Eksponering for mobilstråling i fosterperioden kan skade hjertet

Ny forskning viser, at eksponering i fosterperioden forårsagede skadelige virkninger på hjertet i dyreforsøg. Forskerne frygter, at de skadelige virkninger på hjertet vil stige med udbredelsen af 5G.

Foto: Ana Tablas, Unsplash

I en undersøgelse offentliggjort den 16. nov. 2022 (1) undersøgte forskerne, hvorvidt eksponering for mobilstråling i fosterperioden forårsager skadelige virkninger på hjertet. Forskellige grupper af rotter blev i hele fosterperioden udsat for tre forskellige frekvenser, der alle bruges i mobiltelefoni (900, 1800 og 2100 MHz).

Dyrene blev udsat for eksponering 24 timer i døgnet i 20 dage. Eksponeringsniveauet lå betydeligt under de gældende grænseværdier, mellem 0,087 W/kg og 0,17 W/kg, sammenlignet med den tilladte grænseværdi for stråling fra mobiltelefoner på 2 W/kg. De niveauer, som rottefostrene blev udsat for, er sammenlignelige med de niveauer, som forskere beregnede, at menneskelige fostre kan blive udsat for, når moderen bruger en mobiltelefon.

Nogle af rottefostrene der blev eksponeret med 1800 MHz blev udsat for færre timer om dagen end de 24 timer (henholdsvis 6 timer og 12 timer). Samtidig blev en gruppe rotter slet ikke udsat for eksponering i fosterperioden. De udgjorde kontrolgruppen, men blev opdrættet under de samme omstændigheder, som de eksponerede.

60 dage efter fødslen blev hjertet hos de rotter, der blev eksponeret i fosterperioden, undersøgt. Forskerne observerede derefter, at de udsatte rotter havde skader på hjertet.

Hjerteskaderne

I grupperne udsat for 900 MHz, 1800 MHz eller 2100 MHz sås bl.a. følgende skadelige virkninger på hjertet:

  • Forvrængede hjertemuskelfibre
  • pycnotisk cellekerne (reduceret cellekerne)
  • myokardie vaskulær overbelastning (blodoverfyldning forbundet med hjertesvigt)
  • øget plads mellem muskelfibre

De rotter, der blev udsat i 24 timer i døgnet, havde signifikant flere skader på hjertet sammenlignet med den ikke-eksponerede kontrolgruppe. Der var også tegn på, at skaderne på hjertet steg med øget eksponeringstid, når man sammenlignede dyrene der blev udsat i hhv. 6, 12 eller 24 timer.

Resultaterne af blodanalyser i eksponeringsperioden viste også, at dannelsen af skadelige frie radikaler steg gradvist, jo længere eksponeringen varede. Andre forskere har tidligere påset, at mobilstråling øger oxidativ stress i hjertet (Kerimoglu et al. 2016, Toossi et al., 2018, Sirav et al. 2021)

Forskerne konkluderede, at udsættelse for mobilstråling i fosterperioden øger risikoen for skadelige virkninger på barnets hjerte.

Menneskelige fosterhjerter påvirkes af moderens mobil

I 2008 viste forskere fra Egypten (Rezk et al. 2008), at menneskelige fostre og nyfødte babyer led af hjertearytmi eller takykardi, når moderen brugte en mobiltelefon. Forskerne målte fostrets og babyernes hjertefunktion, når moderen havde en mobil i samtaletilstand til øret i 10 minutter. Fostrets hjertefrekvens steg efter udsættelse for mobilstråling, mens mængden af blod, der pumpes ud af hjertet (såkaldt hjerteudgang), faldt. Virkningerne var størst blandt de yngste fostre og mindre hos de nyfødte. Forskerne mente, at gravide kvinder bør undgå at bruge mobiltelefonen, især i de første uger af graviditeten.

Takykardi er en normal reaktion fra hjertet på stress. Men det kan være skadeligt og endda livstruende i ekstreme tilfælde. Hvis hjertet pumper for hurtigt i lang tid, ændres balancen mellem ilt og kuldioxid i blodets hæmoglobin. Hjertearytmi kan også få blodet til at blive pumpet ud mindre effektivt.

DNA-skader

I 2020 viste forskere, at brug mobiltelefoni under graviditeten øger forekomsten af oxidativ stress og DNA-skader i navlestrengsblod og moderkage fra kvinder, der lige har født. Gravide kvinder, der brugte mobiltelefoner og blev udsat for Wi-Fi, havde signifikant højere forekomst af DNA-skader og tegn på oxidativ stress.

Skader på hjernen og adfærdsforstyrrelser

Fem danske studier viser, at mobilbrug under graviditeten hænger sammen med øget forekomst af hyperaktivitet og opmærksomhedsproblemer hos barnet. Omvendt viste undersøgelserne også, at mødre, der ikke brugte deres mobiltelefoner under graviditeten, havde en lavere risiko for at få børn med adfærdsforstyrrelser, hyperaktivitet, opmærksomhed eller følelsesmæssige problemer. Undersøgelsen, der blev offentliggjort i 2017, omfattede 83.800 danske kvinder.

Gentagne dyreforsøg har ligeledes vist skadelige virkninger på fosterhjernen, når de eksponeres i fosterperioden.

For eksempel viste forskere ved Yale University i USA, at dyr, der blev eksponeret i fosterperioden, led af permanente hjerneskader og ændrede adfærd eller adfærdsforstyrrelser samt nedsat hukommelse. De amerikanske forskere har mistanke om, at eksponering i fosterperioden påvirker udviklingen af hjerneceller i hjernens præfrontale cortex.

Hjernens præfrontale cortex er af stor betydning for vores adfærd og hukommelse:

“Det er takket være en normalt fungerende præfrontal cortex, at vi er i stand til at demonstrere en sammenhængende, gennemtænkt, bevidst planlagt, rationel og socialt acceptabel adfærd, der udføres dels på baggrund af tidligere erfaringer og regler og dels under hensyntagen til den aktuelle situation og den opmærksomhed, hvormed vi er i stand til at analysere den aktuelle situation. Den præfrontale cortex er med andre ord af afgørende betydning for en veludført kognitiv adfærd. I forbindelse med parietalloben er den præfrontale cortex ansvarlig for vores såkaldte arbejdshukommelse.”
(Se kilde)

Andre organer påvirkes også

Tidligere forskning har vist, at mobilstråling også beskadiger andre organer hos dyr, der udsættes for eksponering i fosterperioden, det gælder lever, nyrer og testikler (Bedir et al., 2015; Sehitoglu et al., 2015; Tumkaya et al., 2019). I disse undersøgelser har forskerne observeret tegn på øget oxidativ stress i de respektive organer.

Kilder:

1) Bozok et al. 2022: Virkningerne af langvarig prænatal eksponering for 900, 1800 og 2100 MHz elektromagnetisk feltstråling på myokardievæv hos rotter. Link til hele undersøgelsen.
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/07482337221139586?journalCode=tiha

Artiklen er oversat fra Stralskyddsstiftelsen.se.

Se mere her:

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.