Grænseværdierne

Internationale grænseværdier for mikrobølgestråling se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/internationale-graensevaerdier-for-mikroboelgestraaling/

Teleindustriens arbejdsmetoder: Lobbyisme eller krigsspil 😠

At elektromagnetisk stråling er kræftfremkaldende har været kendt af teleindustrien i årtier. At IARC (WHO) i 2011 erklærede elektromagnetisk stråling for mulig kræftfremkaldende for mennesker (kategori 2B) er derfor ikke en overraskelse. Med den viden vi har i dag burde den allerede være klassificeret som kategori A: Kræftfremkaldende for mennesker.

Teleindustriens krigsspil
Teleindustrien har via sin lobbystrategi og sit netværk, sine penge og sin påvirkning af organisationer herunder ICNIRP, sikret sig indflydelse hos medierne, på de lovgivende myndigheder m.m.

Men hvordan fungerer teleindustriens lobbystrategi med

  • miskreditering og angreb på videnskabsfolk og deres forskning
  • nedbrydning af forskernes karriere og privatliv
  • brug lobbyvirksomheder
  • krigsspils metoder
  • fremstilling af falske nyheder

Det viser dokumentaren ‘War-Gaming for profit’, der er lavet af den tyske filmskaber Klaus Scheidsteger.

Dokumentaren er en støtte til det fælles EUROPÆISKE BORGER INITIATIV, der
 med konkrete lovforslag bla. opfordrer EU til at grænseværdierne for eksponering udarbejdes af forskere med biomedicinsk ekspertise, og som er FRI FOR INTERESSEKONFLIKTER. 

Dokumentarfilmen, der her er på tysk (den engelske udgave er fjernet), finder du her (26. min):
https://youtu.be/HNMqgLQ_xDg?si=k_Quwz0XpzUmbWQ7

De fejlagtige antagelser 

De nuværende grænseværdier for stråling fra trådløs teknologi beskytter ikke mennesker og dyr mod påviste skadelige påvirkninger. Det konkluderer en gruppe forskere efter en gennemgang af de seneste 25 års forskningsresultater.

Forskerne fra International Commission on the Biological Effects of Electromagnetic Fields (ICBE-EMF) opfordrer til et øjeblikkeligt moratorium for yderligere udrulning af trådløse 5G-teknologier, indtil sikkerheden er påvist og ikke blot antaget.

ICBE-EMF offentliggjorde oktober 2022 en videnskabelig artikel i tidsskriftet Environmental Health med titlen “Scientific evidence invalidates health assumptions underlying the FCC and ICNIRP exposure limit determinations for radiofrequency radiation: implications for 5G”.

Grænseværdierne bygger på fejlagtige antagelser
Forskere har gennemgået de sidste 25 års forskning i de skadelige virkninger af stråling fra de trådløse teknologier og konkluderer, at de nuværende grænseværdier for tilladt stråling fra ICNIRP, værdier der gælder i EU og Danmark, er baseret på forkerte antagelser og mangler beskyttelse mod en række dokumenterede skadelige virkninger.

Forskerne bemærker, at ICNIRP fejlagtigt har afvist hundredvis af forskningsrapporter, der dokumenterede skadelige helbredseffekter på niveauer, i mange tilfælde langt under dem, der anbefales af ICNIRP og det amerikanske agentur FCC.

ICNIRP er teleindustriens private agentur som anbefaler grænseværdier der udelukkende bygger på termiske (varme) effekter og ikke anerkender de biologiske effekter.

Videoen
Video (15 minutter) gennemgår de 14 fejlbehæftede antagelser fra ICNIRP om grænseværdierne for radiofrekvent stråling. Dr. Magda Havas står for præsentationen.
Se med her: https://youtu.be/HnY-DpI6i9U

Om hele rapporten se mere her:
https://nejtil5g.dk/fccs-og-icnirps-graensevaerdier-er-ugyldige/

En strålende dag

NRK TV september 2008. 50 min.
Hvem har besluttet, at mobil stråling ikke er farlig? Mange mener, at de får sundhedsmæssige problemer fra hverdagsstråling, selvom det er inden for de norske myndigheder. Brændpunkt gik ud i verden for at finde ud af, hvor sikre vi kan være ved grænseværdierne for stråling.
Udsendelsen ser bl.a. på WHO, ICNIRP (International Commission on Non-ionizing Radiation Protection) og IEEE (The Institute of Electrical and Electronic Engineers). Beretter også om hvordan Gro Harlem Brundtland blev tvunget fra sin post som generalsekretær for WHO, da hun åbent talte om at hun var ramt af EHS.
Medvirkende: Ron Peterson, Eva Markova, Gerd Oberfeld, Stein Wasmuth, Michael Repacholi, John DeFrank, Igor Beljaev, Chung-Kwang Chou, Jan Waage, Bjørn Amundsen, John Osepchuk, Maria Braumann, Erik Dalgaard, Tomas Salek og Merete Hannevik.
https://tv.nrk.no/serie/brennpunkt/2008/OAUA11001508/avspiller
https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/REzg2/gro-jeg-har-blitt-kraftig-kritisert-for-a-skremme-folk
https://www.nrk.no/dokumentar/krigen-om-grenseverdiene-1.6230873

5G – Lås børnene inde! (episode 1)

Produceret af Flemming Blicher Telekommunikationsuddannet svagstrømsingeniør BScEE, MBA. Varighed ca. 13 min.
Dette er anden video i en video-føljeton omkring 5G mobilteknologi, og elektrosmog (primært radiofrekventstråling og mikrobølgestråling). Sundhedsstyrelsen og Danmarks Radio har ført danskerne bag lyset i alt for lang tid. Så lang tid at mange danskere bliver syge af den alt for høje radiofrekvente stråling og mikrobølgestråling, som de bliver udsat for. Sundhedsstyrelsen har endda godkendt 5G på et helt uvidenskabeligt grundlag, hvor de bruger en organisation der hedder ICNIRP som dækhistorie, for at imødegå de over 25.000 forsknings-studier der i helt overvejende grad viser sundhedsfarerne ved elektrosmog.
Links:
EU resolution 2008/2211(INI): https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1074023&t=d&l=en
ICNIRPs egen udtalelse om bl.a. børns øgede følsomhed, fra 2002 (Se side 546):
https://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPphilosophy.pdf
Børns meget store følsomhed overfor radiostråling på Rådet for Helbredssikker Telekommunikation’s hjemmeside (Forskningsstudie af OM. P. Gandhi 2000):
https://helbredssikker-telekommunikation.dk/beskyt-børn
Et kartel-lignende setup i ICNIRP og Europæiske landes Sundheds-/Strålings-myndigheder:
https://www.investigate-europe.eu/en/2019/how-much-is-safe/
En af Mona Nilsson’s mange kritiske artikler af ICNIRP, SSM og radiostråling:
http://www.next-up.org/pdf/SVT_Debatt_Svenska_myndigheter_ljuger_om_riskerna_med_mobiltelefoni_04_12_2010.pdf
Hvad siger Sundhedsstyrelsen selv om 5G til danskerne?:
https://www.sst.dk/da/Viden/Straaling/Straaling-i-hverdagen/Mobiltelefoni-og-traadloes-teknologi/5G-netvaerk
Aktindsigt i Sundhedsstyrelsens og Energistyrelsens behandling af 5G op til 5G auktionen i foråret 2019:
https://helbredssikker-telekommunikation.dk/nyheder/aktindsigt-mellem-energiministeriet-og-sundhedsministeriet-om-5g-2019
Tabt Tråd redigeres af David Wedege og lægger nyheder om elektrosmog op på hjemmesiden:
https://tabttraad.home.blog/
Nej til 5G’s hjemmeside med en god beskrivelse af 5G teknikken:
https://nejtil5g.dk/5g/teknologier-og-frekvenser-om-5g-og-de-andre-ger/
Lars Muhl’s og Githa Ben-David’s dokumentar af to sørgelige menneskeskæbner (EHS):
https://vimeo.com/352553538
Tag øjeblikkeligt kontakt til EHS foreningen hvis du selv er ramt:
https://ehsf.dk/ehs-foreningen.htm
Er du journalist og interesseret i at grave i emnet, så kontakt Rådet for Helbredssikker Telekommunikation. De er seriøse og dygtige, og mange af dem er også selv ramt af EHS:
https://www.helbredssikker-telekommunikation.dk/
Videoen finder her:
https://youtu.be/H3OgmddCYq0

https://youtu.be/H3OgmddCYq0

INTERNATIONAL RADIO FREQUENCY GUIDELINES

Hvad er stråling? Hvem fastsætter grænseværdierne? Hvorfor er sikkerhedsstandarderne baseret på forskning fra 1980’erne?
https://youtu.be/-ta4olJVVIo

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.