nejtil5g.dk

Sundhedsrisici ved 5G

Ingen ved hvilken risiko 5G udgør for menneskers sundhed.

“Forsikringerne vedrørende 5G-emitteret stråling er udelukkende baseret på den antagelse, at lave mængder stråling er sikre, og ikke på biomedicinsk forskning”. Hvilken risiko udgør 5G for menneskers sundhed?
“Ingen ved”, svarer Dariusz Leszczynski, en ekspert i molekylærbiologi og adjunkt professor ved Helsinki Universitet i Finland. Specielt ligger spørgsmålet over virkningerne af millimeterbølger, også kendt som ekstremt høj frekvens, at 5G vil tappe ind:
Vi ved ikke, hvad de vil betyde i praksis for vores immunsystem.

“Højfrekvente bølger trænger kun igennem nogle få millimeter ind i kroppen, og dette bliver brugt som et ‘ingen grund til bekymring’ af industrien – men vores hud er det største organ i kroppen og er forbundet med mange elementer, herunder immun respons” forklarer Leszczynski.
https://www.euronews.com/…/what-are-the-health-risks-associ…

Millioner til 5G-forskning af huden: Først om tre år er vi klogere
Den tyske forbundsstat lægger godt 8 mio. kroner i hænderne på kendt og kontroversiel strålingsforsker.
Strålingsmyndigheden BfS (Bundesamt für Strahlenschutz) i Tyskland vil undersøge, om hudcellers DNA vil blive påvirket af nye 5G-frekvenser fra 26 Gigahertz og opefter, som i fremtiden tages i brug til telekommunikation.
Universitetets professor i biologi og etik, Alexander Lerchl, får ansvaret for det 8 mio. kroner dyre projekt, som dermed bliver et af historiens dyreste biologiske grundforskningsprojekter, der undersøger strålingseffekter hos mennesker.
https://tabttraad.home.blog/2019/11/28/tyskland-millioner-fra-forbundsstaten-til-5g-forskning-af-huden/

Om industri forskeren Alex Lerchl:
I artiklen medvirker Alex Lerchl. Lerchl er industri talsmand gennem en længere årrække og bla. kendt for at forfølge andre forskere. I 2015 tabte han et injurie søgsmål, grundet hans involvering i at feje EU’s 20 mio store REFLEX studie fra 2004 ind under gulvtæppet med en større hetz med falske anklager. Desuden blev han droppet til WHO’s IARC ekspert panel i 2011 grundet hans tilknytning til industri og generelle adfærd.

ITEM replikations studiet (2015):
At Lerchl var blevet sat under lup gjorde desuden, at han ikke kunne fuske med resultatet af hans replikations studie fra 2015, som replikerede ITEM studiet fra 2010. Hensigten var at modbevise 2010-studiet, men han fandt med 2015 studiet præcis samme resultat som 2010 studiet: At ikkeioniserende elektromagnetisk stråling (trådløs teknologi) accelerer cancer/tumor vækst (i dette tilfælde i mus):
https://www.sciencedirect.com/…/artic…/pii/S0006291X15003988

Lerchl tabte i 2015 injuriesag mod EU’s REFLEX studie fra 2004:
http://kompetenzinitiative.net/…/elisabeth-kratochvil-verk…/
https://pandora-foundation.eu/…/hamburg-district-court-con…/

EU’s REFLEX rapport fra 2004, som fandt DNS/celle-skader forefindes her:
http://competence-initiative.net/…/Reflex-Final-Report-1711…
https://pandora-foundation.eu/…/hamburg-district-court-con…/

Leszczynski: ‘Brief Opinion on 5G and Health’
The article presented brief opinion is not a comprehensive review of the issue but opinion pointing towards few of the important issues associated with the deployment of the 5G technology. Maj 2019.
https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2019/05/31/leszczynski-brief-opinion-on-5g-and-health/?fbclid=IwAR0P_EMlX_vYpsIjuMgpBcKPE3crQA1KMXIB26PUa2WL5LoKsB8P0sp0cQI

5G: The Unreported Global Threat
af Devra Lee Davis, PhD MPH President of Environmental Health Trust ehtrust.org, Visiting Professor of Medicine at The Hebrew University Hadassah Medical School. 18. maj 2019.
https://medium.com/swlh/5g-the-unreported-global-threat-717c98c9c37d

Pending Government Immunity for Telecoms Uninsurable 5G Network?
af Devra Lee Davis, PhD MPH President of Environmental Health Trust ehtrust.org, Visiting Professor of Medicine at The Hebrew University Hadassah Medical School. 14. juni 2019.
https://medium.com/@devradavis/pending-government-immunity-for-telecoms-uninsurable-5g-network-cffc43f61e8b

Wireless Radiation and EMF Studies Published since August, 2016
af Joel M. Moskowitz, Ph.D. School of Public Health, University of California, Berkeley. 2. januar 2020.
Notes on parliament hearing in Tallinn, Estonia June 4, 2019 as regards the deployment of the fifth generation, 5G, of wireless communication.
https://drive.google.com/file/d/1GAs7pWmuTRRJ8RKJbOsLeRCswqrFAnaV/view

Please follow and like us:
Sundhedsrisici ved 5G