Advarsler og farer ved 5G

Se også:
De 21 grunde til at udrulningen af 5G skal stoppes:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/21-grunde-til-at-udrulningen-af-5g-netvaerket-skal-stoppes/
Sundhedsrisici ved 5G:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/sundhedsrisici-ved-5g/
Om 5G udrulningen og 5G antennerne
Se mere her: http://nejtil5g.dk/dokumenter/5g-udrulningen/

Hvorfor er 5G en alvorlig trussel mod sundheden, miljø m.m.

Hvad er vi bange for, når vi frygter 5G?
David Wedege. POV international den 12. marts 2019.
Artiklen redegør for den forskningsmæssige baggrund og tager læseren med ind til kernen bag årtiers videnskabelig strid: Hvem slog egentlig den amerikanske forsøgsrotte ihjel, som døde af mobilstråling? Og hed han Watt eller hed han Puls?
https://pov.international/hvad-er-vi-bange-for-5g/
Om forskning se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/forskning/

Hvad du har brug for at vide om 5G
I artiklen (2019) får du de vigtigste ting, du har brug for at vide om 5G. Information skrevet af forskere, professorer, læger og mere. Der er solid forskning bag viden. Lad ikke politikere bygge slotte i luften på bekostning af dine og dine børns sundhed.
Det skadelige og patogene 5G-system implementeres nu i et stadig hurtigere tempo i Norden – meget hurtigere end man kunne forestille sig. Dette skyldes sandsynligvis, at de, der tjener penge på 5G, arbejder hurtigt, fordi de har forstået, at informationen om de skadelige effekter bliver mere og mere overbevisende – selv for politikere. Kan politikere, der er ansvarlige for beslutninger om hurtig implementering af 5G-systemet, virkelig have kendskab til risiciene?
(fra National Health Federation. NHF er en international og non-profit organisation, hvis formål er at uddanne forbrugere i sundheds- og frihedsanliggender.)
https://www.thenhf.se/vad-du-behover-veta-om-5g/
https://www.thenhf.se/wp-content/uploads/2019/11/Nr3-2019-NHF-Hf-s-11-14.pdf

WHAT YOU NEED TO KNOW ABOUT 5G
Oversigtsartikel fra Environmental Health Trust.
Artiklen opridser rigtig mange grunde med små videoklip over problemstillingen med 5G. Indeholder også en længere litteraturliste.
https://ehtrust.org/key-issues/cell-phoneswireless/5g-internet-everything/20-quick-facts-what-you-need-to-know-about-5g-wireless-and-small-cells/

Ruserne kendte til farerne allerede tilbage i 70’erne
CIA afslører at allerede i 70’erne offentliggjorde russiske videnskabsfolk forskning på helbredseffekter fra millimeterbølger som skal anvendes til 5G. Der blev præsenteret en lang række skadevirkninger på nervesystemet, forskellige organer, hormoner og immunsystemet.
Onkolog Lennart Hardell, Sverige:
Allerede i 1970’erne offentliggjorde russiske forskere dyreforsøg om sundhedseffekter fra radiofrekvensstråling i det frekvensområde, der i øjeblikket er til 5G-brug; mm-bølger. Disse undersøgelser blev afklassificeret af CIA …”
“En lang række skadelige virkninger på nervesystemet, forskellige organer, hormoner og immunsystemet blev præsenteret.”
“Disse resultater styrker advarslerne om at implementere 5G-systemet, før uønskede virkninger på mennesker og miljø er blevet undersøgt af forskere uafhængige af industrien.”

Dokumentet hos CIA:
https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP88B01125R000300120005-6.pdf
Artikel:
https://lennarthardellenglish.wordpress.com/2019/03/14/russian-research-from-the-1970s-on-health-effects-from-radiofrequency-radiation/

Peer Reviewed Published Science on Radiation from 4G/5G “Small” Cell Wireless Antennas.
Environmental Health Trust. 30 marts 2019.
EHT blev spurgt, ”Hvilken offentliggjort forskning viser, at lave strålingsniveauer fra celleantenner kan være skadelige?” EHT besluttede derfor at opsummere en kort liste over undersøgelser og dele vores fund med offentligheden. Undersøgelserne på siden er kun et lille udsnit af den offentliggjorte litteratur.
https://ehtrust.org/peer-reviewed-published-science-on-radiation-from-4g-5g-small-cell-wireless-antennas/

