Sundhedsmæssige risici ved elektromagnetisk stråling

Om sundhedsrisici ved 5G se her:
https://nejtil5g.dk/forskning/sundhedsrisici-ved-5g/
En allestedsnærværende miljøstressor, der påvirker de biologiske systemer:
https://nejtil5g.dk/traadloes-teknologi-en-miljoemaessig-stressfaktor/
Elektromagnetisk stråling og cancer:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/cancer/
De meget lave frekvenser dannet ved pulseringen har den største biologiske effekt:
https://nejtil5g.dk/5g-og-andre-sendere-hvilke-frekvenser-bruger-de-og-er-det-vigtigt/
Beviserne er klare: Det har konsekvenser at bo tæt på en mobilmast:
https://nejtil5g.dk/beviserne-er-klare-det-har-konsekvenser-at-bo-taet-pa-en-mobilmast/
En gennemgang af Professor Karl Hecht;
https://nejtil5g.dk/det-europaeiske-borgerinitiativ/brev-fra-professor-hecht/
Om udviklingen af kræft se mere her:
https://nejtil5g.dk/mobiltelefoner/cancer/
Unge og fedme:
https://nejtil5g.dk/sundhedsrisici-ved-elektromagnetisk-straaling/elektromagnetisk-straaling-fra-mobiltelefonen-goer-dig-fed/
Hvad kan du selv gøre:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/selvhjaelp-mod-straaling/

Indhold:

Menneskeskabte og naturlige elektromagnetiske felter
– Polarisering: En vigtig forskel mellem menneskeskabte og naturlige elektromagnetiske felter med hensyn til biologisk aktivitet
– Advarsel: Din mobiltelefon kan være farlig for dit helbred
Hvor stammer vores primære radiofrekvente stråling fra?
Eksponering for elektromagnetiske felter i forbindelse med arbejdet
– Hjemmekontoret
Forskningsmæssigt overblik
– En undersøgelse blandt eksperter
– Det Hollandske Sundhedsråd
– Elektromagnetisk stråling på grund af mobil-, Wi-Fi- og Bluetooth-teknologier: Hvor sikre er vi?
– ATHEM forskningsprojektet “Undersøgelse af athermale virkninger af elektromagnetiske felter i mobilkommunikation”
– Trådløs udrulning forandrer det fysiske miljø radikalt
– EMF-portal – litteraturdatabasen
– THE BIOINITIATIVE REPORT 2012
– Dr. Zorach (“Zory”) R. Glaser
– Alex Lerchl
Mobilmaster
Immun systemet
Fertilitet, sædkvalitet, ovarie, embryo dysfunktion
– Mænds fertilitet
– Forskningen
– DNA skader i sædceller
– Kvindelig fertilitet
Resistente Bakterier
EMS og autoimmun sygdom
ADHD
Søvnproblemer
Blodet
DNA skader
– The National Toxicology Program (NTP)
Tinnitus
Mikrobølgehøring
Hjerneskader
– Stigninger i neurologiske dødsfald i den vestlige verden
– Elektromagnetisk stråling og vores hjerner
Alzheimer
Knogleskørhed
Udvikling af hotspots
ALS

Menneskeskabte og naturlige elektromagnetiske felter

Polarisering: En vigtig forskel mellem menneskeskabte og naturlige elektromagnetiske felter med hensyn til biologisk aktivitet

Dimitris J. Panagopoulos, Olle Johansson & George L. Carlo. 12. oktober 2015
Introduktion
Menneskeskabt EMR er mere aktiv biologisk end naturlig ikke-ioniserende EMR
“Solar EMR-intensitet, der forekommer i en menneskelig krop, varierer normalt mellem 8 og 24 mW / cm2 (afhængigt af årstid, atmosfæriske forhold, geografisk placering osv.), Mens den tilsvarende intensitet fra et digitalt mobiltelefonhåndsæt på et menneskehoved under “talk” -emission normalt er mindre end 0,2 mW / cm2 (Ref. 6,12,13). Tilsvarende har jordbaserede elektriske og magnetiske felter eller infrarød stråling fra alle menneskekroppe ved normal temperatur signifikant større indfaldsintensiteter og eksponeringsvarigheder på ethvert menneske end de fleste kunstige EMF-kilder 14,15,16. Hvorfor er den første fordelagtig, mens sidstnævnte ser ud til at være skadelig? I denne undersøgelse skal vi teoretisk forklare, at den øgede negative biologiske virkning af menneskeskabte EMF’er skyldes, at de er polariserede i modsætning til de naturlige.”
Menneskeskabt EMR er polariseret, mens naturlig EMR ikke er:
Naturlige EMR / EMF’er (kosmiske mikrobølger, infrarødt, synligt lys, ultraviolet, gammastråler) og flere former for kunstigt udløste elektromagnetiske emissioner (såsom fra pærer med termiske filamenter, gasudladningslamper, røntgenstråler, lasere osv.) er ikke polariseret. De produceres af et stort antal molekylære, atomare eller nukleare overgange med tilfældig orientering og tilfældig faseforskel mellem dem (undtagen de sammenhængende lasere). Disse er de-excitationer af molekyler, atomer eller atomkerner. Hver foton består de af oscillater på et særskilt tilfældigt plan, og derfor har den en anden polarisering. Desuden produceres de forskellige fotoner ikke samtidigt, men de har tilfældige faseforskelle mellem dem.”
“I modsætning hertil produceres menneskeskabte elektromagnetiske bølger af elektromagnetiske svingningskredsløb (“Thomson” – kredsløb), der tvinger frie elektroner til at svinge frem og tilbage langs en metaltråd (elektrisk kredsløb). Således produceres de ikke ved excitationer / de-excitationer af molekyler, atomer eller kerner, og fordi de elektroniske svingninger finder sted i specifikke retninger / retninger, er de polariserede (oftest lineært polariserede).”
Resume:
I den nuværende undersøgelse analyserer vi polariseringens rolle i den biologiske aktivitet af elektromagnetiske felter (EMF’er) / elektromagnetisk stråling (EMR). Alle typer menneskeskabte EMF’er / EMR – i modsætning til naturlige EMF’er / EMR – er polariserede.
Polariserede EMF’er / EMR kan have øget biologisk aktivitet på grund af:
1) Evne til at producere konstruktive interferenseffekter og forstærke deres intensitet mange steder.
2) Evne til at tvinge alle ladede / polære molekyler og især frie ioner inden for og omkring alle levende celler til at svinge på parallelle plan og i fase med det anvendte polariserede felt.

Sådanne ioniske tvungne oscillationer udøver additive elektrostatiske kræfter på sensorer af cellemembranelektrofølsomme ionkanaler, hvilket resulterer i deres uregelmæssige indgange og deraf følgende forstyrrelse af cellens elektrokemiske balance. Disse funktioner gør menneskeskabte EMF’er / EMR mere bioaktive end naturlige ikke-ioniserende EMF’er / EMR. Dette forklarer det stigende antal biologiske effekter, der er opdaget i løbet af de sidste par årtier for at være induceret af menneskeskabte EMF’er, i modsætning til naturlige EMF’er i det jordiske miljø, som altid har været til stede under hele udviklingen, selvom menneskelig eksponering for de sidstnævnte normalt er af betydeligt højere intensiteter / energi og længere varighed. Polarisering ser således ud til at være en trigger, der markant øger sandsynligheden for initiering af biologiske / sundhedsmæssige effekter.


Fra diskussions afsnittet:
Øget biologisk aktivitet resulterer ikke nødvendigvis i observerbare biologiske / sundhedsmæssige virkninger, da der er adaptive mekanismer, der fungerer på cellevæv-organisme niveauer som reaktion på stadigt forekommende ændringer. Imidlertid er disse mekanismer muligvis ikke altid helt effektive, især når organismen er under yderligere stress eller øgede metaboliske behov (fx sygdom, barndom / udvikling, alderdom osv.). Derefter kan eksponering for polariserede (menneskeskabte) EMF’er øge sandsynligheden for indledning af skadelige helbredseffekter betydeligt. Effekten af ​​polariseret EMF-eksponering kan endda være gavnlig i visse tilfælde af påførte statiske eller pulserende elektriske eller magnetiske felter med specificeret orientering og intensiteter, der forbedrer virkningen af ​​endogene fysiologiske felter i levende celler / organismer, f.eks. under udvikling, sårheling, helbredelse af knoglebrud osv. 38,42. Polarisationens rolle i EMFs / ikke-ioniserende EMRs evne til at inducere biologiske effekter, som beskrevet i nærværende undersøgelse, er – indtil i dag – stort set undervurderet i EMF-bioeffektlitteraturen. Vi mener således, at den nuværende undersøgelse bidrager væsentligt til en bedre forståelse af de mekanismer, der ligger til grund for EMF-bioeffekter.”
Kilder:
https://www.nature.com/articles/srep14914

Radiofrekvent elektromagnetisk stråling sat i forhold til ICNIRP. 

Planetary electromagnetic pollution: it is time to assess its impact. The Lancet Planetary Health. Volume 2, ISSUE 12, Pe512-e514, December 01, 2018: https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(18)30221-3/fulltext

Figure Typical maximum daily exposure to radiofrequency electromagnetic radiation from man-made and natural power flux densities in comparison with International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection safety guidelines

Beregningen i venstre side er i potens. Dvs. at den reellle spidsbelastninge fra menneskeskabte elektromagnetisk stråling i dag 10.000.000.000.000.000 gange (et 1-tal med 16 nuller bagved) stærkere end den naturlige baggrundsbestråling på samme bølgelængdeområde (estimeret af den pensionerede Karolinska-professor Olle Johansson).

Fra Tabt Traad, 09.12.1019
https://tabttraad.home.blog/2019/12/06/maalbart-faktum-traadloes-udrulning-forandrer-det-fysiske-miljoe-radikalt/

Advarsel: Din mobiltelefon kan være farlig for dit helbred

Har du nogensinde bekymret dig for, at den gadget, du bruger timer på at holde ved siden af dit hoved, muligvis skader din hjerne? Beviserne begynder at strømme ind, og det er ikke smukt. Så hvorfor gør ingen i Amerika noget ved det?
Christopher Ketcham, en oversigts artikel bragt i G&Q 26. January 2010.

Uddrag:

“Det er svært at tale om farerne ved mobiltelefonstråling uden at lyde som en konspirationsteoretiker. Dette gælder især i USA, hvor ikke-erhvervsfinansierede studier er sjældne, hvor lovgivning, der beskytter den trådløse industri mod juridiske udfordringer, længe har været på plads, og hvor vores liv er blevet så grundigt integreret med trådløs teknologi, at det at antyde at det kan være et problem – måske til sidst et meget stort folkesundhedsmæssigt problem – er som at sige, at vores sko måske dræber os.
“I en undersøgelse, der blev offentliggjort i 1975 i Annals of the New York Academy of Sciences, rapporterede Frey (neurovidenskabsmanden Allan Frey), at mikrobølger pulseret ved visse moduleringer kunne inducere “lækage” i barrieren mellem kredsløbssystemet og hjernen. At bryde blod-hjerne-barrieren er en alvorlig sag: Det betyder, at hjernens miljø, som skal være ekstremt stabilt for at nerveceller skal fungere korrekt, kan forstyrres på alle slags farlige måder. Freys metode var temmelig enkel: Han injicerede et fluorescerende farvestof i kredsløbet med hvide rotter og fejede derefter mikrobølgefrekvenserne over deres kroppe. I løbet af få minutter var farvestoffet lækket ud i begrænsningerne af rotternes hjerner.”
“Frey siger, at hans arbejde med radarmikrobølger og blod-hjerne-barrieren snart kom under angreb fra regeringen. Videnskabsfolk, der er ansat og finansieret af Pentagon, hævdede, at de ikke havde gentaget hans fund, men alligevel nægtede de også at dele dataene eller metodikken bag deres forskning (“en meget usædvanlig handling inden for videnskab,” skrev Frey på det tidspunkt). I mere end femten år havde Frey modtaget næsten ubegrænset finansiering fra Office of Naval Research. Nu blev han bedt om at skjule sit blod-hjerne-barriere arbejde, eller hans kontrakt ville blive annulleret.”
“I midten af ​​1990’erne begyndte en biofysiker ved University of Washington ved navn Henry Lai at gøre store opdagelser om virkningen af ​​sådanne frekvenser ikke kun på blod-hjerne-barrieren, men også om den faktiske struktur af rotte-DNA. Lai fandt, at moduleret EM-stråling kunne forårsage brud i DNA-strenge – pauser, der derefter kunne føre til genetisk skade og mutationer, der ville blive videregivet i generationer. Det, der overraskede Lai, var, at skaden blev opnået ved en enkelt to-timers eksponering.
“Industrifinansierede studier synes at afspejle resultatet af virksomhedernes store påvirkningsmuligheder. Lai gennemgik 350 undersøgelser og fandt, at omkring halvdelen viste bioeffekter fra EM-stråling udsendt af mobiltelefoner. Men da han tog hensyn til finansieringskilderne til disse 350 undersøgelser, ændrede resultaterne sig dramatisk. Kun 25 procent af de undersøgelser, som erhvervet betalte, viste effekter, sammenlignet med 75 procent af de undersøgelser, der var uafhængigt finansieret.
Indflydelse fra industrien ser ud til at have gennemtrængt selv de reneste internationale vagthunde, såsom Verdenssundhedsorganisationen WHO. Slesin (Dr. Louis Slesin, Editor of “Microwave News) afslørede et arkiv med dokumenter, der viste, at hundreder af tusinder af dollars fra mobiltelefonbranchen blev uddelt til WHO-personale, der arbejder med trådløse sundhedseffekter. Noget af det hårdeste pres falder på Federal Communications Commission af åbenlyse grunde. I 2005 forsøgte det specielt udnævnte 30 medlemmers store teknologiske rådgivende råd til FCC at undersøge EM-effekter på mennesker. Ifølge et medlem af TAC, der talte anonymt, fortalte embedsmænd ved FCC “vi kunne ikke tale om det. De ville ikke give os nogen grund. FCC-folket var flove og bange.””
“I 2003 gentog en neurokirurg ved navn Leif Salford Freys blod-hjerne-barrierearbejde og gik et skridt videre og fandt, at modulerede mikrobølgefrekvenser rent faktisk kunne dræbe hjerneceller hos rotter. “En rottes hjerne er meget den samme som et menneskes”, udtalte Salford til BBC, ”De har den samme blod-hjerne-barriere og neuroner. Vi har god grund til at tro, at hvad der sker i rotter ‘hjerne, også sker hos mennesker.””
https://www.gq.com/story/warning-cell-phone-radiation

Links:
Cell Phones and Blood-Brain Barrier: Chinese scientists confirm findings of Swedish Salford group. 18. maj 2015.
https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2015/05/18/cell-phones-and-blood-brain-barrier-chinese-scientists-confirm-findings-of-swedish-salford-group/

Hvor stammer vores primære radiofrekvente stråling fra?

Det spørgsmål satte den formentlig den største crowd-baserede måling af befolkningens eksponering for radiofrekvent stråling sig for at undersøge. Man så på stråling produceret af cellulære antenner, Wi-Fi-adgangspunkter og Bluetooth-enheder for 254.410 unikke brugere i 13 lande fra januar 2017 til december 2020. (1)

Befolkningen har en tendens til at være mere udsat i hjemmet; for halvdelen af ​​forsøgspersonerne bidrog personlige Wi-Fi-routere og Bluetooth-enheder til mere end 50 % af deres samlede eksponering.

Et interessant næste skridt ville være at overveje, hvordan implementeringen af ​​5G vil påvirke befolkningens eksponering skriver forskerne. I den aktuelle undersøgelse overvejede de faktisk ikke 5G, da dets udbredelse i de undersøgte lande var lille, og få smartphones understøttede 5G før 2021.

Men nu kommer 5G med sine egne udfordringer til evaluering af eksponering: det bruger small cells, millimeterbølger og stråle dannelser, som ændrer eksponering under transmission.

Det vil uden tvivl være en udfordring at karakterisere eksponeringen for 5G korrekt, skriver de i deres konklusion

Kilder:
1) Yanis Boussad, Xi (Leslie) Chen, Arnaud Legout, Augustin Chaintreau, Walid Dabbous. Longitudinal study of exposure to radio frequencies at population scale. Environment International. Volume 162, 2022. doi: 10.1016/j.envint.2022.107144.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412022000708

Om eksponering for elektromagnetiske felter i forbindelse med arbejdet

Bekendtgørelse om eksponering for elektromagnetiske felter i forbindelse med arbejdet.
I medfør af § 15 a, stk. 4-6, § 39, § 43, § 46, § 63 og § 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010, som ændret ved lov nr. 1869 af 29. december 2015, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til lovens § 73.
Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/35/EU af 26. juni 2013 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser (elektromagnetiske felter) (20. særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF) og om ophævelse af direktiv 2004/40/EF, EU-Tidende L 179/1 af 29. juni 2013, s. 1.

§17. Stk. 3. På grundlag af arbejdspladsvurderingen i kapitel 2 skal arbejdsgiveren gennemføre tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at forebygge enhver risiko for særligt udsatte ansatte, og arbejdsgiveren skal i nødvendigt omfang tilpasse foranstaltningerne efter stk. 1 og 2 i forhold til særligt udsatte ansatte. Dette gælder navnlig, hvor ansatte har meddelt, at de bærer aktivt eller passivt, implanteret medicinsk udstyr såsom pacemakere eller anvender kropsbåret medicinsk udstyr, f.eks. insulinpumper, eller i forbindelse med gravide ansatte, som har oplyst deres arbejdsgiver om deres tilstand.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=180347

Hjemmekontoret

Digitalt arbejdsmiljø, stråling og sundhed: Det bør som arbejdstager være en ret at kunne afbryde sine digitale forbindelser.

På baggrund af Covid19 krisen mener EU Parlamentet, at det er på tide at tage hånd om de hjemmearbejdende, hvor en kombinationen af ​​lang arbejdstid og højere krav fører til flere tilfælde af angst, depression, udbrændthed og andre psykiske og fysiske helbredsproblemer.
Det fremgår af en resolution, der blev vedtaget den 21. januar 2021, hvor EU Parlamentet opfordrer til en ny EU-lov, der giver arbejdstagere ret til digital afbrydelse fra deres arbejde uden at få negative følger. (1) Sundhedskonsekvenser ved de digitale værktøjer
Der henvises bl.a. til, at brugen af ​​digitale værktøjer i længere tid
– kan medføre en reduktion af koncentrationen såvel som kognitiv og følelsesmæssig overbelastning,
– at monotone gentagne manipulationer og statisk kropsholdning over lange perioder kan føre til muskelspænding og muskuloskeletale lidelser;
– at Det Internationale Agentur for Kræftforskning har klassificeret radiofrekvent stråling som mulig kræftfremkaldende og henviser til, at gravide kvinder kan have særlig risiko, når de udsættes for radiofrekvent stråling. (2)
Vi kan ikke opgive millioner af europæiske arbejdstagere, der er udmattede af presset om altid at være” på” og alt for lang arbejdstid. Nu er det øjeblikket, at stå ved deres side og give dem det, de fortjener: retten til at afbryde forbindelsen. Dette er afgørende for vores mentale og fysiske helbred. Det er på tide at opdatere arbejdstagerens rettigheder, så de svarer til de nye realiteter i den digitale tidsalder”, sagde ordfører Alex Agius Saliba (S&D, MT) efter afstemningen.
Siden udbruddet af COVID-19-pandemien er arbejdet hjemmefra steget med næsten 30%. Dette tal forventes at forblive højt eller endda stige. Forskning fra Eurofound (3) viser, at personer, der arbejder regelmæssigt hjemmefra, er mere end dobbelt så tilbøjelige til at overstige det maksimale på 48 arbejdstimer om ugen sammenlignet med dem, der arbejder i deres arbejdsgivers lokaler. Næsten 30% af dem, der arbejder hjemmefra, rapporterer om at have arbejdet i deres fritid hver dag eller flere gange om ugen, sammenlignet med mindre end 5% af kontormedarbejdere. Lovgivningsinitiativet, blev vedtaget med 472 stemmer for, 126 imod og 83 hverken for eller imod.

Kilder:
1) https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210114IPR95618/right-to-disconnect-should-be-an-eu-wide-fundamental-right-meps-say
2) https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0021_EN.pdf
3) https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef19032en.pdf

Sundhedsudfordringerne når arbejde og undervisning flytter hjem – herunder smitte

Einar Flydal har gjort sig nogle betragtninger over, hvordan hjemmearbejde og hjemmeundervisning kan bidrager til at gøre os mere sårbare overfor bl.a. smitte fra corona. (1)
Når vi flytter arbejde og skole hjem sidder vi længere foran vores pc eller tablet, og vi bruger mere tid online, bl.a. fordi møder og undervisning går over Zoom eller andre platforme. WiFi-routeren er formentlig også placeret meget tættere på dig. Det giver både mere direkte, men også mere langsigtede eksponering for elektromagnetisk stråling (EMF) end man ville få på arbejde eller skole. Hertil kommer Smart Meter måleren. 
Stress
Einar Flydal trækker en model frem (2) som viser, hvordan en række miljømæssige stressfaktorer – ganske specifikke fysiske såvel som mentale – skaber nitrosativ stress inde i cellerne, dvs. en stigning i nitrogenoxid. Derefter finder en hel række andre ændringer sted i celler, ændringer der bl.a. sænker energiproduktionen (ATP) og forårsager træthed, svækker melatoninproduktionen, hvilket fører til dårligere søvn og flere DNA-beskadigelse samt inflammatoriske tilstande i kroppen.
Øget EMF-eksponering vil ligeledes resultere i et svækket immunsystem og Flydal henviser her til Ronald N. Kostoff (2019 (2). Empiriske fund bekræfter, at den miljøstress, der typisk vil stige hjemme under de nye forhold – nemlig elektromagnetisk stråling – statistisk set vil føre til et svækket immunsystem. Man må således forvente større modtagelighed for infektion, når man først udsættes for en eller anden infektionskilde, skriver Flydal.
Konklusionen bliver en meget enkel model for hjemmekontorets og skolens effekt på infektion (se illustration).

En enkel model og en ond cirkel
Modellen siger, at øget EMF-eksponering fører til et svækket immun system, et svækket immun system resulterer i mere virusinfektion, mere virusoverførsel resulterer i mere hjemmearbejde og hjemmeundervisning. Konsekvensen bliver at EMF-eksponeringen bliver høj, og immunforsvaret holdes derfor nede, og flere mennesker vil blive inficeret osv.
En sådan ond cirkel kan forventes at resultere i øgede helbredsproblemer, såvel akutte som over tid, af en art, der er forbundet med EMF-eksponering fra elektromagnetiske stråler.
Der kan være mange andre faktorer i spil. For eks. at isolationen reducerer infektionen stærkere, end svækkelsen af ​​immun systemet øger den. Så hvad det samlede resultat er, modellen giver ikke information om.
Gør de egne observationer
Hvis infektionen ikke øges, vil de typiske helbredsproblemer fra strålingen stadig vise sig. Der er mange, der vil klage f.eks. over “Zoom træthed” i forbindelse med fjernundervisning. De, der forsker i pædagogiske spørgsmål omkring onlineundervisning, skriver Flydal, bør også se nærmere på, om der er en faktor, de har overset: de biologiske virkninger af strålingen.
Hvad kan man selv gøre?

 • For at reducere EMF-eksponeringen kan du udskifte Wi-Fi med Ethernet-kabler
 • Slå bredbånd fra på din mobil. Gennemse i stedet på den kablede pc
 • Sig nej til de tilbud, der nu kommer om “fast trådløst bredbånd”
 • Reducere mobilopkald (f.eks. skift til fastnet eller fiberbredbånd i stedet)
 • Brug et headset med en ledning, når du stadig bruger din mobiltelefon, og placer mobiltelefonen længere væk, når den ikke er nødvendig
 • Få mus og tastatur med kabel i stedet for trådløst
 • Sluk alt trådløst om natten
 • Få mikrobølgerne fra Smart Meter måleren stoppet

Kilder:
1) https://einarflydal.com/2021/03/20/spekulasjon-om-hjemmekontor-skole-og-smitte/
2) UROPAEM EMF-retningslinjer 2016 for forebyggelse, diagnosticering og behandling af EMF-relaterede helbredsproblemer og sygdomme. Side 12.
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2021/03/europaem-emf-vejledning-dansk-v3-m-bilag-27072017-1.pdf
3) https://smartech.gatech.edu/handle/1853/61946

Forskningsmæssigt overblik

“Prioritering af sundhedsresultater ved vurdering af virkningerne af eksponering for radiofrekvente elektromagnetiske felter: En undersøgelse blandt eksperter”

Ny forskningsrapport om de sundhedsmæssige konsekvenser ved elektromagnetisk stråling: En undersøgelse blandt eksperter.
Det mest interessante er nok de der står bag undersøgelsen: 4 medlemmer er en del af ICNIRP, mens en femte er WHO observatør i ICNIRP. (1)
“Prioritizing health outcomes when assessing the effects of exposure to radiofrequency electromagnetic fields: A survey among experts”
Science Direct, januar 2021 (2)

Abstrakt
“Eksponeringen for radiofrekvens (RF) elektromagnetiske felter (EMF) (frekvenser på 100 kHz til 300 GHz) har været støt stigende. Ud over varmerelaterede virkninger af RF EMF, kan andre endnu uspecificerede biologiske virkninger, eksistere, som muligvis kan føre til sundhedsmæssige virkninger. I betragtning af det store antal sundhedsmæssige endepunkter, der er blevet undersøgt, ønskede vi at prioritere dem, der ville fortjener systematiske vurderinger.
Vi har udarbejdet en liste over alle sundhed endepunkter der er rapporteret i litteraturen, og vi bad 300 RF EMF eksperter og forskere om at prioritere disse sundhedsmæssige virkninger for systematisk gennemgang som kritisk, vigtig eller ligegyldig. Vi bad også eksperterne om at give begrundelsen for deres prioritering.
Af de 300 RF EMF eksperter vi spurgte, reagerede 164 (54%). De vurderede kræft, varmerelaterede virkninger, negative fødselsresultater, elektromagnetisk overfølsomhed, kognitiv svækkelse, negative graviditetsresultater og oxidativt stress som resultater, der er mest kritiske med hensyn til RF EMF-eksponering. For disse resultater er der behov for systematiske revisioner. For de varmerelaterede resultater baserede eksperterne deres rangordning af de kritiske resultater på, hvad der er kendt fra mennesker eller dyreforsøg, og for kræft og andre resultater baserede de deres vurdering også på offentlighedens bekymring.
For at vurdere sundhedsrisici ved en eksponering på en robust måde er det vigtigt at prioritere de sundhedsmæssige resultater, der bør revideres systematisk. Her har vi vist, at det er muligt at gøre det på en inklusiv og gennemsigtig måde.”

Erklæring om konkurrerende interesser (ifølge Science Direct):
Forfatterne erklærer følgende finansielle interesser / personlige relationer, som kan betragtes som potentielle konkurrerende interesser:
Jos Verbeek: ingen.
Gunnhild Oftedal: GO er medlem af Den Internationale Kommission for Ikke-Iionisering strålingsbeskyttelse (ICNIRP). Hun har været medlem af grupper udpeget af norske myndigheder til at vurdere potentielle sundhedsmæssige virkninger af ikke-iioniserende elektromagnetiske felter.
Maria Feychting: MF var næstformand (maj 2016 – maj 2020) under Den Internationale Kommission for Ikke-Iionisering af Strålingsbeskyttelse (ICNIRP), et uafhængigt organ, der fastsætter retningslinjer for ikke-ioniserende strålingsbeskyttelse. Hun har fungeret som rådgiver for en række nationale og internationale offentlige rådgivende og forskning styringsgrupper om de potentielle sundhedsmæssige virkninger af eksponering for ikke-iioniserende stråling.
Eric van Rongen: Var var formand (maj 2016 – maj 2020) i Den Internationale Kommission for Ikke-Iionisering af Strålingsbeskyttelse (ICNIRP) og er i øjeblikket næstformand. Han er også medlem af Det Videnskabelige Råd for Den Svenske Strålingssikkerhedsmyndighed.
Maria Rosaria Scarfi: MRS er i Det Videnskabelige Råd for den svenske Strålingssikkerhedsmyndighed for at udarbejde rapporter om evalueringen af den videnskabelige litteratur vedrørende elektromagnetiske felter og sundhed.
Simon Mann: SM er medlem af Den Internationale Kommission for Ikke-Iioniserende Strålingsbeskyttelses (ICNIRP) videnskabelige ekspertgruppe. I Storbritannien er han sekretær for Udvalget for Medicinske Aspekter af Stråling i Miljø, og han var sekretær (indtil 2017) for den rådgivende gruppe om ikke-ioniserende stråling. Alle andre forfattere har erklæret ingen interessekonflikt.
Rachel Wong: ingen.
Emilie van Deventer: ingen.

Kilder:
1) https://nejtil5g.dk/dokumenter/internationale-graensevaerdier-for-mikroboelgestraaling/
2) https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412020322558
Se også:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/eksperterne/

Det Hollandske Sundhedsråd

Det Hollandske Sundhedsråd offentliggjorde den 2. september 2020 en længe ventet sundhedsfaglig rapport om 5G. Sundhedsrådet klassificerede en række mistænke lidelser som mulige sundhedsskadelige begrundet med de videnskabelige studier, der indgik i Sundhedsrådets gennemgang af forskningen.

Forhold til sygdomme, tilstande og biologiske processer.
Udvalget har analyseret data fra undersøgelser om forholdet mellem sundhedsresultater og eksponering for elektromagnetiske felter i tre frekvensbånd, der dækker de frekvenser, der skal bruges af 5G:

• 700 MHz til 2200 MHz;
• 2,2 GHz (= 2200 MHz) til 5,0 GHz;
• 20 GHz til 40 GHz.
Undersøgelser af opvarmningseffekter i kroppen eller kropsdele, der kan forekomme ved eksponering over de nuværende grænser (se afsnit 1.4), og som det tidligere er videnskabeligt påvist, at de eksisterer, er udelukket, ligesom undersøgelser af terapeutiske virkninger af radiofrekvente elektromagnetiske felter. Ved analysen af ​​dataene har udvalget skelnet mellem sygdomme og tilstande på den ene side og biologiske processer på den anden.”

Følgende lidelser og påvirkninger hos mennesker må formodes at være forårsaget af elektromagnetisk stråling ifølge rapporten:

 • Kræft.
 • Adfærdsændringer.
 • Kognitive forstyrrelser.
 • Påvirkning af blod-hjerne-barrieren.
 • Påvirkning af hjernesignaler.
 • Søvnpåvirkning.
 • Neurodegeneration (hjernelidelser som fx. Alzheimers).
 • ​​Påvirkning af hjernevævets gener.
 • Blodpåvirkning.
 • Oxidativt stress.
 • Graviditets- og fødselsdefekter.
 • Fertilitetsproblemer.

Studiegennemgangen fandt dog ingen påvirkning af hormon- eller immunsystemet, blodtrykket, øjnene eller hørelsen. I andre kategorier er der så lidt forskning, at der ikke kan træffes nogen konklusion.

De enkelte rapporter finder du her:
https://www.healthcouncil.nl/documents/advisory-reports/2020/09/02/5g-and-health
Der er tale om tre rapporter:
“Executive summary”, ” The Advisory report – 5G and health” og “Background document to the advisory report 5G and health”. De vedhæftede skemaer/tabeller stammer fra “The Advisory report – 5G and health”.

For hver af de undersøgte sygdomme eller tilstande har komitéen anført i tabel 2, hvor stærk den videnskabelige evidens er for faren – potentialet til at forårsage uønskede helbredseffekter: er der nogen sammenhæng med eksponering for elektromagnetiske felter? For kræft viser tabel 2 og baggrundsdokumentet kun de publikationer, der er kommet siden 2015, og som ikke var med i de tidligere rapporter; klassificeringen tager dog også højde for de undersøgelser, der blev vurderet i, og konklusionerne fra disse tidligere rapporter.
Health Council of the Netherlands. 5G and health.
The Hague: Health Council of the Netherlands, 2020; publication no. 2020/16e
Udvalget har anført i tabel 3, om elektromagnetiske felter ved en eller flere af de undersøgte frekvenser har potentialet til at være relateret til en ændring i de undersøgte biologiske processer.
Health Council of the Netherlands. 5G and health.
The Hague: Health Council of the Netherlands, 2020; publication no. 2020/16e

Det hollandske sundhedsråd
Sundhedsrådet er et uafhængigt videnskabeligt rådgivende råd, hvis juridiske opgave er at rådgive regering og parlament inden for det brede område for folkesundhed og sundhedspleje. Medlemskabet af det hollandske sundhedsråd afgøres andet steds, og ikke af medlemmerne eller udvalget selv. Der deltager således forskere med forskellige meninger og det endelige resultat af debatten er derfor et videnskabeligt kompromis.

Komitéen for elektromagnetiske felter (EMF)
Det er EMV-udvalgets opgave nøje at overvåge den videnskabelige udvikling, periodisk rapportere om dette og besvare anmodninger om rådgivning. Rådet arbejder sammen med videns platformen for elektromagnetiske felter. Komiteen består af 9 medlemmer, to sekretærer samt 2 observatører.

Komitéens medlemmer og ICNIRP:
Eric van Rongen: den ene af ​​de to sekretærer i den nederlandske komité for EMF. Formand for ICNIRP siden 2016 og næstformand fra 2020. Han var stadig formand under udarbejdelsen af ​​2020. Har længe været medlem af industriorganisationen IEEE, som repræsenterer militær-, tele- og el-industrien.
Anke Huss: Institut for Risikovurderingsvidenskab, University of Utrecht, også medlem af ICNIRP.
Zenon Sienkiewicz: inviteret med som ekspert af den nederlandske komité for EMF. Han var medlem af ICNIRP under udarbejdelsen af ​​ICNIRP 2020-retningslinjerne.
Under udarbejdelsen af ​​udtalelsen deltog observatører fra det hollandske ‘Agentschap Telecom’, der er en del af ministeriet for økonomiske anliggender og klima.

Mikrobølgestrålings biologiske virkning – et forskningsmæssigt overblik:

https://www.stopsmartmeter.dk/Biologiske_Virkninger.html

En skam, at vi holder fast i en sådan “strålebeskyttelse”!

Einar Flydal. 5. juni 2020.

Mange studier har for længst vist at sundhedsproblemer falder med afstanden fra mobilmasten. Alligevel tilbyder sundhedsvæsenest i Norge kun kognitiv terapi… (fra Santini et al 2001)

Se nøje på grafen: Den viser med al den klarhed, man kunne ønske sig, at de sundhedsmæssige problemer, som vi længe har kendt, kan knyttes til mikrobølger, hvilket falder med afstanden fra mobil basisstation til bolig. På trods af at eksponeringen ligger langt under de aktuelle grænseværdier. En række undersøgelser viser det samme billede. Grænseværdierne ser derfor ikke ud til at være begrænsende for sundhedsmæssige problemer. Enkelt nok.

Kilder:
1) https://einarflydal.com/2020/06/05/for-en-skam-at-vi-holder-oss-med-et-slikt-stralevern/
2) https://www.iddd.de/umtsno/Santini.pdf

ATHEM forskningsprojektet “Undersøgelse af athermale virkninger af elektromagnetiske felter i mobilkommunikation”

Mens vi venter på den tyske rapport om 5G og mobilkommunikation – ATHEM 3

Næppe noget andet videnskabsområde er så kontroversielt som forskning i 5G/mobilkommunikation. Er teknologien i sin nuværende form virkelig forenelig med sundhed og miljø?

Det nye banebrydende studie ATHEM 3 (Athermische Wirkungen elektromagnetischer Felder im Mobilfunkbereich), som præsenteres for offentligheden for første gang i Goethe-museet den 14. oktober 2022, (1) går sin egen vej og er formentlig enestående på verdensplan. Forskerholdet aflægger rapport på konferencen. ATHEM-2 ATHEM-2-forskningsprojektet om “Undersøgelse af athermale virkninger af elektromagnetiske felter i mobilkommunikation”, (2) der blev offentliggjort i august 2016, bekræftede et stort antal tidligere undersøgelser, der peger på sundhedsrisici ved øget strålingseksponering. (3)

Projektet fra General Accident Insurance Institute (AUVA) sammen med Medical University of Vienna (koordinering: Wilhelm Mosgöller) og Seibersdorf Laboratories GmbH fokuserede på mulige kognitive svækkelser og genotoksicitet.

Undersøgelserne begrunder ifølge forfatterne blandt andet “… en potentiel risiko for udsatte personer” samt hastende forebyggende og forebyggende foranstaltninger, navnlig med hensyn til børn og unge.

Fra forskningsrapporten:

I dette projekt er der forekommet signifikante effekter af eksponering for HF-EMF både kognitionsstudierne og fra et cellebiologisk synspunkt. Derudover observerede vi essentielle cellulære mekanismer, der kan bekræfte DNA-læsionerne som plausible. De vigtigste observationer er: 1. Eksponering for radiofrekvensfelter kan føre til oxidative læsioner af DNA. 2. Som følge heraf anvendes meget specifikke reparationsmekanismer.

Eksponeringseksperimenterne på frivillige gav bevis for, at eksponering forårsager celleforandringer. Ændringerne var mere udtalte hos forsøgspersoner, der har tendens til at foretage mange telefonopkald. Det kan betragtes som en indikation af akkumulering af RF-EMF eksponeringsrelaterede celleforandringer …

Se den korte introduktions video (21 min). Den er på tysk, men med undertekster: https://youtu.be/j3aPL0j6JTs

Forskningsprojektets sammenfatning: ATHEM-2-projektet for “Undersøgelse af ikke-termiske effekter af elektromagnetiske felter i mobilkommunikation” er en fortsættelse af ATHEM-1 forskningsprojektet (2002-2008). Mobiltelefoner udsender og modtager radiofrekvente elektromagnetiske felter (RF-EMF). Den, der bruger en mobiltelefon, er udsat for disse felter.

Udover at undersøge kognitive effekter var ATHEM-2-projektet optaget af, hvorvidt og hvordan RF-EMF-eksponering ændrer celler i den menneskelige krop. Et fokus i projektet var på laboratorieundersøgelser af cellulære mekanismer for mulige genotoksiske effekter. Til kvalitetssikring blev de planlagte undersøgelser på forhånd undersøgt af eksterne eksperter. Alle eksperimenter blev udført “dobbeltblind”. Hverken de frivillige eller videnskabsmændene, der var involveret i eksperimentet, kendte til eksponeringsforholdene under eksponering og prøveforberedelse.

Til de menneskelige forsøg på frivillige blev kindslimhinden blotlagt i to timer fem på hinanden følgende dage. Den ueksponerede modsatte kind fungerede som kontrol. Effekter på kognitiv hjernepræstation blev undersøgt under denne eksponering. Eksponering reducerede reaktionstiden, mens fejlfrekvensen steg. I mere komplekse processer såsom hukommelsestest øger eksponering både reaktionstider og fejlfrekvenser. Orale slimhindeceller blev fjernet og analyseret to og tre uger efter RF-EMF eksponering. Der var mindre genotoksiske og cytotoksiske effekter og indikationer på en ophobning af eksponeringseffekterne.

In vitro laboratorietestene for genotoksicitet bekræftede eksistensen af ​​følsomme og strålingsufølsomme celler. Eksistensen af ​​en latensperiode (begyndelsen af ​​eksponeringen indtil virkningerne viser sig) blev også bekræftet. Som en cellulær mekanisme – altså hvordan DNA-ændringer kan forekomme i følsomme celler – fandt man ud af, at HF-EMF-eksponering kan oxidere DNA’et og dermed gøre det skrøbeligt. I celler under yderligere stress øgede RF-EMF-eksponering DNA-brudhastigheden. Vi observerede celler, der aktiverede specifikke cellulære reparationsmekanismer under RF-EMF-eksponering. På den ene side bekræfter dette fund, at der er opstået DNA-skade, og på den anden side understøtter antagelsen om, at det kan repareres. Sådanne ændringer i DNA’et er forsvundet efter cirka to timer.

Ingen af ​​de fundne effekter tillader konklusion af direkte skadelige virkninger. De udgør dog en potentiel risiko for udsatte personer. Iagttagelse af simple forholdsregler for at reducere eksponeringen kan minimere denne risiko. Konkrete forholdsregler omfatter blandt andet ikke at bære mobiltelefonen på kroppen, men i tasken og bruge håndfri indstilling eller headset, når du foretager opkald.

Kilder:
1) https://kompetenzinitiative.com/duesseldorf-2022/
Programmet på engelsk:
https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Goethe_Museum_Du%CC%88sseldorf_Program_engl.pdf
2) ATHEM-2 Untersuchung athermischer Wirkungen elektromagnetischer Felder im Mobilfunkbereich, 2016:
https://kompetenzinitiative.com/wp-content/uploads/2019/08/auva_R70_ATHEM-2_web.pdf
3) ATHEM 1 (2009): “De konflikter, der følger af forskellige synsvinkler og interesser, udgør en udfordring for videnskaben, for så vidt som tidligere undersøgt og konventionel viden næppe er tilstrækkelig til at få klare udsagn. ATHEM-forskningsprojektet havde derfor til formål at undersøge eksplosive spørgsmål om mulige interaktioner mellem HF-EMF og biologi.”
https://docplayer.org/10569326-Report-untersuchung-athermischer-wirkungen-elektromagnetischer-felder-im-mobilfunkbereich-athem-nummer-47-allgemeine-unfallversicherungsanstalt.html

Elektromagnetisk stråling på grund af mobil-, Wi-Fi- og Bluetooth-teknologier: Hvor sikre er vi?

“Den elektromagnetiske stråling (EMR), der udsendes fra trådløse kommunikationsmoduler i forskellige IoT-enheder (især brugt til sundhedsanvendelser på grund af deres nærhed til kroppen) er blevet identificeret af forskere som biologisk farlige for mennesker såvel som andre levende væsener.
Forskellige lande har forskellige regler for at begrænse strålingstæthedsniveauer forårsaget af disse enheder. Den stråling, der absorberes af et individ, afhænger af forskellige faktorer, såsom den enhed, de bruger, hvor tæt på den anvendes, typen af ​​antenne, den relative orientering af antennen på enheden og mange flere faktorer.
Der findes adskillige standarder, som har forsøgt at kvantificere strålingsniveauerne og komme med sikre grænser for EMR-absorption for at forhindre menneskelig skade. I dette arbejde bestemmer vi strålingsbekymringsniveauerne i flere scenarier ved hjælp af en håndholdt strålingsmåler ved at korrelere resultaterne med flere internationale standarder, der bestemmes på grundlag af grundigt videnskabeligt bevis. Denne undersøgelse analyserer også EMR fra almindelige enheder, der bruges i det daglige, såsom smartphones, laptops, Wi-Fi-routere, hotspots, trådløse øretelefoner, smartwatches, Bluetooth-højttalere og andet trådløst tilbehør ved hjælp af en håndholdt radiofrekvensstrålingsmåleenhed. Proceduren, der følges i dette papir, er så detaljeret, at den også kan bruges af offentligheden som en tutorial til at evaluere deres egen sikkerhed med hensyn til EMR-eksponering. Vi præsenterer en oversigt over de mest fremtrædende sundhedsfarer, der har været kendt for at opstå på grund af EMR-eksponering. Vi drøfter også nogle individuelle og kollektive menneskecentriske beskyttelses- og forebyggelsesforanstaltninger, der kan træffes for at reducere risikoen for EMR-absorption. Denne artikel analyserer strålingssikkerhed i pre-5G-netværk og bruger den indsigt, der er opnået til at rejse værdifulde bekymringer vedrørende EMR-sikkerhed i de kommende 5G-netværk.”

Fra artiklens abstract 27. februar 2020.
Kilder:
https://ieeexplore.ieee.org/document/9016183
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=9016183
https://einarflydal.com/2020/03/09/ieee-publiserer-sterk-advarsel-mot-alle-tradlose-dingser/

EMR readings on different parts of the body while wearing bluetooth earphones (in μW/m2).
EMR readings at different points of in a collective exposure scenario (in μW/m2).

Målbart faktum: Trådløs udrulning forandrer det fysiske miljø radikalt

Telemasternes og Wi-Fi-routernes stråling kaldes for svag, og det gør mobiltelefonernes også. Men hvad er det svagt i forhold til?

“I et forskningsprojekt hos det statslige finske strålingsagentur STUK, udførte biokemikeren Dariusz Leszczynski i 2008 et forsøg, der viste, at menneskeceller i laboratorieprøver viste stressrespons under bestråling.
Forsøgsresultatet udgør en begrænset viden om strålingseffekter. Men den mangeårige professor ved Helsingfors Universitet og tidligere Harvard-forsker pointerer, at stressrespons hænder, når celler beskytter sig mod potentielle trusler.
Forskerne David O. Carpenter og Priyanka Bandara, som i 2018 bragte grafikken i forskertidsskriftet The Lancet, vedhæftede en klar pointe: Den kunstige elektromagnetisme er forurening.
Forurening er noget, der er miljøfremmed og som har potentiale til at gøre skade.”


Kilder:
https://www.dnaindia.com/technology/report-use-of-cell-phones-increases-cancer-risk-2011557
https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(18)30221-3/fulltext
https://tabttraad.home.blog/2019/12/06/maalbart-faktum-traadloes-udrulning-forandrer-det-fysiske-miljoe-radikalt/?

EMF-portal – litteraturdatabasen med fortegnelse over 30.563 publikationer og 6.676 oversigter over individuelle videnskabelige undersøgelser af virkningerne af elektromagnetiske felter.

Internet platformen EMF-portal fra RWTH Aachen University opsummerer systematisk videnskabelige forskningsdata om virkningerne af elektromagnetiske felter (EMF). Al information stilles til rådighed på både engelsk og tysk.
Kernen i EMF-portalen er en omfattende litteraturdatabase med en opgørelse af 30.888 publikationer og 6.706 oversigter (pr. 31. marts 2020) over individuelle videnskabelige undersøgelser af virkningerne af elektromagnetiske felter. Antallet af publikationer vedrører alle typer undersøgelser af alle EMF-frekvenser.

EMF-portalen specificerer klart, at antallet af undersøgelser, der undersøger virkningerne af EMF, der bruges i trådløse kommunikationsenheder og netværk på 1G – 4G, er relativt lille (data pr. 31. marts 2020), i alt 1632 studier.

Ud af 1632 studier finder man 307 befolkningsstudier, hvoraf de 116 undersøger, om der er sammenhængen mellem elektromagnetiske felter og hjernekræft.
Antallet af eksperimentstudier udgør 1325. 411 studier, for eksempel, undersøger påvirkningen af cellers DNA.
Det halter alvorligt med 5G-relevante studier. Man finder kun 133 studier, som knytter sig til kommende 5G-frekvenser over 6 Gigahertz.

Som adjungeret professor ved University of Helsinki Dariusz Leszczynski skriver på sin blog:
“Enhver, der hævder, at vi ved nok til at sikre, at ICNIRPs sikkerhedsretningslinjer, de gamle og de nye, beskytter alle brugernes helbred, uanset alder, køn eller sundhedsstatus, vildleder brugerne. ICNIRPs sikkerhedsretningslinjer, der anbefales verdensomspændende af WHO, er baseret på antagelser og ikke på de tilstrækkeligt strenge videnskabelige beviser.”
https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2020/03/31/fact-check-there-are-no-30-000-studies-on-health-effects-of-emf-used-in-wireless-communication/

Du kan søge under emner eller efter konkrete stikord.
https://www.emf-portal.org/en

Voksende bevis for, at mikrobølgestråling forårsager oxidativt stress, DNA-beskadigelse og skadelige virkninger på hjernen.
Størstedelen af ​​forskningen viser, at mikrobølgestråling fra trådløs teknologi forårsager skadelige virkninger. Det viser en sammenligning af 944 undersøgelser offentliggjort mellem 1990 og juli 2020, der undersøgte, om stråling forårsager oxidativt stress, DNA-beskadigelse og skadelige virkninger på hjernen.

Her er resultatet sammenligningen (her fra Stralskyddsstiftelsen) :

Radiofrekvent/mikrovågsstrålning: 75% (711) av totalt  944 studier visar signifikanta effekter

Av dessa 944 studier framkommer följande resultat:

 • Oxidativ stress: 91% (240) av totalt 261 studier visar signifikanta effekter.
 • Genetiska effekter: 65% (226) av totalt 348 studier visar signifikanta effekter varav 65% (72) av 110 visar skador på DNA.
 • Neurologiska effekter: 73% (245) av totalt 335 studier visar signifikanta effekter.

Lågfrekventa magnetfält:, 87% (611) av totalt 705 studier visar signifikanta effekter

Av dessa 705 studier framkommer följande resultat:

 • Oxidativ stress: 89% (235) av totalt 263 studier signifikanta effekter
 • Genetiska effekter: 78% (160) av totalt 204 studier visar signifikanta effekter varav 73% (46) av 63 studier visar DNA-skador
 • Neurologiska effekter: 91% (216) av totalt 238 studier visar signifikanta effekter.

Kilder:
https://www.stralskyddsstiftelsen.se/vaxande-bevis-mikrovagsstralning-orsakar-oxidativ-stress-dna-skador-och-skadliga-effekter-pa-hjarnan/
https://www.saferemr.com/2018/02/effects-of-exposure-to-electromagnetic.html
https://bioinitiative.org/updated-research-summaries/

THE BIOINITIATIVE REPORT 2012

Henry Lai’s Research Summaries
Dette er uvurderlige sæt abstrakter (databaseret for at være søgbare), der dækker den videnskabelige RFR-litteratur, såvel som samlinger af videnskabelige abstracts om oxidative effekter (fra både RFR og ELF), og et sæt specifikt for elektrohypersensitivitet. New comet assay abstracts til RFR og ELF tilføjes i 2017.
https://bioinitiative.org/research-summaries/

RF-farvekort – de biologiske effekter

RF-farvekort opsummerer mange undersøgelser, der rapporterer biologiske effekter og skadelige sundhedseffekter, der er relevante for celletårne, WI-FI, ‘smarte’ trådløse hjælpemåler, trådløse bærbare computere, babymonitorer, mobiltelefoner og trådløse telefoner.
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2020/03/BioInitiativeReport-RF-Color-Charts-5.pdf

Dr. Zorach (“Zory”) R. Glasers historiske arkiv om effekten af elektromagnetiske stråling.

Dr. Zorach (“Zory”) R. Glaser donerede sine RF / mikrobølge-forskningsarkiver (1) om virkningerne af elektromagnetisk og radiofrekvent stråling til Associate Professor Magda Havas fra Trent University. (2)
Dr. Glaser samlede mere end 6.000 dokumenter, der omfatter forskning fra Østeuropa og det tidligere Sovjetunionen, fra det amerikanske militær, og fra den amerikanske regering, dokumenter, der har haft begrænset distribution.
Den amerikanske regering og militæret var klar over de skadelige virkninger for mere end 50 år siden. Interne forsøg på at advare centrale militære og statslige udvalg, om at denne stråling var skadelig, og at retningslinjerne skulle reduceres, gik dog upåagtet hen.
Glaser (3) udarbejdede sit første bibliotek med radiofrekvens (RF) / mikrobølge bioeffekter i 1971 (PDF, 12,7 MB) som et resultat af sin ph.d.
Hans undersøgelser af ikke-ioniserende strålingseksponering fra RF / mikrobølgekilder – og potentielle bivirkninger på militært personel – førte til udviklingen af ​​RF-bioeffektlaboratoriet ved Naval Medical Research Center.
Herefter finansierede, styrede og udførte han forskning i RF / mikrobølge bioeffekter ved flådens bureau for medicin og kirurgi (som Radiation Medicine Program Assistant) og derefter ved Naval Medical Research and Development Command som Radiation Program Manager og som ansvarlig officer og seniorforsker (ved det ikke-ioniserende strålingsbioeffekt laboratorium ved Naval Surface Weapons Center).
Derefter overgik han til US Public Health Service og begyndte at arbejde som leder af RF / Microwave Radiation Criteria Document for National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), hvor han fortsatte sin forskning i menneskers sundhedseffekter af radiofrekvens. og mikrobølgestråling.
Senere flyttede han til Bureau of Radiological Health, hvor han fungerede som eksekutivsekretær for Udvalget for Teknisk Elektronisk Produktstrålingssikkerhed (et rådgivende udvalg til kommissæren for U.S. Food and Drug Administration, FDA).
Et par år senere blev han associeret direktør for afdelingen for biovidenskab ved National Center for Medical Devices and Radiological Health, hvor han havde ansvar for (blandt andet) at evaluere / vurdere sikkerheden og effektiviteten af ​​applikationer til enheder, der brugte eller genererede elektromagnetiske energier til diagnosticering og / eller behandling af sygdom.
Grundet de oprindelige dokumenters tilstand og læsbarhed kan kvaliteten af de OCR-scannede PDF-filer, der findes i arkivet, varierer. (4)
Kilder:
1) https://zoryglaser.com/zory-archives-author/
2) https://magdahavas.com/
3) https://zoryglaser.com/
4) https://magdahavas.com/from-zorys-archive/introduction-to-from-zorys-archive/

Forskning.dk: Fokus på stråling: EMR-skadeeffekter i over 100 studier de seneste 15 år. Oversigt på dansk:
http://forskning.dk/straaling-emr-skadeeffekter-100-studier-seneste-15-aar/

Forskning.dk: Det trådløse samfund: Stråling stresser kroppen og giver celleskader. John Jalving, Speciallæge i Almen Medicin, Lektor emeritus ved Syddansk Universitet. Opdateret 30. marts 2019.
http://forskning.dk/traadloese-samfund-skaber-stress/

Uddybende overigt. Environmental Health Trust: Peer Reviewed Published Science on Radiation from 4G/5G “Small” Cell Wireless Antennas:
https://ehtrust.org/peer-reviewed-published-science-on-radiation-from-4g-5g-small-cell-wireless-antennas/

Effects of Exposure to Electromagnetic Fields: 833 Studies. 2. juni 2018.
https://www.saferemr.com/2018/02/effects-of-exposure-to-electromagnetic.html

Prof. Henry Lai, PhD (Ret.) Department of Bioengineering University of Washington Seattle: Neurological Effects of Non-Ionizing Electromagnetic Fields. 2014 Supplement.
https://bioinitiative.org/wp-content/uploads/pdfs/sec09_2012_Evidence_Effects_Neurology_behavior.pdf

David O. Carpenter , Harvard uddannet læge og professor , publicerede 1. december 2018 en advarsel mod 5G og den øvrige, trådløse infrastruktur i verdens førende medicinske tidsskrift The Lancet.
Bandara P, Carpenter DO. Planetary electromagnetic pollution: it is time to
assess its impact. Lancet Planet Health. 2018 Dec;2(12). www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30526934

Protect Your Family from EMF Pollution
https://www.emfanalysis.com/research/

Videnskabsmænd: Wi-Fi en risiko for sundheden. Folk står over for en lang række sygdomme, der spænder fra hjernetumorer og leukæmi til nedsat hukommelse og koncentration, i takt med de bliver mere og mere udsat for „elektrosmog“ fra den globalt ekspanderende Wi-Fi-netværk, advarer forskere i Skandinavien. Free21. 2. okt. 2017.
http://www.free21.org/wp-content/uploads/2017/10/03-Hansen-Elektrosmog-DK.pdf

The Hidden Dangers of Cell Phone Radiation
Interview med Dr. George Carlo, LE Magazine August 2007
https://betweenrockandhardplace.files.wordpress.com/2014/08/george-carlo-interview-le-pageid-115005.pdf

Om industri forskeren Alex Lerchl:

I artiklen medvirker Alex Lerchl. Lerchl er industri talsmand gennem en længere årrække og bla. kendt for at forfølge andre forskere. I 2015 tabte han et injurie søgsmål, grundet hans involvering i at feje EU’s 20 mio store REFLEX studie fra 2004 ind under gulvtæppet med en større hetz med falske anklager. Desuden blev han droppet til WHO’s IARC ekspert panel i 2011 grundet hans tilknytning til industri og generelle adfærd.

ITEM replikations studiet (2015):
At Lerchl var blevet sat under lup gjorde desuden, at han ikke kunne fuske med resultatet af hans replikations studie fra 2015, som replikerede ITEM studiet fra 2010. Hensigten var at modbevise 2010-studiet, men han fandt med 2015 studiet præcis samme resultat som 2010 studiet: At ikke ioniserende elektromagnetisk stråling (trådløs teknologi) accelerer cancer/tumor vækst (i dette tilfælde i mus)
Kilde:
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0006291X15003988

Lerchl tabte i 2015 injuriesag mod EU’s REFLEX studie fra 2004:
https://kompetenzinitiative.com/wissenschaft/ueberraschte-oeffentlichkeit/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0006291X15003988
https://pandora-foundation.eu/2013/02/01/hamburg-district-court-confirms-reflex-results/

EU’s REFLEX rapport fra 2004, som fandt DNS/celle-skader findes her:
https://kompetenzinitiative.com/wissenschaft/reflex-studie-gentoxisches-potenzial-hochfrequenter-emf/
https://pandora-foundation.eu/2013/02/01/hamburg-district-court-confirms-reflex-results/

Mobilmaster

Se mere om mobilmaster her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/mobilmaster-sundhedsrisici-ejendomsvaerdi-og-hvad-kan-du-gore-ved-det/

Argumentet for tætliggende basestationer er ikke gyldigt

Radiofrekvensstråling fra nærliggende mobiltelefonbasestationer – en sammenligning af en lav- og en højeksponeret lejlighed.
Koppel m.fl. august 2019.
Abstrakt.
Radiofrekvens (RF) stråling i frekvensen område på 30-300 GHz er siden 2011 blevet klassificeret som værende et ‘muligt’ humant kræftfremkaldende stof ,gruppe 2B, af det internationale agentur for kræftforskning (IARC) hos WHO. Dette var baseret på en række humane epidemiologiske undersøgelser af forøget risiko for gliom og akustisk neuroma. Baseret på yderligere human
epidemiologiske undersøgelser og dyreforsøg, er beviserne på RF
strålingskarcinogenese steget siden 2011. Tidligere måleundersøgelser, har indikeret, at der er høje miljømæssige RF-strålingsniveauer til stede i visse områder af Stockholm Sverige, inklusive i en lejlighed. Rumlig felt fordelingsmålinger blev udført i det tidligere målte lejlighed i Stockholm, der udstillede højt RF-stråling fra nærliggende basestationer. Baseret på RF bredbåndsanalysator spotmålinger, den maksimale indendørs E-felt toppet ved 3 V m-1 i soveværelset på 7. sal. Det maksimalt udendørs eksponeringsniveau på 6 V m-1 blev fundet på 8. sal balkon, beliggende i samme højde og kun 6,16 m væk fra basestationens antenner. Til sammenligning, blev en måling foretaget i en lejlighed med lav eksponering i
Stockholm. Her var det maksimale indendørs felt 0,52 V m-1 målt i hjørnevinduet med direkte synslinie til nabohuset med antenner til basestationen for mobiltelefoni. Det maksimale udefelt på 0,75 V m-1 blev målt på altanen der vender mod samme bygning ved siden af ​​med mobil telefonbasestationsantenner. Minimumsfeltet på 0,10 V m-1 blev registreret på lejlighedsområdet tættest på centrum af bygningen, der demonstrerer indendørs afskærmningseffekter vægge. Der blev opnået god mobiltelefonmodtagelse i begge lejligheder.
Installationen af basestationer på risikable steder kan derfor ikke retfærdiggøres ved argumentet om krav om gode modtagerforhold.
Kilder:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31612047/

Radiofrekvent stråling fra nærliggende basestationer giver høje niveauer i en lejlighed i Stockholm, Sverige: En caserapport

Lennart Hardell, Michael Carlberg, Lena K Hedendahl, 15. maj 2018.
Abstrakt
“Eksponering for radiofrekvent (RF) stråling blev klassificeret i 2011 som et muligt humant kræftfremkaldende middel, gruppe 2B, af Det Internationale Agentur for Kræftforskning fra Verdenssundhedsorganisationen. Bevis for risikoen for kræftrisiko er siden blevet styrket. Eksponeringen ændrer sig på grund af den hurtige udvikling af teknologi, hvilket resulterer i øget omgivende stråling. RF-stråling med tilstrækkelig intensitet opvarmer væv, men energien er utilstrækkelig til at forårsage ionisering, derfor kaldes den ikke-ioniserende stråling. Disse ikke-termiske eksponeringsniveauer har resulteret i biologiske effekter hos mennesker, dyr og celler, herunder en øget kræftrisiko. I denne undersøgelse blev niveauerne af RF-stråling målt i en lejlighed tæt på to grupper af mobiltelefonbasestationer på taget. Der blev foretaget 74.531 målinger svarende til ~ 83 timers optagelse. Det samlede gennemsnitlige RF-strålingsniveau var 3.811 µW / m2 (interval 15.2-112.318 µW / m2) til måling af hele lejligheden inklusive balkoner. Særligt høje niveauer blev målt på tre altaner og 3 på 4 soveværelser. Det samlede gennemsnitlige RF-strålingsniveau faldt med 98%, når de målte nedlink fra basestationerne for 2, 3 og 4 G blev ignoreret. Resultaterne diskuteres i relation til de skadelige helbredseffekter af ikke-termisk RF-stråling. På grund af den nuværende høje RF-stråling er lejligheden ikke egnet til langvarig ophold, især for børn, der kan være mere følsomme end voksne. For en endelig konklusion med hensyn til effekten af ​​RF-stråling fra nærliggende basestationer, ville en mulighed være at slå dem fra og gentage målingerne. Den enkleste og sikreste løsning ville dog være at slukke for dem og demontere dem.”
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29725476/

Immun systemet

Mobiltelefonteknologi, strålingseksponering og immunsystemet. Hvad studiesituationen siger siden 80’erne i forrige århundrede.

Påvirker den ikke-ioniserende stråling fra mobil radio immunforsvaret? Dette spørgsmål er yderst aktuelt i den nuværende situation med en verdensomspændende coronakrise. Den ikke-ioniserende stråling fra mobilradio har været en udbredt miljøfaktor i omkring 20 år. Omfattende forskning har vist, at den svækker immunsystemet og bidrager til modtageligheden for sygdomme i kombination med anden miljøforurening.
diagnose:funk, 15.april 2020
diagnose:funk: Formålet med diagnose:funk er at give information om de sundhedsmæssige og miljømæssige virkninger af elektromagnetiske felter, f.eks. Dem, der er forårsaget af mobiltelefoner, smartphones, mobiltelefonantenner, WLAN, DECT og andre kilder til elektrosmog samt de psykosociale effekter af digitale medier. Målet er at ændre forbrugernes og politikens adfærd og at fremme løsninger til miljøkompatible og fremtidssikre teknologier.
https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail&newsid=1550

Figur 1: Stigningsrater på enkelte subjektivt utvalge sykdomstyper blant sykehuspasienter i tidsrommet 2008-2017 (DESTATIS 2019). W.Kühling, umg 1/2020.

Artiklen findes her i norsk oversættelse med noter og links til videnskabelige artikler.
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2020/05/Diagnose-Funk-m-komm.-EF-20200429-Mobilkommunikasjonsteknologi-strålingsbelastning-og-immunforsvaret-15.04.2020.pdf
https://einarflydal.com/2020/04/29/a-diskutere-om-korona-viruset-skyldes-5g-er-en-avsporing/#more-40042
Den tyske udgave:
Wissenschaft verkehrt, oder: Wie Gesetzgebung und Vollzug wissenschaftliche Erkenntnisse missbrauchen.
Dargestellt am Beispiel elektromagnetischer Felder. Wilfried Kühling. 1/2020
https://www.diagnose-funk.org/download.php?field=filename&id=1020&class=NewsDownload

Forstyrrelse af immunsystemet af elektromagnetiske felter – En potentielt underliggende årsag til cellulær skade og reduktion af vævsreparation, som kan føre til sygdom og svækkelse.

Olle E. Johansson, 23. april 2019
Abstract
Et antal papirer, der beskæftiger sig med virkningerne af moderne, menneskeskabte elektromagnetiske felter (EMF’er) på immun systemet, er sammenfattet i den aktuelle gennemgang. EMF’er forstyrrer immun funktionen gennem stimulering af forskellige allergiske og inflammatoriske responser samt effekter på vævsreparationsprocesser. Sådanne forstyrrelser øger risikoen for forskellige sygdomme, herunder kræft. Disse og EMF-virkninger på andre biologiske processer (f.eks. DNA-skader, neurologiske effekter osv.) rapporteres nu bredt at forekomme ved eksponeringsniveauer markant under de mest aktuelle nationale og internationale sikkerhedsgrænser. Naturligvis er det nødvendigt med biologisk baserede eksponeringsstandarder for at forhindre forstyrrelse af normale kropsprocesser og potentielle uheldige sundhedseffekter af kronisk eksponering. Baseret på denne gennemgang såvel som anmeldelserne i den nylige bioinitiative rapport [http://www.bioinitiative.org/] [C.F. Blackman, M. Blank, M. Kundi, C. Sage, D.O. Carpenter, Z. Davanipour, D. Gee, L. Hardell, O. Johansson, H. Lai, K.H. Mild, A. Sage, E.L. Sobel, Z. Xu, G. Chen, The Bioinitiative Report-A Begrundelse for en biologisk baseret offentlig eksponeringsstandard for elektromagnetiske felter (ELF og RF), 2007)], må det konkluderes, at de eksisterende offentlige sikkerhedsgrænser er utilstrækkelige til beskytte folkesundheden, og at nye offentlige sikkerhedsgrænser såvel som begrænsninger for yderligere anvendelse af ikke-testede teknologier er berettiget.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19398310

Fertilitet, sædkvalitet, ovarie, embryo dysfunktion

En litteraturoversigt

“Nøjagtig reproduktion af vores genetiske materiale fra en generation til den næste garanterer overlevelsen af ​​arten. Dette er den mest afgørende proces, som levende organismer har for at skabe sunde, adfærdsmæssigt passende afkom. Nervesystemet, immunsystemet og det reproduktive system udvikler sig over tid for at skabe en kompleks interaktion mellem molekylær og elektrisk signalering, der giver normal funktion og integration i en voksen. Vi har i mange årtier forstået den skrøbelige karakter af både den føtale udvikling og barnets udvikling. Det er velkendt, at der er kritiske faser i udviklingen af mennesker og dyr, der gør den tidlige periode sårbar for skader. Der er mange kritiske tidspunkter under udviklingen, der kan ændres negativt og permanent ved giftige eksponeringer. Vi er opmærksomme på, at disse inkluderer ioniserende stråling, nogle industrielle og kommercielle kemikalier og pesticider. Vi advarer vores patienter om at undgå disse. Ny forskning afslører, at ikke-ioniserende elektromagnetisk stråling fra trådløse enheder også kan forårsage uheldige biologiske virkninger under reproduktion, som det er vist i den efterfølgende videnskabelige litteratur. Denne forskning styrkes og gengives i forskellige laboratorier internationalt.

I artiklen er litteraturhenvisningerne kategoriseret således:

 • *Embryo Effects
 • *Miscarriage
 • *Ovarian Effects
 • *Reproduction
 • *Sperm Effects Review Articles
 • *Sperm Effects Published Articles

Der henvises endvidere til følgende sider:

https://mdsafetech.org/science/reproductive/

Mænds fertilitet

Olle Johansson: Fuck your telephone

Hvad får en ass. professor Olle Johansson til at sætte en sådan overskrift i Newsvoice den 17. marts 2021? (1)
Såmænd blot denne kendsgerning: “Den nuværende reproduktive situation kan ikke fortsætte meget længere uden at true menneskets overlevelse.
Her refererer Olle Johansson til en artikel i Guardian fra 26. februar 2021 (2) hvor Shanna Swan, en miljø- og reproduktiv epidemiolog ved Icahn. School of Medicine ved Mount Sinai i New York, citeres for ovenstående. Hun slår nemlig fast, at den forestående fertilitetskrise udgør en global trussel, der kan sammenlignes med klimakrisens.
Det gør hun ud fra en undersøgelse, som hun var medforfatter til i 2017. (3) Man fandt, at sædtallet i vesten var faldet med 59% mellem 1973 og 2011, hvilket skabte overskrifter globalt. Efter nuværende fremskrivninger er sædtallene indstillet til at nå nul i 2045. ”Det er mildt sagt bekymrende”, udtaler Swan, hvilket man jo kun kan give hende ret i.
Hvad er truslen?
Swan peger på livsstils- og kemiske eksponeringer. Hun bebrejder “de allestedsværende kemikalier”, som findes i plast, kosmetik og pesticider, der påvirker endokriner som ftalater og bisphenol-A. Faktorer som tobaksrygning, marihuana samt den voksende fedme spiller en rolle.
Den elektromagnetiske stråling
En synder nævner hun imidlertid slet ikke, påpeger Olle Johansson, de elektromagnetiske felter fra mobiltelefoner, WiFi-routere, trådløse smartmålere og trådløse babyalarmer!
Når sædceller udsættes for mobiltelefon- og Wi-Fi signaler finder man nemlig nedsat sædantal, nedsat bevægelighed, nedsat levedygtighed og andre funktionsfejl samt DNA-beskadigelse og alvorlige virkninger på fertilitet. Herudover kan elektromagnetisk stråling øge oxidativt stress i cellerne og føre til forøgelse af proinflammatoriske cytokiner og lavere kapacitet til at reparere genotoksisk DNA enkelt- og dobbeltstrengsbrud. Der er også vist kognitive svækkelser i læring og hukommelse, hvilket måske ikke gør det lettere at producere babyer.
I artiklen gennemgår Olle Johansson noget af den tilgængelige viden på området:
Agarwal et al (2008)
Nogle af de første observationer af humane sædceller blev udført af Agarwal et al (2008), der viste, at brugen af ​​mobiltelefoner nedsætter sædkvaliteten hos mænd ved at mindske sædtallet, bevægelighed, levedygtighed og normal morfologi. Faldet i sædparametre var afhængig af varigheden af ​​den daglige eksponering for mobiltelefoner og uafhængig af den indledende sædkvalitet.
Nyere forskning
Blandt de nyeste videnskabelige artikler burde flere tiltrække stor opmærksomhed, såsom den af ​​Parsanezhad et al (2017), hvor sundhedseffekterne af mobiltelefon jammere – de forhindrer mobiltelefoner i at modtage signaler fra basestationer ved at blande sig med autoriserede mobiloperatører ‘tjenester – blev undersøgt. På trods af at brugen af ​​mobil jammere oftest er ulovlige, bruges de lejlighedsvis i kontorer, helligdomme, konferencelokaler og biografer. Formålet med denne undersøgelse var at undersøge de biologiske virkninger af kortvarig eksponering af menneskelig sædceller for radiofrekvensstråling udsendt fra en kommerciel mobiltelefonjammer.
Friske sædprøver blev opnået ved onani fra 50 raske donorer, der med deres hustruer blev henvist til infertilitetsbehandlingscentret på Mother and Child Hospital, Shiraz University of Medical Sciences, i Iran. Kvindelige problemer blev diagnosticeret som årsagen til infertilitet hos disse par. Sædprøven for hver deltager blev opdelt i 4 portioner. Den første portion blev udsat for at skulle svømme og udsat for jammerstråling. Den anden portion blev ikke udsat for svømning, men blev udsat for stråling ved jamming. Den tredje og fjerde del blev ikke udsat for stråling, men den tredje blev udsat for at svømme.
Resultaterne afslørede, at sædprøverne der blev udsat for radiofrekvens stråling viste et signifikant fald i sædmotilitet og stigning i DNA-fragmentering, hvilket førte til forfatternes konklusion om, at elektromagnetisk stråling i radiofrekvensområdet udsendt fra mobiltelefonstopere kan føre til nedsat bevægelighed og øget DNA-fragmentering i human sæd. Det kan således konkluderes, at – ud over tidligere undersøgelser, der kun bruger mobiltelefoner – også jamming af mobiltelefoner kan have skadelige reproduktive sundhedseffekter.
Desuden har Solek et al (2017) undersøgt virkningerne af pulserende og kontinuerlige elektromagnetiske felter (PEMF’er / CEMF’er) på spermatogene muselinjer (GC-1 spg og GC-2 spd) med hensyn til cellulære og biokemiske træk in vitro. Forfatterne evaluerede effekten af ​​EMF’er på mitokondrie metabolisme, morfologi, proliferationshastighed, levedygtighed, cellecyklusprogression, oxidativ stressbalance og regulerende proteiner. Deres resultater antyder kraftigt, at EMF’er inducerer oxidativ og nitrosativ stress-medieret DNA-skade, hvilket resulterer i p53 / p21-afhængig cellecyklusstop og apoptose.
Derfor gennemgår spermatogene celler på grund af manglen på antioxidante enzymer oxidativ og nitrosativ stress-medieret cytotoksisk og genotoksisk hændelse, som bidrager til infertilitet ved reduktion i sunde sædceller. Afslutningsvis nedsætter det elektromagnetiske felt, der er til stede i det omgivende miljø, mandlig fertilitet ved at inducere p53 / p21-medieret cellecyklusstop og apoptose.
Naturligvis skal man ikke glemme andre livsstilsfaktorer, der kan påvirke os og måske i samspil med EMF’er.
For eksempel fandt Radwan et al (2016) beviser for et forhold mellem parametre for sæd-DNA-skader og faktorer i hverdagen. Højt og medium niveau af arbejdsmæssigt stress samt alder øger DNA-fragmenteringsindeks (henholdsvis p = 0,03, p = 0,004 og p = 0,03). Andre livsstilsfaktorer, der var positivt forbundet med procentdel af umodne sædceller (højt DNA-farvningsindeks) inkluderede: fedme og brug af mobiltelefon i mere end 10 år (henholdsvis p = 0,02 og p = 0,04). Data fra den nuværende undersøgelse viste således en signifikant effekt af alder, fedme, mobiltelefonbrug og erhvervsmæssig stress på sæd-DNA-beskadigelse. Da DNA-fragmentering er en yderst vigtig parameter, der indikerer infertilitet og potentielt resultat af assisteret reproduktionsbehandling, og de fleste af livsstilsfaktorerne let kan ændres, er informationen om faktorer, der kan påvirke DNA-skader, vigtig og bør afspejles i forsigtighedsrådgivning fra samfundet til offentligheden.
Tidligere advarsler
Måske tog jeg ikke fejl”, skriver Olle Johansson, “da jeg opfordrede til sikkerhedsforanstaltninger allerede i begyndelsen af ​​1980’erne; måske var det moralsk-etisk 100% rigtigt at slå alarm?
“Jeg ikke lade være med at smile,” skriver han videre, “da jeg i juni 2018 læste i Dagens Nyheter, en af ​​de største daglige aviser i Sverige, at en Karolinska Institute-baseret kollega af mig nu antydede, at reduktion af sædceller fra mennesker kan skyldes flere faktorer , inklusive mobiltelefon- og computerstråling. (4) Den samme professor nægtede at samarbejde omkring dette emne for 20-25 år siden, da jeg henvendte mig til ham med den samme hypotese. Så som normalt ændrer tiden vores perspektiver.”
Olle Johansson afslutter med at konkludere at med den ovenstående viden ved hånden er det ikke svært at lave matematikken: “Det er faktisk skide let.”
Olle Johansson er tidligere leder af The Experimental Dermatology Unit, Department of Neuroscience, Karolinska Institute, Stockholm, Sverige, og tidligere adjungeret professor ved Royal Institute of Technology, også Stockholm, Sverige.
Kilder:
1) https://newsvoice.se/2021/03/olle-johansson-fuck-your-telephone/
2) https://www.theguardian.com/us-news/2021/feb/26/falling-sperm-counts-human-survival
3) https://academic.oup.com/humupd/article/23/6/646/4035689
4) https://www.dn.se/insidan/halvering-av-mannens-spermier-oroar/

Lægens bord

‘Lægens bord’ havde i sin udsendelse den 3. sept. 2020 fokus på graviditet og mænds sædkvalitet. Sædkvaliteten er faldet med 50% de sidste 40 år og stråling fra bla. mobiltelefonen i lommen og laptoppen på skødet spiller en aktiv rolle.
Gæst i studiet var professor Peter Humaidan fra Fertilitetsklinikken på Regionshospitalet i Skive. Peter Humaidan kunne bl.a. konkludere at elektromagnetisk stråling fra mobiltelefonen i lommen og laptoppen på skødet er skadelig for mænds sædkvalitet. Anledningen var et seerbrev, der havde udgangspunkt i omgang med radarer. Konsekvensen for piger/kvinder, når de har deres laptop i skødet blev dog ikke omtalt.
Indslaget er er ikke længere tilgængeligt på DR, hvilket følger pænt op på, at DR efter 2016 ikke længere kritiserer teleindustrien.
Kilder:
https://www.dr.dk/drtv/se/laegens-bord_-boost-din-saed_205471 (ikke tilgængelig)
https://www.tvmidtvest.dk/skive/ny-fertilitetsforskning-slaar-fast-maend-er-mere-end-bare-en-saedproeve
https://issuu.com/magasinetsundhed/docs/2019_juni_nr_05_sundhed_small_issuu
Artiklen kan også læses her:
40% AF DE DANSKE MÆND HAR NEDSAT SÆDKVALITET
15% af mændene har det i en sådan grad, at de kun kan blive fædre ved hjælp af fertilitetsbehandling, påpeger overlæge Niels Jørgensen fra Klinik for Vækst og Reproduktion på Rigshospitalet.
Resultaterne stammer fra et omfattende forskningsprojekt mellem 1996 og 2010, hvor sædkvaliteten blev undersøgt hos 4.967 unge danske mænd. Rigshospitalet har desuden i et nyt studie fra 2018 fulgt 137 mænd gennem 15 år.
Forskningsstudiet viser, at sædkvaliteten falder over tid hos mænd med i forvejen stærkt nedsat sædkvalitet. Nedsat sædkvalitet er med andre ord et udbredt problem hos danske mænd – og udviklingen ser ud til at fortsætte.
Det kræver meget af en sædcelle at møde ægget for at kunne befrugte det. Sædcellerne skydes ofte afsted med 16 km/t, hvorefter de svømmer ved hjælp af deres hale. De fleste befrugtninger foregår i æggelederen, så sædcellerne skal først svømme fra skeden op gennem livmoderhalsen og videre gennem livmoderen for at komme til æggelederen.
De hurtigste sædceller er 45 minutter om at svømme turen og æggets væg bliver hærdet, når den første sædcelle er trængt ind i ægget. En udløsning indeholder som regel 50 til 150 millioner sædceller, men det er ofte færre end 200 sædceller, som er i stand til at nå frem til ægget. Det er afgørende, at sædcellerne har gode “svømme-egenskaber” for, at en naturlig befrugtning kan lade sig gøre.
Ægget kan befrugtes i 12 til 24 timer pr. cyklus. De bedste sædceller kan overleve 3 til 5 dage i livmoderen og befrugtningen foregår derfor lettest, hvis parret har samleje i dagene eller timerne op til ægløsningen.

PERSONLIG OPLEVELSE
Mange tusinde par har svært ved at få børn. Nogle par har brug for mere hjælp end andre. Således har Sarah H. M. fået børn ved hjælp af to forskellige metoder og hun er ikke i tvivl om, at hun foretrækker befrugtning, graviditet og fødsel på den mest naturlige måde.
Hendes første befrugtning foregik ved en mikroinsemination (ICSI). Det er en behandling, hvor kvinden får ekstra hormoner, som stimulerer æggestokken til at danne flere modne æg på én gang i stedet for blot et æg ad gangen.
En enkelt sædcelle sættes ind i hvert æg og de befrugtede æg bliver dyrket i en inkubator (rugekasse). Efter 2 til 5 dage bliver 1 eller 2 æg lagt op i livmoderen, og kvinden får progesteron (hormon) i cirka 14 dage for at fastholde graviditeten.
Sarahs fødsel blev sat i gang, da den var gået over tid. Det endte med et kejsersnit. Den første befrugtning og fødsel blev nøje styret af sygehuset, og Sarah H. M. ville derfor gerne prøve en anden behandling ved næste befrugtning.

3-DOBLING
Hun ville have en mere naturlig graviditet og fødsel. Parret talte med en gynækolog, der foreslog, at manden skulle tage kosttilskuddet Punalpin.
Produktet er plantebaseret og indeholder en kombination af stoffer med gavnlig effekt på sædkvalitet og kroppens oxidative balance. Sarahs mand tog kosttilskuddet og i løbet af nogle måneder fik han 3-doblet antallet af bevægelige sædceller. Sarah blev behandlet med klomifentabletter til at stimulere dannelsen af flere æg på én gang.
Befrugtningen foregik ved insemination (IUI-H), hvor sæden oprenses og derefter placeres i toppen af livmoderen, så sædcellerne ikke skal svømme så langt. Graviditetschancen er 12% til 15%. Det lykkedes i første forsøg, hvor graviditeten samtidig blev understøttet af progesteron. Forinden havde de forsøgt fem gange uden progesteron.

FORSTYRRENDE STOFFER
Det er svært at pege på, hvorfor nedsat sædkvalitet er blevet så udbredt et problem blandt danske mænd. Overlæge Niels Jørgensen mener, at hormonforstyrrende stoffer har indflydelse på sædkvaliteten. De hormonforstyrrende stoffer kan indgå i gulve, vægmaling, møbeltekstiler, fødevarernes emballage, solcreme, ansigtscreme, parfume, dåsemad, sprøjtemidler, teflonpander, pizzabakker og mikroovnspopcorn m.m.
”Der findes flere end 800 hormonforstyrrende stoffer,” forklarer Hanne Frederiksen, der er seniorforsker på Rigshospitalets afdeling for Vækst og Reproduktion. Det er muligt at undgå nogle hormonforstyrrende stoffer ved at vælge økologiske fødevarer og svanemærkede produkter i hverdagen.

OXIDATIVT STRESS
Overlæge og professor Jens Fedder fra Fertilitetsklinikken på Odense Universitetshospital påpeger, at livsstil kan tænkes at påvirke sædkvaliteten. Gennem flere år er der blevet forsket i sammenhængen mellem DNA-kvalitet, fertilitet og sædceller, men resultaterne er endnu ikke entydige.
American Center for Reproductive Medicine er i gang med at kortlægge, hvordan oxidativt stress påvirker sædcellerne og deres bevægelighed.
Oxidativt stress opstår, når niveauet af frie radikaler overstiger niveauet af antioxidanter i kroppen. De frie radikaler bliver dannet under energiomsætningen i kroppens celler, og de er nødvendige i immunsystemet, men de skader også cellemembraner og DNA m.m.
De frie radikaler er ustabile og vil forsøge at indgå i reaktioner med andre stoffer for at blive stabile. Antioxidanterne kan gøre de frie radikaler stabile. Rygning, stråling, forurening og tungmetaller har negativ indflydelse på kroppens oxidative balance.

PLANTEBASERET
Jens Fedder har ledet et dobbeltblindet, randomiseret, placebokontrolleret klinisk studie på Horsens Regionshospital, hvor det blev undersøgt, om plantebaserede antioxidanter har ind- virkning på sædkvaliteten. Det kliniske studie skulle belyse virkningen af kosttilskuddet Punalpin, som blandt andet indeholder garvestoffer, punicalaginer, fra granatæble og acetoxychavicol acetat (ACA) fra galangarod.
Kosttilskuddet og nedbrydningsrodukterne fungerer som antioxidanter ved neutralisering af de frie radikaler og aktivering af enzymer, som fungerer som antioxidanter.
Den direkte antioxidantmekanisme virker med det samme, men den har en begrænset langtidseffekt. Aktiveringen af enzymerne kan ofte først spores efter en uge. De holder til gengæld længere. Begge antioxidantmekanismer er nødvendige for et effektivt antioxidantforsvar.

GRANATÆBLE
Det kliniske studie viser, at mændene med nedsat sædkvalitet gennemsnitligt opnår 62% flere bevægelige sædceller efter tre måneders behandling. De gik gennemsnitligt fra at have 23,4 millioner bevægelige sædceller til at have 37,8 millioner bevægelige sædceller pr. udløsning.
Den daglige dosis aktive plantestoffer svarede til cirka 750 milliliter granatæblesaft af god kvalitet og cirka ét gram frisk galangarod. Jens Fedder mener, at det især er mænd med oxidativt stress, der opnår en positiv virkning af antioxidanterne. Resultatet tyder på, at mændene og deres partnere kan nøjes med en mindre intensiv fertilitetsbehandling, når manden først har gennemgået et forløb med Punalpin.
Det tager cirka 10 uger at danne nye sædceller, så der skal påregnes mindst 3 måneders kosttilskud, før den gavnlige effekt slår igennem.
”Nedsat sædkvalitet på grund af oxidativt stress viser en generel sundhedsrisiko,” påpeger overlæge og professor Peter Humaidan fra Fertilitetsklinikken på Regionshospitalet Skive.
Der er tidligere blevet fundet en sammenhæng mellem oxidativt stress og åreforkalkning, diabetes og Alzheimers m.m.

ANTIOXIDANTER I HVERDAGEN
Der findes flere kilder til antioxidanter for eksempel grøntsager, frugter, bær, nødder, bælgfrugter, krydderurter og fisk. C-vitamin, E-vitamin, B2-vitamin, B6-vitamin, selen, zink, kobber og mangan er antioxidanter. Et alsidigt indtag af antioxidantkilder sikrer, at flere forskellige antioxidantmekanismer kommer i spil – til gavn for kroppens oxidative status og sædkvaliteten.

Kilde: https://www.facebook.com/magasinetsundhed/posts/2870668909642280/

Hvornår går sædtallene og mænds fertilitet i nul? Effekten af mobiltelefoni på sædkvaliteten

For nylig henviste ass. professor Olle Johansson til Shanna Swan, miljø- og reproduktionsepidemiolog ved Icahn. School of Medicine ved Mount Sinai i New York. Swan havde bl.a. påpeget, at den forestående fertilitetskrise udgør en global trussel, der kan sammenlignes med klimakrisens.
Udgangspunktet var en undersøgelse, som Swan var medforfatter til i 2017. (*) Her fandt man, at sædtallet i vesten var faldet med 59% mellem 1973 og 2011, hvilket skabte overskrifter globalt.
*) https://academic.oup.com/humupd/article/23/6/646/4035689

Efter nuværende fremskrivninger kan sædtallet sættes til at gå nul i 2045. Shanna Swan medregnede ikke den gang eller i dag effekterne af den elektromagnetiske strålings påvirkning af sædkvaliteten. Derved bliver årstallet 2045 optimistisk sat. EMF og sædkvalitet Når sædceller udsættes for mobiltelefon- og Wi-Fi signaler finder forskningen nedsat sædantal, nedsat bevægelighed, nedsat levedygtighed og andre funktionsfejl men også DNA-beskadigelse samt alvorlige virkninger på fertilitet. Herudover kan elektromagnetisk stråling øge oxidativt stress i cellerne og føre til forøgelse af proinflammatoriske cytokiner og lavere kapacitet til at reparere genotoksisk DNA enkelt- og dobbeltstrengsbrud.

Ikke alle undersøgelserne er dog entydige, men generelt hersker der ikke tvivl om at elektromagnetisk stråling påvirker sædkvaliteten negativt.

Foreløbige tendenser i antal sædceller: en systematisk gennemgang og metaregressionsanalyse

Hagai Levine, Niels Jørgensen, Anderson Martino-Andrade, Jaime Mendiola, Dan Weksler-Derri, Irina Mindlis, Rachel Pinotti, Shanna H Swan.
Human Reproduction Update, Volume 23, Issue 6, November-December 2017.

(a) Meta-regressionsmodel for gennemsnitlig sædkoncentration efter fertilitet og geografiske grupper, justeret for potentielle confounders. (b) Meta-regressionsmodel for gennemsnitligt totalt antal sædceller efter fertilitet og geografiske grupper, justeret for potentielle confounders. Meta-regressionsmodel vægtet efter sædkoncentration (SC) SE, justeret for fertilitetsgruppe, tid × fertilitet gruppe interaktion, geografisk gruppe, tid × geografisk gruppe interaktion, alder, afholdelsestid, rapporteret sædopsamlingsmetode, rapporteret tællingsmetode, der har mere end en prøve pr. mand, indikatorer for undersøgelse af befolkning og udelukkelseskriterier (nogle vasektomikandidater, nogle sæddonorkandidater, udelukkelse af mænd med kroniske sygdomme, udelukkelse af andre årsager, der ikke er relateret til fertilitet, udvælgelse efter erhverv, der ikke er relateret til fertilitet), uanset om år for indsamling blev estimeret, om det aritmetiske gennemsnit af SC blev estimeret, om SE for SC blev estimeret og indikatorvariabel til at betegne undersøgelser med mere end et estimat. Samlet antal sædceller (TSC) meta-regressionsmodeller vægtet af TSC SE, justeret for lignende kovariater og metode, der bruges til at vurdere sædvolumen

Konklusion:
I denne omfattende metaanalyse tæller sædceller, uanset om de måles ved SC eller TSC, signifikant blandt mænd fra Nordamerika, Europa og Australien i løbet af 1973–2011 med et fald på 50-60% blandt mænd, der ikke er valgt af fertilitet uden bevis for en ‘ udjævning ‘i de senere år. Disse fund tyder stærkt på et signifikant fald i reproduktiv sundhed hos mænd, hvilket har alvorlige følger ud over fertilitetsproblemer. Der er presserende behov for forskning i årsager og konsekvenser af dette fald.
KIlder:
https://academic.oup.com/humupd/article/23/6/646/4035689
https://ing.dk/artikel/saedkvaliteten-hos-vestlige-maend-halveret-paa-40-aar-202298

Mandlig infertilitet truer ‘menneskehedens fremtid’ lyder det fra Shanna Swan, Ph.D., forfatter til “Count Down”.

Swan siger, at hormonforstyrrende kemikalier forårsager nedsat sædtal, kaster testosteronniveauer og stigende niveauer af erektil dysfunktion.
Sædtællingen i gennemsnitlige vestlige lande var faldet med 59% mellem 1973 og 2011. Senere er effekten af elektromagnetisk stråling kommet til hvilet ikke indgår i Swans studier.
Den primære synder ifølge Swan er de hormonforstyrrende stoffer kendt som phthalater, som efterligner kroppens hormoner. Phthalater er syntetiske kemikalier, der bruges til at gøre plast mere fleksibel og sværere at bryde. Kemikalierne er overalt: plast, shampoo, kosmetik, møbler, flammehæmmere, produkter til personlig pleje, pesticider, konserves og endda kvitteringer.
https://childrenshealthdefense.org/defender/male-infertility-threatening-future-human-race/

Sædcellerne forsvinder på verdensplan – hvad er årsagen?

En ny undersøgelse af Levine et al. (2022) påviser den accelererende tilbagegang i antallet af sædceller i det 21. århundrede. Undersøgelsen blev offentliggjort den 15. november 2022 i det førende tidsskrift “Humane Reproduction Update”. Det fremgår her, at mellem 1973 og 2018 faldt den gennemsnitlige sædkoncentration med mere end 51 procent, fra 101,2 millioner til 49 millioner sædceller pr. milliliter sædvæske, tallet må formodes at forsætte med at falde.

Læs hele artiklen her:
https://nejtil5g.dk/saedcellerne-forsvinder-paa-verdensplan-hvad-er-aarsagen/

Forskningen

Ny koreansk forskning: Sammenhæng mellem mobiltelefoni og nedsat fertiliteten. Bær aldrig din mobiltelefon i bukselommen!

En ny koreansk undersøgelse bekræfter sammenhængen mellem brugen af ​​mobiltelefoner og nedsat fertiliteten. Forskerne fandt et fald i kvaliteten af ​​sædceller hos mænd:
Smartphones forringer sædkvaliteten ved at reducere deres motilitet, levedygtighed og koncentration. Langvarig brug af mobiltelefon er en faktor, der skal betragtes som en årsag til nedsat sædkvalitet.
Meta-analysen blev offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Environmental Research efter en peer-reviewed publikation. (1)
Fra Pressemeddelelsen, der blev offentliggjort i EurekAlert! den 24. januar 2022: (2)
Meta-analysen fra 2011
Ifølge en meta-analyse fra 2011 indikerer data fra tidligere undersøgelser, at RF-EMW’er udsendt af mobiltelefoner forringer sædkvaliteten ved at reducere deres motilitet, levedygtighed og koncentration. Denne metaanalyse havde dog et par begrænsninger, da den havde lave mængder af in vivo-data og betragtede mobiltelefonmodeller, der nu er forældede.
Den nye undersøgelse
I et forsøg på at bringe mere ajourførte resultater frem, gennemførte et team af forskere ledet af adjunkt Yun Hak Kim fra Pusan ​​National University, Korea, en ny metaanalyse af mobiltelefoners potentielle virkninger på sædkvaliteten. De screenede 435 undersøgelser og optegnelser offentliggjort mellem 2012 og 2021 og fandt 18 – der dækkede i alt 4280 prøver – som var egnede til de statistiske analyser. Deres papir blev gjort tilgængeligt online den 30. juli 2021 og blev offentliggjort i bind 202 af Environmental Research i november 2021.
Samlet set indikerer resultaterne, at mobiltelefonbrug faktisk er forbundet med nedsat sædmotilitet, levedygtighed og koncentration.
Resultaterne er mere raffinerede end dem fra den tidligere meta-analyse takket være en bedre undergruppeanalyse af dataene. Et andet vigtigt aspekt, som forskerne undersøgte, var, om højere eksponeringstid for mobiltelefoner var korreleret til lavere sædkvalitet. De fandt dog, at faldet i sædkvalitet ikke var signifikant relateret til eksponeringstiden – blot til eksponeringen for selve mobiltelefonen. I betragtning af, at resultaterne var konsistente på tværs af både in vivo og in vitro (dyrkede sperm) data, advarede Dr. Kim:
“Mandlige mobiltelefonbrugere bør stræbe efter at reducere mobiltelefonbrug for at beskytte deres sædkvalitet.”
Det er på høje tid
Når vi ved, at antallet af brugere af mobiltelefoner højst sandsynligt vil stige i fremtiden, er det på høje tid, vi begynder at overveje eksponeringen for RF-EMW som en af ​​de underliggende faktorer, der forårsager en reduktion i sædkvaliteten blandt den mandlige befolkning. Med den hastighed teknologier udvikler sig, bemærkede Dr. Kim, at “yderligere undersøgelser vil være nødvendige for at bestemme effekten af ​​eksponering for EMW’er udsendt fra nye mobiltelefonmodeller i det nuværende digitale miljø.”
Bundlinjen er, at hvis du er bekymret for din fertilitet (og potentielt andre aspekter af dit helbred), vil det være en god idé at begrænse dit daglige mobiltelefonbrug.
Kilder:
1) https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0013935121010781?via%3Dihub
2) https://www.eurekalert.org/news-releases/941005
Se mere her:
Læg ikke længere din mobiltelefon i lommen:
https://www.phonegatealert.org/en/dont-put-your-cell-phone-in-your-pocket-anymore
Liste over mobiltelefoner med ikke-kompatible SAR værdier, der er fjernet eller opdateret i Frankrig:
https://www.phonegatealert.org/en/list-of-mobile-phones-with-non-compliant-sars-removed-or-updated-in-france Om grænseværdier og mobiltelefoner:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/graensevaerdier-og-mobiltelefoner/

Joel M. Moskowitz har samlet den nyeste viden vedr. effekten af mobiltelefoni på den mandlige fertilitet offentliggjort den 13. august 2021.

De 3 nyeste forskningsartikler med uddybet resume, 12 review artikler samt 53 nyere undersøgelser kan findes her: https://www.saferemr.com/2015/09/effect-of-mobile-phones-on-sperm.html

De 3 nyeste forskningsartikler

Virkninger af mobiltelefon radiofrekvensstråling på sædkvaliteten.

Romualdo Sciorio, Luca Tramontano, Sandro C Esteves. Zygote. 2021 13.1.-10. august. doi: 10.1017/S096719942100037X
”Fremtidige perspektiver og konklusioner: De hurtige teknologiske fremskridt inden for personlige computere og kommunikationsenheder kan udgøre en risiko for menneskers sundhed. Mobiltelefonenheder udsender radiofrekvente elektromagnetiske bølger, der synes at påvirke mandlig reproduktiv sundhed og andre kropsfunktioner (McClelland 3rd og Jaboin, 2018; Sage og Burgio, 2018; Wall et al., 2019). Selvom de nuværende data ikke er entydige, virker det sikkert at tænke i, at mobiltelefoneksponering kan bidrage til subfertilitet. Imidlertid vedrører de eksisterende beviser primært negative virkninger på sædmotilitet (evnen til at bevæge sig) og morfologi, som er begrænsede endepunkter for evaluering af det mandlige fertilitetspotentiale.

De nøjagtige mekanismer for, hvordan RF-EMR kan påvirke testiklerne, epididymis og sædceller er endnu ikke blevet fuldt ud forstået.

Yderligere undersøgelser er berettigede, især prospektive undersøgelser, der vurderer sædfunktionelle markører, såsom sæd -DNA -integritet og OS, hos fertile og subfertile mænd. Lige så vigtigt vil det være at analysere, om den nedsatte sædkvalitet, der er forbundet med mobiltelefoneksponering, fører til nedsatte graviditetschancer. Virkningerne af korttids- og langvarig eksponering og energiintensitet bør også undersøges mere detaljeret under hensyntagen til relevante andre faktorer. Først da vil videnskabelige samfund og tilsynsorganer kunne give brugerne gennemsigtige oplysninger om risici og vejledning til korrekt brug.”
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34384508/

Virkninger af brugen af mobiltelefoner på sædkvaliteten – Intet tidsafhængigt forhold til brug: En systematisk gennemgang og opdateret metaanalyse.

