nejtil5g.dk

Sundhedsrisici ved 5G

Ingen ved hvilken risiko 5G udgør for menneskers sundhed.

“Forsikringerne vedrørende 5G-emitteret stråling er udelukkende baseret på den antagelse, at lave mængder stråling er sikre, og ikke på biomedicinsk forskning”. Hvilken risiko udgør 5G for menneskers sundhed?
“Ingen ved”, svarer Dariusz Leszczynski, en ekspert i molekylærbiologi og adjunkt professor ved Helsinki Universitet i Finland. Specielt ligger spørgsmålet over virkningerne af millimeterbølger, også kendt som ekstremt høj frekvens, at 5G vil tappe ind:
Vi ved ikke, hvad de vil betyde i praksis for vores immunsystem.

“Højfrekvente bølger trænger kun igennem nogle få millimeter ind i kroppen, og dette bliver brugt som et ‘ingen grund til bekymring’ af industrien – men vores hud er det største organ i kroppen og er forbundet med mange elementer, herunder immun respons” forklarer Leszczynski.
https://www.euronews.com/…/what-are-the-health-risks-associ…

Men noget ved vi alligevel

5G-sikkerheden skydes ned igen af verdensførende strålingsforskere
VIL GRÆNSEVÆRDIERNE FOR STRÅLING fra kommende 5G-antenner beskytte huden mod opvarmningsskader, som grænseværdierne skal og er beregnet til?
Det er tvivlsomt, mener blandt andre den verdensførende strålingsekspert, Niels Kuster, som er PhD-forsker ved den tekniske læreanstalt ETH Zürich.
For anden gang på to år publicerer hans private, schweiziske forskerorganisation, IT’IS, et forskningsresultat, som sår tvivl og kritiserer de gældende grænseværdier og forudsætningerne bag.
Hvis man betragter huden som et homogent lag af ensartet væv, så undervurderer man opvarmningsevnen, der kan være tre gange så høj som grænseværdierne forudsætter, og det nye resultat måler en opvarmningseffekt, der er dobbelt så høj som i tidligere studier.
Studierne kritiserer alene de retningslinjer, som er udviklet til fremtidens 5G-teknologi. Studierne har ikke beset, hvordan teknologien fungerer i praksis, når den er udrullet på gadeplan.
Tabt Tråd. 26. januar 2020
https://tabttraad.home.blog/2020/01/26/5g-sikkerheden-skydes-ned-igen-af-verdensfoerende-straalingsforskere/
Rapporterne:
https://academic.oup.com/rpd/advance-article-abstract/doi/10.1093/rpd/ncz293/5707344?redirectedFrom=fulltext
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30247338

Alvorlige sundhedseffekter af 5G mobilnetværksteknologi under virkelige forhold
Ronald N.Kostoff, Research Affiliate, School of Public Policy, Georgia Institute of Technology, Georgia, United States, PaulHeroux, Toxicology and Health Effects of Electromagnetism, McGill University, Canada MichaelAschner, Molecular Pharmacology, Einstein Center of Toxicology, Albert Einstein College of Medicine, United States, AristidesTsatsaki, Laboratory of Toxicology, Medical School, University of Crete, Greece.
19. december 2019.

Artiklen identificerer bivirkninger af ikke-ioniserende ikke-synlig stråling (i det følgende kaldet trådløs stråling) rapporteret i den førende biomedicinske litteratur. Det understreges, at de fleste laboratorieeksperimenter, der er udført til dato, ikke er designet til at identificere de mere alvorlige bivirkninger, der reflekterer det virkelige driftsmiljø, hvor trådløse strålingssystemer fungerer. Mange eksperimenter inkluderer ikke pulsering og modulering af bæresignalet. Langt de fleste tager ikke højde for synergistiske bivirkninger af andre toksiske stimuli (såsom kemiske og biologiske), der fungerer sammen med den trådløse stråling. Denne artikel præsenterer også bevis for, at den fremadstormende 5G mobile netværksteknologi ikke kun vil påvirke huden og øjnene, som det almindeligt antages, men også har negative systemiske virkninger.

Pulserende bølger kontra bløde sinusbølger
Forskningsgennemgangen er opsummeret i følgende tabel (oversat af Einar Flydal)
  • Identificerer et bredt spektrum af skadelige sundhedseffekter af ikke-ioniserende ikke-synlig stråling.
  • De fleste laboratorieeksperimenter var ikke designet til at identificere de mere alvorlige bivirkninger, der reflekterer forholdene i det virkelige liv
  • Mange eksperimenter inkluderer ikke det virkelige liv pulserende og modulering af bæresignalet.
  • Stort flertal af eksperimenterne tager ikke højde for synergistiske bivirkninger af andre toksiske stimuli med trådløs stråling.
  • 5G mobilnetværksteknologi påvirker ikke kun hud og øjne, men vil også have negative systemiske virkninger.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S037842742030028X?via%3Dihub