Genetiker advarer om, at 5G er en alvorlig trussel for helbredet … og at branchen snyder myndighederne og statsbudgettet.
Einar Flydal, Free21, den 5. jan 2019.
I 1971 advarede et ekspertpanel USAs præsident om, at energiudslip fra trådløs telekommunikation ville kunne blive fremtidens store miljøgift [2]. Nu er vi der: En af vores klodes mest fremtrædende forskere af sygdomsmekanismer i vor tid, Martin L. Pall, kom i foråret med en dommedagspræget advarsel til EU´s toppolitikere [3]. Den var på 90 sider. Her får du Pall´s eget sammendrag på norsk (her oversat til dansk). Det er kun på tre sider.”
http://www.free21.org/statsbudgettet-genetiker-advarer-om-at-5g-er-en-alvorlig-trussel%e2%80%89/?lang=da

To bee, or not to bee, that is the five “G” question.
Olle Johansson. NewsVoice. 28. maj 2019.
Det kollektive bevis, vi kan trække på den nuværende videnskabelige status vedrørende skadelige sundhedsmæssige og biologiske effekter af kunstige elektromagnetiske felteksponeringer, såsom fra mobiltelefoner, antenner / basestationer, tv- og radiotårne, babyalarmer, smarte målere, strømledninger og WiFi-routere, påpeger, at vi kan bringe mere i fare end vores egen sundhed og adfærd. Bakterier, planter, fugle, frøer og bestøvende insekter kan alle være målrettet, og det er indlysende, at vi skal fortsætte med den største forsigtighed, før vi fordyber borgerne og vores vilde dyr i mere og mere kunstige elektromagnetiske felter. Vi kan faktisk i alvorlig grad bringe vores nuværende såvel som kommende generationer i fare. At ikke handle i dag kan bevise en katastrofe i morgen, og sådan manglende handling kan igen resultere i de klassiske “sene lektioner fra tidlige advarsler” eller – endnu værre – “for sene lektioner fra tidlige advarsler”.
Olle Johansson: Tidligere leder af The Experimental Dermatology Unit, Department of Neuroscience, Karolinska Institute, Stockholm, Sweden, og tidligere adjunct professor of The Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden, nu pensioneret og leder The Institute of Common Sense for Common Sense, Utö / Stockholm, Sverige.
https://newsvoice.se/2019/05/5g-question-olle-johansson/

‘Telecom industry did no research on health impacts of 5G’
Paul Heroux, DownToEarth. 27. marts 2019
Den canadiske universitetsprofessor og toksikolog Paul Heroux tegner et dystert billede for læserne i det indiske miljønyhedsmagasin Down to Earth. Fordi radiobølger er et kendt biologisk problem, ved vi ikke, hvad 5G vil medføre: “Al kunstig elektromagnetisk stråling er et problem, fordi biologien ikke er tilpasset det“, siger Paul Heroux blandt andet til magasinet. En række dyreforsøg fra 1992 til 2018 har vist kræftudvikling, anfører han også. .
https://www.downtoearth.org.in/interviews/science-technology/-telecom-industry-did-no-research-on-health-impacts-of-5g–63723

5G Danger: 13 Reasons 5G Wireless Technology Will Be a Catastrophe for Humanity.
Makia Freeman, Global Research, 24. September, 2019.
“5G (5. generation) rulles nu aktivt ud i mange byer rundt om i verden. Samtidig med at bevidstheden om dens forfærdelige sundheds- og privatlivets indvirkning stiger, udsteder mange steder moratorier for det eller forbyder det, såsom hele Belgien, byen Vaud (Schweiz) og San Francisco (USA). Radiofrekvensstråling (RF eller RFR) og elektromagnetiske felter (EMF) bliver i stigende grad anerkendt som nye typer forurening – miljøforurening. Her er 13 grunde til at afsløre 5G-faren, som kan blive til en uhæmmet sundheds- og privatlivskatastrofe, hvis nok mennesker ikke rejser sig op for at stoppe det.
https://www.globalresearch.ca/5g-danger-13-reasons-5g-wireless-technology-will-be-a-catastrophe-for-humanity/5680503