Sungjoon Kim, Donghyun Han, Jiwoo Ryu, Kihun Kim, Yun Hak Kim. Environ Res. 2021 Jul 29;111784. doi: 10.1016/j.envres.2021.111784.
Resultater:
Vi evaluerede 18 undersøgelser, der omfattede 4280 prøver. Eksponering for mobiltelefoner er forbundet med nedsat sædmotilitet, levedygtighed og koncentration. Faldet i sædkvalitet efter RF-EMW-eksponering var ikke signifikant, selv når mobiltelefonforbruget steg. Dette fund var konsistent på tværs af eksperimentelle in vitro- og observationelle in vivo -undersøgelser. Diskussion: Akkumulerede data fra in vivo -undersøgelser viser, at mobiltelefonforbrug er skadeligt for sædkvaliteten. Yderligere undersøgelser er nødvendige for at bestemme effekten af ​​eksponeringen for EMW’er fra nye mobiltelefonmodeller, der bruges i det nuværende digitale miljø.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34333014/

Eksponering af mandlig mobiltelefon, fecundability og sædkvalitet: resultater fra to fordomskohorteundersøgelser.

E E Hatch, S K Willis, A K Wesselink, E M Mikkelsen, M L Eisenberg, G J Sommer, H T Sørensen, K J Rothman, L A Wise. Hum Reprod. 2021 Apr 20;36(5):1395-1404. doi: 10.1093/humrep/deab001.
Resumé:
“Samlet set fandt vi nogen sammenhæng mellem at bære en mobiltelefon i den forreste bukselomme og mandlig frugtbarhed, men blandt slankere mænd (BMI <25 kg/ m2), der transporterer en mobiltelefon i den forreste bukser lomme var forbundet med lavere fecundability (evnen til graviditet).”
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33564831/

De 12 peer review artikler

Aktuelle fremskridt med hensyn til mobiltelefonstrålingens indvirkning på sædkvaliteten: en ajourført systematisk gennemgang og metaanalyse af undersøgelser af mennesker og dyr. Gang Yu, Zhiming Bai, Song Chao, Qing Cheng, Gang Wang, Zeping Tang, Sixing Yang. Environmental Pollution. Published online: 30 March 2021. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2021.116952

Sammenhæng mellem reproduktiv sundhed og ikke-ioniserende strålingseksponering. Biology and Medicine. Published online: 20 Jan 2021. DOI: 10.1080/15368378.2021.1874973. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15368378.2021.1874973?src=&journalCode=iebm20

Påvirker brugen af mobiltelefon mandlig fertilitet? Chidiebere Emmanuel Okechukwu. J Hum Reprod Sci. Jul-Sep 2020;13(3):174-183. doi: 10.4103/jhrs.JHRS_126_19.
Open access paper: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7727890/

Negative virkninger af Wi-Fi-stråling på mandlig reproduktive system: En systematisk gennemgang. Jaffar FHF, Osman K, Ismail NH, Chin KY, Ibrahim SF. Tohoku J Exp Med. 2019;248(3): 169-179. doi: 10.1620/tjem.248.169. (Note: Smartphones emit Wi-Fi, Bluetooth and various types of cellular radiation.)
Open access paper: https://www.jstage.jst.go.jp/article/tjem/248/3/248_169/_article

Stråling og mandlig fertilitet. Kesari KK, Agarwal A, Henkel R. Reprod Biol Endocrinol. 2018 Dec 9;16(1):118. doi: 10.1186/s12958-018-0431-1.
Open access paper: https://rbej.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12958-018-0431-1

Mandlige reproduktionstoksiske stoffer: Elektromagnetisk stråling og varme. Ford-Glanton BS, Melendez DA. Reference Module in Biomedical Sciences, 2018. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128012383645361

De genomiske virkninger af mobiltelefon eksponering på det reproduktive system. Yahyazadeh A, Deniz OG, Kaplan AA, Altun G, Yurt KK, Davis D. Environ Res. 2018 Nov;167:684-693. doi: 10.1016/j.envres.2018.05.017. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29884549

Virkninger af mobiltelefon eksponering på metabolomics i mandlige og kvindelige reproduktive systemer. Altun G, Deniz OG, Yurt KK, Davis D, Kaplan S. Environ Res. 2018 Nov;167:700-707. doi: 10.1016/j.envres.2018.02.031. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29884548

Proteomic virkninger af elektromagnetiske felter på det mandlige reproduktive system. Sepehrimanesh, M. & Davis, D.L. Comp Clin Pathol. 26(2):309-313. 2017. doi:10.1007/s00580-016-2342-x. https://link.springer.com/article/10.1007/s00580-016-2342-x

Virkningerne af radiofrekvens elektromagnetisk stråling på sædfunktionen. Houston B, Nixon B, King BV, De Iuliis G, Aitken RJ. Reproduction. 2016 Dec;152(6):R263-R276.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27601711

Effekten af mobiltelefoner på sædkvalitet: En systematisk gennemgang og meta-analyse. Adams JA, Galloway TS, Mondal D, Esteves SC, Mathews F. Environ Int. 2014 Sep;70:106-12. doi: 10.1016/j.envint.2014.04.015.
Open access paper: http://bit.ly/cellphonespermdamage

Sammenhæng mellem brug af mobiltelefoner og sædkvalitet: en systemisk gennemgang og metaanalyse. Liu K, Li Y, Zhang G, Liu J, Cao J, Ao L, Zhang S. Andrology. 2014 Jul;2(4):491-501. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24700791

Mobiltelefoni og mænds sædkvalitet: En forskningsrapport fra 2012.

The use of FDTD in establishing in vitro experimentation conditions representative of lifelike cell phone radiation on the spermatozoa
Rand Mouradi, Nisarg Desai, Ahmet Erdemir, and Ashok Agarwal. Januar 2012, Health physics 102(1):54-62
Abstrakt:
“Nylige undersøgelser har vist, at udsættelse af humane sædprøver for mobiltelefonstråling fører til et signifikant fald i sædparametre. I dagligdagen opbevares en mobiltelefon normalt i nærheden af ​​lysken, f.eks. I en bukselomme, adskilt fra testiklerne ved flere lag væv. Formålet med denne undersøgelse var at beregne afstanden mellem mobiltelefon og sædprøve for at oprette et in vitro-eksperiment, der kan efterligne virkelige livsforhold (mobiltelefon i bukselommen adskilt af flere vævslag). Af denne grund blev en beregningsmodel af skrotvæv designet ved at overveje disse adskillende lag, hvis resultater blev brugt i en række simuleringer ved hjælp af metoden Finite Difference Time Domain (FDTD). For at give en ækvivalent effekt af flere vævslag viste disse resultater, at afstanden mellem en mobiltelefon og sædprøve skulle være 0,8 cm til 1,8 cm større end den forventede afstand mellem en mobiltelefon og testiklerne.”
Uddrag af konklusionen:
“I den nuværende undersøgelse blev forholdet mellem en in vitro eksperimentel opsætning og forholdene i det virkelige liv etableret, hvor mænd fører mobiltelefonsamtaler via et øretelefon med håndsættet båret nær testikelområdet. Samlet set viste undersøgelsen, at de elektromagnetiske signaler, der udsendes af en mobiltelefon, kan trænge igennem testikelvævet og nå sædcellerne indeholdt i de seminære tubuli inde i testiklerne, når mobiltelefonen placeres i nærheden under et opkald. http://www.clevelandclinic.org/reproductiveresearchcenter/docs/publications/430_Mouradi_R_et_al_The_use_of_FDTD_in_establishing_in_vitro_experimentation_conditions.pdf

Mitokondriers rolle i den oxidative stress induceret af elektromagnetiske felter: Fokus på reproduktive systemer

Silvano Junior Santini, Valeria Cordone, Stefano Falone, Mahmut Mijit, Carla Tatone, Fernanda Amicarelli and Giovanna Di Emidio. November 2018.
Fra Abstract:
“Selvom vi rapporterede modstridende data på grund af manglende ensartethed i de eksperimentelle design, antyder et voksende bevismateriale, at EMF-eksponering under spermatogenese inducerer øget ROS-produktion i forbindelse med nedsat ROS-rensningsaktivitet (ROS = reaktive iltarter). Talrige undersøgelser afslørede de skadelige virkninger af EMF’er fra mobiltelefoner, bærbare computere og andre elektriske apparater på sædkvaliteten og giver bevis for omfattende elektronlækage fra den mitokondriske elektrontransportkæde som den vigtigste årsag til EMF-skader. I kvindelige reproduktionssystemer rapporteres også bidraget fra oxidativ stress til EMF-inducerede skader og beviset for mitokondrisk oprindelse af ROS-overproduktion. Afslutningsvis ser mitokondrier ud til at spille en vigtig rolle som kilde til ROS i både mandlige og kvindelige reproduktionssystemer under EMF-eksponering. Fremtidige og mere standardiserede studier er nødvendige for en bedre forståelse af molekylære mekanismer, der ligger til grund for EMF’s potentielle udfordring for vores reproduktive system for at forbedre de forebyggende strategier.”
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6250044/

Sædskader blev fundet i 21 af 27 undersøgelser gennemgået i dette studie fra 2016:

The effects of radiofrequency electromagnetic radiation on sperm function
B J Houston, B Nixon, B V King, G N De Iuliis and R J Aitken, september 2016
Abstrakt
Brug af mobiltelefoner er blevet en integreret del af vores liv. Imidlertid er virkningerne af den radiofrekvente elektromagnetiske stråling (RF-EMR), der udsendes af disse enheder, på biologiske systemer og specifikt reproduktionssystemerne i øjeblikket under aktiv debat. En grundlæggende hindring for den aktuelle debat er, at der ikke er nogen klar mekanisme for, hvordan sådan ikke-ioniserende stråling påvirker biologiske systemer. Derfor undersøgte vi de dokumenterede virkninger af RF-EMR på det mandlige reproduktive system og overvejede eventuelle almindelige observationer, der kunne give indsigt i en potentiel mekanisme. Blandt i alt 27 undersøgelser, der undersøgte effekterne af RF-EMR på det mandlige reproduktive system, blev der rapporteret om negative konsekvenser af eksponering i 21. Inden for disse 21 studier rapporterede 11 af de 15, der undersøgte sædmotilitet signifikante fald, 7 af 7, der blev målt produktionen af ​​reaktive iltarter (ROS) dokumenterede forhøjede niveauer og 4 af 5 undersøgelser, der blev undersøgt for DNA-skade, fremhævede øget skade på grund af RF-EMR-eksponering. Associeret med dette reducerede RF-EMR-behandling antioxidantniveauerne i 6 af 6 studier, der diskuterede dette fænomen, mens konsekvenserne af RF-EMR med succes blev forbedret med tilskuddet af antioxidanter i alle 3 undersøgelser, der udførte disse eksperimenter. I lyset af dette overvejer vi en totrinsmekanisme, hvorved RF-EMR er i stand til at inducere mitokondrie dysfunktion, der fører til forhøjet ROS-produktion. Et fortsat fokus på forskning, der sigter mod at kaste lys over de biologiske virkninger af RF-EMR, giver os mulighed for at teste og vurdere denne foreslåede mekanisme i en række forskellige celletyper.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27601711/

DNA skader i sædceller

Sperm -DNA -skader og dens indvirkning på mandlig reproduktiv sundhed: en kritisk gennemgang for klinikere, reproduktive fagfolk og forskere.

1. Maj 2019.
“DNA-beskadigelse af sæd er den vigtigste molekylære årsag til mandlig infertilitet, hvilket har en negativ indvirkning på reproduktive resultater hos par. DNA-beskadigelse af sæd stammer enten fra produktion/modning eller transport af sædceller gennem de mandlige kønsorganer.”

Types of sperm DNA damage.

Kilde:
https://ccf.org/reproductiveresearchcenter/docs/publications/707_Sperm_DNA_damage_and_its_impact_on_male_reproductive_health_compressed.pdf

Tilsyneladende normale sædceller med alvorlige DNA skader
En undersøgelse (1), som det danske sædlaboratorium SPZ Lab har lavet blandt 5.576 patienter hos fem fertilitetsklinikker i Irland og Tyskland, viser, at op mod hvert andet ufrivilligt barnløse par har manden sædceller, der ser helt normale ud, men som alligevel har alvorlige dna-skader, der forhindrer graviditet.
Når det lykkes en dna-skadet sædcelle at befrugte et æg, mistænkes den for at være årsagen til, at stadig flere børn fødes med mentale problemer som adhd eller senere udvikler skizofreni. Sammenhængen er dog stadig i høj grad til diskussion blandt forskere. (2)
Kilder:
1) https://www.spzlab.dk/wp-content/uploads/2019/08/VL1-PDF-ESHRE-2013.pdf
2) https://www.bt.dk/sundhed/tema-ny-forklaring-paa-barnloeshed-dna-fejl-i-saed-kan-vaere-aarsagen-hos-hvert

Frans Adlkofer publicerede, sammen med en stor gruppe europæiske forskere, i 2004 REFLEX-studiet, som for 20 mio. kr. i EU-regi slog fast, at strålingen fra en mobiltelefon skader DNA ved lavere strålingsniveauer, end mobiltelefoner opererer med.
EU REFLEX studiet: Risk evaluation of potential environmental hazards from low energy electromagnetic field (emf) exposure using sensitive in vitro methods( reflex).
https://cordis.europa.eu/project/id/QLK4-CT-1999-01574
https://itis.swiss/assets/Downloads/Papers-Reports/Reports/REFLEXFinal-Report171104.pdf

Kvindelig fertilitet

Ikke-ioniserende elektromagnetisk strålings rolle på kvindelig fertilitet: En gennemgang

Forskningsgennemgang af Pooja Jangid et al. udgivet februar 2022. 

Abstrakt
Med stigende teknologisk udvikling er eksponering for ikke-ioniserende stråling blevet uundgåelig, da folk ikke kan flygte fra elektromagnetiske feltkilder, såsom Wi-Fi, elektriske ledninger, mikrobølgeovn, radio, telekommunikation, Bluetooth-enheder osv. Disse strålinger kan være forbundet med øgede sundhedsproblemer hos brugerne. Denne gennemgang har til formål at bestemme virkningerne af ikke-ioniserende elektromagnetisk stråling på kvindelig fertilitet. Til dato afslørede flere in vitro– og in vivo-undersøgelser, at eksponering for ikke-ioniserende stråling medfører skadelige virkninger på oocytter, ovariefollikler, endometrievæv, østruscyklus, reproduktive endokrine hormoner, udvikling af embryo og fosterudvikling i dyremodeller. Ikke-ioniserende stråling øger også den frie radikalbelastning i livmoderen og æggestokken, hvilket fører til hæmning af cellevækst og DNA-forstyrrelser. Afslutningsvis kan ikke-ioniserende elektromagnetiske strålinger forårsage ændringer i både kimceller såvel som i deres nærende miljø og også påvirke andre kvindelige reproduktive parametre, der kan føre til infertilitet.

Konsekvenser af EMF-stråling udsendt fra mobiltelefoner ved graviditet

Oversigten her er oprindelig samlet af Joel M. Moskowitz i et opslag fra den 18. februar 2022. Joel Moskowitz er Ph.D. og Direktør for Center for Family and Community Health School of Public Health University of California, Berkeley.

Læs mere her:
Gravide – abort, for tidlig fødsel og adfærdsproblemer

Resistente Bakterier

Ikke-ioniserende elektromagnetisk stråling kan gøre bakterier resistente over for antibiotika.
Professor SMJ Mortazavi, Shiraz University of Medical Sciences (SUMS), USA.
“Accumulating evidence reveals that exposure of bacteria to a wide variety of physical stressors ranging from ultrasound to ionizing and non-ionizing electromagnetic radiation can make them resistant to antibiotics. A study conducted recently showed that the exposure of E. coli DH5α to Wi-Fi radiofrequency radiation for 5 hours influenced several bacterial cellular and metabolic processes through up-regulating 52 genes and down-regulating 49 genes [1]. Another recent study conducted by the same team shows that exposure of Escherichia coli bacteria to 2.4 GHz Wi-Fi radiofrequency radiation increased their antibiotic resistance and motility. Moreover, biofilm formation was enhanced in Escherichia coli, Staphylococcus aureus and Staphylococcus epidermis [2]. These findings clearly confirm our earlier findings on physical stressor-induced alterations (rise or fall) in bacterial drug resistance [3-5]. “
References:
[1] https://www.nature.com/articles/s41598-019-51046-7
[2] https://europepmc.org/article/PMC/6820025
[3] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24910582/
[4] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4576872/
[5] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26732124/

EMS og autoimmun sygdom

Forskning afslører, at blokering af eksponering for elektromagnetiske felter (EMF) frembringer signifikante symptomændringer hos 90% af patienter med autoimmun sygdom. Man kan ikke længere ignorere, at menneskeskabt elektromagnetisk stråling udgør utallige risici for menneskers sundhed. 22. januar 2018.
https://www.greenmedinfo.health/blog/groundbreaking-study-shows-shielding-emf-improves-autoimmune-disease?

ADHD

Mobilen er en stor udfordring for mennesker med ADHD

De seneste to årtier, hvor samfundet har bevæget sig hastigt mod et højhastighedssamfund, har medført, at mange flere voksne med en uopdaget ADHD får problemer i dagligdagen, ifølge Pelle Lau Ishøy, klinisk lektor, ph.d. og overlæge ved Team for ADHD og Autisme, psykoterapeutisk ambulatorium ved Psykiatrisk Center Glostrup.

Kraftig stigning i henvendelser
”Vi har – ligesom i primærsektoren – set en markant stigning i henvisningerne siden 2011, hvor vores ambulatorium blev startet op. Vi er gået fra 200 årlige henvisninger til at være sat til ca. 1.500 patienter i 2023. Altså i voksenpopulationen, hvilket dog også dækker autisme,” siger Pelle Lau Ishøy.

Medarbejderstaben er gået fra 5 til omkring 40 medarbejdere i samme periode.

”Denne stigning skyldes helt klart også en voksende årvågenhed og opmærksomhed på, at en del patienter, der frekventerer det psykiatriske behandlingssystem, kan have uopdagede problematikker – som f.eks. autisme og/eller ADHD.”

Højhastighedssamfundet rammer
At samfundet i dag er drevet af hurtige informationer og beslutninger samt mange og høje krav til især unge mennesker, er en motor i den udvikling, lyder analysen.

”Man skal kunne mange ting på kort tid. De unge skal følge med i alt fra skole til sport og mode. Det afspejler sig også i voksenbefolkningen. Den hastighed i samfundet giver en øget sårbarhed i forhold til de mennesker, der er i det hyperkinetiske spektrum – altså ADHD og ADD,” siger Pelle Lau Ishøy.

Overlægen mener også, at de seneste år med først COVID-19 og nu krig i Ukraine vil kunne påvirke mange mennesker yderligere.

”De personer med ADHD, der har været maskerede eller velkompenserede, vil nu i højere grad blive synlige. Det er lidt et tvedelt sværd – har du ADHD, kan du godt lide, at tingene går hurtigt og er lidt hektiske. Du har svært ved at leve i en verden med langsom puls i en ’stimuli-fattig’ hverdag. Men hastigheden kan også blive for meget,” forklarer Pelle Lau Ishøy.

Mobilen udgør en stor risiko
Problemfeltet for mennesker med ADHD drejer sig ikke mindst om de mange lokkende apps på mobilen, mener overlægen.

”Smartphonen er klart en udfordring for mange, og det er en endnu større udfordring for ADHD-hjernen at regulere tidsforbruget. ADHD-hjernens neurobiologi giver en sårbarhed ift. ’addiktioner’, og man bliver derfor let afhængig af en aktivitet og får misbrugslignede adfærd i en aktivitet. Det er også relativt legitimt at sidde med en telefon og lave alt muligt. Og man kan gøre det overalt. Det kan helt klart tage overhånd, og vi hører ofte om overdrevet tidsforbrug, hvor personen kan være nærmest troldbundet af sin telefon fra morgen til aften og nat,” siger han.

En ny normalitet
Pelle Lau Ishøy foreslår, at vi med fordel kan udfordre eksisterende dogmer.

”For mig at se skal vi udfordre vores egen forståelse af normalitet, da ADHD er en hjernevarians. Det skal forstås som et mangfoldigt spektrum, der deler træk/symptomer med normaliteten,” siger han og uddyber:

”Når rammerne i samfundet ændres, vil det påvirke alle mennesker i forskellig grad. Min fortolkning er, at den udvikling – og interesse – er betinget af, at mange personer med ADHD ofte er sårbare, når den fundamentale struktur forsvinder. Det betyder, at personer i det hyperkinetiske spektrum ofte vil reagere mere negativt på f.eks. nedlukning af samfundet. Og de vil i højere grad blive udfordret qua en utilstrækkelig evne til at selvregulere og derved blive funktions- og trivselsramte.”

Team for ADHD og Autisme, psykoterapeutisk ambulatorium ved Psykiatrisk Center Glostrup får henvist patienter dels via egen læge, dels via praktiserende psykiater eller fra andre psykiatriske centre i Region Hovedstaden. Man dækker således hele Region Hovedstaden på voksenområdet ift. udredning og behandling af ADHD og autisme.

Hele artiklen finder du her:
https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/nyheder/sygdom/7444-overlaege-mobilen-er-en-stor-udfordring-for-mennesker-med-adhd.html

Cancer

Se mere her: https://nejtil5g.dk/forskning/cancer/

Søvnproblemer

Se mere på denne side:

Elektrosmog påvirker blodet

Allerede tilbage i 2004 vidste man, at pulserende mikrobølgestråling fra mobiltelefoner og mobilmaster resulterer i at de røde blodlegemer klumper sig sammen og dermed resulterer i træthed, svimmelhed m.m. altså flere af de symptomer, der er almindeligt beskrevne effekter af eksponering for stråling.
Bo Sernelius, daværende professor i teoretisk fysik ved Linköpings universitet, udførte tilbage i 2004 en undersøgelsen, der viste at strålingen fra mobiltelefoner kan få røde blodlegemer at klumpe sig sammen. Det var de såkaldte dispersionskræfter, der ved svag stråling, 850 MHz, fra mobiltelefoner bliver ti milliarder gange stærkere end normalt.
“Hvis effekten var steget ti gange, havde det ikke været noget spektakulært. Men nu var det ti hævet til ti. Det er et ettal med 10 nuller bag sig,” udtalte Bo Sernelius
Om mobiltelefonen dermed kan forårsage blodpropper, kunne Bo Sernelius ikke svare på, da han ikke var læge. Der var på det tidspunkt ikke udført medicinske forsøg, men det var noget, han efterlyste.
Stor opmærksomhed
Bo Sernelius resultater blev offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift PCCP, Physical Chemistry Chemical Physics. (1) Artiklen fik stor opmærksomhed fra forskere både i Sverige og i udlandet. Nogle afviste hans beregninger fuldstændigt og mente, at de ikke havde noget at gøre med hverken celler eller mobiltelefoner. (2)
Bo Sernelius udtalte dengang, at det var en meget enkel beregningsmodel, han havde skabt og at resultatet ikke skulle ses som et bevis på, at mobiltelefoner er farlige.
“Det viser bare, at der kan være effekter, der ikke har været kendt før,” sagde han.
Roleaux-formationer i blodet hos EHS-patienter
Den canadiske forsker Magda Havas har dokumentere forekomsten af de såkaldte Roleaux-formationer i blodet hos EHS-patienter, der udsættes for RF-EMF. Havas, skrev i sin artikel fra 2013 (3) at sundt blod består af runde erytrocytter (røde blodlegemer) og som flyder frit i plasmaet. (se figur 4). Ændringer i størrelsen, formen og klumpning af erytrocytterne kan være et tegn på nedsat helbred.

