Links til Website og Facebook sider

Links til den internationale 5G modstand findes her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/international-5g-modstand/

Website – nordiske

Danmark
www.ehsf.dk EHS Foreningen arbejder for at få EHS anerkendt som en funktionsnedsættelse i relation til de sociale myndigheder, at arbejde for elektro hyper sensitives rettigheder, så de kan opnå tilgængelighed i samfundet; at udbrede kendskabet til EHS og til helbredsskader forårsaget af elektromagnetiske felter; at støtte medlemmerne via foreningens kontaktpersoner

https://www.helbredssikker-telekommunikation.dk/ Rådet for Helbredssikker Telekommunikation er en interesseorganisation, som er uafhængig af politiske og økonomiske interesser. 
Rådet tæller en faglige konsulenter og eksperter. Desuden er Rådet løbende i dialog med anerkendte forskere og eksperter verden over, der har speciale i radiofrekvent stråling (mobilstråling) og sundhedsrisici.

www.straaling.dk Drives af Rådet for Større Strålingssikkerhed, for at øge strålingssikkerheden i Danmark, og udbrede kendskabet til konsekvenserne af elektromagnetisk stråling fra mobilmaster, mobiltelefoner, trådløse telefoner (DECT) og internet (Wi-Fi) og lignende.

www.mayday-info.dk Drives af Oplysningsforbundet May Day. Foreningens formål er at sikre: Fri vidensformidling om livsvilkår, menneskerettigheder, sundhed og livskvalitet til gavn for menneskers oplysthed, valgfrihed og selvforvaltning.

https://stop5g.dk/ Drives af organisationerne: Oplysningsforbundet MayDay, EHS Foreningen, Rådet for Helbredssikker Telekommunikation.

www.e-stress.dk Karin Nørgaard gik ned med e-stress i 2005 efter en lang karriere i hhv. IT- og den grafiske branche. Siden er oprettet for at hjælpe andre der er angrebet af elektromagnetisk stress (e-stress).

www.straaleskader.dk Terkel Skibdahl er initiativtager til hjemmeside. Casandra K. Askjær og Jørgen Jensen, som i dag leder kunstfonden Lotus Arts, har siden masterne med mobiltelefonerne, trådløs kommunikation og overvågning overtog kommunikationen i Danmark og på Jorden, været aktive om at oplyse omkring mikrobølgernes/radarbølgernes strålingskader på sundheden.

https://tabttraad.home.blog/ Tabt Tråd ønsker at kvalificere den offentlige debat ved at klarlægge forskningsområdet omkring den trådløse udrulnings påvirkning på sundhed og miljø. Tabt Tråd er på åbenhedens, debattens og miljøoplysningens side. Ved journalist David Wedege (tidl. DR, Nordjyske Medier m.m.)

Norge
https://einarflydal.com/ Einar Flydal har på sin blog (norsk) de senere år beskæftiget sig med effekterne av elektromagnetisk stråling og mobilbrug herunder Smart meters og 5G.
https://www.nmf.no Norges Miljøvernforbund

Sverige
http://www.stralskyddsstiftelsen.se/ Strålskyddsstiftelsen. Swedish Radiation Proftection Foundation
http://monanilsson.se/index.htm
Mona Nilsson er journalist og forfatter. Hun har arbejdet med farerne ved elektromagnetisk stråling siden 2002. http://mobiltelefoni.tv Mobiltelefonins hälsorisker. Mona Nilssons blogg om hälsoriskerna med trådlös kommunikation
https://lennarthardellenglish.wordpress.com/ Lennart Hardell’s blog. A blog about environmental and health related research

Andre sider – internationale

EMF-portal
Internet informations platformen EMF-portal fra RWTH Aachen University opsummerer systematisk videnskabelige forskningsdata om virkningerne af elektromagnetiske felter (EMF). Al information stilles til rådighed på både engelsk og tysk. Kernen i EMF-portalen er en omfattende litteraturdatabase med en opgørelse af 30.797 publikationer og 6.704 resuméer af individuelle videnskabelige undersøgelser af virkningerne af elektromagnetiske felter. (pr. 25. marts 2020)
https://www.emf-portal.org/en

Wirelesswatchblog.org
RADIATION EDUCATION: Information om de biologiske virkninger af kronisk mikrobølgeeksponering i skoler og miljø; De psykologiske problemer forbundet med afhængighed af skærm og mobiltelefon
http://www.wirelesswatchblog.org

THE BIOINITIATIVE REPORT 2012
A Rationale for Biologically-based Public Exposure Standards for Electromagnetic Fields (ELF and RF)
The BioInitiative 2012-rapporten er udarbejdet af 29 forfattere fra ti lande, ti med medicinske grader (MD), 21 ph.d.er og tre MsC, MA eller MPH’er. Blandt forfatterne er tre tidligere præsidenter for Bioelectromagnetics Society og fem fulde medlemmer af BEMS.
https://bioinitiative.org/

Electromagnetic Radiation Safety
EMR Safety adresserer videnskabelig og politisk udvikling vedrørende sundhedsrisici ved eksponering for elektromagnetisk stråling (EMR) og elektromagnetiske felter.
Saferemr.com leverer en samlet samling af links til artikler på mobiltelefoner og trådløse telefoner, celle tårne, Wi-Fi, Smart Meters og andre trådløse enheder.
Websitet opsummerer den peer-vurderede forskning om sundhedsrisici forbundet med trådløs stråling, herunder kræftrisiko, reproduktionsskader og neurologiske lidelser; og udsætte fremstillingen af tvivl om disse risici fra brancheforbundne forskere og organisationer.
Siden 2013 har webstedet haft mere end 2,4 millioner sidevisninger fra besøgende fra 200 lande, hvilket vidner om globale bekymringer om virkningen af trådløs stråling på vores helbred.
Websitet drives af Joel M. Moskowitz, Ph.D., Director, Center for Family and Community Health School of Public Health University of California, Berkeley.
https://www.saferemr.com/

Environmental Health Trust
Environmental Health Trust (EHT) er en tænketank, der fremmer et sundere miljø gennem forskning, uddannelse og politik.
Man er den eneste nonprofitorganisation i verden, der udfører avanceret forskning i miljøsundhedsfarer og også arbejder direkte med lokalsamfund, sundheds- og uddannelsesmedarbejdere og politikere for at forstå og mindske disse farer.
EHT ledes af Dr. Devra Davis, PhD,. MPH, en prisvindende, internationalt anerkendt videnskabsmand m/k, der også var grundlægger af bestyrelsen for miljøundersøgelser og toksikologi i U.S. National Research Council, National Academy of Sciences. I øjeblikket fokuserer EHT på at øge bevidstheden om de etablerede virkninger af mobiltelefonbrug på folkesundheden og udføre avanceret forskning om eksponering for mobiltelefon og anden trådløs stråling.
https://ehtrust.org/scientific-research-on-5g-and-health/

Pandora Foundation
PANDORA-stiftelsen blev grundlagt på grund af den erfaring, som videnskabsmænd altid gør, når de offentliggør forskningsresultater, der er i vejen for politik og industri. Et eksempel er tvisten om mulig sundhedsrisici fra elektromagnetiske felter, især fra mobilkommunikationsstråling.
Pandora-fonden arbejder for at sikre, at beskyttelsen af mennesker og naturen prioriteres frem for de økonomiske interesser i politik og industri. Derfor skal politiske og industrielle institutioners forrang overfor videnskabelig forskning udfordres. For at nå målet søger vores fond donationer fra borgere i Europa, som ikke længere er villige til at acceptere misbrug af politisk eller finansiel magt. Donationerne bruges til at støtte uafhængige videnskabsfolk, som en søgning efter sandheden er vigtigere end at stræbe efter øjeblikkelig succes og kreditter. Tilfælde af åbenlyst magtmisbrug, som beviser, at uafhængig forskning er nødvendig, vil blive dokumenteret.
https://pandora-foundation.eu/

The Children’s Health Defense
Robert F. Kennedy, Jr. er bestyrelsesformand for organisationen. “The Children’s Health Defense Team er dedikeret til menneskers og vores planes helbred. Vores mission er at afslutte børnesundhedsepidemierne ved at arbejde aggressivt for at eliminere skadelige eksponeringer, holde de ansvarlige op på deres ansvar og etablere beskyttelsesforanstaltninger, så dette aldrig sker igen.”
Organisationen arbejder derfor også med sundhedsudfordringerne i forhold til EMF. Elektromagnetiske felter (EMF’er) kommer fra elektriske enheder, herunder personlige computere, tablets, smartphones, spilapparater, elektronik, mobiltelefontårne og Wifi. Mange børn udsættes for EMF’er i deres high tech klasseværelser såvel som på de fleste offentlige steder. Verdenssundhedsorganisationen klassificerede EMF som ”muligvis kræftfremkaldende for mennesker”, og forskning har vist, at EMF-overeksponering kan omfatte symptomer som kronisk hovedpine, træthed, søvnbesvær, ring i ørerne, udslæt / nældefeber og følelse af stress eller ”ledning”. Andre undersøgelser viser, at stigningen i elektromagnetiske felter, der findes i miljøet i det sidste årti, er sammenfaldende med stigningen i autismesatser. Se mere her:
https://childrenshealthdefense.org/known-culprits/electromagnetic-fields-wireless-technologies/
https://childrenshealthdefense.org/

SafeG Alliance
SafeG Alliance er et nonprofit-uddannelsesprogram, der søger at forene dem, der betragter 5G som farlige ved at give os en fælles måde at henvise til et fornuftigt og sikkert alternativ, der har større anvendelighed og beskytter vores sundhed, privatliv og sikkerhed. Vi mener, at vi ved at sprede SafeG-ideen bredt kan skabe en ny samtale verden over om en bedre, sikrere og mere robust fremtid for internet- og telekommunikationstjenester.
https://safeg.net/home/

Investigate Europe
“Vi, ni erfarne journalister fra otte europæiske lande, er “Investigate Europe”.
Vi forsker som et multinationalt team. Vi deler, fusionerer og krydskontrollerer fakta – håndterer den sædvanlige nationale bias. Vi påpeger ansvarlige tværnationale strukturer og aktører i spørgsmål af europæisk betydning for at gøre det muligt at holde dem ansvarlige”

Investigate Europe har bl.a. skrevet flere artikler med overskriften “The 5G mass experiment”
https://www.investigate-europe.eu/en/

Tyskland

diagnose:funk
Tysk websted. Målet med diagnose:funk er at give information om de sundhedsmæssige og miljømæssige virkninger af elektromagnetiske felter, f.eks. Dem, der er forårsaget af mobiltelefoner, smartphones, mobiltelefonantenner, WLAN, DECT og andre kilder til elektrosmog samt de psykosociale effekter af digitale medier. Målet er at ændre forbrugernes og politikernes adfærd og at fremme løsninger til miljøkompatible og fremtidssikre teknologier.
https://www.diagnose-funk.org/start

Elektrosensibilität – EHS/ Mikrowellensyndrom
Siden blev lanceret den 15. februar 2019 og konstant opdateret og aktualiseret. Formålet er
– Officiel anerkendelse af elektrosensitivitet (som i Sverige)
– Strålefri stuer (ingen WLAN / DECT / radiomast i nærheden)
– Under hensyntagen til de athermale virkninger
– Oplysning
https://www.elektrosensibel-ehs.de/

Facebook sider

Danske

Tabt Tråd 
Tabt Tråd ønsker at kvalificere den offentlige debat ved at klarlægge forskningsområdet omkring den trådløse udrulnings påvirkning på sundhed og miljø. Tabt Tråd er på åbenhedens, debattens og miljøoplysningens side. Ved journalist David Wedege (tidl. DR, Nordjyske Medier m.m.)
https://www.facebook.com/Tabt-Tråd-1499507253516199/

Vi siger nej til 5G i Danmark
https://www.facebook.com/groups/2244265522456587/

Nejtil5G.dk: Videnscentret for elektro-forurening
https://www.facebook.com/groups/traadloesfritorsdag/

EHS foreningens Nyhedsbrev
https://www.facebook.com/groups/EHSforeningen/?ref=br_rs

Rådet for helbredssikker telekommunikation
https://www.facebook.com/HelbredssikkerTelekommunikation/

Please follow and like us: