Smart Meters

Se mere her om elektromagnetisk hypersensitivitet (EHS) og de sundhedsmæssige konsekvenser ved elektromagnetisk stråling:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/hypersensitivitet-2/
https://nejtil5g.dk/dokumenter/sundhedsmaessige-risici-ved-elektromagnetisk-straaling/
Om overvågning, se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/overvaagning-og-5g/
Om Smart City og Internet of Things (IoT) se her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/smart-city/
Mere om Smart Meters – videoer:
https://nejtil5g.dk/smart-meters-2/

Indhold:

Smart Meters: Hvordan fungerer de?
Ressourcespild
AMS-målere er designet til at give sundhedsmæssige problemer og øget sundhedsrisiko
Retssager og kampen mod Smart Meters i ind- og udland
Hvad kan du selv gøre?
Lovgrundlag – Bekendtgørelser og Direktiver
Smart Meters indsamler ikke bare oplysninger om dit energiforbrug
Litteratur
Mere Info

Smart Meters: Hvordan fungerer de?

SMARTMETRE / AMS-MÅLERE
Hvordan fungerer de? Er de skadelige? Hvorfor er de skadelige?
Findes der uskadelig teknologisk genereret stråling?

 1. Introduktion af målerne
 2. Smartmeter stråling. Hvor ofte transmitterer smart målere?
  a. Er der kun 6 transmissioner pr. Dag?
  b. Foregår transmissioner i gennemsnit 45 sekunder pr. dag?
  c. FCC-grænserne (Federal Communications Commission) ligger godt
  over selv de højeste transmissioner, så hvorfor har dette
  overhovedet betydning?
  d. Hvordan smartmetre transmitterer og hvorfor dette betyder noget.
 3. Smartmeter og beskidt elektricitet (elektromagnetisk interferens)
  a. Hvad er beskidt elektricitet?
  b. Beskidt elektricitet og sundhed.
 4. Miljø
 5. Grænseværdier
 6. Ordforklaringer
 7. Links

Læs hele artiklen her:
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2020/10/FJERNAFLAeSTE-MAaLERE-HVEM-HVAD-HVOR.pdf

Ni grunde til, at dagens Smart Meter Systems er en fejl

Artikel af Richard H. Conrad, Ph.D. Biochemist. Maj 9, 2014. Her i en opsummerende udgave.

Der er en enorm mængde propaganda, der formidles af producenter af de intelligente målere og andre, der tegner et billede langt fra sandheden. 
Intelligente målere skaber flere problemer, end de løser. Her er virkeligheden:

 1. Omkostninger bliver ikke mindre.
  Der er ingen omkostningsberettigelse, der kan understøtte gennemførelsen af Smart Meters eller intelligente målere.
 2. Overskridelse af privatlivet fred.
  Man kan ikke stole på et forsyningsselskab påstand om, at de ikke vil frigive eller sælge oplysninger til andre parter. Intelligente målere er en åben portal ind i ethvert hjem – en uacceptabel indtrængen i kundernes privatliv.
 3. Risiko for hacking og cyber-terrorisme.
  Forsyningsselskaber vil sandsynligvis aldrig være i stand til effektivt at forsvare sig mod disse trusler – det vil være en uendelig risiko.
 4. Negative biologiske virkninger af mikrobølgestråling.
  Tusindvis af fagfællebedømte forskningspublikationer viser negative biologiske virkninger af pulserende mikrobølgefrekvensstråling ved eksponeringsniveauer, der ligger et godt stykke under FCC-grænseværdierne.
 5. Risiko for udvikling af cancer.
  Folk bliver tvunget til at leve med en enhed på deres hjem, der udsender elektromagnetisk stråling 24/7, der af WHO er erklæret som mulig kræftfremkaldende.
 6. Sundhedsmyndighederne og industrien har faktisk aldrig sagt, at en overholdelse af deres standarder er en garanti for fuldstændig sikkerhed.
  FCC (de amerikanske myndigheder) indrømmer, at ikke-termiske virkninger findes og at der er blevet rapporteret påvirkning af menneskers EEG og søvnmønstre, men fortsætter samtidig med at sige, at biologiske virkninger ikke nødvendigvis betyder skadelige sundhedsmæssige virkninger hos mennesker samt at mere forskning er nødvendig; Dette svarer til at sige, at bruger du et lavt niveau af mikrobølgeudledende enheder er det på egen risiko.
 7. Mentalt og fysisk invaliderende.
  Mange mennesker over hele verden bliver ifølge uafhængigt rapporter elektrisk overfølsomme for første gang i deres liv efter at en smart meter er blevet installeret. Det er vigtigt at bemærke, at i mange af disse tilfælde, af helt nye og alvorlige symptomer begyndte at dukke op dage eller uger, før de pågældende erfarede, at en smart meter var installeret i nærheden.
 8. Fravalg er ikke en tilfredsstillende løsning.
  Fravalg er ikke en tilfredsstillende løsning på grund af kumulative mikrobølgeemissioner fra naboens smarte målere og nærliggende banker af smarte målere. Desuden har forsyningsselskaber opkrævet månedlige ekstra gebyrer for at fravælge smart meters. Ethvert krav om ekstra betaling for at undgå at få krænket privatlivets fred, sikkerhed eller sundhed i ens eget hjem er, uden overdrivelse, afpresning, især i lyset af det faktum, at mikrobølgestråling, herunder den, der udsendes for de intelligente målere, er klassificeret af WHO som et muligt kræftfremkaldende stof hos mennesker.
 9. Propaganda om sikkerhed og fordele.
  Telelobbyister manipulerer den offentlige mening ved at fremsætte falske proklamationer gennem pressen. Deres cheflobbyist i USA, “fixer” og spin-generator var Tom Wheeler, som nu er formand for FCC – et klassisk eksempel på, at ræven vogter hønsene – derfor forbliver offentligheden uden beskyttelse mod ikke-termiske effekter. Forretning som sædvanlig i Washington, men forårsager i dette tilfælde unødvendig død, handicap og lidelse, mangel på optimal produktivitet og øgede sundhedsomkostninger.

KONKLUSION
Tag ikke vejen til forsætlig uvidenhed. Tag en lektion fra historien: de “harmløse” røntgenmaskiner i hver skobutik, DDT, der “kun påvirker insekter”, malathion “drikkelig”, asbest “ingen effekt på mennesker”, thalidomid “ingen signifikante bivirkninger”, tobak “forårsager ikke kræft”, østrogene blødgørere “dele pr. milliard kan ikke skade nogen” – listen fortsætter og fortsætter. Husk disse enorme bommerter og træf beslutninger i overensstemmelse hermed.

Hvem skal man tro på, dem med hævdvundne økonomiske og politiske interesser, eller dem, hvis prioriteter er forebyggelse af menneskelig lidelse, maksimering af omkostningsfordele for forbrugerne og forbrugersikkerhed og privatliv?

Læs hele artiklen via linket her, hvor der er masser af referencer og noter:
https://www.conradbiologic.com/articles/nine-reasons-why-todays-smart-meter-systems-are-a-mistake.html

Smartmeter-problematikken i dansk kontekst.
http://forskning.dk/soevnproblemer-straaling-smartmeter-problematikken-dansk-kontekst/

Ressourcespild

Fem millioner Smart Meters – elektroniske elmålere – er nu i fuld gang med et blive installeret i Sverige. Men folk bliver syge af den elektromagnetiske stråling – ikke særlig smart

De “intelligente” elmålere er udstyret med en teknologi baseret på trådløs transmission af data, der transmitterer ved lignende frekvenser som mobilnetværket, f.eks. 4G.

Fem millioner Smart Meters elmålere yder et væsentligt bidrag til den allerede alt for høje akkumulerede elektromagnetiske stråling (elektrosmog), som også den svenske befolkning hver eneste dag udsættes for fra bla.: mobilmaster, mobiltelefoner Wi-Fi-routere, trådløse printere, computere, radar, el ledninger osv..

Kæmpe ressourcespild
I 2018 besluttede den svenske regering at stille nye krav til elmålere, og derfor skal fem millioner velfungerende elmålere nu udskiftes for at opfylde de nye krav. Et enormt spild af ressourcer. Fem millioner elmålere udgør tilsammen et ordentligt affaldsbjerg. Omkostningerne ved de nye målere pålægges naturligvis forbrugerne.
I henhold til de nye krav skal elkunden kunne modtage forbrugsdata hver time, og elmålerne skal også kunne give oplysninger om dette hvert 15. minut, hvis det er nødvendigt. De nye elmålere skal være installeret senest den 30. december 2024.Der er dog ikke noget nyt krav om, at elselskabet skal overføre måledata om kundens elforbrug oftere end en gang om måneden. Data indberettes til elnetselskabet en gang om måneden som hidtil.
Mona Nilsson skriver i artiklen (1) om sundhedskonsekvenserne ved de såkaldt smarte elmålere, herunder konkrete svenske eksempler på folk de er blevet syge.

Den svenske miljølov
Den svenske regerings beslutning om funktionelle krav til elmålere kræver ikke at elmålerne skal overføre data ved hjælp af kendte skadelige mikrobølgestråling, der blev klassificeret som “muligvis kræftfremkaldende” af IARC tilbage i 2011:
»Enhver person, der udøver eller har til hensigt at udføre en aktivitet eller træffe foranstaltninger, skal gennemføre beskyttelsesforanstaltningerne, overholde restriktionerne og træffe de andre forholdsregler, der er nødvendige for at forebygge, hindre eller forhindre aktiviteten eller foranstaltningen i at forårsage skade eller ulejlighed for menneskers sundhed eller miljøet. Til samme formål skal den bedst mulige teknik anvendes til erhvervsmæssig virksomhed.
Disse forholdsregler skal træffes, så snart der er grund til at antage, at en aktivitet eller foranstaltning kan forårsage skade eller gener for menneskers sundhed eller miljøet.”

Kilder:
1) https://newsvoice.se/2021/09/smarta-elmatare-skadlig-mikrovagsstralning/

Smart Meters: Spionerne i dit hjem, der kan manipulere med din forsyningssikkerhed bl.a. om du modtager strøm under kriser eller ej.

For nylig er Smart Meter el- og vandmålere i USA blevet fanget i helt at afbryde for elektriciteten i udvalgte boligområder, men også i at hæve termostat temperaturerne. Det skriver Interesting Engineering. (1)

Målrettede strømafbrydelser
I februar 2021 oplevede Texas en usædvanlig snestorm, der officielt dræbte 151 mennesker, og som førte til kontrollerede strømafbrydelser i hele staten. Men hvor nogle områder bevarede deres elektricitet, blev andre områder kastet ud i mørke og kulde i op til en uge.
Da en Dallas-baseret ‘white-hat’ hardware-hacker samt sikkerhedsforsker (kendt under navnet Hash), bemærkede, at Austin Energy, et offentligt ejet forsyningsselskab, med henvisning til “beskyttelse af kritisk infrastruktur” nægtede at afsløre, hvilke områder der var blevet lukket ned, og hvilke der ikke var, var han nødt til at gå i aktion.
Det lykkedes Hash at få adgang til dataene på mere end 7.000 smart målere, der drives af Oncor, det største energiselskab i Texas. I en video, der blev uploadet på YouTube, fremlagde Hash sine data, der omfattede antallet af dage siden sidste strømafbrydelse, og GPS-koordinaterne og det unikke id for hver smart meter på Google Maps. (2)
Dataene viste sig at være ret så oplysende, hvilket en undersøgelse bekræftede. Det viste sig, at minoritetsbefolkningen var mere end fire gange så udsatte for strømafbrydelser end overvejende hvide områder. (3)

Også kritisk infrastruktur blev lukket ned
Placering af kritiske faciliteter — herunder hospitaler, politi- og brandstationer, vand- og spildevandsrensningsanlæg — kan påvirke forsyningsselskabernes handlinger under en strømafbrydelse. Texas love dikterer, at områder med disse kritiske faciliteter bør prioriteres mod strømafbrydelser. Nok så bekymrende viste undersøgelsen, at end ikke den kritiske infrastrukturer blev prioriteret i disse områder med store andele af lavindkomst- og minoritetsbefolkninger.
Forsyningsselskab overtog termostatstyringen
I juni måned d.å. opdagede nogle beboere i Texas at deres hjem uventet blev varmere. De havde valgt et program, der gjorde det muligt for deres el-leverandør at øge temperaturen på deres termostat eksternt. Det fremgår bl.a. af et indslag på TV stationen KHOU (linket dertil er ikke gyldigt).

Smart Meters – Et ny mål for ondsindede hackere
Muligheden for at fjernbetjene Smarte Meters bekymrer Hash. Efter et nyligt ransomware-angreb på gasrørledninger og vandbehandlingsfaciliteter fortalte Hash Daily Dot, (4) at han frygter, at Smart Meter målere kan blive det næste mål for hackere, samt at han i øjeblikket analyserer fjernslukningsmekanismerne på Smart Meters.
“Jeg tror, at folk forventer, at virksomhederne gør det rigtige, men glemmer, at det rigtige for dem er aktionær værdien,” udtalte Hash. “Hvis vi ønsker et sikkert system, der er modstandsdygtigt over for angreb, skal det angribes åbent, ellers vil der ikke blive gjort noget.”
Hash opfordrer nu sine hardwarehackere til også at interessere sig for de intelligente målere. Selv om elselskaberne forbliver tavse, fortæller Hash, at han i stigende grad bliver kontaktet af både tidligere og nuværende medarbejdere i elselskabet vedrørende hans analyse.
En rapport fra GD Energi fra Europa-Kommissionen fra 2019 forventer, at omkring 125 millioner intelligente elmålere vil være installeret i hele EU inden 2022. (5)
Kilder:
1) https://interestingengineering.com/spies-on-the-side-of-your-house-smart-meters
2) https://youtu.be/Y_sh605Q7oA
3) https://www.rockefellerfoundation.org/case-study/frozen-out-in-texas-blackouts-and-inequity/
4) https://www.dailydot.com/debug/hacker-smart-meter-texas-snowstorm/
5) https://www.vert.lt/SiteAssets/teises-aktai/EU28%20Smart%20Metering%20Benchmark%20Revised%20Final%20Report.pdf

AMS-målere er designet til at give sundhedsmæssige problemer og øget sundhedsrisiko

Endnu en grundig erklæring om målernes sundhedseffekter.

“De, der hævder, at AMS-målere ikke forårsager sundhedsskader, ved ikke, hvad de taler om!”
Mere skarpt kan det vel ikke udtrykkes, og det er faktisk konklusionen på en erklæring fra en gruppe af verdens mest kendte forskere inden for sundhedsvirkninger fra de elektromagnetiske felter i forbindelse med et igangværende forsøg i USA.
I erklæringen hedder det
“Vi, undertegnede forskere, har kumulativt offentliggjort hundredvis af fagfællebedømte artikler om biologiske virkninger af pulserende elektromagnetiske felter (EMF’er) og radiofrekvens (RF) stråling og gennemgået tusinder mere. For os alle er undersøgelsen af ​​virkningerne af pulserede RF/EMF’er et af vores videnskabelige hovedområder; for nogle er det vigtigste område. (En kort biografi for hver af undertegnede er vedhæftet.) Vi indgiver denne erklæring for at præcisere den aktuelle videnskabs tilstand vedrørende RF/EMF-baseret trådløs teknologi negativ sundhedseffekt og for at forklare, hvorfor smarte målere kan være skadelige, i det mindste for nogle mennesker. At pulserede RF/EMF fra trådløs teknologi er giver skader er ikke hypotetisk. Det er etableret videnskabelig viden, og et betydeligt antal mennesker er allerede kommet alvorligt til skade. Derfor kan vi ikke stiltiende tillade at videnskaben bliver fremstillet forkert, især i en sag af så stor betydning, som involverer den offentlige sikkerhed, hvor der er liv på spil, hvor skaderne er uoprettelige, og mennesker kommer til skade og kan dø. (1)

Erklæringen er underskrevet af:
Professor David O. Carpenter, MD;
Professor Igor Belyaev, DSc;
Professor Beatrice Golomb, MD, PhD;
Professor Reba Goodman, PhD;
Professor Lennart Hardell, MD, PhD;
Professor Paul Héroux, PhD;
Professor Olle Johansson, PhD;
Professor Anthony B. Miller, MD, CM, FRCP, FRCP(C);
Professor Martin Pall, PhD; Alfonso Balmori, BSc, M.S.Ed;
Professor Kent Chamberlin, PhD; Dr. Priyanka Bandara, PhD; Dr. Frédéric Greco, MD;
Dr. Yael Stein, MD;
Cindy Sage, MA;
Dr. Cindy Russell, MD og
Dr. Mary Redmayne, PhD;
Og mere om baggrunden for erklæringen kan du læse her: (2)

Smart Meters
§ 37 i erklæringen drejer sig specifikt om Smart Meters, og peger på den pulsering, som al radiokommunikation indeholder som en vigtig skadefaktor – præcis som beskrevet i bogen ‘Flydal &Nordhagen: Intelligente målere, beskidte strømme, pulser og sundhed’, 2021. Bogen kan bestilles her (3).
Forskerne tager også “beskidt strøm” op – støj på ledningsnettet som gør at ikke bare radiosignalerne afgiver pulsering som er biologisk skadelig, men at den skadelige pulsering også findes i det elektriske og magnetiske felt som dannes rundt om ledningsnettet. På den måde bliver der stadig mere af det, og flere kilder kan bidrage på en særlig ugunstig måde.

Tilsynsmyndighederne, ICNIRP og opvarmning
Forskernes erklæringen bemærker, at den amerikanske tilsynsmyndighed, FCC, allerede har indrømmet de sundhedsskadelige konsekvenser, ligesom Schweiz’s permanente udvalg, BERENIS, selv om den ledes af en person, der længe har stået på ICNIRP’s linje, hvor grundopfattelsen er, at grænseværdier kun bør tage hensyn til skader, der opstår, når radiobølger bliver kraftige nok til at opvarme kropsvæv. Det er den grænseværdi som bl.a. de nordiske lande har.
Det bliver spændende at se, hvornår de norske og øvrige landes strålemyndigheder, sundhedsmyndighederne m.fl. begynder at indse, at de skal ændre kurs for ikke at fjerne sig selv for meget fra virkeligheden.

Konklusionen på forskernes § 46
“Enhver, der hævder, at smart meters ikke kan producere de symptomer, som brugerne beskriver, er uvidende om FCC’s seneste indrømmelse. De forstår enten ikke eller giver en forkert fremstilling af videnskaben om de biologiske og negative virkninger fra pulserende RF/EMF. Mange har rapporteret at de bliver syge efter installationen af ​​disse smarte målere. I betragtning af den måde, hvorpå smart meters fungerer og de mange komplekse emissioner, de skaber, er det ikke underligt. At påtvinge disse målere til mennesker, der er blevet påvirket af RF/EMF, er uforståeligt. De der lider af elektrofølsomhed samt andre, der er ramt af RF/EMF, skal have lov til at bruge sikre analoge målere, fordi det er den eneste type måler, der ikke forårsager eller forværrer deres tilstand.”
Det refererer Einar Flydal i Steigan.no (4)

Kilder:
1) https://wearetheevidence.org/wp-content/uploads/2021/09/Scientists-Statement.pdf
2) 80 grupper, 57 læger, 19 forskere slutter sig til CHD for at opfordre Pennsylvania til at afvise ‘Smart Meters’ mandat:
https://childrenshealthdefense.org/defender/chd-amicus-brief-supreme-court-pennsylvania-reject-smart-meters-mandate/
3) https://einarflydal.com/bestill-bokene-her/ 4) https://steigan.no/2021/09/ams-enda-en-grundig-erklaering-om-malernes-helsevirkninger/

De almindelige sundhedseffekter forårsaget af Smart Meters

Gentagne rapporter fra mennesker, der har haft alvorlige helbredsproblemer, efter installering af de nye såkaldte smarte elmålere, peger på følgende helbredsmæssige effekter:

 • Søvnbesvær, øget træthed
 • Følelse af stress, deprimeret, ængstelig
 • Hovedpine
 • Koncentrations-, hukommelses- og indlæringsproblemer
 • Svimmelhed
 • Hjertesymptomer, tryk over brystet, hjertearytmi
 • Ledsmerter
 • Adfærdsforstyrrelser hos børn
 • Hudproblemer
 • Øjenproblemer

AMS-målerne: Her er ekspert rapporterne

Kort sagt fortæller forskningsrapporter og ekspertudtalelser, primært fra USA (og dermed for de amerikanske AMS-målere), at de trådløse AMS-målere er designet til at give sundhedsmæssige problemer og øget sundhedsrisiko, men også at det længe har været en etableret viden.

Nogle rapporter fra eksperter, der beskriver konstaterede og / eller forudsigelige sundheds- og miljøeffekter fra trådløse AMS-målere:

Andrew A Marino: Expert Report of Andrew A Marino, August 8, 2016 Povacz v PECO, Pennsylvania Utility Commission, 2017 (Marino 2016),
https://www.andrewamarino.com/PDFs/F277-Povacz_v_PECO2017.pdf 
En omfattende gennemgang af bioelektricitet, påvirkning generelt og for AMS specielt.

David Carpenter: Testimony on Smartmeters for Michigan Public Service Commission by Dr. David Carpenter May 22 2015, Before The Michigan Public Service Commission,
https://ehtrust.org/wp-content/uploads/testimony-of-dr-david-carpenter-with-exhibits.pdf 
Carpenter siger blandt andet: “Mens smart målere er for nye til, at der kan være undersøgelser af menneskers sundhedseffekter specifikt fra eksponering fra smarte målere, er der et solidt bevismateriale, der viser en række negative sundhedseffekter, såsom kræft effekter på hjernen og på adfærd, der kommer fra udsættelse for radiofrekvensstråling af samme art som den, der skabes af trådløse smarte målere. ”

Dr. De Kun Li, forsker ved Kaiser Permanente: Pre-Filed Testimony Of De-Kun Li, MD, PhD, MPH, MPUC Docket No. 2011-00262, 
https://ecfsapi.fcc.gov/file/7520940945.pdf

Dr. Paul Dart et al.: Biological And Health Effects Of Microwave Radio Frequency Transmissions A Review Of The Research Literature A Report To The Staff And Directors Of The Eugene Water And Electric Board, June 4, 2013,
https://olis.leg.state.or.us/liz/2013I1/Downloads/CommitteeMeetingDocument/42624

Dr. Conrad: Maine Public utilities Commission Testimony on Smart Meters. 2013,
https://www.mainecoalitiontostopsmartmeters.org/wp-content/uploads/2013/01/Exhibit-9-Conrad-Web.pdf

Timothy D. Schoechle: Rebuttal Testimony Of Timothy D. Schoechle In Re: Interstate Power And Light Company, Docket No. TF-2018-0029, TF-2018-0030, TF-2019-0028, TF-2019-0029, August 1, 2019,
http://www.stopsmartmetersbc.com/wp-content/uploads/2019/08/Intervenor-Matara-Rebuttal-Testimony-of-Timothy-D.-Schoechle-v3.6-Interstate-Power-and-Light-Company-Iowa-USA-TF-2019-0029-August-01-2019.pdf
Skriver bl.a. om testmetoder for kommunikation og rapportering

Kilde:
https://einarflydal.com/2019/12/27/ams-malerne-her-er-ekspertrapportene/

Søvnproblemer og stråling: Smartmeter-problematikken i dansk kontekst. Forskning.dk.
http://forskning.dk/soevnproblemer-straaling-smartmeter-problematikken-dansk-kontekst/

Vidnesbyrd om de sundhedsmæssige konsekvenser af de såkaldte smarte elmålere – Smart Meters

I kampen for fortsat at friholde New Mexico’s byer for Smart Meters bad Arthur Firstenberg alle berørte over hele verden om at sende deres oplevelser af de sundhedsmæssige konsekvenser efter opsætning af Smart Meters til New Mexico Public Regulation Commission (PRC). (1)

Eksempler på gener og skader
Nyhedsbrevet fra den 5. januar 2023 indeholder uddrag og resuméer af nogle af de 271 vidnesbyrd, der indtil videre er lagt ud er lagt ud på PRC’s offentlige hjemmeside. (2) For de fleste var det opsætningen i eget hjem, mens det for andre var opsætningen hos naboen, som udgjorde problemet. Andre kan berette, hvordan de selv blev fritaget for at få opsat en Smart Meter, men til gengæld kan fortælle om de skader og gener de øvrige beboere oplevede. Mange kan fortælle, hvordan generne forsvandt efter de fik erstattet den ‘smarte’ elmåler eller valgte/blev tvunget til at flytte.

De umiddelbare gener efter installering af de såkaldte smarte elmålere, peger på følgende helbredsmæssige effekter:

 • Søvnbesvær, øget træthed
 • Følelse af stress, deprimeret, ængstelig
 • Hovedpine
 • Koncentrations-, hukommelses- og indlæringsproblemer
 • Svimmelhed
 • Hjertesymptomer, tryk over brystet, hjertearytmi
 • Ledsmerter
 • Adfærdsforstyrrelser hos børn
 • Hudproblemer
 • Øjenproblemer

Kilder:
1) Opfordringen til at fremsende vidnesbyrd:
http://cellphonetaskforce.org/help-keep-new-mexico-smart-meter-free/
2) Uddragene af de sundhedsmæssige konsekvenser finder du her:
http://cellphonetaskforce.org/worldwide-testimonies-about-smart-meters/
Oversigten over nyhedsbrevene finder du her:
https://cellphonetaskforce.org/newsletters/

Folketingsmedlem Jan Erik Messmann om Smartmeters og 5G

Jan Erik Messmann (DF) tager bladet fra munden omkring 5G og Smartmeters – fjernaflæste målere, som han lige som alle andre danskere fik installeret i sit hjem, fordi loven byder det. Da Jan Erik efterfølgende fik røde udslæt på store dele af kroppen, fik han Smartmeteret flyttet ud til vejen. Herefter forsvandt udslættet.

Lars Muhl og Githa Ben-David interviewer denne meget modige og reelle politiker. Desuden medvirker Sundhedsminister Ellen Thrane Nørby, Julius Grantzau (Alternativet) og en EHS-ramt kvinde.
Kilde:
https://vimeo.com/330308168

Retssager og kampen mod Smart Meters i ind- og udland

Frankrig

Fransk EHS-ramt besejrer SMART elmåler i retssag

Joseph Cascina opdagede sin elektrosensitivitet, da han fik installeret en Linky-måler (Smart Meter). Han er den første Enedis-kunde, der vinder en retssag på grundlag af et forsigtighedsprincip. Stop Linky 5G Loire-kollektivet håber, at dommen vil danne præcedens. En lang kamp Før installationen af Linky-måleren havde Joseph Cascina ingen bekymringer. Det hele startede dagen efter installationen. Han hørte konstant en skingrende fløjte lyd.

“Det var fløjtelyde i mit hoved, der dukkede op, og de var der konstant. Dag og nat… Hver aften tog jeg en pille for at falde i søvn, det var blevet et helvede.”

Joseph Cascina tog kontakt til Enedis, installatøren af sin Linky-måler. Han bad dem om at gribe ind, men til ingen nytte. Herefter begyndte en juridisk kamp, der kom til at vare tre og et halvt år. Han vandt første instans i Saint-Étienne, derefter i appelsagen i Lyon. I mellemtiden har Enedis givet ham en gammel måler. 

Komplekse symptomer
Elektrosensitivitet eller elektromagnetisk følsomhed er kendetegnet ved intolerance over for elektromagnetiske felter, der udsendes af telefoner, radioer, antenner eller ethvert husholdningsapparat.

Symptomerne er forskellige: hovedpine, kronisk træthed, hudreaktioner, koncentrationsbesvær … Udfordringen er at tilskrive disse symptomer til dette syndrom, vel vidende at det første skridt er at kontrollere, at de ikke skyldes et andet sundhedsproblem,” forklarer professor Luc Fontana fra Regional Center for Arbejds- og Miljøpatologi. 

En national undersøgelse
I Saint-Etienne, Lyon og Clermont-Ferrand deltager flere specialister i en undersøgelse foretaget af det franske agentur for fødevarer, miljø og arbejdsmiljø (ANSES) for bedre at forstå disse patienter og få en bedre epidemiologi af denne befolkning. Målet er at tilbyde passende pleje.

Formål: at styrke viden om elektrooverfølsomhed, som kan associeres med forskellige typer bølger, og somikke altid manifesterer sig på samme måde. Analysen af de data, der er indsamlet på grundlag af interviews og frivillige lægeundersøgelser, og resultaterne af undersøgelsen forventes i 2025. 

På vej mod at gøre fjernelsen af målerne lettere? 
I Loire håber kollektivet af modstandere af Linky-måleren, at denne første domstolsafgørelse vil forenkle procedurerne for alle berørte Enedis-kunder. 

Kollektivet går ind for en forenklet administrativ anmodning om fjernelse af en måler efter fremlæggelse af lægeerklæringer.

Enedis’ kommunikationsafdeling påpegede dog, at “afgørelsen fra appelretten i Lyon, mod Enedis, er en undtagelse og på ingen måde afspejler retspraksis vedrørende installation af Linky-målere”.

Energiselskabet læner sig op ad en ANSES-undersøgelse fra 2017, opdateret i 2023, ifølge hvilken niveauerne for eksponering for elektromagnetiske felter, der udsendes af målere, “forbliver sammenlignelige med dem, der udsendes af elektriske eller elektroniske husholdningsapparater såsom multimedieenhedsopladere eller induktionskogeplader”.

I 2018 estimerede ANSES, at 5% af befolkningen var ramt af elektrooverfølsomhed, dvs. omkring 3,5 millioner mennesker.

Det skrev France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, auvergne, rhône-alpes den 27. december 2023: https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/loire/saint-etienne/temoignage-j-avais-des-sifflements-en-permanence-dans-ma-tete-il-obtient-de-la-justice-qu-enedis-retire-son-compteur-linky-2896460.html
Mere om STOP Linky finder du her:
https://www.stoplinky.info/stoplinky/
Læs mere om SMART Meters her:
https://nejtil5g.dk/6-myter-om-de-intelligente-maalere-smart-meters/

Norge

AMS-målere: Højesteret har afvist appellen, næste mål er Strasbourg

Højesterets appeludvalg har afvist appellen ift. sundhedsindsigelser mod AMS-målerne – uden begrundelse.

Både nederlag og sejr
Afvisningen fra Højesterets appeludvalg er både et nederlag og en sejr: Det betyder på ingen måde, at elselskaberne og myndighederne har fået medhold i, at sundhedsindsigelserne er grundløse, men alene at retten ikke har ønsket at behandle sundhedsindsigelserne. I stedet har den undladt at tage stilling til dem.

“Det er meget skuffende, at Højesteret ikke har behandlet sagen,” skrev advokat Hugo P. Matre i en kommentar. “Appelretten tog heller ikke stilling, men henviste blot til andres vurdering, som igen kun støttede sig på myndighedernes vurderinger. Det var netop disse overvejelser, som sagsøgerne ville have overvejet. Desuden så både byretten og appelretten bort fra vidneudsagn fra tre af verdens førende eksperter på området.”

Endvidere udtaler adv. Matre: “Vi har ikke været i stand til at prøve, hvad der er sagens hovedspørgsmål: Er sagsøgernes sundhedsbaserede indvendinger åbenbart grundløse? I alle tre tilfælde har retten undladt at foretage sine egne vurderinger.”

Du kan læse mere i Einar Flydal’s blogindlæg fra den 30. marts 2023:
https://einarflydal.com/2023/03/30/ams-malerne-hoyesterett-har-avslatt-anken/

Sagen går nu til Menneskerettighedsdomstolen
De ni sagsøgere har fået deres sag behandlet først i Halden tingrett, så i Borgarting lagmannsrett, og nu er deres appel blevet afvist af højesteret. Mulighederne er således udtømt i norsk ret. Det er nu besluttet at sagen ankes til Menneskerettighedsdomstolen (ECHR) i Strasbourg.

Det skriver Einar Flydal den 19. april 2023:
https://einarflydal.com/2023/04/19/vi-gar-for-menneskerettsdomstolen/

AMS-målere: “Det værst tænkelige valg”
En sammenligning af forskellige elmålere peger på AMM-målere af den type, der er installeret i Norge, som de værste af alle alternativer. Det er den amerikanske fysiker Ronald M Powell, der har foretaget vurderingen.

Hans notat er fra 2015, men stadig yderst relevant.

Notatet finder du her:
https://einarflydal.com/?sdm_process_download=1&download_id=77792

Kampen mod Smart Meter målerne i Norge har vundet en stor sejr.

Den regulerende myndighed for det norske energimarked – RME -har truffet en for nordmændene glædelig afgørelse: Energiselskabet VOKKS (nu hedder Etna Nett AS) skal give dispensationer fra AMS (Smart Meter elmåleren) til enhver, der indsender et certifikat og ansøger om fritagelse på grund af helbreds problemer.
Beslutningen gælder for alle norske energiselskaber. RME gør det klart, at alle energiselskaberne har pligt til at give dispensation, både før installation, og efterfølgende. Brevet fra RME gør det også klart, at det er energiselskabets problem, hvis det har valgt en teknologi, der gør det vanskeligt at håndtere undtagelser.
Vi tager AMS-målere til retten!
Det var først da aktionen “Vi tager AMS-målere til retten!” (1) kom på banen i efteråret, at der skete noget i sagen. I brevet til VOKKS fra RME 28.1.2021 (2) er konklusionen krystalklar: Alle netværksvirksomheder har pligt til at give en undtagelse, når kunden ansøger med et certifikat fra en læge eller psykolog.
Folk har været desperate
Mange har været desperate, på grund af følsomhed over for elektromagnetiske felter. Mange har haft de klassiske symptomer, dvs. varianter af samme type, som de amerikanske diplomater blev ramt af i Moskva, Havana og Guangzhou og som længe har været kendt som EHS.Et eksempel er en kvinde, som havde fået installeret en AMS-måler på trods af en lægeattest – og som straks blev meget syg med blodtryksproblemer og blev fløjet til Rigshospitalet. For hende blev huset næsten ubeboeligt. Nu får hun i det mindste senderen ud af måleren. Tilbage står så at få beskyttet sig mod naboerne. Der er utallige andre lignende eksempler.
Retssager og protester
Der er lige nu ved at blive sat alvorligt spørgsmålstegn overalt i verden, ved den store mikrobølgefest, der for alvor startede i midten af ​​1990’erne: Skader på sundhed og miljø er nu ved at blive dokumenteret i diverse retssale. Lige nu i USA afsløres det, hvordan tilsynsmyndigheden FCC ikke har taget hensyn til den eksisterende forskning. Det sker for åbne skærm i en retssag, hvor 11.000 sider med beviser er lagt frem på dommernes bord.
Troen på at den trådløse kommunikation kan vokse ind i himlen, bliver plukket fra hinanden lidt efter lidt, som Einar Flydal skriver. (3)
Kilder:
1) https://einarflydal.com/vi-tar-ams-malerne-for-retten-trinn-2-er-i-gang/
2) https://einarflydal.com/wp-content/uploads/2021/01/RME-Vedtak-i-klagesak-mot-VOKKS-28012021.pdf
3) https://einarflydal.com/2021/01/29/ams-vi-vant-viktig-vedtak-mot-vokks/

Lovligheden af trådløse Smart Meters (elmålere) er nu på vej til højesteretten i Norge.

Nordmændene vil gøre noget, som ingen nogensinde har kendt i Norge: – en lovlig afgørelse om, at sundhed og miljø kan blive skadet af strålingen fra AMS-målerne og derfor skal tages i betragtning – en juridisk afgørelse om, at netselskaberne har en forpligtelse til at levere strøm, selvom du nægter at installere en mikrobølgesendermåler i din sikringsboks.
Efter et videomøde den 8. nov. 2022 var der stor opbakning til at føre Ankesagen om AMS målere og sundhed videre til Højesteret (95% for). Det vurderes, at man har en stærk sag, samt at de overordnede spørgsmål om sundhed, privatliv, EMRK og EU-retten gør sagen principielt interessant for Højesteret. Løfter om små og store bidrag fra mange hundrede mennesker har betydet, at anken af “Halden-sagen” om AMS-målere og sundhed til Højesteret nu er en realitet.
Kilder:
https://einarflydal.com/2019/12/01/ams-malerne-for-retten-233-millioner-samlet-inn-siste-mulighet-er-i-dag/
https://einarflydal.com/vi-tar-ams-malerne-for-retten-trinn-2-er-i-gang/
https://einarflydal.com/2020/02/14/vi-tar-ams-malerne-for-retten-statusrapport-februar-2020/
https://einarflydal.com/2022/11/21/ams-vi-er-i-mal-og-stevner-videre-for-fullt/

Frankrig

Domstole i Frankrig kræver, at intelligente målere fjernes på grund af helbredsproblemer fra “snavset elektricitet”
Frankrig har for nylig haft 121 sager verserende i Tours. 108 sager, hvor elkunder modsatte sig installation af målere, blev afvist, men 13 blev godkendt af medicinske grunde, og retten har krævet, at målerne fjernes. (1) Retten erkendte, at der er reelle medicinske grunde. De franske AMS-målere, kaldet “Linky”, bruger normalt ikke mikrobølgeradio, men sender gennem lysnettet. De bruger derfor “beskidt strøm” som en kommunikationsmetode (PLC – Power Line Communication). Det er en kilde til elektromagnetisk forurening, som har for lidt opmærksomhed og ikke anerkendes som et problem ift. strålingsbeskyttelse, men der findes mere end nok beviser i forskningen til i det mindste at anerkende et forsigtighedsprincip.

Kilder:
1) https://www.francetvinfo.fr/economie/linky/le-tribunal-de-tours-demande-le-retrait-de-compteurs-linky-chez-treize-particuliers-pour-raisons-medicales_3557845.html
https://einarflydal.com/2019/08/06/domstoler-i-frankrike-krever-at-smartmalere-skal-fjernes-pa-grunn-av-helseplager-fra-skitten-strom/

USA

USA: Lovforslag om at alle skal kunne fravælge den digitale forsyningsmåler 

Staten New York har nu et lovforslag under behandling, der kan blive en model for USA. Lovforslaget fremsat af Senator Pete Harckham og medlem af den lovgivende forsamling Steve Otis, garanterer, at enhver forsyningskunde kan fravælge en digital forsyningsmåler og beholde deres analoge måler uden straf eller omkostninger.

• Personer, der i øjeblikket har eksisterende digitale målere, kan få dem udskiftet med analoge målere.
• Folk, der bor i lejligheder, kan få deres egen måler ændret til en analog måler.
• Og folk, der er overfølsomme over for EMF / RF-stråling, kan få hurtig få skiftet deres målere.

Det er et skelsættende lovforslag, der stoppe de mange forskellige forsyningspolitikker, der diskriminerer mennesker, der bor i bestemte områder.

MEN…. det kræver en bred opbakning. Så hvis du kender nogen i New York, skal du spørge dem, om de ikke kunne foretage to korte telefonopkald, et til deres repræsentant for statsforsamlingen og et til deres statssenator.

Det skriver Americans for Responsible Technology i deres nyhedsbrev den 9. marts 2024:
https://www.americansforresponsibletech.org/nysmartmeters

New Mexicos byer har ingen Smart Meters: Hjælp dem med at det vedbliver at være sådan

I 2017, efter to års retssager, er de såkaldte smarte målere holdt væk fra mange af New Mexicos byer, herunder Albuquerque, Rio Rancho, Santa Fe, Las Vegas, Silver City, Lordsburg, Deming, Alamogordo, Ruidoso og Tularosa.

Det er sket på baggrund af et usædvanligt samarbejde hvor alle offentlige, private og statslige organisationer, der deltog i sagen, lyttede og støttede hinanden i kampen for at sikre folks ret til deres sundhed og sikkerhed i eget hjem og i deres lokalsamfund. Status 5 år senere Her, fem år senere, er PNM (Public Service Company of New Mexico) tilbage og ansøger igen om smartmålere i vores stat. Gen 5 Itron Riva-målerne, som de ønsker at installere denne gang, er designet til at være en del af 5G-netværket og er et “Distributed Intelligence Web”.

New Mexico har vedtaget en ny netmoderniseringsstatut, der tillader offentlige forsyningsselskaber at ansøge om intelligente målere. Men blandt kriterierne for godkendelse er, at ansøgningen skal være “rimelig”, og at smart målerne skal “give kundebeskyttelse.” Målere, som skader kundernes sundhed og miljøet, er hverken rimelige eller beskyttende.

Hvordan kan vi hjælpe?
Du kan hjælpe med at besejre PNM’s nye applikation og bevare New Mexico som et tilflugtssted og et eksempel for verden om, hvad folk kan gøre for at beskytte vores sundhed og miljø.

300.000 mennesker verden over abonnerer på Arthur Firstenbergs nyhedsbreve. Hvis tusindvis skriver til New Mexico Public Regulation Commission, vil det kunne have en indflydelse. Offentligheden er specifikt berettiget til at fremsætte kommentarer i enhver procedure i henhold til PRC’s regler.

Smart målerne
Smart målere forbruger energi. Smart målerne udsender stråling og får alle ledninger i dit hjem til at udsende stråling. Smart målerne forårsager brande og eksplosioner. Smart målerne kan hackes. Smart målerne invaderer dit privatliv. Smart målerne er unøjagtige og får dine elregninger til at stige.

Take Action
Arthur Firstenberg beder alle verden over om at sende en e-mail til New Mexico Public Regulation Commission og fortælle dem om deres oplevelse, efter at en smart måler blev installeret i deresit hjem.

 • Fortæl dem, hvordan det har påvirket dit helbred.
 • Fortæl dem, hvordan det har påvirket dyre-, fugle- og insektlivet på din ejendom og i dit samfund.
 • Fortæl dem, hvordan det har påvirket dine elregninger.

Og hvis din smartmåler forårsagede en brand, skal du selvfølgelig inkludere det.

Eller, hvis du var i stand til at fravælge og beholde din gamle måler, så fortæl dem om dine observationer af effekten af ​​smarte målere på dine naboers og samfunds sundhed.

Skriv til New Mexico PRC: prc.records@prc.nm.gov. Skriv “Sag nr. 22-00058-UT” i emnelinjen.

Sende også en kopi til Arthur Firstenberg: Arthur@cellphonetaskforce.org

New Mexico er en af ​​de sidste to stater i USA – Connecticut er den anden – hvor et investorejet elselskab ikke har indsat smartmålere. Vi ønsker at beholde New Mexico på den måde – et eksempel for verden på, hvad der er muligt, og et tilflugtssted med lavere stråling for dem, der har brug for en.

Det skriver Arthur Firstenberg i sit seneste nyhedsbrev:
http://cellphonetaskforce.org/wp-content/uploads/2022/11/Help-Keep-NM-Smart-Meter-Free.pdf

Hvad kan du selv gøre?

Omgå den offentlige elforsyning
Kan man opsætte en lille el-generatorer på egen matrikel, er det en mulig og brugbar løsning, kan evt. suppleres med solceller med en batteri-løsning. Kan man klare sig med det og evt. en brændeovn, så er tilslutning til den offentlige forsyning overflødig og uden afgifter til det offentlige udover evt. afgifter på brændstof.

Kommunerne fortolker lovgivningen forskelligt
Det skulle på Fyn og i Aarhus være muligt at få kablede løsninger.

Udvendigt målerskab
Nole har fået måleren flyttet ud af huset og monteret i et målerskab. En el- installatør finder hvor kablet er gravet ned, trækker kablet op til måleren og derfra går det nedgravede kabel videre ind til din sikringstavle.

Sikker måler nu
Sender man en mail til sikkermaalernu@gmail.com med ordene TILMELDING og dit fulde navn i emne linjen får du noget materiale og information retur. Bla. hvordan man bedst muligt kan meddele elforsyningsselskaber, at man ikke giver samtykke til at de opsætter en strålingskilde i ens hjem.

Kollektiv repræsentationsaftale overfor Radius
Repræsentationen varetages af Jurist Mikkel Kaastrup og prisen pr. person for deltagelse er 200 kr – moms, som afregnes direkte med Mikkel Kaastrup.Kontakt Mikkel Kaastrup og rekvirer vejledning om repræsentation i forhandlinger med Radius, og om fogedsag, og en repræsentationsaftale, som interesserede kan underskrive og tilbagesende til Mikkel Kaastrup.
https://www.facebook.com/notes/smartmeterbefrielsen-sikker-m%C3%A5ler-nu/kollektiv-repr%C3%A6sentationsaftale-overfor-radius/1625578250937627/

May Day har udarbejdet en side med hjælp og gode råd i forbindelse med de fjernaflæste forbrugsmålere, som forsyningsselskaberne for tiden installerer.
https://www.mayday-info.dk/du-skal-have-installeret-smart-meter-eller-skal-du/

Stopsmartmeter.dk
Rådet for Helbredssikker Telekommunikation og Foreningen for elektrohypersensitive (EHS-foreningen) er sammen om initiativet stopsmartmeter.dk

Løbeseddel
EHS-Foreningen har fået lavet denne løbeseddel, som anviser nogle af de alvorligste problemer med installation af fjernaflæste trådløse målere samt angiver hvilke muligheder du har for at fravælge disse:

Forside

Bagside (Radius Elnet A/S)

Bagside (uden angivelse af navn på forsyningsselskab)

Spørgsmål sendt til energiministeren
Der er yderligere sendt spørgsmål til Energiministeren hvori en lang række problemstillinger nævnes, herunder privatlivskrænkelser, brandfare, hackerangreb, muligheden for at justere på elforbruget udefra og andre uafklarede spørgsmål

Ikke samtykkeerklæring
Her en ikke-samtykkeerklæring der kan sendes til relevante elselskab (kan udfyldes med personlige data før afsendelse Word-fil)

Eksempel på en afskærmning
https://mitocopper.com/product/emf-blocking-smart-meter-cover/

AMS-målerne: Hvordan man effektivt stopper truslen om lukning
Einar Flydal, 22 jan. 2020
https://einarflydal.com/2020/01/22/ams-malerne-slik-stanser-du-du-stengningstrusselen-effektivt/

Einar Flydal
Einar Flydal har mange artikler om Smart Metre på sin blok. Han tager selvfølgelig udgangspunkt i norske forhold, som dog ikke adskiller sig væsentligt fra de danske:
https://einarflydal.com/tag/smartmaler/

Lovgrundlag – Bekendtgørelser og Direktiver

Fjernaflæste målere til aflæsning af el blev gjort pligtig for alle landets husstande i 2013.
 Se bekendtgørelsen: Bek. nr 1358

Bekendtgørelse om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet i slutforbruget
(BEK nr 75 af 25/01/2019)

I Bekendtgørelsen står INTET om hverken trådløs eller radio-/mobilsender. En kablet forbindelse er således en mulighed. Kravene til målernes tekniske specifikationer fremgår nedenfor:

Tekniske krav til fjernaflæste elmålere

§ 4. En fjernaflæst elmåler skal kunne

1) registrere aftag og levering af elektricitet i det kollektive elforsyningsnet særskilt og med en registrering hvert 15. minut eller med kortere intervaller,

2) ændre indstillinger for registreringsfrekvensen via et fjernaflæsningssystem, og

3) lagre målte data til brug for forbrugsafregning.

Stk. 2. Målersystemet skal kunne registrere forsyningsafbrud hos forbrugeren og på forespørgsel fra netvirksomheden overføre afbrudsdata.

Stk. 3. En fjernaflæst elmåler, der opsættes hos en egenproducent, skal være en summationsmåler.

§ 5. En fjernaflæst elmåler skal være i stand til at videreformidle målte data om aftag og levering af elektricitet for de enkelte tidsserier til netvirksomheden og en ekstern enhed. Den fjernaflæste elmåler skal som minimum kunne bringes til at vise akkumulerede værdier for aftag og levering af elektricitet samt den aktuelle elektriske effekt.

§ 6. Intervallet for overførsel af målte data til netvirksomheden skal kunne justeres og tilpasses selskabernes afregnings- og faktureringsrutiner i henhold til forskrifter udstedt af Energinet.

Stk. 2. Målte data skal til enhver tid kunne indhentes fra den fjernaflæste elmåler af netvirksomheden.

§ 7. Det skal være muligt for forbrugeren efter åbne standarder at tilkoble eksterne enheder til den fjernaflæste elmåler og løbende udtage forbrugsrelevante data, jf. § 5.

Stk. 2. Overførsel af data skal være sikret via kryptering eller lignende.

Stk. 3. Tilkobling af eksterne enheder skal kunne foretages af lægmand uden at bryde plomber eller lignende. Netvirksomheden kan beslutte, at aktivering skal foretages eksternt af netvirksomheden. Dette må ikke påføre forbrugeren unødige ekstraomkostninger.

Stk. 4. Udtagning af data må ikke være til gene for netvirksomheders brug af den fjernaflæste elmåler.

Se hele Bekendtgørelsen her:
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/75

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2019/944 af 5. juni 2019 om fælles regler for det indre marked for elektricitet og om ændring af direktiv 2012/27/EU (omarbejdning)

EU direktivet indeholder en dispensations mulighed for at fritage småforbrug helt fra kravet hvis det er formålstjenligt:

(53) Når det på nationalt plan besluttes, om der skal indføres intelligente målersystemer, bør det være muligt at
basere beslutningen på en økonomisk vurdering. Denne økonomiske vurdering bør tage hensyn til de langsigtede
fordele ved indførelsen af intelligente målersystemer for forbrugere og hele værdikæden såsom bedre netværksadministration, nøjagtigere planlægning og identifikation af nettab. Hvis det fremgår af vurderingen, at indførelsen
af disse målersystemer kun er omkostningseffektiv for kunder med et vist elektricitetsforbrug, bør
medlemsstaterne kunne tage hensyn til denne konklusion, når de indfører intelligente målersystemer. Denne
vurdering bør dog i betragtning af den hurtige teknologiske udvikling gennemgås jævnligt som reaktion på
væsentlige ændringer i de underliggende antagelser eller mindst hvert fjerde år.

Link til direktivet:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0944&from=DA

Smart Meters indsamler ikke bare oplysninger om dit energiforbrug

Energinet vil slippe elforbrugernes fortrolige data løs i anonym form.
Ingeniøren, 30. juni 2020
Der er stor efterspørgsel på at bruge de fortrolige forbrugsdata i Energinets enorme database, Datahub. Nu har Energinet fundet en teknisk løsning, der gør det muligt at åbne for meget af Datahub’en uden at kompromittere forbrugernes anonymitet.
Der er både forretningsmuligheder og et stort grønt potentiale i at lægge dataene om hver enkelt danskers elforbrug i den såkaldte Datahub ud til fri afbenyttelse. Men da indholdet af den store database er betragtet som følsomme persondata, står GDPR-forordningen – rimeligt nok – i vejen for bare at åbne sluserne.
Alligevel er der hos Datahub’ens ejer, Energinet, et brændende ønske om at bruge de værdifulde data til mere end bare fakturering af elforbrug, som er databasens primære formål i dag.
Begrundelsen hedder Grøn omstilling.
Og den statslige virksomhed står ikke alene. Under den forrige regering anbefalede det såkaldte grønne vækstteam i begyndelsen af 2019 frisættelse af forbrugsdata som et af de vigtigste redskaber til at gøre Danmark til frontløber i den globale grønne omstilling.
Ved sammenkøring med andre databaser såsom boligregistret, folketal og virksomhedsregistret, kan energidata give virksomheder og myndigheder værdifulde indsigter, der kan bruges i mange arenaer af den grønne omstilling.
https://ing.dk/artikel/energinet-vil-slippe-elforbrugernes-fortrolige-data-loes-anonym-form-236794

Australien og New Zealand
Intime data om privatliv fra millioner af australiere og newzealændere vil blive analyseret og solgt ved hjælp af et partnerskab mellem et newzealandske selskab og et datterselskab af verdens største detailhandler, Amazon.
Smart Meters indsamler ikke bare oplysninger om dit energiforbrug, men giver samtidig indsigt i, hvornår du er hjemme, hvilke apparater du bruger, hvor mange fjernsyn du har, alderen på dit køleskab og andre apparater samt antallet af mennesker i dit hjem.
Disse oplysningerne vil nu for 1,6 millioner husstande i Australien og New Zealand blive delt i et partnerskab mellem det newzealandske forsyningsselskab Vector og Amazon Web Services (AWS).
Kilde:
https://www.abc.net.au/news/2020-09-07/amazon-will-soon-see-inside-millions-of-aussie-homes/12582776

Smart Grid: Overvåger din smarte elmåler dig?
Prosa 10. juni 2015
https://www.prosa.dk/artikel/smart-grid-overvaager-din-smarte-elmaaler-dig/

Hvem kikker med? Varer beskyttelse af privatlivets fred ved, når smarte elmålere ruller ud?
The National Geographic, 14. dec. 2012.
Fremkomsten af det 21. århundredes elnet står over for bekymringerne for privatlivets fred. Hvad vil der ske med de detaljerede oplysninger om energiforbrug i hjemmet, som forsyningsselskaber vil være i stand til at indsamle via smarte målere?
https://www.nationalgeographic.com/news/energy/2012/12/121212-smart-meter-privacy/

TjekDet

“Faktatjek” af Facebook-opslag om el-målere er fyldt med fejl
9. december 2018 – af Klaus Kjellerup, journalist & sangskriver.
OBS – update 21. februar 2019: TjekDet har nu anerkendt, at mit Facebook-opslag er korrekt, men mener at nogle af mine formuleringer er “unuancerede”. De har derfor indsat min reaktion i faktatjekket. Se mere nederst.
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2020/04/“Faktatjek”-af-Facebook-opslag-om-el-målere-er-fyldt-med-fejl.pdf

Litteratur

Kampen mod sundheds- og miljøskaderne fra elektromagnetisk stråling er den nye miljøkamp

For at det skal lykkes kræver det offentlig uddannelse – og træning af sundhedsprofessionelle, administratorer, ingeniører, journalister og andre, der er kommet bagud og har handlet efter gammel overtro. Imod os er kræfter, der har en interesse i at tænke inden for gamle dogmer, og som er, eller hellere vil være, vidensimmune. Og de vil være her, selv efter er vi holdt op med at tale om Corona, det skriver Einar Flydal.

Er du en af ​​dem, der undrer dig over, hvor stærkt beviset er for, at den svage stråling fra AMS-målere og anden elektronik – med og uden radiosendere – kan skade? Eller at strålingen ikke kan skade? Så bør du anskaffe den grønne bog nu!

“Halden-sagen”
Den nyeste bog oplister og forklarer de beviser, der blev brugt i “Halden-sagen” – en meget velforberedt sag. Der var 10 sagsøgere, som af helbredsmæssige årsager ikke ville have installeret en AMS-måler (Smart Meter). Klagerne tabte – af årsager som de og vi andre ikke kan acceptere. Sagen er derfor anket og kommer for appelretten til september.
Bogen indeholder også bevismateriale, som vil blive brugt i ankesagen. Og i den sag vil de – og vi – vinde! Det kan gøres ved blot at få beviserne på bordet.
Bogen: ‘Bevis til opplysning, rettsapparat og forvaltning’
Bogen udsendes tirsdag den 1. februar. Oplaget er ret lille, og der kommer ikke noget nyt oplag. Vil du lære sagen at kende, så bestil bogen nu!
Bogen er på 64 sider plus 228 siders dokumentation – fra mails, breve, vidneudsagn og opsigtsvækkende dokumenter om, hvordan myndighederne og branchen har reageret.
Bogen er den tredje i en serie om sundheds- og miljøeffekter af smart målerne. Den passer fint i bogreolen med de to foregående. Du modtager den for kr. 350 inkl porto. Du kan bestille den (og andre bøger) via linket.(Fra 3. februar kan bogen også downloades gratis HER. Men vil du scrolle frem og tilbage mellem tekst, registre og bilag på skærmen? Det synes vi ikke er praktisk. Desuden: Meget stor fil. F.eks. kan ikke sendes som vedhæftet fil til e-mail.)

Bogen er baseret på et retsdokument, der er udarbejdet til ankesagen, efter at modparten, Elvia AS, krævede overblik over alle beviser, og hvad de skulle bevise.

Einar Flydal: cand.polit. & MTS (politolog og telestrateg), arbejdede i IKT-sektoren bl.a. som forsker og senior strategirådgiver i Telenor ASA og lektor ved NTNU. Siden han gik på pension i 2011, er han blevet en vigtig kritiker af norsk strålebeskyttelse.
Else Nordhagen: dr. scient, Informatics, arbejdede med IKT som universitetslektor, konsulent, iværksætter i apps og som seniorforsker hos SINTEF og Telenor ASA. Siden 2017 har hun samarbejdet med Flydal om stråling, miljø og sundhedsskader.
Link: https://einarflydal.com/2022/01/27/ams-skal-du-ha-bevisene-i-postkassa-er-det-na-du-bor-handle/

Einar Flydal og Else Nordhagen: «Smartmålerne, skitten strøm, pulser og helsa», Foreningen for EMF-reform, 2021 (285 sider)

Bogen forklarer og diskuterer elektromagnetiske impulser og snavset strøm, og hvad der vides om sundhedseffekterne. Den beskriver testresultater for de målere, som netværksvirksomhederne har placeret i Norge: Test, teori og medicinsk erfaring viser, at der kan forventes sundhedsmæssige problemer. Bogen har derfor generel værdi for alle, der ønsker at stifte bekendtskab med emnet, både teknikere, advokater og forbrugere
Bogen kan bestillers her: https://einarflydal.com/bestill-bokene-her/
Den kan downloades her: https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2021/03/Flydal-Nordhagen-Smartmalerne-skitten-strom-pulser-og-helsa-Nedlastet-v.1.1.pdf

Advokatfirmaet Erling Grimstad AS og Einar Flydal: Smartmålerne, jussen og helsa, Z-forlag, 2018, (69+207 sider)
Bogen indeholder en juridisk rapport fra advokatfirmaet Erling Grimstad AS (67 sider) og et omfattende bilag skrevet af Einar Flydal (207 sider). Bogen er blevet en vigtig kilde til information, både om lovgivningen omkring AMS-smartmålere, om sundhedseffekterne af mikrobølgestråling generelt og om historien bag nutidens “anbefalede grænseværdier”. Det giver et overblik og forskningsreferencer og bruges som juridisk bevis.
Bogen er tilgængelig både som en trykt bog og til download, begge i 2. revideret udgave (v. 2.01). Den er blevet downloadet gratis mange tusinder af gange og bruges af mange som en indledende bog om elektromagnetisk stråling og AMS-målere.
Bogen kan bestilles her: https://einarflydal.com/nedlastinger/
Den kan downloades her: https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2021/03/advGrimstad-AS-Flydal-Smartmaalere-juss-helsa-NEDLAST-v-2.01-20180815.pdf

Mere information

https://www.smartmetereducationnetwork.com/
https://stopsmartmeter.dk/
https://einarflydal.com/2020/08/29/ams-onsker-legen-din-bevis-pa-at-smartmaleren-kan-gi-helseplager/

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.