Test udført med glatte sinuskurver ikke altid er en manifestation af uvidenhed, men ser ud til at være gjort for ikke at finde skadelige virkninger.
Dette er som helhed et fund, der afvises af ICNIRP og ICNIRPs allierede i den lille, men vigtige del af WHO-systemet, der forsvarer, konsoliderer og spreder ICNIRPs retningslinjer til nationale strålingsbeskyttelsesagenturer. Påstanden er, at konklusionerne “ikke er godt nok bevist til at være baseret på grænseværdier”. Så vi ved endnu mere om, hvorfor ICNIRP finder støtte i dele af forskningen: Kostof og hans kolleger er ikke de første til at påpege, at laboratorieforskning ofte ikke er realistisk. I 5G-bogen (Flydal & Nordhagen, red., 2020) behandles emnet flere steder og forklares mere detaljeret – med eksempler på, hvordan test udført med glatte sinuskurver ikke altid er en manifestation af uvidenhed, men ser ud til at være gjort for ikke at finde skadelige virkninger.”
https://einarflydal.com/2020/01/30/ny-forskningsgjennomgang-viser-at-5g-gir-helse-og-miljoskader-slovenia-sier-nei-og-biene-forsvinner-med-5g/

Forskningsprojekt igangsat i Tyskland:
Millioner til 5G-forskning af huden: Først om tre år er vi klogere
Den tyske forbundsstat lægger godt 8 mio. kroner i hænderne på kendt og kontroversiel strålingsforsker.
Strålingsmyndigheden BfS (Bundesamt für Strahlenschutz) i Tyskland vil undersøge, om hudcellers DNA vil blive påvirket af nye 5G-frekvenser fra 26 Gigahertz og opefter, som i fremtiden tages i brug til telekommunikation.
Universitetets professor i biologi og etik, Alexander Lerchl, får ansvaret for det 8 mio. kroner dyre projekt, som dermed bliver et af historiens dyreste biologiske grundforskningsprojekter, der undersøger strålingseffekter hos mennesker.
https://tabttraad.home.blog/2019/11/28/tyskland-millioner-fra-forbundsstaten-til-5g-forskning-af-huden/

Om industri forskeren Alex Lerchl:
I artiklen medvirker Alex Lerchl. Lerchl er industri talsmand gennem en længere årrække og bla. kendt for at forfølge andre forskere. I 2015 tabte han et injurie søgsmål, grundet hans involvering i at feje EU’s 20 mio store REFLEX studie fra 2004 ind under gulvtæppet med en større hetz med falske anklager. Desuden blev han droppet til WHO’s IARC ekspert panel i 2011 grundet hans tilknytning til industri og generelle adfærd.

ITEM replikations studiet (2015):
At Lerchl var blevet sat under lup gjorde desuden, at han ikke kunne fuske med resultatet af hans replikations studie fra 2015, som replikerede ITEM studiet fra 2010. Hensigten var at modbevise 2010-studiet, men han fandt med 2015 studiet præcis samme resultat som 2010 studiet: At ikkeioniserende elektromagnetisk stråling (trådløs teknologi) accelerer cancer/tumor vækst (i dette tilfælde i mus):
https://www.sciencedirect.com/…/artic…/pii/S0006291X15003988

Lerchl tabte i 2015 injuriesag mod EU’s REFLEX studie fra 2004:
http://kompetenzinitiative.net/…/elisabeth-kratochvil-verk…/
https://pandora-foundation.eu/…/hamburg-district-court-con…/

EU’s REFLEX rapport fra 2004, som fandt DNS/celle-skader forefindes her:
http://competence-initiative.net/…/Reflex-Final-Report-1711…
https://pandora-foundation.eu/…/hamburg-district-court-con…/

Leszczynski: ‘Brief Opinion on 5G and Health’
The article presented brief opinion is not a comprehensive review of the issue but opinion pointing towards few of the important issues associated with the deployment of the 5G technology. Maj 2019.
https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2019/05/31/leszczynski-brief-opinion-on-5g-and-health/?fbclid=IwAR0P_EMlX_vYpsIjuMgpBcKPE3crQA1KMXIB26PUa2WL5LoKsB8P0sp0cQI

5G: The Unreported Global Threat
af Devra Lee Davis, PhD MPH President of Environmental Health Trust ehtrust.org, Visiting Professor of Medicine at The Hebrew University Hadassah Medical School. 18. maj 2019.
https://medium.com/swlh/5g-the-unreported-global-threat-717c98c9c37d

Pending Government Immunity for Telecoms Uninsurable 5G Network?
af Devra Lee Davis, PhD MPH President of Environmental Health Trust ehtrust.org, Visiting Professor of Medicine at The Hebrew University Hadassah Medical School. 14. juni 2019.
https://medium.com/@devradavis/pending-government-immunity-for-telecoms-uninsurable-5g-network-cffc43f61e8b

Wireless Radiation and EMF Studies Published since August, 2016
af Joel M. Moskowitz, Ph.D. School of Public Health, University of California, Berkeley. 2. januar 2020.
Notes on parliament hearing in Tallinn, Estonia June 4, 2019 as regards the deployment of the fifth generation, 5G, of wireless communication.
https://drive.google.com/file/d/1GAs7pWmuTRRJ8RKJbOsLeRCswqrFAnaV/view

Please follow and like us:
Sundhedsrisici ved 5G