Børn er mere sårbare end voksne

“Europeans for Safe Connections” er dybt bekymrede over de sundhedsrisici, som de menneskeskabte elektromagnetiske felter forårsager i den brede offentlighed og især på børn. Gennem det europæiske borger initiativ Stop (((5G))) – Stay Connected but Protected har gruppen opfordret EU til at erstatte de trådløse forbindelser med kabler i bl.a. børnehaver, skoler, hospitaler, plejehjem og alle offentlige bygninger. Gruppen har ligeledes opfordret EU til at oplyse offentligheden om de potentielle negative konsekvenser for vores sundhed, som er forbundet med trådløse forbindelser; samt hvordan man kan minimerer eksponeringen.

Vi ønsker alle en god fremtid for vores børn, vi ønsker at give dem den bedst mulige uddannelse, og vi ønsker, at de skal kunne bruge moderne værktøjer. Men hvad betyder det, set i lyset af de forskellige synspunkter om sikkerheden ved vores eksponerings niveauer for elektromagnetisk stråling?

I dag er der mange undersøgelser, der viser, at de radiofrekvente elektromagnetiske felter, der udsendes af disse teknologier, er usikre. Da selv den seneste femte generation (5G) mobildatanetværk ikke er blevet testet for sundheds- og miljøpåvirkninger, før den blev markedsført, påpeger gruppen, at implementeringen af 5G udgør et eksperiment på menneskeheden og miljøet.

“Europeans for Safe Connections” er en koalition af nationale og internationale organisationer, der er opmærksomme på de negative konsekvenser af de moderne kommunikationsteknologier. Gruppen understreger, at den ikke er imod teknologi, men at man går ind for sikker teknologi samt sikre forbindelser.

Artiklen her er bearbejdet fra et blog indlæg af Petra Bertová, som er en del af holdet bag det europæiske borger initiativ. Petra er fra Slovakiet og har tidligere arbejdet for en it-virksomhed samt i uddannelsessektoren.

Foto: https://www.stralskyddsstiftelsen.se/

Hvordan det hele begyndte

Siden introduktionen af radioen er Jorden mere og mere blevet udsat for kunstig radiofrekvente elektromagnetiske felter (RF EMF). Siden den første brug af radar i 1950’erne har der været bekymringer om, hvordan man kunne forhindre sundhedsproblemer forårsaget af radar EMF-eksponering.

Under den kolde krig havde de vestlige og østlige blokke forskellige tilgange til at undgå sundhedsrisici ved RF EMF.

I vest blev der kun fastsat eksponeringsgrænser for arbejdstagere, og disse var udelukkende baseret på termiske virkninger. (f.eks. havde USA Bell Telephone Laboratories 10.000 mW/m2 [1]).

Østblokken havde derimod strenge grænser for arbejdere og offentligheden, baseret på termiske såvel som ikke-termiske biologiske virkninger. Grænseværdien for offentligheden var 10 mW/m2 for radiofrekvens området 0,3-300 GHz [2]. Efter 1989 blev grænseværdien forhøjet til 50 mW/m2 i nogle øst lande [3].

I EU blev de maksimale eksponeringsgrænser for offentligheden godkendt så sent som i 1999 ved henstilling 1999/519/EF og sat til 10.000 mW/m2 for frekvenser på 2-300 GHz. Den maksimale eksponeringsgrænse for arbejdstagere i EU på 50 000 mW/m2 blev godkendt i 2004 og forblev den samme i det nuværende direktiv 2013/35/EU.

Da de central- og østeuropæiske lande tiltrådte EU, accepterede mange af dem den bekvemme mindre begrænsende norm baseret på den falske antagelse, at kun termisk opvarmning kan være en sundhedsrisiko. Dette dogme har ført til selektiv videnskab – kun nogle af undersøgelserne blev og bliver fortsat taget i betragtning af teleindustriens private organisation ICNIRP, som er den eneste organisation, EU modtager rådgivning fra.

Siden har mange forskere vist en årsagssammenhæng mellem specifikke sundhedsproblemer og RF EMF ved eksponeringsniveauer under grænseværdierne og har foreslået nye eksponeringsretningslinjer. Men de verdenskendte ekspertorganisationer på dette område, bortset fra ICNIRP, ignoreres fortsat f.eks.:

– BIOINITIATIVE hævder ingen observerbar effekt på mennesker under 0,001mW/m2;

– EUROPAEM EMF-retningslinjen fastsætter grænseværdien til 0,01 mW/m2;

– INSTITUT FÜR BAUBIOLOGIE hævder, at eksponering på 0,01 – 1mW/m2 er for høj.

EU bør tage hensyn til alle disse videnskabelige data.

Mennesker undervurderer normalt risikoen ved nye opdagelser, f.eks. mange kemiske stoffer, antibiotika samt røntgenstråling. Deres eksponeringsgrænser blev nedjusteret med den stigende videnskabelig dokumentation. I forhold til den menneskeskabte ikke-ioniserende RF EMF er det nøjagtige det modsatte der sker, og man kan undre sig over hvorfor.

Er det sikkert?

Børn i vores generation er de første, der kan blive udsat for trådløs stråling gennem hele deres levetid. Hvordan kan det kompromittere deres helbred?

“Europeans for Safe Connections” påpeger, at RF EMF’er har biologiske effekter selv ved meget lave intensiteter, og gruppen anmoder om, at forsigtighedsprincippet tages i anvendelse.

Forskningen

En voksende mængde videnskabelig forskning forbinder den trådløse stråling med alvorlige helbredseffekter – såsom hukommelses- og søvnproblemer, hovedpine, kræft og skade på hjernens udvikling. Resultaterne af denne forskning er offentligt tilgængelige for alle.

Herunder eksempler på kilder med vigtige fund:

Journal of Epidemiology and Community Health er et internationalt videnskabeligt tidsskrift. I december 2010 offentliggjorde den en undersøgelse kaldet “Mobiltelefonbrug og adfærdsproblemer hos små børn“. Forskere observerede flere adfærdsproblemer hos børn, der havde både prænatal og postnatal eksponering for mobiltelefoner sammenlignet med børn, der ikke blev udsat i nogen af tidsperioderne.

International Journal of Environmental Research and Public Health er et tværfagligt, peer-reviewed, open access videnskabeligt tidsskrift. I november 2015 offentliggjorde den en undersøgelse kaldet “Association of Exposure to RF EMF with Glycated Haemoglobin and Risk of Type 2 Diabetes Mellitus“. Et team af forskere sammenlignede mandlige studerende mellem 12 og 17 år fra en skole med lavere stråling (0,019 mW/m2) og en skole med højere stråling (0,096 mW/m2). De fandt signifikant højere glyceret hæmoglobin (en markør for højt blodsukker) hos de studerende, der blev udsat for højere RF EMF. Desuden havde studerende udsat for højere RF EMF en signifikant højere risiko for type 2-diabetes.

I december 2018 offentliggjorde American Journal of Men’s Health en undersøgelse kaldet “Mobile Phone Base Station Tower Settings Adjacent to School Buildings: Impact on Students’ Cognitive Health“, der sammenlignede mandlige studerende mellem 13 og 16 år fra en skole med lavere stråling (20 mW / m2) med en skole med højere stråling (100 mW / m2). Forskere fandt ud af, at unge i skolealderen, som blev udsat for højere niveauer af RF EMF-eksponering, havde forsinket fin- og grovmotorik, rumlig arbejdshukommelse og opmærksomhed sammenlignet med dem, der blev udsat for lavere RF EMF-niveauer.

Selv Sydafrikas nationale rapport 2021 bestilt af WHO International EMF Project bekræfter (i punkt 4), at RF EMF inducerer oxidativ stress i celler, hvilket kan føre til mitokondrie-DNA-skader i celler og negative virkninger på andre biologiske processer og organer. Oxidativ stress er generelt anerkendt som en årsag til mange sygdomme.