Figur 4 viser frisk blod (blod uden tilsatte kemikalier) i et elektromagnetisk rent miljø (A) og blodet fra den samme person efter at have talt i en trådløs telefon i 10 minutter (B) og efter at have brugt en kabelforbundet computer i 70 minutter (C). Når erytrocytterne er forbundet og ligner en rulle mønter, kendt som dannelsen af ​​”penge ruller” (rouleaux), er det et tegn på usundt blod. Normalt skyldes klumpningen en øget koncentration af fibrinogen eller andre ændringer i plasmaproteiner, såsom myelomatose og makroglobulinæmi. En alternativ forklaring er, at sammenklumpningen kan skyldes en reduktion i cellemembranens elektriske potentiale, hvilket vil svække de frastødende kræfter mellem celler. En tredje mulighed er, at sammenklumpningen skyldes mikroskopet, hvilket i dette tilfælde er usandsynligt, fordi resultaterne kan gentages. Havas påpegede at der var behov for forskning om de mekanismer, der er involveret i dannelsen af ​​en sådan klumpning.
Symptomerne
Når der opstår koagulation, reduceres overfladearealet af de røde blodlegemer betydeligt, og cellens evne til at frigive næringsstoffer og udskille affaldsprodukter reduceres således. Symptomer kan omfatte hovedpine, koncentrationsbesvær, svimmelhed, kvalme, hjerte- og blodtryksproblemer samt koldt, følelsesløshed eller prikken i ekstremiteter (hænder og fødder).
Den gode nyhed var, skrev Havas, at analyse af levende blod kan være nyttig til at diagnosticere elektrisk overfølsomhed. Hvor hurtigt blodet størkner, og hvor hurtigt det genopretter efter eksponering, kan være en god indikator på graden af ​​følsomhed.
Kilder:
1) http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A267134&dswid=1914
2) https://www.nyteknik.se/digitalisering/blodet-kan-klumpa-ihop-sig-av-mobilstralning-6444921
3) https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2021/09/Havas-Magda-2013_Straling-fra-tradlos-teknologi-pavirker-blodet-hjertet-og-ANS-NORSK.pdf
Se også Kim Horsevad: ‘Kortlægning af bioreaktivitet ved mikrobølger i nontermiske intensiteter’ side 63-64.
https://helbredssikker-telekommunikation.dk/sites/default/files/Kortlaegning_af_Bioreaktivitet_ved_Mikroboelger_i_non-termiske_Intensiteter—2015.pdf

DNA skader

Store og dyre forskningsprojekter bekræfter, at mobilstråling og DNA-skader hænger sammen, men 17 år efter en milepæl i forskningshistorien er vi ikke blevet afgørende klogere til hverken den ene eller den anden side.
Og det er der gode grunde til, forklarer Tabt Tråd i denne uddybende artikel.

Forskningen har flere mere eller mindre kvalificerede hypoteser i spil. Det er en kendt sag i videnskab, at oxidativt stress i yderste fald kan ødelægge DNA. Det er efterhånden veletableret videnskab, som fremhæves i rapport på rapport, (1) at mobilstråling viser oxidativt stress i celler og dyr. Men forskning har ikke vist, om det kan være en årsag eller årsagen til DNA-brud.”, skriver Tabt Tråd. (2) Tabt Tråd citerer biokemikeren Dariusz Leszczynski, der i mange år var professor ved det finske strålingsagentur (STUK) og i dag er adjungeret professor ved Helsingfors Universitet. Han har i mange år undersøgt mobilstrålingens effekter i biologiske organismer:
“Ingen har virkelig undersøgt, hvad der sker med skadet DNA i cellerne, før og efter en opdeling er sket. Blev DNA-skaden bevaret som mutation i cellerne? Sådan et spørgsmål skal besvares, før man kan hævde, at radiofrekvent stråling er genotoksisk eller forårsager mutationer, der fører til kræft. Ingen virker dog til at ville følge op på den linje og foretage de nødvendige eksperimenter.

Kilder:
1) https://www.bafu.admin.ch/bafu/en/home/topics/electrosmog/newsletter-of-the-swiss-expert-group-on-electromagnetic-fields-a.html
2) https://tabttraad.home.blog/2021/02/03/efter-logneskandalen-kan-mobilstraling-sa-odelaegge-vores-gener-videnskaben-er-kompliceret/

Ny forskning dokumenterer de mekanistiske aspekter, som forklarer, hvordan menneskeskabte pulserende bølger kan forårsage så mange forskellige typer uønskede biologiske effekter.

Comparing DNA damage induced by mobile telephony and other types of man-made electromagnetic fields
Dr. Dimitris J. Panagopoulos. Juli 2019
Abstract
Antallet af undersøgelser, der viser bivirkninger på levende organismer induceret af forskellige typer menneskeskabte elektromagnetiske felter (EMF’er) er steget enormt. Hundredvis af peer-reviewed publicerede undersøgelser viser en række effekter, hvoraf de vigtigste er DNA-skader, der er forbundet med kræft, neurodegenerative sygdomme, reproduktive tilbagegang osv. De undersøgelser, der er langt mere effektive til at vise effekter, anvender den virkelige mobiltelefoni (MT) eksponeringer udsendt af kommercielt tilgængelige mobiltelefoner. Denne undersøgelse – af resultater offentliggjort af min gruppe fra 2006 til 2016 – sammenligner DNA-fragmentering induceret af seks forskellige EMF’er på det samme biologiske system – oogenesen af ​​Drosophila melanogaster – under identiske betingelser og procedurer. En sådan direkte sammenligning mellem forskellige EMF’er – især dem, der anvendes i det daglige liv – på det samme biologiske endepunkt, er meget nyttigt til at drage konklusioner om deres bioaktivitet og nye. Det viser, at ægte MT EMF’er er langt mere skadelige end 50 Hz alternerende magnetfelt (MF) – svarende til eller meget stærkere end kraftledninger – eller et pulserende elektrisk felt (PEF), der blev fundet før for at øge fertiliteten. MT EMF’erne var signifikant mere bioaktive selv for meget kortere eksponeringsvarigheder end de andre EMF’er. Desuden var de mere skadelige end tidligere testede cytotoksiske stoffer som visse kemikalier, sult, dehydrering. Individuelle parametre for de reelle MT EMF’er som intensitet, frekvens, eksponeringsvarighed, polarisering, pulserende, modulering diskuteres med hensyn til deres rolle i bioaktivitet. Den afgørende parameter for den intense bioaktivitet synes at være den ekstreme variation af de polariserede MT-signaler, hovedsageligt på grund af de store uforudsigelige intensitetsændringer”
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1383574218300991

The National Toxicology Program (NTP)

Evaluation of the genotoxicity of cell phone radiofrequency radiation in male and female rats and mice following subchronic exposure

Det nationale toksikologiprogram testede to almindelige radiofrekvente strålingsmoduleringer (RFR), der blev udsendt af mobiltelefoner i et 2-årigt gnavercancer-bioassay, der omfattede foreløbige vurderinger af yderligere dyr for genotoksicitetsendepunkter. Hsd-han- og hun-Hsd: Sprague Dawley SD-rotter og B6C3F1 / N-mus blev eksponeret fra henholdsvis Gestation dag 5 eller Postnatal dag 35 for kodedeling multiple access (CDMA) eller globalt system til mobile moduleringer over 18 timer / dag kl. min. intervaller i efterklangskamre med specifikke absorptionshastigheder på 1,5, 3 eller 6 W / kg (rotter, 900 MHz) eller 2,5, 5 eller 10 W / kg (mus, 1.900 MHz). Efter 19 (rotter) eller 14 (mus) uges eksponering blev dyr undersøgt for tegn på RFR-associeret genotoksicitet ved hjælp af to forskellige målinger. Ved anvendelse af det alkaliske (pH> 13) kometassay blev DNA-beskadigelse vurderet i celler fra tre hjerneområder, leverceller og perifere blodleukocytter; ved anvendelse af mikronukleusassayet blev kromosomskader vurderet i umodne og modne perifere erytrocytter. Resultater af kometassayet viste signifikante stigninger i DNA-beskadigelse i den frontale cortex hos hanmus (begge moduleringer), leukocytter hos hunmus (kun CDMA) og hippocampus hos hanrotter (kun CDMA). Stigninger i DNA-beskadigelse, der vurderes at være tvetydige, blev observeret i adskillige andre væv fra rotter og mus. Der blev ikke observeret nogen signifikante stigninger i mikrokernede røde blodlegemer hos rotter eller mus. Afslutningsvis antyder disse resultater, at eksponering for RFR er forbundet med en stigning i DNA-beskadigelse. Miljø. Mol. Mutagen. 61: 276-290, 2020. © 2019 Wiley Periodicals, Inc.

The National Toxicology Program (NTP), der hører under de føderale amerikanske sundhedsmyndigheder. Programmet startede i i 1999 og sluttede 19 år efter i 2018.
NTP-undersøgelserne kostede 30 millioner dollars (ca. 200 millioner kroner) og tog mere end 10 år at gennemføre og er den hidtil mest omfattende vurdering af sundhedseffekter hos dyr udsat for RFR med moduleringer anvendt i 2G- og 3G-mobiltelefoner. 2G- og 3G-netværk var standard, da undersøgelserne blev designet.
Da NTP frigav rapporten den 1. november 2018 var konklusionen, at der er klare beviser for, at hanrotter udsat for høje niveauer af radiofrekvent stråling (RFR) som den, der blev brugt i 2G- og 3G-mobiltelefoner, udvikler kræfthjertetumorer. Der var også tegn på tumorer i hjernen og binyrerne hos udsatte hanrotter. For hunrotter og han- og hunmus var beviset utvetydigt at den kræft, der blev observeret, var forbundet med eksponering for RFR. De endelige rapporter repræsenterer konsensus mellem NTP og et panel af eksterne videnskabelige eksperter, der gennemgik undersøgelserne i marts efter udkast til rapporter i februar.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31633839/

Det italienske forskningsprojekt fra Ramazzini Institutet (2018) understøttede ikke bare, men forstærkede med deres fund ved langtidseksponering for RFR resultaterne af NTP-undersøgelsen.
https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Belpoggi-Heart-and-Brain-Tumors-Base-Station-2018.pdf

Se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/cancer/

EU’s Reflex studie

EU Reflex study shows DNA damage caused by radiation from wireless devices and mobile phones
Refleksrapporten beskriver resultaterne af en omfattende EU-finansieret forskning udført af 12 europæiske institutter. In vitro blev virkningerne af eksponering af cellekulturer for ELF-magnetfelter såsom elektriske installationer og enheder undersøgt, ikke-pulserede RF-felter og pulserede RF-felter, som fra mobiltelefoner og trådløse enheder. Cellekulturer med humane og dyre celler blev anbragt i petriskåle. For så vidt angår humane celler blev hvide blodlegemer (lymfocytter, monocytter og thymocytter), bindevævsceller (fibroblaster), hudceller (melanocytter), tumorceller (neuroblastom) og leukæmiceller (HL-60) undersøgt for deres følsomhed til elektromagnetisk stråling”
Den europæiske REFLEX-undersøgelse (2004) blev foretaget på EU’s vegne af 12 institutioner for et samlet budget på 3 millioner euro. Resultaterne viser, at selv ved en SAR-værdi på 1,3W / kg (repræsentativ for mange mobiltelefoner) er der skabt betydelig biologisk skade i humane celler og især på DNA’et.
Det centrale punkt er, at strukturelle undersøgelser endelig er blevet udført på de ikke-termiske virkninger af 2G (GSM) stråling, 3G (UMTS) stråling og magnetiske felter fra elektriske installationer og enheder. Virkningen af den elektromagnetiske stråling fra disse kilder viser sig at være meget lig effekten af røntgenstråler. Dette er bemærkelsesværdigt, fordi mange fysikere stadig insisterer på, at radiofrekvenselektromagnetisk stråling ikke kan forårsage skade på DNA’et på grund af dets ikke-ioniserende natur.

EU’s refleksundersøgelse viser, at langvarig stråling fra en mobiltelefon og magnetiske felter kan forårsage genetisk skade, der ligner den, der er forårsaget af radioaktiv stråling. Comet Assay-testen er et meget følsomt assay, der kan vise DNA-skader. Ved hjælp af elektroforese trækkes DNA-fragmenter til ydersiden af ​​en petriskål. Jo kortere fragmenter (mere DNA går i stykker), jo længere og klarere er “komet halen”, der er synlig under mikroskopet. Dette demonstrerer enkelt- og dobbeltstrenget DNA-brud, der forekommer som vist i det medfølgende billede af dette indlæg. Øverst til venstre på figuren vises kontroleksperimentet (‘sham’ står for ikke-eksponering), øverst til højre viser virkningen på cellen med 0,5 grå røntgenstråling på cellen, svarende til 250 års naturlig baggrund stråling eller ca. 60 CT-scanninger, og den nederste figur viser virkningen på strålingscellen med frekvensen af ​​en almindelig GSM-telefon (SAR 1,3 W / kg) i 24 timer. Begge tilfælde viser klart en komet med en hale.

In vitro-undersøgelser
Reflexrapporten beskriver resultaterne af en storstilet EU-finansieret forskning udført af 12 europæiske institutter. In vitro blev virkningerne af eksponering af cellekulturer for ELF-magnetiske felter, såsom elektriske installationer og apparater, undersøgt, ikke-pulserede RF-felter og pulserede RF-felter, som fra mobiltelefoner og trådløse enheder. Cellekulturer med humane og dyre celler blev anbragt i petriskåle. For så vidt angår humane celler blev hvide blodlegemer (lymfocytter, monocytter og thymocytter), bindevævsceller (fibroblaster), hudceller (melanocytter), tumorceller (neuroblastoma) og leukæmiceller (HL-60) undersøgt for deres følsomhed til elektromagnetisk stråling.
RF-felter fra mobiltelefoner og trådløse enheder
Det blev fundet, at pulserede RF-felter (GSM 900 og GSM 1800) med SAR-værdier fra 0,3 W / kg forårsager genetisk skade, enkelt- og dobbeltfrakturer i DNA- og MN-induktion i humane fibroblastceller. Derudover blev der observeret en stigning i antallet af frie oxygen- og hydroxylradikaler (OH). Termiske effekter er ubetydelige under denne belastning; Cellekulturopvarmningen var kun 0,01 grader Celsius. For HN-60-celler blev der ikke fundet nogen effekt af RF-belastning ved en SAR-værdi på 1,0 W / kg og ved 1,3 og 1,6 W / kg en signifikant stigning i antallet af DNA-frakturer og MN-induktion. Ved belastninger mellem 2,0 og 3,0 W / kg var der en virkning, men mindre end ved 1,3 og 1,6 W / kg. Der er således en stærk ikke-lineær afhængighed af belastningen. Eksponering af hvide blodlegemer til RF-felter gav forskellige resultater. Der var en virkning på monocytter, ingen effekt på thymocytter og modstridende resultater for lymfocytter.
Det blev endvidere fundet, at nogle effekter, DNA-frakturer og MN-induktion, forekom både for ikke-pulserede og pulserede RF-felter, og at andre effekter, ændring af gen- og proteinekspression, kun forekom med pulserede RF-felter. I nogle celler blev der fundet en stigning i ekspression af stressproteinerne hsp27 og hsp70, hvilket indikerer en cellulær stressrespons: hsp repræsenterer “varmechockprotein”.
Konklusion
Det har vist sig, at ikke-termisk belastning af cellekulturer ved magnetiske ELF-felter fra elektriske installationer og enheder eller EM RF-felter fra mobiltelefoner og trådløse enheder kan føre til genetisk skade. Skaden afhænger af celletypen. Nogle humane celler, især fibroblaster, er følsomme over for disse felter, mens andre celler, inklusive hvide blodlegemer, er mindre følsomme og reagerer ikke med de lave feltstyrker, der blev brugt i Reflex-studiet. Hvis der er skade, observeres der altid en stigning i antallet af frie iltradikaler og undertiden også hydroxylradikaler. Disse radikaler kan forårsage oxidativ stress og skade på DNA, proteiner og cellemembraner og er sandsynligvis i høj grad ansvarlige for de observerede effekter. Faktisk i nogle af forfatterens eksperimenter, når radikale udrensere blev føjet til cellekulturerne, blev DNA-skader forhindret, et resultat bekræftet af andre studier.
https://www.jrseco.com/eu-reflex-study-shows-dna-damage-caused-by-radiation-from-wireless-devices-and-mobile-phones/

Tinitus

Headache, tinnitus and hearing loss in the international Cohort Study of Mobile Phone Use and Health (COSMOS) in Sweden and Finland.
Okt. 2019
Rapporten viser at mobiltelefoni statistisk hænger sammen med en let øget risiko for hovedpine.
Bemærk at både COSMOS projektets danske og svenske afdeling er meget tæt knyttet til teleindustrien.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31302690

Tinnitus and cell phones: the role of electromagnetic radiofrequency radiation.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1808869415001639

Markant flere danskere, lider af tinnitus – især de unge er ramt

Tal fra Den Nationale Sundhedsprofil (1) viser at i 2017 var ca. 600.000 danskere, ramt af tinnitus, men i den seneste undersøgelse fra 2021, der udkom i marts 2022, er tallet steget til 777.000.
Stigningen sættes dog ikke sammen med den hastigt stigende elektrosmog.

MARKANT STIGNING FOR UNGE MELLEM 16 OG 24 ÅR.

“Det er alarmerende tal, specielt når vi ser på de unge mænd og kvinder,” siger landsformand Majbritt Garbul Tobberup, Høreforeningen. (2)

For unge mænd mellem 16 og 24 år er forekomsten af tinnitus steget fra 6,1 procent i 2017 til 9,7 procent i 2021.
For unge kvinder ses en endnu mere markant udvikling. Her er tallene gået fra 4,4 procent i 2017 til 8 procent.
Tinnitus frekvensen eksploderer generelt over hele verden, hvor omkring 750 mill. mennesker lider af tinnitus. (3) (4)

Hvordan opstår tinnitus ?
Tinnitus er, når man hører en lyd i øret eller et sted inde i hovedet, som ikke stammer fra en lydkilde uden for hovedet.
Årsagen for udløsning af tinnitus er sættes almindeligvis sammen med bl.a. udsættelse for støj og stress. Tinnitus er normalt ikke et tegn på et alvorligt helbredsproblem. Men hvis det er højt og vedvarende, kan det give hukommelses- og koncentrationsproblemer, træthed, angst og depression.

Høreforeningen har iværksat et treårigt projekt kaldet ”Lyd på livet”, som skal sætte fokus på unges lyttevaner. Udgangspunktet er her at rigtig mange unge ved ikke at for højt lydniveau i hovedtelefonerne kan udløse tinnitus. De ved dog endnu mindre om sammenhængen med elektromagnetisk stråling, hvor myndighederne råd vedr. mobiltelefon skjules langt inde på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Elektrosmog og tinnitus
At elektromagnetisk stråling ikke indgår i overvejelserne er nærmest rutine trods at forskning viser at tinnitus er en klar risiko ved udsættelse for den hastigt stigende elektromagnetisk stråling via 4G og nu 5G. Mobilmaster som man ingen kontrol har over. Hertil kommer at netop de unge udsættes for Wi-Fi nærmest 24/7 dels i skolen og institutioner dernæst hjemme via eget eller naboens Wi-Fi samt diverse trådløse devices. Endvidere bruger flere og flere unge også trådløse headset som f.eks. Apples EarPods. (5) (6) (7)

Kilder:
1) Den nationale Sundhedsprofil 2021. Se side 147:
https://hoereforeningen.dk/media/409582/den-nationale-sundhedsprofil-2021.pdf
2) https://jyllands-posten.dk/indland/ECE13833061/hoereforeningen-slaar-alarm-777000-danskere-lider-af-tinnitus/
3) https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2763317
4) https://eu.usatoday.com/story/news/nation/2022/08/13/tinnitus-ringing-in-ears-research/10318052002/
5) Headache, tinnitus and hearing loss in the international Cohort Study of Mobile Phone Use and Health (COSMOS) in Sweden and Finland
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31302690/
6) Tinnitus and cell phones: the role of electromagnetic radiofrequency radiation:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1808869415001639
7) Tinnitus og mikrobølgehøring
https://safetechinternational.org/tinnitus-and-microwave-hearing-have-you-heard/
Se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/sundhedsmaessige-risici-ved-elektromagnetisk-straaling/

Mikrobølgehøring

Vidste du, at nogle mennesker kan høre mikrobølgestråling?

Dr. James Lin, professor emeritus ved University of Illinois i Chicago, udgav for nylig et dokument, der beskriver det fascinerende fænomen ‘mikrobølgehøring’, hvor folk opfatter trådløs stråling som en klik, summen, lynende, kvidrende eller bankende lyd, eller endda som en melodi. Det kan opstå, når motiver udsættes for en lang række frekvenser – fra hundredvis af megahertz til flere gigahertz. Det forekommer ikke kun hos mennesker, men også hos nogle dyrearter (såsom rotter).

Mikrobølgehøring
Mikrobølgehøring er ikke hørelse af lyd (som er et andet frekvensområde end trådløs stråling). Det sker ikke på den måde, som konventionel hørelse gør.
Lin beskriver det på denne måde: “Mikrobølgens auditive effekt opstår fra minimal, men hurtig temperaturstigning … i hjernen fra absorption af pulserende mikrobølgestråling. Den pludselige temperaturstigning skaber termoelastisk udvidelse af hjernestoffet, som kan udløse en trykbølge, der forplanter sig gennem hovedet og detekteres af sansehårcellerne i cochlea. Nervesignalet videresendes derefter til det centrale auditive system for perception og genkendelse.”
Ifølge Lin afhænger lyden af ​​den trådløse strålings karakteristika, for eksempel bredden af ​​pulseringen.
Mikrobølgehøring blev først anerkendt under Anden Verdenskrig og var normalt forbundet med radarsignaler. Det viste sig, at soldater kunne høre lyde fra radaren, uanset om de var tommer eller tusindvis af fod væk fra senderen. Det blev også opdaget, at afskærmning af en tilhører mod stråling forhindrede dem i at opfatte lyden.
Lin siger: “Siden slutningen af ​​2016 har der været flere rapporter om, at diplomatisk servicepersonale har oplevet helbredsproblemer forbundet med at høre høj summen eller lydudbrud. Det blev antaget, at den høje summen, lydudbrud eller akustiske trykbølger kan være blevet leveret ved hjælp af en målrettet stråle af pulserende mikrobølgestråling med høj effekt i stedet for at sprænge motiverne med konventionelle soniske kilder. For nylig udgav National Academies en rapport, der undersøgte årsagerne til sygdommene. Rapporten påpeger, at “blandt de mekanismer, undersøgelsesudvalget overvejede, synes den mest plausible mekanisme til at forklare disse tilfælde, især hos personer med distinkte tidlige symptomer, at være rettet mod, pulseret RF (mikrobølge) energi.”.
Ifølge Lin planlægger den amerikanske regering i at udvikle en bærbar enhed til at detektere eksponering for RF-våben.

Kan mikrobølgehøring være et problem for dem, der oplever det?
Ifølge Lin kan det. Når strålingen omdannes til lyd inde i hjernen, er det muligt, at der kan opstå skader på hjernen.

Kilder:
Hele rapporten ‘The Microwave Auditory Effect:’ fra marts 2022 kan downloades her:
https://ieeexplore.ieee.org/document/9366412
Om Havana syndromer se mere her:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/naar-elektronikken-bliver-til-vaaben/

Hjerneskader

“Spørgsmålet er, om vi her ser begyndelsen til neurodegenerative sygdomme, fordi vi kan se, at der er nogle mitokondrier, der ikke får nok ilt. De får tilført nok ilt til, at de kan udføre arbejdet, men det sker under vilkår, som ifølge de tal, vi har, ikke er helt optimale:” Udtaler Prof. Albert Gjedde efter 10 hjernescanninger. Han har siden fortalt, at signifikansen i resultatet bortfaldt efter yderligere 6 forsøg, hvorefter man ikke længere anså, at der var evidens for, at EMF på mobilstrålingsniveau øger energiomsætningen i hjernen. Disse 6 skulle foretages for at forankre resultatet, fordi det var “kontroversielt for mobioltelefonindustrien og de ca. 1,6 mia mennesker, der i dag benytter mobiltelefoner” (står der i artiklen). Hvad der gik galt i de yderligere 6 forsøg er uklart, på PubMed er det en kendt sag, at der er sammenhæng mellem EMF og energiomsætning:
https://dagensmedicin.dk/mobiltelefoner-pavirker-hjernens-stofskifte/

Stigninger i neurologiske dødsfald i den vestlige verden.

Are rises in Electro-Magnetic Field in the human environment, interacting with multiple environmental pollutions, the tipping point for increases in neurological deaths in the Western World?
af Colin Pritchard, Anne Silk (begge Faculty of Health & Social Sciences, Bournemouth University, United Kingdom) og Lars Hansen (Southern Health, Dept of Psychiatry, University of Southampton, United Kingdom)
2. januar 2019.
“Baseret på nylige og nye beviser antager vi, at et væsentligt bidrag til den relative pludselige stigning i neurologisk sygelighed i den vestlige verden (1989–2015) skyldes en øget baggrund EMF, der er blevet det tip, der påvirker enhver genetisk disponering, stigende flere interaktive forurenende stoffer, såsom stigning i petro-kemikalier, hormonforstyrrende kemikalier, industrielle, landbrugs- og husholdningskemikalier. De hidtil uset neurologiske dødsfrekvenser, alt inden for femogtyve år, kræver en ny undersøgelse af langvarig EMF-sikkerhed i relation til den stigende baggrund EMF for menneskers sundhed. Vi ønsker ikke at “stoppe den moderne verden”, kun gøre den mere sikker.”
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306987719300040?via%3Dihub

Elektromagnetisk stråling og vores hjerner

Kan elektromagnetisk stråling skabe kaos i vores hjerner?
Cockpitterne i moderne militære fly er oversvømmet med radiofrekvent (RF) støj fra indbyggede emissioner, kommunikationsforbindelser og navigationselektronik, herunder stærke elektromagnetiske (EM) felter fra lydhoveder og hjelmsporingsteknologier.
“Piloter rapporterer ofte om mindre kognitive præstationsudfordringer under flyvningen, og fra 1993 til 2013 tegnede rumlig desorientering i US Air Force-piloter sig for 72 klasse A-uheld, 101 dødsfald og 65 tabte fly,” skriver DARPA (The Defense Advanced Research Projects Agency) et forskningsagentur under det amerikansk forsvar. (1) Det amerikanske militær frygter, at nogle af disse nedbrud kan være forårsaget af elektromagnetiske felter.
Der er store økonomiske interesser i at undgå disse uheld. Større luftfartsulykker er i øjeblikket klassificeret som uheld i klasse A, B og C. Klasse A-uheld opstår, når der er skader for mere end 2 millioner $ skader på flyet, flyet ødelægges, eller dets pilot eller besætning dræbes eller permanent, helt deaktiveres. (2)
DARPA vil nu igangsætte forskning (3) for at måle de elektromagnetiske felter inde i de militære flys cockpit, især signaler mellem 9 kHz og 1 GHz for at finde ud af, om de påvirker piloternes ydeevne.

DARPA skriver i sin begrundelse for projektet:
”Nylig DARPA-finansieret forskning har vist, at menneskelige hjerner fornemmer magnetfelter, som dem, der bruges af dyr til navigation, og at denne proces er “fastklemt ” (dvs. forstyrres) af radiobølger (RF), der påvirker hjernebølger og adfærd. Desuden var nylige fund de første til at vise, at selv svage RF-felter og ‘Jordstyrke’ magnetfelter har målbare, reproducerbare virkninger på menneskelige hjernebølger og ubevidst opførsel i et kontrolleret miljø.”
“Nylig forskning” henviser til arbejde udført under DARPAs RadioBio-program (4), der blev annonceret i 2017. Et af målene var at se, om levende celler kan kommunikere med naboceller ved hjælp af EM-signaler og i så fald hvad cellerne fortæller hinanden og hvordan de gør det.
Joe Kirschvink hos Caltech, en RadioBio-entreprenør, har rapporteret (5), at menneskelige hjernebølger reagerer på ændringer i magnetfelter i størrelsesordenen Jordens felt.
“Mange dyr har magnetoreception, så hvorfor ikke os?” spørger Connie Wang, Caltech-kandidatstuderende og hovedforfatter af eNeuro-studiet. F.eks. Bruger honningbier, laks, skildpadder, fugle, hvaler og flagermus det geomagnetiske felt til at hjælpe dem med at navigere, og hunde kan trænes i at finde begravede magneter. Det er længe blevet teoretiseret, at mennesker kan have en lignende evne. På trods af en masse forskningsforsøg, der forsøgte at teste for det i 80’erne, er det dog aldrig blevet vist endeligt.
Den nye forskning er det første konkrete bevis for en ny menneskelig sans: magnetoreception. Deres fund blev offentliggjort i tidsskriftet eNeuro den 18. marts 2019. (6)
Kilder:
1) https://www.darpa.mil/
2) https://www.militarytimes.com/news/your-military/2019/03/01/dod-is-rethinking-what-defines-a-major-aviation-accident/
3) https://beta.sam.gov/opp/45cf0a26208f441db092e9a2653bddd6/view#general
4) https://microwavenews.com/news-center/darpa-radiobio
5) https://www.caltech.edu/about/news/evidence-human-geomagnetic-sense
6) https://authors.library.caltech.edu/90480/
Se også:
https://microwavenews.com/short-takes-archive/iceman
https://tabttraad.home.blog/2020/09/16/ny-forskning-far-stralingsramte-hoveder-jagerfly-til-at-nedstyrte/

Kan signalerne fra nervebaner i hjernen forstyrres af trådløs kommunikation 🤔

Det var det spørgsmål, der blev udforsket af en af veteranerne inden for forskningen i, hvordan livets grundlæggende funktioner drives af elektriske impulser, nemlig Andrew Marino og hans medarbejdere.

Det skriver Einar Flydal i sin blogpost den 27. juli 2022. (1)

Selve tankegangen bag projektet kan ses som en detalje i det, der diskuteres i artiklen af Panagopoulos et al. (2021) (2)

Panagopoulos et al.’s matematiske model
Panagopoulos et al. har præsenteret en matematisk model, der er baseret på forskning, han har udført på bananfluer, og andre har været involveret i andre metoder. Modellen understøtter, at en af hovedårsagerne til de lidelser, mange mennesker oplever fra menneskeskabte elektromagnetiske felter, er de meget lavfrekvente impulser, som indgår i radiokommunikation og “beskidt strøm”. Med modellen kan man beregne, hvilke kombinationer af pulsfrekvenser og intensitet (“styrke”) der vil forstyrre de normale elektriske udladninger af cellevæggene og derved udløse forhøjet oxidantproduktion og all-handed downstream-effekter.

Modellen har en prognostisk evne: Dvs. at den kan bruges til at beregne og forudsige biologiske effekter, der vil være skadelige for mange, og som kan observeres i praksis.
En ting er at skabe en model, der passer med observationer og antagelser om, hvordan kanalerne i cellevæggene kan udløses. Noget helt andet er at måle, at sådanne impulser faktisk virker i detaljer ved at forstyrre, hvornår den enkelte elektriske ladning skal resultere i en udladning. Det er, hvad Marinos team har gjort. Og de gjorde det helt tilbage i 2009.

Ændringer i hjernens indre signalering
Forsøget viser, at man kan måle på hjernens elektriske aktivitet, at sådanne impulser fra radiosignaler faktisk fører til ændringer i hjernens indre signalering: Nervesignaler udløses, når de ikke skal udløses, fordi impulserne fra mobilen tilføjer ekstra energi, der får signalet til at blive udløst, før den normale ladning er afsluttet. Det kunne de måle ved at sende impulser ind, som de selv skabte, og så se om de ændrede sig, når 217 Hz-impulserne dukkede op. (Sådanne impulser er en fast del af GSM-systemet. De kommer fra mobilmasterne og fra mobilerne. Al radiokommunikation udsender impulser, både ganske faste og varierende.)

Ændringer i hjernens indre signalering
Forsøget viser, at man kan måle på hjernens elektriske aktivitet, at sådanne impulser fra radiosignaler faktisk fører til ændringer i hjernens indre signalering: Nervesignaler udløses, når de ikke skal udløses, fordi impulserne fra mobilen tilføjer ekstra energi, der får signalet til at blive udløst, før den normale ladning er afsluttet. Det kunne de måle ved at sende impulser ind, som de selv skabte, og så se om de ændrede sig, når 217 Hz-impulserne dukkede op. (Sådanne impulser er en fast del af GSM-systemet. De kommer fra mobilmasterne og fra mobilerne. Al radiokommunikation udsender impulser, både ganske faste og varierende.)

En oversigt
Einar Flydal giver her en oversigt samt et billede af test setuppet. For at få detaljerne, skal du gå til kilden som dog er meget teknisk.
“Hvis elektromagnetiske felter til mobiltelefoner (EMF) er farlige, som det antages i forskningslitteraturen, skal der være processer eller mekanismer, der gør det muligt for kroppen at detektere [de elektromagnetiske, EC] felter.
Vi antog som hypotese, at de lavfrekvente impulser på 217 Hz som bliver skabt af mobiltelefoner bliver opdaget ved at de overføres til en slags sensor, noget som ville kunne bevises, hvis [vi fandt at] impulserne har evnen til at udløse spændinger, som vi tilfører (“evoked potentials”, EP).
Elektroencefalogrammer (EEG) blev registreret fra seks standardsteder [på hovedet] hos 20 frivillige og analyseret for at opdage hjernepotentialer som blev udløst af en puls af den type, der produceres af mobiltelefoner. De potentialer, vi anvendte, blev fundet igen, med forventet forsinkelsestid, hos 90 % af de frivillige, og de blev beregnet ved hjælp af en ikke-lineær metode til EEG-analyse. De påførte potentialer blev slet ikke opdaget, når EEG blev analyseret ved hjælp af tidsgennemsnit. Muligheden for systematiske fejl blev udelukket ved analyser af lignende eksponering.
Resultaterne viste, at mobiltelefoner udløser anvendte potentialer med en hastighed på 217 Hz ved normal telefonbrug. Kronisk produktion af ændringerne i hjerneaktivitet kan være relevant for rapporterne om sundhedsrisiko blandt mobiltelefonbrugere.”

En præcision
Denne påvirkning kan ikke fanges af de nuværende retningslinjer eller afspejles i de nuværende grænseværdier.

Hele det fundament, som vores strålebeskyttelse er baseret på, er fuldstændig blindt for sådanne effekter, og udstyret med solide skyklapper mod overhovedet at tænke i sådanne retninger.

At gennemsnitsberegninger sletter spændingsvariationerne siger sig selv, men det er hvad ICNIRP-retningslinjerne bruger. Det er også derfor, de er blinde for de effekter, som bliver testet her.

Man kan fantasere i detaljer om de skadelige effekter, der kan komme af, at hjernens signalering bliver forstyrret og udløst på det forkerte tidspunkt.

Eller du kan gøre som bl.a. den basalmedicinske læge Martin L Pall: samle al den litteratur, der antyder, at et forstyrret signalering i centralnervesystemet kan føre til Alzheimers, Parkinsons og andre neuro-lidelser. Det gjorde han i en artikel i 2016 (Pall 2016), hvorefter Pall nærmest blev hædret for at forfølge sin frie fantasi og ikke forskning. For resultatet var åbenbart meget ubehageligt. Og sådan noget ønsker man ikke at vide noget om.

Kilder:
1) https://einarflydal.com/2022/07/27/en-teknisk-detalj-om-signaler-i-hjernen-med-store-konsekvenser/
2) https://nejtil5g.dk/sundhedsrisici-ved-elektromagnetisk-straaling/menneskeskabte-elektriske-pulseringer/
Litteratur:
Carrubba S, Frilot C 2nd, Chesson AL Jr, Marino AA. Mobile-phone pulse triggers evoked potentials. Neurosci Lett. 2010 Jan 18;469(1):164-8. doi: 10.1016/j.neulet.2009.11.068. Epub 2009 Dec 4. PMID: 19961898.
Pall ML. Microwave frequency electromagnetic fields (EMFs) produce widespread neuropsychiatric effects including depression. J Chem Neuroanat. 2016 Sep;75(Pt B):43-51. doi: 10.1016/j.jchemneu.2015.08.001. Epub 2015 Aug 21. PMID: 26300312.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891061815000599?via%3Dihub

Verden over eksperimenterer gør det selv-folk uden medicinsk baggrund med elektrisk hjernestimulering. “Lad helt være” siger professor.

De monterer elektroder på hovedet, sætter jævnstrøm til udstyret, og håber at skærpe intellektet for eksempelvis i håbet om at blive bedre til at spille computerspil. Eller ved hjælp af elektricitet at kunne behandle alt fra depression til alvorlige neurologiske tilstande som Parkinsons sygdom.
Udstyret købes ofte via nettet – eller bygges efter anvisninger, som også ligger frit fremme i cyberspace. Denne form for elektrisk hjemmebehandling – såkaldt transkranial stimulering, hvor man sender en svag strøm gennem kraniet og ind i hjernen – er ret udbredt, også i Danmark. Det skrev Lundbeckfonden 28. maj 2019.
Men “uden medicinsk baggrund og uden det rette måleudstyr har man ikke en jordisk chance for at måle, hvad der sker i hjernen, når man tilfører strøm. Og dermed heller ikke nogen mulighed for at kunne styre dosis”, siger Hartwig Siebner, neurolog og Lundbeckfonden-professor i præcisionsmedicin ved Københavns Universitet. Og videre:
“Selv om den forbigående funktionsændring i sig selv må betegnes som uskadelig, så viser den noget helt centralt. Nemlig, at lægevidenskaben langt hen ad vejen endnu ikke har detaljeret viden om, hvad der egentlig sker, når hjernen påvirkes elektrisk. Og i forhold til de mange gør det selv-folk, som køber stimuleringsudstyr på nettet eller bygger det derhjemme, sender vores forsøg derfor et klart budskab: Lad helt være”.

Kan strøm til hjernen øge kreativiteten? spurgte Videnskab.dk tilbage i 2016.
En dobbelttydig artikel, der på den ene side kunne fortælle om nysgerrige unge, der eksperimenterede med både at bruge og udvikle hjelme til at udvide kreativiteten. På den anden side udtalte Jesper Mogensen, der er professor i neurovidenskab:
“Kreativitet er mange ting, og det varierer fra person til person. Jeg kender ikke til nogen som helst studier, der har lokaliseret kreativitet et bestemt sted i hjernen. Jeg kan selvfølgelig ikke afvise, at apparatet virker, men jeg vil se videnskabelig evidens, før jeg tror på det.”

Elektricitet som selskabsleg
Ovenstående giver anledning til at nævne Arthur Firstenberg og hans bog ”Den usynlige regnbue – historien om elektriciteten og livet.” Her beskriver han, hvordan alle tilbage i 1700-tallet skulle have elektriske apparater således at de kunne give hinanden og sig selv stød. I de velhavende hjem stod store udsmykkede elektriske maskiner udsmykkede på samme måde som pianoer Men heller ikke den gang var det socialt acceptabel at hævde at elektricitet var farligt, så ingen lyttede til advarslerne.
Elektriciteten bliv antaget at have med Livskraften at gøre så ud over at være ren underholdning tog man også elektriciteten i brug på grund af dens medicinske virkning. Ikke bare prominente personer åbnede for behandling med elektricitet, også mange uden nogen form for medicinsk baggrund købte og lejede maskinerne for at behandle folk.
Behandlingerne med elektricitet fortsatte gennem 1700 og 1800 tallet. Det er hævet over enhver tvivl at man kunne helbrede sygdomme. Firstenberg giver eksempler som genskabelse af hørelsen, også for nogen som fra fødslen havde været døve, og fjernelse af tinitus. Man forsøgte også at påvirke hjertet og genoplivede dyr med elektrisk påvirkning og man kunne få pulsen hos mennesker til at falde og stige. Men ingen reagerede ens på elektriciteten.

De uønskede virkninger
De negative virkninger talte man ikke så meget om, men de blev registreret. Elektrificering gav omtågethed, hovedpine, kvalme, svækkelse. Træthed og hjertebanken. Men også hoste og astmalignende symptomer muskel og ledsmerter og nogle gange observerede man også depressioner. De observerede negative virkninger er genkendelige for folk, der i dag lider af EHS (elektro hypersensitive).
Mange af de første fysikere der arbejdede med elektricitet blev syge af deres beskæftigelse: fra brutale hovedpine, kronisk lammelse og nervelidelse. Elektriciteten havde bivirkninger og nogle mennesker var endda meget modtagelige for disse negative sider. Værd at bemærke er, at den elektriske energi man blev udsat for dengang på ingen måde svarer til de mængder vi udsættes for i dag.
Kilder:
https://www.lundbeckfonden.com/ny-forskning-hejser-det-roede-flag-leg-ikke-elektriker-med-din-hjerne/
https://videnskab.dk/krop-sundhed/fup-eller-fidus-kan-stroem-til-hjernen-oege-kreativiteten
Arthur Firstenberg: ”Den usynlige regnbue – historien om elektriciteten og livet.” Z-Forlag 2019.

Mere om elektrisk hjernestimulering: Moderne ECT og fremkaldelse af midlertidig koma og en flatlining af hjernebølger er næppe mere betryggende end ‘det hvide snit’ – lobotomi.

Det skriver Children’s Health Defense Team i en artikel den 9. oktober 2020. (1)
De sene 1930’ere var en storhedstid for at eksperimentere med hjernen hos dem, der havde udtalt skizofrene, bipolare eller var alvorligt deprimerede. Kort efter indførelsen af ​​lobotomi (‘det hvide snit’) fokuserede italienske psykiatere på at fremme elektrisk inducerede anfald som en psykiatrisk intervention. (2)
En gennemgang fra 2006 i Advances in Psychiatric Treatment viser, at “Nyere ECT-metoder ikke har resulteret i et mærkbart fald i bivirkninger.” (3)
Mens ECT-fans betragter det 21. århundrede-ECT som værende meget “kontrolleret” og “raffineret”, indrømmer de også at “den optimale anfaldsperiode forbliver uklar”, og at de ikke rigtig forstår, hvordan ECT fungerer. (4)
Dr. Peter Breggin, psykiater fra Harvard, opsummerer:
”Efter flere rutinemæssige ECT’er bliver den beskadigede person mere og mere apatisk, ligeglad, ude af stand til at føle ægte følelser og endda robotagtig. Hukommelsestab og forvirring forværres. Denne hjælpeløse person bliver ude af stand til at give udtryk for nød eller klager og bliver føjelig og håndterbar. ECT-læger kalder dette fejlagtigt en forbedring, men det indikerer alvorlig og invaliderende hjerneskade.” (5)
Bruges ECT med yngre patienter, er man enige om behovet for løbende vedligeholdelsessessioner for at bevare ”klinisk stabilitet”. En ECT-promotor hos Johns Hopkins tilføjer, “ingen kender virkelig langtidseffekterne af ECT ved denne frekvens og startede i en så ung alder.” (6)
Jock McLaren, en australsk psykiater, formulerer det således:
”Når [nutidens psykiatere] får en kompliceret patient, ved de faktisk ikke, hvad de skal gøre. […] Således når de meget hurtigt grænsen for deres færdigheder og har ingen anden mulighed end at nå ud til elektroderne. En psykiater, der siger: ‘Du har brug for ECT’ siger egentlig kun: ‘Jeg ved ikke, hvad jeg ellers skal gøre.’ “ (7)
Kilder:
1) https://childrenshealthdefense.org/news/electroconvulsive-therapy-autistic-youth-dangerous/
2) https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165032709000469
3) https://www.cambridge.org/core/journals/advances-in-psychiatric-treatment/article/memory-and-cognitive-effects-of-ect-informing-and-assessing-patients/DD5C63934357779765BA7ADF308275AE
4) https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/070674371105600104
5) https://breggin.com/ect-resources/Shock_treatment_brochure_June_8.pdf
6) https://www.hopkinsmedicine.org/news/articles/self-harming-behavior-in-children-with-autism-can-electroconvulsive-therapy-help
7) https://www.madinamerica.com/2017/06/no-psychiatrist-needs-use-ect/

Alzheimer

Om sammenhængen mellem Alzheimers og stråling

Jan-Erik Gustafsson, pensioneret docent på det tekniske universitet i Stockholm (KTH) skriver i avisen Arbetarskydd (1) om, hvordan hans kone i 2017 blev ramt af Alzheimers som 68 årig efter at have arbejdet tæt på ​​mobile basestationer på KTH. Hun døde jan. 2022 nu med diagnosen Lewy Body Demens. (2)

En EMF-måling den 5. okt. 2021 viste udendørs ca. 20 m fra antennestationen en maksimal værdi på 80.000 mikroW/m2. I hans konens tidligere servicelokale, der var omdannet til et mindre mødelokale, blev der målt en maksimal værdi på 15.000 mikroW/m2 ca. 2 m fra vinduet.

Leif Salfords forskningsresultater
“Allerede i 2003 påviste professor Leif Salford et al. i Lund gennem undersøgelser, at laboratorierotter udsat for mikrobølgestråling, svarende til hvad der udsendes fra mobiltelefoner, påvirkede indlæring, hukommelse og bevægelser. Salfords gruppe rapporterede, at lave niveauer af mikrobølgestråling beskadigede nerveceller i hjernen og åbnede blod-hjerne-barrieren. Hvis blodkarrene til hjernen åbnes, kan skadelige plasmaproteiner som albumin og immunglobulin, men også toksiner, der findes i luft, vand og mad, trænge ind i hjernen og forårsage neurodegenerative skader. Effekterne blev set på niveauer langt under den nuværende grænseværdi for tilladt stråling. Rotters hjerner ligner mennesker, så Salford konkluderede, at mikrobølgestråling fra mobiltelefoner kunne være en faktor, der kunne disponere nogle mennesker for Alzheimers.” (3)

En nyligt offentliggjort forskningsoversigt i 2022 fremsætter hypotesen om, at mikrobølgestråling forårsager opbygning af overskydende intracellulært calcium i hjernen, hvilket øger risikoen for at få Alzheimers. (4)

Tredobling i antallet af demensramte i 2050
Ved år 2050, er det sandsynligt, at der vil være 153 millioner mennesker med demens på verdensplan, hvilket er omkring en tredobling af de 57 millioner af mennesker med demens, der var i 2019.
Det viser den omfattende analyse, som en international forskergruppe af epidemiologer og statistikere har udarbejdet om forekomsten af demens i mere end 200 lande og geografiske regioner. (5)
I Danmark er fremskrivningen noget mere tilbageholdende med en stigning fra ca. 82.000 til 137.500 tilfælde i samme periode.

Elektromagnetisk stråling
Fremskrivningsmodellen tager højde for den forventede udvikling i fire centrale risikofaktorer for demens i form af rygning, fedme, forhøjet blodsukker (hyperglykæmi) og et lavt uddannelsesniveau.
Stigningen i elektromagnetisk stråling er ikke medtaget, dog anerkender det nationale videnscenter for demens at der er en sammenhæng. (6)

Kilder:
1) https://www.arbetarskydd.se/debatt/skadliga-effekter-av-mikrovagsstralning-maste-prioriteras-7037091
2) https://www.nia.nih.gov/health/what-lewy-body-dementia-causes-symptoms-and-treatments#signs
3) https://nejtil5g.dk/industrien-uafhaengig-eller-stoettet-forskning/hvordan-forskning-i-blod-hjerne-barrieren-blev-lukket-ned-igen/
4) https://nejtil5g.dk/sundhedsrisici-ved-elektromagnetisk-straaling/menneskeskabte-elektriske-pulseringer/
5) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8810394/
6) https://videnscenterfordemens.dk/da/elektromagnetiske-felter

Nationalt Videnscenter for Demens: Elektromagnetiske felter

Eksponering for lavfrekvente og ekstremt lavfrekvente elektromagnetiske felter er ifølge observationsstudier associeret med signifikant øget risiko for demens.

Forskningen har især fokuseret på erhvervsmæssig eksponering hos fx elforsyningsarbejdere, men også en bopæl tæt på højspændingsledninger ser ud til at øge risikoen.
Der foreligger mere end 40 observationsstudier vedrørende sammenhængen mellem erhvervsmæssig eksponering for lavfrekvente og ekstremt lavfrekvente (50-60 Hz) elektromagnetiske felter (EMF) og risiko for senere udvikling af demens. Resultaterne er sammenfattet i fire meta-analyser fra perioden 2008 til 2015, der peger i retning af, at eksponering for elektromagnetiske felter er associeret med signifikant øget risiko for Alzheimers sygdom og andre demenssygdomme. Studierne er imidlertid af svingende kvalitet og det har ikke været muligt at påvise en dosis-respons sammenhæng.
Ifølge en stor befolkningsundersøgelse fra Schweiz med 4,7 millioner deltagere kan det være forbundet med let øget risiko for Alzheimers sygdom, hvis man bor tæt på højspændingsledninger (indenfor 50 meter eller mindre). Risikoen øges med antallet af år, man lever tæt på højspændingsledninger, svarende til en dosis-respons sammenhæng.
Det fremgår af Nationalt Videnscenter for Demens den 7. april 2017.
http://www.videnscenterfordemens.dk/risikofaktorer/miljoepaavirkninger/elektromagnetiske-felter/

Electromagnetic radiation and Alzheimer’s disease

Omer Dasdag , Nur Adalier & Suleyman Dasdag, Biotechnology & Biotechnological Equipment, Volume 34, 2020 – Issue 1. 14. Sep 2020

Abstract
Denne undersøgelse sigter mod at undersøge, om der er et forhold mellem forskellige elektromagnetiske strålinger, såsom ekstremt lavfrekvent magnetfelt (ELF-MF), radiofrekvens (RF) og ioniserende stråling og Alzheimers sygdom. Ressourcer relateret til emnet blev scannet, og 46 artikler, der var vigtige for at afklare emnet, blev evalueret. Resultaterne af undersøgelsen, der undersøgte forholdet mellem Alzheimers sygdom (AD) og elektromagnetiske felter, var stadig modstridende. Mens mange forskere antyder, at noget elektromagnetisk stråling har forberedt grundlaget for AD, hævder andre, at RF-stråling har en positiv effekt på den pågældende sygdom. Den nuværende videnstilstand kræver yderligere detaljerede undersøgelser for at afklare problemet.
Konklusion
Oversigten over relevant litteratur viser, at der stadig er et højt kontroversniveau om sammenhængen mellem RF-stråling og hjerne-relaterede sygdomme, især AD. Selvom nogle beviser tyder på, at RF-stråling kan have en gavnlig effekt på AD, hævder en betydelig mængde litteratur, at RF-stråling vil påvirke AD negativt. Det brede spektrum af rapporterede effekter kan i det mindste delvist tilskrives et komplekst samspil mellem en række faktorer, herunder typen af ​​elektromagnetisk stråling, dens dosering, eksponeringens varighed, typen af ​​studiemodel og så videre. Ud fra et folkesundheds- og forebyggelsesperspektiv er det især vigtigt at identificere, om langvarig eksponering for erhvervsmæssig, bolig eller livsstil for RF-stråling kan bidrage til sundhedsrisici. Inkluderingen af ​​RF-stråling i kategorien af ​​mulige kræftfremkaldende stoffer (2 B) i 2011 understreger yderligere, at forholdet mellem de potentielle virkninger af RF-stråling på kræft og AD også er vigtigt. I betragtning af undersøgelserne af RF-stråling generelt kan potentialet for at danne en hjernetumor ikke udelukkes, selvom disse stråler har en fordel ved AD som foreslået af nogle rapporter. Som et resultat synes forholdet mellem RF-stråling og AD at være et tveægget sværd for nu. Fremtidig forskning skal fokusere på at levere bedre beviser for, om RF-stråling reducerer amyloid-beta-aflejring eller på anden måde. Et andet dårligt udforsket punkt, der kræver yderligere opmærksomhed, er, om RF-stråling kunne inducere en stigning eller et fald i ekspressionen af ​​nogle mikroRNA’er. Fra perspektivet af forebyggende medicin er det vigtigt at behandle spørgsmålet om, hvorvidt RF-eksponering i en ung alder måske eller ikke har en potentiel gavnlig virkning på risikoen for at udvikle AD i fremtiden, mens man stadig må huske på den potentielle kræftfremkaldende effekt af RF’er, som er et alvorligt helbredsproblem. Endelig er ukontrolleret elektromagnetisk stråling muligvis ikke så harmløs som forventet. Derfor er der brug for mange seriøse, objektive og detaljerede yderligere undersøgelser for at afklare problemet.”
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13102818.2020.1820378

Forhøjede elektromagnetiske felter kan ifølge gentagne videnskabelige undersøgelser øge risikoen for Alzheimers.

Beviserne for korrelationer er steget i de senere år, både fra undersøgelser af mennesker udsat for forhøjede niveauer og fra dyreforsøg.

I de fleste af de undersøgelser, der er udført på forbindelsen mellem Alzheimers og erhvervsmæssig eksponering for elektromagnetiske felter, er der rapporteret forhøjede risici. En analyse fra 2008 af i alt 14 undersøgelser af sammenhængen mellem demens og elektromagnetiske felter i arbejdslivet viste, at risikoen blev fordoblet for arbejdstagere i erhverv, der er meget udsatte for EMF (elektrikere, telefonreparatører, arbejdere hos elselskaber, maskinarbejdere). En analyse (såkaldt meta-undersøgelse) af al epidemiologisk forskning til dato (20 undersøgelser) om risikoen for Alzheimers på grund af eksponering for magnetfelter på arbejdspladsen blev offentliggjort i december 2017. Samlet set viser de 20 undersøgelser, at eksponering af forhøjede lavfrekvente magnetfelter på arbejdspladsen øger risikoen for Alzheimers med 63%.

De, der bor i nærheden af kraftledninger, har også øget risiko for at dø af Alzheimers, ifølge en schweizisk undersøgelse.

Der er stærke videnskabelige beviser for, at langvarig eksponering for EMF reducerer melatoninproduktionen. Søvnhormonet kan igen have en beskyttende virkning mod Alzheimers, og omvendt øger lave niveauer risikoen.

Selvom ingen undersøgelser endnu har fastslået en sammenhæng mellem mikrobølge- eller mobilstråling og Alzheimers i undersøgelser af mennesker, der udsættes for forhøjede niveauer, såsom mobiltelefonbrugere eller bor i nærheden af mobilmaster, er der stærk mistanke om, at mikrobølgestråling også kan fremme sygdommens begyndelse.

Forskere har set, at langvarig eksponering af rotter for mobilstråling resulterede i forhøjede niveauer af et protein, der også er forhøjet i Alzheimers. Resultaterne viste, at kronisk eksponering for mobilstråling kan føre til neurologisk skade. Forskere har også observeret, at mobilstråling beskadiger celler i hjernen. Skaden kan føre til, at Alzheimers udvikler sig tidligere. Forskning på dyr har også vist, at mobilstråling forårsager dårligere hukommelsesevne hos dyr.

Forskning viser øget risiko

Nedenfor kan du læse om nogle af de videnskabelige undersøgelser, der viser øget risiko for Alzheimers:

 • Forskningsgennemgang, herunder 20 undersøgelser, viser øget risiko for Alzheimers på grund af eksponering for elektromagnetiske felter i arbejdslivet. (2018) Læs artiklen her
 • Forskningsoversigten fra 2012 bemærker, at der er “stærke beviser for, at lavfrekvente magnetfelter forårsager Alzheimers.” Link
 • Forskningsgennemgang bemærker, at langvarig eksponering for elektromagnetiske felter kan øge risikoen for Alzheimers. Der er tegn på to forskellige mekanismer, der kan forklare forbindelserne: øget produktion af et protein forbundet med Alzheimers og nedsat produktion af melatonin. Der er tegn på, at både lavfrekvente felter og radiofrekvensstråling har de samme virkninger. (2009) Læs oversigten her
 • Flere undersøgelser viser, at der er en sammenhæng mellem eksponering for forhøjede niveauer af elektromagnetiske felter i arbejdslivet og Alzheimers. (2006) Læs om undersøgelserneher.
 • Undersøgelsen finder en sammenhæng mellem Alzheimers og eksponering for elektromagnetiske felter blandt jernbaneansatte. (Schweiz 2007) Læs om undersøgelsen her
 • Beboere nær elledninger har øget risiko for at dø af Alzheimers og senil demens. (Schweiz 2009) Læs om undersøgelsen her.
 • Forskningsgennemgang bemærker, at tilgængelig epidemiologisk forskning viser en sammenhæng mellem eksponering for elektromagnetiske felter på arbejdspladsen og Alzheimers. (2008) Læs om gennemgangen her
 • Undersøgelser (tvillinigregister) viser, at eksponering i arbejdslivet øger risikoen for tidlig demens. (Sverige 2010) Se også
 • Mus udsat for mobilstråling 2 timer om dagen i 10 måneder modtog forhøjede niveauer af proteiner i hjernen, der er forbundet med neurodegenerativ skade. (Tyrkiet 2012). Læs om undersøgelsen her
 • Mus, der udsættes for lavfrekvente felter, har dårligere hukommelse. (Iran 2012) Læs om undersøgelsen her
 • Elektromagnetiske felter beskadiger kyllingeføtale hjerneceller. (Iran 2011) Læs om undersøgelsen her
 • Mus udsat for mobilstråling 8 timer om dagen i 3 uger har en øget tilstedeværelse af proteiner i hjernen, der er forbundet med hjerneskade. (Sydkorea 2010) Læs om undersøgelsen her
 • Øget nervecelledød blandt mus udsat for mobilstråling langt under de nuværende grænser. (Sverige 2003) Læs undersøgelsen her
 • Mus, der udsættes for mobilstråling, har dårligere hukommelse. (Sverige 2008) Læs om undersøgelsen her
 • Langvarig eksponering af mus for mobilstråling forårsager DNA-skader i hjerneceller og forårsager ændringer, der tyder på oxidativ stress. (Indien 2010) Læs om undersøgelsen her
 • Mus, der udsættes for GSM 1800-mobilstråling på niveauer under de nuværende grænser under 1,5 timer / dag, oplever vedvarende hukommelsessvigt. (Grækenland 2013) Se også
 • Langvarig eksponering for wifi på lave niveauer ændrer molekyler i hjernen, der har været forbundet med Alzheimers, kræft og diabetes osv. Forskernes konklusion: Langvarig eksponering for 2,4 GHz kan forårsage negative helbredseffekter såsom neurodegenerative sygdomme. (Tyrkiet 2015) Se også

Her fra Stralskyddsstiftelsen:
https://www.stralskyddsstiftelsen.se/risker/alzheimers/

Brief Report on Alzheimer’s and RF-EMF

Dariusz Leszczynski, PhD, DSc (biochemistry). 12. februar 2017
En af de diskuterede sundhedseffekter af kronisk eksponering for mobiltelefonstråling (RF-EMF) er mulig effekt på Alzheimers sygdom (AD). Indtil i dag er der kun blevet offentliggjort et begrænset antal undersøgelser inden for dette forskningsområde, og beviset for sammenhængen mellem eksponeringer og AD er svagt og modstridende. Nogle af de offentliggjorte undersøgelser antyder, at mobiltelefonstråling kan forårsage / øge udviklingen af AD, mens andre undersøgelser antyder, at eksponering for mobiltelefonstråling overhovedet ikke har nogen effekt på udviklingen af AD. Der er også undersøgelser, der tyder på, at eksponering for mobiltelefonstråling kan forhindre udvikling og progression af AD eller endda vende sværhedsgraden af AD-symptomerne.”
Artiklen indeholder en liste over hidtil (2017) offentliggjorte eksperimentelle undersøgelser af AD og EMF (eksponeringer over 10 MHz, inklusive trådløse kommunikationsenheder) samt en tabel der viser hidtil (februar 2017) udførte in vivo eksperimentelle undersøgelser af AD og eksponering for mobiltelefonstråling (RF-EMF).
https://betweenrockandhardplace.files.wordpress.com/2017/10/leszczynski-report-on-alzheimers.pdf

Martin Palls påstande om EMF, VGCC og Alzheimers mangler videnskabeligt bevis eller endda sandsynlighed

Den 11. marts 2022 har Current Alzheimers Research offentliggjort Martin L. Palls gennemgang af Alzheimers og EMF: “Elektromagnetiske felter med lav intensitet virker via spændingsgated calciumkanal (VGCC) aktivering for at forårsage alzheimers sygdom med meget tidlig begyndelse: 18 forskellige typer beviser “. (1)

Den vigtigste del af “beviset”, som Pall præsenterer igen og igen, er, at EMF’er, alle, uanset hvilken slags EMF, aktiverer VGCC og øger calciumtrafikken til celler. For det første er calcium et meget vigtigt signalmolekyle, og ved at lukke ned for calciumtransport kan vi lukke ned for al cellefysiologi. Så når Pall hævder, at calciumblokkere kan hæmme Alzheimers, er det en mulighed.

Men når Pall begynder at hævde, at EMF-induceret calciumtrafik kan blokeres af calciumblokkere, begynder tingene at være usikre, fordi der kan være to typer reaktioner i en celle. At give til kontrol celle calciumblokker vil hæmme mange fysiologiske processer, herunder processer, der kan bidrage til udviklingen af Alzheimers. At give calciumblokker til celle udsat for EMF vil også hæmme adskillige fysiologiske processer. Men det vides ikke, om EMF har induceret calciumtrafik, som calciumblokkeren vil hæmme, eller om det er calciumtrafik, der normalt forekommer uden EMF-påvirkning.

Martin L. Pall er pensioneret. Han udfører ikke eksperimenter. Han kan ikke teste sine egne hypoteser eksperimentelt. Han kan ikke udføre eksperiment designet specielt til at bevise egne hypoteser. Han bruger beviser indsamlet af andre i eksperimenter, der blev designet til et andet formål. Derfor er dette bevis godt til at formulere hypotese, men det er utilstrækkeligt at hævde, at hypotesen er bevist eller endda sandsynlig, men det er, hvad Pall fejlagtigt hævder.

Kilder:
1) https://www.eurekaselect.com/article/120618
Dariusz Leszczynski’s kritik af Pall finder du her:
https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2022/04/27/martin-palls-claims-on-emf-vgcc-and-alzheimers-lack-scientific-evidence-of-proof-or-even-likelihood/

Knogleskørhed

TRÅDLØS STRÅLING OG KNOGLESKØRHED (osteoporose) 🤔
Arthur Firstenberg brækkede sin arm for nogen tid siden. (0) I den anledning blev han overrasket over de mange mennesker, der kontaktede ham for at fortælle, at de også havde brækket deres – nogle fornylig, og andre inden for de sidste par år.
Han spurgte sig selv, om der faktisk havde været en signifikant stigning i osteoporose og knoglebrud rundt om i verden? og om der i givet fald var tale om endnu en sundhedseffekt forårsaget af brugen af ​​mobiltelefoner og den tilhørende infrastruktur, der bestråler vores knogler såvel som resten af ​​vores kroppe?

Kobber og osteoporose
Firstenberg huskede, at han have læst nogle fascinerende fakta om knogler i en banebrydende bog fra 1985, The Body Electric, skrevet af ortopædkirurg Robert O. Becker.
Becker havde opdaget, at knogler er halvledere, og at deres elektriske egenskaber skyldes små mængder af kobber. Kobberatomerne, fandt han, binder sig elektrisk til både apatitkrystaller og kollagenfibre – to af hovedkomponenter i vores knogler – og holder dem sammen, “ligesom træpløkker fastgjorde de antikke møbler til hinanden.”
Becker skrev: “Osteoporose opstår, når kobber på en eller anden måde fjernes fra knoglerne. Det forekommer ikke kun gennem kemiske/metaboliske processer, men ved en ændring i den elektromagnetiske bindingskraft, der tillader pløkkene at ‘falde ud’. Det er muligt, at dette kan skyldes en ændring i de overordnede elektriske felter i hele kroppen eller fra en forandring i det omgivende miljø.”
Han huskede også den gamle Sovjetiske litteratur, opsummeret i hans bog fra 1997, Microwaving Our Planet, om at radiofrekvent stråling omfordeler metaller i hele kroppen.

Den medicinske litteratur
Med disse fakta i tankerne, søgte Firstenberg i den medicinske litteratur om undersøgelser vedr. forekomst af ​​både osteoporose og frakturer, og beviset synes ret afgørende:
(1) Der har været en enorm stigning i forekomsten af ​​både osteoporose og knoglebrud af alle typer i hele verden hos børn og voksne siden 1950’erne;
(2) forekomsten af ​​begge fortsætter med at stige på verdensplan;
(3) de fleste undersøgelser offentliggjort i de sidste par årtier har fundet ud, at osteoporose hos børn er korreleret med mængden af ​​tid, der bruges dagligt på at se på skærme;
(4) forekomsten af ​​osteoporose hænger ikke sammen med den tid, børn bruger på at sidde, uden at se på skærmen; og
(5) disse tendenser er uafhængige af mængden af ​​motion folk får.


Forfatterne af undersøgelserne har været i tvivl om forklaringen på deres resultater, men de kan let forklares, når man husker knoglernes elektriske egenskaber, og de virkninger, som mobiltelefoner og computerskærme, som alle udsender stråling, sandsynligvis vil have på knogler og på kobberatomerne i dem – samt at eksponeringen for stråling fra radio, TV, radar og (senere) mobilmasterne er steget voldsomt siden Anden Verdenskrig.

Her er et udpluk af de undersøgelser, Firstenberg indsamlede:

 1. Louis V. Avioli gennemgik verdenslitteraturen i 1991. I løbet af anden halvdel af det tyvende århundrede fandt han ud af, at både osteoporose og frakturrater var steget dramatisk i USA, Canada, Norge, Sverige, Spanien, Italien, Storbritannien, Belgien, Australien og andre steder. Hyppigheden af ​​hoftebrud i USA var steget med omkring 40 % pr. årti. (1)
 2. M.L. Grundill og M.C. Burger fandt i 2021, at forekomsten af ​​hoftebrud i en befolkning i Sydafrika var mere end fordoblet hos mænd og næsten seksdoblet hos kvinder sammenlignet med, hvad der var blevet rapporteret i 1968. (2)
 3. Emmanuel K. Dretakis et al. fandt, at det årlige antal hoftebrud på Kreta steg 21% på kun fire år, fra 1982 til 1986, mens befolkningen over 50 forblev den samme. (3)
 4. Hiroshi Koga et al. undersøgte registreringerne af børn i alderen 6 til 14 år i Niigata, Japan. Hyppigheden af ​​alle frakturer blev mere end fordoblet fra begyndelsen af ​​1980’erne til begyndelsen af ​​2000’erne hos både piger og drenge, og næsten tredoblet hos piger i ungdomsskolen. (4)
 5. P. Lüthje et al. fandt, at forekomsten af ​​hoftebrud i hele Finland blev firedoblet mellem 1968 og 1988. (5)
 6. I 2012 fandt Ambrish Mithal og Parjeet Kaur ud af, at hyppigheden af ​​hoftebrud var steget to til tre gange i hele Asien i løbet af de foregående 30 år. (6)
 7. Hiroshi Hagino et al. fandt, at hyppigheden af ​​hoftebrud i Tottori-præfekturet, Japan var steget med næsten 40 % mellem 1986 og 1992, og med mere end 60 % hos mænd og omkring 50 % hos kvinder mellem 1986 og 2001. Stigninger i frakturrater forekom ikke kun hos ældre, men hos mennesker i 30’erne og 40’erne. (7)
 8. I 1989 Karl J. Obrant et al. lavede en analyse af brudtendenserne i Malmø, Sverige, hvor alle røntgenbilleder er blevet gemt siden begyndelsen af ​​det tyvende århundrede. De fandt ud af, at det årlige antal brud i byen var syvdoblet mellem 1951 og 1985, og hyppigheden af ​​brud blandt børn var fordoblet mellem 1950 og 1979. “Der er tegn på, at der er en forringelse af skelettets kvalitet i successive generationer,”skrev forfatterne. “Med det samme eller endda formindskede traume får vi mere alvorlige og mere findelte brud i dag end tidligere.”Stigningen havde intet at gøre med ændrede østrogenniveauer, fordi frakturraten var steget endnu mere hos mænd end hos kvinder. Det daglige forbrug af både calcium og D-vitamin var steget i løbet af den tid. Men forekomsten af ​​hoftebrud var højere i byer end i landlige omgivelser, hvor vi ved, at der dengang var mindre stråling. ( 8 )
 9. Haiyu Shao et al., undersøgte i 2015 det daglige antal timer, som kinesiske teenagere brugte på at spille videospil, og fandt at unge med længere videospiltid var mere tilbøjelige til at have lavere knoglemassetæthed i deres ben, krop, bækken, rygsøjle, samt hele kroppen. (9)
 10. Anne Winther et al., studerede 15- til 18-årige i Tromsø, Norge i 2010-2011, og fandt, at længere skærmtid var forbundet med lavere knoglemassetæthed hos både drenge og piger, uanset mængden af ​​daglig fysisk aktivitet, calciumindtag, D-vitamin, alkoholforbrug, rygevaner, højde eller vægt. (10)
 11. Sebastien Chastin, der undersøgte unge i alderen 8 til 22 år i USA i 2005-2006, fandt ud af, at skærmbaseret siddestilling var forbundet med lavere knoglemassetæthed i hofter og rygsøjle. Ikke-skærmbaseret siddestilling var ikke forbundet med lavere knoglemassetæthed. (11)
 12. Natalie Lundin et al. fandt, at den årlige forekomst af bækken- og hofteskålsbrud i Sverige steg med 25 % fra 2001 til 2016, og at der sås stigende forekomst i alle aldersgrupper. (12)
 13. Daniel Jerrhag et al. fandt, at forekomsten af ​​underarmsbrud i Sverige var 23 % højere i 2010 sammenlignet med 1999, og at stigningen var større hos mænd og kvinder i alderen 17 til 64 år end hos ældre. (13)
 14. Michiel Herteleer et al. fandt, at forekomsten af ​​bækken- og hofteskålsbrud i Belgien fordobledes mellem 1988 og 2006 og steg yderligere 26 % i 2018. (14)
 15. Neeraj M. Patel fandt ud af, at den årlige forekomst af frakturer hos børn i alderen 6 til 18 år i staten New York næsten blev firedoblet mellem 2006 og 2015. (15)

Kilder:
0) https://www.cellphonetaskforce.org/wp-content/uploads/2022/05/Wireless-radiation-and-osteoporosis.pdf
1) Louis V. Avioli, “Significance of osteoporosis: A growing international health problem,” Calcified Tissue International 49:S5-S7 (1991)
2) M.L. Grundill and M.C. Burger, “The incidence of fragility hip fractures in a subpopulation of South Africa,” South African Medical Journal 111(9):896-902
3) Emmanuel K. Dretakis et al., “Increasing incidence of hip fracture in Crete,” Acta Orthopaedica Scandinavica 63(2):150-151 (1992)
4) Hiroshi Koga et al., “Increasing incidence of fracture and its sex difference in school children: 20 year longitudinal study based on school health statistic in Japan,” Journal of Orthopaedic Science 23(1):151-155 (2018)
5) P. Lüthje et al., “Increasing incidence of hip fracture in Finland,” Archives of Orthopaedic and Trauma Surgery 112:280-282 (1993)
6) Ambrish Mithal and Parjeet Kaur, “Osteoporosis in Asia: A call to action,” Current Osteoporosis Reports 10:245-247 (2012)
7) Hiroshi Hagino et al., “Increasing incidence of hip fracture in Tottori Prefecture, Japan: Trend from 1986 to 2001,” Osteoporosis International 16:1963-1968 (2005)
8) Karl J. Obrant et al., “Increasing age-adjusted risk of fragility fractures,” Calcified Tissue International 44:157-167 (1989)
9) Haiyu Shao et al., “Association between duration of playing video games and bone mineral density in Chinese adolescents,” Journal of Clinical Densitometry 18(2):198-202 (2015)
10) Ann Winther et al., “Leisure time computer use and adolescent bone health – findings from the Tromsø Study, Fit Futures: a cross-sectional study,” BMJ Open 5:e006665 (2015)
11) Gadi Lissak, “Adverse physiological and psychological effects of screen time on children and adolescents: Literature review and case study,” Environmental Research 164:149-157 (2018)
12) Sebastian FM Chastin et al., “The frequency of osteogenic activities and the pattern of intermittence between periods of physical activity and sedentary behaviour affects bone mineral content: the cross-sectional NHANES study,” BMC Public Health 14:4 (2014)
13) Natalie Lundin et al., “Increasing incidence of pelvic and acetabular fractures. A nationwide study of 87,308 fractures over a 16-year period in Sweden,” Injury 52:1410-1417 (2021)
14) Daniel Jerrhag et al., “Epidemiology and time trends of distal forearm fractures in adults — a study of 11.2 million person-years in Sweden,” BMC Musculoskeletal Disorders 18, Article number 240 (2017)
15) Michiel Herteleer et al., “Epidemiology and secular trends of pelvic fractures in Belgium: A retrospective, population-based, nationwide observational study,” Bone 153:116141 (2021)

Udvikling af hotspots

NMR imaging of cell phone radiation absorption in brain tissue
David H. Gultekin and Lothar Moeller, 2013.
“Mennesker udsættes for en stigende mængde ikke-ioniserende elektromagnetisk stråling udsendt fra kilder som mobiltelefoner, kraftoverførselsledninger, radarer og medicinsk udstyr, hvilket skaber bekymringer for folkesundheden. Sikkerhedsstandarder, der definerer øvre grænser for de specifikke absorptionshastigheder (SAR), blev således fastlagt til at tjene som retningslinjer for udstyrsproducenter inden for forskellige felter. Det er kendt, at ekstensiv brug af mobiltelefoner præsenterer den højeste radiofrekvens (RF) eksponering for offentligheden, hvilket er begrundelsen for denne undersøgelse.”
https://www.pnas.org/content/110/1/58.full
https://videnskab.dk/naturvidenskab/overset-evolutionsform-kan-give-bedre-forstaaelse-for-kraeft

ALS

Ny fransk undersøgelse påpeger sammenhæng mellem mobilmaster og øget forekomst af den neurodegenerative lidelse ALS, som i øvrigt meldes i svag stigning i disse år. Rapporten påpeger et dosis-responsforhold i spændingsniveauet målt i Volt per meter.
ALS (amyotrofisk lateral sklerose) er en fremadskridende nervesygdom, der rammer de motoriske nerver i hjerne, hjernestamme og rygmarv. Symptomerne på sygdommen varierer fra person til person. Hyppigst er sygdomsbilledet præget af kraftnedsættelse, muskelsvind og ufrivillige små muskelsammentrækninger (fascikulationer) i arme og ben. Nogle får også synke-, tygge- og talebesvær. Sygdommen kan ikke helbredes og er dødelig med en gennemsnitlig levetid på tre år, men kan forløbe over 10-15 år.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0013935119303202


Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.