EWG: SAR værdier bør være 400 gange lavere

Foto: orgonitascanarias.

Den amerikanske Environmental Working Group (EWG) advokerer for grænseværdier for elektromagnetisk stråling (EMF), der er op til 400 gange lavere end de SAR-standarder, der er sat af det amerikanske regeringsagentur FCC. Især med fokus på børn som er en særlig sårbar gruppe.

Artiklen er skrevet af Daniel T. DeBaun (*) og offentliggjort i Defender Shield den 30. september 2021. Her fra The Epoch Times.

Federal Communications Commission (FCC) tabte retssagen mod Children’s Health Defense

Den 13. august 2021 tabte FCC (1) en skelsættende retssag mod Children’s Health Defense (CHD). Retten afgjorde, at FCC havde negligeret videnskabelig dokumentation ved fastlæggelsen af ​​deres standarder for eksponering trådløs stråling, standarder som ikke er blevet opdateret siden 1996. De slappe, forældede grænser sætter sundhed og sikkerhed for befolkningen i fare. FCC har ikke engang forholdt sig til standarder for børn, selvom forskning viser, at børn er mere sårbare over for EMF-stråling. Se mere om kendelsen her. (2)

FCC’s grove forsømmelser betyder, at tredjepartsgrupper forsøger at udfylde hullerne med den manglende viden og den nødvendige dokumentation.

EWG undersøgelsen

The Environmental Working Group (EWG), (3) er en amerikansk non-profit organisation, der har specialiseret sig i forskning og at hjælpe offentligheden med at træffe informerede valg samt leve et sundt liv. De arbejder sammen med fageksperter for at bringe banebrydende forskning inden for områder som giftige kemikalier, drikkevand, familiesundhed og meget mere.

EWG-forskere har fulgt den metodologi, som det amerikanske Environmental Protection Agency (EPA) bruger til at evaluere menneskers sundhedsrisici fra eksponering for toksiske kemikalier.

EWG-undersøgelsen (4) fandt en øget risiko for unormal vævsvækst (dvs. kræft) og kardiomyopati (sygdom i hjertemuskulaturen) blandt hanrotter, der var blevet udsat for EMF-stråling.

EWG tog også hensyn til det nationale toksikologiske programs (NTP) dyrestudie om effekterne af mobiltelefonstråling, (5) det største forskningsprojekt af sin art. NTP’s undersøgelse “bekræfter bevis fra menneskelige undersøgelser om, at stråling fra mobiltelefoner øger risikoen for kræft.”

NTP-undersøgelsen undersøgte sundhedseffekterne af 2G og 3G trådløs stråling og fandt “klare beviser” for en sammenhæng mellem hjertetumorer i forsøgsdyr og radiofrekvent stråling.

Ud over dette klassificerede International Agency for Research on Cancer (IARC) stråling fra mobiltelefoner som et “muligt kræftfremkaldende stof” (6) – en konklusion baseret på humane epidemiologiske undersøgelser, der fandt en øget risiko for gliom, en ondartet hjernekræft, forbundet med brug af mobiltelefon.

Anbefalede eksponeringsstandarder for børn

Børns kroppe er grundlæggende anderledes end voksne. Et barn udvikler sig stadig på et fysisk, kemisk og biologisk plan. Deres hormoner, enzymer, væv og cellulære reaktioner på miljøgifte er alle forskellige fra voksne.

En krop i udvikling har en øget risiko for skade fra EMF-emissioner (7) og gør uden tvivl børn til den mest sårbare aldersgruppe over for EMF og trådløs stråling.

Til det øgede risiko niveau kommer det stigende forbrug af trådløst udstyr blandt børn i alle aldre. Uanset om det er til skole, spil eller socialt samvær, bruger børn teknologi mere end nogensinde. En undersøgelse gennemført af nonprofitorganisationen Commonsense Media i marts 2020, ( 8 ) fandt at 46 % af de 2 til 4 årige og 67 % af de 5 til 8 årige havde deres egne mobile enheder, som f.eks. en tablet eller smartphone. Undersøgelsen er fra lige før pandemien spredte sig i USA. Da de fleste skoler herefter var nødt til at gøre brug af fjernundervisning, er disse tal formentlig steget.

Alle disse faktorer har ført til sundhedsproblemer for børn ifølge læger og videnskabsmænd over hele verden. Eksponering for elektromagnetiske felter i så ung en alder kan interagere med hjernens udvikling (9) – hvilket fører til dårlig mental sundhed og negative effekter på indlæringsevner, forstyrrede søvnmønstre, øjenskader og ændringer i den fysiske sundhed.

EWG introducerede det første sæt retningslinjer for børn på grund af manglende retningslinier fra de føderale tilsynsmyndigheder. Deres anbefalede retningslinjer for børns eksponering af hele kroppen er 0,2 – 0,4 milliwatt pr. kilogram, det er 200 til 400 gange lavere end FCC’s anbefalede 1,6 watt pr. kilogram.

I EU er SAR-grænseværdien 2.0 W/kg gennemsnitligt fordelt over 10 gram kropsvæv (fastsat af ICNIRP). I USA er den 1.6 W/kg gennemsnitligt fordelt over 1 gram kropsvæv gældende for hovedet (Fastsat af FCC -Federal Communications Committee). De gældende standarder, der anvendes i EU i dag (2.0 W/kg) blev grundlagt i 1998 og har ikke ændret sig siden.

Anbefalede eksponeringsstandarder for voksne

For voksne anbefaler EWG at retningslinjerne opdateres til en SAR-værdi for hele kroppen på 2 til 4 milliwatt pr. kilogram. (10) Denne anbefaling er 20 til 40 gange lavere end de nuværende standarder fastsat af FCC på 1,6 watt pr. kilogram.

Hvorfor er FCC’s SAR-eksponeringsstandarder så høje?

FCC-standarden, kaldet SAR (Standard Absorption Rate), er ikke blevet opdateret siden 1996. På det tidspunkt havde blot 16% af amerikanerne en mobiltelefon. (11) De seneste data fra Pew Research Center viser, at 96% af amerikanerne nu har en mobiltelefon, og 81% har en smartphone. (12) Af disse er mange mindre børn.

FCC oplyser (13), at grænsen for den offentlig eksponering fra mobiltelefoner er sat til et SAR-niveau på 1,6 watt pr. kilogram. Ved dette niveau registrerede de en stigning på 2° i hudtemperatur, med et signal, der trængte 2 tommer ind i hjernen. Hvorfor er dette forældet?

  1. FCC udarbejdede denne standard på et tidspunkt, hvor de mente, at de kun skulle beskytte mod termisk celleskade. 1,6 W/kg-standarden beskytter kun mod for høje varmeniveauer og forholder sig ikke til de biologiske skader, der endda kan forekomme ved lavere effektniveauer uanset temperaturændringer.
  2. For at skabe denne standard skabte FCC en 200-pund (knap 91 kg.), 6-fods (knap 183 cm) mandlig testdukke, som repræsenterer cirka 3% af befolkningen. Jo større du er, jo mindre påvirker EMF din krop. EMF-stråling er meget mere skadelig for børn der er under udvikling (14), gravide kvinder (15), folk med sygdomme eller kompromitterede immunsystemer samt den ældre del af befolkningen.
  3. Selvom dette eksponeringsniveau kunne have været acceptabelt i 1996, er det ikke blevet opdateret i forhold til vores moderne livsstil, hvor vores telefoner holdes tæt vores krop hele dagen samt om natten. Antallet af devices, samt brug og forbrugsvaner har ændret sig drastisk i de sidste par årtier. Ud over en større eksponering har telefonerne nu også Wi-Fi og Bluetooth-processorer samt kraftfulde mobilforbindelser.

Lever mobiltelefonerne op til SAR-standarderne?

Selv med denne forældede sikkerhedsstandard ser producenterne af mobiltelefoner ikke ud til at følge den særlig godt. Producenterne selvtester og selvrapporterer SAR-værdierne af deres egne telefoner. For det meste kan uafhængige test laboratorier ikke replikere producenternes resultater.

Chicago Tribune (16) udførte uafhængige laboratorietest på mobiltelefoner og fandt ud af, at radiofrekvensstrålingen fra iPhone 7 målte over den lovlige sikkerhedsgrænse og mere end det dobbelte af, hvad Apple havde rapporteret til de føderale regulatorer. Andre populære modeller som iPhone X / 8 og Samsung Galaxy S9 / S8 blev også testet over den lovlige grænseværdi. For nylig fandt en yderligere uafhængig test (17) udført af det samme Californien-baserede laboratorium, RF Exposure Lab, ud af, at iPhone 11 Pro har SAR-niveauer, der måler 3,8 W/kg.

Resultaterne af Tribunes test og det efterfølgende offentlige ramaskrig fik FCC til at udføre sin egen test. Et par måneder senere udtalte FCC, at alle de laboratorietestede telefonmodeller var leveret direkte til dem fra producenterne. Alle resultaterne viste, at telefonerne var i orden og udsendte mindre stråling end den lovlige grænse på 1,6 W/kg. Denne information rejser to spørgsmål:

  1. Hvordan får de uafhængige laboratorietest andre resultater end et føderalt reguleringsagentur?
  2. Hvorfor tester FCC ikke telefoner fra forretningerne i stedet for telefoner leveret direkte fra producenten?

Uanset om mobiltelefoner faktisk opfylder SAR-standarder eller ej, er der ingen tvivl om, at standarderne er forældede. Offentligheden bør fortsætte med at reducere deres eksponering for elektromagnetiske felter og beskytte sig selv mod de potentielle sundhedseffekter.

Måder du kan sikre dig selv og dine børn: EMF-beskyttelsesforanstaltninger

Bestræbelserne på at få ændret regeringens reguleringsstandarder kan fortsætte med at trække ud. I mellemtiden er det en god ide at udvikle sunde vaner for at reducere EMF-eksponeringen.

  • Vælg en enhed med en lav SAR-værdi. Selvom de kan være unøjagtige, har SAR-vurderinger en relativ værdi og bør derfor overvejes. Du kan se SAR-klassificeringerne for toptelefonmodeller her (18). Små børn har måske ikke brug for en helt ny smartphone med hundredvis af trådløse muligheder.
  • Brug afskærmningsprodukter. Sørg altid for, at børn har en anerkendt laboratorietestet afskærmning mellem dem og deres enhed. Du kan anskaffe dig mobiltelefonetuier, bærbare etuier og tablet-/iPad-covers somkan reducere EMF-eksponering med op til 99 %. EMF Protection Anti-Radiation Blanket er et tæppe der er perfekt, når f.eks. børn slapper af og bruger deres enheder. (19)
  • Øg tiden du tilbringer udendørs. Naturen kalder, og du bør svare. Fordelene for børn ved at tilbringe tid i naturen omfatter forbedring af den kognetive funktion, bedre koncentration, forbedret indlæring, lavere aggressionsniveauer og nedsat risiko for fedme. Ved at lade børn gøre sig fri af teknologien for at lege udenfor, skaber det desuden en tid til digital detox. (20) Tid som bruges uden teknologi er gavnlig, fordi det samtidig fravær af elektromagnetiske felter.
  • Begræns skærmtid hos børn. Som nævnt er skærmtid dårligt for den mental sundhed. Men det er også skadeligt, fordi blåt lys kan påvirke øjnene (21) og kroppens naturlige søvncyklus (22) negativt. American Academy of Pediatrics (AAP) fraråder skærme til yngre børn og anbefaler maks. 2 timer/dag til ældre børn og teenagere. (23)
  • Gør legeområder og børneværelser til teknologifrie zoner. (24) Det vil fremme afbrudt leg, samt forbedre søvnen. Søvn er en kritisk faktor for børn, da søvn er et af ​​de vigtigste tidspunkter for vækst og udvikling.

Hvad EWG anbefaler

Forskere ved EWG udtaler, at der er behov for mere forskning i sundhedsvirkningerne af den seneste generation af kommunikationsteknologi som 5G. Præsident for EWG, Ken Cook, mener, at de offentlige sundhedsagenturer bør fokusere på at gennemgå 5G og den trådløse teknologi. “Det er forlænget tidsfordriv, hvad den føderale regering har gjort for at gøre eksponering fra trådløse 5G-enheder sikker. Vi er overbevist om, at disse eksponeringer fortjener langt grundigere undersøgelse samt videnskabelig stringens, end der er blevet anvendt til dato.”

