International 5G modstand

Links til andre hjemmesider og Facebook grupper:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/links-til-hjemmesider-og-facebook-grupper/
Om konventioner og retsopgør, læs mere her: https://nejtil5g.dk/dokumenter/konventioner/

Global 5G Protest Day

Næste internationale protestdag er den 26. september 2020.
https://stop5ginternational.org/5g-protest-day-september-26th-2020/
Se også her:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/demonstrationer/

Oversigt over de internationale modstandsgrupper findes længere nede på siden.

International oversigt over byer og regioner der har sat stop for 5G udrulningen.

5G mobiltelefonstråling: Sådan taber teleselskaberne kampen om at indføre 5G mod folks vilje
Oversigt over aktiviteter verden over.
Oprindelig publiceret i oktober 2019. Den er blevet opdateret hhv.: 5. december og 17. december.
“Indsatsen for at stoppe 5G er stadig ved at samle fart, og vi må fortsætte med at arbejde sammen og utrætteligt for at beskytte alt liv på Jorden og planeten selv, indtil denne demente plan er henvist til historiebøgerne som det mest mephistofeliske skema i menneskehedens historie.”
https://www.globalresearch.ca/telcos-losing-battle-impose-5g/5691065

Tysk dokumentar om
VERDENSOMSPÆNDENDE MODSTAND MOD UDRULNING AF 5G NETVÆRKET.
https://www.youtube.com/watch?v=wteL7ciPmhk&feature=

Sidste nyt om den internationale modstand mod 5G

ENGLAND
Aktionsgruppen ‘Action Against 5G’ har nu indsamlet over 105.000 £ for at den kendte stjerneadvokat Michael Mansfield kan repræsentere dem i deres kamp for at få den britiske regering til at stoppe udrulningen af 5G netværket. Det skriver Metro News den 14. august 2020.
Michael Mansfield været involveret i en række højt profilerede retssager, herunder branden i Grenfell Tower, Hillsborough fodboldkatastrofen, mordet på den sorte teenager Stephen Lawrence og Lockerbie-bombningen.
Mansfield accepterede i begyndelsen af maj måned at repræsentere gruppen mod den britiske regering.
Action Against 5G’ udtaler på sit Crowd Justice-websted, at regeringen ikke tager hensyn til beviser for, at radiofrekvent stråling fra master og trådløse enheder faktisk påvirker sundheden.
“I stedet fortsætter regeringen med at vedtage retningslinjer, som den uafhængige videnskabelige forskning viser er usikker for mennesker, dyr og miljøet.”
Gruppen ønsker en fuldstændig og uafhængig undersøgelse af risiciene
https://www.crowdjustice.com/case/legalactionagainst5g/
https://metro.co.uk/2020/08/14/5g-conspiracy-theorists-crowdfund-100000-hire-superstar-lawyer-fight-government-13128394
https://actionagainst5g.org/
https://tabttraad.home.blog/2020/05/15/stjerneadvokat-skal-foere-miljoeretssag-om-5g-i-england/

FRANKRIG
Styrket kamp mod 5G
Lokalvalget den 28. juni 2020 blev et gennembrud for miljøpartiet Det Europæiske Økologiske Parti De Grønne, som erobrede flere borgmesterposter i Frankrig.
Valgsejren kan bringe miljøkritik af 5G yderligere på dagsordenen, fremgår det af det franske nyhedsmedie, RTL.Bordeaux’s næste borgmester, Pierre Hurmic, har allerede sat 5G-kritik på dagsordenen:
“Jeg finder det fuldkommen uacceptabelt, at vi kan indføre 5G uden at forklare, diskutere eller mærke efter, hvad befolkningens ønsker er”
Også i byer som Nantes, Grenoble og Besançon har nyvalgte grønne udtrykt modstand mod 5G.
For nylig opfordrede både Frankrigs sundhedsminister og miljøminister regeringstoppen til at udskyde landets 5G-lancering.
Grenoble i det østlige Frankrig, der ofte kaldes for Frankrigs Silicon Valley, har også fået en grøn borgmester. Den nye borgmester, Eric Piolle, siger i et interview til nyhedsmagasinet Bloomberg, at byen ikke skal bruge den nye 5G-teknologi blot for at bruge den: Vi er nødt til at sætte på pause og kigge på de indvirkninger, 5G kan have på miljøet.”
https://www.rtl.fr/actu/futur/bordeaux-le-nouveau-maire-pierre-hurmic-veut-un-debat-sur-les-dangers-de-la-5g-7800637854 https://tabttraad.home.blog/2020/06/30/nyvalgt-borgmester-angriber-5g-groen-valgsejr-styrker-modstanden-i-frankrig
https://www.bloomberg.com/amp/news/articles/2020-09-02/mayor-in-alpine-silicon-valley-wants-france-to-hit-brakes-on-5g

