de alvorlige konsekvenser SpaceX-satellitter vil få for planeten.
Da SpaceX-satellitterne vil bestråle og forurene hver en tomme af vores planet og ikke lade et eneste sted være uberørt, inviteres miljøorganisationer og enkeltpersoner, både nationalt og internationalt, til at underskrive og dele det åbne brev.
https://stop5ginternational.org/open-letter-to-elon-musk-spacex/

STOPPEN SIE 5G JETZT AUS GESUNDHEITSGRÜNDEN

Tysk underskriftindsamling der ønsker at få den tyske forbundsregering til at stoppe udrulningen af 5G. Markus Stockhausen står bag appellen.
“Den føderale regering bliver nødt til at forstå, at en stor del af befolkningen afviser 5G. Folk føler sig truet af denne teknologi, sundhedsmæssigt og psykisk. Titusinder er elektrohypersensitive vil flygte, men ved ikke, hvor de flygte hen. Du har ikke pengene til at opgive alt.” hedder det bl.a.
https://www.openpetition.de/petition/online/stoppen-sie-5g-jetzt-aus-gesundheitsgruenden

We Are Not SAM-kampagnen

Northern Rivers for Safe Technology blev oprindeligt dannet i 2019 som direkte reaktion på samfundets bekymringer omkring 5G. Græsrodsbevægelsen dannede den globale boykot-5G-telefoner kampagne We Are Not SAM, som bakkes op af førende forskere og læger på området. Gruppen er baseret i Byron Bay, Australien. Takket være intens lobbyvirksomhed fra gruppen har Byron Shire hidtil været 5G-fri, som en af de få kommuner i Australien.
“Forskere, læger og tidligere insidere rundt om i verden står op til teleindustrien og blæser i fløjten mod løgne, korruption og de reelle farer der er forbundet med 5G udrulningen.
#WeAreNotSAM er en kreativ kampagne for kritiske tænkere rundt om i verden.”

https://wearenotsam.com/petition/

Stop stråling fra Smartmetre i alle danske husstande

Smartmetre kan bruges til at aflæse el, vand og varme.
Smartmetre afgiver stråling, som kan skade dit helbred og forårsage EHS Electro Hyper Sensitivitet. Desuden mistænkes de for at være kræftfremkaldende. Se med information længere nede i teksten.
Energitilsynet har godkendt at El selskaberne kan opsætte Smartmetre til automatisk el aflæsning i alle hjem.
Vi mener danskerne selv skal have lov at vælge hvilke apparater de ønsker i deres hjem, som evt kan indebære en heldbredsrisiko for beboerne.
https://www.skrivunder.net/stop_straling_fra_smartmetre_i_alle_danske_husstande

Stop de trådløse “smarte” babybleer

Virksomheder, inklusive Pampers, lancerer “smarte højteknologiske bleer” med sensorer, der er knyttet til bleer for at føle vådhed og spore urin. Sensorerne arbejder sammen med en Wi-Fi babymonitor og en app, der lader forældrene holde styr på deres babys ble situation og angiver, hvornår babyen skal skiftes.
Fortæl Pampers at trådløse “smarte” babybleer er ikke sikre! Forældre SKAL oplyses om sundhedsfarerne ved elektromagnetisk eksponering, når de køber trådløse tech-enheder. American Academy of Pediatrics anbefaler at reducere eksponeringen fra trådløse enheder. “Det er ikke legetøj. De har stråling, der udsendes fra dem, og jo mere vi kan holde det væk fra kroppen og bruge på andre måder, vil det være mere sikkert,” siger Jennifer A. Lowry, M.D.
https://www.change.org/p/pampers-tell-pampers-wireless-smart-baby-diapers-are-not-safe-2

Begræns Bestrålingen af Befolkningen

Bag denne underskriftindsamling står EHS Foreningen, Rådet for Helbredssikker Telekommunikation og May Day.
NB: Alle kan underskrive.
https://www.skrivunder.net/signatures/imod_mikrobolgebestraling_af_befolkningen/

PENGE INDSAMLINGER

Folkebevægelsen VITA er ved at have sin skrivelse klar til Sundhedsstyrelsen. Næste skridt er at få ombudsmanden til at tage sagen op.

For at kunne tage sagen op hos ombudsmanden mangler Folkebevægelsen at indsamle min 18.000 kr. (pr. april 2021) Bidrag gerne til formålet her: Sparekassen Nordjylland, Reg. nr. 6237, Konto nr. 0015710101

Facebookgruppen “Folkebevægelsen VITA” (“Vi siger nej til 5G i Danmark”) har brug for penge.

Vil du donere 25 kr. eller mere til gruppens 5G indsats?
Udrulningen af 5G kommer til at gå meget stærkt. Den er startet i Nordsjælland 2019 og kommer til at dække hele landet i løbet af 2020/2021. Vi får ikke den fulde sandhed om 5G. Det er derfor os, der skal oplyse befolkningen.
Måler om at indsamle 100.000 kr., så der et råderum til at:
– skabe diverse arrangementer med udenlandske eksperter
– lave bannere, plakater, klistermærker m.m.
– have midler til andre vigtige tiltag
Indsamlingen er godkendt af Indsamlingsnævnet på de 100.000 kr. og der er oprettet en konto i Sparekassen Kronjylland til formålet (med 3 tilsynsførende):
Reg. nr. 6237 Konto nr.: 0014083332
Til orientering. Der kan ikke kobles Mobile Pay til kontoen.

Landsindsamlingen mod 5G

Landsindsamlingen indsamler penge til at kunne sagsøge den danske stat. Den første store milepæl er nu nået, og komiteen har modtaget det endelige responsum fra advokat Christian F. Jensen, som skal danne basis for, hvorledes retssagen kan føres, herunder hvad der endeligt søges fri proces om. Advokaten er i gang med at se nærmere på, hvem af de 170 tilmeldte der har såkaldt “retlig interesse” i forhold til søgsmålet mod staten. Det næste er, at ansøge om at få fri proces til at føre sagen.
I tilfælde af, at det ikke lykkes at få fri proces til at føre sagen, anslås omkostningerne til cirka 4 mio. DKK, inkl. de såkaldte ”sagsomkostninger” til staten, som domstolene vil udmåle, hvis sagen tabes. Planen for indsamling af midler bliver bekendtgjort snarest.
https://www.landsindsamlingenmod5g.org/

Please follow and like us: