Påstand: Der er lige så mange undersøgelser, der siger, at elektromagnetisk stråling er farligt, som undersøgelser der siger, det er ufarligt.

FAKTA: Resultaterne af den givne forskning om effekter af elektromagnetisk stråling afhænger fuldstændig af, hvordan den pågældende forskning er blevet finansieret samt hvem, der stå bag forskningen. At henvise til forskning eller en samling forskningsartikler er derfor ikke troværdigt i sig selv.

Det fremgår tydeligt af figur 1 fra 2018 (1), at forskning finansieret af branchen og tele-myndighederne næsten ikke finder sundhedsskader, hvorimod den uafhængige forskning finder det i langt de fleste tilfælde.

Figur 1. Data bygger på udtræk fra ORSAA databasen (2018).

I en rapport fra 2009 fandt de industri finansierede undersøgelser en effekt i 28% af undersøgelserne, og de uafhængigt finansierede undersøgelser fandt en effekt på 67%. (Figur 2) (2) (3)

Figur 2.

Konklusionen fra en undersøgelsen fra 2007 lød: “Fortolkningen af ​​resultater fra undersøgelser af sundhedseffekter af radiofrekvent stråling bør tage sponsorering i betragtning.” (4)

Forskningsundersøgelser om industriens indflydelse og involvering 
Environmental Health Trust har udarbejdet en løbende liste (5) over offentliggjorte undersøgelser og rapporter om industri forskning i elektromagnetisk stråling. Tilbage i 1994 udgav tobaksfirmaet Phillip Morris en rapport (6), der viste, at strategien til at beskytte tobaksindustrien, men også pesticid- og televirksomhederne var at nedtone legitim videnskab via en velfinansieret PR-indsats fra en koalition af grupper finansieret af industrien.

International Epidemiology Institute
Navnet på det amerikanske institut leder tanken hen på et uafhængigt institut, men det er ikke tilfældet. IEI er et privat firma, som åbent på sin hjemmeside indtil 2000 beskrev, at firmaet yder rådgivning og støtte til firmaer ved processer om skadeserstatning. Det var IEI som Kræftens Bekæmpelse og Christoffer Johansen valgte at samarbejde med i forbindelse med den store Kohorte undersøgelse, der skulle frikende mobiltelefoner for skadelige sundhedseffekter. (7) Undersøgelsen blev fuldstændig underkendt af IARC, da de i 2011 skulle vurdere om elektromagnetisk stråling var kræftfremkaldende. Som bekendt klassificerede IARC Elektromagnetisk stråling som mulig kræftfremkaldende for mennesker (2B). (8)

Kilder:
1) ORSAA er en uafhængig organisation, der ikke er knyttet til nogen brancheorganisation eller offentlig organisation.
https://www.orsaa.org/orsaa-database.html
Figuren her er fra:
https://einarflydal.com/2018/09/13/hva-bygger-stralevernet-sin-trygghet-pa/
2) http://phiremedical.org/research-issues/
3) https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0928468009000121
4) Huss, et al., Environmental Health Perspectives Volume 115, Number 1, January 2007. 
https://ehp.niehs.nih.gov/doi/pdf/10.1289/ehp.9149
5) https://ehtrust.org/science/research-industry-influence-emfs/
6) https://www.industrydocuments.ucsf.edu/tobacco/docs/#id=tnxf0064
7) https://nejtil5g.dk/dokumenter/iei-international-epidemiology-institute/
8) https://nejtil5g.dk/paastand-et-stort-mindretal-i-iarc-oenskede-i-2011-ikke-at-kategorisere-radiofrekvent-straaling-rf-som-mulig-kraeftfremkaldende-2b/

De øvrige påstande finder du her:

Læs mere her:


Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.