Frankrig
26. maj 2020. 500 miljøaktivister sagsøger Orange, Bouygues, SFR og Free. Miljøaktivister beder om juridisk ekspertise til at undersøge 5G, da frekvenserne skal tildeles i år. Aktivister ønsker, at der udarbejdes en ekspertrapport om 5G. Stævningen til domstolen i Paris blev indgivet den 26. maj og man anmodede om en første høring den 30. juni. De bliver repræsenteret af advokaten Jean Marc Descoubes. Advokat i Barreau de Paris siden 1997, kandidat fra l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne. Gruppen ledes af grundlæggeren af Young Ambassadører for klimaet (http://jac-asso.fr/) Côme Girschig, og inkluderer flere VIP’ er, som f.eks. instruktøren Liza Azuelos, forfatteren Hermine af Clermont-Tonnerre og sangeren Alma Higelin.
Miljøaktivisternes vigtigste argument er: Forsigtighedsprincippet skal gælde for 5G:Forsigtighedsprincippet er nødvendigt, når risiciene for sundhed eller miljø ikke er sikre, men simpelthen sandsynlige eller under alle omstændigheder ikke udelukket”. Ellers vil der blive anlagt retssag mod de fire operatører: ”Gennem deres eksperimenter og deres applikationer udsætter operatørerne befolkningen for en fremtidig risiko, som i øjeblikket ikke er sikker, men ikke kan udelukkes. Hvis denne risiko opstår, kan operatørernes civilretlige ansvar blive inddraget. Deres skyld har været at have set bort fra forsigtighedsprincippet. ”
Aktivister forklarer, at sundheds- og miljøeffekterne af 5G ikke er kendt, da denne nye teknologi vil bruge flere antenner end de eksisterende mobilnetværk, men også højere frekvensbånd (3.5 og 26 gigahertz). Oplysningerne er hovedsageligt baseret på den forrapport, der blev udarbejdet i slutningen af ​​2019 af ANSES (National Agency for Food, Environmental and Occupational Health Security). Denne forrapport beklager, at “der stadig er meget få forskningsdata” om disse nye frekvenser. Og ud fra et miljømæssigt synspunkt vil 5G forbruge mere energi i henhold til dem.
To andre foreninger, Agir pour l’Environnement og Priartem, har indgivet appeller om fortjenester og en alt summarisk behandling ved statsrådet mod dekreter, der lancerer tildeling af 5G-frekvenser. De mener, at denne tilskrivning (og især fraværet af en forudgående miljøundersøgelse) overtræder flere miljøbeskyttelsesbestemmelser, der starter med forsigtighedsprincippet. Den 5. marts lovede Højesteret at afsige sin dom om fordelene “Før sommeren 2020” og mente derfor, at der ikke var nogen grund til at træffe foranstaltninger i en kortvarig procedure.
https://www.cnetfrance.fr/news/5g-les-operateurs-vont-devoir-demontrer-que-cette-technologie-ne-presente-aucun-danger-39904305.htm
https://www.capital.fr/entreprises-marches/5g-500-militants-ecologistes-assignent-orange-bouygues-sfr-et-free-en-justice-1371054

Canada
Appel til Canadas regering om at indstille 5G-udrullingen og investere i kabelforbindelser.
D. 14. maj 2020. Fireogtyve canadiske grupper siger: Suspender 5G, indtil det er beviset sikkert. Appel til Canadas regering.
https://ehtrust.org/canada-appeal-to-suspend-5g/

USA
25. april 2020 Julian Gresser er en international advokat, og anerkendt ekspert i Asien anliggender, og en tidligere gæsteprofesser ved ”Harvard Law School” (1976-77; 1979) Han er medrådgiver i en administrativ aktion overfor FCC (telestyrelsen) der forlanger at agenturet følger de etablerede procedurer for at beskytte folkesundheden, miljøet, privatliv, og national sikkerhed, før de giver tilladelse til over 40.000 lav-kredsløbssatellitter. Han vil forelægge en internationalt samarbejdsmodel for advokater, lovgivere, og aktivister for at sikre at den forestående kommercialisering af den sidste grænse, det ydre rum bliver tilgået med forsigtighed, respekt, intelligens og visdom; – og slutter sit indlæg med en kort gennemgang af praktiske værktøjer for medlemmer i et 5G aktionsnetværk for at opnå dette mål.
https://www.youtube.com/watch?v=1cxx19FpfjE

Holland
Gruppen, Stop5GNL er den 4. maj 2020 gået til retten i et forsøg på at stoppe den landsdækkende udrulningen af 5G. Retssagen starter den 25. maj 2020. Den nederlandske domstol, mente dog ikke at der er tilstrækkeligt med grundlag for at nedlægge straksforbud samt at tidsfristen var for kort.
En hollandsk ekspertgruppe har varslet, at den vil give landets regering en række sundhedsfaglige anbefalinger om 5G-udrulningen i slutningen af juli.
Anbefalingerne ventes med spænding – blandt andet fordi, en ledende forsker og et medlem af ekspertgruppen, Hans Kromhout, for nylig kritiserede tilliden til ICNIRP og tilliden til gældende grænseværdier i et interview til det store hollandske dagblad, De Telegraaf. Hans Kromhout er formand for strålingskomitéen i Hollands nationale sundhedsråd.
https://tabttraad.home.blog/2020/05/21/overarbejde-hollandsk-5g-rapport-udkommer-med-forsinkelse/
https://www.telegraaf.nl/lifestyle/882391636/wetenschap-verdeeld-over-straling-5-g?

Belgien
5G protest bærer frugt
. Den 5. maj skrev over 1000 autoriserede læger og andet sundhedsfagligt personale i Belgien under på en på en sundhedsfaglig protestappel, som bl.a. kræver et stop for udrulningen af 5G. (se nedenfor)
Den 15. maj meddelte regeringen i den belgiske region Wallonien, at der nedsættes en ekspertgruppe til at undersøge alle aspekter af implementeringen af ​​5G.
1) Der skal foretages en vurdering af 5G og anden EMF ift. miljø (herunder biodiversitet og fauna), på folkesundheden, på økonomisk effektivitet, datasikkerhed og privatliv.
2) Herefter er ekspertgruppen ansvarlig for regelmæssige vurderinger. Bla. om betingelserne i dekretet af 3. april 2009 om beskyttelse mod mulige skadelige virkninger og gener forårsaget af ikke-ioniserende stråling genereret af stationære telemaster skal revurderes.
På EU-niveau vil Wallonien arbejde for vedtagelsen af ​​en standard, der er fælles for medlemsstaterne og som er forenelig med WHO’s henstillinger og respekt for forsigtighedsprincippet.
Kommissionen skal fremlægge sine anbefalinger ultimo 2020.
https://www.wallonie.be/fr/actualites/creation-dun-groupe-dexperts-pour-la-5g
https://www.telecompaper.com/news/wallonia-forms-expert-commission-to-evaluate-5g-risks–1338701
https://www.hippocrates-electrosmog-appeal.be/

USA

I Byrådet i Easton i Connecticut har et flertal den 7. maj 2020 stoppet 5G-udrulningen frem til den 31. december for at undersøge, om der er grund til at bekymre sig for helbredseffekter. Der bor knap 8000 indbyggere i Easton, godt 100 kilometer fra New York City kernebydel, Manhattan. Easton ligger ved et langt bånd af forstæder, der rækker ind i delstaten Connecticut. Connecticuts senator i forbundssenatet i Washington, demokraten Richard Blumenthal, stillede sig særdeles kritisk i en høring i senatet i 2019.
https://eastoncourier.news/2020/05/28/easton-pauses-5g-wireless-rollout/

Bekymringer over negative sundhedseffekter får nu Jersey City i den amerikanske delstat New Jersey til at udsætte en beslutning om at opgradere byens telemaster til 5G.
Ifølge lokalavisen Hudson Reporter har borgerne beklaget sig over manglende oplysninger og manglende gennemsigtighed. Det har ikke beroliget de bekymrede borgere, at den føderale telestyrelse, FCC, lover sikkerhed med den nye 5G-teknologi. “Jeg vil sætte borgerne først og sikre, at de ved nøjagtigt, hvad der foregår i denne by”, sagde byrådsmedlemmet Jermaine Robinson blandt andet under forslagsbehandlingen.
https://hudsonreporter.com/2020/05/08/jersey-city-council-postpones-5g-utility-pole-installation/

Nigeria
Senatet pålagde tirsdag den 5. maj de føderale myndigheder i landet at suspendere 5G-udrulningen.
Senator Uche Ekwunife påpegede i sin fremlægning den stigende bekymring for et kommende 5G-netværk i Nigeria, herunder bekymringer fra forskere og medicinske eksperter om, at emission fra 5G-tårne ​​kunne have en negativ indvirkning på borgernes helbred ved bl.a. at forårsage symptomer som skader på øjne og immunsystem.
Hun henviste også til det moratorium i Schweiz, hvor flere selvstyreregioner – såkaldte kantoner – har krævet stop for 5G-generationen af mobilnetværk, indtil teknologiens indvirkninger på helbred er undersøgt tilfredsstillende.
Nigeria, der ligger i Vestafrika, omtales ofte som “Giant of African Countries” på grund af dens store befolkning og økonomi. Med 206 millioner indbyggere er Nigeria det mest folkerige land i Afrika og det syvende mest folkerige land i verden. Nigeria er verdens 24. største økonomi i henhold til IMF’s liste (2020-skøn).
https://www.vanguardngr.com/2020/05/senate-asks-fg-to-suspend-deployment-of-5g-network-in-nigeria/

Belgien
Over 490 autoriserede læger og 524 andet sundhedsfagligt personale i Belgien har pr. 5. maj 2020 skrevet under på en sundhedsfaglig protestappel, som bl.a. kræver et stop for udrulningen af 5G.
Der henvises til resolution 1815 af maj 2011 fra Europarådet om at følge FORSIGTIGHESPRINCIPPET for at beskytte befolkningen, især de yngste bl.a. med forbud mod Wi-Fi i skoler og institutioner.
“Befolkningens udsættelse for menneskeskabt elektromagnetisk stråling bliver ved med at stige. Med opsætningen af ​​5G og dets utal af tilsluttede devices vil den stige endnu mere.”
“Sikkerheden ved denne allestedsnærværende og langvarige eksponering er dog aldrig blevet påvist. Tværtimod akkumulerer beviserne for dets skadelighed. Siden 2011 er elektromagnetisk stråling fra trådløse teknologier betragtet af WHO som muligvis kræftfremkaldende.” https://www.hippocrates-electrosmog-appeal.be/
https://www.brusselstimes.com/all-news/belgium-all-news/109231/health-workers-call-for-caution-over-5g-roll-out/

Luxembourg
Den 24. april startede borgeraktivister en underskriftsindsamling. På bare fire dage lykkedes det at samle det nødvendige antal underskrifter til en offentlig debat i parlamentet om at få stoppet udrulningen af 5G.
Jean Huss fra det luxembourgske socialistparti var i øvrigt forslagsstiller, da Europarådets parlamentariske forsamling med stort flertal i 2011 vedtog resolutionen, som anbefalede alle medlemslande til at beskytte befolkningerne med langt mere restriktive grænseværdier. https://ehtrust.org/luxembourg-government-to-debate-5g-deployment-and-health-effects/

Schweiz
Den schweiziske regering, Forbundsrådet, har for anden gang nedstemt et forslag om at lempe landets grænseværdier for strålingsemissioner fra mobilmaster. Schweiz var ellers det første land i Europa, der indførte 5G i april 2019 efter at Swisscom, Sunrise og Salt Mobile vandt 5G-radiofrekvenserne i februar 2019 på en auktion, for i alt CHF380 millioner ($ 389 millioner).
Forbundsrådet ønsker ikke at lempe grænseværdierne for eksponering for stråling. Det besluttede Rådet onsdag den 22. april efter en diskussion om, hvordan man fortsætter med at bruge den nye 5G-mobilteknologi.
Arbejdsgruppen “Mobil kommunikation og stråling” der var nedsat af den føderale regering kunne ikke enes om en fælles henstilling sidste år. Forbundsrådet opretholder nu de nuværende grænseværdier for at beskytte befolkningen mod ikke-ioniserende stråling.
Der planlægges nu endnu en rapport om mulighederne for bæredygtig design af mobilradionet, som Det føderale departement for miljø, transport, energi og kommunikation DETEC skal præsentere inden udgangen af ​​2021. “Denne rapport er også beregnet til at give et bedre grundlag for beslutningstagning om fremtidige mobilradioteknologier.”
Regeringen besluttede også at gennemføre en række foranstaltninger, herunder videreudvikling af overvågning af stråleeksponering og oprettelse af et nyt miljømedicinsk rådgivningscenter for ikke-ioniserende stråling.
Den planlægger også at forenkle og harmonisere håndhævelse, give bedre information til befolkningen og intensivere forskning i sundhedseffekterne af mobilkommunikation og stråling.
https://tabttraad.home.blog/2020/04/24/schweizisk-regering-fastholder-strikse-graensevaerdier/
https://www.fuw.ch/article/5g-bundesrat-gegen-hoehere-grenzwerte/

Finland
Europa-Parlamentets Forskningstjeneste, EPRS, advarede for nylig om at 5G-udrulningen er et eksperiment med menneskers sundhed, som kan krænke menneskerettigheder. Den uafhængige finske innovationsfond, Sitra, som råder over milliarder af kroner til erhvervsrettede formål bakker EPRS notatet op. I et svar til det finske transport- og kommunikationsministerium skriver Sitra følgende:

