nejtil5g.dk

Apeller og indsamlinger: underskrifter og penge

Om konventionerne, det juridisk Responsum m.m. se her: https://nejtil5g.dk/dokumenter/konventioner/

INTERNATIONAL APPEAL. Stop 5G on Earth and in Space.

As of January 13, 2020, 191.056 people and organizations from 203 nations and territories have signed this Appeal.
NB: Alle kan underskrive denne appel.
https://www.5gspaceappeal.org/about

The 5G appeal (kan kun underskrives af forskere)

As of December 18, 2019, 268 scientists and medical doctors have signed the appeal. The 5G Appeal is still open for endorsement for scientists (PhD, professor) or medical doctors (MD. Please contact professor em. Rainer Nyberg or ass. professor Lennart Hardell.  (Contact.)
http://www.5gappeal.eu/

Landsindsamlingen mod 5G

Vi sagsøger den danske stat fordi den har ignoreret 253 internationalt anerkendte læger og forskere fra mere end 40 forskellige lande, som har dokumenteret at 5G mobilnetværket er livsfarligt, især for ufødte og mindre børn. Staten har valgt kun at benytte sig af særligt udvalgte og inhabile eksperter. Staten har ikke forholdt sig til uvildige tests på hverken mennesker, dyreliv eller planter.
https://www.landsindsamlingenmod5g.org/

Begræns Bestrålingen af Befolkningen

Bag denne underskriftindsamling står EHS Foreningen, Rådet for Helbredssikker Telekommunikation og May Day.
NB: Alle kan underskrive.
https://www.skrivunder.net/signatures/imod_mikrobolgebestraling_af_befolkningen/

Freiburg Appeal 2002

For ti år siden opfordrede læger fra Freiburg-appellen deres kolleger, offentligheden og de ansvarlige politikere samt sundhedsembedsmænd, fordi de var dybt bekymrede over deres medborgers helbred. Denne appel, hvor der kraftigt advarede om farerne ved trådløs stråling, blev oversat til mange sprog og støttet af mere end 1000 læger og mere end 36.000 mennesker over hele verden.
http://freiburger-appell-2012.info/en/home.php

PENGE SKAL DER TIL 👍
Også folkebevægelsen “Vi siger nej til 5G i Danmark” har brug for penge.

Vil du donere 25 kr. eller mere til vores fælles 5G indsats?
Vi nærmer os en tid, hvor udrulningen af 5G kommer til at gå meget stærkt. Udrulningen er startet ud i Nordsjælland 2019 og kommer til at dække hele landet inden 2020 (2022?).
Vi får ikke den fulde sandhed om 5G. Det er derfor os, der skal oplyse befolkningen. Og vi har brug for dit bidrag.

Vi har et mål om at indsamle 100.000 kr., så vi har et råderum til at:
– skabe diverse arrangementer med udenlandske eksperter
– lave bannere, plakater, klistermærker m.m.
– have midler til andre vigtige tiltag

Indsamlingen er godkendt af Indsamlingsnævnet på de 100.000 kr. og der er oprettet en konto i Sparekassen Kronjylland til formålet (med 3 tilsynsførende):
Reg. nr. 6237 Konto nr.: 0014083332
Til orientering. Der kan ikke kobles Mobile Pay til kontoen.

Vores mål er at bremse 4G og få stoppet udrulningen af 5G!

Please follow and like us:
Apeller og indsamlinger: underskrifter og penge