Brev fra professor Hecht

Videnskabeligt støttedokument for det europæiske borgerinitiativ “Stop (((5G))) – Stay Connected but Protected”

Den originale tekst på engelsk finder du her: https://signstop5g.eu/da/stotter/hecht

Professor Karl Hecht skriver:

Med min underskrift under denne offentlige appel fra det Europæiske Borger Initiativ “Stop (((5G))) – Stay Connected but Protected” – baseret på mine videnskabelige resultater og mine 25 års erfaring med mennesker, der lider af radiobølgeelektrohypersensitivitet samt radar-beskadigede medlemmer af de tyske væbnede styrker – støtter jeg disse krav:

 • Beskyttelse af sundhed og liv
 • Beskyttelse af natur, fauna og flora
 • Beskyttelse af privatliv, frihed og sikkerhed fra digitalisering, fra Wi-Fi og fra 5G.

Hidtil er dette krav om beskyttelse ikke blevet sikret det mindste af nogen regering i EU-landene eller af nogen statslig myndighed, f.eks. af de statslige strålebeskyttelsesorganisationer.

Grænseværdien i EU-landene er en fiktiv værdi, der mangler ethvert videnskabeligt grundlag.

Det refererer kun til den termiske effekt (opvarmning) af ikke-ioniserende stråling. Ikke-ioniserende stråling har dog en dokumenteret atermisk effekt. Det benægtes af EU-landenes regeringer samt deres myndigheder på en ikke-videnskabelig måde.

De atermiske virkninger af ikke-ioniserende stråling blev først bevist og offentliggjort i 1932 (!!!) af den tyske læge Dr. Erwin Schließhake.

Den 05.08.1932 rapporterede den tyske læge Dr. Erwin Schließhake i Deutsche Medizinische Wochenschrift (German Medical Weekly) om symptomer på det radiobølgesyndrom, han havde bemærket hos arbejdere, der arbejdede i nærheden af ​​radiosendere.

Citat:
“Svær svaghed i løbet af dagen. Men urolig søvn om natten. Derefter hovedpine, som tiltager mere og mere, indtil den bliver uudholdelig. Derudover tendens til depressivt humør og nervøsitet. Disse fænomener kan ikke kun forklares ved virkningen af ​​varme.”

I USA blev den ikke-termiske effekt af ikke-ioniserende elektromagnetisk radiobølgestråling bevist af mange uafhængige forskere og læger så tidligt som i 1957-1974.

Fra 1957 til 1974 blev der afholdt ti konferencer om de biologiske og sundhedsskadelige virkninger af ikke-ioniserende elektromagnetisk stråling i USA, og en heftig videnskabelig strid fandt sted mellem repræsentanterne for atermiske og termiske effekter. (se litteraturlisten i fodnoterne)

Allerede ved den fjerde af sådanne konferencer i Richmond i 1969 opnåede repræsentanterne for atermale effekter videnskabelig dominans på grundlag af hundredvis af undersøgelser og dyreforsøg. På disse konferencer præsenterede især Dr. Allan Frey resultater, som senere blev bekræftet verden over. For eksempel vendingen af ​​dosisintensiteten af ​​virkningerne af EMF-stråling. Dr Allan Frey kommenterede:

“Elektromagnetiske felter er ikke et fremmed stof for levende væsener, som bly eller cyanid. Med fremmede stoffer, jo højere dosis, desto større effekt: et dosis-respons forhold. I stedet er levende ting elektrokemiske systemer, der bruger lavfrekvent EMF i alt fra proteinfoldning til cellulær kommunikation til nervesystemets funktion.” [Frey]

Det omvendte dosis-respons-forhold mellem indflydelsen på de elektrofysiologiske processer i en levende krop, især hjernens processer i forhold til kemiske stoffer, der kommer ind i den levende krop, udfordrer det nuværende princip om grænsesætning for elektromagnetisk radiobølgestråling.

Det er bevist, at jo svagere feltstyrken er, jo stærkere er effekten på CNS (hjerne) funktionen.

Dr. Allan H. Frey havde i årene forinden undersøgt effekten af ​​højfrekvente mikrobølger og i dyreforsøg blandt andet fundet, at mikrobølgeimpulser med en intensitet på 0,03 mW/cm² påvirker hjernen meget kraftigt, især centrene af det autonome nervesystem.

Dr. Alan Frey præsenterede ligeledes resultater, der viste, at selv ved meget svage feltstyrker af ikke-ioniserende stråling blev blod-hjerne-barrieren åbnet, dvs. ødelagt.

