Bøger

og væsentlige artikler oversat til dansk eller norsk.

Bemærk flere bøger kan downloades i deres fulde længde. Sidst i oversigten finder du (under opbygning) vigtige oversatte artikler, der kan downloades.

Se også Einar Flydals oversigt over bøger og artikler, hvor flere kan downloades:
https://einarflydal.com/utredninger-boker-m-m-a-laste-ned-bestille/

Indhold:

 • Skadevirkninger av stråling fra trådløs teknologi og annen EMF er godt dokumentert. Kildesamling med forskning og advarsler fra fagfeltet (2022)
 • Susan Pockett: Helse- og miljøforurensningen fra mikrobølgene, (2020)
 • Miljöspecial – hur påverkas djur och natur av EMF-strålningen? (2022)
 • Morten Munthe Fenger: NÅR MOBILEN TAGER MAGTEN – Nærvær i den digitale tidsalder (2016)
 • Sammenligning – Kronologisk fra historisk arkiv/ 1998 til 2022
 • Sander Funneman: Electric Ecosystem, (2020)
 • Einar Flydal og Else Nordhagen: 5G og vår trådløse virkelighet – høyt spill med helse og miljø (2019)
 • Einar Flydal og Else Nordhagen: ‘Bevis til opplysning, rettsapparat og forvaltning’ (2022)
 • Einar Flydal og Else Nordhagen: ‘Smartmålerne, skitten strøm, pulser og helsa,’ (2021)
 • Advokatfirmaet Erling Grimstad AS og Einar Flydal: ‘Smartmålerne, jussen og helsa’ (2018)
 • Einar Flydal: Elektromagnetisk stråling – gambler vi med vores børns sundhed. (2018)
 • Arthur Firstenberg: ‘Den usynlige regnbuen – Historien om elektrisiteten og livet’ (2018)
 • Eva Theilgaard Jacobsen: ‘Mørkelægning af mobilstrålingens konsekvenser. Hvordan myndighederne misinformerer om den massive elektrosmog og de helbredsskader den medfører’ (2017)
 • Bente-Ingrid Bruun: ‘De Trådløse Samfund. Myter og fakta’ (2009)
 • Mona Nilsson: ‘Mobiltelefonins hälsorisker – Fakta om vår tids största miljö- och hälseskandal’ (2010)
 • Devra Davis: ‘The Secret History of the War on Cancer’ (2007)
 • Dr. Susan Pockett: ‘Electrosmog — The Health Effects of Microwave Pollution’, (2021)
 • Kim Horsevad: ‘Kortlægning af bioreaktivitet ved mikrobølgestråling i non-termiske intensiteter’ (2015)
 • Dr. Bertil R.R. Persson: “Mere sandsynligt end usandsynligt”. En fortælling om blod- hjerne barrieren og mobil kommunikation. Dedikeret til Leif G, Salford på hans 80. fødselsdag 2021-12-07 (2021)
 • Richard Maxwell og Toby Miller: ‘How Green is Your Smartphone?’ (2019)
 • Dag Brune, Ragnar Hellborg, Bertil R. R. Persson, Rauno Pääkkönen: ‘Radiation at Home, Outdoors and in the Workplace ‘ (2001)
 • Nicolas Steneck og Tom Butler: ‘Debatten om mikrobølgene – fra jakten på svar til bransjeforsvar’ (2022)

Væsentlige dokumenter der kan downloades (under opbygning):

Magda Havas: ‘Stråling fra trådløs teknologi påvirker blodet, hjertet og det autonome nervesystemet’ (2013)
EUROPAEM EMF-retningslinjer 2016 for forebyggelse, diagnosticering og behandling af EMF-relaterede helbredsproblemer og sygdomme
RESPONSUM om hvorvidt det vil være i strid med menneske- og miljøretlige regler
at etablere 5G-systemet i Danmark

Skadevirkninger av stråling fra trådløs teknologi og annen EMF er godt dokumentert.
Kildesamling med forskning og advarsler fra fagfeltet (2022)

Tusindvis af forskningsrapporter har påvist skader fra elektromagnetisk stråling. Folkets Trålevern mener, at den nuværende forskning er tilstrækkelig evidens til at implementere forholdsregler for at beskytte befolkningen, især børn, gravide kvinder og dem, der allerede er syge fra strålingen fra trådløs teknologi og andre kilder til menneskeskabt EMF – og nok til at sænke tilladte grænseværdier.
Den seneste udgave af kildesamlingen er blandt andet blevet udvidet med flere nye ekspertrapporter fra kendte faglige instanser samt flere vigtige undersøgelser og metastudier. Der er også tilføjet nogle nye kapitler. I det nye kapitel “Domme” finder du henvisninger til et udvalg af domme fra USA og Europa, som omhandler sager om sundhedsrisici, skadevirkninger og sygdom fra menneskeskabte elektromagnetiske felter. Kapitlet “Sikkerhedsforanstaltninger i andre lande” er også nyt.
Bogen, der er på 74 sider kan downloades her: https://www.folkets-stralevern.no/kildesamling
Kan også købes i bogudgave fra forlaget: https://bokhandel.kolofon.no/b/skadevirkninger-av-straling-fra-tradlos-teknologi (norske kr. 199 plus evt. oversøisk fragtudgift)

Stråletåka – Helse- og miljøforurensningen fra mikrobølgene

Susan Pockett, pensioneret forsker (cellefysiolog) fra New Zealand med tre bøger og over hundrede forskningsartikler bag sig. Hun blev interesseret i emnet for et par år siden og borede sig ned i det.

Bogen beskæftiger sig specifikt med, hvordan pulsering – i radioteknologsprog kaldet signalmodulation – fra moderne trådløs kommunikation er biologisk skadelig, men helt overset af myndighederne. Den blotlægger ICNIRP, grundlaget bag grænseværdierne, og denne lille organisations narrestreger for at undgå at erklære stråling skadelig for sundhed og miljø. Bogen kan være værdifuld både i den offentlige debat, for retspraksis og for myndighederne.
Den norske oversættelse er skabt på frivillig basis under ledelse af Einar Flydal.

Miljöspecial – hur påverkas djur och natur av EMF-strålningen?

