Elektromagnetisk stråling

Dokumentar: Generation Zapped

I den lille trailer spørger Olle Johansson, neuroforsker fra det verdensberømte Karolinska Institute:

Hvor meget mere stråling trænger ind i din krop i dag sammenlignet med for 10 år siden, er det 2 gange eller 3 gange så meget ??
FORKERT, det er 1 milliard milliard gange mere. Det er et 1 tal med 18 nuller = 1.000.000.000.000.000.000

Generation Zapped er en dokumentar, der afslører de alvorlige sundhedsrisici som den trådløse teknologi medfører fra infertilitet til kræft. Især er der fokus på vores børn og unge, der hører til de mest sårbare. Filmen foreslår også måder hvorpå du kan reducere din eksponering og beskytte din familie.

Dokumentaren (2017) byder på en imponerende række af internationale videnskabsmænd: Martin Blank, Lennart Hardell, Magda Havas og mange flere samt eksperter i folkesundhed.

Se trailerende her med danske undertekster (2½ min.):
https://youtu.be/h7R4gKs8ViI
Hele dokumentaren ‘Generation Zapper’ finder du her (1 time og 14 min.):
https://youtu.be/kyUl5Rnm2c8

Prof. Olle Johansson: Kan EMF eksponering sterilisere livet så det udryddes?
Prof. Olle Johansson, er neuroforsker ved Karolinka Instituttet i Stockholm, Sverige. Han slog alarm for mindst 20 år siden, og advarede om at vi står over for en alvorlig sundhedskrise fra overeksponering for elektricitet og EMF’er. Samtale her med Allison Teague er en bred samtale. Olle Johansson bidrog bl.a. til 2007-udgaven af BIOINITIATIVE-rapporten, en rapporten (opdateret i 2012) man kan starte med for at undersøge, hvad de nuværende risici og data er.
Her i samtale med med Allison Teague.
https://www.bitchute.com/video/G2THrhH7jFdP/
Prof. Johanssons links:
https://vetapedia.se/olle-johansson-associate-professor-ki/

The Effects of EMF – episode 1: Professor Martin L. Pall
An interview with Prof. Martin L. Pall during his visit to Finland about the effects of EMF and 5G. 17. januar. 2020.
https://youtu.be/ojZIYfb72ME

Elektrotåka – ny helse- og miljøgift / Electrosmog – a new toxin
I følge våre myndigheter kan mikrobølgene fra mobiler og annet trådløst umulig gjøre skade. De viser også til at forskningen ikke er entydig, og at det ikke er påvist noen måte slik stråling kan få helsemessige følger på. I følge prof. em. Martin L. Pall, fysiker, genetiker og cellebiolog, har de sovet i timen og tar feil på alle tre punkter. Pall hevder at forskningsresultatene slett ikke er uklare, og at vi må få et ganske annet og bedre strålevern. Han hevder – utfra egen og andres omfattende forskning de siste tiårene – bl.a.: • Mikrobølger skader selv langt under strålegrensene, gjennom mekanismer på cellenivå • Disse biologiske mekanismene kan – helt eller delvis – stå bak økende «uforklarte lidelser» som plutselig hjertedød, ME, svekket immunforsvar, fibromyalgi, post-traumatisk stress, og økte DNA-brudd, m.m. • Virkningene kan i prinsippet ramme alle flercellede dyr, og er påvist f.eks. i blåskjell • Man trenger verken New Age, tendensiøs vitenskap eller konspirasjonsteorier for å begrunne dette Konsekvensen av Palls funn er at vi står overfor en ny og almen miljøgift. Noen har kalt den “det 21. århundrets miljøbombe”. Kan det stemme? Hvordan skal vi forholde oss til dette? Det har konsekvenser for miljøtiltak, helsesektoren, bygging av mobilmaster, data i skolen, og håndtering av el-overfølsomme. Martin Pall, prof. em. v/ Washington State University, har en omfattende produksjon. Hans første artikkel der han trekker inn elektromagnetiske felt som forklaring på lidelser han har arbeidet med en årrekke, havnet på «Global Medical Discovery”-lista over de viktigste artiklene innen medisin i 2013. Videoen er opptak fra Arne Næss-seminaret 18. okt. 2014, Oslo.
Varighed 1 time 51 min.
Innhold:
Introduksjon v/ Einar Flydal, pensjonist fra IKT-bransjen, næringsliv og akademia
Foredag v/ Martin L. Pall
Spørsmål/kommentarer fra salen Videoen har engelsk tale og norsk tekst. Arrangører: Einar Flydal i samarbeid med Arne Næss-professoratet i global rettferdighet og miljø
https://youtu.be/_Up8bqiJN2k

Free radical damage – causes, symptoms, diagnosis, treatment, pathology
What is free radical damage? Free radicals are molecules with only one electron, or an unpaired electron, in their outer orbital. Free radicals have a habit of stealing electrons from any molecule they come across to make themselves stable and it’s what causes all the trouble and potentially can cause cellular injury. Varighed ca. 9 min.
https://youtu.be/2ZRAUO51Wf8

Strålevernet bommer
Strålevernet (DSA) beskytter oss kun mot å bli varmet opp av strålingen, og ignorerer den forskningen som påviser alvorlige biologiske langtidseffekter. «Det finnes ikke noe vitenskapelig grunnlag for å frykte 5G», blir vi stadig fortalt. Denne videoen gir et bilde av hva vi faktisk vet om forskning på dette feltet i dag, og som verken medier eller myndigheter forteller oss om. 9. december 2019.
https://youtu.be/5H9AP5T1l8Q

5G – Skal vi være bange? (episode 0)
af svagstrømsingeniør Flemming Blicher. Varighed 17 min. jan. 2020.
Er 5G noget at være bekymret for? Hverken Sundhedsstyrelsen eller Danmarks Radio kan eller vil tage fat omkring problemet. Men problemet eksisterer stadig, og det vokser sig stadigt større hele tiden! Men over 3000 forskere, 2000 læger, 6000 ingeniører, 3000 sygeplejersker og næsten 175.000 andre godtfolk har underskrevet en erklæring at stoppe 5G. Skal vi bare fortsætte med at ignorere denne ‘orkanstyrke’ advarsel? Alt imens test-udrulning af 5G fortsætter i Ålborg og Helsingør og snart en række andre danske byer?
https://youtu.be/m68Eo4zMOoc

5G, Wireless Radiation and Health: A Scientific and Policy Update
Dr. Devra Davis (HUJI). 2020 Expert Forum: Wireless and Cellphone Radiation and Public Policy Tel Aviv University 10.2.20
Varighed 1 time.
https://youtu.be/-AeSoC6la9c

Episode 2: Dr. Devra Davis of the Environmental Health Trust gives a two-minute crash course on wireless radiation.
https://www.facebook.com/AmericansForResponsibleTech/videos/453600575416127/

5G, Cell Phone Radiation and Cancer: Dr. Anthony Miller Interview
ENVIRONMENTAL HEALTH TRUST: Nyt interview med dr Anthony B Miller. Canadisk kræftepidemiolog, der bl.a. var rådgiver for WHO, da IARC i 2011 klassificerede al radiofrekvent stråling for 2B – muligvis kræftfremkaldende for mennesker. Miller har gennemgået forskningen på området siden klassificeringen i 2011, hvilket blev publiceret i en forskningsartikel i Environmental Research i nov. 2018. Han og artiklens øvrige forfattere er enige om, at den radiofrekvente mikrobølgestråling ér kræftfremkaldende og at IARCs klassificering bør hæves til kategori 1-kræftfremkaldende for mennesker.
En ny gennemgang af IARC er undervejs og det er Millers håb, at denne opklassificering til kategori 1 snart vil ske og regeringer dermed vil være nødt til at forholde sig og langt om længe gribe til ansvarlig handling. Miller giver især udtryk for bekymring i forhold til børn og den tidlige brug af trådløse apparater. Både fordi, de på flere måder er meget mere sårbare over for stråling og på grund af de mange års eksponering, de har foran sig. Wi-Fi i skoler er nødt til at blive fjernet og der er ingen undskyldning for at eksponere børn, siger Miller. Samme foranstaltninger bør ske på hospitaler. Intervieweren, Thea Scarato, nævner Danmark som et af de lande, der nu stiller krav i.f.t. lavfrekvent emf og nybygning af hjem og i nogle lande også hospitaler tæt på stærke magnetfelter, samtidig med at man ikke overvejer den radiofrekvente stråling, hvilket afstedkommer endnu et stort suk fra Anthony Miller og svaret, at uvidenheden på området er meget stor. Det første hovedrystende suk kommer, da han fortæller om et nyligt forslag i et lokalområde i Canada, tæt på hvor han bor, hvor man overvejede at tillade en mobilmast på skolens legeplads. Anthony Miller gør også klart, at de stigninger, der allerede ses i bl.a. hjernekræft, er en advarsel om, at vi kommer til at se større stigninger i fremtiden. Han kommenterer på kritikken og afvisningen af det store NTP-studies resultater, som han står helt uforstående overfor. Den overordnede konklusion er, at: Vi står på tærsklen af en stor menneskelig tragedie og dem, der nægter eller nægtede at reagere, skal holdes ansvarlige, og at alle, som har viden om emnet, bør informere andre så meget som muligt.
30. okt. 2019.
https://youtu.be/1PLrvYzCB10

Resonance: Beings of Frequency (FULL DOCUMENTARY)
(1 time 28 min.)
Dokumentar der undersøger de faktiske mekanismer, hvormed mobiltelefon-teknologi kan forårsage kræft. Resonans ser et dybere blik på, hvordan menneskeheden reagerer på den dybtgående miljøændring, som planeten nogensinde har set. For to milliarder år siden optrådte livet først på jorden, en planet badet i en naturlig elektromagnetisk frekvens. En livslang evolution fra enkle til komplekse organismer, den omringede ikke sig selv ved denne frekvens og dannede et harmonisk forhold til det, et forhold, som videnskaben lige er begyndt at forstå. Ny forskning er, at eksponering for denne hyppighed er afgørende for mennesker. Det forbedrer vores mentale og fysiske helbred, det synkroniserer vores døgnrytmer, det hjælper vores immunsystem, og det forbedrer vores generelle følelse af velvære. Ikke kun er vi omgivet af naturlige frekvenser, vores krop er forfulgt af dem. Vores celler kommunikerer ved hjælp af elektromagnetiske frekvenser. Vores hjerne udsender en konstant strøm af frekvenser og vores DNA. Uden dem kunne vi ikke eksistere. 29. aug. 2018.
https://youtu.be/9mK93gHFWXs

Interview med onkologen / kræftlæge, forsker Lennart Hardel.
Lennart Hardel taler om en af de mest alvorlige miljømæssige giftstoffer, mikrobølge stråling fra mobiltelefoni og andre trådløse teknologier. Han beskriver de potentielle risici, de sundhedsmæssige virkninger, der allerede er begyndt at fremstå, samt forbindelsen mellem de svenske myndigheder til den mobile industri og den modvilje mod at invitere industrielle forskere til at tale osv.
Han beskriver også, hvordan en forholdsvis lille gruppe mennesker sidder i grupper i flere lande for at give indtryk af, at der er konsensus på tværs af de nationale grænser:
” hvis du ser på dette, er det ofte de samme mennesker, der sidder i disse grupper. De citerer i bund og grund sig selv uden at tale om det. Men til offentligheden, for politikere, det giver et meget godt indtryk, at her har vi 5-6 grupper i forskellige lande, der er kommet til den samme konklusion. Dette er et spil, der foregår og ikke er blevet rejst og ikke diskuteret. Sidste år har der været mindst et par publikationer, der viser dette, men de er ligeglade. Det er den samme idé som med hensyn til risiciene, hvis man ignorerer en offentliggørelse, findes det ikke.”.
https://eloverkanslig.org/lennars-hardell-intervju/

Public Exposure: DNA, Democracy and the ‘Wireless Revolution’ Can microwaves alter our brains and DNA?
Released in 2000, Public Exposure is the first – and still definitive – independently produced investigative report on this key issue, the human health dangers of Radio Frequency Radiation (RFR) from cell phones & cell towers… and what we can do to protect ourselves.
https://youtu.be/IJbCa-MZwXM

Wireless wake-up call
Jeromy Johnson is an expert in mitigating the negative impacts of Electromagnetic Field (EMF) exposure. He has a leading website on the topic and consults with individuals, families and organizations around the world to implement solutions that reduce and eliminate EMF pollution. Jeromy has an advanced degree in Civil Engineering and has worked in Silicon Valley for 15 years. After becoming what medical doctors call “Electro-hypersensitive” (EHS) in 2011 after extensive exposure to EMF radiation, he embarked on a journey of regaining his own health and educating others to critically evaluate theirs.
16. februar 2016.
https://youtu.be/F0NEaPTu9oI

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.