Kilder og noter:

*) Daniel DeBaun er en internationalt anerkendt ekspert i EMF-stråling, EMF-afskærmning og EMF-relaterede sundhedsproblemer med særligt fokus på effekten af ​​eksponering fra mobile enheder. Daniels bekymring med hensyn til sundhedspåvirkningen af ​​EMF-emissioner udsprang af 30 års ingeniørerfaring i telekommunikationsindustrien, hvor han havde en række ledende stillinger hos SAIC, Telcordia, AT&T og Bell Labs. Han er medforfatter til “Radiation Nation: The Fallout of Modern Technology” og er administrerende direktør for DefenderShield.
1) Federal Communications Commission (FCC) er et amerikansk regeringsagentur med ansvar for at gennemføre og håndhæve USA’s lov og bestemmelser indenfor kommunikation.
https://www.fcc.gov/
2) https://www.defendershield.com/us-court-decides-fcc-wireless-radiation-safety-standards-need-to-be-updated-aug-2021
3) “Vi er ikke bare en anden nonprofit miljøgruppe – vi er et landsdækkende samfund. Vi er fortalerne, der ikke vil holde op. Vi er forskere, der finder løsninger. Vi er folk, der prøver at træffe de sikreste valg for vores helbred. I Miljøarbejdsgruppen mener vi, at du skal have nem adgang til de oplysninger, du har brug for til at kunne træffe kloge, sunde valg. Det er denne tro, der inspirerede vores præsident og medstifter, Ken Cook, til at skabe EWG. Siden 1993 har vi arbejdet utrætteligt for at beskytte folkesundheden. Uanset om det er at sætte fokus på skadelige industristandarder, tale imod forældet lovgivning fra regeringen eller give forbrugerne banebrydende uddannelse og forskning, er vi denne kamp. Og vi skal ingen steder.”
https://www.ewg.org/
4) ‘Development of health-based exposure limits for radiofrequency radiation from wireless devices using a benchmark dose approach’:
https://ehjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12940-021-00768-1
5) https://ntp.niehs.nih.gov/whatwestudy/topics/cellphones/index.html
6) IARC CLASSIFIES RADIOFREQUENCY ELECTROMAGNETIC FIELDS AS POSSIBLY CARCINOGENIC TO HUMANS (2011)
https://www.iarc.who.int/wp-content/uploads/2018/07/pr208_E.pdf
7)  https://www.defendershield.com/radiation-electronics-affect-children
8 ) The Common Sen se Census: Media Use by Kids Age Zero to Eight, 2020:
https://www.commonsensemedia.org/research/the-common-sense-census-media-use-by-kids-age-zero-to-eight-2020
9) Why Small Children Are The Most Sensitive to Screen Time & EMFs:
https://www.defendershield.com/why-small-children-are-the-most-sensitive-to-screen-time-and-emfs
10) https://www.defendershield.com/specific-absorption-rate
Se også:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/graensevaerdier-og-mobiltelefoner/
11) ‘Handset penetration per capita in North America from 1996 to 2015’:
https://www.statista.com/statistics/203688/handset-penetration-per-capita-in-north-america-since-1996/

12) https://www.pewresearch.org/internet/fact-sheet/mobile/
13) https://www.fcc.gov/general/specific-absorption-rate-sar-cellular-telephones
14) https://nejtil5g.dk/dokumenter/boern-og-unge-en-saerlig-udsat-gruppe/
15) https://www.defendershield.com/pregnant-women-exposed-emfs-triples-risk-miscarriage
16) https://www.chicagotribune.com/investigations/ct-cell-phone-radiation-testing-20190821-72qgu4nzlfda5kyuhteiieh4da-story.html
17) https://appleinsider.com/articles/20/02/04/iphone-11-pro-said-to-emit-twice-the-fccs-legal-limit-for-rf-radiation
18) https://emfacademy.com/lowest-radiation-cell-phones/
Se også her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/graensevaerdier-og-mobiltelefoner/
19) Du finder forskellige forhandlere nederst på denne side:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/selvhjaelp-mod-straaling/
20) https://www.communityplaythings.com/resources/articles/2017/learning-naturally
21) https://www.defendershield.com/5-ways-protect-blue-light-effects-sleep-eyes
22) https://www.defendershield.com/5-ways-protect-blue-light-effects-sleep-eyes
23) https://www.aap.org/en/patient-care/media-and-children/
24) https://www.defendershield.com/feng-shui-mitigating-emf-in-your-home

Se også mere her:
Mobiltelefoner og grænseværdier finder du her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/graensevaerdier-og-mobiltelefoner/
Børn og unge:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/boern-og-unge-en-saerlig-udsat-gruppe/
Gravide:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/gravide-abort-og-adfaerdsproblemer/
Selvhjælp mod stråling:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/selvhjaelp-mod-straaling/

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.