Det Europæiske Borgerinitiativ

Det fælles Europæiske Borger Initiativ “Stop (((5G))) Stay Connected but Protected”

Den 7. oktober 2021 accepterede Europa-Kommissionen at registrere hele dokumentet med tilhørende lovforslag i det Europæiske Borger Initiativ (ECI) (1) “Stop (((5G))) – Stay Connected but Protected.” (2)

Underskriftindsamlingen endte på 82.787 underskrifter. Tak til alle, som skrev under.

Underskrifterne gav os mulighed for at sparke døren ind til EU d. 7. feb., hvor vi deltog i workshop og præsenterede opstarten af den stærke paraplyorganisation Europeans for Safe Connections (ESC).

Se mere her:

https://signstop5g.eu/en/news/european-citizens-travel-to-the-eu-parliament-to-present-an-unpopular-issue
eller her:
https://nejtil5g.dk/europeans-for-safe-connections-konferencen-hvor-eu-kommissionens-enhedschef-fik-laest-og-paaskrevet/

Indenfor rammerne af ESC vil vi forsætte det vigtige arbejde, vi begyndte på for et år siden – at få politikere og lovgivninger til at anerkende og acceptere, at EMF forureningen er reel og derved presse på for at få den reguleret og reduceret.

Initiativet “Stop (((5G))) Stay Connected but Protected” opfordrede EU Kommissionen til at revidere lovgivningen med henblik på

  • bedre beskyttelse alle former for liv mod konsekvenserne af de højfrekvente elektromagnetiske felter og mikrobølgestråling, herunder 5G, der aldrig er blevet hverken sundheds- eller miljøgodkendt
  • men også mod den dertil hørende digitalisering der med mængden af elektroniske enheder og antenner vil eksplodere. Produktion og anvendelse vil medføre en massiv stigning i energiforbrug, forurenende minedrift og elektronikaffald – hvorved biodiversitet og naturlige levesteder trues
  • samt at sikre effektiv beskyttelse mod overvågning og vores privatliv, herunder mod cyberkriminalitet, samt af personoplysninger, som behandles med disse nye former for kommunikationsteknologi.

Initiativet bestod af følgende 3 hovedpunkter med i alt 23 lovforslag:

1. Begræns bestrålingen. 

Med 5G vil baggrundsstrålingen stige markant. Alle livsformer tager skade af elektromagnetisk stråling og de nuværende grænseværdier giver utilstrækkelig beskyttelse! – Derfor har vi stillet forslag til EU om at vedtage regler, der skal beskytte alle former for liv mod mikrobølgestrålingen

Baggrunden for de 10 konkrete løsningsforslag finder du her på sitet:
https://nejtil5g.dk/forskning/elektromagnetisk-straaling-skadeligt-for-alt-liv/
og på ECI’en:
https://signstop5g.eu/da/problemer/skadelig-for-liv

En detaljeret uddybning for de 10 konkrete forslag finder du her:
https://signstop5g.eu/da/losninger/beskyttelse-af-alt-liv-paa-jorden

2. Beskyt miljøet.

Mængden af elektroniske enheder og antenner vil eksplodere. Produktion og anvendelse vil medføre massiv stigning i energiforbrug, forurenende minedrift og elektronikaffald – derved trues biodiversitet og naturlige levesteder! – Derfor har vi stillet forslag til EU om at vedtage strengere regler for at beskytte miljøet mod alle konsekvenserne af 5G og digitalisering.

Baggrunden for de 8 konkrete løsningsforslag finder du her på sitet:
https://nejtil5g.dk/biologiske-effekter/oedelaeggelse-af-vores-miljoe/
og på ECI’en:
https://signstop5g.eu/da/problemer/odelaggelse-af-vores-miljo

En detaljeret uddybning for de 8 konkrete forslag til beskyttelse af vores miljø finder du her:
https://signstop5g.eu/da/losninger/beskyttelse-af-vores-miljoe

3. Bekæmp overvågning og beskyt vores privatliv. 

Med 5G datanetværket, der er planlagt til at forbinde alt og alle, ’Internet of Things’, risikerer vi at få krænket vores privatliv, sikkerhed og frihed. De nuværende love beskytter os ikke. – Derfor har vi stillet forslag til EU om at vedtage mere effektiv databeskyttelse for at beskytte vores privatliv, sikkerhed og frihed.

Baggrunden for de 5 konkrete løsningsforslag finder du her på sitet:
https://nejtil5g.dk/teleindustrien/truslerne-mod-vores-privatliv/
og på ECI’en:
https://signstop5g.eu/da/problemer/trusler-mod-vores-privatliv

En detaljeret uddybning for de 5 konkrete forslag til beskyttelse af vores data finder du her:
https://signstop5g.eu/da/losninger/beskyttelse-af-vores-data

Næste trin er minimum 1 million underskrifter

Næste trin, som skal igangsættes indenfor 6 måneder er at indsamle én million støttetilkendegivelser fra mindst syv forskellige medlemsstater. Herefter skal Kommissionen se nærmere på indholdet og reagere. Det er op til Kommissionen, om den vil følge opfordringen eller ej, men den skal begrunde sit valg uanset hvad.
I den mellemliggende periode skal en hjemmeside gøres færdig, der skal udfærdiges forskelligt informationsmateriale m.m.

Her kan du finde støtteartikler til Borger Initiativet:

Professor Karl Hecht:
https://nejtil5g.dk/det-europaeiske-borgerinitiativ/brev-fra-professor-hecht/
Professor Olle Johansson:
https://nejtil5g.dk/det-europaeiske-borgerinitiativ/stoettebrev-fra-professor-olle-johansson/
Professor Klaus Buchner:
https://nejtil5g.dk/stoettebrev-fra-klaus-buchner/

Kilder:
1) Det europæiske borgerinitiativ (ECI) blev indført med Lissabontraktaten som et redskab for borgerne til at sætte deres præg på EU’s dagsorden. Borgerinitiativet blev officielt lanceret i april 2012. Når et borgerinitiativ formelt er blevet registreret, giver det mulighed for, at én million borgere fra mindst syv medlemsstater kan opfordre Europa-Kommissionen til at fremsætte lovgivningsforslag på områder, hvor den har beføjelse til at gøre det. Forudsætningen for at få et initiativ registreret er:
1) den foreslåede foranstaltning ikke åbenbart falder uden for Kommissionens beføjelse til at fremsætte et forslag til en EU-retsakt,
2) foranstaltningen ikke er åbenbart krænkende, useriøs eller provokerende, og
3) at den ikke åbenbart er i strid med EU’s værdier.
Siden det europæiske borgerinitiativ blev indført, har Kommissionen modtaget 109 opfordringer til at iværksætte et sådant initiativ. 84 af disse var på områder, hvor Kommissionen har beføjelse til at foreslå lovgivning, og opfyldte dermed registreringskravene.
https://europa.eu/citizens-initiative/home_da
2) Initiativet på dansk:
https://europa.eu/citi…/initiatives/details/2021/000009_da

Borgerinitiativets hjemmeside: 
https://signstop5g.eu/da
Følg initiativets danske Facebook side:
https://www.facebook.com/Stop-5G-Beskyt-mennesker-dyr-og-planter-111003971537678/

Hvordan kan du støtte?

1. Skriv under på Borger Initiativet

https://signstop5g.eu/da#sign
Der skal indsamles minimum 1 mill. underskrifter hvoraf mindst 7 lande skal have opfyldt mindste kravet for antale underskrifter (afhængig af indbyggerantal).

2. Skriv personligt til venner og bekendte

pr. mail, Messenger eller hvilke medier du nu benytter.

Forslag til tekst:

Kære ven
Jeg skriver til dig for at bede dig om at UNDERSKRIVE det fælles Europæiske Borger Initiativ:
“Stop (((5G))) – Stay Connected but Protected”.

Borger Initiativet opfordrer EU Kommissionen til at stramme lovgivningen om beskyttelse af os som borgere og miljøet indenfor 3 konkrete områder, når det gælder vores digitaliserede verden:

1) Skadeligt for alt liv: Mennesker, fauna og flora tager skade af stråling. De nuværende grænseværdier for eksponering for mikrobølgestråling giver utilstrækkelig beskyttelse – især for børn, gravide, bestøvende insekter, dyr og planter.

2) Ødelæggelse af vores miljø: Med 5G vil mængden af forbundne elektroniske enheder, antenner og satellitter eksplodere. Der vil føre til kraftig stigning i energiforbrug, stråling, skadelig minedrift og forurening, hvilket vil bringe biodiversiteten og naturlige levesteder i fare.

3) Trusler mod vores privatliv: 5G muliggør massiv dataindsamling og overvågning samt udgør en øget risiko for cyberkriminalitet, datalækage, tyveri, videresalg og misbrug af kunstig intelligens.

Vi skal have indsamlet minimum 1 million underskrifter fra hele EU.

STØT OP – SKRIV UNDER – OPLYS ANDRE

Bedste hilsner

3. Kampagnemateriale

Du finder masse af kampagne materiale på den officielle side:
https://signstop5g.eu/da/kampagne/material

EHS foreningen har udarbejdet diverse materiale der er let at printe ud, hænge op og dele ud:

Slips:

https://ehsf.dk/sites/default/files/inline-files/ECI%204x%20Slips%20forside%20og%20bagside.pdf

Flyers

https://ehsf.dk/sites/default/files/inline-files/ECI%202x%20Kort%20forside%20og%20bagside.pdf

A5 Posters med afrivningsslips

https://ehsf.dk/sites/default/files/inline-files/ECI%20Poster%20m.%20slips%202xA5.pdf

A4 poster med afrivninsgsslips

https://ehsf.dk/sites/default/files/inline-files/ECI%20Poster%20med%20slips%20A4.pdf

Du finder mere materiale inde på hjemmesiden

https://signstop5g.eu/da/kampagne/material

https://stop5g.dk/

Kontaktpersoner finder du her:

https://signstop5g.eu/da/kampagne/organisers

Se også mere her på den danske Facebookside:

https://www.facebook.com/Stop-5G-Beskyt-mennesker-dyr-og-planter-111003971537678Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.