nejtil5g.dk

Smart Meters

Smart Meters

Smart Meter problematikken, del 1Produceret af Flemming Blicher Telekommunikationsuddannet svagstrømsingeniør BScEE, MBA. Varighed ca. 22 min.Denne video berører de 3 største problemer omkring Smart Meter’ne, der er trådløst aflæste elmålere, vand- og varme-målere:1. Mennesker bliver syge af de trådløse mikrobølger de udsender.2. Mennesker bliver syge af den ’dirty electricity’ som de sender ud på 220V […]

Smart Meters

Lovligheden af trådløse Smart Meters (elmålere) er på vej til at komme for rettet i Norge.Nordmændene vil gøre noget, som ingen nogensinde har kendt i Norge: – en lovlig afgørelse om, at sundhed og miljø kan blive skadet af strålingen fra AMS-målerne og derfor skal tages i betragtning – en juridisk afgørelse om, at netselskaberne […]