Sundhedsmæssige risici ved elektromagnetisk stråling

Om sundhedsrisici ved 5G se her: https://nejtil5g.dk/forskning/sundhedsrisici-ved-5g/Om udviklingen af kræft se mere her:https://nejtil5g.dk/mobiltelefoner/cancer/Hvad kan du selv gøre:https://nejtil5g.dk/info-materiale/selvhjaelp-mod-straaling/ Indhold:Menneskeskabte og naturlige elektromagnetiske felter– Polarisering: En vigtig forskel mellem menneskeskabte og naturlige…

Læs mere

Enkelt personer – internationale

Dariusz Leszczynski Dariusz Leszczynski, adj. professor ved Helsingfors Universitet og mangeårig professor ved det statslige strålingsagentur i Finland. Hans opdaterede CV finder du her (1) Foredrag med Dariusz Leszczynski om bl.a….

Læs mere