Vågbrytaren nr 4, miljöspecial

Fra forordet:
Dagligt og hele tiden omgiver vi os med elektriske gadgets og trådløs teknologi. Selv de få, der ikke bruger teknologien, bliver også udsat ligesom dyr og planter. Der er ikke længere nogen overensstemmelse mellem det elektromagnetiske miljø, vi lever i, og det, som vi og alt andet er biologisk tilpasset. Vi vil gerne udvide perspektiverne lidt og spørge, hvordan de elektromagnetiske forurenende stoffer, elektrosmogen, påvirker alt levende. Har den nogen eller måske endda en afgørende del i alt det mærkelige og foruroligende, der sker lige nu – bier forsvinder, fugle og insekter bliver færre og flyver væk, træer bliver syge og dør, og så videre?

Bogen, der er på 40 sider, kan downloades her:
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2022/05/Miljospecial-–-hur-paaverkas-djur-och-natur-av-EMF-straalningen.pdf
eller fra Vågbrytarens hjemmeside:
https://aktuellt.vagbrytaren.se/miljospecial-hur-paverkas-djur-och-natur-av-emf-tralningen-40-sidigt-hafte/
Vågbrytaren (Bølgebryderen) blev dannet i 2001 og er en landsdækkende svensk forening, der arbejder for at sikre, at strålingen fra trådløs teknologi reduceres til niveauer, der ikke skader vores miljø eller nogens helbred.

Innehållsförteckning
Välkomna! …………………………………………………………………………………. 4
Tetra/Rakel och GSM mobilstrålning gör hamstrar tjocka …………………. 5
Bina som försvinner – vår allvarligaste varningssignal …………………….. 6
Hästar störs av radiovågor ………………………………………………………….. 15
Fåglar flyger farligt ……………………………………………………………………. 16
Inga fåglar äter bären
Sändarna togs ner – fåglarna återvände
Kanariefågeln som återhämtade sig
Brevduvorna som försvann
Fåglarna har försvunnit
Mobilstrålning dödar flugornas ägg ……………………………………………… 26
Levande skog eller mastskog ………………………………………………………. 27
Grisar fick missfall…………………………………………………………………….. 35
Observationer gjorda på mjölkkor ……………………………………………….. 36
Radiofrekvent strålning orsakar mutationer…………………………………… 37
Mobilsmog bidrar till att det blir färre grodor………………………………… 38
Hundar och katter ……………………………………………………………………… 38

NÅR MOBILEN TAGER MAGTEN – Nærvær i den digitale tidsalder

Morten Munthe Fenger er Ph.d i psykologi og var den første som beskrev og satte fænomenet digital afhængighed på landkortet her i Danmark.
Hans bog fra 2016 kan downloades fra hans site digitalafhngighed.dk eller her (164 sider):
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2022/04/NaarMobilenTagerMagten.pdf
Der findes indtil videre over 45 udenlandske spørgeskemaer omkring internetafhængighed, og der kommer løbende nye. De vigtigste spørgeskemaer er oversat og tilpasset og kan downloades fra siden her:
http://xn--digitalafhngighed-0rb.dk/sporgeskemaer-om-internetafhangighed

Sammenligning

Kronologisk fra historisk arkiv/ 1998 til 2022
Udarbejdet af Tove Kristine Jensen

Uddrag med links til hvad som bliver fortalt af Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) og International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) sammenlignet med hvad internationale forskere og
eksperter indenfor stråling og sundhed, samt sundhedsspecialister og whistleblowere fortæller.

Norske Tove Kristine Jensen har længe været fortvivlet over, den måde som Strålestyrelsen i Norge betjener sundhedsvæsenet, når det gælder om at fortælle at mikrobølgestråling ikke skader sundhed og miljø, men Strålestyrelsen er ude af trit med forskningen. Nu har hun skabt en vigtig samling af kilder, der viser kløften mellem påstandene om stråling, sundhed og miljø fra Norges National Radiation Protection Agency og ICNIRP Foundation, der leverer retningslinjerne, i forhold til forskernes resultater. Hun har sendt dokumentet til EMF-samarbejdsudvalget i sundhedssektoren og forventer, at det bliver drøftet.
Det 105 sider store dokument er en vigtig ressource for dem der har brug for referencer, f.eks. til juridisk brug, til politisk design, arbejde med sundhed eller miljøbeskyttelse eller udføre forskning i de mange involverede emner. Myndighederne fortæller igen og igen at der mangler beviser på de sundhedsmæssige skader. Tove Kristine Jensen dokumenterer, at det ganske enkelt ikke er tilfældet: Skadevirkninger er solidt bevist og dokumenteret.
Dokumentet kan hentes her som PDF:
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2022/02/Tove-K-Jensen-202202-Sammenligning-DSA-ICNIRP-forskning-v.-1.1-1.pdf

Electric Ecosystem

af Sander Funneman (216 sider) den 10. maj 2020

Det elektriske økosystem åbner døren til den naturlige verdens elektriske liv. Det er en videnskabeligt underbygget introduktion til de usynlige energidimensioner for mennesker, dyr, planter og jorden. Bier oplader sig selv som batterier, fugle googler deres eget internet for de bedste restauranter, frøer flyder på magnetiske felter og sæler bruger deres radarmustache. Bogen skaber et andet syn på verden, hvor kemiske reaktioner ikke længere er den eneste afgørende faktor, men hvor alt ser ud til at dreje sig om elektricitet og magnetisme. Dernæst introducerer den også en relateret virkelighed, fordi den stadigt stigende anvendelse af kunstig stråling indebærer risici. Stråling fra sendermaster, skader for eksempel træer, påvirker køers adfærd, påvirker det menneskelige immunitetssystem og sporer cellevækst. Der stilles adskillige spørgsmål til brændstof til den vigtige dialog, der nu er nødvendig for at finde nye og sikre veje fremad med den endnu ukendte elektriske side af naturen. Opdagelsen af ​​den elektriske side af naturen bringer også et håbefuldt perspektiv, fordi selv om strålingskilder kan forårsage skade, kan specifikke frekvenser hjælpe med helingsprocesser. Bogen øger bevidstheden om sårbarheden i det naturlige elektriske økosystem, hvor alt ser ud til at være sammenkoblet.
Se indholdsfortegnelse, introduktion og referencer her:
https://www.amazon.de/Sander-Funneman/dp/B088BHVNLF/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=Sander-Funneman&qid=1590404561&sr=8-1
Hjemmeside med henvisning til diverse artikler:
https://elektrisch-ecosysteem.nl/en/home-page-uk/

5G og vår trådløse virkelighet – høyt spill med helse og miljø

af Einar Flydal og Else Nordhagen (590 sider), 26. oktober 2019.

I bogen analyseres strålevernet i Norge og Norden ud fra fire hoved perspektiver:

 • biofysikken som viser at strålevernet slett ikke verner helse og miljø, men fremmer sykelighet og miljøskader
 • medisinsk forskning som gir overveldende bevis på at dagens eksponering for mikrobølger skaper en vesentlig del av dagens sykelighet og at 5G-teknologiene vil forverre skadene
 • de svindelaktige prosessene som ligger bak den «kunnskapsstatus» som strålevernet arbeider utfra
 • jussen som viser at 5G-utbygging strider mot sentrale lover og traktater

Else Nordhagen, Dr. Scient. inden for datalogi og med biologi og fysik inden for området har sammen med Einar Flydal været redaktører af bogen og skrevet dele af den. Bogen indeholder bidrag fra international kapacitet, oversat til norsk: Martin L Pall, David Carpenter, Cindy Sage og Lennart Hardell. De og andre flår den trådløse industri, WHO’erne, EU’erne samt norske og nordiske myndigheders ‘strålingsbeskyttelse’ fra hinanden.
Hele bogen kan nu downloades gratis. Brug dette link, hermed optælles antallet af downloads. Det er vigtigt, for at se interessen for bogen: https://bit.ly/3jWJeVe
Der findes stadig et par eksemplarer, for kr. 328/stk. Bestil her: https://einarflydal.com/bestill-bokene-her/

Einar Flydal og Else Nordhagen: ‘Bevis til opplysning, rettsapparat og forvaltning’

Bogen udsendes tirsdag den 1. februar. Oplaget er ret lille, og der kommer ikke noget nyt oplag. Vil du lære sagen at kende, så bestil bogen nu!
Bogen er på 64 sider plus 228 siders dokumentation – fra mails, breve, vidneudsagn og opsigtsvækkende dokumenter om, hvordan myndighederne og branchen har reageret.
Bogen er den tredje i en serie om sundheds- og miljøeffekter af smart målerne. Den passer fint i bogreolen med de to foregående. Du modtager den for kr. 350 inkl porto. Du kan bestille den (og andre bøger) via linket.
(Fra 3. februar kan bogen også downloades gratis HER. Men vil du scrolle frem og tilbage mellem tekst, registre og bilag på skærmen? Det synes vi ikke er praktisk. Desuden: Meget stor fil. F.eks. kan ikke sendes som vedhæftet fil til e-mail.)

Bogen er baseret på et retsdokument, der er udarbejdet til ankesagen, efter at modparten, Elvia AS, krævede overblik over alle beviser, og hvad de skulle bevise.

Einar Flydal: cand.polit. & MTS (politolog og telestrateg), arbejdede i IKT-sektoren bl.a. som forsker og senior strategirådgiver i Telenor ASA og lektor ved NTNU. Siden han gik på pension i 2011, er han blevet en vigtig kritiker af norsk strålebeskyttelse.
Else Nordhagen: dr. scient, Informatics, arbejdede med IKT som universitetslektor, konsulent, iværksætter i apps og som seniorforsker hos SINTEF og Telenor ASA. Siden 2017 har hun samarbejdet med Flydal om stråling, miljø og sundhedsskader.
Link: https://einarflydal.com/2022/01/27/ams-skal-du-ha-bevisene-i-postkassa-er-det-na-du-bor-handle/

Einar Flydal og Else Nordhagen: «Smartmålerne, skitten strøm, pulser og helsa»,

Foreningen for EMF-reform, 2021 (285 sider)

Bogen forklarer og diskuterer elektromagnetiske impulser og snavset strøm, og hvad der vides om sundhedseffekterne. Den beskriver testresultater for de målere, som netværksvirksomhederne har placeret i Norge: Test, teori og medicinsk erfaring viser, at der kan forventes sundhedsmæssige problemer. Bogen har derfor generel værdi for alle, der ønsker at stifte bekendtskab med emnet, både teknikere, advokater og forbrugere.
Bogen indeholder tekniske såvel som biologiske beskrivelser af interaktionen mellem nuværende, pulserende elektromagnetisk stråling og biologiske reaktioner på sådanne. De viser, at det ikke er urimeligt at forvente, at pulserende elektromagnetisk stråling og snavset strøm kan forårsage en række biologiske virkninger af den slags, der konstant rapporteres, hvor AMS-målere introduceres – såsom ring i ørerne, tinnitus, svimmelhed, synsforstyrrelser, træthed, hovedpine, nedsat koncentration og søvnløshed. Tværtimod er det rimeligt at forvente sådanne effekter hos en del af befolkningen såvel som mere alvorlig sygelighed over tid. For at underbygge sådanne påstande henvises til og diskuteres peer-reviewed og refererede peers forskning, ekspertudtalelser, større studier og rapporter, kliniske oplevelser, beskrivelser af journalister og andre kommunikatorer og nogle personlige oplevelser.
Bogen kan bestillers her: https://einarflydal.com/bestill-bokene-her/
Den kan downloades her: https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2021/03/Flydal-Nordhagen-Smartmalerne-skitten-strom-pulser-og-helsa-Nedlastet-v.1.1.pdf

Advokatfirmaet Erling Grimstad AS og Einar Flydal: Smartmålerne, jussen og helsa

Z-forlag, 2018, (69+207 sider)
Bogen indeholder en juridisk rapport fra advokatfirmaet Erling Grimstad AS (67 sider) og et omfattende bilag skrevet af Einar Flydal (207 sider). Bogen er blevet en vigtig kilde til information, både om lovgivningen omkring AMS-smartmålere, om sundhedseffekterne af mikrobølgestråling generelt og om historien bag nutidens “anbefalede grænseværdier”. Det giver et overblik og forskningsreferencer og bruges som juridisk bevis.
Bogen er tilgængelig både som en trykt bog og til download, begge i 2. revideret udgave (v. 2.01). Den er blevet downloadet gratis mange tusinder af gange og bruges af mange som en indledende bog om elektromagnetisk stråling og AMS-målere.
Bogen kan bestilles her
https://einarflydal.com/nedlastinger/
Den kan downloades her: 
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2021/03/advGrimstad-AS-Flydal-Smartmaalere-juss-helsa-NEDLAST-v-2.01-20180815.pdf

Einar Flydal: Elektromagnetisk stråling – gambler vi med vores børns sundhed.

