‘Simple tekniske justeringer’ kan reducere strålingen fra mobiltelefonen

Ifølge forskere fra International Commission on the Biological Effects of Electromagnetic Fields (ICBE-EMF) kan nogle “enkelte tekniske justeringer” reducere den radiofrekvente stråling (RFR), der udsendes fra mobiltelefoner dramatisk. Forskerne mener, at teleindustrien nu bliver nødt til at begynde med at konkurrere om sikkerhed.

Læs den oversatte artiklen fra The Defender fra en 6. april 2023 samt en gennemgang af forskningsartiklen med de foreslåede seks tekniske justeringer samt de 7 regulatoriske blinde vinkler.

Forskerholdet, hvis peer-reviewed rapport blev offentliggjort den 4. april, fortæller, at de billige software- og hardwareændringer er nemme at implementere, og i et tilfælde er ændringen afhængig af en teknologi, der allerede er patenteret af industrien.

Joel Moskowitz, Ph.D., direktør for Center for Family and Community Health ved University of California, Berkeley og en af rapportens forfattere udtalte i en erklæring:

“I betragtning af de voksende beviser for sundhedseffekter af stråling fra mobiltelefoner og mobilmaster, tror jeg, at den trådløse industri bliver nødt til at begynde at konkurrere på sikkerhed.”

Ændringer ved brug af almindelig ‘sund fornuft’ vil reducerer den trådløse stråling fra mobiltelefoner ‘dramatisk’

Elizabeth Kelley, adm. dir. for ICBE-EMF som også er en af forfatterne til den peer-reviewed rapport, udtalte, at de foreslåede ændringer på bagrund af “sund fornuft” “hurtigt og dramatisk kan reducere” RFR-eksponeringen fra mobiltelefoner og derved skabe “et sundere miljø for os alle – samtidig med, at vi stadig kan forblive forbundet med andre og få de informationer, vi dagligt har brug for.”

“Mobiltelefoner sender konstant deres placering til mobilmasterne, men når vi er stationære, er disse konstante transmissioner – kaldet ‘håndtryk’ – unødvendige,” sagde hun.

Og hun tilføjede:

“Hvorfor ikke lukke ned for disse transmissioner – som forårsager hyppige strålingsemissioner – når vores telefoner holder pause, som når de ligger på et natbord, mens vi sover, eller ved siden af os på vores skrivebord, mens vi arbejder?”

Forfatterne fortalte, at mobiltelefonerne kan konfigureres til at slukke for RFR-emissioner, når en nærhedssensor registrerer tilstedeværelsen af menneskekroppen.

Nogle televirksomheder – herunder Nokia Corp. og Motorola Inc. – har allerede patenter for teknologier, der kan bruges til at skabe forbedrede antennesystemer og reducere den trådløs strålingseksponering, fortæller forfatterne.

De påpegede, at ved at designe telefonerne til at foretage opkald ved hjælp af Wi-Fi – snarere end ved mobilmaster – hvor det er tilgængeligt, kan strålingsemissioner fra telefonen også reduceres dramatisk.

Desuden foreslog de, at mobiltelefonerne har software installeret, der kan begrænse strålingseksponeringen ved at kontrollere den kumulative dosis RFR.

“Det giver mening, da meget af dokumentationen vedrørende kræft og RFR har brugt den kumulative eksponering til at etablere forbindelsen,” sagde de.

Forfatterne tilføjede:

“Selv hvis det var tilladt at placere telefonen tæt ind til hovedet, kunne brugernes RFR-eksponering automatisk styres ved en grænse for telefonopkaldets varighed, især når basestationer [eller mobilmaster] er fjerntliggende.”

Se uddybning nedenfor under ‘Højdepunkter og baggrund’.

“Vi kan og bør ikke fortælle offentligheden, at vi ved, at mobiltelefoner er sikre”

I deres papir undersøgte forfatterne fortællingen bag de nuværende standarder for mobiltelefonemission og fandt et spor af daterede antagelser og dårligt designede eksperimenter og test, der ikke afspejler, hvordan folk bruger mobiltelefoner i dag.

Paul Héroux, Ph.D., papirets hovedforfatter og professor i School of Population and Global Health ved McGill University i Montreal, Canada, sagde:

“Vores team af forskere og ingeniører har identificeret syv blinde vinkler i de metoder og eksperimenter, som vores nuværende standarder og retningslinjer for stråling fra mobiltelefoner er baseret på.”

