CANCER

Specifikt om hjernekræft se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/cancer-hjernekraeft/
Om sundhedsrisici ved 5G se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/sundhedsrisici-ved-5g/
Om grænseværdierne og IARC’s klassificering af elektromagnetiskstråling:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/internationale-graensevaerdier-for-mikroboelgestraaling/

Indhold:
5G
Om cancer og mobiltelefoni
The National Toxicology Program (NTP)
Skjoldbruskkirtlen og orale kræftformer
Hjernekræft
Brystkræft

5G

Millioner til 5G-forskning af huden: Først om tre år er vi klogere
Strålingsmyndigheden BfS (Bundesamt für Strahlenschutz) i Tyskland vil undersøge, om hudcellers DNA vil blive påvirket af nye 5G-frekvenser fra 26 Gigahertz og opefter, som i fremtiden tages i brug til telekommunikation.
https://tabttraad.home.blog/2019/11/28/tyskland-millioner-fra-forbundsstaten-til-5g-forskning-af-huden/
Se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/sundhedsrisici-ved-5g/

Om cancer og mobiltelefoni

Mobiltelefoner og risikoen for hjernesvulster og tumorer i hovedet
Faktabladets viser en liste over de forskningsresultater, der er kommet i de seneste år fra 2010 og frem. Undtagelsen er to såkaldte kohorteundersøgelser, en fra Danmark (Frei et al. 2011) og en fra Storbritannien (Benson et al.) Disse to kohorteundersøgelser er ret vildledende på grund af alvorlige metodologiske fejl. F.eks. har den danske undersøgelse udelukket de absolut tungeste brugere (200.000 erhvervsbrugere), som er endt i sammenligningsgruppen, hvilket ikke bør være tilfældet. Derudover er alle tunge brugere, der begyndte at bruge deres mobiltelefon efter 1995, blevet anset for værende ikke eksponerede. Desuden bliver det ikke analyseret hvorvidt en høj anvendelse indebærer større risici i forhold til et meget mindre forbrug. Disse og andre metodologiske fejl fører til forkerte resultater. Undersøgelsen fra Storbritannien har også mangler, der fører til undervurdering af risici i forbindelse med mobiltelefonbrug.
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2021/01/Mobiltelefoner-og-risikoen-for-hjernesvulst-og-tumor-i-hovedomraadet.pdf

Mobiltelefoni og cancer
Signifikante beviser for brug af mobiltelefoner og tumorrisiko.
Den 2. nov. 2020 offentliggjorde International Journal of Environmental Research and Public Health en systematisk gennemgang og metaanalyse af case-control-forskningen om mobiltelefonbrug og tumorrisiko. (1)
Den nye undersøgelse er en opdatering af den oprindelige metaanalyse (dvs. kvantitativ forskningsanmeldelse), der blev offentliggjort i Journal of Clinical Oncology i 2009.
Det nye review har set på dobbelt så mange undersøgelser som det originale papir.
“Vi undersøgte, om brugen af ​​mobiltelefoner var forbundet med øget risiko for tumorer ved hjælp af en meta-analyse af case-control studier. PubMed og EMBASE blev søgt fra starten til juli 2018. Det primære resultat var risikoen for tumorer ved brug af mobiltelefon, som blev målt ved at samle hvert oddsforhold (OR) og dets 95% konfidensinterval (CI). I en meta-analyse af 46 case-control undersøgelser sammenlignet med aldrig eller sjældent at have brugt en mobiltelefon, var regelmæssig brug ikke forbundet med tumorrisiko i meta-analysen med tilfældige effekter. Imidlertid var der i forskergruppens undergruppemetaanalyse en statistisk signifikant positiv sammenhæng (skadelig virkning) i Hardell et al. studier (OR, 1,15—95% CI, 1,00 til 1,33— n = 10), en statistisk signifikant negativ sammenhæng (gavnlig effekt) i INTERPHONE-relaterede studier (case-control studier fra 13 lande koordineret af International Agency for Research on Kræft (IARC); (OR, 0,81—95% CI, 0,75 til 0,89 — n = 9), og ingen statistisk signifikant sammenhæng i andre forskningsgruppers undersøgelser. Yderligere, mobiltelefonbrug med kumulativ opkaldstid mere end 1000 timer statistisk signifikant øgede risikoen for tumorer. Denne omfattende metaanalyse af case-control-undersøgelser viste tegn på, at forbundet brug af mobiltelefon med øget tumorrisiko”
IJERPH | Free Full-Text | Cellular Phone Use and Risk of Tumors: Systematic Review and Meta-Analysis (mdpi.com)

