Teleindustrien: Arbejdsmetoder

Læs mere om støttet og uafhængig forskning her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/teleindustrien-uafhaengig-og-stoettet-forskning/
Om IEI (International Epidemiology Institute) se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/iei-international-epidemiology-institute/
Se mere her om myndighedernes rolle:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/misinformation-myndighedernes-teleindustriens-og-mediernes-strategier/

Indhold:
Profitmodellen
Korruption og lobbyvirksomhed
– Spin
– Norm Alster (2015)
– Grænserne mellem lobbyisme og diplomati bliver mere og mere slørede
– Teleselskabet Ericsson betaler milliardbøde for korruption
Mis- og desinformation
– I USA har industrien påvirket videnskab, regulatorer, offentlig opfattelse og regeringspolitik
– How Big Wireless Made Us Think That Cell Phones Are Safe: A Special Investigation
– Om at tale om farerne ved mobiltelefonstråling uden at lyde som en konspirationsteoretiker
Op og nedgange i Teleindustrien
Tech milliardærerne
Kina

Profitmodellen

Hvordan og hvorfor virksomheder påvirker videnskaben og gør brug af videnskab i politik og praksis

Tess Legg, Jenny Hatchard, Anna B. Gilmore: The Science for Profit Model—How and why corporations influence science and the use of science in policy and practice. PLOS One. Offentliggjort den 23. juni 2021.
For de store industrier herunder tobak, kemikalier og farmaceutiske præparater, er videnskaben vigtig for at forsinke fremskridt i håndteringen af ​​trusler mod menneskers og planetens sundhed blandt andet ved at tilsløre industriens skader og modsætte sig regulering. Nogle aspekter af denne indflydelse er veldokumenteret, mens andre er stadig dårligt forstået, og lighederne mellem industrier forbliver uudforsket.”
Formålet med undersøgelsen har været at sammenfatte litteraturen for at udvikle en evidensbaseret typologi og model for virksomhedernes indflydelse på videnskaben samt at give et overblik over det mange facetterede fænomen.
Holdet har identificeret otte erhvervssektorer, der gentagne gange har deltaget i aktiviteter for at påvirke videnskaben, herunder: manipulation af videnskabelige metoder; omformning af kriterier til fastlæggelse af videnskabeligt “bevis”; trusler mod forskere; og hemmeligt fremme af politiske reformer, der øger afhængigheden af ​​branchens beviser.
Strategierne der konsekvent bruges på tværs af de otte industrier:
Typologien identificerer fem makroniveau-strategier, der konsekvent bruges på tværs af de otte industrier, omfattende 19 meso-niveau strategier. Modellen viser, hvordan disse strategier fungerer for at maksimere mængden, troværdigheden, rækkevidden og brugen af ​​branchegunstig videnskab, samtidig med at de samme aspekter af den for branchens ugunstige videnskab minimeres. Det skaber tvivl om skaderne af industriens produkter/praksis eller effektiviteten af ​​politikker, der påvirker industrien; fremmer branchefaglige politiske reaktioner og industriprodukter som løsninger; samt legitimerer branchens rolle som videnskabelig interessent. Disse bestræbelser tjener i sidste ende til at svække politikken, forhindre retssager og maksimere brugen af ​​industriprodukter/praksis – maksimere virksomhedernes rentabilitet.”
Rapporten forsøger at give en tilgængelig måde til at forstå, hvordan og hvorfor virksomheder påvirker videnskaben, demonstrerer behovet for kollektive løsninger samt diskutere ændringer, der er nødvendige for at sikre, at videnskaben fungerer i samfundets interesse.

Modellen
Modellen viser, at de identificerede virksomheders makro-, meso- og mikrostrategier arbejder sammen for at opnå disse effekter på videnskaben: Maksimerer volumen, troværdigheden, rækkevidden og brugen af branchegunstig videnskab samt til at minimere de samme aspekter af den industri ugunstige videnskab. På den måde omdanner og skævvrider virksomhederne hele bevisbaser til deres egen interesser (som når for eksempel forskere, politikere og praktikere ser efter i litteraturen for at få svar på problemer, kan de ofte ubevidst finde bevisgrundlag, der er oversvømmet med forskning, som er skræddersyet til industriens fordel), kontrollere, hvem beviserne når eller ikke når (med beviser for at industri skader nogle gange ikke ser dagens lys, mens en overflod af betroede stemmer bruges til at sikre, at branchefinansieret misinformation når frem til vigtige målgrupper), og i sidste ende påvirke, hvordan beviser bliver brugt.
De komplekse og mange facetterede interaktioner med videnskaben fører til tre proksimale resultater:
(i) de skaber tvivl om de potentielle skader ved industriprodukter og/eller praksis og om politikker, der kan reducere produktsalg eller rentabilitet;
(ii) fremmer branchefaglige politiske reaktioner og industriprodukter som løsninger på komplekse problemer og
(iii) legitimere virksomhedernes rolle som interessenter inden for videnskab og dermed samfundet. Disse proksimale resultater tjener til gengæld til at skabe tre distale resultater – at svække politikken, forhindre retssager og maksimere forbrug og brug af industriprodukter og praksis, samt i sidste ende maksimere virksomhedernes rentabilitet.
Kilder: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.025327

Korruption og lobby virksomhed

Se mere pengestrømmene mellem industrien og ICNIRP i rapporten som to EU-parlamentsmedlemmerne udgav 2020 (98 sider):
The International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection: Conflicts of interest, corporate interests and the push for 5G.
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2020/06/ICNIRP-report-FINAL-19-JUNE-2020.pdf
Mere om ICNIRP finder her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/internationale-graensevaerdier-for-mikroboelgestraaling/

Videnskaben om spin:
Målrettede strategier til fremstilling af tvivl om de skadelige virkninger på miljø og folkesundhed

At teleindustrien har adopteret de samme strategier, som anvendes af andre industrier, der markedsfører produkter, som forurener miljøet og skader menneskers og andre arters sundhed er der ikke nogen tvivl om. Men bruger teleindustrien og de forskere, den finansierer, alle de 28 unikke taktikker, som bliver diskuteret i dette open access-papir af Goldberg og Vandenberg, (1) offentliggjort i tidsskriftet Environmental Health: 1) til at fremstille tvivl om overvægten af den peer-reviewed videnskab, som finder at udsættelse for intensiv trådløs stråling er skadelig samt 2) for at retfærdiggøre WHO’s og de fleste nationale regeringers fortsatte vedtagelse af utilstrækkelige grænseværdier for elektromagnetisk stråling?
Baggrunden for rapporten
Talrige grupper, såsom tobaksindustrien, har bevidst ændret og fejlagtigt fremlagt kendte kendsgerninger og empiriske beviser for at fremme en dagsorden, ofte til økonomisk fordel, med konsekvenser for miljøet og folkesundheden. Tidligere forskning har undersøgt sager individuelt, men ingen har foretaget en grundig sammenligning af sagerne. Formålet med denne undersøgelse er at sammensætte en omfattende liste over de taktikker, der bruges af forskellige grupper og give en ramme til at identificere yderligere forekomster af bevidst produceret tvivl.
Metoder
Forskerne undersøgte videnskabelige bøger, peer-reviewed artikler, velundersøgte journalistiske artikler og juridisk bevismateriale relateret til fem forskellige industrier og organisationer, der blev udvalgt for deres destruktive indvirkning på miljø og folkesundhed (tobaks-, kul- og sukkerindustrier, producenter af pesticidet Atrazine og Marshall Institute, et institut med fokus på forskning i klimaforandringer og andre forskere fra den æra, der var forbundet med dem i instituttet). Dokumenterne leverede bevis for en liste over taktikker, der blev brugt til at generere spin inden for industrien og fremstille tvivl om den forårsagede skade. Derefter identificerede de tendenser blandt det sæt af strategier, der kunne forklare deres differentielle brug eller effektivitet.Resultater28 unikke taktikker gik igen, når der skulle skabes tvivl. (se den vedhæftede oversigt) Fem af disse taktikker blev brugt af alle fem organisationer, hvilket tyder på, at de er nøglefunktioner til at fremstille tvivl. Den tilsigtede målgruppe påvirker den strategi, der anvendes til misinformation, og logiske fejlslutninger bidrager til deres effektivitet.

