Konferencen hvor EU-Kommissionens enhedschef fik læst og påskrevet

Pernille Schriver, som er koordinator for den nystiftede paraplyorganisation Europeans for Safe Connections, høstede det højeste bifald under konferencen i Europa-Parlamentet om den trådløse teknologis indvirkning på folkesundhed og miljø.

På konferencen den den 7. februar var EU Kommissionen, MEP’er og andre interessenter inviteret til at møde den nye Europeans for Safe Connections koalitionen, som her ville præsentere deres første tiltag for at advare om bagsiden af de trådløse teknologier.

EU-Kommissionens enhedschef i konfrontation

EU-Kommissionens enhedschef for kommunikationsteknologi, Peter Stuckmann, havde som aftenens sidste oplægsholder præsenteret tilhørerne for EU’s vision om 6G-generationen af trådløst internet og mobiltelefoni.

Det fik Pernille Schriver, som er koordinator for det fælles Europæiske Borger Initiativ til at gribe mikrofonen:

“Har du overhovedet intet forstået af det, vi lige har sagt?”

“Alle disse mennesker fortæller dig, at de bliver syge, og vi har forklaret videnskaben for dig, Jeg har nu to spørgsmål: 1) Hvordan kan EU fortsætte udrulningen af 5G, og nu taler du om 6G, når EU har misset miljø- og sundhedsvurderingen? Og 2) Hvor mange EU-midler har I lagt i sundheds- og miljøvurderingen?

Det var en indigneret Pernille Schriver som spurgte EU-Kommissionens enhedschef om han overhovedet havde hørt efter, mens hun havde beskrevet EHS (Elektromagnetisk Hyper Sensitivitet) og hvilken rædselsfuld lidelse EHS er og videre havde beskrevet den videnskabelige forskning, når EU-chefen blot kunne haste videre og tale om udvikling af mere og mere trådløs teknologi.

Økonomi frem for sundhed

Enhedschefen bekræftede desværre blot en rapport fra den 22. sept. 2022, som konkluderer, at EU negligerer sundhedsrisici og i stedet prioriterer økonomiske overvejelser, når de ruller en trådløs teknologi ud, der som konsekvens giver en massiv stigning i den elektromagnetiske stråling vi udsættes for.

Forskerne bag rapporten advarer om, at EU’s nuværende politik – som er til fordel for de store teleselskaber – udsætter både befolkningerne og miljøet for en stor risiko.

Europeans for Safe Connections

Den nye NGO Europeans for Safe Connections (ESC) som blev præsenteret på konferencen er en koalition af nationale og internationale organisationer, der arbejder på at gøre opmærksom på de negative konsekvenser af de moderne trådløse kommunikationsteknologier.

ESC’s medlemmer udarbejder forslag med henblik på at nå frem til sikrere anvendelser af trådløse telekommunikationsteknologier samt at begrænse den radiofrekvente mikrobølgeeksponering så meget det er muligt af hensyn til enkeltpersoner, samfundet, flora og fauna.

Mennesker, fauna og flora skades af stråling fra trådløse teknologier. De nuværende eksponeringsgrænser giver utilstrækkelig beskyttelse — især for sårbare mennesker (som børn, gravide, patienter, ældre), dyr, bestøvende insekter og planter.

Et groft skøn siger, at 25 millioner mennesker i Europa lider af elektrooverfølsomhed (EHS), en tilstand relateret til den nuværende elektrosmogeksponering. Med 5G og 6G i fremtiden vil mængden af tilsluttede elektroniske enheder, antenner og satellitter eksplodere, og det samme vil strålingsniveauet. Derudover vil der opstå ikkebæredygtigt energiforbrug, skadelig minedrift og forurening, som vil bringe biodiversiteten og naturtyperne i fare.

ECI Konferencen: Stop 5G – Stay Connected but Protected!

Her får du den engelske udgave af hele mødet

Program og talere:

18:30 Opening and Context Introduction, MEP Michele RIVASI

18:35 European for Safe Connections, presentation by Rob VAN DER BOOM

18:50 Phonegate lessons and SAR compliance in EU, by MD Marc ARAZI

19:05 Being Electrohypersensitive in the EU, a public testimony by Corriëlle van VUUREN

19:20 The European Citizen Initiative “Stop5G- Stay Connected but Protected”, presentation by Pernille SCHRIVER

19:30 Q/A, Discussion and MEPs Comment, moderated by MEP Anne-Sophie PELLETIER

19:50 The 2011 Resolution of the Council of Europe Parliamentary Assembly: “The potential dangers of electromagnetic fields and their effect on the environment”, a perspective by Jean HUSS, rapporteur of the Resolution

19:55 The 2021 Opinion of the European Economic and Social Committee: “The societal and ecological impact of the 5G ecosystem”, a perspective by Dumitru FORNEA, rapporteur of the Opinion

20:00 The 2030 Hexa-X Flagship initiative of the European Commission, a presentation by Peter STUCKMANN, European Commission, DG CNECT

20:05 Discussion and exchange of views, moderated by MEP Ivan SINČIĆ

20:25 Conclusion and Next Steps, by MEP Michele RIVASI

20:30 End of the Workshop

Se mere her:

Om Workshoppen:
https://signstop5g.eu/en/news/european-citizens-travel-to-the-eu-parliament-to-present-an-unpopular-issue

Om det fælles Europæiske Boger Initiativ:

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.