“Disse blinde vinkler sætter alvorligt spørgsmålstegn ved gyldigheden af disse standarder.”

For eksempel er eksperimenter med trådløs stråling, der varer 40-60 minutter, ikke repræsentative for de “24/7 kroniske eksponeringer, som vi alle er og vil blive udsat for resten af vores liv,” sagde han.

“Et andet eksempel,” sagde Héroux, “er at teste design, der estimerer eksponering ved hjælp af telefonen og hovedet. Det, der mangler, er selvfølgelig den hånd, der holder telefonen.”

Inkludering af hånden i eksponeringstesten viser, at de fleste af telefonens udstrålede emissioner absorberes af kroppen, og lidt er faktisk tilgængeligt for den trådløse kommunikation, sagde han.

Disse blinde vinkler “fortæller os, at de nuværende standarder for mobiltelefonemissioner ikke er til at stole på, sagde Héroux. “Vi kan og bør ikke fortælle offentligheden, at vi ved, at mobiltelefoner er sikre.”

Moskowitz sagde, at vi “helt sikkert vil høre fra mobiltelefonproducenter, at mobiltelefonerne allerede overholder regeringens standarder.”

Hvad vi ikke vil høre, fortsatte han, er en talsmand for mobiltelefonproducenten, som siger: “Mit firma garanterer, at strålingen, der udsendes af vores mobiltelefoner, er sikker og ikke vil skade brugerne.”

“De vil ikke sige det, fordi de ved bedre, og fordi deres advokater har fortalt dem, at de aldrig offentligt skal hævde, at deres mobiltelefoner er sikre,” fortæller han.

Nogle i den trådløse industri vil protestere mod et skridt der går mod mere sikre mobiltelefoner og andre trådløse enheder ved at udtale, at det er for dyrt og unødvendigt, sagde Moskowitz og tilføjede:

“Men bilproducenterne sagde det samme, da offentligheden krævede sikrere biler, og regeringen krævede dem. I dag konkurrerer de samme bilproducenter på sikkerhed.”

Forskningsartiklen

Højdepunkter og baggrund herunder abstrakt og introduktion:

Publikationsoplysninger
“Cell Phone Radiation Exposure Limits and Engineering Solutions” er en peer-reviewet artikel offentliggjort i International Journal of Environmental Research and Public Health den 4. april 2023.
Hele forskningsdokumentet er tilgængelig på denne webadresse:
https://www.mdpi.com/1660-4601/20/7/5398

De tekniske løsninger

Følgende seks tekniske justeringer kan komme langt i retning af at reducere strålingseksponering fra mobiltelefoner:

 1. Brug eksisterende kropssensorer i Android- og iPhone-enheder til at registrere, hvornår telefonen er tæt på kroppen, og automatisk slukke for emissioner.

  Forklaring: Kropssensorer, der allerede er installeret i mobiltelefoner, bruges til at deaktivere “bløde” knapper på skærmen for at undgå utilsigtet aktivering, når du holder telefonen mod huden. Disse sensorer kan modificeres til at sende instruktioner til også at slukke for telefonemissioner. Med kun en lille ændring i adfærd – at holde telefonen lidt væk fra hovedet, bruge højttalertelefonen eller bruge et headset – ville brugeren dramatisk reducere eksponeringen af mobiltelefonstråling.

  “Blokering” af mobiltelefonstråling er allerede blevet implementeret til flere andre formål.
 2. Brug eksisterende teknologi – allerede patenteret af mange mobiltelefonproducenter – for at reducere eksponeringen fra 2 til 100 gange.

  Forklaring: Når bestemte materialer sættes under mobiltelefonantenner, reducerer de strålingseksponeringen gennem en proces, der forårsager interferens.
  Indbygget korrekt vil disse materialer efterlade mobiltelefonkommunikation upåvirket og vil være med til at bruge batteristrøm mere fornuftigt.
 3. Programmer mobiltelefonsoftware til at vælge Wi-Fi til opkald, når det er tilgængeligt.

  Forklaring: Opkald, der bruger mobilmaster, kræver generelt, at telefonen kører på mellem 0,6 watt og 3,0 watt i sendereffekt. Wi-Fi-opkald kræver typisk under 0,1 watt. Skift til Wi-Fi, når det er tilgængeligt, forlænger også batteriets levetid.
 4. Reducer “håndtryk”-transmissioner ved at eliminere dem, når brugeren og dermed brugerens telefon ikke bevæger sig.

  Forklaring: Handshake-transmissioner gør det muligt for mobilmaster at spore mobiltelefonplaceringer. Det holder telefonen i kontakt med det nærmeste tilgængelige mobiltårn, når brugeren bevæger sig i bil, til fods eller på anden måde. Der er ikke behov for kontinuerlige håndtryk, når telefonen ligger stille, for eksempel på et natbord om natten. Telefonens indbyggede GPS og accelerometer gør det muligt at reducere håndtryk ved at spore ændringer i placering og bevægelse.
 5. Gør flytilstand til standardindstillingen.

  Forklaring: Flytilstand forhindrer en mobiltelefon i at sende. Når telefonen ikke er i brug, kan den automatisk sættes i flytilstand, indtil brugeren skal bruge den igen. Brugerne kan selvfølgelig nemt ændre denne indstilling for tidspunkter, hvor deres telefoner skal være forbundet til det cellulære netværk for at modtage forventede opkald, sms’er og e-mails. Flytilstand sparer også strøm.
 6. En applikation kan bruges til at begrænse varigheden af mobiltelefonopkald.

  Forklaring: Software kan overvåge kumulativ strålingseksponering i realtid og justere varigheden af telefonopkald for at begrænse eksponeringen. De nødvendige funktioner er allerede tilgængelige i eksisterende applikationer bortset fra en funktion, der afslutter opkald (med passende advarsel), når forudindstillede eksponeringsgrænser er nået.

De regulatoriske blinde vinkler

Begrænsninger i, hvad der er blevet overvejet og målt ved udvikling af nuværende eksponeringsstandarder, har resulteret i standarder, der ikke beskytter folkesundheden. Fra papiret: “De syv blinde pletter afspejler en dyb misforståelse af toksikologi, biologi, og medicin.”

Nedenfor er en liste over de blinde pletter taget fra abstraktet med yderligere forklaring:

 1. Upassende fokus på en enkelt variabel, varme, mens man ignorerer ikke-termiske effekter.

  Forklaring: Der er ingen kendt tærskel for de biologiske effekter af radiofrekvensstråling (RFR) hos mennesker. Med andre ord vil alle mobiltelefoners og mobilmasters RFR forårsage biologiske effekter i menneskelige celler uanset eksponeringsniveauet. Den nuværende forordning betragter kun opvarmning fra RFR som en fare og ser derfor bort fra virkningerne forårsaget af meget lavere eksponeringsniveauer.
 2. Tillid til eksperimenter med akut eksponering udført over bemærkelsesværdigt korte tider.

  Forklaring: De nuværende standarder er baseret på eksponeringer, der varer 40 til 60 minutter. Mennesker udsættes nu for stråling fra mobiltelefoner og mobiltårne 24/7. Den test, som de nuværende standarder er afhængige af, har kun ringe sammenhæng med de kroniske eksponeringer, som mennesker i dag udsættes for stort set kontinuerligt.
 3. Sikkerhedsanbefalingerne overså vigtige tids- og amplitudekarakteristika for signalerne.

  Forklaring: De nuværende standarder tillader “gennemsnit” af RFR-intensiteten over perioder på 6 minutter for arbejdsmiljøer og 30 minutter for den brede offentlighed. Dermed ignoreres de enorme og ekstremt hurtige variationer af de digitale signaler, der produceres af nutidens enheder, variationer, der udløser biologiske effekter på celleniveau. Digitale data “bursts” sker mange gange i sekundet, fra meget lav energi til meget høj energi. Disse toppe er især centrale i forhold til at forårsage biologiske effekter.

  For at analogisere, forestil dig, at nogen slår dig ubønhørligt i seks minutter. For at slå et slag, skal denne person trække sin knytnæve tilbage hver gang og derefter accelerere den mod dig igen. Men hvis du tager den gennemsnitlige afstand fra angriberens hånd til dit ansigt i de seks minutter, kan angriberen hævde, at hans/hendes knytnæve i gennemsnit kun var halvvejs mellem jer to, og derfor rørte han/hun dig i gennemsnit aldrig. Det er analogt med gennemsnittet tilladt i henhold til standarderne.
 4. Kræftfremkaldende egenskaber, elektromagnetisk overfølsomhed og andre sygdomme og helbredstilstande blev ignoreret.

  Forklaring:

  Kræft: “Epidemiologiske undersøgelser har bl.a. rapporteret signifikante sammenhænge mellem eksponering for RFR og øget risiko for gliom [hjernetumorer], akustisk neurom [tumor i det indre øre] og kræft i skjoldbruskkirtlen.”

  “Elektromagnetisk overfølsomhed: “På trods af udforskning og dokumentation af EHS-syndromet har industrien og regeringerne ikke reageret ved at nedsætte emissionerne.”
 5. SAR-målinger (Specific Absorption Rate) for mobiltelefoner bruger et vilkårligt mellemrum mellem telefonen og hovedet.

  Forklaring: “[M]odeling af SAR-værdier med præcision i små afstande fra hovedet (i nærfeltet) og i nærheden af komplekse lag af biologisk væv er vanskelig og medfører en usikkerhed på mindst 25 %. Mest bemærkelsesværdigt falder SAR med mindst 12,5 %/mm for meget korte afstande, når en mobiltelefon flyttes væk.”
  (Se fig. 4 og fig. 7 samt tabel 3)
 6. SAR-doser blev beregnet i gennemsnit ved volumetriske eller masseskalaer, der var irrelevante for sundheden.

  Forklaring: De nuværende modeller, der bruges til at bestemme SAR for mennesker, antager, at “væv er ensartet i struktur og i dets følsomhed over for RFR, mens det faktisk er heterogent og anisotropt [dvs. har forskellige egenskaber i forskellige retninger] ved den cellulære organel. , molekylære og partikelniveauer.” En sikkerhedsstandard, der hviler på denne model, kan ikke anses for pålidelig.
 7. Mobiltelefon SAR-simuleringer repræsenterede ikke realistiske situationer.

  Forklaring: Nuværende modeller estimerer eksponering baseret på telefonen og hovedet. En realistisk model ville omfatte hånden, der holder telefonen. Gør man det, “forsvinder en væsentlig del af den udstrålede kraft ind i kroppen, mens en beskeden rest faktisk er tilgængelig for den trådløs kommunikation.”
Figur 4. Placering af en mobiltelefonantenne 0, 2 og 6 cm fra hovedet reducerer den procentdel af energi, der absorberes af hovedet (PPHead, %). 0 dB er 1 W/kg specifik absorptionshastighed. Simuleringer fra Bio extension 4.3 af CST Studio Suite.
Figur 7. Når man inkluderer hånden, der holder telefonen i psSAR-simuleringer, resulterer 0 cm-positionen (touch) i, at 66 % af kraften absorberes af hånden (PPHand), 28 % af hovedet (PPHead) for en total absorption af 94 % i kroppen, PPB), og 6 % (PPR) udstrålede til kommunikation. Ved 2 cm er PPHand 74%, PPHead er 14%, og PPR er 12%. Ved 6 cm er PPHand 75%, PPHead er 6%, og PPR er 19%. Driftsfrekvensen er 900 MHz, og effekten leveret til en plan Inverted-F-antenne er 250 mW. Simuleringer fra Bio extension 4.3 af CST Studio Suite.
Tabel 3. Mobilproducenternes anbefalede kropsadskillelsesafstande.

Om ICBE-EMF

International Commission on the Biological Effects of Elektromagnetiske felter (ICBE-EMF) består af et multidisciplinært konsortium af videnskabsmænd, læger og relaterede fagfolk, der er involveret i forskning relateret til det biologiske og sundhed effekter af elektromagnetiske frekvenser op til og med 300 GHz. virkninger af elektromagnetiske frekvenser op til og med 300 GHz. Organisationen fremsætter anbefalinger, der omfatter og går videre end at etablere numeriske eksponeringsretningslinjer baseret på de bedste peer-reviewede videnskabelige forskningspublikationer.
Hjemmeside: www.icbe-emf.org

Forskningsartiklen

Abstrakt

I 1990’erne begrænsede Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) sin risikovurdering for menneskelig eksponering for radiofrekvensstråling (RFR) på syv måder: (1) Uhensigtsmæssig fokus på varme, ignorerer subtermiske effekter. (2) Tillid til eksponeringsforsøg udført over meget korte tider. (3) Overser tids-/amplitudekarakteristika for RFR-signaler. (4) Ignorerer carcinogenicitet, overfølsomhed og andre helbredstilstande forbundet med RFR. (5) Måling af mobiltelefonens specifikke absorptionsrater (SAR) ved vilkårlige afstande fra hovedet. (6) Gennemsnitlige SAR-doser ved volumetriske/masseskalaer er irrelevante for sundheden. (7) Brug af urealistiske simuleringer til mobiltelefon SAR-estimater. Billig software- og hardwaremodifikationer foreslås her til reduktion af RFR-eksponering af mobiltelefoner: (1) hæmning af RFR-emissioner i kontakt med kroppen, (2) brug af antennemønstre, der reducerer procentdelen af energi, der absorberes i hovedet (PPHead) og kroppen og øge procentdelen af udstrålet effekt til kommunikation (PPR), og (3) automatiserede protokolbaserede reduktioner af antallet af RFR-emissioner, deres varighed eller integrerede dosis. Disse billige foranstaltninger ændrer ikke fundamentalt mobiltelefonfunktioner eller kommunikationskvalitet. En sundhedstrussel er videnskabeligt dokumenteret på mange niveauer og anerkendt af industrier. Alligevel forekommer reduktion af RFR-eksponeringer for brugere ikke som en prioritet hos de fleste mobiltelefonproducenter.

1. Introduktion

Historisk har lægevidenskaben hurtigt undersøgt nyligt tilgængelige midler såsom radiofrekvensstråling (RFR) som muligheder for terapeutiske anvendelser. Da høje RFR-effekter tydeligvis opvarmede væv, blev mikrobølger evalueret for forskellige terapier såsom diatermi og onkologisk hypertermi [1]. Kvantificering af RFR-absorption i kroppen blev afledt af ældre termodynamiske og farmakokinetiske koncepter.

I det 18. århundrede bemærkede Joseph Black, at lige store masser af forskellige stoffer havde brug for forskellige mængder varme for at hæve deres temperatur, hvilket beskrev variationer i “kapacitet til varme”. Fra hans observationer blev begrebet specifik varme [2] senere afledt.

Absorptionshastighedskonstanten Ka er en værdi, der bruges i farmakokinetik til at beskrive den hastighed, hvormed et lægemiddel kommer ind i et system. Det udtrykkes i tidsenheder−1.

Tidlige RFR-terapier brugte forskellige termer til at specificere mængden af RFR-energi eller strøm, der blev leveret til væv, mens de relaterede dem til kliniske resultater. Efter 1975 [3,4] blev den specifikke absorptionshastighed (SAR), i W/kg, imidlertid i vid udstrækning anvendt ikke kun i medicinske applikationer, herunder ultralyd, men også i RFR-bioeffektforskning.

Valget af SAR, snarere end elektriske og magnetiske feltstyrker, som en grundlæggende variabel for vurderinger af RFR-eksponeringer, var en forvarsel om industriens fokus på RFR-opvarmning. Alligevel blev brugen af SAR efterfulgt af yderligere reduktioner i omfanget af RFR-risikovurderingen udført af Institute of Electrical and Electronics Engineers C95 Committee [5].

Indsamlingen af disse restriktioner, som nedenfor betegnes som “blinde pletter”, begrænsede omfanget af toksicitetsvurderinger og forringede beskyttelsen mod RFR-inducerede sundhedseffekter. De første fire “blinde vinkler” vedrører beskyttelsesstandarden, mens de sidste tre “blinde vinkler” vedrører de processer, der tillader mobiltelefoner at komme ind på markedet.

Den hurtige udbredelse af mobiltelefoner i en stor del af den menneskelige befolkning udsatte regelmæssigt hoveder og kroppe for høje niveauer af helt nye RFR-frekvenser. Sikkerhedsgrænserne fremmet af IEEE og den internationale kommission for ikke-ioniserende strålingsbeskyttelse (ICNIRP) [6,7,8] er blevet vedtaget af mange nationer på trods af, at disse grænser kun var rettet mod at beskytte arbejdere og offentligheden mod akutte varmeeffekter af RFR. Disse grænser ignorerede de ikke-termiske interaktioner mellem RFR-felter og de frie elektriske ladninger til stede i levende væv.

I forhold til de potentielle sundhedseffekter af RFR fokuserede IEEE på de “ikke-ioniserende” egenskaber for at understrege dens uskadelighed. Dette er meget misvisende, da levende væv allerede og uundgåeligt er ioniseret [9]. Det faktum, at ikke-ioniserende stråling ikke kan ionisere molekyler, beviser ikke, at det er uskadeligt. Andre mekanismer ud over ionisering er på arbejde, hvilket producerer skadelige helbredspåvirkninger.

Den vitale proces kaldet oxidativ phosphorylering er længe anerkendt for at afhænge af vedvarende mitokondrielle elektron- og protonstrømme [10]. Alt liv hviler på stofskiftet, som i sig selv afhænger af den hurtige overførsel af elektroner og protoner i eller mellem molekyler. Det er denne elektriske trafik, der sidder i de indre mitokondrielle membraner af celler, som er ansvarlig for dannelsen af adenosintrifosfat (ATP), energivalutaen i levende celler. Følgelig behøver RFR ikke at nå ioniseringstærskler for at interagere med elektriske ladninger og forstyrre stofskiftet. RFR kan virke på de frie elektriske ladninger, der spontant genereres af normale fysiologiske processer.

Reduktionen i oxygen, der er en del af oxidativ phosphorylering, giver uundgåeligt reaktive oxygenarter (ROS) i levende celler på grund af lækage af elektroner ved kompleks I og III, og disse lækager øges ved eksponering for RFR [11,12].

Den trådløse industri har ofte hævdet, at der “ingen mekanisme” findes, hvorved RFR kan interagere med biologiske systemer ved eksponeringer under deres termiske anbefalinger. Faktisk er mekanismerne ret klare, hvilket involverer forstyrrelse af RFR-felter af bevægelsen af ladede partikler, elektroner og protoner, der spontant frigøres af alle levende systemer. Disse elektriske bevægelser, som ofte forekommer over meget korte afstande, styres ikke kun af Coulombs lov, men af kvantemekanik og fysikken i ikke-ligevægt og ikke-lineære systemer [13,14]. Levende væv er fundamentalt forskellige fra metalliske elektriske ledere i deres interaktion med RFR. De indeholder både frie elektroner og frie protoner (dem med pH), mens metaller kun tillader bevægelse af elektroner. Alligevel deler levende systemer en udsøgt følsomhed over for RFR med metaller. Metalliske ledere leder let, fordi deres elektroner opfører sig som en degenereret Fermi-gas [15].

Biologiske væv, ligesom metaller, forstyrres let af forsvindende små (adiabatiske) RFR-felter [16] ved hjælp af kvantemekanisk tunnelering af både elektroner og protoner i respiratoriske enzymer og i DNA-molekylet [17]. Dette forklarer, hvorfor meget små RFR-felter påvirker livsprocesser.

Disse grundlæggende mekanismer har et væld af nedstrøms konsekvenser på et næsten ubegrænset antal aktionspunkter inden for og mellem vigtige molekyler, der påvirker biologiske begivenheder. Livets processer afhænger så stærkt af bevægelsen af elektriske ladninger, at der ikke er megen håb om at kunne katalogisere alle disse handlingspunkter, selvom videnskaben i sidste ende burde identificere de fleste af de meget sårbare steder. Det er mangfoldigheden af disse RFR-punkter for biologisk virkning, der forklarer, hvorfor Oceania Radiofrequency Scientific Advisory Association-databasen om Electro-Magnetic Field (EMF) Bioeffects allerede oplister 400 videnskabelige artikler [18], der beskriver ændrede enzymaktiviteter ved effektniveauer, der er typiske for hverdags eksponeringer, langt under de sikkerhedstærskler, der fremmes af ICNIRP’s brancheretningslinjer.

Som eksempler på vigtige handlingspunkter vil vi senere diskutere toppen af tabel 1 de individuelle trin af elektron- og protonoverførsel i kloroplaster og mitokondrier i processerne med fotosyntese (planter) og oxidativ fosforylering (dyr).
En anden kategori af RFR-mål, enzymer, udgør bunden af tabel 1. Virkningen af alle enzymer, proteininteraktioner og DNA-stabilitet involverer hydrogenbindinger, som i det væsentlige er delokalisering af protoner, der spontant migrerer mellem to positioner. Seks af disse hydrogenbindingsfølsomme processer er anført i tabel 1.

Tabel 1. Overgangstider i biologiske reaktioner dækker frekvenser fra 0,5 Hz til 333 GHz, meget hurtigere end IEEEs RFR-integrationstid.

Læs mere her:


Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.