5G – The Global Human Experiment without Consent
Debra Greene, PhD, The Defender.
5G er den næste generation af mobiltelefoninfrastruktur, men alligevel er den kategorisk anderledes end dens forgængere (4G / LTE, 3G, 2G osv.). Det er ikke en simpel opgradering. Det er en større stigning – og ændring – i den type trådløs stråling, som vi alle vil blive udsat for uden samtykke, uanset om vi bruger denne tjeneste eller ej.”
https://childrenshealthdefense.org/child-health-topics/known-culprit/electromagnetic/5g-the-global-human-experiment-without-consent/

5G – The Global Human Experiment without Consent
Debra Greene, PhD, The Defender. Den 7. nov. 2019
5G er den næste generation af mobiltelefoninfrastruktur, men alligevel er den kategorisk anderledes end dens forgængere (4G / LTE, 3G, 2G osv.). Det er ikke en simpel opgradering. Det er en større stigning – og ændring – i den type trådløs stråling, som vi alle vil blive udsat for uden samtykke, uanset om vi bruger denne tjeneste eller ej.”
https://childrenshealthdefense.org/child-health-topics/known-culprit/electromagnetic/5g-the-global-human-experiment-without-consent/

Mobile phones and health: is 5G being rolled out too fast?
Crina Boros, Investigate Europe, Computer Weekly, den 24. april 2019.
“Europæiske lande udruller 5G-mobilkommunikation i en voldsom hastighed, da de søger at få en konkurrencefordel i forhold til USA og Asien. Men nogle forskere har rejst spørgsmål om virkningerne af 5G-mobiltelefonstråling på folkesundheden og opfordrer til en forsigtighedsstrategi
https://www.computerweekly.com/feature/Mobile-phones-and-health-is-5G-being-rolled-out-too-fast

‘Brief Opinion on 5G and Health’
Dariusz Leszczynski, Adjunct Professor, US Senate & WHO & IARC Expert, Book/Journal Editor, Science Blogger på Betweenrockandhardplace.com, 31. maj 2019.
“Den nuværende igangværende implementering af 5. generation af trådløs kommunikationsteknologi (5G) bliver mødt med stor entusiasme af telekommunikationsindustrien og nationale regeringer og offentligheden. Der er dog også en vis modstand fra befolkningens del forskellige steder rundt om i verden. Modstanden mod implementering af 5G er forårsaget af usikkerheden om, hvorvidt stråling, der udsendes af 5G-netværk og enheder, vil have nogen sundhedsmæssige virkninger på menneskers sundhed og miljøpåvirkning på fauna og flora.
Forfatteren af denne ‘korte udtalelse’ betragter den hurtige implementering af 5G-teknologien som for tidlig i sammenhæng med den meget begrænsede videnskabelige forskning om virkningerne af eksponeringer på lavt niveau for sub-millimeter- og millimeterbølger…”

https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2019/05/31/leszczynski-brief-opinion-on-5g-and-health/