Cancer epidemiology update, following the 2011 IARC evaluation of radiofrequency electromagnetic fields (Monograph 102)
afAnthony B.Miller, Dalla Lana School of Public Health, University of Toronto, Canada, L. LloydMorgan, Environmental Health Trust, Berkeley, CA, United States, IrisUdasin, Rutgers University School of Public Health, United States Devra LeeDavis, Environmental Health Trust, Teton Village, WY, United States and Hebrew University of Jerusalem, Israel. 2018.
De centrale punkter i studiet:
• Øget risiko for svulster i hjerne, vestibulær nerve og spytkirtler er forbundet med mobiltelefonbrug.
• Ni studier (2011–2017) rapporterer øget risiko for hjernekræft ved brug af mobiltelefoner.
• Fire case-control-undersøgelser (3 i 2013, 1 i 2014) rapporterer øget risiko for vestibulære nervetumorer.
• Bekymring for andre kræftformer: bryst (mandlig og kvindelig), testis, leukæmi og skjoldbruskkirtel.
• Baseret på de gennemgåede beviser er det vores opfattelse, at IARC’s aktuelle kategorisering af RFR som et muligt humant kræftfremkaldende middel (gruppe 2B) bør opgraderes til kræftfremkaldende til mennesker (gruppe 1).
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118303475

World Cancer Report: Cancer Research for Cancer Prevention er en tværfaglig publikation med førende internationale forskere som forfattere og korrekturlæsere. Mere end 60 forskellige kapitler beskriver flere aspekter af kræftforebyggelse og den forskning, der understøtter forebyggelse, med fokus på forskningsaktivitet i de sidste 5 år. Med udgangspunkt i de seneste tendenser inden for kræftforekomst og dødelighed overalt i verden giver denne publikation omfattende indsigt i kræftforebyggelse baseret på de kendte årsager til kræft, faktorer, der bestemmer, hvordan kræft udvikler sig, og adfærd for forskellige tumortyper og giver et bredt omfang af interventioner for at reducere kræftbyrden fra et globalt perspektiv, herunder tackle uligheder, der påvirker kræftforebyggelse.
Om ‘Radiofrequency electromagnetic fields’ fra side 88.
“I betragtning af forskningsusikkerheden bør der tages forholdsregler. Da mobiltelefoner er den mest relevante eksponeringskilde, og fordi styrken af RF-EMF hurtigt falder med afstanden fra kilden, er den enkleste og mest effektive forsigtighedsforanstaltning at holde mobiltelefonen væk fra kroppen under transmission; dette vil resultere i en betydelig reduktion i eksponeringen.”
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2020/11/World-Cancer-Report-2020.pdf

Recent Research on EMF and Health Risk
Fourteenth report from SSM’s Scientific Council on Electromagnetic Fields, 2019

Strålsäkerhetsmyndigheten, 2020
Ifølge sundhedsrapporten fra den statslige svenske strålingsmyndighed, SSM, bør det undersøges, hvad de biologiske effekter i dyreforsøg kan betyde for menneskers sundhed. Indtil vi er blevet klogere, skal vi bruge mobiltelefoner med forsigtighed.
Rapportens forfattere finder ikke grund til at ændre på de gældende retningslinjer for stråleniveauer fra mobiltelefoner og master. Til gengæld finder forskerrådet bag rapporten grund til at opretholde et forsigtighedsprincip.
Den svenske strålingsmyndighed holder dermed fast i, at mobiltelefonen bør holdes på afstand af hovedet, når den anvendes.
https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/contentassets/47542ee6308b4c76b1d25ae0adceca15/2020-04-recent-research-on-emf-and-health-risk—fourteenth-report-from-ssms-scientific-council-on-electromagnetic-fields-2019.pdf

The National Toxicology Program (NTP)

The National Toxicology Program (NTP), der hører under de føderale amerikanske sundhedsmyndigheder. Programmet startede i i 1999 og sluttede 19 år efter i 2018.