Artiklen på 51 sider er en af af flere artikler fra bogen ‘Kritiske blik på skolen’, Z-forlag 2018.

Fra indledningen:
“Det er noe som skurrer med innføringen av trådløst IKT-utstyr i skolen:
Et stort internasjonalt panel av miljøforskere førte i januar 2018 opp mikrobølget stråling på lista over de
femten viktigste miljøsakene framover.
I en appell utformet og vedtatt i Reykjavik i februar 2017 anbefaler en annen internasjonal forskergruppe at alt trådløst i skolen bør stenges ned.
Fra høsten 2018 innfrir den franske presidenten Emmanuel Macron ett av sine valgløfter ved å begrense bruken av trådløst i skolen: En lov fra 2015 skal iverksettes i det franske skoleverket – fra barnehager og opp til avsluttet videregående: Det betyr totalforbud mot bruken av trådløs teknologi i barnehagene for de aller minste, og forbud på alle høyere trinn mot at trådløse nett står på når de ikke er i bruk. Fra før gjelder allerede en anbefaling om kabling i stedet for trådløst.
Flere andre land, byer og enkeltskoler fatter liknende vedtak. I Israel har en rekke foreldreaksjoner mot trådløse nett i skolen skapt bølger i offentlig forvaltning i en årrekke.
I 2016 valgte høyesterett å avstå fra forbud, men heller gi en sterk formaning om at trådløst bare skal brukes der kablet
forbindelse ikke er mulig. I storbyen Haifa påla ordføreren fjerning av trådløse nettverk i alle skoler.
I India er det innført minimumsavstander for basestasjoner til skoler og sykehus i flere delstater. Kypros vedtok i januar 2017 å totalforby WiFi og annen trådløs kommunikasjonsteknologi i offentlige barnehager, å stanse all installering av trådløse nett i barneskoler, og å innføre svært strenge begrenseninger for bruk i skoler der det allerede er
installert. Nå må foreldre avgi samtykke. I Storbritannia er mange trådløse nettverk fjernet etter press fra foreldre.
Artikler om at databransjens topper sørger for at barna går på skoler uten trådløse nettverk, dukker opp i aviser.
Slike tiltak skjer med henvisning blant annet til et opprop som 236 forskere innen feltet sendte i 2015 til FN og WHO.5
Der ba de om strengere strålegrenser av hensyn til mennesker og miljø – og ikke minst av hensyn til barn og
unge.
Det er ikke bare WiFi og mobiler som er i søkelyset for biologiske skadevirkninger. Det er også lysstoffrør og sparepærer. Men det er noe spesielt med WiFi og mobiler:
I den omfattende franske skoleloven av 2013 advares det mot trådløsteknologier. Da forslaget om en slik advarsel ble
fremmet, var begrunnelsen at den spesielle blandingen av lave og høye frekvenser i mikrobølget kommunikasjon er
en miks som er spesielt skadelig. Siden temaet er omstridt, skal man være føre var, het det.”


Hele artiklen kan downloades her:
https://einarflydal.com/?smd_process_download=1&download_id=46686

Arthur Firstenberg: Den usynlige regnbuen – Historien om elektrisiteten og livet

Z-forlag, 2018 (451 sider + noter, referencer og stikordsliste).

Arthur Firstenberg har skrevet et milepæl i klasse med Rachel Carsons “The Silent Spring” – bogen, der skabte den moderne miljøbevægelse. Bogen findes nu på norsk: Her fortælles den spændende historie om, hvordan elektricitet – i ledninger og i jorden, gennem vores kroppe og fra alle slags sendere – blev udforsket og hævet til selve livets mest basale kraft. Men så gik viden i glemmebogen, og vi anvendte den på måder, der nu bidrager væsentligt til vores vigtigste sygdomme og truer med at leve livet – mens vi benægter problemet. Bogen spænder fra 1750’erne til i dag, den videreformidler let og forståeligt en enorm mængder forskning, og den dækker en lang række emner fra influenza til tinnitus, smart målere, radarer og 5G. Publikationen er foretaget med støtte fra den norske faglitterære forfatter- og oversætterforening.
“Læger, der har patienter med diffuse sundhedsmæssige problemer, og alle, der er involveret i introduktionen af ​​ny teknologi i større eller mindre skala baseret på elektromagnetiske bølger, burde have læst denne bog, før de træffer deres beslutninger.”
Finn Levy, fhv. overlæge, afdeling for miljø- og arbejdsmedicin, Oslo universitetshospital / Ullevål
Se også her:
https://nejtil5g.dk/arthur-firstenberg-den-farligste-teknologi-der-nogensinde-er-opfundet/

“Mørkelægning af mobilstrålingens konsekvenser. Hvordan myndighederne misinformerer om den massive elektrosmog og de helbredsskader den medfører”

af Eva Theilgaard Jacobsen. Udg. 26. juni 2017.

Forekomsten af multiple kropslige/mentale symptomer, sygdomme og handicap er øget massivt de senere år, hvor den trådløse bestråling af omgivelserne fra mobiltelefoner, mobilmaster, wi-fi, etc. er eksploderet.
Forskningen dokumenterer, at elektromagnetiske felter/stråling (EMF/EMR) forårsager en lang række skadelige bio-effekter, herunder i centralnervesystemets funktion og udvikling. De er årsagsfaktorer til EHS, stress, depression, ADHD, demens og hjernekræft, som en stadigt voksende del af befolkningen – børn som voksne – rammes af. I sin afslørende og velunderbyggede bog anklager forfatteren, psykolog Eva Theilgaard Jacobsen de danske myndigheder for ikke at oplyse om mobilstrålingen, men tværtimod for bevidst at misinformere om og mørklægge dens helbredskonsekvenser.
Hun påviser, at på grund af bestrålingen nærmer vi os en epidemi af specielt neurologiske sygdomme, men at den folkesundhedskatastrofe vi således står overfor bliver mørkelagt af politiske, økonomiske og militære hensyn.

Sundhedsstyrelsen misinformerer Folketinget om elektromagnetiske felters helbredsskadelighed.

Rapport af psykolog Eva Theilgaard Jacobsen, 2014. (118 sider)
Rapporten er skrevet for at oplyse om sundhedsmyndighedernes misinformationer og fortielser om EMF/EMRs helbredsskadelige konsekvenser. Der er tale om et helt utroligt svigt af befolkningen, men det er også et meget stort demokratisk problem, at Sundhedsstyrelsen misinformerer Folketinget herom.
Selvom jeg ikke har de store forventninger til at rapporten får de konsekvenser jeg kunne ønske, skulle den skrives, om ikke andet for fremtidige generationers skyld og for at de ansvarlige ikke skal kunne sige: “vi vidste det ikke”.
Rapporten kan downloades her:
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2019/08/eva-theilgaard-jacobsen-rapport.pdf

De Trådløse Samfund. Myter og fakta

af Bente-Ingrid Bruun, 2009

Dagligt fristes vi af store annoncer om trådløse produkter. Med mobile bredbånd kan der surfes på nettet med smartphones og en bærbar computer, og de unge føler sig usårlige. Døgnet rundt udsættes vi for trådløs forurening. Er trådløse markeder vigtigere end sundhed og miljø? Vi misinformeres om sikre grænseværdier, som ikke findes. Vi fodres med forskningsskabte myter, fakta frasorteres og lægelige advarsler ignoreres. Det er på høje tid med forebyggelse. Børn kan ikke beskytte sig selv imod en usynlig og ukendt fare.
Det meste af bogen kan hentes ned på din skærm via dette link.
https://books.google.dk/books?id=WYzmBT7Ifr8C&pg=PA165&lpg=PA165&dq=sianette+kwee&source=bl&ots=-t881EKqw1&sig=ACfU3U0jdp7uiZqOn9DxvkUx5m3Q519mFQ&hl=da&sa=X&ved=2ahUKEwix8svvnK_kAhVRl4sKHRR2AgcQ6AEwEnoECAkQAQ#v=onepage&q=sianette%20kwee&f=false

Mobiltelefonins hälsorisker – Fakta om vår tids största miljö- och hälseskandal

af Mona Nilsson, 2010.
“Boken bygger på många års granskning och omfattande research. Jag har bevakat frågan sedan 2003, då jag snabbt blev varse den avgrundsdjupa skillnad som fanns mellan forskningsresultaten och mänskliga erfarenheter å ena sidan, och den information som spreds från myndigheter, regering och industrin å den andra.”
“Boken har jag skrivit därför att ingen annan har gjort det. Ingen annan journalist har kritiskt granskat myndigheterna, experterna och forskningen, trots alla uppenbara motsägelser, förvridningar av fakta, ignorerande av alarmerande forskningsresultat och alla tragiska och samstämmiga vittnesmål från människors verklighet.”

http://www.monanilsson.se/

The Secret History of the War on Cancer

Devra Davis, 2007
“The War on Cancer set out to find, treat, and cure a disease. Left untouched were many of the things known to cause cancer, including tobacco, the workplace, radiation, or the global environment. Proof of how the world in which we live and work affects whether we get cancer was either overlooked or suppressed. This has been no accident. The War on Cancer was run by leaders of industries that made cancer-causing products, and sometimes also profited from drugs and technologies for finding and treating the disease. Filled with compelling personalities and never-before-revealed information, The Secret History of the War on Cancer shows how we began fighting the wrong war, with the wrong
weapons, against the wrong enemies – a legacy that persists to this day. This is the gripping story of a major public health effort diverted and distorted for private gain. A portion of the profits from this book will go to support research on cancer prevention.”

Hele bogen kan læses her:
https://books.google.dk/books?id=eEU4DgAAQBAJ&pg=PT369&lpg=PT369&dq=The+Toronto+Daily+News+’Cell+Phones+Don’t+Cause+Brain+Cancer’&source=bl&ots=H_K267XAnj&sig=ACfU3U0FSiiqtIOfyFkQy625kvTmxdCWZw&hl=da&sa=X&ved=2ahUKEwjZjay5irfkAhVNkMMKHdOzBFEQ6AEwD3oECAgQAQ#v=onepage&q&f=false

“Electrosmog — The Health Effects of Microwave Pollution”

Dr. Susan Pockett of the University of Auckland, New Zealand. 2021. 125 sider

1. del af bogen beskriver først på en ikke-matematisk måde teknologien, der ligger til grund for problemet, herefter viser den, hvordan de offentlige grænseværdier har været manipuleret, over hele verden, gennem den orkestrerede indfangning af regulerende agenturer fra den industri, som disse agenturer blev oprettet for at regulere.
2. del opsummerer den enorme mængde videnskabelig evidens, der viser, at udsættelsen for effekttætheder af pulserende radiofrekvent stråling under en brøkdel af dem, der er tilladt af førnævnte, industrimanipulerede, offentlige eksponeringsgrænser faktisk forårsager kræft, DNA skader, diabetes, immun og kardiovaskulær problemer hos mennesker – og tilsvarende alvorlige problemer for dyrelivet (fugle, bier og træer).
3. del diskuterer nogle af de biologiske mekanismer, der afstedkommer disse sundhedsskader, for at imødegå det absurde forslag om, at hvis vi er usikre på, HVORDAN sådan skade opstår, bør vi med rette ignorere alle beviser for, at det sker.
Der foreslås ingen specifikke løsninger på dette stadig mere uundgåelige problem. Grundlæggende er den eneste løsning på korruption (og dens grimme udgydelse af propaganda og løgne) konsekvent intervention fra mennesker, der hverken har mistet deres sunde fornuft eller deres moralske kompas. Sådanne mennesker ser desværre ud til at blive mere og mere sjældne – men de findes stadig.

PART I: THE SITUATION

Chapter 1: The technology
Chapter 2: Public exposure limits
Chapter 3: The regulators
Chapter 4: The ICNIRP Playbook

PART II: THE EVIDENCE

Chapter 5: Cancer
Chapter 6: DNA damage
Chapter 7: Immune system effects
Chapter 8: Diabetes
Chapter 9: Cardiovascular problems
Chapter 10: Wildlife

PART III: THE MECHANISMS

Chapter 11: The ‘official’ story
Chapter 12: Water
Chapter 13: Oxidative stress
Chapter 14: Brillouin precursors
Chapter 15: Membranes

Hele bogen kan downloades gratis her:
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2021/10/ELECTROSMOG-May-2021.pdf

Kortlægning af bioreaktivitet ved mikrobølgestråling i non-termiske intensiteter

Kim Horsevad, 2015.
Forord af John Jalving, Speciallæge i Almen Medicin
Kim Horsevad er lærer og naturformidler med en entusiasme, der umiddelbart er medrivende. Men han er også en forskerpersonlighed, der uimponeret lader sine elever udføre ”karseforsøget”, der på overbevisende måde demonstrerer mikrobølgers biologiske skadevirkninger.
Derfor bør hans aktuelle udgivelse tilegnes alle, – unge som ældre, – der som han, – har nysgerrigheden i behold.
Den foreliggende udgivelse har længe været savnet.
Det har den, fordi den ikke kun er en lærebog i non-termisk elektrobiologi og cellefysiologi med beskrivelse af celleskader. Men den beskriver det manglende bindeled mellem den kendte elektrofysiologi og cellepatologien på den ene side, og de synlige biofysiologiske konsekvenser for os alle på den anden side.
Kim Horsevads bog er også et skriftligt bevis på, at vanskeligt tilgængelig viden på alle disse læringsfelter kan samles og formidles på en måde, der både henvender sig til en faglig personkreds, men også til en række læsere, der ønsker en forståelig forklaring på noget næsten uforståeligt.
Dette sker, når Kim Horsevad tager os med på rejsen fra Maxwell´s konstatering af, at lyset i sig selv er en elektromagnetisk bølge til den meget omfattende nyeste forskning, der epidemiologisk og eksperimentelt beskriver interaktionsmekanismen imellem elektromagnetiske felter og biologiske systemer.
Den moderne trådløse kommunikationsteknologiske position – og det skræmmende scenarie i forhold til folkesundheden – giver grobund for bekymring. Bogen giver håb om en større anerkendelse og forståelse for lidelsen Elektromagnetisk Hypersensibilitet (EHS- Syndrom) og for risikoen for kommende generations eventuelle
funktionsnedsættelse og marginalisering i samfundet.
Derfor er Kim Horsevads bog en vigtig stemme i klima/miljødebatten, som ingen sundhedsansvarlige bør sidde overhørig af hensyn til vores fælles fremtid med en teknologi, der giver stadig større udfordringer.

Hele bogen kan downloades gratis her:
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2021/10/Kortlaegning_af_Bioreaktivitet_ved_Mikroboelger_i_non-termiske_Intensiteter-PreprintA4-2015.pdf

“Mere sandsynligt end usandsynligt”
En fortælling om blod- hjerne barrieren og mobil kommunikationDedikeret til Leif G, Salford på hans 80. fødselsdag 2021-12-07

Forfatter Ph.d. Dr. Bertil R.R. Persson, 2021-09-23

Vores team af kliniske forskere i Lund, Sverige, fandt, at elektromagnetisk stråling, såsom dem, der anvendes i mobil kommunikation, selv ved lavvandede effektværdier, forårsage brugernes blod albumin til at lække gennem blod – hjerne barrieren “BBB” i hjernevævet. BBB formodes at beskytte hjernen mod uønskede og giftige molekyler potentielt til stede i blodet, at overføre til hjernevævet. Men vores team i Lund fandt, at efter eksponering af rotter for stråling fra mobiltelefoner, albumin i blodet lække ind i hjernen og ophobes i neuroner og gliaceller. Dette spørgsmål ville være af interesse ikke kun for forskere, men også for strålingssikkerhed myndigheder og organisationer over hele verden samt den brede offentlighed. De undersøgelser, der er udført på Lund Universitet af: Neurokirurger: Leif Salford MD, ph.d.-professor em., Henrietta Nittby MD, ph.d., neuropatolog: Arne Brun MD, ph.d.-professor emeritus, medicinsk fysiker: Bertil RR Persson Ph.d. Dr.
https://www.morebooks.shop/store/gb/book/%E2%80%9Cmore-probable-than-unlikely%E2%80%9D/isbn/978-620-4-20492-5

How Green is Your Smartphone?

af Richard Maxwell og Toby Miller, 160 sider. November 2019

Hver dag bliver vi oversvømmet af propaganda, der hævder, at livet bliver bedre, når vi først er forbundet til digital teknologi. Fattigdom, hungersnød og uretfærdighed vil ophøre, og økonomien vil være “grøn”. Det eneste, enhver har brug for, er den nyeste smartphone.
I denne kortfattede og livfulde bog tager Maxwell og Miller et kritisk blik på moderne gadgets og de systemer, der forbinder dem, og kaster lys over miljørisici. I modsætning til udbredte påstande fremstilles forbrugerelektronik og andre digitale teknologier på måder, der forårsager nogle af vor tids værste miljøkatastrofer – konfliktmineraludvinding, fatale og livstruende erhvervsrisici, giftig forurening af økosystemer, stigende energiforbrug forbundet med øget CO2-udledning og e-affald. Ikke desto mindre er en grønnere fremtid mulig, hvor teknologien opfylder sit emancipatoriske og progressive potentiale. Hvor grøn er din smartphone? opfordrer os til at se på vores telefoner på en helt ny måde og er vigtig læsning for alle, der bekymrer sig om hverdagens teknologiers indvirkning på vores miljø.

Indhold:
Introduction
1 Outsmart Your Smartphone
2 The Greatest Smartphone is the One You Already Own
3 Calling Bullshit on Anti-Science Propaganda
Conclusion: What Next?
References
Index

Om forfatterne;
Richard Maxwell is Professor of Media Studies at Queens College, City University of New York.
Toby Miller is Stuart Hall Professor of Cultural Studies, Universidad Autónoma de México, Cuajimalpa, and Professor in Media and Creative Industries at Loughborough University London.
https://www.politybooks.com/bookdetail?book_slug=how-green-is-your-smartphone–9781509534715

Radiation at Home, Outdoors and in the Workplace

Stråling i hjemmet, udendørs og på arbejdspladsen, Editors: Dag Brune, Ragnar Hellborg, Bertil R. R. Persson, Rauno Pääkkönen. Scandinavian Science Publisher, Oslo. 2001.

Hele bogen an downloades:
https://einarflydal.com/wp-content/uploads/2022/05/Radiation_At_Home_Outdoors_and_in_the_Wo.pdf
og her:
https://www.researchgate.net/publication/236163732_Radiation_at_Home_Outdoors_and_in_the_Workplace

Bogens forord

Vor tids vidtrækkende videnskabelige opdagelser og teknologiske udviklinger har efterhånden resulteret i et samfund, som er stærkt baseret på disse resultater. Stråling – emnet for denne bog – var et i det væsentlige ukendt begreb i begyndelsen af ​​forrige århundrede bortset fra et meget lille antal videnskabsmænd, som på det tidspunkt netop var ved at lægge grundlaget for vores nuværende tekniske kultur. Det er nu af yderste vigtighed, at den brede offentlighed, herunder massemedier og politiske beslutningstagere, er korrekt og velinformeret om de grundlæggende videnskabelige begreber og den underliggende teknologi i vore dage inden for forskellige områder af sådanne avancerede aktiviteter i samfundet. Fremskridt i forskellige retninger er naturligvis til gavn for samfundet. Negative aspekter kan også være forbundet med dem. Disse bør være godt gennemtrængt, forstået og diskuteret i form af etablerede videnskabelige fakta og på en afbalanceret måde. Efter at have læst denne omfattende bog med dens fuldstændige og grundige oplysninger om alle former for stråling, kan jeg bekræfte, at forfatterne har kunnet løse deres opgave på en meget dygtig måde. De videnskabelige og tekniske problemer er blevet grundigt diskuteret, og procedurerne til at måle og kontrollere effekten af ​​stråling på de forskellige områder i overensstemmelse med internationale konventioner er velbeskrevet. Udgivelsen af ​​denne bog er rettidig. Det vil helt sikkert tjene et meget nyttigt formål.
Kai Siegbahn, Uppsala ,May 2001.
(1918 – 2007) svensk fysiker og modtager af Nobelprisen i fysik i 1981.

Indhold

Foreword…………………………………………………………………………………………………………… V
Preface – A World of Radiation……………………………………………………………………….. VII
Contributors …………………………………………………………………………………………………. XIII
Table of Contents ……………………………………………………………………………………………. XV
Part 1. Fundamentals………………………………………………………………………………………….. 1
Ionizing Radiation

 1. Physical Aspects…………………………………………………………………………………………………… 3
  Box 1 A – Terms and Definitions Related to Ionizing Radiation……………………………… 19
  Box 1 B – Fusion ……………………………………………………………………………………………… 21
 2. Biological Aspects ……………………………………………………………………………………………… 23
  Box 2 – Radiation Chemistry……………………………………………………………………………… 36
 3. Several Risk Models in the Low-dose Region ………………………………………………………… 40
 4. Adaptive Response……………………………………………………………………………………………… 45
 5. Radiation Biochemistry……………………………………………………………………………………….. 52
  Non-ionizing Radiation
 6. Lasers ……………………………………………………………………………………………………………….. 62
 7. Visible Light and UV Radiation……………………………………………………………………………. 69
 8. Terrestrial (IR) Radiation…………………………………………………………………………………….. 86
 9. Microwaves and Radiofrequency Fields ………………………………………………………………… 93
 10. Low Frequency Fields……………………………………………………………………………………….. 104
  Mechanical Waves
 11. Sound and Noise ………………………………………………………………………………………………. 136
  Part 2. Natural and Man-made Radiation………………………………………………………… 151
 12. The Universe……………………………………………………………………………………………………. 153
 13. The Earth…………………………………………………………………………………………………………. 166
 14. The Oceans………………………………………………………………………………………………………. 187
 15. Radioecology …………………………………………………………………………………………………… 204
 16. Nuclear Technology………………………………………………………………………………………….. 231
  Box 16 A – Normal Operational Release from Nuclear Power Plants…………………….. 249
  Box 16 B – Waste Handeling – Trends and Policy………………………………………………. 250
  Box 16 C – Nuclear Threats in the Former Soviet Union ……………………………………… 253
  Part 3. The Plant World ………………………………………………………………………………….. 259
 17. Impact of Visible and UV Light………………………………………………………………………….. 260
 18. Response to Electromagnetic Fields…………………………………………………………………….. 276
  Part 4. Residential Areas …………………………………………………………………………………. 286
 19. Electromagnetic Fields at Home …………………………………………………………………………. 286
  Box 19 – Electromagnetic Sensitivity………………………………………………………………… 306
 20. Radon in Buildings……………………………………………………………………………………………. 309
  XVI Table of Contents
  Part 5. Health Care …………………………………………………………………………………………. 337
 21. Diagnostic X-ray Examinations ………………………………………………………………………….. 338
 22. Radiation Therapy…………………………………………………………………………………………….. 344
 23. Nuclear Medicine……………………………………………………………………………………………… 350
 24. Microwaves, RF-radiation and EMF-fields…………………………………………………………… 360
 25. Nuclear Magnetic Resonance Scanning ……………………………………………………………….. 371
  Part 6. The Workplace…………………………………………………………………………………….. 381
 26. Radiation at Work ……………………………………………………………………………………………. 383
  Box 26 A – Hazards Linked to Depleted Uranium Weapons ………………………………… 418
  Box 26 B – Terms and Definitions ……………………………………………………………………. 421
 27. Radon Exposure in Mines …………………………………………………………………………………. 423
 28. Can Radiofrequency Fields Cause Malformation? – A Case Study. …………………………. 429
  Box 28 – Selection and Causality ……………………………………………………………………… 439
  Part 7. Wireless Communications ……………………………………………………………………. 443
 29. Mobile Phone Systems………………………………………………………………………………………. 445
 30. Health and Mobile Phone Use…………………………………………………………………………….. 463
  Box 30 – Mobile Phone Use and Cancer – Epidemiological Studies ……………………… 471
  Part 8. Leisure and Outdoors…………………………………………………………………………… 473
 31. Effects of UV Radiation and Visible Light …………………………………………………………… 474
 32. Exposure During Air Flight………………………………………………………………………………… 492
  Part 9. Rules and Regulations………………………………………………………………………….. 499
 33. Ionizing Radiation…………………………………………………………………………………………….. 501
 34. Ultraviolet Radiation…………………………………………………………………………………………. 514
 35. Lasers ……………………………………………………………………………………………………………… 522
 36. Electromagnetic Fields………………………………………………………………………………………. 529
  Subject Index ………………………………………………………………………………………………….. 541

Debatten om mikrobølgene – fra jakten på svar til bransjeforsvar

af Nicolas Steneck og Tom Butler, Paradigmeskifte forlag 2022, 544 sider.

Bogen fortæller historien om, hvordan USA’s beskyttelse mod elektromagnetiske stråler opstod – og hvordan vi fik et strålebeskyttelsessystem, der absolut ikke beskytter, men i stedet forårsager sundheds- og miljøskader. Det er, som Einar Flydal skriver, en bog, der kommer til at vække opsigt.
Bogen, der nærmest er en slags “akademisk triller” for folk med fornemmelse for, at “djævelen er i detaljerne”. udgives på norsk i slutningen af juni måned.

Bogen består af tre dele
De to første dele blev udgivet i 1984 som “The Microwave Debate” på det prestigefyldte FORLAG MIT Press og blev næsten skrevet som en “akademisk triller” af professor Nicolas Steneck fra University of Michigan med hjælp fra en mediciner og en radiofysiker.
I 1984 havde USA’s strålingsbeskyttelse netop “besluttet sig” med hensyn til retningslinjer og standarder efter omfattende forskning og dyreforsøg finansieret over militære budgetter. Stenecks beretning er særlig interessant for han var der selv. Han krydrer bogen med anekdoter og nærbillede og skriver så lidt teknisk, at bogen også var velegnet til de studerende, han underviste i videnskabshistorie samt i etik og forskningspolitik.
Gradvist blev det til det synspunkt på de sundheds- og miljømæssige effekter, som i dag aktivt anvendes over hele verden: Kun akut opvarmning kan forårsage skadelige virkninger af mikrobølgestråling, og ingen andre effekter kan bevises godt nok til, at det giver grundlag for at begrænse eksponeringen! Et synspunkt giver branchen maksimalt armslængde.
Steneck formidler i detaljer – faktuelt og objektivt og med refleksioner – hvordan det gik, fra de første diskussioner i 1920’erne og frem til 1984. Her er meget uventet og spændende materiale, både om læger, om militæret, om eksotiske eksperimenter, om biologi, bureaukratiske irrationaliteter, standardiseringsarbejde, massemedier og koldkrigspolitik. Selv strålingsvåben og tankekontrol er han med.
Men Stenecks historie slutter i 1984.
Bogens tredje del
Einar Flydal spurgte professor Tom Butler, University of Cork, Irland, om han ville skrive et appendiks til den norske publikation, og det sagde han ja til.
I 3. del giver Butler læserne et overblik over, hvad der er viden på området frem til 2022. Og han fortæller i detaljer om, hvordan de gamle eksponeringsgrænser stadig forsvares – ved hjælp af teknikker fra tobaksindustrien. Han viser, at dette forsvar er forældet, akademisk snævert og påvirkes af de fleste etiske retningslinjer og krav til videnskabelig moral, som man kan forestille sig.
Både Steneck og Butler viser os, hvordan mange forskellige kræfter påvirker grænserne for eksponering – faglige traditioner, militæret, erhvervslivet, politik, medier, bureaukrati, velfærdsforeninger og aktivister – og ofte på uventede måder. Og de viser – lige så detaljeret – hvordan industrien og forskerne er en del af et spil – begge drevet af malplacerede faglige traditioner og forretningsbehov – der afviser god forskning ved hjælp af “metoden til konstrueret afvisning”.
En enkelt anmeldelse
Trond Kathenes, søofficer og leder af KNM Kvikks forældreinteressegruppe, skriver i sin anmeldelse af bogen:
“Her får vi svaret på, hvorfor så mange af os, der gjorde tjeneste om bord på motortorpedobåden “KNM Kvikk”, fik børn, der var født med alvorlige kvæstelser: Strålemyndighedernes eksponeringsgrænser for mikrobølger – hvordan de blev etableret, og hvordan de stadig forsvares, mens de sundhedsmæssige virkninger bortforklares.”
Bestil bogen:
https://einarflydal.com/2022/05/20/ny-bok-om-hvordan-stralevernet-ble-til-og-forsvares-pa-tvilsomt-vis/#more-73953

MOEF-rapport om dyreliv

Det interministerielle udvalg (IMC) for ekspertforskere i Indien gennemgik litteraturen om virkningerne af RF-EMF-stråling på dyreliv, mennesker og biosfæren. I deres MOEF rapport fra 2010 fandt de, at ud af de 919 forskningsartikler, der blev indsamlet om fugle, bier, planter, dyr og mennesker, viste 593 virkninger, 180 viste ingen virkninger, og 196 var ufuldstændige undersøgelser. Alle organismer blev påvirket.

Human Effects – 62% viste effekter, 13% ingen effekt og 25% uklare.
Planteffekter – 87% viste virkninger, og 13% var utydelige.
Dyrelivseffekter– 62% viste effekter, 4% ingen effekt og 36% ufuldstændige.
Bieffekter – 85% viste effekter og 15% ingen effekt
Fugleeffekter – 77% viste effekter, 10% ingen effekt og 13% ufuldstændige.

På engelsk, 88 sider med kildeangivelser.
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2023/01/Ministry-of-Environment-and-Forest-India-EMR-Impacts-on-Wildlife.-2010-copy-1.pdf

Væsentlige oversatte dokumenter der kan downloades (under opbygning):

Magda Havas: ‘Stråling fra trådløs teknologi påvirker blodet, hjertet og det autonome nervesystemet’ (2013)
En kort og meget læseværdig artikel, der opsummeret nogle biofysiske reaktioner.

EUROPAEM EMF-retningslinjer 2016 for forebyggelse, diagnosticering og behandling af EMF-relaterede helbredsproblemer og sygdomme

Forekomsten af kroniske lidelser og sygdomme som er forbundet med ikke-specifikke symptomer er stigende. Udover kronisk stress i sociale og arbejdsmæssige miljøer er årsagen fysiske og kemiske eksponeringer i hjemmet, på arbejdspladsen og i fritiden eller de er medvirkende miljømæssige stressfaktorer, som den praktiserende læge såvel som andre personalegrupper i sundhedsvæsnet må være opmærksomme på. Det er i dag nødvendigt at tage “nye eksponeringer” som elektromagnetiske felter (EMF) i betragtning.
ORIGINAL ENGELSK UDGAVE: DOI 10.1515/reveh-2016-0011 DANSK OVERSÆTTELSE: EHS Foreningen, superviseret af lægefaglig rådgiver John Jalving, Speciallæge i Almen Medicin, Lektor emeritus ved Syddansk Universitet.

RESPONSUM om hvorvidt det vil være i strid med menneske- og miljøretlige regler
at etablere 5G-systemet i Danmark

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.

Comments

 1. Pingback: Links til Website og sociale medier - nejtil5g.dk

Comments are closed.