Fakta:
’Sølvpapirshat’ bruges oftest som en nedsættende betegnelse for personer, der tilkendegiver meninger eller stiller spørgsmål, der ikke er mainstream og derfor opfattes som paranoide eller konspiratoriske. Hatten kan antage forskellige former og blev så vidt vides nævnt første gang i en science-fiction novelle af Julian Huxley fra 1927, bror til den bedre kendte forfatter Aldous Huxley, med titlen ’The Tissue-Culture King’, hvor sølvpapirshatten skulle blokere for telepati fra en ond videnskabsmand.Den videnskabelige forklaring på, at en sølvpapirshat kan hjælpe på noget som helst, er, at den fungerer som et såkaldt Faraday-bur, opkaldt efter den engelske fysiker og kemiker Michael Faraday, som byggede et sådant bur i 1836. Materialet, som hatten er beklædt med, er elektrisk ledende og beskytter det inde i ’buret’ eller rummet mod elektromagnetiske stråler. En teknik som for eksempel anvendes i elevatorer og mikrobølgeovne. Forskellen på en hat og et Faraday-bur er dog bl.a. at en hat ikke dækker hele det område, som skal beskyttes. Skal man ud i at beskytte hele kroppen skal man have lavet special tøj. (1)

”Mindre sølvpapirshat og mere fakta og fysik, tak!”
Når der i denne forbindelse efterlyses mere fakta og fysik, skyldes det formentlig at personen, der udtaler sig på denne måde, forholder sig til kun opvarmning som en risiko for strålingsskader helt i forlængelse af teleindustriens NGO ICNIRP (2), der står bag de anbefalede grænseværdier, og netop ikke forholder sig til de langsigtede biologiske sundhedskonsekvenser. En henvisning til hvad de videnskabelige retninger faktisk er enige og uenige om kan måske være gavnlig. (3)
Det kan selvfølgelig også være, at personen ikke bliver mødt med evidensbaserede artikler. Ofte forholder det sig dog sådan at vedkommende ikke læser artikler (videnskabelige eller ej), der taler til ugunst for hans eller hendes holdning. Her kan man kun konstatere at holdninger ikke er lig fakta og evidens, men det er selvfølgelig OK at have en holdning eller en tro, men så er den jo ikke længere. Man kan ikke overbevise mennesker om noget (uanset fakta) hvis den pågældende ikke er åben for at lytte.

Sølvpapir til beskyttelse mod stråling
Hvis du ønsker at reducere den stråling, du rammes af fra din mobiltelefon, kan denne metode måske være til nogen hjælp, men andre tiltag vil nok være mere effektive (se nedenfor (4) (5)):
1. Fold et stykke sølvpapir i to lag og buk det på midten så det danner en vinkel.
2. Placer mobilen på sølvpapiret. Sørg for at mobilen / den åbne side af sølvpapiret vender i en retning, hvor der er god mobildækning. Ellers vil mobilen skrue op for sendestyrken for at få kontakt med nærmeste mobilmast, hvilket bør undgås.
3. Sørg for, at sølvpapirsskærmen hele tiden er mellem dig og mobilen – også når du ikke taler i den. Brug headset med ledning, når du skal tale i mobilen. Placer altid mobilen så langt væk som muligt fra dig. Mere om beskyttelse se her (4) (5).

Kilder:
1) Eksempler på måder at beskytte sig på:
https://qliving.com/produkt-kategori/emf-straalebeskyttelse/
2) Læs mere om ICNIRP her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/internationale-graensevaerdier-for-mikroboelgestraaling/
3) https://nejtil5g.dk/dokumenter/forskning/
4) https://www.helbredssikker-telekommunikation.dk/sites/default/files/Mobilstraling%20skader%2010.9.2011.pdf
5) https://nejtil5g.dk/info-materiale/selvhjaelp-mod-straaling/

De øvrige påstande finder du her:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/paastande-eller-myter-hvad-er-fakta/