Phonegate

Om grænseværdier se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/graensevaerdier-og-mobiltelefoner/

Indhold:
Phonegate
– Skandalen om mobilstråling
Kontrol af mobiltelefoner
– SAR-niveauer meget højere ved reel brug
– De franske myndigheder
– De canadiske myndigheder
– De danske myndigheder
Listen over mobiltelefoner med ikke-kompatible SAR værdier
Konkrete sager
– Phonegate USA
– Phonegate Canada
– Retssager mod Apple og Samsung
– Italien
Læs mere her

Phonegate

Phonegate er stiftet af Dr. Marc Arazi (Frankrig). Han lancerede som læge juli 2016 en kampagne om overeksponering af vores mobiltelefoner, som siden er blevet omtalt som Phonegate’s sundheds- og industriskandale. I de sidste femten år har han som læge især været bekymret over sundhedsspørgsmål relateret til mobiltelefoni. Blandt andet var han talsmand for en fransk ngo og forhandler for “Grenelle des ondes” organiseret af den franske regering (2009-2013). Han har grundlagt og været formand for “Phonegate Alert” siden marts 2018 med det formål at informere, beskytte og forsvare de hundreder af millioner mobiltelefonbrugere med støtte fra internationale organisationer, forskere, sundhedspersonale, advokater og journalister. I november 2020 udgav han en bog med titlen “Phonegate”, der gennemgår hans mange års efterforskning.

Fransk Wikipedia sletter siden med “Phonegate” skandalen.

Siden “Phonegate”, der blev oprettet i oktober 2018 og omdøbt til “Marketing of ikke-kompatible mobiltelefoner”, er blevet fjernet. Fra januar 2021 kan du ikke længere finde henvisning til Phonegate industri- og sundhedsskandalen i den franske Wikipedia-encyklopædi.
Beslutningen viser, skriver Phonegate Alert i deres pressemeddelelse fra den 5. februar 2021, hvor stort et problem tilstedeværelsen af disse oplysninger udgør for teleindustrien og for de offentlige myndigheder. Siden offentliggørelsen af siden har nogle Wikipedia-bidragydere gjort alt for at minimere virkningen af denne globale skandale.
Det er desto mere bekymrende, fordi teleindustrien udgør et stort flertal af aktionærerne i de store medier i Frankrig og internationalt. Phonegate skandalen bliver da også stadig helt eller delvist censureret i disse medier.
Formanden for Phonegate Alert Dr. Marc Arazi udtaler:
Det er et alvorligt angreb på anerkendelsen af denne internationale sundheds- og industriskandale. Vi opfordrer til hjælp fra Wikipedia-fællesskabet til at genoprette disse oplysninger så hurtigt som muligt, samtidig med at reglerne for offentliggørelse af den frie encyklopædi overholdes. Det er vigtigt at opretholde pålidelige og uafhængige oplysninger.”
Pressemeddelelsen:
https://www.phonegatealert.org/communique-wikipedia-supprime-la-page-sur-le-scandale-du-phonegate

Skandalen om mobilstråling

Den såkaldte “Phonegate”-skandale udspringer fra en undersøgelse foretaget af den franske regering, som viste at 9 ud af 10 testede telefoner overskred grænseværdierne. Men ikke nok med det, den franske regering tilbageholdt oplysningerne.
Først efter en retskendelse har det franske strålingsagentur, National Frequency Agency (ANFR) oplyst, at de fleste mobiltelefoner overskrider regeringens grænseværdier for stråling, når de testes på den måde de bruges, dvs. i kontakt med kroppen.
Producenterne har ikke pligt til at teste telefonernes strålingsværdier, når de opbevares f.eks. i skjorte- eller bukselommer. Ifølge den franske regeringsundersøgelse blev hundredvis af mobiltelefoner testet i 2015, og 9 ud af 10 telefoner overskred producentens rapporterede teststrålingsniveauer, når de blev gentestet i positioner, hvor telefonen er i kontakt med kroppen. Regeringen nægtede at udlevere testresultaterne helt frem til der forelå en retskendelse. Efter måneders søgsmål fra den franske læge Dr. Marc Arazi, har ANFR d. 1. juni 2017 frigivet detaljerne vedr. mærke, model og testresultater. Arazi’s anmodning om oplysninger blev oprindeligt nægtet. Populære mærker som Apple, Motorola, Samsung og Nokia var blandt de testede mobiltelefon-modeller. Ved afprøvning i kontakt med kroppen, var visse af testresultaterne så meget som det tredobbelte af producentens tidligere rapporterede strålingsniveauer.
http://forskning.dk/skandale-om-mobilstraaling/

Phonegate:
Franske regeringsdata angiver, at mobiltelefoner udsætter forbrugerne for strålingsniveauer højere end fabrikantens krav. 9 ud af 10 testede telefoner overskrider lovgivningsgrænser.
https://ehtrust.org/cell-phone-radiation-scandal-french-government-data-indicates-cell-phones-exposeconsumers-radiation-levels-higher-manufacturers-claim/

Skader mobiltelefoner vores helbred?

Franskmændene bruger i gennemsnit 2/3 timer om dagen på deres telefoner, men hvad ved vi egentlig om deres indvirkning på vores helbred?
Marc Arazi, der grundlagde NGO’en Alert Phonegate, skrev en bog, hvor han fordømmer den manglende gennemsigtighed fra både producenter og myndigheder med hensyn til den eksponering fra mobiltelefoner, som folk rent faktisk bliver udsat for. Siden 2016 har han kæmpet for, at disse data skal offentliggøres.
Disse data blev hemmeligholdt, og det tog en kamp på mere end to år, og alligevel er det ikke forbi, vi begynde først nu at få udvalgte oplysninger om eksponeringsniveauerne. Da disse data blev tilgængelige, opdagede vi straks, at nogle telefoner overskred værdierne ekstremt ift. de opgivne SAR værdier i manualerne, kunne SAR værdien være 10-40 gange højere end det, der blev annonceret af producenten“.
Kilder:
https://www.allodocteurs.fr/bien-etre-psycho/environnement-et-sante/les-telephones-portables-nuisent-ils-a-notre-sante_30645.html

Kontrol af mobiltelefoner

I Frankrig markedsføres mere end 500 mobiltelefonmodeller hvert år i følge www.01net.com. I samme periode kontrolleres kun omkring 60 i gennemsnit af det franske nationale frekvensagentur (ANFR). 85% af smartphones undgår derfor enhver kontrol over det reelle niveau for eksponering af brugere for radiofrekvenser. Mere foruroligende er at de øvrige lande i Den Europæiske Union herunder Schweiz og England undslipper 100% af mobiltelefonerne al kontrol. Selvom EU kommissionen er informeret, beskytter Kommissionen ikke de hundreder af millioner brugere.

Phonegate advarede i juli 2016 Agence Nationale des Fréquences ANFR (det franske nationale frekvens agentur) men først i marts 2018 forpligtede ANFR sig til at offentliggøre alle sine testrapporter, før da havde ingen mobiltelefon nogensinde været underlagt nogen administrativ sanktion.

Siden 2018 og frem til maj 2020 har 23 forskellige smartphone-modeller, der er blevet kontrolleret af ANFR, haft SAR-niveauer for hoved og krop over grænsen på 2 W/kg. Fire modeller er trukket tilbage fra det franske marked. De andre har fået opdateret deres SAR-niveau.

SAR-niveauer meget højere ved reel brug

Tests udført af både ANFR og journalisten Sam Roe for Chicago Tribune har vist, at aktuelle SAR-niveau skal ganges med en faktor fra 3 til 4, målt enten ved direkte hudkontakt eller ved 2 mm’s afstand. En nylig tilbagekaldt Razer Phone 2 nåede over 10 W/kg ved direkte kontakt med huden.
Siden den første rapport i juli 2016 har det franske agentur for fødevarer, miljø og arbejdsmiljø (ANSES) opfordret regeringen til at ændre reglerne om SAR-målinger for at beskytte brugernes og især børns helbred. Det bekræftede ANSES i en rapport, der blev offentliggjort i oktober 2019.

I slutningen af ​​oktober 2019 annoncerede den franske regering en række foranstaltninger, herunder at industrien:
«… forpligter sig til frivilligt at opdatere softwaren til deres modeller, der markedsføres inden anvendelsen af ​​de nylige standarder, som er mere restriktive med hensyn til emissioner.»

Og blandt de øvrige foranstaltninger, blev det foreslået:
”Frankrig vil bede Europa-Kommissionen om at styrke kravene, der gælder for nye mobiltelefoner, der markedsføres. Som anbefalet af ANSES vil regeringen anmode om, at certificeringstestene udføres i kontakt med enheden, og ikke ved 5 mm, som i øjeblikket er tilfældet, så de er mere repræsentative for brugernes reelle eksponering.”

Millioner af skadelige mobiltelefoner findes stadig på markedet og hundredvis af modeller, der udgør sundhedsrisici for brugerne, er fortsat tilladt på det franske og det europæiske marked. De første mobiltelefoner, der bruger 5G teknologi, markedsføres herudover i øjeblikket.

Mere alarmerende internationalt er at Federal Communications Commission (FCC) fortsætter med at give producenterne tilladelse til at måle SAR’er på mobiltelefoner op til 15 mm fra huden. Det amerikanske kontrolagentur har uden nogen begrundelse besluttet at se bort fra de videnskabelige udtalelser fra ANSES og Californiens ministerium for folkesundhed. Europa-Kommissionen er gjort tavs teleindustriens lobbyister. På europæisk niveau er der ingen kontrol, ingen tilbagetrækning af telefoner eller opdateringer, udover de 23 modeller, der kun gælder det franske marked.
Liste over mobiltelefoner i Frankrig der er trukket tilbage eller opsateret:
https://www.phonegatealert.org/en/list-of-mobile-phones-with-non-compliant-sars-removed-or-updated-in-france
https://www.phonegatealert.org/en/press-release-withdrawal-of-the-razer-phone-2-not-seeing-the-forest-for-the-trees

De franske myndigheder tager nu vigtige skridt i retning af mere kontrol med strålingsniveau fra mobiltelefoner samt restriktive anbefalinger til den EU-Kommissionen.

Miljøministeriet, Finansministeriet og Sundhedsministeriet i Frankrig anbefaler nu ud fra et forsigtighesprincip efter at ANSES (The National Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety) publicerede deres vurdering af sundhedseffekter ved mobiltelefoner anvendt tæt på kroppen følgende. Juli 2019.
https://www.phonegatealert.org/en/recommendations-anses-call-upon-public-authorities-industrial-to-face-their-health-responsibilities

1. Frankrig anbefaler at EU-Kommissionen kræver at mobiltelefoners SAR værdi testes i en afstand 0 mm og ikke som nu i afstand 5 mm.
2. Øget og synlig forbrugerinformation om strålingsniveauet fra de enkelte mobiltelefonmodeller.
3. Øget kontrol med mobiltelefonprodukter på markedet
4. Den franske regering satser på frivillig velvilje fra producenternes side om at sænke SAR værdierne på mobiltelefonerne.
Derudover anbefaler den franske regering 6 gode råd til at brugeren reducerer egen strålingspåvirkning: 1. Brug headset / højtaler; 2. Brug tekstbeskeder i stedet for talebeskeder; 3. Brug mobiltelefonen når der er god dækning; 4. Undgå at placere mobiltelefonen ved øret under transport; 5. Vælg mobiltelefon med lav SAR værdi; 6. Undgå lange samtaler
https://www.phonegatealert.org/en/french-ministerial-announcements-an-important-step-in-our-actions-to-protect-the-health-of-mobile-phone-users

De canadiske myndigheder

Smartphone skandale i Canada: Mobiltelefoner overskrider industriens grænseværdierne for tilladt stråling

Efter to år lykkedes det for Sharon Noble, en lokal repræsentant fra Phonegate Alert, at få udleveret listen (1) over de testede telefoner fra Canadiske ISED. (2) De 90 testede Smartphones repræsenterer et årligt gennemsnit på omkring 20 tests – til sammenligning tester Frankrig ca. 70 telefoner om året (dvs. knap 15% af de mobiltelefonerne, der sættes på det franske marked!).

Ca. 10% af mobiltelefonerne overskred grænseværdierne
Af de 90 SmartPhones, der er blevet testet i Canada, udsendte otte af dem, eller næsten ti procent, strålingsniveauer, der overskred de grænseværdier, som er fastsat af Federal Communications Commission (FCC). (3) SAR-værdien for hovedet må ikke overstige 1,6 W/kg pr. 1 gr. væv, den samme SAR værdi gælder for kroppen; for lemmerne gælder 4W/kg pr. 10 gr væv.

En stor del af de testede canadiske mobiltelefoner kom fra producenter, de øvrige fra butikkernes hylder. Selvom mange af de kendte mærker blev testet, var der kun alligevel to smartphones fra Apple med, hvilket i betragtning af mærkets førende position på det nordamerikanske marked forekommer at være utilstrækkeligt.

To telefoner stak helt af
Grænserne er kendte, men alligevel var resultaterne for to smartphones fremstillet af Google LLC særligt foruroligende. De viste ved test i 2019/2020 en SAR-værdi for hovedet på hhv. 5,27 W/kg (Google Pixel 3a (2019) 64 GB) og 4,02 W/kg (Google Pixel 3a XL (G020C)). Også værdierne for kroppen overskred de gældende grænseværdier.

Ifølge ISED er der blevet anmodet om en softwareopdatering fra Google LLC, men der forelægger ingen oplysninger om de nye SAR-niveauer.

Health Canada tager fejl med hensyn til sikkerhedsfaktoren
ISED angiver, at de har spurgt Health Canada om SAR-overskridelser. Sidstnævnte mener, at de fundne SAR-niveauer ikke vil påvirke brugernes sundhed. Sundhedsstyrelsen fortsætter blot med at antage, at der er en sikkerhedsfaktor på 50 for de lokale SAR værdier, hvilket vi ved er fuldstændig usandt og en løgn fra myndighedernes side. (4)

Sharon Noble udtaler:
”Efter afsløringerne af Phonegate om overskridelse af SAR i Frankrig i 2017, efterfulgt af de uafhængige tests udført i 2019 af reporteren Sam Roe for Chicago Tribune på de bedst sælgende mobiltelefoner i USA, er der på listen nu kommet dialogen med ISED på listen over usikre smartphones testet i Canada. Det er et skridt fremad for mere gennemsigtighed. Men nu skal vi sætte en stopper for den 30 år gamle falske forsikring fra regeringer og teleselskaber om, at eksponeringsniveauer under ICNIRP’s sikkerhedsfaktor på op til 100 W/kg er sikre.

Dr. Marc Arazi, der står bag “Phonegate” skandalen tilføjer:
Den kultur af hemmeligholdelse, der omgiver mobiltelefoners SAR-kontrol, fortæller meget om hvordan de økonomiske, politiske og industrielle interesser, klart prioriteres over folkesundheden. Det mest alvorlige aspekt af denne sag er, at de canadiske brugere af disse ikke-kompatible og usikre mobiltelefoner aldrig er blevet informeret. Det er på høje tid, at de bliver det!”
Det skriver Phonegate Alert den 29. marts. 2022. (5)

Kilder:
1) https://phonegatealert.org/wp-content/uploads/2022/03/A-2020-00915-Responsive-Records.pdf
2) Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) arbejder på alle områder af økonomien for at forbedre investeringsbetingelserne, innovationsresultaterne, samt øge Canadas andel af den globale handel og opbygge et retfærdigt, effektivt og konkurrencedygtigt marked.
http://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/eng/home
3) https://phonegatealert.org/wp-content/uploads/2022/03/CAN-List-phones-28-Mar-Francais.pdf
4) https://phonegatealert.org/en/last-minute-phonegate-the-safety-factor-of-50-for-local-sars-never-existed
5) https://phonegatealert.org/en/unsafe-canadian-cell-phones
Se mere her, hvor du også finder lister over de værste og bedste mobiltelefoner i dansk kontekst: https://nejtil5g.dk/dokumenter/graensevaerdier-og-mobiltelefoner/

De danske myndigheder

Den danske Sundhedsstyrelse reklamerer ikke med sine anbefalinger, man skal vide at de eksisterer for at finde dem på SST´s hjemmeside:

Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du følger disse enkle forholdsregler: 

 • Brug headset eller håndfri funktion med øresnegl ved samtale, eller brug højtalerfunktionen.
 • Brug så vidt muligt SMS i stedet for samtale.
 • Begræns varigheden af samtaler.
 • Sov ikke med telefonen tæt ved hovedet.
 • Begræns samtaler under dårlige sende/modtageforhold (kan ses på displayet) og i transportmidler.
 • Dæk ikke telefonen til med sølvpapir eller lignende.
 • Sammenlign telefoners SAR-værdi. Lavere SAR-værdi medfører lavere eksponering.

https://www.sst.dk/da/Viden/Straaling/Straaling-i-hverdagen/Mobiltelefoni-og-traadloes-teknologi/Anbefalinger-om-mobilbrug

Listen over mobiltelefoner med ikke-kompatible SAR værdier

Pr. 12. september 2023 er der nu 43 mobiltelefoner som er identificeret som farlige for brugernes sundhed. Den seneste er Apples iPhone 12 (lanceret i 2020) som det franske ANFR har beordret trukket tilbage fra markedet, med en SAR-værdi for “lemmer” på 5,74 W/kg, hvilket er en klar overskridelse af grænseværdien på max. 4 W/kg fastsat af teleindustrien selv.
https://phonegatealert.org/en/list-of-mobile-phones-with-non-compliant-sars-removed-or-updated-in-france-2/

Listen over mobiltelefoner, der er trukket tilbage eller opdateret på grund af bedrageri og trusler mod brugere

Pr. 20. dec. 2022 er 38 mobiltelefoner, identificeret som farlige for brugernes sundhed, som enten er blevet trukket tilbage fra det franske marked eller hvor deres specifik absorptionsrate (SAR*) blive opdateret af software. Den seneste er Logicom Le Pulse. Samsung er ligeledes pålagt en bøde på 7500€.

Den europæiske samarbejdsaktion skrider godt frem!
Det fremgår af Phonegates seneste nyhedsbrev (20. december 2022) at omkring 15 lande har sagt ja til at deltage, og 12 telemyndigheder har allerede modtaget et brev, der beder dem om at tage skridt til at beskytte brugerne. Mere information her.

Smartphonen Le Pulse
I en pressemeddelelse dateret 15. december 2022 afslørede det franske nationale frekvensagentur (ANFR), at det havde registreret for høje SAR-værdier for krop og lemmer på Le Pulse-smartphonen under en inspektion udført i april 2021. Den havde oprindeligt en SAR værdi for kroppen på 2,47 W/kg og en SAR værdi for lemmer på 4,36 W/kg. Den fastsatte grænseværdi er sat til hhv. 2 W/kg og 4 W/kg.

Efter den første softwareopdatering steg værdien endda til 4,8 W/kg . Det tog ikke mindre end tre opdateringer og tyve måneders venten på, at telefonen endelig overholdt SAR værdierne. SAR værdien blev reduceret til hhv. 0,393 W/kg og SAR-medlemmet til 0,799 W/kg. Det franske firma Logicom er blevet straffet med en bøde på 7500 euro.

Samsung har også fået en bøde på 7.500 euro
I sin pressemeddelelse offentliggjort den 18. november afslørede det franske nationale frekvensagentur (ANFR), at det havede konstateret for høje SAR-værdier på to andre mobiltelefoner. Den første af dem, Galaxy Z Flip fra Samsung, blev i første omgang målt til en SAR værdi på 2,05 W/kg, det maximale niveau er fastsat til 2 W/kg. Den steg endda til 3.024 W/kg efter den første softwareopdatering. Ved den anden opdatering kom SAR værdien ned på 1,04 W/kg. Samsung blev straffet med en bøde på 7.500 euro.

Smartphonen Wiko Y82
I samme pressemeddelelse nævner ANFR Wiko Y82, hvor SAR værdien for lemmer blev målt til 4,01 W/kg, hvor højeste værdi er sat til 4 W/kg. Efter softwareopdatering kom værdien ned på 2,3 W/kg. Det er den tredje mobiltelefon fra den kinesiske producent.

Testrapporter er endnu ikke blevet offentliggjort af ANFR.

Se hele gennemgangen her:
https://phonegatealert.org/en/list-of-mobile-phones-with-non-compliant-sars-removed-or-updated-in-france-2/

Listen over mobiltelefoner med ikke-kompatible SAR værdier som er blevet trukket tilbage eller opdateret i Frankrig

Pr. 20. dec. 2021 er 30 forskellige modeller af mobiltelefoner med ikke-kompatible SAR værdier enten blevet trukket tilbage fra det franske marked eller har fået deres specifikke absorptionsrate (SAR) opdateret af software. (*)

Aktuelt er der en betænkeligt risiko ved RealMe 7i fra Oppo
Den sidste opdatering er fra den 20. december 2021, hvor SAR (på fransk DAS) værdien for Oppo 7i fra den kinesiske producent OPPO, efter kontrol af National Agency of Frequency (ANFR) overskred det regulatoriske niveau som er sat til 4W/kg når telefonen holdes ind mod en legemsdel som hånden, opbevares i en bukselomme og lign. I laboratoriet blev der fundet en værdi på 4,91 W/kg. SAR værdien ved hoved/øre kontakt nåede op på 1,96 W/kg (maks. værdien i EU er 2W/kg). Her skal det bemærkes at der findes en væsentlig fejlmargin på omkring 25 %. Efter opdateringen reduceres SAR niveauet til hhv. 2,37 W/kg og til 0,948 W/kg. Det er dog brugernes ansvar at opdatere deres enheder.

Nokia, Sony og den franske forhandler Boulanger er sanktioneret Blandt de senest testede med en “ikke-kompatibel” SAR værdi for hoved/øre kontakt finder vi smartphonen Nokia 7 Plus (SAR 3,48 W/kg) og Sony XPERIA 5 (2,64 W/kg). Producenten HMD GLOBAL OY (Nokia) modtog en bøde på 7 500 euro. I marts og april 2021 blev to smartphones solgt af distributøren Boulanger (EssentielB HeYou 60 og 40) sanktioneret for overskridelse af de påkrævede SAR værdier for kropspåvirkning og ved kontakt med legemsdele på henholdsvis 2,86 W/kg og på 5,26 W/kg for HeYou 60.

Listen over vildledende og sundhedsfarlige smartphones kan downloades her:
https://www.phonegatealert.org/wp-content/uploads/2021/04/Table-E-smart-22.12.2021.pdf

I artiklen finder du en listen over mere end 250 andre modeller solgt før juni 2017, og som enten skal trækkes tilbage eller opdateres efter råd fra det franske sundhedsagentur (ANSES) og regeringen.

Liste over større mobiltelefonproducenter, der er berørt af overskridelser af SAR værdierne:
Alcatel
Allview
Apple
Archos
BlackBerry
Echo
Gigaset
Honor
HTC
Huawei
LG Motorola
Nokia
OnePlus
Oppo
Razer
Samsung
Sony mobile
Wiko
Xiaomi.

Note:
*) SAR står for Specific Absorption Rate (på fransk DAS: d’absorption spécifique) og måles i watt per kilogram (W/kg). SAR-værdien er udtryk for den effekt, som et område af kroppen på mellem 1 og 10 gram kropsvæv maksimalt modtager fra mobiltelefonen – i den mest ekstreme situation. I EU er SAR-grænseværdien 2.0 W/kg gennemsnitligt fordelt over 10 gram kropsvæv (fastsat af ICNIRP). I USA er den 1.6 W/kg gennemsnitligt fordelt over 1 gram kropsvæv gældende for hovedet (Fastsat af FCC -Federal Communications Committee). De gældende standarder, der anvendes i dag (2.0 W/kg) blev fastlagt i 1998 og har ikke ændret sig siden.
Bemærk SAR værdien forholder sig ikke til de langsigtede biologiske konsekvenser af den elektromagnetiske stråling, men kun til opvarmning.
Kilder:
https://www.phonegatealert.org/en/list-of-mobile-phones-with-non-compliant-sars-removed-or-updated-in-france
Mere om grænseværdier og mobiltelefoner se her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/graensevaerdier-og-mobiltelefoner/

Fransk test finder i 2015 at 9 ud af 10 mobiltelefoner, overskred de gældende grænseværdi. Der konstateres fortsat overtrædelse af grænseværdien. Mellem april 2018 og oktober 2019 er 18 mobiltelefoner blevet tilbagekaldt.

Mobiltelefoner spiller en central rolle i vores daglige liv. Det kan synes endog meget svært at skulle afskaffe mobilen selvom vi kender risikoen for vores helbred. De offentlige myndigheders ansvar bliver derfor central. Men det er indtil videre ikke herfra vi ser en seriøs informationskampagne eller forebyggelseskampagne. Det bliver allerhøjest til nogle små grynt gemt bort i et lille hjørne.

Til gengæld spiller mobiltelefonindustriens lobbyvirksomhed fuldt ud med argumenter til at påvirke den politiske beslutning. Som kendt fra andre sundhedsskandaler og når der kommer stigende videnskabelig bevismateriale, så køres “tvivlsstrategien” i stilling, ført godt og grundigt af ivrige og godt betalte soldater, uanset om de er “eksperter”, politikere eller “journalister”. Alle disse mennesker sidder bag kulisserne for at miskreditere og misinformerer med det eneste formål at få os til at tro at alt er i den skønneste orden. Men intet er i den skønneste orden.

Ved en fransk test i 2015 af National Frequency Agency (ANFR) blev det afsløret, at 9 ud af 10 mobiltelefoner, overskred de lovgivningsmæssige tærskler for beskyttelse af brugernes sundhed og sikkerhed. Der konstateres fortsat overtrædelse af industriens egne fastsatte grænseværdier.

Siden april 2018 og frem til maj 2020 er 23 forskellige modeller trukket tilbage fra det franske marked, forbudt eller opdateret.

Se også Grænseværdier og mobiltelefoner.

Helt utilstrækkelig kontrol på europæisk og internationalt plan af mobiltelefoner.
Telefonerne markedsføres af deres producenter eller distributører og deres information om SAR leveres udelukkende af virksomhederne.
I Frankrig, hvor der udføres ca. tres tests hvert år, kontrolleres blot en lille del af de mobiltelefoner, der markedsføres, effektivt. I gennemsnit udgør næsten 20% af dem en risiko for brugernes sundhed og sikkerhed. Situationen er meget værre i Europa, hvor det kun er Holland som udfører nogle kontroller, de holdes dog fortrolige. Ingen andre af de europæiske lande udfører kontrol. (11. oktober 2019)
https://www.phonegatealert.org/en/press-release-the-flaws-in-the-control-of-mobile-phones-by-european-and-international-authorities?

France Cell Phone Radiation Tests: Make, Model and SAR Radiation Measurements of 379 Phones
https://ehtrust.org/france-cell-phone-radiation-tests-make-model-sar-radiation-measurements-379-phones/

Konkrete sager

Phonegate USA:

De Amerikanske test for stråling fra mobiltelefoner er “tilpassede”, og ignorerer de langsigtede sundhedseffekter

Frankrigs nylige forbud mod salg af iPhone 12 på grund af strålingsproblemer har udløst nervøsitet i Europa om sundhedsrisikoen ved eksponering for stråling fra mobiltelefoner. De amerikanske tilsynsmyndigheder fokuserer snævert på, hvorvidt mobiltelefonen opvarmer væv, men sådanne tests viser ikke hele billedet.

“Måden de testes på er for at undersøge, om de varmer dig op eller ej, og ikke for de kroniske langsigtede virkninger, som er blevet påvist.”

Det fortalte Devra Davis til Epoch Times. (1) Devra Davis er kræftepidemiolog, med en doktorgrad i naturvidenskabelige studier og en mastergrad i folkesundhed i epidemiologi. “Især effekterne på sædceller og lavere testosteron, eksempelvis.”

De problematiske test
Det største problem med de amerikansk test er, at de ikke udføres med telefonen tæt mod kroppen – men udføres med afstandsstykker, som om telefonen var i et hylster eller lignende. Devra Davis sammenligner det med “Dieselgate” -skandalen, der involverede Volkswagen, hvor virksomheden tilpassede sine tests, så de viste lavere udstødningsemissioner end køretøjet faktisk producerede.

De franske test
Når de franske myndigheder tester mobiltelefonerne, som de faktisk bruges, i hånden eller tæt ved kroppen, overskrides EU’s grænseværdier for stråling. Frankrig har tilbagetrukket eller krævet softwareopdateringer på 43 mobilmodeller, der udsender for megen stråling siden 2017.

Teleindustriens kontrol over Federal Communications Commission (FCC)
Teleindustrien har næsten fuldstændig kontrol over Federal Communications Commission (FCC), ifølge en rapport offentliggjort af Harvard University’s Edmond J. Safra Center for Ethics. En leder af en telelobbygruppe pralede f.eks. af, at dens lobbyister møder FCC-embedsmænd 500 gange årligt, hedder det bl.a. i rapporten.

“Vi har ingen programmer til at teste telefoner, efter at de er blevet godkendt,” sagde Devra Davis. “Og godkendelsesprocessen er selvreguleret på grund af denne svingdør, der finder sted mellem FCC og telekommunikationsindustrien.”

Mobiltelefonerne kan ikke klare en narko-test
Devra Davis advarede allerede i 2010 om den fare, mobiltelefoner udgør, svarende til visse lægemidler, der forårsager kræft og andre sundhedsmæssige problemer. Det gjorde hun i bogen “Afbryd kontakten: Sandheden om mobiltelefonstråling, hvad industrien har gjort for at skjule det, og hvordan man beskytter din familie”.

Brug af mobiltelefoner er forbundet med risiko for kræft
Storforbrug af mobiltelefonen har en “mulig” sammenhæng med øget forekomst af hjernekræft, ifølge uafhængig forskning, og ifølge en gennemgang af 23 case-control-undersøgelser tilbage i 2009 offentliggjort i Journal of Clinical Oncology.

“Vores regering stoppede imidlertid med at finansiere forskning i sundhedseffekterne af radiofrekvent stråling i 1990’erne,” udtalte Joel Moskowitz, direktør for Center for Family and Community Health and Community Health ved School of Public Health ved UC Berkeley, en pressemeddelelse i juli 2021. Moskowitz skrev bl.a.:

“Vores vigtigste holdepunkt fra den nuværende gennemgang er, at ca. 1.000 timers mobiltelefonbrug, eller ca. 17 min. om dagen over en 10-årig periode, er forbundet med en statistisk signifikant på 60 procent stigning i hjernekræft”.

Gennemgangen fra 2009 blev opdateret i 2020 til at omfatte 46 undersøgelser med lignende resultater.

Kilde:
https://www.theepochtimes.com/health/us-cellphone-radiation-tests-are-rigged-ignoring-long-term-health-effects-expert-5495312

Apple sagsøges i højesteret

Det skriver Phonegate i en pressemeddelelse den 3. febr. 2023. (1)

Sagsøgerne, der hævder at Apple’s iPhones overskrider de regulatoriske begrænsninger for specifik absorptionsrate (SAR) i den virkelige verden, sendte sagen til USA’s højesteret den 23. januar 2023.
Videreførsel af tidligere retssag
Sagsanlægget er en følge af dommen den 26. august 2022, som fastslog, fastslog, at føderale regler, der fastsætter tilladte emissionsniveauer, havde forrang for statslovgivningen:

“Vi er af den opfattelse, at FCC’s regler for [radiofrekvens] stråling af mobiltelefoner, udstedt i henhold til 1934-loven, foregriber sagsøgernes statsretlige krav, som de fremlægges for os under appel.”

Apple vælger ikke at svare Ifølge magasinet Law Street har den californiske gigant truffet det strategiske valg ikke at svare på brevet indgivet af sagsøgernes advokater:

“Apple har besluttet ikke at indgive en responsiv brief i sagen om radiofrekvens (RF) stråling indgivet af iPhone-brugere, der hævder, at Apple har overtrådt statens tort- og forbrugersvindellovgivning ved at misrepræsentation og undlade at afsløre mængden af ​​RF-stråling, der udsendes af deres smartphones.”

Phonegates juridiske kamp i USA Den nye juridiske kamp følger mange andre, som er blevet gennemført i de senere år på amerikansk territorium. I august 2019, efter Marc Arazis’ afsløringer af Phonegate-skandalen i Frankrig, afslørede en Chicago Tribune-undersøgelse emissionsovervågningsresultater fra adskillige mobiltelefoner, der oversteg langt over de lovgivningsmæssige niveauer.. Testresultater udført på et Federal Communications Commission (FCC) akkrediteret laboratorium under lignende forhold.

Efter offentliggørelsen blev der anlagt et første gruppesøgsmål mod Apple ved U.S. District Court for the Northern District of California i San Jose. Den 10. september 2019 blev der anlagt et nyt gruppesøgsmål, igen mod Apple.

Kilde:
1) https://phonegatealert.org/en/phonegate-usa-apple-sued-in-supreme-court/
Se også her:
https://www.activistpost.com/2023/01/lawsuit-update-apple-waives-right-to-respond-that-it-breached-state-tort-and-consumer-fraud-laws-in-re-iphone-radiation-emissions.html

Phonegate Canada: Domstol godkender gruppesøgsmål mod Apple og Samsung 👍

I en dom afsagt den 22. september 2022 har de syv sagsøgere, Tracey Ariel, Claire O’Brien, Erika Patton, Zoe Patton, Alex Tasciyan, Mathew Nucciarone og Vito Decicco, fået en sejr af dommer Christian Immer.

De vil derfor få lov til at indlede et gruppesøgsmål mod producenterne af Apple- og Samsung-smartphones i forbindelse med Phonegate-skandalen. Den canadiske afgørelse giver også tilladelse til et erstatningskrav.

Aktionen blev indledt i september 2019 af advokat Charles O Brien efter afsløringerne i august 2019 af den amerikanske journalist (og Pulitzer-prisvinder i 2008) Sam Roe i Chicago Tribune.

Dommer Immer identificerede flere primære faktiske og retlige spørgsmål, der skal behandles kollektivt:

 1. Får de tiltaltes telefoner SAR-niveauet til at overstige 1,6 W/kg på 1 gram væv, og hvis ja, i hvilken separationsafstand?
 2. Udgør dette en risiko eller fare for brugeren?
 3. Kan RF-eksponering, uanset separationsafstand, forårsage sundhedsskadelige virkninger og derved udgøre en risiko eller fare?
 4. Skulle Apple og Samsung have givet instruktioner for at beskytte brugerne mod sådanne risici eller farer og derved udløse deres ansvar i henhold til s. 53 CPA?
 5. Er dette en vigtig kendsgerning, som Apple og Samsung undlod at nævne for brugerne i strid med s. 228 CPA?
 6. Skal Apple eller Samsung betale straffende erstatning?

Dr. Marc Arazi, der afslørede skandalen i 2016 og er forfatter til bogen «Phonegate», der for nylig blev oversat til engelsk, udtaler:

“Vi er tilfredse med denne gunstige afgørelse, som åbner vigtige perspektiver for anerkendelsen af Phonegate-skandalen i Canada såvel som i resten af verden. I øjeblikket er Apple og Samsung bekymrede, men vi håber, at alle producenter og mobiltelefonoperatører i det lange løb vil blive holdt ansvarlige for deres handlinger, der bevidst bringer milliarder af brugeres sundhed i fare.”

Læs hele pressemeddelelsen her: https://phonegatealert.org/en/class-action-apple-samsung/

Den franske telestyrelse, ANFR, tvinger den amerikanske hardwareproducent Razer til at trække smartphonemodellen Razer Phone 2 ud af markedet.

En strålingstest har vist, at Razer Phone 2 kan stråle op til dobbelt så kraftigt som den tilladte grænseværdi (SAR-værdi) på 2 Watt per kilogram.
Razor Phone 2 blev lanceret på markedet 22. oktober 2018. Den er især kendt som en foretrukken smartphonemodel for e-sportsudøvere.
Den franske telestyrelse opfordrer ejerne af en Razer Phone 2-model til at returnere mobiltelefonen til producenten. Razer har oprettet en refusionsformular på sin hjemmeside (henvendt til franske forbrugere).
Hundredvis af mobiltelefon modeller, der trods sundhedsrisici for brugerne, er fortsat tilladt på det franske og det europæiske marked.
https://www.phonegatealert.org/en/press-release-withdrawal-of-the-razer-phone-2-not-seeing-the-forest-for-the-trees
https://tabttraad.home.blog/2020/05/20/overskrider-straalingsgraensen-frankrig-fjerner-telefonmodel-fra-markedet/

ANFR tilbagekalder ECHO Horizon Lite-telefonen

I en pressemeddelelse offentliggjort den 4. oktober 2019 annoncerede det franske nationale frekvensagentur (ANFR) tilbagetrækning fra markedet samt tilbagekaldelse af ECHO Horizon Lite-telefonen efter at en kontrol af den specifikke absorptionsrate (SAR) afslørede, at den autoriserede grænseværdi var overskredet.
ANFR sanktionerede også det franske distributionsselskab MODELABS MOBILES, der markedsfører denne model, med en administrativ bøde på € 7.500. SAR værdien af Echo Horizon Lite blev målt til 2,38W/kg i maj 2018 og på et højere niveau på 2,84 W/kg, efter at ANFR anmodede om opdatering af telefonen. Så vidt vides, er det første gang, at et firma er sanktioneret økonomisk af denne grund.
Det er den attende smartphone-model, der er fastholdt i Frankrig af ANFR for at overskride SAR værdierne.
https://www.phonegatealert.org/en/press-release-the-flaws-in-the-control-of-mobile-phones-by-european-and-international-authorities

Apple advarer: iPhones kan forstyrre medicinsk udstyr, herunder pacemakere.
Apple reagerede ikke umiddelbart på advarslerne, men har den 23. januar 2021 på deres support side nu offentliggjort, at man udvider de tidligere udstedte sikkerheds oplysninger:
iPhone indeholder magneter samt komponenter og radioer, der udsender elektromagnetiske felter
. Alt MagSafe-tilbehør (der sælges separat) indeholder også magneter – og MagSafe Charger og MagSafe Duo Charger indeholder radioer. Disse magneter og elektromagnetiske felter kan forstyrre medicinsk udstyr.
Medicinsk udstyr såsom implanterede pacemakere og defibrillatorer kan indeholde sensorer, der reagerer på magneter og radioer, når de er i tæt kontakt. For at undgå potentielle interaktioner med disse enheder skal du holde dit iPhone- og MagSafe-tilbehør i sikker afstand fra din enhed (mere end 6 tommer / 15 cm fra hinanden eller mere end 12 tommer / 30 cm fra hinanden, hvis det oplades trådløst). Men kontakt din læge og din enhedsproducent for at få specifikke retningslinjer.” (1)
Sundhedseksperter har længe advaret om ikke at bruge eller holde mobiltelefoner for tæt på implanteret medicinsk udstyr – for eksempel har man advaret om ikke at have mobiltelefonen i skjorte lommer. (2)
Det fremgår bl.a. af en artikel i CNN Business. (3)
Kilder:
1) https://support.apple.com/en-us/HT211900
2) https://www.heartrhythmjournal.com/article/S1547-5271(20)31227-3/fulltext
3) https://edition.cnn.com/2021/01/25/tech/iphone-12-medical-device-interference/index.html

Retssag mod Apple og Samsung

Ifølge Forbes 29. august 2019 er der anlagt en retssag mod Apple og Samsung i Northern District of California efter afsløringer om, at den stråling, der udsendes af smartphones fra begge producenter, overstiger sikkerhedsstandarder – ifølge en test bestilt af Chicago Tribune.
Testene fandt, at “radiofrekvensstrålingseksponering fra iPhone 7 – en af de mest populære smartphones der nogensinde er solgt – blev målt over den lovlige sikkerhedsgrænse og mere end dobbelt så meget, som Apple rapporterede til føderale regulatorer fra sin egen test. “
Også de tre Samsung-telefoner, der blev testet af Tribune overskred grænseværdierne.
Søgsmålet: https://www.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.cand.348059/gov.uscourts.cand.348059.3.0_1.pdf
https://www.forbes.com/sites/zakdoffman/2019/08/24/class-action-lawsuit-hits-samsung-and-apple-over-new-rf-emission-scandal/#4b8d79ef262b

Apple fik medhold – der er ingen ankemulighed
En distriktsdomstol i Californien gav 5. nov. 2020 Apple medhold i, at deres iPhone-modeller ikke overskrider den amerikanske grænseværdi for lovlig udstråling fra telefonernes antenner.
Det fremgår af et offentliggjort retsdokument, som det fremgår af det amerikanske juridiske tidsskrift, Court House News.
Distriktsdommeren lagde vægt på FCC’s testmålinger, da han i sin afgørelse nægtede at lade gruppesøgsmålet gå videre til en føderal domstol. Dermed vinder Apple Inc. foreløbig et gruppesøgsmål, der var rettet imod iPhone-producenten.
USA’s føderale telestyrelse, FCC, havde selv testet de mobiltelefoner, som avisen Chicago Tribune havde testmålt i et godkendt laboratorium. FCC’s testmålinger mødte kritik, fordi det var eksemplarer, der var sendt direkte fra producenterne, som blev udsat for målinger. Chicago Tribune – og senere også advokatfirmaet bag søgsmålet – havde derimod testmål eksemplarer, som var købt i butikker.
Oprindelig havde advokatfirmaet stævnet både Apple og Samsung, men sagen mod Samsung måtte tidligere i år opgives, fordi Samsung med små bogstaver i brugermanualen har sikret sig juridisk mod at blive gruppesagsøgt.
https://tabttraad.home.blog/2020/11/07/apple-vinder-amerikansk-retssag-om-overskridende-iphone-straling/

Phonegate scandal: where are we three years after the alert was launched?
https://www.phonegatealert.org/en/phonegate-scandal-where-are-we-three-years-after-the-alert-was-launched

Apple’s iPhone: widespread deception over the real SAR levels. 9. sept. 2019
https://www.phonegatealert.org/en/apples-iphone-widespread-deception-over-the-real-sar-levels

Italien

Domstol beordrer regeringen til at lancere en kampagne for at informere offentligheden om sundhedsrisici ved trådløse telefoner

I en sejr for forsvaret af forsigtighedsprincippet har en italiensk domstol beordret regeringen at lancere en kampagne for at informere offentligheden om sundhedsrisici fra mobiltelefoner og trådløse telefoner.
Kampagnen skal begynde den 16. juli 2019.
https://microwavenews.com/short-takes-archive/italian-decision-precaution

Læs mere her:

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.