We Have No Reason to Believe 5G Is Safe.
Joel M. Moskowitz, Ph.D. Director Center for Family and Community Health
School of Public Health University of California, Berkeley, den 17 oktober 2019
“Telekommunikationsindustrien og deres eksperter har anklaget mange videnskabsmænd, der har undersøgt virkningen af ​​mobiltelefonstråling for “frygt spredere” i løbet af fremkomsten af ​​den trådløse 5G teknologi. Da meget af vores forskning er offentligt finansieret, mener vi, det er vores etiske ansvar at informere offentligheden om, hvad den peer-review videnskabelige litteratur fortæller os om sundhedsrisici ved trådløs stråling.
“Da 5G er en ny teknologi, er der ingen forskning i sundhedseffekter, så vi ”flyver i blinde” for at citere en amerikansk senator. Vi har dog betydelige beviser for de skadelige virkninger af 2G og 3G. Man kender kun lidt til virkningerne af eksponering for 4G, en 10-årig teknologi, fordi regeringer har været svage med at finansiere denne forskning. I mellemtiden ser vi stigninger i visse typer hoved- og nakketumorer i tumorregistre, hvilket i det mindste delvis kan tilskrives spredningen af ​​mobiltelefonstråling. Disse stigninger er i overensstemmelse med resultater fra case-control undersøgelser af risikoen for tumor hos tunge brugere af mobiltelefoni.
5G erstatter ikke 4G; det vil ledsage 4G i den nærmeste fremtid og muligvis på lang sigt. Hvis der er synergetiske effekter fra samtidig eksponering af flere typer RFR, kan vores samlede risiko for skade fra RFR øges betydeligt. Kræft er ikke den eneste risiko, da der er betydelige beviser for, at RFR forårsager neurologiske lidelser og reproduktionsskader, sandsynligvis på grund af oxidativ stress.
Skal vi som samfund investere hundreder af milliarder af dollars i 5G, en cellulær teknologi, der kræver installation af 800.000 eller flere nye celleantenne-steder i USA tæt på, hvor vi bor, arbejder og spiller?
I stedet bør vi støtte anbefalingerne fra de 250 videnskabsfolk og lægelige læger, der underskrev 5Gappellen, der kræver et øjeblikkeligt moratorium for udrulningen af 5G og kræver, at vores regering finansierer den forskning, der er nødvendig for at vedtage biologisk baserede eksponeringsgrænser, der beskytter vores sundhed og sikkerhed.

Dansk oversættelse med kildehenvisninger findes her:
http://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2019/11/We-Have-No-Reason-to-Believe-5G-Is-Safe-5.pdf
Originalartikel:
https://blogs.scientificamerican.com/observations/we-have-no-reason-to-believe-5g-is-safe/

Joel M. Moskowitz, Ph.D.:
5G Wireless Technology: Is 5G Harmful to Our Health?
As of June 1, 2020, the EMF-Portalarchive listed 133 papers and letters to the editor published in professional journals and presentations at professional conferences that focus on 5G research. Although most discuss technical or dosimetric issues (n = 92), 41 citations address other issues including potential biologic or health effects. 
In all, the EMF-Portal archivereferences more than 30,000 publications and presentations on non-ionizing electromagnetic fields. The Portal is a project based at the University Hospital RWTH Aachen, Germany.
Currently, no peer-reviewed, empirical studies of the biologic or health effects from exposure to 5G radiation have been published. Hence, those who claim that 5G is safe because it complies with radiofrequency exposure guidelines are engaging in sophistry.
These guidelines were designed to protect the population from short-term heating (or thermal) risks. However, numerous peer-reviewed studies have found adverse biologic and health effects from exposure to low-intensity or non-thermal levels of electromagnetic fields (EMF). Hence, more than 240 EMF scientists who have signed theInternational EMF Scientist Appeal have recommended that “guidelines and regulatory standards be strengthened”:
“Numerous recent scientific publications have shown that EMF affects living organisms at levels well below most international and national guidelines….
The various agencies setting safety standards have failed to impose sufficient guidelines to protect the general public, particularly children who are more vulnerable to the effects of EMF.”
To download the list of 133 papers and presentations: bit.ly/EmfPortal5G
https://www.saferemr.com/2017/09/5g-wireless-technology-is-5g-harmful-to.html

Preparing for 5G in New Zealand
Discussion document March 2018.
“Udtalelserne i dette dokument er fra ministeriet for erhverv, innovation og beskæftigelse og afspejler ikke officiel regeringspolitik. Læsere rådes til at søge specifik juridisk rådgivning fra en kvalificeret professionel person, inden de foretager sig noget i afhængighed af indholdet af denne publikation. Indholdet af dette diskussionsoplæg må ikke opfattes som juridisk rådgivning. Ministeriet påtager sig intet ansvar eller ansvar overhovedet, hvad enten det er i kontrakt, erstatningsansvar, egenkapital eller på anden måde for handlinger, der er truffet som et resultat af læsning eller tillid til ministeriet på grund af at have læst, nogen del af eller hele informationen i dette diskussionsoplæg eller for enhver fejl, utilstrækkelighed, mangel, mangel på eller udeladelse fra diskussionsopgaven.”
https://www.rsm.govt.nz/assets/Uploads/documents/consultations/2018-preparing-for-5g/5a7e7b8f73/preparing-for-5g-in-new-zealand-discussion-document.pdf


Please follow and like us: