SMART CITY

Se også under Internet of Things (IoT):
https://nejtil5g.dk/5g/internet-of-things-iot/
samt:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/er-det-umagen-vaerd-at-udvikle-5g/
Om ‘Small Cells’ m.m. se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/mobilmaster-sundhedsrisici-ejendomsvaerdi-og-hvad-kan-du-gore-ved-det/
Om overvågning se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/overvaagning-og-5g/

Den officielle historie

White papers for a green transition
Creating liveable, sustainable and prosperous societies

SMART CITIES Creating liveable, sustainable and prosperous societies Version 2.0 Januar 2020, Editor in chief State of Green
I forordet skriver Simon Kollerup, Minister for Industry, Business and Financial Affairs:
“Når besøgende i Danmark vil udforske de danske smarte byløsninger vil de opleve, hvordan smarte byteknologier anvendes i praksis. Mange danske kommuner samarbejder med nationale og internationale virksomheder for at udvikle og implementere smarte byløsninger i deres bestræbelser på at skabe smarte, grønne og levende byer. Løsninger relateret til affaldshåndtering, mobilitet, vand, energi og bygninger er nogle af de mange måder, hvorpå smarte byteknologier anvendes til at forbedre bymiljøer, både fra en bæredygtighed og et livskvalitets perspektiv. På samme tid er Danmark hjemsted for det største laboratorium for SMART CITIES i Europa – det danske udendørsbelysningslaboratorium (DOLL) – hvor virksomheder kan udføre virkelighedstests af bytjenester og vise deres præstationer.
https://stateofgreen.com/en/uploads/2018/05/SoG_WhitePaper_SmartCity_WEB.pdf?time=1578470357

Gate 21

“Gate 21 vil bidrage til at gøre Greater Copenhagen til verdens førende region for grøn omstilling og vækst.”
“Gate 21 samler kommuner, regioner, virksomheder og vidensinstitutioner om at udvikle og udbrede energi- og ressourceeffektive løsninger, der fremmer grøn omstilling og vækst.”
“Gate 21 er i dag et partnerskab, der kan levere på målet om at være et grønt foregangsland inden for energi­omstilling, grøn mobilitet, cirkulær økonomi og grønne digitale løsninger. Vi tester grønne løsninger, med afsæt i den offentlige efterspørgsel, som kan skaleres og udbredes til hele landet – til inspiration for resten af verden.”
https://www.gate21.dk/

Om DOLL: Udforsk Europas førende levende lab til intelligent belysning og Smart City-tjenester
https://doll-livinglab.com/

Udrulning af smarte byer går for langsomt
Den sansende, datadrevne og intelligente storby, der med smart teknologi og masser af sensorer kan gøre livet i storbyen bedre og billigere, er ikke et futuristisk fremtidsscenarie, men er allerede en realitet i byer som København, Miami og City of London.
https://www.tekniskfokus.dk/udrulning-af-smarte-byer-gaar-for-langsomt/

Why 5G smart roads are the future of transport.
While truly autonomous vehicles may still be some way off in the UK, 5G roads connected to sensors and smart highways will pave the way

https://www.raconteur.net/technology/5g-smart-roads

SMART gadebelysning med LED har konsekvenser

Region Hovedstaden og Gate 21 skal teste og demonstrere ny og mere intelligent trafiksignalering i seks vejkryds i Hersted Industripark.

Danmarks første living lab for intelligent trafiksignalering har som formål at hjælpe med at vende den negative udvikling af kuldioxidudslip og overbelastning på vejene. Bag initiativet står Region Hovedstaden, Gate 21 og DOLL Living Lab.
Grøn omstilling kombineres helt naturligt og uden diskussion med mere elektrosmog.
https://www.gate21.dk/nyhed/danmarks-foerste-living-lab-for-intelligent-trafiksignalering/

New LED streetlights may double cancer risk, new research warns
Storbritanniens nye generation af gadelygter risikerer at øge antallet af bryst- og prostatacancer dramatisk, ifølge en ny undersøgelse.
Videnskabsmænd har advaret embedsmænd om at overveje at begrænse udrullingen af ​​LED-lys (lysemitterende diode) lys, efter at en undersøgelse tydede på en “stærk forbindelse” mellem teknologien og sygdommen.
Hundretusinder af gadelys er hidtil blevet skiftet til LED, som er billigere at køre og resulterer i lavere emissioner, mens ca. 30 procent af lysene på motorveje og A-veje i England også er blevet opgraderet.
Analyse af mere end 4.000 mennesker, der boede i 11 separate regioner i Spanien, etablerede imidlertid en forbindelse mellem kraftig eksponering for LED-belysning og en fordobling af risikoen for prostatacancer samt en 1,5 gange større chance for brystkræft.
Undersøgelsens art betyder, at forskere ikke kan bevise en årsagssammenhæng, men de mener, at ”det blå lys”, der udsendes af LED’erne, kan forstyrre kroppens døgnrytme, hvilket igen påvirker hormonniveauerne. 26. april 2018.
https://www.telegraph.co.uk/science/2018/04/26/new-led-streetlights-may-double-cancer-risk-new-research-warns/

Nye LED-gadelys kan skade synet og forstyrre søvnen, advarer Public Health England
”Forstyrrelse af det cirkadiske system kan have en stor indflydelse på søvnkvaliteten og opmærksomheden om dagen, hvilket igen påvirker trivsel og sikkerhed. Det er lidt som at have permanent jetlag ‘
Independent. 3. april 2018.
https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/ed-streetlight-bright-sleep-damage-eyesight-public-health-england-a8285981.html

Nye LED-gadelys er billigere og grønnere, men ikke alle er glade
Fremtiden er lys, men den bliver ikke orange, da gamle natriumlamper gør plads for LED-lys over Cheshire West.
22. marts 2018.
https://www.cheshire-live.co.uk/news/chester-cheshire-news/new-led-street-lights-cheaper-14443395

Evaluating the Association between Artificial Light-at-Night Exposure and Breast and Prostate Cancer Risk in Spain (MCC-Spain Study)
Conclusion: Both prostate and breast cancer were associated with high estimated exposure to outdoor ALAN in the blue-enriched light spectrum.
https://ehp.niehs.nih.gov/doi/10.1289/ehp1837

Rumbilleder skaber bekymring om brug af LED-lys i byerne
https://ing.dk/artikel/rumbilleder-skaber-bekymring-om-brug-af-led-lys-i-byerne-178185

LED Streetlights in Brooklyn Are Saving Energy but Exhausting Residents
https://www.nytimes.com/2015/03/24/nyregion/new-led-streetlights-shine-too-brightly-for-some-in-brooklyn.html?_r=0

De ’miljøvenlige’ LED gadelygter dræber endnu flere insekter end natriumlamperne

“Miljøvenlige” LED-gadelygter forårsager en endnu mere alvorlig lysforurening for insekter end de traditionelle natriumpærer, som de erstatter. Det dokumenterer en nylig udgivet forskningsrapport: ’Gadebelysning har en skadelig indvirkning på de lokale insektpopulationer’. Det skriver The Guardian 25. august 2021. (1) Insektapokalypsen
Rapporter om de faldende insektpopulationer (2) har skræmt forskere, ødelæggelsen af naturlige vilde områder, pesticider og klimakrisen angives som de væsentligste årsager. Vi ved nu også at elektrosmog har betydning for deres overlevelse. (3) Hertil kommer også at lysforureningen stiger globalt og blev ved en nylig anmeldelse beskrevet som en “vigtig, men ofte overset faktor i insektapokalypsen”, da det gør insekter mere synlige for rovdyr og forstyrrer deres fødeindtagelse og reproduktion. (4)
Lysforurening og insekterne
Undersøgelsen (5) er den første der undersøger virkningen af lysdioder i den virkelige verden og den første til at vise den direkte indvirkning af lysforurening på larver. Larverne er mindre mobile end voksne møl, og viser derfor mere præcist de lokale tab forårsaget af lysforurening.
Flyvende møl bliver tiltrukket af lys, og er derefter mere sårbare over for rovdyr, hvilket betyder, at de lægger færre æg. Ud fra den brede vifte af mølarter, forskerne studerede formoder de, at deres resultater ville gælde for øvrige natlige insekter.
Det er et virkelig slående resultat,” siger Douglas Boyes, UK Centre for Ecology and Hydrology, der ledede forskningsprojekt. ”Vi fandt tal, som du ikke rigtig er vant til som økolog. Normalt finder du måske ændringer på 5-10% rundt omkring, men her fandt mere end 50% fald i antallet af larver i de områder, der var oplyst af gadelygter.”
Undersøgelsen fandt at antallet af møllarver i hegnshækkene ved vejene i landdistrikterne i England var 52% lavere under LED -lamper og 41% lavere under natriumlamper sammenlignet med nærliggende uoplyste områder.
I græskanterne var antallet af møllarver nær lysdioder en tredjedel lavere end i uoplyste områder, hvorimod natriumlys havde ringe effekt på antallet. De hvide LED-lys er mere energieffektive, men producerer mere blåt lys, siger forskerne, hvilket er den farve, der hovedsageligt ses af insekter.
Møl er vigtige bestøver og leverer essentiel mad til fugle og dyr, men det samlede antal af møl i Storbritannien er faldet med en tredjedel i løbet af de sidste 50 år.
Bagsiden af lysdioder
Lysdioder er de onde i vores historie, hvis du vil, fordi de er værre i forhold til deres effekt i øjeblikket, men de har også potentiale til at være meget bedre end natriumbelysning,” siger Douglas Boyes
Lysdioder kan dæmpes, kan kobles til bevægelsessensorer og kan have billige filtre monteret til at afskærme for blåt lys. Lysdioder er energieffektive, hvilket fører til reducerede emissioner ift. klimaopvarmning. De lyser ofte mere end natriumlamper, men ikke på lokaliteterne i undersøgelsen.
De umiddelbare lette løsninger
Prof Darren Evans fra Newcastle University, som var en del af undersøgelsen, siger: ”Lysforurening er en af de få årsager til tab af biodiversitet, der har lette [og umiddelbare] løsninger. Vi har brug for en balance mellem at beskytte både den offentlige sikkerhed og dyrelivet ved at sikre, at belysningen er godt designet, holdes væk fra vigtige levesteder samt er tændt i begrænsede tidsrum.” Flagermusvenlig rød belysning blev f.eks. installeret på en vej i Worcestershire i 2019. (6)
Matt Shardlow, fra insektorganisationen Buglife, sagde: ”Dette nye bevis demonstrerer den massive indvirkning, som lysforurening har på lokale populationer af insekter, hvilket bidrager til det frygtelige fald i insektmængden, vi alle har observeret.
En undersøgelse fra Belgien viste, at gadelygter skadede hun glødormes evne til at tiltrække en mage. Det fandt ud af, at biller i mørke områder normalt fandt en mage efter en nat med glød, men i de oplyste områder tog det op til 15 nætter. (7) I England er antallet af glødorm faldet med tre fjerdedele siden 2001.( 8 )
Den vigtige nattevagt
Boyes siger, at en bedre beskyttelse af møl er afgørende. “Vi har 2.500 arter i Storbritannien. De er meget vigtige som bytte for fugle, flagermus, pindsvin og andre hvirvelløse dyr. Men de er også virkelig vigtige bestøvere. De har nattevagten, når dagbestøverne er gået i seng.
Kilder:
1) https://www.theguardian.com/environment/2021/aug/25/led-streetlights-moth-england-eco-friendly-sodium-insect-decline
2) https://www.theguardian.com/environment/2021/jan/11/insect-populations-suffering-death-1000-cuts-scientists
3) Du finder forskningsrapporter om de elektromagnetiske felters indflydelse på insektdøden her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/videnskabelig-reference-vedr-effekter-paa-dyrelivet/
4) https://www.theguardian.com/environment/2019/nov/22/light-pollution-insect-apocalypse
5) https://advances.sciencemag.org/content/7/35/eabi8322
6) https://www.bbc.com/news/uk-england-hereford-worcester-49534621
7) https://www.mdpi.com/2075-4450/12/8/734/htm
8 ) https://www.theguardian.com/environment/2020/mar/05/glowing-glowing-gone-plunge-in-glow-worm-numbers-revealed

Ude af syne, ude af sind – “gademøbler” som skjulested for de små mobilsendemaster.

Strukturen i 5G-netværket kommer til at bestå et hav af mange mindre basestationer (small cells), der opsættes på små områder, og kommer til at sidde tæt på hinanden.
Det er nødvendigt for at opnå den nødvendige netværkskapacitet i områder, hvor mange bruger netværket, mens de bevæger sig rundt, typisk fodgængere i gågader. Til det formål opsættes små basestationer ‘small cells’. Med 5G NR (New Radio) (1) bliver basestationerne ikke længere kun placeret højt, som i mobilmaster og på hustage, hvor de har en stor dækningsradius. Fremover vil de de små basestationer (small cells) blive placeret i gaderne og eksempelvis på fronten af bygninger og huse.
Det er en fortsættelse af den samme udvikling, som vi har set med mikro- og nanoceller siden 2G (GSM) til og med 4G mobilnetværk (LTE). Senderne opstilles i områder med meget højt kapacitetsbehov, som i gågaderne i de store byer, i messehaller og på fodboldstadioner. I stedet for at blive placeret på tagene af bygninger, fabriksskorstene og på specialbyggede master, installeres de mange små basestationer til 5G nu på lygter, trafiklys, reklamesøjler og lignende og i andre egnede “gademøbler”Den massive opsætning “small cells” vil følgelig øge mængden af elektromagnetisk stråling samt styrken af dens impulser i og med at kilderne bliver bragt tæt på os allesammen.


Smarte bænke
Strawberry Energy (2) er et teknologiselskab som har specialiseret sig i Smart Citys. De udtaler sig om den smarte bænk:
“Udefra ser vores Smartbench ud som en moderne bænk. Så du kan blot sidde på det og tale med andre brugere – dette er det sociale aspekt af vores Smartbench. Derudover er det et lille teknologicenter. Bænken kan udstyres med flere moduler og drives af solenergi. Det tilbyder hurtig WiFi og en ladestation til mobiltelefoner, tablets og lignende. Elektriske bybiler, såsom scootere, kan også oplades fra vores bænk. Derudover er det muligt at integrere klimasensorer til måling af luftkvalitet, fugtighed, temperatur og andre miljøkvalitetsaspekter. Det er også muligt at forbinde bænken til stemmeassistenter som Alexa eller Google Assistant. Med denne funktion kan brugerne spørge bænken om alt, hvad der er vigtigt under deres ophold i byen – hvordan man kommer til berømte seværdigheder, hvor man finder en indisk restaurant eller den nærmeste metrostation. Bænken kan endda udstyres med en kontaktløs betalingsmulighed, så brugerne kan foretage betalinger på den.“
Brochuren
Brochuren (se link nedenfor (3)) som er udarbejdet af Dr. Ing. Martin H. Virnich, viser, hvordan telebranchens reklamer undervurderer enhver modstand mod elektromagnetisk stråling, og i stedet fortæller os, hvor ‘smart’ det er med bænke og andre skjulte “small cells” – “for ikke at ødelægge byrummet“, som det hedder. Vores nuværende grænseværdier, beskytter kun mod varmeskader, og kan let overskrides med disse nye “smarte gademøbler”. Mennesker, der bor på gadeplan skal nu regne med en øget sundhedsrisiko pga. den øgede eksponering. Indtil videre har strålingen været kraftigst i de øverste etager, hvor strålingen fra mobilmasterne let nås.
Dr.-Ing. Martin H. Virnich, driver virksomheden ibu Ingenieurbüro für Baubiologie und Umweltmesstechnik i Mönchengladbach, er bygningsbiolog, dvs. specialist i bygningers miljøegenskaber og i miljømålinger. (4)
“Bygningsbiologi er læren af de holistiske relationer mellem mennesker og deres byggede miljø. Formålet er at skabe et sundt, naturligt, bæredygtigt og smukt designet leve- og arbejdsmiljø. Bygning biologer henvise til bygninger og værelser som den “tredje hud” af mennesker. Det afspejler, hvor tæt vi er forbundet med vores byggede miljø.”
Kilder:
1) https://nejtil5g.dk/5g/teknologier-og-frekvenser-om-5g-og-de-andre-ger/
2) http://strawberrye.com/
3) https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2021/02/Virnich-IBU-5G-Sma-Celler-Ute-av-syne-ute-av-sinn-v-1.1-norsk-2021.pdf
4) https://baubiologie.de/
Se også: https://einarflydal.com/2021/02/16/smartbenker-og-andre-sma-celler-tingenes-internett-betyr-helse-og-miljoskader/

Konkrete tiltag

København

Nye, intelligente gadelamper: Sådan virker de
København har fået skiftet en stor del af byens gadebelysning. De nye gadelamper skal blandt andet øge trafiksikkerheden.
https://www.tv2lorry.dk/kobenhavn/nye-intelligente-gadelamper-sadan-virker-de

Albertslund

Albertslund tager føringen hedder det på kommunes egen hjemmeside:
Smart City-teknologier i København. Smart City-teknologier vil gøre fremtidens byer mere effektive og bæredygtige.

“Smart City – af nogle kaldet ‘digital by’, ‘forbundne byer’ eller ‘fremtidig datanetværk’ – er central for Albertslunds udvikling. Smart City-teknologier vil hjælpe med at forbedre tjenester til borgere og samtidig reducere ressourceforbruget og øge effektiviteten.
Albertslund tager føringen.
Albertslund har investeret i nye teknologier og danner offentlig-private partnerskaber, der tilskynder til innovation på dette område. Vi er meget engagerede i overgangen til smart-byteknologier, der følger to veje: “Internet of Everything” og “Outdoor Lighting.” Albertslunds virksomheder og organisationer deltager i at gøre København til en af ​​verdens førende inden for Smart City-teknologi.”

https://business.albertslund.dk/focus-areas/smart-city-technology/

Gadelygterne er blevet intelligente uden for Albertslund
Cirka 10 kilometer med veje og stier i Hersted Industri Park i Albertslund er foret med 280 lysstænger, der viser 50 forskellige LED-bybelysningsløsninger. Living Lab tilbyder virksomheder mulighed for at teste deres nyeste produkter inden for belysning og Smart City-teknologier i hverdagen. Disse belysningsløsninger kontrolleres og testes af et centralt styresystem beliggende i DOLLs besøgs Center i Hersted Industri Park i Albertslund.
https://business.albertslund.dk/projects/danish-outdoor-lighting-lab/
https://www.berlingske.dk/virksomheder/gadelygterne-er-blevet-intelligente-uden-for-albertslund

Please follow and like us:
close

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.