NTP-undersøgelserne kostede 30 millioner dollars (ca. 200 millioner kroner) og tog mere end 10 år at gennemføre og er den hidtil mest omfattende vurdering af sundhedseffekter hos dyr udsat for RFR med moduleringer anvendt i 2G- og 3G-mobiltelefoner. 2G- og 3G-netværk var standard, da undersøgelserne blev designet.

Da NTP frigav rapporten den 1. november 2018 var konklusionen, at der er klare beviser for, at hanrotter udsat for høje niveauer af radiofrekvent stråling (RFR) som den, der blev brugt i 2G- og 3G-mobiltelefoner, udvikler kræfthjertetumorer. Der var også tegn på tumorer i hjernen og binyrerne hos udsatte hanrotter. For hunrotter og han- og hunmus var beviset utvetydigt at den kræft, der blev observeret, var forbundet med eksponering for RFR. De endelige rapporter repræsenterer konsensus mellem NTP og et panel af eksterne videnskabelige eksperter, der gennemgik undersøgelserne i marts efter udkast til rapporter i februar.

Eksponeringerne anvendt i undersøgelserne kan ikke sammenlignes direkte med den eksponering, som mennesker oplever, når de bruger en mobiltelefon,” udtalte John Bucher, ph.d., seniorforsker i NTP. ”I vores undersøgelser modtog rotter og mus radiofrekvent stråling over hele deres kroppe. Derimod udsættes folk for det meste i bestemte lokale væv tæt på, hvor de holder telefonen. Derudover var eksponeringsniveauerne og varigheden i vores studier større end hvad folk oplever.

Det laveste eksponeringsniveau anvendt i undersøgelserne var lig med den maksimale lokale vævseksponering, der i øjeblikket er tilladt for mobiltelefonbrugere. Dette effektniveau forekommer sjældent ved typisk mobiltelefonbrug. Det højeste eksponeringsniveau i undersøgelserne var fire gange højere end det maksimale tilladte effektniveau.

”Vi mener, at forbindelsen mellem radiofrekvensstråling og tumorer hos hanrotter er reel, og det er de eksterne eksperter enige i” udtalte Bucher.

En vigtig styrke i vores undersøgelser er, at vi var i stand til at kontrollere nøjagtigt, hvor meget radiofrekvent stråling dyrene modtog – noget der ikke er muligt, når man studerer brug af mobiltelefoner, som ofte har været afhængig af spørgeskemaer,” sagde Michael Wyde, ph.d. toksikolog om undersøgelserne. Han bemærkede også det uventede fund af længere levetid blandt de udsatte hanrotter. “Dette kan forklares med et observeret fald i kroniske nyreproblemer, der ofte er dødsårsagen hos ældre rotter.”

Dyrene blev anbragt i kamre, der var specielt designet og bygget til disse undersøgelser. Eksponering for RFR begyndte i livmoderen for rotter og 5 til 6 uger gammel for mus og fortsatte i op til to år eller det meste af deres naturlige levetid. RFR-eksponeringen var intermitterende, 10 minutter til og 10 minutter fra, i alt ca. ni timer hver dag. RFR-niveauer varierede fra 1,5-6 watt pr. Kg hos rotter og 2,5-10 watt pr. Kg hos mus. Disse undersøgelser undersøgte ikke de typer RFR, der blev brugt til Wi-Fi- eller 5G-netværk.

”5G er en ny teknologi, der endnu ikke er defineret. Fra det, vi i øjeblikket forstår, adskiller det sig sandsynligvis dramatisk fra det, vi studerede, ” udtalte Wyde ved pressemødet.

Tabt Tråd skriver i en artikel fra 23. oktober 2019 at rapporten ikke fortæller noget banebrydende nyt, da oplysningerne fremgik af en deloffentliggørelse fra 2016. Det nye er, at regeringsinstitutionen nu træffer en særskilt konklusion om DNA-fundet i en ny videnskabelig publikation, som kan indgå i forskningslitteraturen.

På den ene side er fundet konsistent med fund af DNA-skader i tidligere resultater af betydning. For eksempel det 5 år lange REFLEX-projekt, som EU satte i gang i 1999 og som blev afsluttet i 2004. En overforekomst af DNA-skader er set gang på gang i forsøgsresultater.
På den anden side savner forskningen en indsigt, der kan fastslå, hvorfor man statistisk kan konstatere, at der er overbevisende flere DNA-skader i en forsøgsgruppe, når man bestråler forsøgsdyr.

NTP-projektet afklarede dog ikke den bagvedliggende mekanisme.
Vi er optimistiske med hensyn til at kunne opdage ændringerne i genernes udtryk og identificere biomarkørerne for effekterne af radiofrekvent,” siger NTP’s forskningschef Michael Wyde til Microwave News.
Energien fra radiofrekvente strålingskilder har ikke styrke i sig selv til at bryde cellers DNA. Brud på DNA er alligevel et resultat, der er rapporteret fra både mindre og større dyreforsøg med mobilstråling. Ikke mindst i det 20 mio. kr. dyre REFLEX-projekt, som EU iværksatte fra 1999 til 2004.

Henry Lai, mangeårig forsker ved University of Washington, rystede teleindustrien med sit fund af DNA-skader i rotteforsøg i henholdsvis 1995 og 1997.
Lai er enig i, at den bagvedliggende mekanisme savnes, og han peger på oxidativt stress som én mulighed. En anden mulighed er, at radiofrekvent stråling forhindrer kroppen i at kunne genoprette de DNA-skader, som forekommer ofte og naturligt.
En anden forsker fra det nordvestlige USA, Martin L. Pall, der er pensioneret professor ved Washington State University, har siden 2013 hævdet, at der er overbevisende evidens for, at cellernes calciumkanaler lader styre af svag spænding i luften og at det udløser en kædereaktion.
Forskningsresultatet, som Martin L. Pall alene har forsøgt at påvise igennem eksisterende rapporter over andres forskning, lider af mangel på støtte fra højtstående forskerkolleger, der arbejder anerkendende med DNA-skader som resultat af stråling.

NTP har varslet, at fremtidens strålingsforskning vil bestå af langt kortere projektintervaller. Fremover skal verden ikke vente i 19 år på konklusioner.
I en post på deres hjemmeside har NTP annonceret, at den er midt i at evaluere litteraturen om de højere frekvenser, der bruges i 5G.

Kilder:
https://microwavenews.com/news-center/ntp-final-rf-report
https://www.niehs.nih.gov/news/newsroom/releases/2018/november1/index.cfm
https://tabttraad.home.blog/2019/10/23/amerikansk-topinstitution-mobilstraaling-skader-forsoegsdyrenes-dna/
https://microwavenews.com/news-center/ntp-turns-search-mechanisms
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/em.22343 (se nedenfor 1)
Undersøgelsens faktaark findes her:
https://www.niehs.nih.gov/health/materials/cell_phone_radiofrequency_radiation_studies_508.pdf
Hele NTP-rotteundersøgelsen findes her:
https://www.niehs.nih.gov/ntp-temp/tr595_508.pdf
Hele NTP-musseundersøgelsen findes her:
https://www.niehs.nih.gov/ntp-temp/tr596_508.pdf
Se også en gennemgang her:
https://idahoansforsafetechnology.org/2020/05/the-u-s-national-toxicology-program-radiofrequency-carcinogenicity-research-study/

Evaluering af genotoksiciteten af ​​radiofrekvent stråling fra mobiltelefoner hos han- og hunrotter og mus efter subkronisk eksponering (1)
Stephanie L. Smith‐Roe et al. Udgivet 21. Oktober 2019.

First page image


Abstract
Det nationale toksikologiprogram testede to almindelige radiofrekvente strålingsmoduleringer (RFR), der blev udsendt af mobiltelefoner i et 2-årigt gnavercancer-bioassay, der omfattede foreløbige vurderinger af yderligere dyr for gentoksicitetsendepunkter. Hsd-han- og hun-Hsd: Sprague Dawley SD-rotter og B6C3F1 / N-mus blev eksponeret fra henholdsvis svangerskabsdag 5 eller postnatal dag 35 for kodedeling multiple access (CDMA) eller globalt system til mobile moduleringer over 18 timer / dag kl. min. intervaller i efterklangskamre med specifikke absorptionshastigheder på 1,5, 3 eller 6 W / kg (rotter, 900 MHz) eller 2,5, 5 eller 10 W / kg (mus, 1.900 MHz). Efter 19 (rotter) eller 14 (mus) ugers eksponering blev dyr undersøgt for tegn på RFR-associeret genotoksicitet ved hjælp af to forskellige målinger. Ved anvendelse af det alkaliske (pH> 13) kometassay blev DNA-beskadigelse vurderet i celler fra tre hjerneområder, leverceller og perifere blodleukocytter; ved anvendelse af mikronukleusassayet blev kromosomskader vurderet i umodne og modne perifere erytrocytter. Resultaterne af kometassayet viste signifikante stigninger i DNA-beskadigelse i den frontale cortex hos hanmus (begge moduleringer), leukocytter hos hunmus (kun CDMA) og hippocampus hos hanrotter (kun CDMA). Stigninger i DNA-beskadigelse, der vurderes at være tvetydige, blev observeret i adskillige andre væv fra rotter og mus. Der blev ikke observeret nogen signifikante stigninger i mikronukleerede røde blodlegemer hos rotter eller mus. Afslutningsvis antyder disse resultater, at eksponering for RFR er forbundet med en stigning i DNA-beskadigelse. Miljø. Mol. Mutagen. 61: 276–290, 2020. © 2019 Wiley Periodicals, Inc.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/em.22343

Skjoldbruskkirtlen og orale kræftformer

Er den stigende forekomst af kræft i skjoldbruskkirtlen i de nordiske lande forårsaget af brug af mobiltelefoner?
Ifølge et nyt studie offentliggjort den 7. december 2020 ser det sådan ud. Stigningen kan ikke forklares med overdiagnose.
Udgivet på MDPI, 7. dec. 2020. Forfattere: Michael Carlberg, Tarmo Koppel, Lena K. Hedendahl og Lennart Hardell.
Konklusion:
Forekomsten af skjoldbruskkirtlen er steget kraftigt i Sverige og de nordiske lande i det 21. århundrede. Brug af den håndholdte mobiltelefon er stigende, især giver smartphonen høj RF-stråling i skjoldbruskkirtlen. Det antages, at dette kan være en årsagsfaktor for den stigende forekomst understøttet af human epidemiologi, der har vist en sammenhæng mellem mobiltelefonbrug og skjoldbruskkirtelkræft.

Abstrakt:
Det Internationale Agentur for Kræftforskning (IARC) ved Verdenssundhedsorganisationen (WHO) kategoriserede i 2011 radiofrekvens (RF) som et muligt humant kræftfremkaldende stof, gruppe 2B. Under brug af den håndholdte trådløse telefon, især smartphonen, er skjoldbruskkirtlen et målorgan. I det 21. århundrede øges forekomsten af ​​skjoldbruskkirtelkræft i mange lande. Vi brugte det svenske kræftregister til at undersøge tendenser fra 1970 til 2017. I løbet af denne periode steg forekomsten statistisk signifikant hos kvinder med gennemsnitlig årlig procentvis ændring (AAPC) + 2,13%, 95% konfidensinterval (CI) +1,43, +2,83 %. Stigningen var især markant i løbet af 2010–2017 med årlig procentvis ændring (APC) + 9,65%, 95% CI +6,68, + 12,71%. Hos mænd steg AAPC i løbet af 1970–2017 med + 1,49%, 95% CI +0,71, + 2,28%. Den største stigning blev fundet for tidsperioden 2001–2017 med APC + 5,26%, 95% CI +4,05, + 6,49%. Lignende resultater blev fundet for alle nordiske lande baseret på NORDCAN 1970–2016 med APC + 5,83%, 95% CI +4,56, +7,12 hos kvinder fra 2006 til 2016 og APC + 5,48%, 95% CI +3,92, + 7,06% i mænd fra 2005 til 2016. Ifølge det svenske kræftregister var den stigende forekomst ens for tumorer ≤4 cm som for tumorer> 4 cm, hvilket indikerer, at stigningen ikke kan forklares ved overdiagnose. Disse resultater er i overensstemmelse med nylige resultater om øget risiko for skjoldbruskkirtelkræft forbundet med brugen af ​​mobiltelefoner. Vi postulerer, at RF-stråling er en årsagsfaktor for den stigende forekomst af skjoldbruskkirtelkræft.
https://www.mdpi.com/1660-4601/17/23/9129/htm

Genetic susceptibility may modify the association between cell phone use and thyroid cancer: A population-based case-control study in Connecticut. 6. december 2019
– Interaktionen mellem mobiltelefonbrug og genetiske varianter på kræft i skjoldbruskkirtlen blev undersøgt i denne undersøgelse.
– Når nogle genetiske varianter var til stede, var mobiltelefonanvendelse signifikant forbundet med kræft i skjoldbruskkirtlen.
– Foreningen steg, når brugen af mobiltelefon varighed og frekvens steg.
– Genetisk modtagelighed kan ændre forbindelsen mellem mobiltelefonbrug og kræft i skjoldbruskkirtlen.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0013935119308102?via%3Dihub

Om Thyreoideacancer fra Sundhed.dk
Forekomst (1) (2)
– I 2016 blev der i Danmark diagnosticeret 320 patienter med thyroideacancer. Der er konstateret stigende incidens flere steder i verden og et nyligt studie fra den Danske Thyreoidea cancer gruppe (DATHYRCA) har vist, at dette også gælder Danmark (3)
– Årsagen er primært de små (defineret som mikrocarcinomer < 1 cm) papillære carcinomer, som diagnosticeres i højere grad end tidligere pga. dels tiltagende brug af billeddiagnostik, dels finere patologiske metoder. Betydningen af små papillære carcinomer er uklar
– Thyreoideacancer er, i lighed med andre sygdomme i dette organ, hyppigst forekommende hos kvinder med en fordeling på 3/1
– Medianalder på diagnosetidspunktet er 45 år for de differentierede carcinomer

1. Laurberg P. Medicinsk Kompendium. 17 udgave. Glandula thyreoideas sygdomme. Kapitel 54. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S; 2009
2. Eriksen J, Jovanovic A, Johansen J, Overgaard J. RKKP Årsrapport 2016 for den kliniske kvalitetsdatabase DAHANCA: DAHANCA, 2014.
3) Londero SC, Krogdahl A, Bastholt L, et al, Papillary thyroid carcinoma in Denmark 1996-2008: an investigation of changes in incidence. Cancer Epidemiol 2013;37: e1-6.
https://www.dahanca.dk/
https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/endokrinologi/tilstande-og-sygdomme/thyreoideasygdomme/thyreoideacancer

Illustration fra Michael Carlberg et all. 2016,

Risk för sköldkörtelcancer av mobilanvändning visar ny studie
En ny amerikansk undersøgelse fra forskere ved Yale University, USA, viser øget risiko for kræft i skjoldbruskkirtlen ved mobil brug, hvis brugerne har visse gentyper. Skjoldbruskkirtelkræft er steget kraftigt i Sverige og andre lande i det sidste årti. Svenske forskere har peget på en mulig forbindelse mellem såkaldte smarte mobiler, der udsætter skjoldbruskkirtlen og nakkeområdet markant mere end ældre modeller.
Den nye undersøgelse er baseret på interviews med 440 personer, der havde kræft i skjoldbruskkirtlen mellem 2010 og 2011 i Connecticut, USA og 465 kontroller.
Da forskerne tog hensyn til deltagernes genetiske egenskaber, blev der fundet en klar forbindelse mellem tyroideacancer og mobil anvendelse. Risikoen blev markant øget med over 100% for flere gentyper, og risikoen var større, jo mere mobiltelefonen var blevet brugt. Forskerne konkluderer, at resultaterne viser, at genetisk følsomhed påvirker forbindelserne mellem mobil anvendelse og risikoen for kræft i skjoldbruskkirtlen, og at resultaterne giver mere bevis for kræftklassificering af denne type stråling.
Det samme forskerteam viste i en undersøgelse, der blev offentliggjort for et år siden, at mobilbrug var forbundet med øget risiko for kræft i skjoldbruskkirtlen uden hensyntagen til genetiske egenskaber, men derefter var resultaterne ikke så klare som nu.
12 december 2019.
https://www.stralskyddsstiftelsen.se/5988/

Increasing incidence of thyroid cancer in the Nordic countries with main focus on Swedish data.
Michael Carlberg, Lena Hedendahl, Mikko Ahonen, Tarmo Koppel and Lennart Hardell, 2016.
Baggrund
Radiofrekvensstråling i frekvensområdet 30 kHz – 300 GHz blev vurderet til at være gruppe 2B, dvs. ‘muligvis’ kræftfremkaldende for mennesker, af Det Internationale Agentur for Kræftforskning (IARC) ved WHO i maj 2011. Blandt de evaluerede enheder var mobile og trådløse telefoner, da de udsender radiofrekvente elektromagnetiske felter (RF-EMF). Foruden hjernen får et andet organ, skjoldbruskkirtlen, også høj eksponering. Forekomsten af ​​kræft i skjoldbruskkirtlen er stigende i mange lande, især den papillartype, der er den mest strålingsfølsomme type.
Metoder
Vi brugte det svenske kræftregister til at undersøge forekomsten af ​​kræft i skjoldbruskkirtlen i løbet af 1970–2013 ved hjælp af regressionsanalyse af joinpoint.

An external file that holds a picture, illustration, etc.
Object name is 12885_2016_2429_Fig9_HTML.jpg
Number of out-going mobile phone minutes and incidence of thyroid cancer 2001–2013. Mobile phone minutes in millions in the Nordic countries (http://statistik.pts.se/PTSnordic/NordicBaltic2014/) and incidence per 100,000 person-years for all ages 2001–2013 according to NORDCAN (http://www-dep.iarc.fr/NORDCAN/english/frame.asp). Joinpoint regression analyses based on the time period 1970–2013

Resultater
Hos kvinder steg incidensen statistisk markant i hele undersøgelsesperioden; gennemsnitlig årlig procentvis ændring (AAPC) +1,19% (95% konfidensinterval (CI) +0,56, +1,83%). To sammenkoblingspunkter blev påvist, 1979 og 2001, med en høj stigning i forekomsten i den sidste periode 2001–2013 med en årlig procentvis ændring (APC) på +5,34% (95% CI +3,93, +6,77%). AAPC for alle mænd i løbet af 1970–2013 var +0,77% (95% CI −0,03, +1,58%). Et sammenkoblingspunkt blev påvist i 2005 med en statistisk signifikant stigning i forekomst i løbet af 2005–2013; APC +7,56% (95% Cl +3,34, +11,96%). Baseret på NORDCAN-data var der en statistisk signifikant stigning i forekomsten af ​​kræft i skjoldbruskkirtlen i de nordiske lande i samme tidsperiode. Hos både kvinder og mænd blev der registreret et sammenkoblingspunkt i 2006. Forekomsten steg i løbet af 10/10 i kvinder; APC +6,16% (95% Cl +3,94, +8,42%) og hos mænd; APC +6,84% (95% CI +3,69, +10,08%), hvilket viser lignende resultater som det svenske kræftregister. Analyser baseret på data fra kræftregisteret viste, at den stigende tendens i Sverige hovedsageligt var forårsaget af kræft i skjoldbruskkirtlen af ​​papillartypen.
Konklusioner
Vi postulerer, at hele stigningen ikke kan tilskrives bedre diagnostiske procedurer. Øget eksponering for ioniserende stråling, f.eks. medicinsk computertomografi (CT) -scanninger og til RF-EMF (ikke-ioniserende stråling) bør undersøges nærmere. Designet af vores undersøgelse tillader ikke konklusioner vedrørende årsagssammenhæng.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4937579/

Review af den foreliggende forskning: Miller AB, Morgan LL, Udasin I, Davis DL. Cancer epidemiology update, following the 2011 IARC evaluation of radiofrequency electromagnetic fields (Monograph 102). Environ Res. 2018: 673 683.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30196934

Hjernekræft

21 Mobile phone use and brain tumour risk: early warnings, early actions? af Lennart Hardell, Michael Carlberg and David Gee.
https://www.eea.europa.eu/publications/late-lessons-2/late-lessons-chapters/late-lessons-ii-chapter-21/view
Se mere her:
http://nejtil5g.dk/dokumenter/cancer-hjernekraeft/

Brystkræft

Stråling fra trådløse enheder såsom mobiltelefoner, iPads og laptops øger risikoen for brystkræft markant. Den højeste risiko blev fundet hos kvinder over 50 år.

Studiet der blev offentliggjort den 9. november 2020 undersøgte otte studier, der blev offentliggjort mellem 1996-2015. Den højeste risiko blev fundet hos kvinder over 50 år. (1)
Der er mange undersøgelser, der kan give en årsagsmekanisme. For eksempel er det blevet påvist, at eksponering for stråling (RF) fra trådløse enheder kan forårsage et fald i melatoninproduktionen. Undersøgelser har vist, at reducerede melatoninniveauer kan føre til brystkræft. (2)
Når kvinder opbevarer mobiltelefonen i deres brystholder udsætter de sig for en særlig risiko. Flere beretninger er gengivet i atiklen. (3)
Studiets Abstract:
Den nuværende systematiske gennemgang og metaanalyse undersøgte sammenhængen mellem udsættelse for radiofrekvensstråling og risikoen for brystkræft. De offentliggjorte undersøgelser, der var tilgængelige i PubMed, Embase, Cochrane Library, Ovid MEDLINE, CINAHL Plus, Web of Science, Airiti Library, Networked Digital Library of Theses and Dissertations og ProQuest indtil maj 2020 blev undersøgt. I alt otte studier (fire case-control og fire cohort studies) var kvalificerede til kvantitativ analyse. En signifikant sammenhæng mellem radiofrekvent strålingseksponering og brystkræftrisiko blev påvist [samlet relativ risiko (RR) = 1.189; 95% konfidensinterval (CI), 1.056-1.339]. Undergruppeanalyser viste, at eksponering for radiofrekvent stråling signifikant øgede risikoen for modtagelighed for brystkræft hos forsøgspersoner i alderen ≥50 år (RR = 2.179; 95% CI, 1.260-3.770). Samlede skøn afslørede, at brugen af ​​elektriske apparater, som udsender radiofrekvensstråling, såsom mobiltelefoner og computere, øgede udviklingen af ​​brystkræft signifikant (RR = 2,057; 95% CI, 1,272-3,327), mens erhvervsmæssig radiofrekvenseksponering og sendere ikke gav stigende brystkræftudvikling (RR = 1,274; 95% CI, 0,956-1,697; RR = 1,133; 95% CI, 0,987-1,300). Det blev konkluderet, at radiofrekvent strålingseksponering signifikant øgede risikoen for brystkræft, især hos kvinder i alderen ≥50 år og hos personer, der brugte elektriske apparater, såsom mobiltelefoner og computere.
Det store og kostbare forskningsprojekt det største af sin art, udført af det amerikanske National Toxicology Program (NTP), fandt klare beviser for, at mobiltelefoni forårsager kræft. Resultaterne blev bekræftet af en anden større undersøgelse af et førende videnskabeligt organ, Ramazzini Institute.
Retssag mod FCC
Det amerikanske Federal Communication Commission (FCC), nægtede at gennemgå sine retningslinjer fra 1996, der afviser, at der er skadelige sundhedseffekter ved trådløs teknologi.
I februar 2020 Children’s Health Defense anlagde en sag mod FCC, der anfægtede FCC’s beslutning om ikke at gennemgå retningslinjerne. Den amerikanske appelret for District of Columbia Circuit vil behandle mundtlige argumenter i sagen den 25. januar 2021. (3)
Kilder:
1) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7690245/
2) https://mdsafetech.org/melatonin-and-light-at-night/
3) https://childrenshealthdefense.org/defender/radiation-wireless-devices-may-cause-breast-cancer

Please follow and like us: