EWG: SAR værdier bør være 400 gange lavere

Den amerikanske Environmental Working Group (EWG) advokerer for grænseværdier for elektromagnetisk stråling (EMF), der er op til 400 gange højere end de SAR-standarder, der er sat af det amerikanske regeringsagentur FCC. Især med fokus på børn der er en særlig sårbar gruppe.