Sorteret liste over RF EMF-eksponeringsværdier, som er nævnt i artiklen.

Børn og den trådløse stråling

Børn udsættes tidligt for forskellige former for ikke-ioniserende stråling i deres daglige liv. Vores børn er omgivet af Wi-Fi routere, mobilmaster og alle slags trådløse enheder. Når de er født, sætter forældre babyalarmer op i deres vugge. Senere bærer de trådløse smartwatches, In-Ear høretelefoner, bruger mobiltelefoner og tablets.

Efterhånden som folk blev mere og mere vant til mobiltelefoner, internet og trådløs kommunikation, fandt brugen af disse enheder gradvist vej ind i skolen. I slutningen af 2019 var det næsten umuligt at finde skoler, der ikke brugte Wi-Fi. Skoler er et unikt miljø, fordi børn tilbringer mange timer om dagen i klasseværelser med stærk trådløs eksponering.

Trådløs stråling i børnenes klasseværelse. For mere grafik besøg:
https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Wi-Fi-in-School-Worldwide-US-Final-92021-BlackWhite-2.pdf

Hertil kom at mange EU-lande lukkede skolerne i 2019 – 2021 grundet Covid 19 og tillod kun fjernundervisning. Det betød, at mange børn tilbragte timer derhjemme med deres tablets, notebooks eller mobiltelefoner i konference møder med en lærer. Næsten alle var tilsluttet via Wi-Fi.

For at give et indtryk af børnenes eksponering:
Ifølge beregninger betyder 20 cm afstand fra en tablet med Wi-Fi en eksponering på 40,0 mW/m2 og 100 cm afstand fra en Wi-Fi-router en eksponering på 8,0 mW/m2 [4]

Måler 20 cm fra den bærbare computer med Wi-Fi og 100 cm fra Wi-Fi-routeren.
Foto: STOP 5G | “Europeans for Safe Connections” call for stronger regulation of wireless internet in schools (signstop5g.eu)

Børn er ikke små voksne

EU-direktiv 2014/53/EU sikrer, at trådløse enheder testes. EN 50566: 2017, men EN 50360: 2017-standarden refererer imidlertid til den amerikanske standard IEC / IEEE 62209-1528, som ikke tager hensyn til børn, den er kun baseret på proportioner af “det voksne mandlige hoved som tabuleret af den amerikanske hær“.

Modellen, der bruges til at måle mobiltelefoners stråling (SAR værdi [5]) er en test dummy der benævnes ‘SAM’ (Specific Anthropomorphic Mannequin). SAM er baseret på en ca. 100 kg. stor og næsten 190 cm høj voksen mandlig model. SAM’s hovedstørrelse er kun relevant for 3% af befolkningen.

Tykkelsen af kraniet fungerer som en barriere for strålingsabsorption. Et barns kranium er meget tyndere end en voksens, så absorptionen er højere.

Tidsskriftet Electromagnetic Biology and Medicine, udgiver fagfællebedømte forskningsartikler om de biologiske virkninger af ikke-ioniserende elektromagnetiske felter (fra ekstremt lav frekvens til radiofrekvens). I oktober 2011 blev en undersøgelse offentliggjort, Eksponeringsgrænser: undervurdering af absorberet mobiltelefonstråling, især hos børn, som konkluderede at et barns hovedabsorption kan være over to gange større, og absorptionen af kraniets knoglemarv kan være ti gange større end hos voksne“.

Environmental Research er et tværfagligt tidsskrift, der udgiver information af høj kvalitet. I november 2018 blev der offentliggjort en undersøgelse, der fokuserede på absorption af trådløs stråling i børns versus voksnes hjerne og øjne fra mobiltelefonsamtale eller virtual reality. Undersøgelsen “afslører, at unges øjne og hjerner absorberer væsentligt højere lokale strålingsdoser end voksnes”.

Sammen med alle de ovennævnte kendsgerninger og med hensyn til børns hurtige vækst- og udviklingshastighed skal børn ses som værende ekstraordinære modtagelige for virkningerne af elektromagnetisk stråling.

Hvordan kan vi beskytte vores børn?

Da børn er forpligtet ved lov til at gå i skole, er det vigtigt at skabe et sikkert miljø for dem. Der måder at gøre det på, her er eksempler fra det europæiske borgerinitiativ:

 • Kabler bør altid være det første valg (i stedet for trådløst).
 • Alle trådløse sendere skal deaktiveres på alle Wi-Fi-aktiverede enheder, og skolen skal levere kablede netværksforbindelser til stationære computere, laptops, notebooks, tablets, whiteboards og printere. Mobiltelefoner skal sættes på flytilstand.
 • Generelt bør der stilles et kablet lokalnetværk til rådighed for internetadgang på hele skolen.
 • Er kabelløsninger ikke muligt, skal det trådløse netværk være tidsbegrænset, og kapaciteten skal indstilles til det lavest anvendelige niveau. Når arbejdet er færdigt, skal alle de trådløse funktioner slukkes.
 • Børn bør lære at bruge deres enheder sikkert. Voksne kan som eksempler være med til indirekte at uddanne dem.
 • Skolen bør også forbyde brugen af mobiltelefoner og andre personlige elektroniske enheder i undervisningsområder / klasseværelser.

Yderligere fordele ved fraværet af RF-stråling med kabelforbundne løsninger er: De er mere fejltolerante, mere effektive i energiforbrug og sikrere til langtidsbrug. De tillader en mere sikker dataoverførsel og er ikke afhængige af vejrforhold (fugtighed) eller andre forhindringer (træer, vægge).

Det kablede klasseværelse.

Andre måder at beskytte børn på

Ikke kun inde i skolerne, men også oven på skolebygninger og i nærheden af dem er der kilder til radiofrekvensstråling: sendemaster på skolens tag og på nærliggende bygninger eller master i nabolaget. Alle disse er kraftfulde kilder til stråling.

Mange forskere har skrevet til skoleadministratorer, at mobilmaster ikke bør placeres på eller i nærheden af skoler.

Kommunerne bør lave deres egne regler og forbyde mobilmaster i nærheden af skoler og børnehaver.

Forældre bør være interesserede og bør kræve bedre beskyttelse af deres børn.

Operatørsystemer på folkeskolen og på en boligblok i Slovakiet. Den gennemsnitlige eksponering på gaden er 12 mW/m2.
Kilde: https://slovenskobez5g.org/wp-content/uploads/docs/Nepriaznivy_dopad_534_2007_1.pdf

Konklusion

Der er mange grunde til at træffe beskyttelsesforanstaltninger for vores børn, fordi de er mere udsatte i løbet af hele deres levetid, også i den periode, hvor de er fysisk mere sårbare end voksne.

EU-borgerne er ikke blevet spurgt, om de accepterer de gennemgribende sundhedsmæssige konsekvenser af det trådløse internet i den teknologiske udvikling og digitaliseringens navn.

Opfordringen til EU i det europæiske borger initiativ “Stop (((5G))) – Forbliv forbundet, men beskyttet var en strengere regulering for at beskytte alt liv mod radiofrekvens og mikrobølgestråling.

I artiklen her er der blevet lagt vægt på forslag 6 og forslag 7 i det europæiske borgerinitiativ:

“Forslag 6: Udskift trådløse forbindelser med kabler. Gør det med det samme på steder som hospitaler, børnehaver, skoler, plejehjem, alle offentlige bygninger”

“Forslag 7: Oplys offentligheden om de farer, der er forbundet med trådløse forbindelser, samt hvordan man minimerer eksponeringen (f.eks. ved hjælp af kabler)”

Andre lande har allerede taget initiativer:

 • Frankrig forbød Wi-Fi i børnehaver i 2015 og har begrænset Wi-Fi i skolerne siden 2018 ved dels at have det trådløse slukket som standardindstilling, samt at lærerne bruger kablet til internetadgang. Frankrig begyndte ligeledes at uddanne offentligheden for mange år siden med offentligheden sundhedsinitiativer om, hvordan man kan reducere eksponering.
 • Cypern har fjernet Wi-Fi fra folkeskolen og har en stærk offentlighed oplysningskampagne, der oplyser forældre, teenagere og gravide kvinder.
 • Den Europæiske Parlamentariske Forsamling udsendte resolution 1815 i 2011, som anbefaler at reducere EMF-eksponeringen over for offentligheden og henstillede i punkt 8.3.2: “for børn generelt, og især i skoler og klasseværelser, at foretrække kablede internetforbindelser og strengt regulere skoleelevers brug af mobiltelefoner i skolens område”.
  I punkt 8.1.1. Den anbefales: “Alle rimelige foranstaltninger til at reducere … eksponering for børn og unge mennesker, der ser ud til at være mest udsatte for hovedtumorer“.
 • I Flere breve sendt til skoledistrikter verden over, har læger stærkt anbefalet kablede forbindelser til teknologien i klasseværelserne for at eliminere unødvendig trådløse strålingseksponeringer.

Kilder:

[1] Meahl, H. R.: Microwave radiation monitor, Electronics 32, 1959, pages 138 — 140

[2] Karel Marha, Jan Musil, Hana Tuhá: Elektromagnetické pole a životní prostředí, 1968

[3] e.g. in Czechoslovakia by Decree no. 408/1990

[4] Powed density S depends on many factors, this is an approximative calculation:
Source Power / (4 x π x distance2) = S
20 / (4 x 3,14 x 0,22) = 39,8 mW/m≈ 40 000 µW/m2
100 / (4 x 3,14 x 12) = 7,0 mW/m2 ≈ 8 000 µW/m2

[5] SAR-værdien: Mængden af en mobiltelefons stråling angives i en måleværdi kaldet SAR, der står for Specific Absorption Rate og måles i watt pr kilo (W/kg). SAR-værdien er udtryk for den effekt, som et område af kroppen på 10 gram kropsvæv maksimalt modtager fra mobiltelefonen – altså i den mest ekstreme situation. I EU er ICNIRP’s SAR-grænseværdi 2.0 W/kg gennemsnitligt fordelt over 10 gram kropsvæv. (I USA er den 1.6 W/kg)
SAR-værdien varierer fra den ene mobiltelefonmodel til den anden. Generelt kan man sige, at jo lavere SAR-værdi en telefon har, des lavere effekt bliver man påvirket af. En lav SAR-værdi er dog ikke udtryk for at telefonen er ”sikker” at tale i, og derfor ingen garanti for at telefonen er ufarlig.
De mest kritiserede begrænsninger ved SAR-værdierne er:

 • En mobiltelefons SAR-værdi vurderes ved hjælp af en kunstig laboratoriemodel af en meget stor og voksen mand, i praksis fyldes et plastikhoved med en opløsning af vand, salt og sukker. (*) En tændt mobiltelefon placeres ved “øret”, hvorefter evt. temperaturændring måles i væsken), men et menneske kan ikke reduceres til et plastikhoved med suppe.
 • Telefonen placeres som regel i den afstand fra øret som producenten anviser i brugsanvisningen (2-5 cm)
 • Der tages ikke højde for kvinder, børn eller prænatal eksponering
 • Jo lavere SAR, jo mindre udsættes brugeren for de opvarmende effekter af mikrobølgestråling – ikke andre effekter
 • Tager ikke højde for de ikke-termiske ROS (reaktiv oxygen syndrom) effekter som forbindes med DNA-skader.

*)  Modellen er en test dummy der benævnes ‘SAM’ (Specific Anthropomorphic Mannequin). SAM er baseret på en ca. 100 kg. stor og næsten 190 cm høj voksen mandlig model. SAM’s hovedstørrelse er kun relevant for 3% af befolkningen.

Læs mere her:

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.