Konklusioner
Liste over taktikker kan bruges af andre til at oprette en sag om, hvorvidt en branche eller en gruppe bevidst manipulerer oplysninger, der er knyttet til deres handlinger eller produkter. Forbedret videnskabelig og retorisk læsefærdighed kan bruges til at gøre dem mindre effektive, afhængigt af målgruppen, og i sidste ende give mulighed for at beskytte både den miljømæssig sundhed samt folkesundheden mere generelt.
De 5 gennemgående strategier
Til alle målgrupper
Forskerne identificerede fem strategier, der kan bruges uanset den tilsigtede målgruppe: få støtte fra velrenommerede personer (nr. 2), fejlagtigt fremlægge data (nr. 3), undertrykke inkriminerende information (nr. 4), anvende hyperbolsk sprog (nr. 8) ) og bebrejde andre årsager (nr 9). Disse strategier blev brugt af mindst fire af de grupper, de undersøgte; tre af dem (nr. 2, nr. 3 og nr. 8) blev brugt af alle fem grupper, hvilket tyder på, at de er særligt effektive, fordi de kan målrettes mod alle relevante målgrupper.

 • nr. 2: Få støtte fra velrenommerede personer: Rekruttere eksperter eller indflydelsesrige mennesker inden for visse områder (politikere, industri, tidsskrifter, læger, forskere, sundhedsembedsmænd) for at forsvare B for at få bredere støtte
 • nr. 3: Forvansk data: Cherry-pick data, design undersøgelser til at mislykkes, eller foretage meta-analyser for at fortynde arbejdet i A
 • nr. 4: Undertryk belastende oplysninger: Skjule oplysninger, der er i modstrid med B
 • nr. 8: Anvend hyperbolsk eller enevældigt sprog: Diskuter videnskabelige resultater i enevældige termer eller med overdrivelse, skal du bruge buzzwords til at skelne mellem “stærk” og “dårlig” videnskab (dvs. lydvidenskab, junk science osv.)
 • nr. 9: Skylden har andre årsager: Find relaterede, alternative årsager til de negative virkninger, der rapporteres eller observeres.

Brugt af alle brancher
Fem af strategierne blev brugt af alle fem organisationer: angribende studiedesign, der bruges til at producere Information A (nr. 1), få støtte fra velrenommerede personer til at forsvare information B (nr. 2), urigtige oplysninger om information A (nr. 3), anvende hyperbolsk sprog (nr. 8) og påvirke offentlige organer eller love (nr. 21). Forskerne hævder, at disse fem strategier er de mest effektive træk ved fremstillet tvivl (dvs. meget vellykket til at levere et budskab til et bestemt publikum) og tilsammen giver den stærkeste indikation af, at en industri kommunikerer fremstillet snarere end autentisk tvivl.

 • nr. 1: Angrib undersøgelsens design: At understrege fejl i undersøgelse design i A som kun har minimale virkninger på resultaterne. Fejl omfatter problemer i forbindelse med bias, forvirrende eller stikprøvestørrelse.
 • nr. 2: Få støtte fra velrenommerede personer (se ovenfor)
 • nr. 3: Forvansk data (se ovenfor)
 • nr. 8: Anvend hyperbolsk eller enevældigt sprog (se ovenfor)
 • nr. 21: Indflydelse på regeringen/lovene: Opnå uhensigtsmæssig nærhed til regulerende organer, og tilskynde til pro-B-politik

“A” henviser til oplysninger, der er genereret for at bekæmpe videnskabelige beviser og fakta “B” henviser til oplysninger, der genereres for at fremme fortællinger, der er gunstige for branchen Hvordan kan vi sikre os mod at blive taget ved næsen Der er en række strategier, som enkeltpersoner kan bruge til at evaluere og kontekstualisere de oplysninger, de får, men de adskiller sig efter målgruppe:
Lægfolk kan verificere kilderne samt undersøge, hvem der fremsætter krav, ved at kontrollere for interessekonflikter. Selvom folkesundhed måske ikke motiverer alle individer, og ikke alle er interesseret i at overvinde bekræftelsesforstyrrelser, kan viden om potentielle trusler mod den personlige sundhed gennem forsætlig bedrag inspirere til mere grundig personlig efterforskning. Forbedret forståelse af logiske fejlslutninger vil også øge offentlighedens anerkendelse af deres anvendelse. Medierne skal også undgå at fremlægge beviser og industri-genereret tvivl eller “spin”, som om disse to synspunkter er ens. Som vist i disse tilfælde afspejler denne form for “balance” ikke sandheden.
Forskere, der har en større forståelse af den evidensbaserede litteratur, skal også identificere interessekonflikter såsom finansiering, overveje “eksperternes” legitimationsoplysninger og være på vagt over for metaanalyser eller angreb på videnskabelige artikler ved at konsultere originale undersøgelser. Peer-reviewed tidsskrifter har en forpligtelse til at kræve at interessekonflikter offentliggøres og bør nægte papirer, der er designet til at vildlede. Manglende offentliggørelse bør efterfølges af tilbagetrækning af undersøgelser. Forskningsmidler fra store virksomheder indikerer muligvis ikke nødvendigvis bias, men korrekturlæsernee skal uddannes til at overveje bias, når et sådant forhold afsløres. Forskere nyder også godt af magtpositioner inden for organisationer (f.eks. akademiske institutioner, medicinske og videnskabelige samfund). De bør udnytte deres roller til at slå til lyd for ændringer inden for disse institutioner, hvilket vil bidrage til at forbedre offentlighedens adgang til videnskabelig information [67].
Retssystemet. Her er der meget, der kan forbedres med hensyn til retfærdighed. Der kan føres politikker, der kan beskytte rettighederne for personer, der berøres af industriens handlinger (f.eks. kulminearbejdere), til effektivt at forsvare deres sager uden indflydelse fra en magt eller økonomisk ulighed. Ekspertudsagn skal også holdes på et meget højt niveau af upartiskhed.
Det politiske system har vist, at finansiering påvirker regler og politik. Selv om vi ikke kan forvente, at alle embedsmænd vil kunne være eksperter i alle videnskabelige færdigheder, skal statslige organer aktivt høre på og handle efter oplysninger fra virkelig upartiske personer, der kan yde støtte og information om videnskabelige og ikke-videnskabelige beviser som ikke er genstand for fremstillet tvivl. Den udøvende magt bør udpege kvalificerede personer til at lede videnskabelige agenturer og rådgivende bestyrelser samt at føderale embedsmænd står over for straf ved manipulation med videnskabelige rapporter; samt at administrationerne, uanset deres politiske parti, undgår at skabe fjendtlige arbejdsmiljøer for det videnskabelige personale. Regulerende agenturer skal også anerkende og stoppe karrusel døren med industrien og træffe foranstaltninger for at beskytte mod skævheder, der indføres ved fremtidige ansættelsesforhold.
Enkeltpersoner og organisationer, især dem, der har til opgave at beskytte offentlighedens sundhed, skal bevæbne sig med viden om disse taktikker og udvikle eller finpudse beskyttende strategier for at genkende og forhindre tilfælde af fremstillet tvivl.
Undersøgelsen her vil gøre det muligt for folk fra alle sfærer at vurdere den enorme mængde information, de udsættes for på den mest objektive måde samt at kunne skelne sandhed fra løgn.
Kilder: Goldberg, R.F., Vandenberg, L.N.: Videnskaben om spin: målrettede strategier til fremstilling af tvivl med skadelige virkninger på miljø og folkesundhed. Environ Health 20, 33 (2021). Udgivet online 26. marts 2021. https://doi.org/10.1186/s12940-021-00723-0

Captured Agency. How the Federal Communications Commission Is Dominated  by the Industries It Presumably Regulates. Norm Alster (2015).

Indholdsfortegnelse:

 1. The Corrupted Network
 2. Just Don‘t Bring Up Health
 3. Wireless Bullies and the Tobacco Analogy
 4. You Don‘t Need Wires To Tie People Up
 5. $270 Billion . . . and Looking for Handouts
 6. The Cable Connection
 7. What about Privacy?
 8. Dependencies Power the Network of Corruption
 9. A Modest Agenda for the FCC
 10. Stray Thoughts
  Appendix – Survey of Consumer Attitudes
  Endnotes

“Penge – og mange af dem – har spillet en rolle. National Cable and Telecommunications Association (NCTA) og CTIA har årligt været blandt Washingtons bedste lobbyvirksomheder. CTIA alene lobbyede mindst 35 forskellige kongresregninger gennem første halvdel af 2014.
De førende indenfor den trådløse industri AT&T og Verizon arbejder gennem CTIA. Men de laver også deres egen lobbyvirksomhed og brugte næsten 15 millioner dollars i hele juni 2014 ifølge data fra Center for Responsive Politics (CRP). Alt i alt brugte CTIA, Verizon, AT&T, T-Mobile USA og Sprint ca. 45 millioner dollars på lobbyvirksomhed i 2013. Samlet set er sektoren Kommunikation / Elektronik en af ​​Washingtons supertunge lobbyister og bruger næsten $ 800 millioner i 2013-2014, ifølge CRP-data.
Men direkte lobbyvirksomhed efter industri er kun en af ​​mange orme i et rådnet æbel. FCC sidder i kernen i et netværk, der har tilladt stærke pengeinteresser med ubegrænset adgang på forskellige måder at forme sine politikker på, ofte på bekostning af grundlæggende offentlige interesser.”

http://ethics.harvard.edu/files/center-for-ethics/files/capturedagency_alster.pdf

Grænserne mellem lobbyisme og diplomati bliver mere og mere slørede

Kun syv lande har sikret transparens med lobbyismen på både nationalt og regionalt niveau, og Danmark er ikke blandt dem, viser en ny rapport fra OECD.
Ifølge Mandag Morgen (1) peger rapporten fra OECD (2) på, at gældende regulering i langt de fleste lande ikke formår at tage højde for, at kontakten mellem lobbyister og offentligt ansatte er rykket til de sociale medier, hvor kontrol ikke er mulig. Desuden omfatter gældende lovgivning sjældent NGO’er, tænketanke og konsulenthuse. Tydelig regulering af lobbyisme er et vigtigt skridt i retning af at sikre offentlighedens mulighed for at holde politiske beslutningstagere ansvarlige, understreget rapporten.


I 2020 var det i kun 23 ud af 41 lande muligt i nogen grad at få indsigt i, hvilke interessenter der blev taget med på råd i den politiske beslutningsproces.
Kilder:
1) https://www.mm.dk/artikel/faa-lande-sikrer-transparens-med-lobbyismen
2) https://www.oecd.org/governance/ethics/lobbying/
Om teleindustriens arbejdsmetoder:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/teleindustrien-arbejdsmetoder/

Toksikologer, kemikere og biologer blev af ledelsen i et kontor i Environmental Protection Agency (EPA), tvunget til at lave miljøvurderinger med alvorlige fejl og mangler.

The Intercept har afdækket, hvordan ledelsen i et særligt kontor under USA’s Environmental Protection Agency (EPA), hvis opgave er af at vurdere kemikalier og pesticiders risici for skader på miljø og mennesker, har truet toksikologer, kemikere og biologer til at lave miljøvurderinger med alvorlige fejl og mangler. Og dermed godkendt stoffer, der måske skulle have være forbudt.
Fire videnskabsfolk i EPA har fået nok.
DanWatch skriver (1) at fire videnskabsfolk er stået frem i The Intercept (2) og fortæller om raserianfald fra en ledelse, der er alt for tæt på pesticidvirksomhederne. De er blevet truet og presset til at ignorere data. Hvis et pesticid ikke bliver godkendt, bliver man aldrig forfremmet som forsker, siger en kilde til The Intercept. Problemet har været det samme, uanset om den øverste chef hedder Trump eller Biden, påpeger Public Employees for Environmental Responsibility (PEER), en institution, der hjælper whistleblowere i USA, og nu har startet en sag mod EPA.
Sagen illustrerer, hvilket pres miljøministerier i hele verden ligger under for, når verdens mest magtfulde administration ikke kan modstå korruption. Men sagen er også en mulighed for at hylde Elyse Osterweil, Martin Phillips, Sarah Gallagher og William Irwin. De fire whistleblowere, der har afsløret en flig af korruptionen i EPA som en kommende undersøgelse forhåbentlig vil afdække til fulde.
Her var det pesticider og kemikalier, hvordan mon det står til i kontoret, der vurderer 5G og EMF?
Tja, i EPA’s pjece om 5G og sundhed kan vi læse følgende svar på spørgsmålet: VIL 5G ØGE EMF EKSPONERING? 5G-signaler repræsenterer en lille brøkdel af emissionerne fra alle mobile teknologier. Da 5G udstyr er tilføjes til eksisterende netværk, er det muligt, at der kan være en lille stigning i den samlede RF EMF eksponeringsniveau. Den samlede eksponering forventes imidlertid for at forblive lav, sammenlignelig med niveauer før 5G og godt under ICNIRP-retningslinjerne. EPA vil overvåge offentlig eksponering for RF EMF, inklusive frekvenser bruges til 5G. (3).
Alt er godt eller er det nu det?
Kilder:
1) https://danwatch.dk/giften-siver-naadesloest-fra-usas-miljoeadministration/
2) https://theintercept.com/2021/07/02/epa-chemical-safety-corruption-whistleblowers/
3) https://www.epa.ie/publications/monitoring–assessment/radiation/EMF_5G_-Health_brochure.pdf

Bestikkelse og korruption har været almindelig i teleindustrien i mange år, med USA som den mest aktive efterforsker og anklager.

Den 6. december 2019 accepterede teleselskabet LM Ericsson, som har hovedsæde i Stockholm, at betale over 1 milliard dollar som erstatning for korruption.
Det er LM Ericsson, (1) der i dag står bag udvidelsen af 5G og 4G rundt om i verden. I slutningen af 2019 opnåede Ericsson en fremtrædende plads, som en af ​​to leverandører af 5G -radioadgangsnetværksudstyr (RAN) som blev foretrukket af den daværende amerikanske præsident Trump’s administration. Baggrunden var at udelukke det kinesiske firma Huawei fra de vestlige markeder på grund af ‘national sikkerhed’.
Fra pressemeddelelsen fra Department of Justice, USA (2):
“Ericssons korrupte adfærd involverede ledere på højt niveau og strakte sig over 17 år og mindst fem lande, alle i en vildledende indsats for at øge overskuddet,” sagde ass. statsadvokat Brian A. Benczkowski fra justitsministeriets kriminelle afdeling. “Sådanne forseelser krævede en stærk reaktion fra retsvæsenet og gennem en ihærdig indsats med vores partnere i det sydlige distrikt i New York, SEC og IRS, holder dagens handling ikke kun Ericsson ansvarlig for disse ordninger, men bør afskrække andre virksomheder fra at begå lignende kriminel adfærd.”
′′Gennem uigennemsigtige fonde, bestikkelse, gaver og tilskud drev Ericsson telekommunikation med det vejledende princip, at det er pengene der taler. Erklæringen fra dagens skyldige samt accept af over en milliard dollars i kombinerede straffe bør klart kommunikere til alle virksomheder, at det ikke vil blive tolereret at gøre forretninger på denne måde.”
Ericsson modtog ikke fuld kredit for sit samarbejde, fordi man ikke afslørede påstande om korruption i to relevante spørgsmål: Man producerede visse materialer på en utidig måde og man var ikke fuldt behjælpelig, bl.a. ved ikke at træffe passende disciplinære foranstaltninger over for visse medarbejdere, der var involveret i forseelsen. Virksomheden har forbedret sig samt forpligtet sig til yderligere at forbedre sit compliance-program og interne regnskabskontrol. Følgelig afspejler den samlede strafferetlige straf en reduktion på 15 procent fra bunden af ​​det gældende bødeområder i USA.
Holdningen til korruption er nu tydelig hos Ericsson
Ericsson indtager en stærk nultolerance over for korruption. Hos Ericsson har vi nultolerance over for bestikkelse og korruption. Dette ledende princip er indlejret på højeste niveau i virksomheden og implementeret gennem et omfattende sæt politikker og processer. Dette gælder også for vores leverandører i form af vores leverandør antikorruptionsprogram, som er kernen i vores supplier integrity screeningsværktøj.” (3)
Kilder:
1) https://www.ericsson.com/en
2) https://www.justice.gov/opa/pr/ericsson-agrees-pay-over-1-billion-resolve-fcpa-case
3) https://www.ericsson.com/en/about-us/sustainability-and-corporate-responsibility/responsible-business/responsible-sourcing/anti-corruption
Se også DR:
https://www.dr.dk/nyheder/penge/telefirmaet-ericsson-betaler-milliardbode-korruption

Mis- og desinformation

Forårsager strålingen fra mobiltelefoner biologiske og sundhedsmæssige virkninger, er “Big Telecom” i “Big Trouble.”

Det skriver Dariusz Leszczynski, (1) ekspert i molekylærbiologi og adjungeret professor ved University of Helsinki, Finland. Han uddyber at netop det kan være grunden til, at ICNIRP (2) og IEEE / ICES (3) fortsætter dogmet med at strålingen fra mobiltelefonerne kun er i stand til at fremkalde termiske effekter.
“Den store mængde peer-reviewed publiceret videnskab, der viser, at der ikke er termiske effekter, bliver simpelthen trashet af ICNIRP og IEEE / ICES, fordi disse effekter ifølge deres dogme ikke eksisterer, og de videnskabelige beviser for dem blot er en flok eksperimentelle artefakter forårsaget af termiske eksponeringer, forvekslet med ikke-termiske eksponeringer fra naive forskere.”
“Et andet dogme som ICNIRP og IEEE/ICES formidler er, at energien fra mobiltelefonens stråling er utilstrækkelig til at bryde kemiske bindinger. Denne påstand viser absolut inkompetence fra begge “ekspertgrupper”. Der er meget mere i biokemi af celler end kun at bryde kemiske bindinger. Enhver cellebiolog ved det!”

RF-EMF kan ændre konformation af proteiner samt påvirke deres enzymatiske aktivitet.
Dariusz Leszczynski skriver, at den seneste artikel i Scientific Reports (4), antyder, at RF-EMF kan ændre konformation (5) af proteiner og påvirke deres enzymatiske aktivitet.
For år tilbage offentliggjorde Microwave News en historie, hvor David de Pomerai diskuterede muligheden for, at RF-EMF ændrer konformationen af ​​proteiner, der kan føre til aktivering af stressrespons, der fungerer som afbødning af den uønskede effekt. (6)
Dariusz Leszczynski har selv forsket i emnet Dette mindede mig om min egen forskning. Her sandsynliggjorde han, at RF-EMF påvirker konformationen af proteiner, der fører til misfoldede proteiner. For at fjerne disse misfoldede proteiner aktiverer / producerer celler Hsp70- og Hsp27-proteiner, der sammen forsøger at reparere misfoldede proteiner. Dette er en meget vigtig proces, fordi de forkert foldede proteiner kan ophobes i cellerne og kan føre til sygdomme som Alzheimers.
Manglende bevillinger til forskning
Yderligere forskning om ændringer af proteinkonformationen i cellerne når de udsættes for RF-EMF blev “opgivet” på grund af manglende finansiering.
“For den manglende finansiering kan vi “takke” ICNIRP og IEEE / ICES, der kun formidlede den falske dogme af termiske effekter og for ikke nok energi til at ændre cellens kemi. Begge påstande er falske, men de hjalp med at stagnere forskning i denne retning i de næste 20 år.”
Kilder:
1) https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2021/05/08/non-thermal-heresy-that-might-be-the-reason-why-we-see-non-thermal-effects/
2) ICNIRP (International Commission on Non-Ionising Radiation Protection) er en privat komité som er registreret i Tyskland. ICNIRP er ikke international på anden måde end dens navn, og ved at den har medlemmer fra flere lande. ICNIRP rådgiver bl.a. WHO, EU og nationalstater om ikke-ioniserende elektromagnetiske felter. ICNIRP indstiller ikke grænseværdier, men udarbejder beregningsmetoder til indstilling af grænseværdier.
Medlemslisten i foreningen består først og fremmest af fysikere og statistikere, som har tætte forbindelser til el- og mobilindustrien samt det militærindustrielle kompleks. ICNIRP er på ingen måde et lægefagligt ekspertpanel som f.eks. IARC (International Agency on Research on Cancer). ICNIRP er heller ikke en FN (WHO) eller EU-organisation eller et officielt regeringsorgan. ICNIRP er derfor ikke bundet af internationale love, konventioner eller reguleringer.
ICNIRPs første retningslinjer kom i 1998 og er først blevet justeret i 2020 bl.a. for at de kunne tilpasses 5G teknologien.
3) Den Internationale Komité for Elektromagnetisk Sikkerhed (ICES) er ansvarlig for udvikling af standarder for sikker anvendelse af elektromagnetisk energi i området fra 0 Hz til 300 GHz i forhold til: de potentielle farer ved eksponering af mennesker, flygtige materialer og eksplosionsanordninger for sådan energi, standarder for produkter, der udsender elektromagnetisk energi efter design eller som et biprodukt ved deres drift, og standarder for miljøgrænser. The Institute of Electrical and Electronics Engineers eller IEEE er en international nonprofitorganisation for fremme af teknologi med relation til elektricitet i meget bred forstand Kort fortalt er IEEE-ICES sikkerhedsretningslinjer udarbejdet af brancheingeniører og godkendt af brancheingeniører, der senere implementerer dem i deres egne brancher som pålidelige og udelukkende videnskabsbaserede samt brancheuafhængige sikkerhedsretningslinjer.
4) https://www.nature.com/articles/s41598-020-67165-5.pdf
5) Proteinkonformation kan defineres som arrangementet i rummet af dets bestanddele, som bestemmer den samlede form af molekylet. Konformationen af proteinet stammer fra bindingsarrangementerne inden for dets struktur.
6) https://microwavenews.com/sites/default/files/sites/default/files/backissues/m-j03issue.pdf

Mobiltelefonindustrien kontrollerer fortsat udmeldinger om sikkerheden

I USA har industrien påvirket videnskab, regulatorer, offentlig opfattelse og regeringspolitik
Af Frontier Center for Public Policy den 16. maj 2019
Den første branche-taktik er at købe videnskaben. Biokemiprofessor Henri Lai kiggede på 326 sikkerhedsrelaterede undersøgelser af mobiltelefonbrug mellem 1990 og 2005 og fandt, at 67 pct. Af uafhængigt finansierede studier fandt biologisk skade som følge af mobiltelefonstråling, men kun 28 pct. Af industrifinansierede studier gjorde.
Lai deltog i CTIA-undersøgelsen. I et interview med Microbe News fortalte han om adskillige afvigelser og tilsyneladende industrimanipulation af undersøgelsen, herunder et forsøg på at fjerne dets diskussionsafsnit.
CTIA masserer meddelelsen igen, efter at Verdenssundhedsorganisationen offentliggjorde sin Interphone-undersøgelse i 2000. Undersøgelsen viste, at de, der brugte en mobiltelefon i 10 år eller længere, havde 120 procent større risiko for gliom (en type hjernesvulst).
Alligevel fortalte John Walls, VP for offentlige anliggender på CTIA, til journalisterne, at “Interphones konklusion om at der ikke er en samlet øget risiko for hjernekræft er i overensstemmelse med konklusioner, der allerede er fremkommet i en stor mængde videnskabelig forskning om dette emne.”
En anden taktik er at dræbe forskningen. Strålingsekspert og videnskabsdebattør Dariusz Leszczynski oplevede det først i 1999, da han var adjungeret professor ved Harvard Medical School. Han ville undersøge virkningerne af stråling, der var højere end de tilladte regeringsniveauer, men blev ved med at blive tilsidesat af forskere finansieret af Motorola.
I 2011 sagde Leszczynski i et interview, “Alle ved, at hvis dine forskningsresultater viser, at stråling har virkninger, tørner finansieringsstrømmen.” Et år senere stoppede hans arbejdsgiver, Stråle- og Nuklear Safety Authority i Finland, med at forske på de biologiske virkninger af mobiltelefoner og frigav ham.
Udkastet til en undersøgelse af det nationale toxikologiprogram i 2016 kaldte mobiltelefonstråling en “sandsynlig” eller “kendt” kræftfremkaldende med “brede konsekvenser for folkesundheden.”
Da den endelige version blev frigivet i 2018, sagde undersøgelsens seniorforsker John Bucher på en pressekonference, ”jeg tror ikke, at dette overhovedet er en højrisikosituation.”
Redaktør for mikrobølgeovn, Louis Slesin, spurgte åbent, hvad der ændrede sig på NTP?
Hans bedste gæt var industri, militær og politisk pres samt lederskifte.
Tom Wheeler, CTIA-præsident fra 1992-2004, var formand for Federal Communications Commission i U.S.A. fra 2013-2017. Meredith Attwell Baker, FCC-kommissær fra 2009-2011, har været præsident for CTIA siden 2014.
I et Harvard University-etikpapir kaldte journalist Norm Alster FCC et “fanget agentur” og citerede CTIA-webstedet, der roste FCC for “dets lette lovgivningsmæssige touch.”

https://troymedia.com/business/cellphone-industry-continues-to-control-the-safety-message/

How Big Wireless Made Us Think That Cell Phones Are Safe: A Special Investigation

The disinformation campaign—and massive radiation increase—behind the 5G rollout.
By Mark Hertsgaard and Mark Dowie. The Nation 29. marts 2018.
”Alle ved, at hvis dine forskningsresultater viser, at stråling har virkninger, tørrer finansieringsstrømmen,” sagde Leszczynski i et interview i 2011. Dariusz Leszczynski, adjunkt professor i biokemi ved universitetet i Helsinki. Som forudsagt stoppede Finlands Stråle- og Nuklear Safety Authority, hvor Leszczynski havde en lang karriere, forskningen i de biologiske virkninger af mobiltelefoner og fyrede ham et år senere.

Uddrag af artiklen:
Dr. George Carlo blev ansat af mobiltelefonbranchen i 1993 for at undersøge sikkerheden i deres produkter. I 1995 begyndte Carlo at lede det industrifinansierede Wireless Technology Research-projekt (WTR), hvis eventuelle budget på 28,5 millioner dollars gjorde det til den bedst finansierede undersøgelse af mobiltelefonsikkerhed til dato. Men i 1999 blev midler til Carlo’s forskning ikke fornyet, og branchen forsøgte at miskreditere ham
Den 7. oktober 1999 sendte Carlo breve til hver af branchens chefer, hvor han gentog, at WTR’s forskning havde fundet følgende: “Risikoen for sjældne neuroepitel-tumorer på ydersiden af ​​hjernen var mere end fordoblet … hos mobiltelefonbrugere” ; der var en tilsyneladende ”sammenhæng mellem hjernesvulster, der forekom på højre side af hovedet og brugen af ​​telefonen på højre side af hovedet”; og “evnen til stråling fra en telefons antenne til at forårsage funktionel genetisk skade [var] bestemt positiv….”
Carlo opfordrede administrerende direktører til at gøre det rigtige: give forbrugerne ”de oplysninger, de har brug for til at træffe en informeret vurdering af, hvor meget af denne ukendte risiko, de ønsker at pådrage sig,” især da nogle i branchen “gentagne gange og urigtigt havde hævdet, at trådløse telefoner er sikre for alle forbrugere, inklusive børn. ”
https://www.thenation.com/article/archive/how-big-wireless-made-us-think-that-cell-phones-are-safe-a-special-investigation/

Supplerende links til artiklen (oplistet som de forekommer i artiklen):
Retssag hævder, at mobiltelefoner forårsager kræft. 1. marts 1993.
https://www.upi.com/Archives/1993/01/03/Lawsuit-claims-cellular-phones-cause-cancer/3575726037200/
Inside the WTR Research Program: “A Very Strange Experience”, 19. marts 2019.
https://microwavenews.com/sites/default/files/sites/default/files/backissues/m-a99issue.pdf#page=12
Changes in Protein Folding: A Nonthermal RF Mechanism Is There a Risk of Neurological Disease. Maj/juni 2003.
https://microwavenews.com/sites/default/files/sites/default/files/backissues/m-j03issue.pdf#page=18
Do Cell Phones Pose a Health Hazard?
https://www.fda.gov/radiation-emitting-products/cell-phones/do-cell-phones-pose-health-hazard
Scientific Progress – Wireless Phones and Brain Cancer: Current State of the Science. 2000.
https://www.medscape.com/viewarticle/408066
The November 12, 1982, memo that M.B. Glaser, Exxon’s manager of environmental-affairs programs, sent to company executives explaining that burning oil, gas, and coal could raise global temperatures by a destabilizing 3 degrees Celsius by 2100.
https://insideclimatenews.org/sites/default/files/documents/1982%20Exxon%20Primer%20on%20CO2%20Greenhouse%20Effect.pdf
The 1969 proposal that a Brown & Williamson executive wrote for countering anti-tobacco advocates. “Doubt is our product,” the memo declared. “It is also the means of establishing a controversy…at the public level.”
https://www.industrydocuments.ucsf.edu/tobacco/docs/#id=psdw0147
the wireless industry has “war gamed” science, as a Motorola internal memo in 1994 phrased it.
https://www.rfsafe.com/wp-content/uploads/2014/06/cell-phone-radiation-war-gaming-memo.pdf
Brain tumour risk in relation to mobile telephone use: results of the INTERPHONE international case–control study. 5. maj 2010.
https://academic.oup.com/ije/article/39/3/675/631387
Report of Partial Findings from the National Toxicology Program Carcinogenesis Studies of Cell Phone Radiofrequency Radiation in Hsd: Sprague Dawley® SD rats (Whole Body Exposures) Draft 5-19-2016
https://www.biorxiv.org/content/biorxiv/early/2016/05/26/055699.full.pdf
GSMA Welcomes Publication of INTERPHONE Results. 17. maj 2010
https://www.gsma.com/newsroom/press-release/gsma-welcomes-publication-of-interphone-results/
Source of Funding and Results of Studies of Health Effects of Mobile Phone Use: Systematic Review of Experimental Studies. januar 2007.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1797826/
Italian court rules mobile phone use caused brain tumour. 21. april 2017.
https://www.theguardian.com/technology/2017/apr/21/italian-court-rules-mobile-phone-use-caused-brain-tumour
Den internationale 5G Appeal, der oprindelig blev underskrevet af 236 internationale forskere. 13. september 2017.
http://www.5gappeal.eu/
Blood-brain barrier permeability in rats exposed to electromagnetic fields used in wireless communication. 1997.
https://ecfsapi.fcc.gov/file/7520941992.pdf
Micronucleus induction by 915 MHz Radiofrequency Radiation in Vicia faba root tips. 2014.
https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1409/1409.1431.pdf
In 2013, the American Academy of Pediatrics advised the FCC that its guidelines “do not account for the unique vulnerability and use patterns specific to pregnant women and children.” Nevertheless, the FCC has declined to update its standards.
https://ecfsapi.fcc.gov/file/7520941318.pdf
Captured Agency. How the Federal Communications Commission Is Dominated by the Industries It Presumably Regulates. By Norm Alster. 2015
http://ethics.harvard.edu/files/center-for-thics/files/capturedagency_alster.pdf
Telecom Services & Equipment: Long-Term Contribution Trends. Den trådløse industri brugte $ 26 millioner i kampagnebidrag i 2016 ifølge Center for Responsive Politics og brugte $ 87 millioner på lobbyvirksomhed i 2017
https://www.opensecrets.org/industries/totals.php?ind=B09
It’s Official: Mike Repacholi Is an Industry Consultant And He’s Already in Hot Water. 13. november 2006.
https://microwavenews.com/CT.html
IARC CLASSIFIES RADIOFREQUENCY ELECTROMAGNETIC FIELDS AS POSSIBLY CARCINOGENIC TO HUMANS. 31 maj 2011.
https://www.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/07/pr208_E.pdf
Brain tumour risk in relation to mobile telephone use: results of the INTERPHONE international case–control study. 5. maj 2010.
https://academic.oup.com/ije/article/39/3/675/631387
Interphone’s Provocative Analysis of the Brain Tumor Risks. 17. maj 2010.
https://microwavenews.com/Interphone.Appendix2.html
CTIA–The Wireless Association Statement on the Interphone Study. 17. maj 2010.
https://www.businesswire.com/news/home/20100517006038/en/CTIA–The-Wireless-Association-Statement-Interphone-Study
Lancet Oncology updates conflicts of interest statement for cancer-cell phone paper. 25. juni 2015.
https://retractionwatch.com/2015/06/24/lancet-oncology-updates-coi-for-monograph-on-cancer-risk-of-cell-phones-other-devices/
Mobile phone use and risk of acoustic neuroma: results of the interphone case–control study in five North European countries. L. Hardell. 28. marts 2006.
https://www.nature.com/articles/6603070
Epidemiologic Studies of Cellular Telephones and Cancer Risk – A Review. september 2002.
https://pdfs.semanticscholar.org/4122/e9cc3b08a2ebead92692aa20410fe1b15f8f.pdf
INTERNATIONAL EPIDEMIOLOGY INSTITUTE. Indtil 15. oktober 2000 anførte IEI “Corporate Counselling” og “Litigation Support” (Retslig Support) på listen over tjenester, der er offentliggjort på sit websted. (http://www.ieiltd.com/info.htm; adgang 3/4/04) Vanderbilt University.
I henhold til Bloomberg Financial News (mobiltelefoner forårsager ikke hjernekræft af leukæmi, Study Finds; 2/26/02) afsluttede IEI en undersøgelse, der kostede $ 373.000, og blev delvis finansieret af Danmarks største telefonselskab, Tele Danmark A / S , som delvist ejes af SBC Communications, og den næststørste mobiltelefonitjeneste i Danmark, Sonofon A / S, der ejes af Telenor AS og BellSouth Corp.
https://web.archive.org/web/20130325094914/
http://www.cspinet.org/integrity/nonprofits/international_epidemiology_institute.html
IARC Report to the Union for International Cancer Control (UICC) on  the Interphone Study . 3. oktober 2011.
https://interphone.iarc.fr/UICC_Report_Final_03102011.pdf
The GameChanger: revision of dosimetry by Schmid & Kuster. 12. februar 2015.
https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2015/02/12/the-gamechanger-revision-of-dosimetry-by-schmid-kuster/
The discrepancy between maximum in vitro exposure levels and realistic conservative exposure levels of mobile phones operating at 900/1800 MHz. 30. januar 2015.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25644546
Report of Partial Findings from the National Toxicology Program Carcinogenesis Studies of Cell Phone Radiofrequency Radiation in Hsd: Sprague Dawley® SD rats (Whole Body Exposures). 19. maj 2016.
https://www.biorxiv.org/content/biorxiv/early/2016/05/26/055699.full.pdf
Seriously, stop with the irresponsible reporting on cellphones and cancer. 27. maj 2016.
https://www.vox.com/2016/5/27/11797924/cellphones-cancer-bad-reporting
Do cellphones cause cancer? Don’t believe the hype.27. maj 2016.
https://www.washingtonpost.com/news/speaking-of-science/wp/2016/05/27/do-cellphones-cause-cancer-dont-believe-the-hype/
Can Cell Phone Radiation Harm Your Health? New California Guidelines Raise Concerns. 18. december 2017.
https://www.newsweek.com/can-cell-phone-radiation-harm-your-health-new-california-guidelines-raise-751121
What Changed at NTP? Same RF Cancer Data, Different Outlook. 7. feberuar 2018.
https://microwavenews.com/news-center/what-changed

Advarsel: Din mobiltelefon kan være farlig for dit helbred

Christopher Ketcham, en oversigts artikel bragt i G&Q 26. January 2010.
Uddrag:

Det er svært at tale om farerne ved mobiltelefonstråling uden at lyde som en konspirationsteoretiker. Dette gælder især i USA, hvor ikke-erhvervsfinansierede studier er sjældne, hvor lovgivning, der beskytter den trådløse industri mod juridiske udfordringer, længe har været på plads, og hvor vores liv er blevet så grundigt integreret med trådløs teknologi, at det at antyde at det kan være et problem – måske til sidst et meget stort folkesundhedsmæssigt problem – er som at sige, at vores sko måske dræber os.”
“I en undersøgelse, der blev offentliggjort i 1975 i Annals of the New York Academy of Sciences, rapporterede Frey (neurovidenskabsmanden Allan Frey), at mikrobølger pulseret ved visse moduleringer kunne inducere “lækage” i barrieren mellem kredsløbssystemet og hjernen. At bryde blod-hjerne-barrieren er en alvorlig sag: Det betyder, at hjernens miljø, som skal være ekstremt stabilt for at nerveceller skal fungere korrekt, kan forstyrres på alle slags farlige måder. Freys metode var temmelig enkel: Han injicerede et fluorescerende farvestof i kredsløbet med hvide rotter og fejede derefter mikrobølgefrekvenserne over deres kroppe. I løbet af få minutter var farvestoffet lækket ud i begrænsningerne af rotternes hjerner.”
“Frey siger, at hans arbejde med radarmikrobølger og blod-hjerne-barrieren snart kom under angreb fra regeringen. Videnskabsfolk, der er ansat og finansieret af Pentagon, hævdede, at de ikke havde gentaget hans fund, men alligevel nægtede de også at dele dataene eller metodikken bag deres forskning (“en meget usædvanlig handling inden for videnskab,” skrev Frey på det tidspunkt). I mere end femten år havde Frey modtaget næsten ubegrænset finansiering fra Office of Naval Research. Nu blev han bedt om at skjule sit blod-hjerne-barriere arbejde, eller hans kontrakt ville blive annulleret.”
“I midten af ​​1990’erne begyndte en biofysiker ved University of Washington ved navn Henry Lai at gøre store opdagelser om virkningen af ​​sådanne frekvenser ikke kun på blod-hjerne-barrieren, men også om den faktiske struktur af rotte-DNA. Lai fandt, at moduleret EM-stråling kunne forårsage brud i DNA-strenge – pauser, der derefter kunne føre til genetisk skade og mutationer, der ville blive videregivet i generationer. Det, der overraskede Lai, var, at skaden blev opnået ved en enkelt to-timers eksponering.
“Dette var eksplosive nyheder,” udtalte Slesin. “Årsagen til, at det var så vigtigt, skyldtes, at på det tidspunkt var der mange beskyldninger om en sammenhæng mellem hjernetumorer og mobiltelefoner” – specifikt sagen fra 1992 anlagt af en mand fra Florida, David Reynard, mod en række virksomheder, der producerede telefoner og leverede celle service efter at hans hustru var død af en hjernesvulst. “Hvis du kan bryde op DNA med mobiltelefonstråling, er der pludselig ikke langt til at forestille sig, at hjernesvulster kan udvikles via denne stråling.”
“På baggrund af Reynard-sagen forsøgte Motorola febrilsk at berolige sine investorer. Derefter, i 1994, gik virksomheden over til at angribe og miskreditere Lai ved at udstede et notat, der senere kom i Slesins besiddelse, hvori det blev anført, at de havde ført krig mod Lai’s arbejde. ”Vi tror ikke, at Motorola skal sætte nogen på kameraet,” kunne der læses i memoet. “Vi skal begrænse vores virksomheds synlighed.” Det erklærede endvidere, at det “centrale spørgsmål” var, om “dette eksperiment [kan] replikeres.”
“Mobiltelefonindustrien finansierer masser af risikoanalyser, og mange af dem viser ingen virkning fra mobiltelefonrelateret stråling. Branchen pegede på disse gunstige undersøgelser, når de modtog Lai’s DNA-fund.”
“Industrifinansierede studier synes at afspejle resultatet af virksomhedernes store påvirkningsmuligheder. Lai gennemgik 350 undersøgelser og fandt, at omkring halvdelen viste bioeffekter fra EM-stråling udsendt af mobiltelefoner. Men da han tog hensyn til finansieringskilderne til disse 350 undersøgelser, ændrede resultaterne sig dramatisk. Kun 25 procent af de undersøgelser, som erhvervet betalte, viste effekter, sammenlignet med 75 procent af de undersøgelser, der var uafhængigt finansieret.
Indflydelse fra industrien ser ud til at have gennemtrængt selv de reneste internationale vagthunde, såsom Verdenssundhedsorganisationen WHO. Slesin (Dr. Louis Slesin, Editor of “Microwave News) afslørede et arkiv med dokumenter, der viste, at hundreder af tusinder af dollars fra mobiltelefonbranchen blev uddelt til WHO-personale, der arbejder med trådløse sundhedseffekter. Noget af det hårdeste pres falder på Federal Communications Commission af åbenlyse grunde. I 2005 forsøgte det specielt udnævnte 30 medlemmers store teknologiske rådgivende råd til FCC at undersøge EM-effekter på mennesker. Ifølge et medlem af TAC, der talte anonymt, fortalte embedsmænd ved FCC “vi kunne ikke tale om det. De ville ikke give os nogen grund. FCC-folket var flov og redde.””
https://www.gq.com/story/warning-cell-phone-radiation

Op og nedgange i Teleindustrien

Op og nedgange i Teleindustrien

TDC blev i foråret 2018 købt af de tre pensionsgiganter ATP, PFA og PKA samt den australske kapitalfond Macquarie for knap 41 mia. kr. Siden har de nye ejere kæmpet i strid modvind for at gøre opkøbet til en succes.
Det skrev IT Watch den 20. maj 2021.De nye ejere har derfor bragt en særlig bonusmodel til 37 udvalgte chefer i spil med håb om godt nyt inden 2023. Regnskaberne viser, at kunderne flygter og salget dykker, mens indtjeningen primært holdes flydende gennem en cocktail af solide besparelser, prisstigninger og flere fyringsrunder.
Investeringer og forberedelse på frasalg
I forbindelse med købet varslede TDC’s nye ejere, at der skulle investeres især i fibernet som led i et samfundsmæssigt mål om at digitalisere Danmark. Samtidig vil man opdele TDC-forretningen i to selvstændige selskaber: Et selskab, Nuuday, med alle kundevendte aktiviteter som Yousee, Hiper, Telmore og TDC Erhverv, og et selskab, TDC Net, med al infrastruktur som telefonnettet, tv- og fiberkabler og tusindvis af mobilmaster. Det kan give ejerne ekstra milliarder ved et evt. salg. Opdelingen synliggør nemlig de store værdier, der er gemt i infrastrukturforretningen.
Bonusordningen løber frem til 2023, hvor boet gøres op, og de 37 TDC-chefer modtager deres afregning.
Macquarie ejer 50 pct. af TDC og sidder på formandsposten i bestyrelsen, hvor ATP i dag er ene om at repræsentere de tre pensionsgiganter.
Kilde:
https://itwatch.dk/ITNyt/Brancher/tele/article12993330.ece

Frasalg af masteforretningen koster på indtjeningen hos teleselskabet 3

Teleselskabernes frasalg af deres masteforretninger er en voksende trend på tværs af de europæiske markeder. Det er en udvikling, der også vil slå igennem i Danmark, forudser analytiker. Sidste år solgte 3 sin masteinfrastruktur fra, og det har kostet på indtjeningsmarginen. Det skriver IT Watch den 23. august 2021.
Spanske Cellnex købte i slutningen af 2020 teleselskabet 3’s mobilmaster i Danmark, Sverige, Østrig, Storbritannien og Spanien. Handlen løb op i 10 mia. euro, svarende til lidt over 74 mia. kr.
Alene prisen for 3’s 1300 master og tilhørende infrastruktur i Danmark beløb sig til 400 mio. euro, knap 3 mia. kr.
Analysehuset Tefficient påpeger, at frasalget af masterne og infrastrukturen koster 3 godt 5 procentpoint på ebitda-marginen i Danmark. Den falder fra 35,8 pct. til 30,7 pct. Det samme gør sig gældende i Sverige, Østrig og Irland. EBITDA er et akronym for ”Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization”. Det benyttes til at måle en virksomheds driftsrentabilitet, fordi den udelukkende kigger på de omkostninger, som er nødvendige for virksomheden på dagsbasis.
Blandede erfaringerne fra USA med tower-companys
Modellen, hvor mobiloperatørerne frasælger deres masteforretning og lejer sig ind på infrastrukturen på langsigtede lejekontrakter har været udbredt i USA i længere tid.
“Man kan se, at de amerikanske mobiloperatører til sidst havner i en situation, hvor ejeren maste-sites i sidste ende kan presse operatørerne for flere og flere penge, når kontrakten skal genforhandles. Der tvinges mobiloperatørerne måske til at reetablere deres sites, fordi det simpelthen bliver for dyrt.” udtaler direktør for Tefficient, Fredrik Jungermann.
Et eksempel på sidstnævnte er mobilselskabet Sprint, der efter et frasalg af sine master valgte at genopbygge sin infrastruktur igen, for at komme ud af kløerne på de såkaldte tower-companys, selskaber, der har specialiseret sig i at eje infrastruktur af fysiske master.I Danmark har, udover det spanske selskab, TDC Net og Cibicom ambitioner om at sætte sig på markedet for masteoperatører. Regningen på den lange bane
“Hvis du er masteoperatør, skal du tænke på den situation, som du har sat dig i med 10-15-20 års kontrakter. Når der skal genforhandles, vil du jo benytte det faktum, at ens kunde jo sidder fast i din infrastruktur. Det bliver meget svært at flytte. Det vil være en meget lang og kompliceret ting at gøre.” siger Jungermann.
Formentlig vil selskaber som f.eks. Cellnex ikke synes, at det er nok kun at eje mastesites og leje dem ud. De vil formodentlig gerne overtage driften af hele netværket.
En aktør som TDC Net har i dag en relativ god forretning på det danske marked, fordi mange konkurrenter sidder i selskabets master. Men om det er nok i fremtiden, eller om forretningsområdet skal sælges fra til en af de store udenlandske spillere, må tiden vise.
Udbredelsen af 5G-teknologien betyder, at der vil være behov for flere fysiske sites fremover. Set fra det perspektiv er det formentlig et godt område at investere i på den lange bane, skriver Itwatch.
Kilde:
https://itwatch.dk/ITNyt/Strategi/article13220958.ece

Tech milliardærerne

Finans: Coronakrisen med dens lockdown’s har kastet millioner af mennesker ud i fattigdom, men ikke teknologi milliardærerne.
Det viser en ny rapport fra PwC i Schweiz med al tydelighed. Rapporten har titlen Billionaires Insights 2020. (1
)
Mens coronakrisen med dens lockdown og social afstand har kastet hundreder af millioner af mennesker i fattigdom og for evigt truet deres levebrød, har det været en fest for dollarmilliardærene.
Den samlede milliardærformue nåede 10,2 billioner dollars i slutningen af ​​juli 2020 og ramte et nyt højdepunkt efter dette års V-formede tilbagegang i aktivpriserne. Dette niveau overstiger den tidligere top på USD 8,9 billioner, nået i slutningen af ​​2017. Teknologimilliardærerne har øget deres formuer med hele 41,3 procent.

Billionaires insights 2020. s. 35.

En amerikansk kongresrapport opfordrer til antitrust tiltag mod tech-giganter
En rapport fra en nøglekomité i den amerikanske kongres konkluderer at teknologigiganterne Apple, Amazon, Facebook og Google udnytter deres betydelige markedsstyrke på konkurrence begrænsende måder. Efter over 16 måneders efterforskning konkluderede the House Judiciary Committee’s Antitrust Subcommittee, at kongressen og monopolhåndhævelsesorganerne “er nødt til at gribe ind, og genskaber konkurrence, forbedrer innovation og beskytter vores demokrati”. Det vil være op til den nye kongres, der blev valgt i november, at afgøre, om rapporten skal handles.
Lignende forslag overvejes i EU som en del af den planlagte lov om digitale tjenester. Apple er i mellemtiden under efterforskning i EU for den noterede app markeds praksis.
Rapporterne:
1) https://www.pwc.ch/en/publications/2020/UBS-PwC-Billionaires-Report-2020.pdf
2) https://judiciary.house.gov/uploadedfiles/competition_in_digital_markets.pdf
Kilder:
https://steigan.no/2020/10/koronakrisa-har-gitt-milliardaerene-et-giganthopp-i-formuene/
https://www.pwc.ch/en/insights/fs/billionaires-insights-2020.html
https://www.telecompaper.com/news/us-congressional-report-calls-for-antitrust-action-against-tech-giants–1356838

https://www.forbes.com/sites/jonathanponciano/2019/05/15/worlds-largest-companies-2019-global-2000/#7bb799244ada

Kina

Kinas ambassadør afviser at have truet Færøerne til Huawei-samarbejde: ‘USA mobber’.
Også den færøske lagmand, Bárður á Steig Nielsen, afviser at være blevet presset.
https://www.dr.dk/nyheder/indland/kinas-ambassadoer-afviser-have-truet-faeroeerne-til-huawei-samarbejde-usa-mobber

Korrespondent om trussel mod Færøerne: Kinas metoder er ikke for børn og sarte sjæle.
Kina ville droppe handelsaftale, hvis ikke Færøerne købte kinesisk 5G-netværk.
https://www.dr.dk/nyheder/udland/korrespondent-om-trussel-mod-faeroeerne-kinas-metoder-er-ikke-boern-og-sarte-sjaele

Please follow and like us: