De politiske partiers aktuelle holdning til udrulningen af 5G

Vi vil her forsøge at give en aktuel oversigt på holdningen til 5G i de politiske partier, der sidder i Folketinget. Til det brug vil vi selvfølgelig gerne have jeres hjælp.

Socialdemokratiet

Teleminister Dan Jørgensen (S) afviser 5G-skeptikere: Der er ingen grund til at frygte 5G-udrulning i Danmark.
Computerworld, 16. nov. 2020
Der er ingen grund til at frygte de helbredsmæssige konsekvenser af 5G-udrulningen, som ifølge ministeren er helt afgørende for den teknologiske udvikling i Danmark, fastslår klima- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) over for 5G-skeptikere.
Ministeren meddeler i svaret til Rådet for Helbredssikker Kommunikation., at de danske myndigheder løbende fører tilsyn og sikrer sig, at de europæiske grænseværdier bliver overholdt. De er ifølge ministeren fastsat efter et forsigtighedsprincip, hvilket vil sige, at de er fastsat med bred margen.
”Energistyrelsen, som fører tilsyn med, at grænseværdierne overholdes, har oplyst mig, at grænseværdierne i dag er overholdt de steder, hvor mennesker færdes og opholder sig,” meddeler Dan Jørgensen til 5G-skeptikerne.
Han skriver desuden, at det på samme måde er Sundhedsstyrelsens vurdering, at de nuværende grænseværdier “er på et forsvarligt niveau, og at man derfor ikke skal være bekymret for sit helbred, når man bruger trådløs teknologi,” skriver Dan Jørgensen i svaret.
https://www.computerworld.dk/art/254226/teleminister-dan-joergensen-s-afviser-5g-skeptikere-der-er-ingen-grund-til-at-frygte-5g-udrulning-i-danmark

Det radikale Venstre

Morten Østergaard melder klart ud her på “Live med Morten” den 27. september 2019 (25:50 min. henne i udsendelsen): https://www.facebook.com/oestergaard/videos/404710050221425/?tn=-R

”Vi støtter os til de videnskabelige fakta som er til rådighed for os som beslutningstagere i Danmark som siger at der ikke er basis for at stoppe udrulningen af 5G. Der er mange andre forhold vi skal overveje i forhold til vores brug af data i forhold til hastigheden hvormed den kan bruges og deles bl.a. i forhold til overvågning og brug af vores personlige data og meget af det rejses også i kølvandet på udrulningen af 5G net men den videnskabelige rådgivning som står til rådighed for os peger ikke på at vi skulle gribe ind overfor 5G så vi går ind for det – altså for 5G.”

Udtalelsen understøttes af dette opslag fra før valget i foråret af Stinus Lindgreen. Han sidder i dag i Folketinget for Det radikale Venstre:
https://www.facebook.com/RadikaleVenstreLyngbyTaarbaek/posts/2206756886082610
Her bruger Stinus den klassiske:
Mobilstråling falder i midten i kategori 2B sammen med ting som syltede grøntsager og kaffe. Hvis du frygter 5G, bør du også overveje at droppe morgenkaffen og de syltede agurker i din burger.
Stinus fortæller her blot, at han ikke har sat sig ind i hvad kategoriseringen egentlig betyder. Han kunne som eksempler på stoffer i samme kategori også have givet: pesticider, DDT, dioxin og udstødningen fra benzinmotorer. Om Who og klassificeringen så mere her.

Venstre

Karsten Lauritzen svarer Marc Real i en mail af 15.10.2019 (uddrag):
“Først 5G. Der er ikke påvist nogen sammenhæng mellem radiofrekvent stråling og kræft. Heller ikke andre sygdomme har kunne sættes i forbindelse med 5G stråling. Som jeg sagde under debatten på Vendia, stoler jeg på eksperterne; teknologisk institut og sundhedsmyndighederne. Jeg kan forstå at vi er uenige i denne sag, men det ændrer ikke på, at jeg ikke mener der er grund til at stoppe udrulningen af 5G. Derimod glæder jeg mig over de mange teknologiske muligheder det bringer med sig.”
Karsten Lauritzen fortæller her, at han ikke ved, hvad eksempelvis Sundhedsstyrelsen, som han henviser, faktisk skriver på deres hjemmeside:
“Forskningen kan endnu ikke be- eller afkræfte, at radio- og mikrobølger udgør en sundhedsrisiko, og Sundhedsstyrelsen anbefaler derfor forsigtighed ved brug af mobiltelefoner, der er den største enkeltstående kilde til eksponering.” (maj 2019)
Se mere her.

Alternativet

Alternativet har nogle holdninger til digitaliseringen af vores samfund som fremgår af partiprogram. De har i lang tid arbejdet på et nyt forslag om en ny måle- og kommunikationsteknologi i Danmark, som også forholder sig til EMF:
“Grænseværdierne for radiofrekvente mikrobølger fra mobiler, antenner mm, baseres på et forsigtighedsprincip, der modsvarer den voksende evidens for biologiske ugunstige effekter hos levende organismer.”
Men det er endnu kun et forslag som ligger i en arbejdsgruppe.

Frihedslisten

Frihedslistens Ungdom har aktivt meldt ud at de er imod 5G. Der fremgår dog intet aktivt herom på Frihedslistens hjemmeside, men flere af deres kandidater til Folketingsvalget 2022 er dog aktive modstandere af 5G.

JFK21

Partiet skriver aktivt i deres partiprogram under sundhed: “5G må aldrig introduceres i Danmark, da det er ekstremt sundhedsfarligt.”

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.

Tilføj en kommentar