Det officielle Danmark

Se også her: Regering og styrelser – nejtil5g.dk
Se også: Lever vi i et demokrati?
https://nejtil5g.dk/lever-vi-i-et-demokrati/

Indhold

 • Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg
 • 5G handlingsplan for Danmark
 • Hensigtserklæring fra de nordiske premierministre om udvikling af 5G i Norden
 • Grænserne mellem lobbyisme og diplomati bliver mere og mere slørede
 • Danmarks digitaliseringsstrategi
  • Finansministeriets digitaliseringsstrategi
  • Digitale verdensmestre med tvang
 • Hvem har magten
 • The Great Reset – konspiration eller faktum
 • Smart City i en Saudi-Arabisk udgave

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg. Kommissionens meddelelse: ”5G til Europa: En handlingsplan” KOM-nr. (2016) 588. Europaudvalget.
“Europa-Kommissionen har den 14. september 2016 offentliggjort en meddelelse med forslag til medlemsstaterne om en handlingsplan for rettidig etablering af en ny generation af mobilnet, som kaldes 5G-net. Kommissionen mener, at der skal prioriteres en koordineret etablering af 5G i alle medlemsstater, herunder en fælles tidsplan og harmonisering af frekvensbånd. Tidsplanen skal være ambitiøs, således at Europa kan være førende på markedet og tidligt udnytte de nye muligheder, som 5G giver, ikke kun i telesektoren, men i hele økonomien og samfundet. Regeringen støtter målene om en hurtig udvikling og udrulning af 5G–tjenester til gavn for forbrugere og virksomheder.”
https://www.eu.dk/samling/20161/kommissionsforslag/KOM(2016)0588/bilag/1/1676868.pdf

5G handlingsplan for Danmark

5G handlingsplan for Danmark. Februar 2019.
Fra forordet:
“Med teleforliget fra maj 2018 er der bred politisk opbakning til, at vi fortsat skal være med helt i front, når det handler om at implementere ny teknologi på teleområdet – og udnytte de muligheder, som udviklingen bringer. I de kommende år vil udviklingen ikke mindst dreje sig om at få 5G-mobilteknologi bredt ud i det danske samfund. Det er forventningen, at 5G-teknologien vil byde på nye erhvervsmuligheder, vækst og arbejdspladser.”

“Det er samtidigt vigtigt, at vi beskytter samfundets kritiske infrastruktur ordentligt. Det varetages af Center for Cybersikkerhed, der sammen med telebranchen har udarbejdet Cyber- og Informationssikkerhedsstrategi for telesektoren. 5G-handlingsplanen har et andet fokus, nemlig på at skabe
gode rammevilkår for udrulning og anvendelse af 5G-teknologi, men under skyldig hensyntagen til informationssikkerheden.”


Fra min stol skal der lyde en stor tak til de mange
interessenter, som gennem deltagelsen i Telebrancheforum har bidraget til den nationale 5G-handlingsplan. Jeg ser frem til det videre
samarbejde om at opfylde målsætningen.


Lars Chr. Lilleholt (V) Energi-, forsynings- og klimaminister
https://efkm.dk/media/12544/5g-handlingsplan_for_danmark.pdf

Hensigtserklæring fra de nordiske premierministre om udvikling af 5G i Norden

Den 22. juni 2017 besluttede MR-SAM at oprette et ad hoc Ministerråd for Digitalisering (MR-DIGITAL) for perioden 2017 til 2020. MR-DIGITAL har en minister hver fra Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Grønland , Færøerne og Åland. Følgende ministre er udnævnt til MR-DIGITAL. Se her:
Nordic Council of Ministers for Digitalisation 2017-2020 (MR-DIGITAL)The Nordic prime ministers
Det endelige brev om udviklingen af 5G i Norden er vedtaget den 23. maj 2018. Brevet er underskrevet af Stefan Löfven, Sverige; Katrín Jakobsdóttir, Island; Lars Løkke Rasmussen, Danmark; Juha Sipilä, Finland og Erna Solberg, Norge.
Se brevet her:
https://www.norden.org/no/node/20391

Grænserne mellem lobbyisme og diplomati bliver mere og mere slørede

Kun syv lande har sikret transparens med lobbyismen på både nationalt og regionalt niveau, og Danmark er ikke blandt dem, viser en ny rapport fra OECD.
Ifølge Mandag Morgen (1) peger rapporten fra OECD (2) på, at gældende regulering i langt de fleste lande ikke formår at tage højde for, at kontakten mellem lobbyister og offentligt ansatte er rykket til de sociale medier, hvor kontrol ikke er mulig. Desuden omfatter gældende lovgivning sjældent NGO’er, tænketanke og konsulenthuse. Tydelig regulering af lobbyisme er et vigtigt skridt i retning af at sikre offentlighedens mulighed for at holde politiske beslutningstagere ansvarlige, understreget rapporten.


I 2020 var det i kun 23 ud af 41 lande muligt i nogen grad at få indsigt i, hvilke interessenter der blev taget med på råd i den politiske beslutningsproces.
Kilder:
1) https://www.mm.dk/artikel/faa-lande-sikrer-transparens-med-lobbyismen
2) https://www.oecd.org/governance/ethics/lobbying/
Om teleindustriens arbejdsmetoder:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/teleindustrien-arbejdsmetoder/

Danmarks digitaliseringsstrategi

Digital Strategi: Rapporter fra et anvendelsesorienteret demo-land

Nogen gange føles det som om lille Danmark er et test- og demoland, som alle de store i verden sådan leger lidt med, og måske endda deler op imellem sig, mens de lægger store, fede rør ned i de offentlige kasser?

Ja, det kan virke som en mystisk og paranoid tanke, men hvis du læser videre i Anders Kjærulffs lange artikel fra 14. maj 2022 forstår du måske, hvad han mener. Der er en hel del links. Klik på dem, påpeger han, hvis du vil være klogere. Her får du lidt fra slutningen af artiklen: VI ER DE BEDSTE

Over det hele står det store mantra: Danmark må og skal blive ved med at være førende. Vi er de bedste til digitalisering. Og det skal vi blive ved med at være.

Men problemet er, at vi ikke kan noget af det selv. Som Lisbeth Knudsen sagde det: ’Hvis vi skal selv, sker der jo ingenting’.

Alle rapporter jeg har omtalt her – og i den grad den nye strategi emmer af en ting: VI HAR TRAVLT. Vi må ikke tænke for længe over det. Vi skal fremad! Vi skal accelerere! Verden er stadig EKSPONENTIEL! Finansminister Nikolaj Vammen er endnu mere direkte:

’Danmark er en digital frontløber, og vi skal blive ved med at vise vejen frem. Med digitaliseringsstrategien lægger vi op til en markant opgradering af det digitale Danmark. Digitalisering kan gøre os rigere, løfte kvaliteten af den offentlige service, frigøre arbejdskraft og accelerere den grønne omstilling. Vi skal sætte fart på udviklingen og bevare vores stærke fokus på sikkerhed og ansvarlighed, så danskerne fortsat har tillid til det digitale samfund’, siger han. Netop tilliden, den kniber det med, det er man godt klar over, men tilliden den anden vej, den sejler også: Borgerne kan nemlig ikke finde ud af alt det der digitale, og især sikkerheden, det er skidt, for vi opdaterer og opgradere ikke vores egen hardware og vi laver ikke ordentlige passwords til de myriader af digitale systemer, staten tvinger os til at deltage i.

Løsningen er naturligvis IKKE at lave bedre, mere simple systemer. Nej, det er jo borgerne der er problemet, DE, vi skal opgraderes med undervisning og nudging, så VI kan lære at gøre det rigtigt, i den her hastighedsbefængte verden, vi skal begå os i, et HYPERLOOP af en digitalisering, der går eksponentielt derudaf.

Men hvad er det så, vi sætter fart på? Som jeg læser den nye strategi og ikke mindst de tech-gigant-betalte forarbejder, så er det et rent, uforfalsket udsalg af Danmark, til LIFESCIENCE-industrien, dem der laver Kunstige Intelligens og robotter, driftet og betalt af OS, staten, til private, primært udenlandske firmaer, og i den grad med borgerne som data-råstof for deres bundlinier. BEDRE MED TECHGIGANTER? Summa Summarum:

Vi lever nu i et land, der officielt er utrygge ved Techgiganterne, men hvor vi har en chef fra en af dem, giganterne, i spidsen for udviklingen – vi er endt som SIRI-kommisionen sagde: Som et ’anvendelsesorienteret demonstrationsland’. For techgiganter. Vi har nemlig selv opgivet en hver tanke om, at kunne lave vores egen infrastruktur. For nylig meldte KOMBIT, kommunernes IT-fællesskab ud, at deres mission var fuldført: »Vi har nået en milepæl. Alle kernedele i monopolbruddet er ude at køre og taget i brug, og der udbetales adskillige milliarder hver måned gennem de nye systemer,« siger en svært tilfreds Thomas Rysgaard Christiansen fra KOMBIT til Berlingske. KOMBIT er en indkøbscentral. Kørt af jurister, der laver kontrakter, der skal overholdes. De er også en erstatning for det, der engang hed KOMMUNEDATA, aka KMD, hvor man havde ekspertisen i huset og selv lavede egne, angiveligt alt for dyre, løsninger. KMD blev solgt til den japanske teknologigigant NEC, efter først at været forbi datablæksprutten Advendt International, altså frasalg af infrastruktur til udenlandske firmaer, på linie med det katastrofale frasalg af TeleDanmark, hele Danmarks teleinfrastruktur, betalt mange gange af befolkningen og solgt igen og igen af investorer med massiv profit. (…) – og hvad har Olsenbanden at gøre med det?

(…) Og hvordan kan det være, jeg kommer til at tænke på ‘Olsenbanden Går I Krig’ og det, der blev kaldt Operation Daisyland, hvor nogen onde tyskere ville overtage hele Danmark og lave os om til et turistreservat under EU? Sådan blev det ikke. Vi fik ikke en fremtid, hvor vi skulle være folkedansere og turistførerere. Men måske havde det været at foretrække? For i stedet er vi endt som maskin-betjenere og datapunkter i en udliciteret samfunds-vision, som ingen længere aner, hvad handler om? Kan det forklares, det her nye Danmark – findes det, overhovedet? Eller er vi bare borgere pakket ind i software, der har sin egen, private vilje?´

Hele artiklen af Anders Kjærulff finder du her:
https://mingarage.net/2022/05/14/digital-strategi-rapporter-fra-et-anvendelsesorienteret-demo-land/
Du finder Podcasten her (ca. 28 min.):
https://soundcloud.com/garagen/digital-strategi-rapporter-fra-et-anvendelsesorienteret-demo-land
Læs mere her:
Transhumanisme:
https://nejtil5g.dk/det-anti-transhumanistiske-manifest/
AI og vores demokrati:
https://nejtil5g.dk/skal-kunstig-intelligens-erstatte-de-demokratiske-processer/
Menneskelig modellering:
https://nejtil5g.dk/menneskelig-modellering-del-3/

Finansministeriets digitaliseringsstrategi

Skal Danmark være et test- og demoland, som alle de store i verden leger med, og måske deler op imellem sig, mens de lægger store, fede rør ned i de offentlige kasser?
Det spørgsmål stiller Anders Kjærulff i sin grundige gennemgang ikke bare af den nye digitaliseringsstrategi, (1) men også hvordan den hænger sammen med de tidligere udmeldinger. Giv dig tiden og læs hele artiklen. (2) Nedenfor lidt sammendrag.

Finansministeriets digitaliseringsstrategi: ’Danmarks digitaliseringsstrategi – Sammen om den digitale udvikling’.

Cybersikkerhed
Som noget nyt, tales der om cybersikkerhed, men HELT ukonkret. Sikkerheden skal tilsyneladende baseres på endnu en teknologi, der ikke rigtig findes og savner et problem, ’Quantum Computing’ aka kvante-computere, der betegnes som ‘revolutionerende’ – men nok ikke løser nuværende problemer med vildt rodet arkitektur og mangel på sammenhæng og bunker af forskellige leverandører?
Digitaliseringsrådet
Til at styre udviklingen har man nedsat et Digitaliseringsråd, der skal følge implementeringen af digitaliseringsstrategien. Den udnævnte formand er Nana Bule, som nuværende adm. direktør i Microsoft Danmark og Island.
“Den digitale udvikling kommer kun til at accelerere yderligere i de kommende år, hvor nye teknologier og innovative løsninger har potentialet til at forbedre dagligdagen for danske borgere og virksomheder. Derfor bliver det afgørende, at vi i Danmark løbende kan navigere efter nye tendenser og tilpasse kursen. Jeg ser frem til at følge arbejdet med strategiens vigtige initiativer og rådgive regeringen om de nye digitale muligheder, siger Nana Bule til Finansministeriet.
Så nu har vi en leder fra det amerikanske firma, Microsoft, i spidsen for digitaliseringen af Danmark.
Det vi skal have er angiveligt: ’Innovation, acceleration, navigation’….
LIFESCIENCE og de danske sundhedsdata
LIFESCIENCE er blandt andet NOVO og National Genomcenter og ikke mindst de der danske sundhedsdata, der er blevet noget nær en hellig gral, og som holdes frem som en gigantisk kilde til indtægter i fremtiden.
Vi skal have personlig medicin, baseret på vores genom, og når vi alligevel har fået det sekventeret, så ryger det i genomcenteret – hvor man forventer at forskere og firmaer fra ind- og udland vil strømme til – og betale – for at kunne kigge med på de ‘unikke danske sundhedsdata’, som de hedder.
TELEMEDICIN. Det er meget vigtigt.
Vi er syge og går til lægen. Vi bestiller en tid. Men der er for få læger. Så lægen skal være mere ‘fleksibel og moderne’ – der skal telemedicin til, mener Regionerne.
Summa Summarum:
Vi lever nu i et land, der officielt er utrygge ved Techgiganterne, men hvor vi har en chef fra en af giganterne, i spidsen for udviklingen – vi er endt som SIRI-kommissionen sagde: Som et ’anvendelsesorienteret demonstrationsland’. For techgiganter.

Kilder:
1) https://digst.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2022/maj/regeringen-lancerer-ny-digitaliseringsstrategi/
2) https://mingarage.net/2022/05/14/digital-strategi-rapporter-fra-et-anvendelsesorienteret-demo-land/
Find mere om overvågning og andre relaterede artikler her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/overvaagning-og-5g/

Digitale verdensmestre med tvang

FN kårer den danske digitale offentlige sektor som verdens bedste – for tredje gang

Danmark ligger igen helt i top inden for offentlig digitalisering i FN’s E-Government Survey 2022, der blev offentliggjort den 28. september. (1) (2)

Siden 2001 har FN offentliggjort deres E-Government Survey, der har etableret sig som en førende benchmarking-reference for offentlig digitalisering. Undersøgelsen, der offentliggøres hvert andet år, er den eneste globale rapport, der giver en status for udviklingen inden for offentlig digitalisering blandt alle af FN’s 193 medlemslande. Danmark indtager for tredje gang førstepladsen. Borgerne er ikke i centrum “i vores digitale samfund.” Digitaliseringsstyrelsen anerkender dog denne gang, at der er udfordringer:

Men selvom offentlige digitale selvbetjeningsløsninger gør hverdagen nemmere for mange, skal vi samtidigt huske at den offentlige sektor er til for alle borgere, og at det ikke er alle, der har det lige nemt ved at færdes i vores digitale samfund. Tanja Franck, direktør i Digitaliseringsstyrelsen

Digitalisering med tvang Det ændrer ikke ved den kendsgerning, at det er en digitalisering, der påføres os alle med tvang. Undersøgelsen bygger på benchmarking’ data, og netop Ikke på tilfredse borgere. Der er absolut ikke tale om et “vores digitale samfund”.

Tilbage i 2020 undrede Anders Kjærulff sig over, at Danmark uden at spørge de ufrivillige brugere af NemID og digital post igen kan kalde sig Verdensmester i Digitalisering. Det kom der en læseværdig artikel ud af: ‘Digitale verdensmestre med tvang’, der blev trykt i Kommunen. (3) Her to år efter er den offentlige digitaliseringen blevet endnu mere grotesk, og menneskefjendsk.
Kilder:
1) https://digst.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2022/september/fn-kaarer-endnu-engang-den-danske-digitale-offentlige-sektor-som-verdens-bedste/
2) https://publicadministration.un.org/en/Research/UN-e-Government-Surveys
3) https://www.kommunen.dk/artikel/digitale-verdensmestre-med-tvang
Se mere her:
Digitalisering er ikke længere en teknologi, men en ideologi. Den berøver os vores frihed. Hvis demokratiet skal overleve, skal staten gøre, hvad den er skabt til at gøre:
https://nejtil5g.dk/retten-til-et-analogt-liv/
Digitaliseringen og den trådløse teknologi bidrager væsentligt til klimakrisen, men ignoreres alt for let i den politiske og samfundsmæssige debat:
https://nejtil5g.dk/digital-forurening/
En rapport fra den 1. oktober 2021 til De Grønne i Europa-Parlamentet “Biometrisk og adfærdsmæssig masseovervågning i EU’s medlemsstater”:
https://nejtil5g.dk/big-brother-holder-oeje-med-dig/

Hvem har magten

Valget er afgjort. Her er de magtfulde mennesker, vi ikke kunne stemme om 🤔

I løbet af de næste dage eller uger skal der spilles politisk Scrabble, indtil politikerne finder den rette bogstavkombination, og vi ved, hvem der sætter sig på magten.

