Hvad du skal vide om stråling fra din mobiltelefon

ProPublica undersøgte for nylig, hvordan de amerikanske føderale myndigheder, benægter, at mobiltelefoner udgør nogen risiko. Denne vejledning besvarer nogle af de mest almindelige spørgsmål, som folk stiller om mobiltelefonstråling.

For mange mennesker er forestillingen om, at mobiltelefoner eller mobilmaster kan udgøre en sundhedsrisiko for lang tid siden, faldet tilbage til et sted mellem triviel bekymring og konspirationsteori.

I årtier har den trådløse industri afvist sådanne ideer som værende frygtmageri, og de offentlige tilsynsmyndigheder har fastholdt, at mobiltelefoner ikke udgør nogen fare. Men en stigende mængde videnskabelig forskning rejser spørgsmål, om den igangværende implementering af hundredtusinder af nye telemaster ikke bare over hele USA, men også i Europa og Danmark. ProPublica undersøgte for nylig spørgsmålet i detaljer og fandt, at den øverste offentlige myndighed, Federal Communications Commission, er afhængig af en eksponeringsstandard fra 1996, et tidspunkt hvor Motorola StarTAC-klaptelefonen var banebrydende, og at agenturet har tilsidesat en større undersøgelse fra en anden del af de føderale myndigheder, som fandt, at mobiltelefonstråling forårsagede sjældne kræftformer samt DNA-skader hos forsøgsdyr.

Den nyeste generation af mobiltelefonteknologi, kendt som 5G, er stort set ikke testet. Den første undersøgelse af virkningerne af 5G-lignende mobilstråling på dyr, observerede dog alvorlig skader på hjernen efter blot en måneds eksponering. Hos de udsatte dyr sås en øget forekomst af beskadigede nerveceller i den del af hjernen (hippocampus), der er vigtig for blandt andet hukommelse og indlæring. 

Artiklen, der fortæller, hvad du behøver at vide, skrevet af Peter Elkind og udgivet på ProPublica den 4. januar 2023. Den er her oversat til dansk og suppleret med relevante links og kommentarer.

Afgiver mobiltelefoner stråling?

Ja. Både mobiltelefoner og trådløse sendere (som er monteret på master, lygtepæle og hustage) sender og modtager radiofrekvent energi, kaldt “ikke-ioniserende stråling.” Mængden af denne stråling, der absorberes af menneskekroppen, afhænger af, hvor tæt en person er på en telefon og en mobilsender, samt styrken af det signal, telefonen har brug for til at forbinde sig med en sender. Mobiltelefoner, der viser få streger, fortæller, at dens forbindelse med en sender er svag, og kræver stærkere strøm til at kommunikere og producerer derfor mere stråling. Trådløse sendere udsender til gengæld stråling kontinuerligt, men lidt af det absorberes, medmindre en person er meget tæt på senderen.

Hvad siger videnskaben? Er det skadeligt?

Det er spørgsmålet om mange milliarder dollars. Regeringsgodkendte mobiltelefoner er forpligtet til at holde strålingseksponering et godt stykke under niveauer, som FCC anser for farlige. Sikkerhedsforanstaltninger har dog ikke ændret sig siden 1996, og de fokuserer udelukkende på den usandsynlige udsigt til “termisk” skade: potentialet for overophedning af kropsvæv, ligesom en mikrobølgeovn. Regeringens retningslinjer omhandler ikke andre potentielle former for skade. Det gælder også i Danmark.

Men en voksende mængde forskning har fundet tegn på sundhedsrisici, selv når folk udsættes for stråling under FCC-grænseværdierne. Rækken af mulige skader spænder fra virkninger på fertilitet og fosterudvikling til associationer med kræft. Undersøgelser af mennesker, der bor i nærheden af mobilmaster har også bekræftet en række sundhedsklager, herunder svimmelhed, kvalme, hovedpine, tinnitus og søvnløshed, fra mennesker identificeret som havende “elektromagnetisk overfølsomhed” (EHS).

Den mest sensationelle – og stærkt omdiskuterede – sundhedsrisiko ved trådløs stråling er kræft. I 2011 opsummerede Det Internationale Agentur for Kræftforskning (IARC), en del af Verdenssundhedsorganisationen WHO, den bekymrende dokumentation ved at klassificere trådløs stråling som “muligvis kræftfremkaldende for mennesker.” I 2018 fandt en undersøgelse fra den føderale regering, der var næsten to årtier undervejs, “klare beviser” for, at mobiltelefonstråling forårsagede kræft hos forsøgsdyr. En større undersøgelse i Italien gav lignende resultater.

Udgør mobiltelefoner nogen særlig sundhedsrisiko for børn?

Nogle eksperter siger, at de gør det, med henvisning til undersøgelser, der tyder på, at børns tyndere, mindre kranier og udviklende hjerner gør dem mere sårbare over for virkningerne af mobiltelefonstråling. American Academy of Pediatrics er enig i denne bekymring og har i årevis opfordret FCC til at revidere sine strålingsstandarder fordi de ikke beskytter børn tilstrækkeligt. Mere end 20 udenlandske regeringer samt Det Europæiske Miljøagentur opfordrer til forsigtighedsforanstaltninger for at begrænse trådløs eksponering, især for børn.

Hvad med risici under graviditet?

En Yale-undersøgelse fandt hyperaktivitet og nedsat hukommelse hos mus udsat for mobiltelefonstråling i livmoderen, i overensstemmelse med human epidemiologisk forskning, der viste en stigning i adfærdsforstyrrelser blandt børn, der blev udsat for mobiltelefoner i livmoderen. Dr. Hugh Taylor, forfatteren af museundersøgelsen og formand for afdelingen for obstetrik, gynækologi og reproduktiv videnskab ved Yale School of Medicine, fortalte ProPublica: “Beviserne på, at der er en årsagssammenhæng mellem eksponering for mobiltelefonstråling og adfærdsproblemer hos børn, er nu virkelig, virkelig stærke.”

Hvad siger den amerikanske regering om mobiltelefonstråling?

De vigtigste føderale agenturer – FCC og Food and Drug Administration (FDA) – har gentaget den trådløse industri og en række andre grupper i at afvise beviser for enhver “ikke-termisk” menneskelig sundhedsrisiko og siger, at det forbliver uprøvet. Myndighedernes hjemmesider afviser også påstanden om, at børn står over for en særlig risiko.

Det gælder også den danske Sundhedsstyrelse: “Resultaterne af den forskning, der er offentliggjort indtil nu, giver ikke grundlag for at konkludere, at brugen af trådløse teknologier giver risiko for helbredsskader, herunder en øget risiko for kræft, hvis brugen overholder grænseværdierne. Dette hverken for børn eller for voksne.”

Trods det anerkender sundhedsstyrelsen at børn ikke er udvokset: “Børns hoveder er dog mindre end voksnes, og hjerneskallen hos børn er tyndere end hos voksne. Det betyder, at radio- og mikrobølger relativt set kan trænge længere ind i hovedet hos børn sammenlignet med voksne. Hjernevævet er desuden under udvikling fra fødslen og helt ind i puberteten, hvilket medfører, at hjernevævet hos børn og teenagere kan være mere sårbart end voksnes. Desuden mangler der viden om effekten af længere tids brug af de trådløse teknologier.”

I 2019, under præsident Donald Trumps administration, lukkede FCC en seksårig gennemgang af sine sikkerhedsstandarder for trådløs stråling fra 1996. Agenturet afviste opfordringer om at gøre standarderne mere stringente og sagde, at man ikke havde set noget bevis for, at dets sikkerhedsforanstaltninger var “forældede eller utilstrækkelige til at beskytte menneskers sikkerhed.”

I 2021 beordrede en føderal appeldomstol imidlertid FCC til at tage spørgsmålet op igen og udtalte, at agenturet havde ignoreret beviser for en række ikke-kræftskader på mennesker, dyr og miljøet, og at dets beslutning om at opretholde sin eksponeringsstandard ikke opfyldte “selv den lave tærskel for begrundet analyse.” FCC har ikke taget nogen formelle tiltag siden da.

Hvorfor er problemet ikke løst?

Det er vanskeligt at bestemme trådløs strålings sundhedseffekter med sikkerhed. Forskere kan ikke etisk udsætte folk for endeløse timers mobiltelefonstråling for at måle resultaterne. Forskere er nødt til at stole på alternativer såsom dyreforsøg eller epidemiologisk forskning, hvor udfordringerne omfatter at få forsøgspersoner til nøjagtigt at fortælle deres trådløse brug og udpege de specifikke årsager til sygdom eller skade. Mange sundhedsvirkninger af toksisk eksponering, især kræft, tager år eller årtier at vise sig. Og mekanismerne for, hvordan trådløs stråling kan påvirke kroppen på celleniveau, er dårligt forstået.

På trods af hyppige opfordringer til flere undersøgelser har finansiering af forskningen været sparsom i USA. Forskning (og forskere), der rejser sundhedsmæssige bekymringer, bliver hårdt angrebet af industrien, og myndighederne har været skeptiske. En central FDA-embedsmand afviste for eksempel relevansen af den føderale undersøgelse, der fandt “klare beviser” for kræft hos forsøgsdyr, og sagde, at den ikke var designet til at teste sikkerheden ved mobiltelefonbrug hos mennesker, selvom hans agentur havde bestilt forskning af den grund.

Linda Birnbaum, der ledede det føderale agentur, der gennemførte mobiltelefonundersøgelsen, udtalte, at mens beviserne for skader forbliver uhåndgribelige, så betyder det, som allerede er kendt, at forholdsregler er påkrævet. “Ser jeg en rygende pistol? Ikke som sådan,” siger hun til ProPublica. “Men ser jeg røg? Absolut. Der er nok data nu til at sige, at ting kan ske. … Der er brug for en beskyttelsespolitik i dag. Vi har virkelig ikke brug for mere videnskab for at vide, at vi skal reducere eksponeringer.

Hvis jeg er bekymret for risikoen, er der så forholdsregler, jeg kan tage for at beskytte mig selv og min familie?

Fordi eksponering varierer dramatisk med din nærhed til kilden til strålingen, udtaler eksperter, at en nøgle til at minimere risikoen er at øge din afstand fra telefonen. Det betyder at du skal holde enhver mobiltelefon, der er tændt, væk fra en direkte kontakt med din krop. Lad være med at have den i din bh, i lommen eller (især hvis du er gravid) holde den op mod dit underliv. I stedet for at holde telefonen op til hovedet, når du taler, skal du bruge højttalerfunktionen eller bruge høretelefoner med ledning.(Trådløse headset, såsom AirPods, udsender også en vis stråling.) Prøv at undgå at foretage opkald, når telefonen fortæller dig, at signalet er svagt, fordi det øger strålingsniveauet. Du kan også begrænse eksponeringen ved blot at reducere den tid du bruger på at tale i mobiltelefon og send sms’er i stedet for. Ved hjælp af en gammeldags fastnet undgår man helt problemet.

Hvad siger den danske Sundhedsstyrelse?

Trods at Sundhedsstyrelsen kun anerkender den termiske opvarmning er deres mobilanbefalinger ret tydelige. Problemet er blot, at de færreste kender til anbefalinger og slet ikke vores børn og sådan skal det tilsyneladende være.

Sundhedsstyrelsen skriver:

En mobiltelefon holdt op til øret under samtale giver således anledning til en markant højere eksponering end fx en WiFi-router. Forskere kan endnu ikke be- eller afkræfte, at eksponeringen fra mobiltelefoner udgør en sundhedsrisiko.

Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du følger disse enkle forholdsregler: 

 • Brug headset eller håndfri funktion med øresnegl ved samtale, eller brug højtalerfunktionen.
 • Brug så vidt muligt SMS i stedet for samtale.
 • Begræns varigheden af samtaler.
 • Sov ikke med telefonen tæt ved hovedet.
 • Begræns samtaler under dårlige sende/modtageforhold (kan ses på displayet) og i transportmidler.
 • Dæk ikke telefonen til med sølvpapir eller lignende.
 • Sammenlign telefoners SAR-værdi. Lavere SAR-værdi medfører lavere eksponering.

SAR værdier

De mest kritiserede begrænsninger ved SAR-værdier er:

 • En mobiltelefons SAR-værdi vurderes ved hjælp af en kunstig laboratoriemodel af en meget stor og voksen mand, i praksis fyldes et plastikhoved med en opløsning af vand, salt og sukker. (*) En tændt mobiltelefon placeres ved “øret”, hvorefter evt. temperaturændring måles i væsken), men et menneske kan ikke reduceres til et plastikhoved med suppe.
 • Telefonen placeres som regel ikke i den afstand fra øret som producenten anviser i brugsanvisningen (2-5 cm)
 • Der tages ikke højde for kvinder, børn eller prænatal eksponering
 • Jo lavere SAR, jo mindre udsættes brugeren for de opvarmende effekter af mikrobølgestråling – ikke andre effekter
 • Tager ikke højde for de ikke-termiske ROS (reaktiv oxygen syndrom) effekter som forbindes med DNA-skader.

*)  Modellen er en test dummy, der benævnes ‘SAM’ (Specific Anthropomorphic Mannequin). SAM er baseret på en ca. 100 kg. stor og næsten 190 cm høj voksen mandlig model. SAM’s hovedstørrelse er kun relevant for 3% af befolkningen.

Læs mere her:

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.