Blod-hjerne-barrieren tjener til at beskytte mod toksiner, der trænger ind i hjernen, som eks. fra det menneskelige miljø, i luften, i vand og i fødevarer. Disse toksiner får fri vej ind i hjernen ved ødelæggelsen af ​​blod-hjerne-barrieren. Det er en anden sundhedsskadelig faktor ved atermisk ikke-ioniserende mikrobølgestråling.

Ved “Symposium on the Biological Effects and Health Impplication of Microwave Radiation” i Richmond den 17.-19. september 1969 blev det besluttet at udarbejde en regeringsrapport.

I december 1971 forelå rapporten; der fik navnet “A Programme for the Control of Electromagnetic Pollution“. Den er udarbejdet af eksperter udpeget af Office of Telecommunications Police (OTP) i 1968. Deres rapport viser de miljømæssige farer ved den voksende brug af mikrobølger i teknisk kommunikation og i industrien i et omfang, som næppe tidligere var kendt.

Følgende er et citat fra regeringens rapport:

“Medmindre tilstrækkelige forholdsregler og kontroller baseret på en grundlæggende forståelse af de biologiske virkninger af elektromagnetisk stråling indføres i den nærmeste fremtid, vil menneskeheden gå ind i en æra med miljømæssig energiforurening i de kommende årtier, der kan sammenlignes med kemisk forurening i dag. [… ] Konsekvenserne af at undervurdere eller ignorere den biologiske skade, der kan opstå som følge af langvarig eksponering for stråling, selv ved lave niveauer af kontinuerlig eksponering, kan en dag være ødelæggende for folkesundheden.” [citeret af Brodeur 1980]

Næsten 50 år er gået siden denne rapport kom, og hvis realisering blev forhindret af industrien og militæret. I løbet af denne tid er forskningen fortsat af industriuafhængige videnskabsmænd på trods af industriens modstand.

I løbet af denne tid har tusindvis af undersøgelser udført af industriuafhængige videnskabsmænd påvist de atermiske virkninger af ikke-ioniserende elektromagnetisk radiobølgestråling.

I det tidligere Sovjetunionen og i nutidens Rusland er grænseværdien for beskyttelse mod elektromagnetiske stråler tusind gange lavere.

Vi, Hecht og Balzer [1997], udførte en undersøgelse af den russisksprogede litteratur fra perioden 1960-1997 i 1996/1997 på vegne af Federal Office of Telecommunications (senere regulerende myndighed, i dag Federal Network Agency) (ordre nr. 4231/630402 af 14.11.1996). Emne: “Biologiske virkninger af elektromagnetiske felter i frekvensområdet 0-3 GHz på mennesker”. Ud af mere end 1.500 gennemgåede videnskabelige artikler blev 878 evalueret af os i en ca. 120 siders forskningsrapport. Frem for alt blev resultaterne af langvarig eksponering af mennesker for EMF-stråling gennem mange år taget i betragtning ud fra et arbejdsmedicinsk og arbejdshygiejnisk synspunkt.

Denne forskningsrapport forsvandt straks i datidens tilsynsmyndigheds arkiver, efter at den blev overgivet. Den blev heller ikke videresendt til Forbundsministeriet for miljø, som tidligere var forudset.

Grænsen i det tidligere Sovjetunionen og i dagens Rusland er 103 (tusind gange) lavere end i Europa og er baseret på den atermiske effekt af ikke-ioniserende stråling. Det var dog heller ikke tilstrækkeligt afgørende, når langtidseffekter over mere end tre år blev undersøgt.

Som allerede nævnt skal der etableres helt nye kriterier for fastsættelse af grænser for beskyttelse mod EMF-stråling. Dette er et presserende behov, især når 5G udrulles.

Som læge har jeg behandlet elektrooverfølsomme patienter. I de sidste 20 år har mere end 1.000 el-følsomme patienter konsulteret mig. Jeg har ydet medicinsk og eksperthjælp til mere end 100 radar-svækkede soldater fra den tyske værnemagt.

Mine videnskabelige resultater og praktiske erfaringer har ført til den overbevisning, at al menneskeskabt elektromagnetisk radiobølgestråling, uanset type, frekvens og intensitet, men afhængig af eksponeringens varighed, har sundhedsskadelige virkninger.

Det afviser det tyske forbundskontor for strålebeskyttelse stadig i dag. Men det ved Telekom.

Telekom advarer mod WLAN

I den korte betjeningsvejledning til Telekom-routeren Speedport Smart advarer følgende tekst mod 2,45 GHz Wi-Fi-stråling for menneskers sundhed:

“De integrerede antenner på din Speedport sender og modtager radiosignaler, f.eks. til levering af dit Wi-Fi. Undgå at installere din Speedport i nærheden af ​​soveværelser, børneværelser og opholdsrum for at holde eksponeringen for elektromagnetiske felter så lav som muligt.”

Desværre bliver advarslen ikke hørt. Især problematisk i skolerne!!!

I Frankrig har nationalforsamlingen forbudt brugen af ​​EMF-enheder i skoler.

EM overfølsomhedssyndrom (EHS) – overfølsomhed over for elektromagnetiske felter.

Det er derfor, det også kaldes elektroallergi.

I 1994 beskrev den amerikansk-amerikanske læge Robert O. Becker i sin bog “Healing Power and Danger of Electricity” elektrohypersensitivitetssyndromet (EHS) om radiobølge-inducerede forstyrrelser af hjernens funktioner.

Symptomer på EHS (hovedsymptomer)

 • Hovedpine → mere og mere alvorlig
 • Følelser som begyndelsen af ​​en influenza (ømme lemmer, udmattet, ude af stand til at arbejde)
 • Rødmen af ​​ansigtet, rødmen af ​​kroppen (allergi)
 • Søvnforstyrrelser
 • Forvirring
 • Hukommelsesproblemer
 • Depression
 • Adfærdsforstyrrelser

De flygter fra EMF-stråling. Jeg kender mange familier, der kun kan sove i kælderen. 5G vil være et helvede for dem!!!

Elektromagnetiske mikrobølgestråler er ikke mærkbare. Men de er til stede overalt.

Disse enheder udstråler og forårsager elektrooverfølsomhed efter uger og år med daglig bestråling:

 • Elektromagnetiske mikrobølgestråler er ikke mærkbare. Men de er til stede overalt.
 • Computere
 • Television
 • Mobiltelefoner
 • Varmeapparater, køkkenmaskiner
 • Højspændingsledninger
 • Amatørradiosystemer
 • Kørsel med sporvogn
 • Kørsel i bil med navigationssystem
 • Opsætning af nye pc-arbejdsstationer
 • Lejligheder nær radarstationer eller kraftværker
 • Nabo trådløse systemer i lejligheder

Dr. Robert Becker beskriver også EHS i tilfældet med Dr. William Rae, en læge, der arbejdede som kirurg på en operationsstue. Han opgav sit arbejde som kirurg og grundlagde en EHS-klinik, hvor problemet behandles som en medicinsk tilstand.

Hans Environmental Health Center i Dallas, Texas, er sandsynligvis den bedst udstyrede klinik af sin art i USA. Patienter testes der for deres reaktioner på forskellige elektromagnetiske felter uden at de er klar over det.

Hos de fleste patienter kan en konstant intolerance over for meget specifikke frekvenser påvises og kvantificeres ved objektive målinger af nervesystemets aktivitet. På denne måde har Dr. William Rae været i stand til at bevise, at EM-overfølsomhedssyndromet er en reel klinisk tilstand. Desværre er dette ikke kendt af hovedparten af de europæiske læger. Som følge heraf oplever EHS-patienter sig misforstået og bliver hjælpeløse. De henvises ofte til psykiatrien med nocebo-effekt.

Hjælpeløshedssyndrom, det andet noxious middel ved elektrohypersensitivitet

Hjælpeløshed er en persons tilstand, hvor han eller hun ikke længere kan handle frivilligt, men er fuldstændig forsvarsløs overfor en situation, som han eller hun ikke kan ændre, og som er uden for hans eller hendes kontrol. Dette kan over længere tid føre til depression, psykosomatiske sygdomme, angst og endelig onkologiske sygdomme og i ekstreme tilfælde endda død.

Noxe = sundhedsskadelig effekt.

EMF-stråling er en stor risiko for børn

Børn kræver en helt særlig beskyttelse mod elektromagnetisk radiobølgestråling, som skal afspejles i grænseværdien.

Barnets organisme reagerer op til 10 gange mere følsomt over for EMF-stråling end den voksne, fordi udviklingen af ​​organer og funktionelle systemer endnu ikke er afsluttet. Der skal tages hensyn til varigheden af ​​de enkelte organers modningsprocesser! Modningsprocessen er afsluttet:

 • for knogler efter 18 år
 • for hjernen efter 20 år
 • for immunsystemet efter 18 år
 • for myelinlagene i nerverne efter 22 år.

Nutidens mennesker på vores planet er, enten midlertidigt eller permanent, udsat for denne radiobølgestråling med sundhedsmæssige konsekvenser

De følgende fem EMF-radiobølgesystemer – Smartphone, DECT, Tetra, WLAN og Radar – repræsenterer et netværk af en enorm strålingsbelastning for menneskeheden i dag.

5G EMF-radiobølgesystemet udgør et enormt stråle netværk

Politikere og industri ønsker at indhylle vores planet med 5G EMF radiobølgesendere senest i 2020, så der ingen steder på vores planet vil være nogen strålingsgab. Der vil ikke længere være en EMF-fri zone. Denne tilstand kan være som tortur for EHS-patienter. 5G-systemet sender 100 gange mere data med 100 gange større intensitet end de tidligere systemer. Det betyder, at ikke kun svage intensiteter af ikke-termiske EMF-radiobølger vil have en effekt, men de termiske komponenter vil også have en effektiv indvirkning. En propagandabrochure fra Ericson, firmaet der skal levere udstyret til Swisscom, giver en række detaljer om 5G-systemet. I de følgende grafer er 5G-systemet kort præsenteret og sammenlignes med tidligere systemer.

5G er allerede installeret i mange byer uden at de skader, det forårsager på folks sundhed og liv, er blevet undersøgt. Politikere og teleindustrien hævder uden videnskabelig dokumentation, at 5G ikke ville forårsage nogen skade på folks helbred.

Læger og videnskabsmænd ser imidlertid tingene helt anderledes.

Den amerikanske professor professor Martin L. Pall advarer mod 5G-netværk: Risici på grund af øget aktivering af kroppens calciumkanaler (https://signstop5g.eu/en/supporters/pall)

5G som en seriøs global udfordring. Sundhedsfarer ved mobilradio. Solid evidens for otte forskellige alvorlige sundhedsfarer forårsaget af elektromagnetiske felter (EMF) og deres virkningsmekanismer. Overaktivering af de spændingsafhængige calciumkanaler i menneskelige celler fører til hjertearytmier, oxidativt stress, øget celledød, migræne, neurologiske effekter og endda infertilitet. Ifølge forskeren har de hidtil gennemførte sikkerhedstests med hensyn til elektromagnetisk stråling fra 5G endnu ikke taget højde for disse aspekter.

Allerede i 2008 var der presserende anbefalinger til EU fra to EMF-strålingseksperter:

“Vi anbefaler på det kraftigste, at EU gør følgende:

1) Træffer alle rimelige foranstaltninger for at stoppe udbredelsen af ​​højfrekvente elektromagnetiske felter (RF-EMF) fra 5G, indtil uafhængige forskere kan fastslå, overfor EU-borgere at 5G og alle strålingsintensiteter forårsaget af RF-EMF (5G sammen med GSM, UMTS, LTE og WLAN) ikke er skadelige, især for spædbørn, børn og gravide kvinder og for miljøet.

2) Anbefaler, at alle EU-lande, især deres strålebeskyttelsesmyndigheder, overholder resolution 1815 og uddanner deres borgere, herunder lærere og læger, om sundhedsrisici fra RF-EMF-stråling samt hvordan og hvorfor trådløs kommunikation bør undgås, især i/ tæt på fx daginstitutioner, skoler, boliger, arbejdspladser, sygehuse og ældrepleje.

3) Udnævn straks, uden industriens indblanding, en EU-taskforce af uafhængige, virkelig upartiske forskere om EMF og sundhed uden interessekonflikter (1) til at vurdere sundhedsrisici og:

a) Vedtag nye, sikre “maksimale total eksponeringsgrænser” for al trådløs kommunikation inden for EU.

b) Undersøg den samlede og kumulative eksponering af EU-borgere.

c) Lav regler, der skal foreskrives/håndhæves inden for EU om, hvordan man forhindrer, at de nye “maksimale overordnede eksponeringsgrænser” overskrides inden for EU. Dette gælder med hensyn til alle typer elektromagnetiske felter for at beskytte borgerne, især spædbørn, børn og gravide.

4) Forhindre, at den trådløse kommunikation/telecom-industri gennem sine lobbyorganisationer overtaler EU-embedsmænd til at træffe beslutninger om den videre udrulning af radiofrekvent stråling, herunder 5G, i Europa.

5) Begunstige og udvide kablet digital telekommunikation.

Vi forventer, at du svarer de to underskrivere som nævnt ovenfor senest den 31. oktober 2017 om de foranstaltninger, du vil træffe for at beskytte EU-beboere mod radiofrekvente elektromagnetiske felter og især stråling fra 5G. Denne appel og dit svar vil være offentligt tilgængeligt.

(1) Undgå de fejltagelser, der ligner dem, Kommissionen (2008/721/EF), lavede, da den udpegede industristøttede medlemmer til SCENIHR og forelagde en vildledende rapport til EU om sundhedsrisici i EU, der gav telekommunikationsindustrien carte blanche til bestråle befolkningen. Teksten bliver nu citeret af strålebeskyttelsesmyndigheder i EU.

Med respekt indsendt af

Rainer Nyberg, EdD, professor emeritus (Åbo Akademi), Vasa, Finland

Lennart Hardell, MD, ph.d., professor (assoc) Onkologisk afdeling, Det Medicinske og Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Universitetshospitalet, Örebro, Sverige”

[Kilde: Diagnose Funk: Forskere advarer om risici fra 5G. 02.09.2018;
https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail&newsid=1220 ]

Elon Musk Neuralink

“Neuralink”, opfindelsen der blev annonceret af massemedierne i august 2020 af Elon Musk, administrerende direktør og grundlægger af Tesla Inc, er begyndelsen på posthumanisme.

I medierne blev det rapporteret, at Elon Musk eksperimenterede med et hjerne-computer-interface-implantat på grise. Implantatet er beregnet til at forbinde en smartphone eller computer til funktionerne i menneskelige hjerneceller. Implantatet, kendt som et “neuralink”, vil være på størrelse med en mønt og vil gennem et snit i hovedbunden blive ført til toppen af ​​kraniet, hvor det vil vokse sig fast.

Musk: “Udover et lille ar under håret vil der ikke være spor efterfølgende”. Musk fortsatte med at forklare, at denne smartphone-hjerne kommunikationsteknologi kan have mange applikationer. Det kan for eksempel bruges til at behandle smerter, synsproblemer og rygmarvsskader.

Fra mit synspunkt er dette neuralink et dybt snit i Homo sapiens natur eller, med et kristen ord, “ind i Guds skabelse”. Implantatet formodes at kunne kommunikere med en app på en smartphone via Bluetooth-radio. Musks syn på dette er, at “i fremtiden bliver mennesker nødt til at koble deres hjerner til computere for at følge med den kommende kunstige intelligens”. Musk: “Det er en Fibrit med fine ledninger ind i hovedet,” svarende til de fitness-trackere, der oftest bæres på armen. [Kilder: nbt 2020; Drew 2020; Cellan-Jones 2020; Holzki og Telgher 2020].

Neuralink er mere eller mindre en robot, der mentalt kan dirigere mennesker og modtage og transmittere fysiske og mentale funktionsdata fra mennesker. I figur 6 er funktionen af ​​Neuralink vist som en forenklet skitse. Radiobølgerne går fra smartphonen til neuralinket. Der bliver de adaptivt transformeret til den planlagte funktion og fodret ind i den elektriske hjernefunktion. Derfra finder “svaret” på den anvendte information sted og vender tilbage til smartphonen. Atermisk svage elektromagnetiske felter etablerer forbindelser til hjernecellerne mellem smartphonen og implantatet via bioelektriske hjerneceller og sikrer feedback.

Med denne hjerne-smartphone interface “Neuralink” kan hjerne og smartphone eller computer forbindes meget vilkårligt og tilpasses kunstig intelligens. Som følge heraf opstår en menneskelig afhængighed af denne teknologi, som kan sammenlignes med stof- eller alkoholafhængighed.

At Elon Musk vil bruge dette system til medicinske formål vækker også stor bekymring hos mig, fordi brugeren mangler enhver medicinsk viden. Hvis brugeren ønsker at bruge dette system mod for eksempel hovedpine, kan personen gøre mere skade end gavn. Lægerne kender op til 150 årsager til hovedpine. Ingen lægmand kan vurdere dem. Selv i dag omfatter den diagnostiske nomenklatur “hovedpine forårsaget af medicin”. Hovedpinebehandling med Neuralink-smartphonen udført af ​​brugeren kan have uforudsigelige skadelige konsekvenser for den menneskelige hjerne, skader der er uoprettelige.

Musks Neuralink er allerede ved at blive en realitet

Bioteknolog: “Uden en hjernechip bliver du et andenrangs menneske. At skrive e-mails ved at tænke samt forbinde hjernen med internettet – i fremtiden vil mennesker blive mere og mere teknologiske.” siger forskeren Markus Schmidt. [Berliner Zeitung, Elena Matera, 22.07.2021]

At forbinde hjernen med computeren – det kan snart blive til virkelighed.

Mennesket som ekspert i teknologivurdering

Musks synspunkt om, at livet bør forbindes med computeren for at bringe kunstig intelligens på linje med menneskelig intelligens, ses af Armin Grunwald, leder af Office of Technology Assessment ved den tyske forbundsdag, i sin bog: “Der unterlegene Mensch: Die Zukunft der Menschheit im Angesicht von Algorithmen, künstlicher Intelligenz und Robotern [riva premium]”, (Det ringere stående menneske: Menneskehedens fremtid i lyset af algoritmer, kunstig intelligens og robotter) som en fare for menneskeheden, fordi med digitalisering og den totale overvågning af det menneskelige sind, vil alt demokrati blive elimineret, med følgende citat [side 186-189].

“Hvad ville der ske, hvis demokratiet blev erstattet af et diktatur i vores land? Den digitale infrastruktur ville forblive fuldstændig på plads. Den kunne herefter bruges af de nye myndigheder uden nogen demokratisk kontrol. Og hvad hvis man ikke støtter diktaturet gennem total overvågning!

Det er skræmmende: aldrig i menneskehedens historie har de tekniske betingelser for et totalt diktatur været så gode, som de er i dag. Mod vores digitale overvågningsteknologier var alt, hvad Hitler, Stalin eller Mao havde at tilbyde, ikke meget mere end børnelegetøj – og enhver form for bagatellisering er ekstremt langt fra mit sind.”

På bagsiden af ​​bogen af ​​Armin Grunwald, Tysklands førende teknologiske konsekvensanalyse, kan du læse følgende tekst:

“Alle taler om digitalisering. Vidunderlige udsigter for fremtiden skitseres. Komfort og velstand, mere sundhed og muligvis digital udødelighed venter os. Men disse nye bekvemmeligheder er kun den ene side af medaljen.”

“Øget afhængighed af digitale teknologier, risikoen for total overvågning, robotter, der overtager menneskelige job i massiv skala, manipulation af den offentlige mening, det truende tab af menneskelig kontrol over teknologien – denne anden side viser ildevarslende træk.”

Dette er en meget alvorlig advarsel fra en ekspert og endda en ægte ekspert i digitalisering til de uansvarlige tilhængere af digitaliseringsdiktaturet.

Patenter til tankekontrol og tankeoverførsel

I sin bog “Bewusstseins- und Gedankenkontrolle”, [“Sind og tankekontrol”] Michaeln Verlag, 2007, citerer Nick Begich 27 amerikanske patenter om emnet.

Nogle eksempler som referencekilder, som alle kan tjekkes:

US Patent, Nb. 4,877,027, Wayne B. Brunkan, 31.10.1969

US Patent, Nb. 6,017,302, Hendricus G. Loos, 25.01.2000

US Patent, Nb. 6,508,302, Hendricus G. Loos, 14.01.2003

US Patent, Nb. 6,508.302, Hendricus G. Loos, 14.01.2003

You can Patent That? Gary Stix, Scientific American, Juli 2003

US Patent, Nb. 5,123,562, Robert Monroe, 25.05.1993

US Patent, Nb. 5,356,368, Robert Monroe, 18.10.1994

Vi skal altid gentage sandheden

Det var også Johann Wolfgang Goethes opfattelse:

“Sandheden skal gentages konstant,
fordi fejl også bliver prædiket hele tiden,
og ikke kun af nogle få, men af ​​mængden.
I pressen og encyklopædier, i skoler og universiteter,
overalt Fejlen har indflydelse, føler sig glad og komfortabel
i viden om at have flertallet på sin side.”

[Johann Wolfgang von Goethe, 1749-1832]

Vi skal altid gentage det sande, så menneskeheden ikke tror på løgnene, fordi de hører dem hver dag. For eksempel fejlslutningen (løgnen), at elektromagnetisk radiobølgestråling fra alle tekniske systemer ikke forårsager nogen sundhedsskade og er uskadelig for alle mennesker, inklusive børn.

Karl Hecht
Dr. med. Dr. med. habil.
Professor of Neurophysiology
Professor Emeritus of Experimental and Clinical Pathological Physiology at the Humboldt University (Charité) in Berlin
Member of the International Academy of Astronautic
Member of the Russian Academy of Sciences

Honorary President of the European Academy for Medical Prevention
Stress-, Sleep-, Chrono-, Environmental-, Space Medicine

Müggelschlößchenweg 50, 12559 Berlin
Telephone 0049/30/674 89 325, Fax: 0049/30/674 89 323
E-mail: hechtka@googlemail.com

Se mere her:

Om grænseværdierne:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/internationale-graensevaerdier-for-mikroboelgestraaling/
Om sundhedsrisici ved elektromagnetisk stråling:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/sundhedsmaessige-risici-ved-elektromagnetisk-straaling/
Om sundhedsrisici ved 5G:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/sundhedsrisici-ved-5g/
Mere om det Europæiske Borger Initiativ:
https://nejtil5g.dk/det-europaeiske-borgerinitiativ/

Litteraturlisten

Becker, R. O. (1994): Heilkraft und Gefahren der Elektrizität. Scherz Verlag – Neue Wissenschaft, Bern, München, Wien (Übersetzung aus dem Englischen)

