Det Europæiske Borgerinitiativ

ECI opfordrer EU til bedre beskyttelse af alle former for liv grundet EMF, herunder 5G, samt mod den dertil hørende digitalisering.