Men fraværende fra stemmesedlen er folk som Mads, Lars, Jeff, Elon og Tim. De er direktører i nogle af de største virksomheder i Danmark og verden, og de har ifølge flere undersøgelser en voksende magt – en magt, vi ikke kan kontrollere på samme måde som politikerne.

De multinationale virksomheder
De seneste årtier har en række multinationale virksomheder vokset sig så store, at deres økonomi overgår mange staters. Hvis Apple var et land, så ville de udgøre den 8. største økonomi i verden. Lige i hælene på dem ville følge andre Tech giganter som Googles moderselskab Alphabet, Microsoft, Amazon og Facebook.

Udover at have pengenes magt kontrollerer de store virksomheder for eksempel vores adgang til viden, vores muligheder for at ytre os og for at blive overvåget. Og så kan virksomheder påvirke politik og valg.

Det ser vi lige nu i USA, hvor verdens rigeste mand, Elon Musk, har opkøbt det sociale medie Twitter. Han har spøgefuldt tituleret sig selv ‘Chief Moderator’ og ‘Twitter Complaint Hotline Operator’ og udvidet grænserne for, hvad man kan skrive på Twitter ret markant. Eksperter frygter, hvilken betydning det vil få for det amerikanske midtvejsvalg i næste uge.

Og det er ikke kun valg, men også politikken, som virksomhederne har indflydelse på. I september viste data fra LobbyFacts, at de 50 mest aktive lobbyvirksomheder på det tidspunkt af året allerede havde brugt 900 millioner kroner på lobbyisme i EU. Det er en markant stigning og viser kun det, som lobbyisterne selv har indtastet i EU’s lobbyregister – hvilket nok er en brøkdel af den samlede lobbyisme, siger eksperter og organisationer.

Denne magt, som virksomhederne og deres direktører har til at gøre verden til et bedre eller værre sted, forbliver oftest skjult. Det er sjældent noget, som investorer, medarbejdere eller kunder kan holde virksomhederne ansvarlige for. Deres magt er på mange måder uden for vores kontrol.

Et par eksempler fra Danmark:
I foråret landede Ørsted på TIME’s eftertragtede liste over verdens mest indflydelsesrige virksomheder i verden på grund af deres arbejde med grøn energi. Det var Ørsted glade for, og det er også flot, men det er svært at gå Ørsted efter i sømmene. For eksempel er Ørsted på grund af energikrisen begyndt at importere kul, men Danwatch kan ikke få at vide, hvilke miner kullet kommer fra. Og vi kan ikke tvinge Ørsted til at sige det.

I maj landede Novo Nordisk som nummer 284 på Forbes Global 2000-liste over verdens største virksomheder. Danwatch har tidliger vist, hvordan Novo Nordisk i nogle lande kan bruge deres størrelse til at fastsætte prisen på insulin og på den måde påvirke sundheden – eksempelvis i Iran, hvor befolkningen har svært ved at betale medicinen.

I en ny rapport undersøger Institut for Menneskerettigheder, hvad 30 af Danmarks største virksomheder gør for at respektere og overholde menneskerettighederne. Den overordnede konklusion er, at virksomhederne enten er dårlige til at vise det, eller at de ikke rigtig går op i det med menneskerettigheder.

Kilder:
https://danwatch.dk/nyhedsoverblik/valget-er-afgjort-her-er-de-magtfulde-mennesker-vi-ikke-kunne-stemme-om/

The Great Reset – konspiration eller faktum

World Economic Forum og Danmark !

Tidligere skatteminister, udenrigsminister og finansminister, Kristian Jensen (V), der i 2018 på Danmarks vegne underskrev aftalen med World Economic Forum (WEF), siger nu, at han “iKKE er enig med WEF´s grundlægger Klaus Schwab” bla. om WEF´s “ideer om et grønt pas (vaccinepas for at kunne rejse mellem lande) nogensinde vil blive virkelighed” samt at “han ikke tror at deres ideer, som de havde for nogle år siden, om at du ikke skal eje noget men leje alt, nogensinde bliver til virkelighed”.
Videoen har danske undertekster.
Kilde:
Political Festival of Europe, Mariager, Denmark, 26.8.2022 Længde: 2:50 minutter (Kristian Jensen svarer 51 sekunder inde i videoen)
https://youtu.be/URYJouKLO2c

Læs Thomas Aastrup Rømer’s, lektor i pædagogisk filosofi ved Aarhus Universitet, undersøgelse af The Great Reset og ikke mindst forbindelsen mellem Danmark og The Great Reset.
The Great Reset er bestemt ikke nogen “konspirationsteori”, lyder det, men den er derimod forbundet med den såkaldte transhumanistiske ideologi, som har vundet stærkt fodfæste i dansk politik på forskellige måder.
Set med 5G kritiske briller er Danmarks samarbejde med WEF om bl.a. ”biotechnology” og præcisions-medicin og om det såkaldte ”internet of things” nok så interessant.
Danmark er dybt involveret
Thomas Aastrup Rømer viser i sine nedslag hvor involveret Danmark har været gennem længere tid, han nævner bl.a. Oprettelsen af Singularity University i 2016 og Disruptionsrådet i 2017 og igen som det første land i Europa i februar 2018 indgik Danmark en aftale med World Economic Forum (WEF). WEF er en stor og ekstremt magtfuld global interesseorganisation, der arrangerer årlige møder med verdens beslutningstagere og politikere i den Schweiziske by Davos, og har Klaus Schwab som stifter og direktør.
Danmarks aftale med World Economic Forum
Konkret forpligter aftalen mellem WEF og den danske stat til, at der samarbejdes om ”biotechnology” og præcisions-medicin og om det såkaldte ”Internet of Things”. Desuden samarbejdes om ”digital trade/cross border data, Artificial Intelligence/machine learning, Big Data, data ethics, autonomous vehicles, and blockchain”.
Denne konstellation af begreber peger direkte i transhumanistisk og singularistisk retning.
Transhumanistisk humanisme
I sit afsluttende filosofiske afsnit skriver Rømer:
Og den nye transhumanisme suppleres endda af en paradoksal transhumanistisk humanisme, som har et nærmest globalt-kommunistisk-teknologisk præg, hvor et abstrakt og kvantificeret ”wellbeing” sikres af data og global utilitarisme, som understøtter teknologiens overtagelse af politik og pædagogik. Tankegangen understøttes filosofisk af f.eks. den britiske transhumanist David Pearce, der ser den nye cyborg som et udtryk for en mere ultimativ menneskelighed, mens klassiske humanister, som f.eks. Roberto Manzocco og Robert Frodeman og faktisk også vores egen Svend Brinkmann, der trækker på britiske og centraleuropæiske åndstraditioner, er oprørte, ligesom jeg selv også er.” Spørgsmålet bliver hvor meget vi som befolkning og ikke mindst som mennesker ønsker at deltage. Ønsker vi virkelig at være statister i en fremtidsfilm?
Kilder:
http://www.thomasaastruproemer.dk/the-great-reset-konspiration-eller-faktum.html
Om Klaus-Schwab og WEF:
1) https://kis.ninja/2021/12/15/schwab-familiens-vaerdier-del-1/
2) https://kis.ninja/2022/01/15/schwab-familiens-vaerdier-del-2/
3) https://jyllands-posten.dk/topic/davos/ECE4984011/Klaus-Schwab-%E2%80%93-et-portr%C3%A6t/
4) Klaus Schwab: “Vi er trængt ind i verdens regeringer”.
“I en erklæring fra 2017 kan den berygtede ultraglobalist og teknokrat Klaus Schwab høres prale af, hvor mange af hans dygtige i World Economic Forum, der har “trængt” regeringerne i en række lande. Blandt dem er Canadas premierminister, Justin Trudeau, den tidligere tyske kansler Angela Merkel – og også Ruslands præsident, Vladimir Putin.
“Schwab bekræfter også, at hans protegéer ikke kun dominerer Canadas regering, men også i lande som Frankrig og Argentina, og han bekræfter også, at den franske præsident Emmanuel Macron har en baggrund i Schwabs berygtede magtorganisation.”
“Ud over Klaus Schwab selv, tæller Young Global Leaders bestyrelse både virksomhedsledere og indflydelsesrige magthavere. Datteren Nicole Schwab er bisidder og ledsages af blandt andre den hollandske prins og “klimaudsendingen” Jaime de Bourbon de Parme og Bodour Al Qasimi, datter af sultan bin Muhammad Al-Qasimi fra De Forenede Arabiske Emirater og hustru til Sultan bin Ahmed Al Qasimil fra samme hersker. I bestyrelsen sidder også Eric Jing, bestyrelsesformand for det kinesiske multimilliardfirma Ant Group, og inderen Tejpreet Singh Chopra, som grundlagde et af Indiens største energiselskaber. Andre navne er Islands rigeste person Thor Björgolfsson fra Novator Partners LLP, den chilenske opinionsleder Paula Escobar Chavarría, Michelle Zatlyn fra internetsikkerhedsfirmaet Cloudfare og nigerianeren Ndidi O. Nwuneli fra Sahel Consulting Agriculture & Nutrition. Andre profiler, der er eller har været medlemmer af Young Global Leaders, omfatter også den finske premierminister Sanna Marin, New Zealands premierminister Jacinda Ardern, Østrigs tidligere kansler Sebastian Kurz, den franske præsident Emmanuel Macron og Facebook-grundlæggeren Mark Zuckerberg.”
“Selvom Young Global Leaders først blev lanceret i 2004, har dens forgænger, The Global Leaders for Tomorrow, eksisteret siden 1992, med et stort antal magthavere og fremtidige verdensledere, der organiserer deres egne topmøder uden offentlig synlighed eller massemedier.
Disse tidligere medlemmer omfatter personer som José Manuel Barroso (senere Portugals premierminister og formand for Europa-Kommissionen), Spaniens kommende præsident José María Aznar og Nicholas Sarkozy, som senere blev Frankrigs præsident. Den tyske kansler Angela Merkel og de britiske premierministre Gordon Brown og Tony Blair var også medlemmer af magtnetværket, før de nåede deres politiske topstillinger.
Det er ikke kun politikere, der har figureret i netværket, men også andre former for magt – såsom Microsoft-grundlægger Bill Gates, Larry Page, medstifter af Google, og Amazon-grundlægger Jeff Bezos, der er en af ​​de rigeste mennesker i verden.
Flere prominente svenske navne kan også noteres, heriblandt den skandaleombruste tidligere S-leder Mona Sahlin, Astra Zeneca-formand Leif Johansson og brødrene Jacob og Marcus Wallenberg – medlemmer af den magtfulde svenske finansfamilie, der gennem deres mange virksomheder skønnes at have kontrol med omkring en tredjedel af Sveriges bruttonationalprodukt.”
https://nyadagbladet.se/utrikes/klaus-schwab-vi-har-penetrerat-varldens-regeringar/
5) Vigtige danske medlemmer af Young Global Leader:
Lea Wermelin er miljøminister og medlem af folketinget for Socialdemokratiet. Lea Wermelins medlemskab som Young Global Leader af World Economic Forum fremgår ikke nogen steder på hendes profil på hverken folketingets eller regeringens hjemmeside. Det står dog sort på hvidt på World Economic Forums egen hjemmeside, at Lea Wermelin er YGL. Ida Auken er en anden kendt, magtfuld dansk politiker, der arbejder for World Economic Forums agenda. Ida Auken bliver omtalt med titlen ‘Agenda Contributor’, når man søger på hendes navn på weforum.org.
https://perbraendgaard.dk/2022/02/23/disse-tre-kvinder-er-klaus-schwabs-primaere-agenter-i-danmark/

Smart City i en Saudi-Arabisk udgave;

Trods mord og dødsstraf: Danmark opfordrer virksomheder til at deltage i Saudi-Arabisk prestigeprojekt

Det skrev danwatchdk tilbage i december 2022. (1) Marts 2023 kan Danwatch og Frihedsbrevet afsløre, (2) at Bjarke Ingels og hans tegnestue Bjarke Ingels Group’s (BIG) portefølje i al hemmelighed også tæller den kontroversielle fremtidsby Neom i Saudi-Arabien.

Over hele verden og herhjemme troner den danske stjernearkitekt Bjarke Ingels arkitektur som et symbol på dansk innovation og talent.

Men på trods af drab, fængslinger og tvangsfordrivelser af stammefolk har Bjarke Ingels tegnestue BIG sagt ja til at udtænke og tegne en vigtig del af Saudi-Arabiens kontroversielle prestigeprojekt Neom.

Et fremtidsby, der mange steder beskrives som en dystopi, og som allerede inden første spadestik har været forbundet med drab og tvangsfordrivelser.

Neom er nemlig et prestigeprojekt for Saudi Arabiens de-facto leder, kronprins Mohammed bin Salman, der er kendt for at slå brutalt ned på dissidenter. Fremtidsbyen Forestil dig en fremtidsby midt ude i den saudiske golde ørken og gang det med hundred. Så har du Neom. Et område på størrelse med Belgien, der skal indeholde flyvende taxaer, selvlysende strande, en gigantisk falsk måne og en Jurassic Park-lignende attraktion med robotdinosaurer.

Neom er kronprins Mohammed bin Salmans, hjertebarn. Navngivet efter en kombination af det græske ord for “ny” og det arabiske ord for “fremtid” symboliserer byen den storstilede plan: “Vision 2030”.

Det hele materialiseres til en værdi af omtrent 3,5 billioner kroner – 3.500.000.000.000 kroner.

Ifølge lækkede dokumenter og Neoms eget reklamemateriale skal byen bestå af et flydende industrikompleks, luksuriøse beboelsesområder og så kronjuvelen The Line.

En 170 kilometer lang skyskraber, der skal gå tværs gennem ørkenen med vægge af spejle, og som skal huse op til ni millioner mennesker, der skal leve et liv uden biler, veje eller CO2-udledninger.

Men i Neom kommer alt og alle også til at være koblet op på internettet og på en konstant overvågning af kunstig intelligens. Bjarke Engels og BIG BIG selv vil hverken be- eller afkræfte, om de er involveret i fremtidsbyen, men i en kommentar i den britiske avis The Guardian har Bjarke Ingels antydet det.

Her skulle den danske arkitekt angiveligt have sagt, at han er involveret i et fortroligt projekt i Saudi-Arabien, som er et “menneskeskabt økosystem, der er så tæt på en utopi, som man tør forestille sig”. En formulering, der i forskellige afskygninger går igen i beskrivelsen af Neom. Det ottekantede industrimekka Oxagon Projektet drejer sig om det ottekantede industrimekka Oxagon. Byen vil være delt i midten af en kanal til den store skibstrafik, og hvis byen bliver realiseret vil det være verdens største flydende konstruktion.

Ifølge de offentliggjorte planer kommer Oxagon til at ligge ud til det røde hav, tæt på Suez-kanalen, som er en af verdens travleste knudepunkter for skibstrafik.

En ideel placering, der på sigt, hvis alt går efter bin Salmans plan, bliver en central spiller i den globale handel. Drab, fordrivelser og fængslinger Men drømmen om Neom er blevet til et mareridt for områdets stammefolk.

For at gøre plads til projektet – og herunder også Oxagon – skal mindst 20.000 medlemmer af Huwaitat-stammen tvangsfordrives fra deres jord, hvilket har mødt stor kritik fra flere organisationer.

“Bestræbelserne på at tvangsforflytte den indfødte befolkning er et forsøg, der er i strid med enhver norm og regel i den internationale menneskerettighedslovgivning”, har blandt andre den adm. dir. for Democracy for the Arab World Now, Sarah Lea Whitson, sagt.

I langt de fleste tilfælde er de blevet bedt om at finde nye hjem uden ret megen – hvis nogen – hjælp fra den saudiske regering, forklarer kommunikationschef hos ALQST, Lina Alathloul.

“Nogle af dem er blevet smidt ud af deres hjem uden rimelig kompensation, andre har ikke engang modtaget en. Andre igen er blevet lovet en kompensation, der er meget højere, end hvad de faktisk modtog, så det har givet rigtig store økonomiske vanskeligheder for mange af dem”, siger Lina Alathloul.

De, der protesterer. risikerer at komme i fængsel eller blive henrettet.

I en nylig udgivet rapport fra den saudiske menneskerettighedsorganisation ALQST, der arbejder med menneskerettighedskrænkelser i forbindelse med Neom, lister de 15 personer, som har fået fængselsstraffe på mellem 15 – 50 år, og fem andre, som er blevet dømt til døden. Hvad der får Danmark til officielt at støtte projektet er jo et godt spørgsmål?

Er demokrati og menneskerettigheder blot noget vi taler om ved højtidelige lejligheder, mens det i virkeligheden blot handler om vækst og indtjening?

Kilder:
1) https://danwatch.dk/undersoegelse/trods-mord-dodsstraf-og-slavelignende-forhold-udenrigsministeriet-opfordrer-virksomheder-til-at-deltage-i-saudi-arabisk-prestigeprojekt/
2) https://danwatch.dk/undersoegelse/bjarke-ingels-involveret-i-saudisk-skandaleby/

Se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/overvaagning-og-5g/

Mere om det officielle Danmark her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/regering-og-styrelser/

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.