Appeller, underskrifter og indsamlinger

Om konventionerne, det juridisk Responsum m.m. se her: https://nejtil5g.dk/dokumenter/konventioner/

The 5G appeal (kan kun underskrives af forskere)

Pr. den 27. august 2020 har 3403 forskere og læger underskrevet appellen. 5G-appellen er stadig åben for godkendelse af forskere (ph.d., professor) eller læger (MD. Kontakt professor em. Rainer Nyberg eller assisterende professor Lennart Hardell. (Contact.)
http://www.5gappeal.eu/

Electrosmog Appeal Belgium

Overfor den massive og hensynsløse anvendelse af trådløse teknologier beder vi, sundhedsfolk, regeringen om at håndhæve forsigtighedsprincippet for at beskytte befolkningen og mere specifikt de mest sårbare grupper, inklusive gravide kvinder. og børn.
Pr. 5.5.2020 havde 490 læger skrevet under, 524 andet sundhedsfagligt personale samt med støtteunderskrifter fra 77 internationale forskere o.a. En af støtterne er den Harvard-doktorerede franske epidemiolog Annie Sasco, som i cirka 20 år var enhedschef i WHO’s kræftagentur, IARC.
Fra Appealen:
Med henvisning til resolution 1815 af maj 2011 fra Europarådets parlamentariske forsamling og i tråd med snesevis af opkald fra læger og videnskabsmænd over hele verden beder vi de føderale, regionale og lokale offentlige repræsentanter tage ansvar og træffe de nødvendige foranstaltninger for at opnå:
anvendelse af forsigtighedsprincippet for at beskytte befolkningen, især de yngste,
– forbud mod WiFi i børnehaver, børnehaver og steder, der byder små børn velkommen,
– stoppe installationen af ​​WiFi og tilsluttede objekter i skoler og vende tilbage til ikke-tilsluttede eller kablede alternativer,
– undersøgelser af sundhedsmæssige konsekvenser, inden der implementeres nye trådløse telekommunikationsteknologier, herunder 5G,
– et moratorium for implementering, distribution og salg af tilsluttede genstande som telefoner, tablets, spil, ure, babytelefoner og andre RF / MO-transmissionsenheder beregnet til børn,
– bevidstgørelse blandt borgere, især forældre, unge og gravide, om ansvarlig og ansvarlig anvendelse af trådløse tilsluttede genstande,
– øge bevidstheden blandt sundhedsfagfolk om de biologiske og sundhedsmæssige risici ved udsættelse for elektromagnetisk stråling,
– måder at investere i forskning på etiologi, patofysiologi, diagnose og håndtering af elektro-overfølsomhed (EHS),
– anerkendelse af eksistensen og omfanget af EHS som et syndrom, der påvirker flere og flere voksne og børn,
– oprettelsen af ​​et “årvågenhedscenter” til overvågning af udviklingen af ​​nye EHS-sager,
– etablering af virkelig beskyttende eksponeringsstandarder baseret på de biologiske og ikke-termiske virkninger af EMF.”

https://www.hippocrates-electrosmog-appeal.be/appel

Freiburg Appeal 2002

For ti år siden opfordrede læger fra Freiburg-appellen deres kolleger, offentligheden og de ansvarlige politikere samt sundhedsembedsmænd, fordi de var dybt bekymrede over deres medborgers helbred. Denne appel, hvor der kraftigt advarede om farerne ved trådløs stråling, blev oversat til mange sprog og støttet af mere end 1000 læger og mere end 36.000 mennesker over hele verden.
Uddrag af Apellen:
“Vi har i de seneste år kunnet iagttage en dramatisk stigning i alvorlige og kroniske sygdomme, herunder navnlig
– indlærings-, koncentrations- og adfærdsforstyrrelser hos børn (f.eks.
hyperaktivitet)
– ekstreme blodtryksændringer, som det bliver stadig sværere at behandle med medicin
– forstyrrelser af hjerterytmen
– hjerteinfarkt og slagtilfælde hos stadig yngre personer
– sygdomme, der skyldes degeneration af hjernen (f.eks. Alzheimer) og epilepsi
– kræftsygdomme såsom leukæmi og hjernetumorer.
Vi iagttager desuden i stadig flere tilfælde forskellige forstyrrelser, der ofte fejldiagnosticeres som værende af psykosomatisk karakter, som f.eks.
– hovedpine og migræne
– kronisk træthed
– indre uro
– søvnløshed og træthed om dagen
– tinnitus
– svækket immunforsvar
– smerter i nerver og indre organer, som ikke finder nogen forklaring i sædvanlige årsager
for blot at nævne de mest iøjnefaldende symptomer.”

Den originale tekst:
http://www.laleva.cc/environment/freiburger_appeal.html
http://freiburger-appell-2012.info/en/home.php
https://einarflydal.com/2018/05/15/freiburg-appellen-fra-2002-like-aktuell-i-dag/
Appellen oversat til dansk:
http://www.waveprotection.dk/uploads/7/2/5/4/7254855/freiburgappellenpaadanskbevolutiondk.pdf

UNDERSKRIFT INDSAMLINGER

INTERNATIONAL APPEAL. Stop 5G on Earth and in Space.

Til FN, WHO, EU, Europarådet og regeringer fra alle nationer
Vi undertegnede forskere, læger, miljøorganisationer og borgere fra (__) lande opfordrer presserende til, at implementeringen af 5G (femte generation) trådløse netværk, inklusive 5G fra rumsatellitter, standses. 5G vil massivt øge eksponeringen for radiofrekvent (RF) stråling oven på 2G-, 3G- og 4G-netværket til allerede eksisterende telekommunikation. RF-stråling har vist sig at være skadelig for mennesker og miljø. Implementeringen af 5G udgør et eksperiment om menneskeheden og miljøet, der defineres som en forbrydelse i henhold til international lov.”

Den 2. september 2020, har 298.557 mennesker og organisationer fra 220 nationer underskrevet Appellen.
NB: Alle kan underskrive denne appel.
https://www.5gspaceappeal.org/about

STOPPEN SIE 5G JETZT AUS GESUNDHEITSGRÜNDEN

Tysk underskriftindsamling der ønsker at få den tyske forbundsregering til at stoppe udrulningen af 5G. Markus Stockhausen står bag appellen.
“Den føderale regering bliver nødt til at forstå, at en stor del af befolkningen afviser 5G. Folk føler sig truet af denne teknologi, sundhedsmæssigt og psykisk. Titusinder er elektrohypersensitive vil flygte, men ved ikke, hvor de flygte hen. Du har ikke pengene til at opgive alt.” hedder det bl.a.
https://www.openpetition.de/petition/online/stoppen-sie-5g-jetzt-aus-gesundheitsgruenden

Stop stråling fra Smartmetre i alle danske husstande

Smartmetre kan bruges til at aflæse el, vand og varme.
Smartmetre afgiver stråling, som kan skade dit helbred og forårsage EHS Electro Hyper Sensitivitet. Desuden mistænkes de for at være kræftfremkaldende. Se med information længere nede i teksten.
Energitilsynet har godkendt at El selskaberne kan opsætte Smartmetre til automatisk el aflæsning i alle hjem.
Vi mener danskerne selv skal have lov at vælge hvilke apparater de ønsker i deres hjem, som evt kan indebære en heldbredsrisiko for beboerne.
https://www.skrivunder.net/stop_straling_fra_smartmetre_i_alle_danske_husstande

Stop de trådløse “smarte” babybleer

Virksomheder, inklusive Pampers, lancerer “smarte højteknologiske bleer” med sensorer, der er knyttet til bleer for at føle vådhed og spore urin. Sensorerne arbejder sammen med en Wi-Fi babymonitor og en app, der lader forældrene holde styr på deres babys ble situation og angiver, hvornår babyen skal skiftes.
Fortæl Pampers at trådløse “smarte” babybleer er ikke sikre! Forældre SKAL oplyses om sundhedsfarerne ved elektromagnetisk eksponering, når de køber trådløse tech-enheder. American Academy of Pediatrics anbefaler at reducere eksponeringen fra trådløse enheder. “Det er ikke legetøj. De har stråling, der udsendes fra dem, og jo mere vi kan holde det væk fra kroppen og bruge på andre måder, vil det være mere sikkert,” siger Jennifer A. Lowry, M.D.
https://www.change.org/p/pampers-tell-pampers-wireless-smart-baby-diapers-are-not-safe-2

Begræns Bestrålingen af Befolkningen

Bag denne underskriftindsamling står EHS Foreningen, Rådet for Helbredssikker Telekommunikation og May Day.
NB: Alle kan underskrive.
https://www.skrivunder.net/signatures/imod_mikrobolgebestraling_af_befolkningen/

PENGE INDSAMLINGER

Facebookgruppen “Vi siger nej til 5G i Danmark” har brug for penge.

Vil du donere 25 kr. eller mere til gruppens 5G indsats?
Udrulningen af 5G kommer til at gå meget stærkt. Den er startet i Nordsjælland 2019 og kommer til at dække hele landet i løbet af 2020/2021. Vi får ikke den fulde sandhed om 5G. Det er derfor os, der skal oplyse befolkningen.
Måler om at indsamle 100.000 kr., så der et råderum til at:
– skabe diverse arrangementer med udenlandske eksperter
– lave bannere, plakater, klistermærker m.m.
– have midler til andre vigtige tiltag
Indsamlingen er godkendt af Indsamlingsnævnet på de 100.000 kr. og der er oprettet en konto i Sparekassen Kronjylland til formålet (med 3 tilsynsførende):
Reg. nr. 6237 Konto nr.: 0014083332
Til orientering. Der kan ikke kobles Mobile Pay til kontoen.

Landsindsamlingen mod 5G

Landsindsamlingen indsamler penge til at kunne sagsøge den danske stat. Den første store milepæl er nu nået, og komiteen har modtaget det endelige responsum fra advokat Christian F. Jensen, som skal danne basis for, hvorledes retssagen kan føres, herunder hvad der endeligt søges fri proces om. Advokaten er i gang med at se nærmere på, hvem af de 170 tilmeldte der har såkaldt “retlig interesse” i forhold til søgsmålet mod staten. Det næste er, at ansøge om at få fri proces til at føre sagen.
I tilfælde af, at det ikke lykkes at få fri proces til at føre sagen, anslås omkostningerne til cirka 4 mio. DKK, inkl. de såkaldte ”sagsomkostninger” til staten, som domstolene vil udmåle, hvis sagen tabes. Planen for indsamling af midler bliver bekendtgjort snarest.
https://www.landsindsamlingenmod5g.org/

Please follow and like us: