Europeans for Safe Connections

Pressemeddelelse 6. juli 2023

Den nye paraplyorganisation Europeans for Safe Connections har til formål at reducere EMF-forureningen

Vi er meget glade for at kunne meddele, at Europeans for Safe Connections nu er officielt registreret som VZW (Association without profit goal) i Belgien.

Europeans for Safe Connection (ESC) – er en paraplyorganisation, der har til hensigt at samle alle organisationer og interessenter i Europa, dedikeret til at reducere EMF-forurening, forbedre viden om sundhedseffekter af EMF-stråling fra trådløse enheder og elektricitetsnetværket, rettigheder af EHS-ramte samt at uddanne folk i, hvordan de kan beskytte sig mod EMF-stråling.

Vi har allerede åbnet døren til Europa-Parlamentet ved at være i centrum for en workshop afholdt den 7. februar 2023, arrangeret af EU-politikeren Michèle Rivasi.

Se venligst en kort version af workshoppen her, hvor formand Rob van der Boom præsenterer målene for europæere for sikre forbindelser: https://www.youtube.com/watch?v=GrBNp_sWBkA

Vores hensigt er fortsat at presse på politisk i EU og i alle lande i Europa for at beskytte mennesker, dyr og planter mod den skadelige EMF-forurening.

Det arbejde, vi startede på med Stop 5G – Stay Connected but Protected projektet, fortsætter under ESC-paraplyen; samarbejde med Phonegate, høringssvar til EU-politik, fokus på at stoppe mobilmaster, internationalt netværk etc. Det er også derfor, vores sociale medieplatforme nu transformerer sig fra Stop 5G – Stay Connected but Protected to Europeans for Safe Connections.

Der er allerede stærk opbakning fra mange forskellige organisationer rundt omkring i Europa såvel som internationalt, og vi ser frem til at få kontakt med endnu flere organisationer, så alle lande i Europa er repræsenteret. Vi håber du vil fortsætte med at følge os:

Facebook: www.facebook.com/profile.php?id=100082714988907

Telegram: www.t.me/Stop5G_Stay_Connected_but_Protec

Twitter: www.twitter.com/SignECIStop5G

Youtube: www.youtube.com/channel/UCj1sDgD1bXyhV5CZU7EzymQ/playlists

Vores webpage: www.esc-info.eu/

Abonner på vores nyhedsbrev: www.esc-info.eu/en/news-letters

Bedste hilsner

Rob van der Boom, Chair of ESC, and Chair of The Dutch EHS Foundation rob.esc@protonmail.com

Pernille Schriver, Vice-Chair of ESC and International coordinator of The Danish EHS Association schriver.esc@protonmail.com

Europeans for Safe Connections, ESC, VZW
Hoogveld 10, 1840 Londerzeel, België
BE0802284525 RPR Brussel
www.esc-info.eu

INTERVIEW MED PERNILLE OG ROB FRA EUROPEANS FOR SAFE CONNECTIONS (ESC):

“Den vigtigste søjle i vores arbejde er at skabe og støtte en stærk alliance af organisationer i Europa.”

Paraplyorganisationen Europeans for Safe Connections (ESC) blev grundlagt i maj 2023, hvor 23 støtteorganisationer underskrev dens vedtægter. Diagnose:funk er en af organisationerne.

Formålet med ESC er at repræsentere kritikerne af teleindustriens interesser i europæiske udvalg. Pernille Schriver og Rob van der Boom er blandt drivkræfterne i ESC. De besvarede sammen Diagnose:funks skriftlige spørgsmål.

DIAGNOSE:FUNK:
I har allerede åbnet døren til Europa-Parlamentet ved at være i front for en workshop arrangeret af EU-politikeren Michèle Rivasi den 7. februar 2023. Hvad skete der, hvad kom der ud af workshoppen?

PERNILLE & ROB:
Workshoppen gav os mulighed for at præsentere det europæiske borgerinitiativ “Stop 5G – Stay connected but protected” og skabe et udgangspunkt for Europeans for Safe Connections. ESC er en alliance af organisationer, der er optaget af de negative virkninger af EMF (elektromagnetiske felter) på mennesker og naturen.

ESC har som formål at bringe disse organisationer sammen på europæisk plan for at påvirke politikken. Kontakten til Michèle Rivasi og hendes engagerede medarbejdere var og er yderst konstruktiv, da den holder døren til EU’s politiske system åben for os. Vi er i løbende kontakt. For eksempel deltog vi i marts sidste år i en videnskabelig workshop i EU-Parlamentet om virkningerne af elektromagnetiske felter på biologi.

NOTE:
Michèle Rivasi døde desværre pludseligt i en alder af 70 år på grund af et hjerteanfald den 29. november 2023.

DIAGNOSE:FUNK:
I grundlagde en organisation i maj i år.

PERNILLE & ROB:
Sammen med mange af de aktive fra Stop 5G Borgerinitiativet stiftede vi i maj paraplyorganisationen Europeans for Safe Connections. Det er fantastisk, at vi har fået så meget opbakning lige fra starten. Vi ser den store opbakning som et behov for at samle de mange gode kræfter, som vi oplever på tværs af Europa, til en samlet organisation der kan få mere indflydelse og handlemuligheder i EU samt skabe positive forandringer i alle europæiske lande.

DIAGNOSE:FUNK:
Hvad er hovedfokus i jeres arbejde udover at netværke og uddanne offentligheden?

PERNILLE & ROB:
En af de vigtigste søjler i vores arbejde er en stærk alliance af organisationer i Europa for at opnå bedre regulering inden for EMF. En generel forståelse og accept i samfundet af, at elektromagnetiske felter har skadelige virkninger på liv og miljø, er også et mål. For at kunne gøre det er vi nødt til at arbejde sammen med myndigheder og politikere.

DIAGNOSE:FUNK:
Hvilke midler og medier vil I bruge til at oplyse offentligheden om risikoen ved mobiltelefonstråling?

PERNILLE & ROB:
De kanaler, vi i øjeblikket bruger, er vores hjemmeside, de sociale medier og elektroniske nyhedsbreve. Men over tid, når vores økonomi er tilstrækkelig, er vores mål at skabe en PR/mediegruppe, der skal sørge for at sprede vores budskaber samt bruge medieplatforme, hvor vi kan nå ud til et større publikum. Økonomisk er vi i de tidlige stadier og er afhængige af medlemskontingenter. Alle donationer er velkomne.

DIAGNOSE:FUNK:
Jeres hensigt er fortsat at presse på politisk i EU og i alle europæiske lande for at beskytte mennesker, dyr og planter mod skadelig EMF-forurening. Hvad er jeres strategi for at nå dette mål?

PERNILLE & ROB:
Vi følger den politiske udvikling i Europa og leder efter måder at fremme vores sag. Vi er i øjeblikket ved at udvikle vores egen dagsorden. Ved EHS-arrangementet i Rièze/Belgien, som blev organiseret og gennemført sammen med “Ma vie en mode avion” og “Un lieu de vie pour EHS”, dannede vi arbejdsgrupper om mange forskellige emner, fx jura og politik, børn, hvide zoner, sundhedsmæssige og tekniske løsninger.

I disse arbejdsgrupper ønsker vi at samle den tilgængelige viden om effekterne af EMF som et grundlag for at forbedre situationen. Arbejdsgrupperne dannes af medlemmerne i vores medlemsorganisationer.

DIAGNOSE:FUNK:
Hvordan kan diagnose:funk støtte jer?

PERNILLE & ROB:
Diagnose:funk kan støtte os på mange måder: ved regelmæssigt at rapportere om ESC – som I gør nu og har gjort før -, ved at deltage i vores arbejdsgrupper, ved at formidle jeres omfattende viden…

DIAGNOSE:FUNK:
Er der noget, I gerne vil dele med vores læsere?

PERNILLE & ROB:
Selvom de voksende problemer relateret til EMF virker ustoppelige, oplever ESC små ændringer, der er opmuntrende.

Flere og flere fortæller os, at de er usikre på sikkerheden ved de mange former for stråling, vi udsættes for i dag. I flere og flere lande anerkendes EHS som et handicap i henhold til FN-konventionen om rettigheder for personer med handicap. Derudover er flere lande begyndt at anerkende de skadelige bivirkninger af mobiltelefonbrug, især relateret til skærmafhængighed. Efterhånden bliver brugen af ​​mobiltelefoner strengere reguleret og endda forbudt i flere og flere skoler. Det ser vi som en meget positiv udvikling.

Temaet EMF vil der blive fulgt op på i fremtiden – det er vi sikre på. Safe Tech Internationals Sean Carneys film ‘Remembering Nearfield’ har vundet mange priser på filmfestivaler rundt om i verden. Med den vil mange flere blive blive opmærksomme på budskabet om EMF-faren.

DIAGNOSE:FUNK:
Vi ønsker ESC held og lykke og ser frem til fælles aktiviteter.

Interviewet med Diagnose:funk finder du i det nyeste medlemsblad:
https://www.diagnose-funk.org/download.php?field=filename&id=529&class=DownloadItem

Mere information om ESC finder du her: https://nejtil5g.dk/europeans-for-safe-connections/
og på ESC’s hjemmeside:
https://esc-info.eu/en/

Se mere her:

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.