“Sitra er taknemmelig for muligheden for at kommentere auktionen over 26 GHz-båndet.
Klimaændringer og tab af biodiversitet skrider frem med en alarmerende hastighed. F.eks. Fremhævede den særlige rapport fra Det Mellemstatslige Panel for Klimaændringer (IPCC), der blev offentliggjort i oktober 2018, situationens ekstraordinære alvor. At begrænse den globale opvarmning til 1,5 grader kræver øjeblikkelig og hidtil uset handling. (1)
I henhold til en rapport fra Det Mellemstatslige Naturministerium (IPBES) fra maj 2019 er tabet af biodiversitet og de økosystemtjenester, det leverer, hidtil uset. (2) Forarmelse af naturen truer også menneskehedens velvære.
Sitra tilskynder til foranstaltninger, der fremmer en bæredygtig anvendelse af naturressourcer, bremser klimaændringerne, beskytter den biologiske mangfoldighed og skaber økonomisk vækst og beskæftigelse med mindre miljøpåvirkning. Målet bør være at afkoble den økonomiske vækst fra brugen af ​​naturressourcer og klimaemissioner for at tilpasse vores samfund til grænserne for Jordens bæreevne. Digitalisering og mange teknologiske løsninger hjælper med denne afkobling, og det er derfor vigtigt at fremme dem.
Imidlertid er digitalisering og anvendelse af teknologi også faktorer, der fremskynder klimaforandringer og reducerer den biologiske mangfoldighed og skal derfor tages op. Dette inkluderer den stigende brug af energi og naturressourcer.

Indtil videre er der kun foretaget ringe undersøgelser af 5G-teknologi og dens indflydelse på miljøet. Nogle undersøgelser har antydet, at 5G-netværket og de frekvenser, det bruger, kunne have skadelige virkninger på miljøet, såsom mennesker, planter, dyr, insekter og mikrober.3 Imidlertid er videnskabelig bevis for de sundhedsmæssige og miljømæssige virkninger af 5G-netværk kontroversielt. (3) (4)
I sin erklæring understreger Sitra, at de nyeste videnskabelige oplysninger om sundheds-, miljø- og klimapåvirkningen af ​​5G-teknologi skal tages i betragtning, når der træffes beslutning om 5G-netværket og de frekvenser, det bruger. I lyset af alvoret og presserende klimakrisen og den biologiske mangfoldighedskrise understreger Sitra vigtigheden af ​​en omfattende og tværfaglig vurdering af de seneste forskningsdata. Hvis de nødvendige forskningsdata ikke er tilgængelige, skal de indhentes, inden der træffes en beslutning.

1 IPCC (2018): Global Warming of 1.5˚C. Summary for Policymakers
2 IPBES (2019): Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services. Summary for Policymakers
3 European Parliamentary Research Service, EPRS (2020): Effects of 5G wireless communication on human health
4 Scientific Committee on Health, Environmental and Emerging Risks, SCHEER (2018): Statement on emerging health and environmental issues

https://www.sitra.fi/artikkelit/sitran-lausunto-26-ghz-taajuusalueen-huutokaupasta/

Schweiz
Selvstyreregionen Geneve. Et stop for 5G af hensyn til helbredsbekymringer er nu udvidet med et ønske om at stoppe den såkaldte 4G+ generation.
Kantonen i Geneve har vedtaget et såkaldt moratorium mod nye antennegenerationer for tre år. Det er vedtaget som et forsigtighedsprincip af hensyn til bekymringer for, at nye mobilteknologier kan forværre folkesundhed og biodiversitet. 60 STEMTE FOR i det lokale parlament. 35 imod.
Også kantonerne Vaud, Jura og Neuchatel ønsker at stoppe 5G.
https://www.rts.ch/info/regions/geneve/11125794-moratoire-de-trois-ans-sur-la-4g-et-la-5g-a-geneve.html

Australien
Australiens første 5G moratorium.
Byron Green stemte for at standse et forslag om en 5G-tårnopgradering i Mullumbimby. Efter anmodning fra Byron Greens Rådmann Sarah Ndiaye har det føderale parlamentsmedlem Justine Elliot accepteret at videresende en officiel klage over Telstra til den australske kommunikations- og mediemyndighed og kommunikationsministeren for overtrædelse af implementeringskoden for mobiltelefonens basestation. 21. marts 2020
https://www.echo.net.au/2020/04/protestors-stop-work-on-5g-installation-at-mullumbimby/

Bangladesh
Højesteret i Bangladesh udsteder direktiv med anbefalinger om at sænke stråling fra mobilmaster samt anbefalinger om at fjerne mobilmaster fra boliger, skoler, gymnasier samt beboelsesområder m.fl. 26. april 2019.
“Court also issued eleven directives to protect people, trees, and animals from harmful radiation from the mobile phone towers.”
“The bench directed the authorities concerned not to install any mobile phone tower on rooftops of residences, schools, colleges, playing fields, populated areas and heritage areas. Those installed earlier in such areas should be removed.”