Balzer, H.-U.; K. Hecht (1999): Biological effects on humans of electromagnetic fields in the frequency range 0 to 3 GHz. Results of al study of Russian medical literature from 1960-1996. 10th International Montreux Congress on stress (28.02.-05.03.1999). Abstracts 1-2

Brodeur, P. (1977): The Zapping of America. Microwaves, their deadly risk and the cover-up. W. W. Norton a. Comp. Inc., New York, Published simultaneously in Canada by George J. McLead limited, Toronto 1978

Brodeur, P. (1980): Mikrowellen – eine verheimlichte Gefahr. Pfriemer, München

Budzinski, B. I.; K. Hecht (2016): Elektrohypersensibilität – Phantom oder Anzeichen einer Gemeingefahr? Natur und Recht 38/7, S. 463-473. Inzwischen auch in französischer Fassung –https://kompetenzinitiative.net/KIT/KIT/elektrohypersensibilitaet-phantom-oder-anzeichen-einer-gemeingefahr/ In Elektrohypersensibilität – Risiko für Individuum

Cramer F. (2001): Interview: Wir haben in der Genforschung einen falschen Ansatz. Psychologie Heute 9/2001, S. 28-32

Ebeling, W. (1991): Chaos, Ordnung, Information. Frankfurt/Main

Frey, A. H. (1961): Auditory systems response to radio frequency energy. Aerospace Medicine, Vol. 32, No. 12, S. 1140-42

Frey, A. H. (1962): Human auditory system response to modulated electromagnetic energy. Journal of Applied Physiology. Vol. 17, No. 4, S. 689-92

Frey, A. H. (1963a): Some effects on human subjects of ultrahigh-frequency radiation. Am. J. Med. Electronics 2, S. 28

Frey, A. H. (1963b): Human response to very low-frequency electromagnetic energy. Naval. Res. Rev16, S. 1

Frey, A. H. (1965): Behavioural biophysics. Psychol. Bull63, S. 322

Frey, A. H. (1998): Headaches from cellular telephones are real and what are the implications? Environment health perspectives 6/3, S. 101-103

Gordon, Z. V. (1966): Probleme der Industrial-Hygiene und die biologischen Effekte der elektromagnetischen superhohen Frequenzfelder. Medizina, Moskau (russisch)

Gordon, Z. V. (1970): Occupational health aspects of radio-frequency radiation. Proc. ILO-ENPI International Symp. on Ergonomics and Physical Environmental Factors. Rome, 1968, International Labor Office, Geneva

Hecht, K.; H.-U. Balzer (1997): Biologische Wirkungen elektromagnetischer Felder im Frequenzbereich 0 bis 3 GHz auf den Menschen. Auftrag es Bundesinstituts für Telekommunikation. Auftrag Nr. 4231/630402. Inhaltliche Zusammenfassung einer Studie der russischsprachigen Literatur von 1960 – 1996

Hecht, K. (2001): Ein stiller Stressor: Die elektromagnetischen Felder? In: K. Hecht, H. P. Scherf, O. König (Hrsg.): Emotioneller Stress durch Überforderung und Unterforderung. Schibri Verlag, Berlin, Milow, S. 79-100

Hecht, K.; D. Zappe (2001): Zur bioaktiven Wirkung von EMF (elektromagnetischen Feldern). Strahlenschutzpraxis 7/3, S. 36-40

Hecht, K. (2002): Auswirkungen von elektromagnetischen Feldern. Umwelt – Medizin – Gesellschaft 14/3, S. 222-231

Hecht, K. (2005a): Gesundheitliche Wirkungen von EMF aus der Sicht der ehemaligen GUS-Staaten. In: M. M. Virnich (Hrsg.): Tagungsband: Elektromagnetische Verträglichkeit: Energieversorgung und Mobilfunk. 4. EMV-Tagung des VDB 14.-15.04.2005 in Attendorn, S. 135-183

Hecht, K. (2005b): Mikrowellensyndrom: Gesundheitsstörung des Menschen als Folge von schwachen EMF-Strahlungen – Lebenswissenschaftlicher Erkenntnisstand seit 70 Jahren. 3. Nationaler Kongress Elektrosmog-Betroffener. Vortrag in Olten, Schweiz, 19.11.2005

Hecht, K. (2006a): Dokumentation (schriftliche Fassung) zum Vortrag anlässlich der Anhörung im Bayrischen Landtag zum Thema Mobilfunk/Elektrosmog/Gesundheit am 07.07.2006

Hecht, K. (2006b): Strahlende Energie und Folgen für die Gesundheit des Menschen. In: M. Runge; F. Sommer (Hrsg.): Mobilfunk, Gesundheit und die Politik. Agenda-Verlag, Münster, S. 33-62

Hecht, K.; E. Hecht-Savoley (2007): Overloading of towns and cities with radio transmitter (cellular transmitter): a hazard for the human health and a disturbance of eco-ethics. In: W. Kofler: Proceeding of Natural Cataclysms and Global Problems of the Modern Civilization. ICSD/IAS Baku – Innsbruck, S. 442-447

Hecht, K. (2009): Zur Geschichte der Grenzwerte für nichtionisierende Strahlung. In: K. Hecht; M. Klein; K. Richter; H. Ch. Scheiner (Herausgeber): Warum Grenzwerte schädigen, nicht schützen, aber aufrechterhalten werden. Beweise eines wissenschaftlichen und politischen Skandals. Heft 4 der Schriftenreihe Kompetenzinitiative zum Schutz von Mensch, Umwelt und Demokratie, S. 14-23

Hecht, K. (2009d): Der Wert der Grenzwerte für Handystrahlung. Internetpublikation der Kompetenzinitiative e. V., 
http://kompetenzinitiative.net/KIT/KIT/handy-mobilfunk-grenzwerte-risiken-gesundheit/

Hecht, K. (2012): Zu den Folgen der Langzeitwirkungen von Elektrosmog. Schriftenreihe der Kompetenzinitiative zum Schutz von Mensch, Umwelt und Demokratie. Heft 6

Hecht, K. (2015): Ist die Unterteilung in ionisierende und nichtionisierende Strahlung noch aktuell? Neuester wissenschaftlicher Erkenntnisstand: EMF-Strahlung kann O2– und NO-Radikale im Überschuss im menschlichen Körper generieren. Forschungsbericht Kompetenzinitiative zum Schutz von Mensch, Umwelt und Demokratie e. V. 
http://kompetenzinitiative.net

Hecht, K. (2016a): Health implications of long-term exposure to electrosmog. Effects of wireless communication techologies. A brochure series of the Competence Initiative for the Protection of Humanity, the Environment and Democracy e. V. Brochure 6

Hecht, K. (2016b): Interview mit Dr. Günter Baumgart: Unsichtbarer, aber gefährlicher Nebel – Wie uns hochfrequente Funkstrahlung auf Dauer krank macht. Die Naturheilkunde 1, S. 24-28

Hecht, K. (2017): Der elektromagnetische Ozean, ein lebenswichtiger Umweltfaktor der Natur ist in Gefahr. Naturheilkunde 1, S. 14-14

Hecht, K. (2018a): Die Wirkung der 10-Hz-Pulsation der elektromagnetischen Strahlungen von WLAN auf den Menschen. Diagnose Funk, 
https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail?&newsid=1277

Hecht, K. (2018b): Gesundheitsschädigende Effekte von Smartphone, Radar, 5G und WLAN. Forschungsbericht Broschüre der Kompetenzinitiative zum Schutz von Mensch, Umwelt und Demokratie e. V., Saarbrücken

Hecht, K. (2019): Gesundheit first – 5G never! Raum & Zeit 219

Hecht, K. (2021): Die Gedanken sind frei … aber mit der globalen Digitalisierung ist es damit vorbei. Forschungsbericht Kompetenzinitiative zum Schutz von Mensch, Umwelt und Demokratie e. V

Hecht, K. (2022): Wir müssen das Wahre immer wiederholden. Interview Kompetenzinitiative zum Schutz von Mensch, Umwelt und Demokratie e. V.

Heisenberg, W. (1959): Physik und Philosophie Weltperspektiven. Bd. 2, Ullstein Bücher, Frankfurt/Main, Buch 249

Kant, I. (1783): Kritik der reinen Vernunft. Sämtliche Werke

Marha, K.; J. Musil; H. Tuha (1968/1971): Electromagnetic Fields and the Life Environment. San Francisco Press, San Francisco, 1968 Prag (tschechisch), 1971 San Francisco (englisch)

Maturana, H.; F. Varela (1987): Der Baum der Erkenntnis. Berlin

Presman, A. S. (1968): Elektromagnetfelder und lebendige Natur. Nauka, Moskau (russisch)

Presman, A. S. (1970): Electromagnetic Fields and Life. Plenum Press, New York, S. 141-55

Prigogine, I. (1947): Etude thermodynamique des phénoménes irréversibles. Desoer Verlag, Lüttich

Schwan, H. P. et al. (1954): Electrical resistivity of living body tissues at low frequencies. Federation Proc13, S. 131

Schwan, H. P.; K. Li (1956): Hazards due to total body irradiation by radar. Proceedings of the IRE 44, S. 72-75

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.