Teknologier og Frekvenser. Mobildækning, frekvenser, mastedatabasen m.m.

Her finder du en grundigere gennemgang af teknologierne:
Teknologier og frekvenser. Om 5G og de andre G’er.
En gennemgang af 2G, 3G og 4G teknologierne og deres frekevnser. Hvordan er 5G anderledes: mmWave (millimeter bølger), Latency, MIMO antenneteknologien, Beamforming, Networks slicing, 2 5G standarder, Internet of Thing (IoT) m.m.
https://nejtil5g.dk/5g/teknologier-og-frekvenser-om-5g-og-de-andre-ger/

Frekvensplan, Mastedatabasen samt kort over mobildækningen findes nederst på siden.

Everything You Need to Know About 5G
Millimeter waves, massive MIMO, full duplex, beamforming, and small cells are just a few of the technologies that could enable ultrafast 5G networks. 27. jan. 2017.
https://spectrum.ieee.org/video/telecom/wireless/everything-you-need-to-know-about-5g

Radiofrequency radiation from nearby mobile phone base stations-a case comparison of one low and one high exposure apartment
Tarmo Koppel , Mikko Ahonen , Michael Carlberg , Lena K Hedendahl, Lennart Hardell, 18. nov. 2019
Abstract
Radiofrekvent stråling fra nærliggende mobiltelefonbasestationer – en sags sammenligning af en lejlighed med lav og en høj eksponering Radiofrekvent (RF) stråling i frekvensområdet 30-300 GHz er siden 2011 blevet klassificeret som et ‘muligt’ humant kræftfremkaldende stof af Group 2B, International Agency for Research on Cancer (IARC) hos WHO. Dette var baseret på en række humane epidemiologiske undersøgelser af øget risiko for gliom og akustisk neurom. Baseret på yderligere undersøgelser af human epidemiologi og dyreforsøg er beviset for RF-strålekarcinogenese steget siden 2011. I tidligere måleundersøgelser er det blevet indikeret, at høje miljømæssige RF-strålingsniveauer er til stede i visse områder af Stockholm Sverige, inklusive i en lejlighed. Feltdimensionale målinger blev udført i den tidligere målte lejlighed i Stockholm, der udviste høj RF-stråling fra nærliggende basestationer. Baseret på RF-bredbåndsanalysatorens spotmålinger toppede det maksimale indendørs E-felt ved 3 V m-1 i soveværelset på 7. etage. Det maksimale udendørs eksponeringsniveau på 6 V m-1 blev fundet på balkonen på 8. etage, der ligger i samme højde og kun 6,16 m væk fra basestationens antenner. Til sammenligning blev der foretaget en måling i en lejlighed med lav eksponering i Stockholm. Her blev det maksimale indendørs felt 0,52 V m-1 målt ved hjørnevinduet med direkte sigtelinje til nabohuset med mobiltelefonbasestationens antenner. Det maksimale udendørs felt på 0,75 V m-1 blev målt på balkonen mod den samme nabohus med mobiltelefonbasestationens antenner. Minimumsfeltet på 0,10 V m-1 blev registreret på lejlighedsområdet tættest på bygningens centrum, hvilket viser de afskærmende effekter af de indvendige vægge. God mobiltelefonmodtagelse blev opnået i begge lejligheder. Derfor kan installation af basestationer på risikable steder ikke retfærdiggøres ved hjælp af argumentet om god modtagekrav.”
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31612047/

European Commission to harmonise the last pioneer frequency band needed for 5G deployment
The European Commission has just adopted an Implementing Decision to harmonise the radio spectrum in the 24.25-27.5 GHz (or 26 GHz) band, which is a big leap towards the deployment of 5G across Europe. 14. maj 2019.
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-commission-harmonise-last-pioneer-frequency-band-needed-5g-deployment

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2019/784 af 14. maj 2019 om harmoniserede vilkår for anvendelse af 24,25-27,5 GHz-båndet til jordbaserede systemer, der kan levere trådløse elektroniske bredbåndstjenester i Unionen.
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2019/12/EU-komissionens-gennemførelsesafgørelse-14-maj-2019.pdf

Uddybet teknisk beskrivelse: Bioreaktivitet og 5G – hvad ved vi og hvad forventer vi? Af Kim Horsevad:
https://www.mayday-info.dk/wp-content/uploads/2019/03/Kim_Horsevad-2019-Bioreaktivitet_og_5G.pdf

5G – Fra stråletepper til stråleprosjektiler av Arthur Firstenberg: https://einarflydal.com/2018/02/26/5g-fra-straletepper-til-straleprosjektiler/

DTU-professor: 5G bør ikke være fremtidens eneste netværk i Danmark
5G-netværket præsenteres som løsningen på områder, hvor myndighederne bruger deres egne lukkede netværk. Men tekniske udfordringer ved 5G gør, at der er store fordele ved at beholde 3G og 4G, mener Lars Dittmann fra DTU Fotonik.
https://www.altinget.dk/digital/artikel/dtu-professor-5g-boer-ikke-vaere-fremtidens-eneste-netvaerk-i-danmark

Vejen til 5G går gennem fibernet – masser af Fibernet
https://www.danskenergi.dk/nyheder/vejen-til-5g-gar-gennem-fibernet-masser-fibernet

Frekvensplan
Den gældende frekvensplan findes i bekendtgørelse nr. 831 af 9. august 2019 om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (frekvensplan). Nærværende dokument er en gengivelse af bekendtgørelsens bilag med en femte kolonne samt ekstra bilag med uddybende information om de enkelte frekvensallokeringer tilføjet.
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Tele/frekvensplan_0.pdf

Mobildækningen i Danmark 2G / 3G / 4G / 5G
Kortet viser mobilnetværket for 2G, 3G, 4G og 5G mobilnetværk for: TDC Mobile, 3 Tre, Telia, Telenor Mobile. Kortet dækker hele Danmark.
Når der står 5G, betyder det ikke at 5G teknologien er foldet ud. Det betyder at senderne er sat op, og teleselskaberne kan bruge de frekvenser, der er afsat til 5G på 4G netværket. Før du kan bruge et udrullet 5G og dets hastigheder kræver det, at du har skiftet din mobil ud til en der kan modtage 5G, dvs. har den rette antennekapacitet.
https://www.nperf.com/da/map/DK/-/146241.TDC-Mobile/signal/?ll=55.30257429675862&lg=11.63177490234375&zoom=9

Mastedatabasen
https://www.mastedatabasen.dk/viskort/PageMap.aspx

Hvad er konsekvensen, når 2G lukkes ned 

I de kommende år vil 2G- og 3G-netværkene blive lukket ned. Ifølge Steigan.no har norske Telenor og Telia besluttet at lukke deres 2G-netværk ned i 2025. (1)

Det har store konsekvenser for mange tjenester, og meget udstyr skal udskiftes. Det gælder sikkerhedsalarmer, elevatortelefoner/alarmer, husalarmer ved indbrud og brand, fjernstyring af varme, sundhedsrelateret kommunikationsudstyr, fodlænker og overvågningstjenester til vand- og spildevandstjenester, til vandværker, vandmålere, spildevand og rensningsanlæg.

I marts 2022 foretog norske Telenor en optælling der viste, at omkr. 900.000 2G-enheder skulle udskiftes, hvilket skyldtes, at 70 procent af IoT-enhederne i Telenor-netværket kun understøttes af 2G.

Selvom en nedlukning i Norge er blevet annonceret i 2014 mister 200.000 sikkerhedsalarmer og 35.000 elevatorer mister kontakten til omverdenen, når 2G-netværket lukker. Det fremgår af Aktuell Sikkerhet 28. nov. 2023, så helt forberedt er man ikke i Norge.

Hvad med eCall (nødopkald) i vores biler
Alle nye personbiler er udstyret med eCall. Det er det system, der automatisk foretager et gratis 112-nødopkald, hvis dit køretøj bliver involveret i en alvorlig trafikulykke.

I øjeblikket fungerer eCall via 2G- og 3G-netværket. Da disse netværk bliver neddlagt i de kommende år, har den nye EU-forordning, “Vehicle safety – updated standards for in-vehicle emergency call systems (eCall)”, til hensigt at ajourføre standarderne for overgangen fra eCall til 4G- og 5G-netværket.

EU
Europeans for Safe Connections har sendt en feedback til EU, hvor ESC kræver:

1) For personbiler / personbiler skal dette system være frivilligt, og producenten skal tilbyde en variant af køretøjet uden installerede trådløse teknologier. Men hvis brugeren vælger en sådan ekstra funktion, skal der gives mulighed for en yderligere nedlukning / demontering for at annullere eksponeringen.

2) For alle køretøjer (private, offentlige, lastbiler …) skal føreren og passagererne informeres om strålingen.

3) eCall-systemet (IDS) skal være placeret således, at det er så langt væk fra køretøjets indre som muligt for at bestråle mindre.

Hvordan er det med 2G netværket i Danmark

Teleselskaberne i Danmark har ingen aktuelle planer om at lukke 2G-mobilnettet. Det oplyser operatørerne i en rundspørge, som MereMobil.dk har foretaget. (2)

Årsagen til, at 2G-nettet ikke står overfor en nedlukning er, at 2G stadig anvendes i stor stil.

Udover at være et slags sikkerhedsnet for taleopkald og SMS, hvis de data-bårne net som 4G og 5G svigter, så anvendes 2G af mange Machine-2-Machine (M2M) løsninger. Det kan være alarmsystemer, salgsautomater, forbrugsregistrering eller salgsautomater.

Noter:
1) https://steigan.no/2023/12/i-2025-stenges-2g-det-vil-bli-dyrt-for-mange-virksomheter-og-privatpersoner/
2) Det fremgår af MereMobil i maj 2023: https://meremobil.dk/2023/05/hvornaar-lukker-2g-mobilnettet/

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.