“THE 11-POINT DIRECTIVE
1. The radiation level of the mobile phone tower must be reduced to 1 percent from the permissible level of 10 percent;
2. Remove the mobile phone towers installed on the rooftop of homes, schools, colleges, hospitals, clinics, jails , playgrounds, populated areas, heritage and archaeological sites and no more installations on those places;
3. Take security measures to control higher level of radiations;
4. Check whether there is any obstacle in acquiring land or take alternate measures in order to installation of towers;
5. Follow the radiation levels in line with the BTRC, International Telecommunication Union or ITU and International Electrotechnical Commission or IEC standards;
6. Replace over-radiated towers with new ones;
7. Hold the BTRC accountable for tower verification and monitoring tests;
8. Form a BTRC monitoring cell to control health risks;
9. The BTRC will form an alternative dispute resolution committee and will ask the licence holders to submit progress report every 6 months;
10. Specific absorption rate or SAR value should be showed on mobile set so that it can be visible;
11. Monitor every report and record submitted by the licence holders concerned up to five years.”
Artikler:
http://www.theindependentbd.com/post/197155
https://www.observerbd.com/details.php?id=194834
https://www.dhakatribune.com/bangladesh/court/2019/04/25/hc-asks-btrc-for-report-on-mobile-tower-radiation
http://bdnews24.com/bangladesh/2019/04/25/high-court-orders-btrc-to-report-on-mobile-phone-tower-radiation
http://unb.com.bd/category/Bangladesh/high-court-orders-feasibility-study-on-mobile-tower-radiation/17206
http://www.thedailystar.net/…/cell-phone-tower-radiation-ef…

Schweiz
Teknisk rådvildhed forsinker 5G
ALPELANDET VAR EUROPAS første land med kommercielt 5G-netværk, da netværket blev startet i april 2019 under stor ballade og debat. Flere regioner i landet sagde nej tak.
Men det schweiziske 5G var også en propagandanyhed og en snydeversion af det kommende mobilnetværk. Man satte ikke nye 5G-antenner op. Mobilselskaberne Swiscom, Salt og Sunrise opgraderede softwaren i eksisterende 4G-antenner.
Egentlige 5G-antenner lader vente på sig, og nu kan de måske vente længe, skriver den schweiziske avis Neue Zürcher Zeitung, en regionalavis for Zürich og omegn.
Den føderale miljømyndighed, Bafu, har nu foreløbig opgivet at færdigudarbejde retningslinjerne for den nye generation af mobilantenner og har nu udsat målet om nye tekniske retningslinjer på ubestemt tid.
https://tabttraad.home.blog/2020/02/13/total-forvirring-teknisk-raadvildhed-forsinker-5g-i-schweiz/
https://www.nzz.ch/schweiz/der-bund-verzoegert-die-umfassende-nutzung-von-5g-in-der-schweiz-ld.1539205

Frankrig
Den franske sundhedsstyrelse, ANSES, kan ikke vurdere, om 5G indebærer en risiko for sundheden. Styrelsen savner de helt nødvendige oplysninger. Det er konklusionen i en foreløbig rapport, som sundhedsstyrelsen ANSES har offentliggjort mandag 27. januar, skriver flere franske nyhedsmedier.
https://www.anses.fr/fr/content/déploiement-de-la-5g-en-france-l’anses-se-mobilise-pour-évaluer-les-risques-pour-la-santé
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/01/27/5g-l-anses-pointe-un-manque-important-de-donnees-ong-et-scientifiques-reclament-un-moratoire_6027322_3244.html

28. januar 2020 – National Health Security Agency har netop offentliggjort en forrapport, der beklager manglen på data om de sundhedsmæssige virkninger af 5G. Agirpourlenvironnement.org opfordrer derfor til at underskrive LA PÉTITION « STOP à la 5G »
https://stop5g.agirpourlenvironnement.org/
https://www.priartem.fr/La-5G.html

Slovenien sætter sin 5G-plan på pause
Tidligst i 2021 forventer Slovenien, at et aktivt 5G-netværk vil ankomme til den eks-jugoslaviske republik, som har været EU-medlem siden 2004.
Landets regering har netop trukket en 5G-plan tilbage og aflyst en frekvensauktion. Samtidig har den slovenske regering holdt et åbent stormøde i hovedstaden Ljubljana for at lade borgere og organisationer debattere, om den internationale debat om 5G og folkesundhed har betydning. Tabt Tråd, 31.januar 2020.
https://tabttraad.home.blog/2020/01/31/slovenien-saetter-sin-5g-plan-paa-pause-baggrunden-kan-vaere-kompliceret/
https://srbin.info/drustvo/slovenija-zaustavila-uvodjenje-5g-tehnologije-ne-znamo-da-li-je-opasna-po-ljude/

Papua Ny Guinea
5G-forsøget må stå stille, mens myndighederne undersøger spørgsmålet om sundhedsrisici.
I stillehavsnationen Papua Ny Guinea skulle teleoperatøren Bmobile have startet et 5G-forsøg i samarbejde med den kinesiske leverandør Huawei. Aftalen blev underskrevet 20. december 2019, men 2. januar 2020 blev 5G-projektet stoppet af teleministeren, Timothy Masiu. Teleministeren er positiv over for teknologiens fordele, men han understreger, at risiciene må undersøges og forstås. Henstillingen lyder derfor, at 5G-forsøget må stå stille, mens myndighederne undersøger spørgsmålet.
https://tabttraad.home.blog/2020/01/08/regering-stopper-5g-projekt-og-undersoeger-sundhedsspoergsmaalet/

Grækenland
Hovedbyen Kalamata sætter teleindustrien stolen for døren med beslutning. 
Med 16 stemmer for og 13 imod har byrådet i græske Kalamata sagt nej til 5G. 5. december 2019.
https://tabttraad.home.blog/2019/12/05/graesk-flertal-stopper-5g-i-kendt-kystby/

Italien

ITALIENSK APPELDOMSTOL FINDER DET SANDSYNLIGGJORT, AT HØRENERVETUMOR VAR FORÅRSAGET AF MOBILTELEFONI.
57-ÅRIGE ROBERTO ROMEO – en tidligere medarbejder i den italienske telebranche – kan nu officielt give mobiltelefoni skylden for, at han fik en kræfttumor.
Appeldomstolen i Torino kom 7. januar frem til, at videnskabelig evidens påviser en sammenhæng mellem mobiltelefoni og hørenervekræft.
Flere epidemiologiske undersøgelser har peget på en sammenhæng mellem mobiltelefoni og hørenervetumorer. I retten blev det også anført, at resultater i dyreforsøg har vist kræft i en celletype, som typemæssigt kan kobles til hørenervekræft.
I dommens præmisser blev det også anført, at der er store økonomiske og strategiske interesser på spil, når organisationen ICNIRP vurderer den videnskabelige evidens.
Kilder:
https://notizie.tiscali.it/cronaca/articoli/cellulare-tumore-testa-sentenza-torino/
https://www.phonegatealert.org/en/the-court-of-appeal-of-turin-confirms-the-link-between-a-head-tumour-and-mobile-phone-use
https://tabttraad.home.blog/2020/01/14/dom-stadfaester-italiener-kan-drage-mobiltelefon-til-ansvar-for-kraeft/

100 italienske kommuner i dag officielt stoppet udrulningen af 4G / 5G
Et lille italiensk mirakel til forsvar for folkesundheden. Blot ni måneder efter én enstemmig godkendelsen af Vicovaro-resolutionen fra det første stop 5G-landsmøde, har 100 italienske kommuner i dag officielt stoppet udrulningen af 4G / 5G. 10. december 2019.
De 100 kommuner er listet i nedenstående link.
https://scientists4wiredtech.com/2019/12/densified-4g-5g-now-is-also-a-democratic-problem/

I en sejr for forsvaret af forsigtighedsforhold har en italiensk domstol beordret regeringen at lancere en kampagne for at informere offentligheden om sundhedsrisici fra mobiltelefoner og trådløse telefoner.
Oplysningskampagnen skal begynde den 16. juli 2019.
https://microwavenews.com/short-takes-archive/italian-decision-precaution

Holland
7 byer i Holland siger fra til regeringens forslag om 5G udrulning. 17. oktober 2019.
https://cities-today.com/dutch-cities-slam-central-governments-5g-proposals/

England
Mandag aften d. 4. november 2019 besluttede et enstemmigt (og glad) Wellington byråd at anvende forsigtighedsprincippet på 5G udrulningen. De ønsker at se uafhængig forskning, der kan dokumentere, at teknologien er sikker.
https://www.aroundwellington.co.uk/town-says-cautious-not-yet-to-5g/

Flere mindre kommuner i det sydlige England har sagt nej til 5G, og det samme gør nu den berømte badeby Brighton, som er den hidtil største 5G-modstandsby i England. Det skriver det regionale dagblad The Argus. Byrådet har begrundet 5G-stoppet med, at nye 5G-master vil skabe visuelt rod og ødelægge lokalområdets karakter. I de mindre sydengelske byer Totnes, Frome og Glastonbury har byrådene direkte begrundet 5G-stoppet med borgernes helbredsbekymringer. 14. oktober 2019.
https://www.theargus.co.uk/news/17966374.win-anti-5g-group-mast-plans-rejected/?

Belgien
Tidligere i år afviste Bruxelles lokalregering at hæve grænseværdien for mobilstråling i det offentlige rum fra 6 til 14,5 Volt per meter, og den nu forhenværende miljøminister, kristendemokratiske Céline Fremault begrundede det med, at indbyggerne ikke skulle være forsøgsdyr for 5G. Céline Fremault blev i juli i år afløst som minster for klima, energi og miljø af Alain Maron fra miljøpartiet Ecolo, som holder fast i den forsigtige strålingspolitik i den belgiske hovedstad. 5G øger strålingen så massivt, at 5G ikke kan udvides i lande med lave grænseværdier, medmindre disse lande hæver deres grænseværdier. Eksempelvis må Bruxelles hæve sin grænseværdi 5,5 gange for at blive tilpasset til 5G, og det anbefales, at strålingen midlertidigt skal kunne stige over 45 gange. 9. oktober 2019.
https://bx1.be/news/5g-a-bruxelles-alain-maron-ne-compte-pas-precipiter-son-deploiement-faute-de-maitrise/

Den belgiske region Valonien har vedtaget at holde et miljøkritisk øje med 5G-udrulningen.
Regionen mener, at teknologiske fremskridt er vigtige, men det må ikke blive på bekostningen af et forsigtighedsprincip, der tager hensyn til indbyggernes sundhed eller biodiversitet. Man har derfor besluttet at nedsætte en ekspertgruppe, der skal vurdere sundhedsaspektet af 5G-udrulningen.
Man ønsker ligeledes at beskytte den del af befolkningen, som er eloverfølsomme. Patientgruppens situation skal sikres, og de skal sikres beskyttelse mod ikke-ioniserende stråling.
Belgien er politisk inddelt i tre administrerende regioner, der har hver sin regering og parlament. Vallonien er den fransksprogede region, med 3,6 mio. indbyggere. Det flamsksprogede Flandern og hovedstadsregionen Bruxelles er de to øvrige. Tidligere i år indtog også regionsstyret i Bruxelles en miljøskeptisk holdning til 5G, der gav debat i Danmark og som fik Alternativets leder Uffe Elbæk til at reagere med ministerspørgsmål. 10. september 2019. (Frit efter Tabt Tråd)
https://www.lalibre.be/belgique/politique-belge/accord-de-gouvernement-wallon-la-5g-sera-deployee-apres-evaluation-sur-les-plans-environnemental-et-de-la-sante-publique-5d77d9409978e22ea7d44e65?

International modstand mod 5G

Europa

 • Attention 5G
  Et tvær Europæisk Initiativ, der skal samle alle lande i Europa til en forenet modstand imod 5G med demonstrationer, underskriftindsamlinger og politiskpres på Eu niveau.
  http://www.attention-5g.eu/?l=de

Sverige

Norge

England

Irland

Tyskland

Frankrig

Schweiz

Polen

Holland

Cypern

 Malta og Gozo

Italien

 • Den italienske “Stop 5G” bevægelse har organisatorisk været dygtige til at påvirke politikere lokalt, regionalt og nationalt. De har arbejdet hårdt, vedholdende og struktureret på at få politikerne i tale. D. 7. oktober skal Det Italienske Parlament stemme om 5G  

Uden for Europa

Australien

New Zealand

Canada

USA

 •  I Santa Fe i delstaten New Mexico i USA er endnu et gruppesøgsmål i gang mod henholdsvis Santa Fe by, Rigsadvokaten for New Mexico samt staten USA. Et såkaldt “First Amended Complaint for Declaratory and Injunctive Relief” blev indgivet 29. januar i år (2019-01-29).

  “The City and State laws we are challenging permit wireless facilities anywhere on the streets and sidewalks of New Mexico and repeal all zoning regulations that used to apply. We are also challenging the constitutionality of Section 704 of the Telecommunications Act of 1996, which for the past 23 years has prohibited States and municipalities from regulating cell towers on the basis of health, and has effectively prohibited the public from speaking about health or environment.”
  “These laws violate:
  – Freedom of Speech (First Amendment);
  – The Right to Petition the Government for Redress of Grievances (First Amendment);
  – The Takings Clause of the Fifth Amendment, which provides that “private property shall not be taken for public use, without just compensation”;
  and deprive people of life, liberty and property without
  – Due Process of Law (Fifth and Fourteenth Amendments).”

  Det officielle gruppesøgsmåls dokument:
  https://www.cellphonetaskforce.org/wp-content/uploads/2019/01/Doc-19-First-Amended-Complaint.pdf
  Gruppesøgsmålet:
  https://www.cellphonetaskforce.org/5g-litigation/
 • 11. juni 2019: Gruppesøgsmål indgivet mod FCC af en lang række kommuner over hele USA
 • Informativ artikel om de detaljerede juridiske små skridt der foretages imod 5G i primært Californien 
 • Gruppesøgsmål imod Apple og Samsung fra 16 personer i Californien med baggrund i Phonegate Alert grundige arbejde med at kortlægge at mange mobiltelefoner IKKE overholder de lovmæssige SAR-værdier  

Sydafrika

Please follow and like us: