Børn og unge – en særlig udsat gruppe

Se også disse sider:

Unge og fedme:
https://nejtil5g.dk/sundhedsrisici-ved-elektromagnetisk-straaling/elektromagnetisk-straaling-fra-mobiltelefonen-goer-dig-fed/

Søvnproblemer:
https://nejtil5g.dk/soevnproblemer/

Graviditet og elektromagnetisk stråling:
https://nejtil5g.dk/gravide/konsekvenser-af-emf-straaling-udsendt-fra-mobiltelefoner-ved-graviditet/
https://nejtil5g.dk/gravide/graviditet-og-elektromagnetisk-straaling

Gravide – abort, for tidlig fødsel og adfærdsproblemer
https://nejtil5g.dk/dokumenter/gravide-abort-og-adfaerdsproblemer/

EWG: SAR værdier bør være 400 gange lavere
https://nejtil5g.dk/graensevaerdier/ewg-sar-vaerdier-boer-vaere-400-gange-lavere

Ofte stillede spørgsmål:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/ofte-stillede-spoergsmaal-om-boern-og-traadloes-teknologi/

Om hjemmeundervisning:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/sikkerhedsanbefalinger-til-boern-og-unge-der-modtager-online-undervisning-eller-har-hjemmeundervisning/

Folkebevægelsen VITA (tidligere ‘Vi siger nej til 5G i Danmark’) har denne forældregruppe:
https://www.facebook.com/groups/396981647573059/files/

Indhold:

Grænseværdierne
– Børn og unge er en særlig udsat gruppe i forhold til elektromagnetisk stråling
I skolen og institutioner
Wi-Fi i skolerne
– Eksempler på proaktive skoler
Lovgivning og anbefalinger i andre lande
– Sverige
– England
– Irland
Autism, ADHD og trådløse-elektromagnetiske felter
Unge og cancer
Skærmbrug
– Børn bliver dummere
– Synsnedsættelse hos børn og unge
Børns Trivsel

Grænseværdierne

Børn og unge er en særlig udsat gruppe i forhold til elektromagnetisk stråling.

Børns krop og knoglebygning er ikke udviklet og er derfor meget mere sårbare end hos voksne. En krop i vækst er følsom for miljøpåvirkning og sundhedsrisikoen fra elektromagnetisk stråling er derfor specielt høj for børn og unge.
Ingen børne- og ungdomsgeneration har været så eksponeret og så længe. som vi ser i dag. En øgning der paradoksalt nok foregår parallelt med, at stadig mere forskning viser alvorlig sundhedsrisici ved elektromagnetisk stråling.
De udsættes for Wi-Fi i skoler og institutioner. De har deres egen mobiltelefon og Ipad til spil, film, sociale medier, skolearbejde, alm. opkald m.m. Pigerne sidder ofte med deres Ipad og/eller PC i skødet med direkte elektromagnetisk stråling til deres underliv og de æg, der gerne skulle blive til sunde børn. Drengene går med mobilen i lommerne med elektromagnetisk stråling direkte til deres kønsorganer og sædproduktion. Hertil kommer trådløse øretelefoner der påvirker hoved og hjerne. Det hele godt suppleret med andet trådløst udstyr samt mobilmaster.

Eksponering af elektromagnetisk stråling for børn bør være hundreder gange lavere end de grænseværdier, der fastlagt af FCC i USA.

En peer-reviewed undersøgelse fra Environmental Working Group, EWG, anbefaler strenge sundhedsbaserede grænseværdier for både børn og voksne i forhold til den elektromagnetiske stråling, der udsendes fra trådløse enheder. EWG’s børnevejledning er den første af sin art og udfylder det hul, som de føderale regulatorer har efterladt. (1) (2)
Forskerne, som er tilknyttet Miljøarbejdsgruppen, konkluderer, at grænserne for eksponering af stråling for at beskytte voksne skal være 20-40 gange strengere end hvad FCC, Federal Communications Commission, i øjeblikket tillader og 200-400 gange strengere for at beskytte små børn mod sundhedsrisici ved trådløs stråling.
Miljøarbejdsgruppen (EWG) offentliggjorde en sundhedsrisikovurdering i tidsskriftet Environmental Health, (3) der trækker på data fra den skelsættende undersøgelsen udført af National Toxicology Program (NTP) fra National Institute of Environmental Health Sciences, fra 2018 om de sundhedskonsekvenserne ved eksponering for elektromagnetisk stråling. (4)
Da NTP fandt “klare beviser” for kræft fra eksponering af mobiltelefonstråling, skulle FDA – Food and Drug Administration, som er USA’s føderale fødevare- og lægemiddelmyndighed – have foretaget en sådan sundhedsrisikovurdering. I stedet undslog FDA sit ansvar og afviste NTP’s kræftsundersøgelse til 30 millioner dollars, en undersøgelse der oprindeligt blev anmodet af FDA. FCC traf den 4. december 2019 beslutning om ikke at revidere USA’s nationale grænseværdi for radiofrekvent stråling. Kritikken bakkes op af Linda Birnbaum, der i 2019 lod sig pensionere fra direktørstillingen i NIEHS, som er USA’s nationale institut for miljøsundhedsforskning og dermed også som direktør for Det Nationale Toksikologiprogram (NTP). (5)
Grænseværdien (6) som EWG anbefaler for den såkaldte helkropsspecifikke absorptionshastighed eller SAR-værdi for børn er 0,2 til 0,4 milliwatt pr. Kg eller mW/kg. For voksne anbefaler EWG en SAR-værdi for hele kroppen på 2 til 4 mW / kg, hvilket er 20 til 40 gange lavere end den føderale grænseværdi.
FCC har ikke sat en separat standard for børn. Standarden for radiofrekvent stråling udgør en max. SAR-værdi på 0,08 watt pr. Kg eller W/kg for helkropseksponering og en SAR-værdi for lokal spidsbealstning – det højeste eksponeringsniveau fordelt over 1 gram kropsvæv fastsat for en bestemt del af kroppen, såsom hjernen – 1,6 W/kg generelt for befolkningen. I EU er SAR-værdien 2.0 W/kg gennemsnitligt fordelt over 10 gram kropsvæv.
“Det er 25 år siden FCC satte sine grænser for radiofrekvensstråling. Med flere kilder til radiofrekvensstråling i det daglige miljø, herunder Wi-Fi, trådløse enheder samt mobilmaster, bør beskyttelse af børns sundhed mod trådløs strålingseksponering være en prioritet for FCC,” siger sagde Uloma Uche, Ph.D. og ledende forfatter af undersøgelsen.
Vi har alvorlige bekymringer over den forældede tilgang den føderale regering har påberåbt sig for at studere de sundhedsmæssige virkninger af mobiltelefon stråling og sætte sin nuværende sikkerhedsgrænse og rådgivning til forbrugerne,” udtaler EWG’s formand Ken Cook.
“Regeringens retningslinjer er et kvart århundrede gamle og blev etableret på et tidspunkt, hvor trådløse enheder ikke var en konstant del af livet for næsten alle amerikanske, herunder børn.”
“Baseret på vores gennemgang af de sundhedsmæssige risici og utilstrækkeligheden af de nuværende standarder for at beskytte børn, mens videnskaben udvikler sig, er det helt rimeligt af forældrene at overveje at minimere eller fjerne de radiofrekvente strålingskilder hjemme ved at have mere tillid til kabelforbundet internetadgang, samt at opfordre skolerne til at tage lignende skridt for at reducere eksponeringen i klasseværelser samt på campus,” siger Cook videre.
Kilder:
1) Gennemgang af undersøgelsen, uddybende spørgsmål samt henvisninger: https://www.saferemr.com/2021/07/study-wireless-radiation-exposure-for.html
2) https://www.ewg.org/news-insights/news-release/2021/07/study-wireless-radiation-exposure-children-should-be-hundreds
3) https://ehjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12940-021-00768-1
4) https://www.ewg.org/news-insights/news-release/landmark-federal-study-clear-evidence-linking-cellphone-radiation-cancer
5) https://tabttraad.info/2021/01/24/hojtstaende-embedsperson-angriber-telestyrelsen-i-mandagens-retssag-mobilstraling-er-potentielt-kraeftfremkaldende/
6) Om SAR værdierne se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/graensevaerdier-og-mobiltelefoner/
EWG’s guide til nedsættelsen af stråling:
https://static.ewg.org/ewg-tip-sheets/EWG-CellPhoneGuide.pdf?_ga=2.49040037.248710970.1626091146-544982251.1586179216

Hvorfor børn absorberer mere mikrobølgestråling end voksne: Konsekvenserne

L. Lloyd Morgan, Environmental Health Trust, USA, Santosh Kesari, University of California, San Diego, USA og Devra Lee Davis, Environmental Health Trust, USA. Science Direct, 2014
Abstrakt
Computersimulering ved hjælp af MR-scanninger af børn er den eneste mulige måde at bestemme mikrobølgestråling (MWR) absorberet i specifikt væv hos børn. Børn absorberer mere MWR end voksne, fordi deres hjernevæv er mere absorberende, deres kranier er tyndere og deres relative størrelse er mindre. MWR fra trådløse enheder er blevet erklæret et muligt kræftfremkaldende menneske. Børn har større risiko end voksne, når de udsættes for kræftfremkaldende stoffer. Fordi den gennemsnitlige latenstid mellem første eksponering og diagnose af en tumor kan være årtier, kan tumorer induceret hos børn muligvis ikke diagnosticeres før langt ind i voksenalderen. Fosteret er særligt sårbart over for MWR. MWR-eksponering kan resultere i degeneration af den beskyttende myelinskede, der omgiver hjernens neuroner. MWR-udsendende legetøj sælges til brug for unge spædbørn og småbørn. Digital demens er rapporteret hos børn i skolealderen. En casestudie har vist, når mobiltelefoner placeres i teenagepigers bh’er, der udvikler sig flere primære brystkræft under, hvor telefoner er placeret. MWR-eksponeringsgrænser har været uændrede i 19 år. Alle producenter af smartphones har advarsler, der beskriver den mindste afstand, som telefonen skal holdes væk fra brugerne for ikke at overskride de nuværende lovlige grænser for eksponering for MWR. Eksponeringsgrænsen for bærbare computere og tablets er indstillet, når enheder testes 20 cm væk fra kroppen. Belgien, Frankrig, Indien og andre teknologisk sofistikerede regeringer vedtager love og / eller udsender advarsler om børns brug af trådløse enheder.
Konklusioner
Risikoen for børn og unge ved eksponering for mikrobølgestrålende enheder er betydelig. Voksne har også en mindre, men meget reel risiko.
(1) Børn absorberer større mængde mikrobølgestråling (MWR) end voksne;(2) MWR er en klasse 2B (mulig) kræftfremkaldende, ligesom carbon black, tetrachlorid, chloroform, DDT, bly, nikkel, phenobarbital, styren, dieselolie og benzin. Det ser ud til, at vi ikke udsætter børn for disse andre stoffer, så hvorfor udsætter vi børn for mikrobølgestråling?
(3) Fostre er endnu mere sårbare end børn. Derfor bør gravide kvinder undgå at udsætte deres foster for mikrobølgestråling.
(4) Unge piger og kvinder bør ikke placere mobiltelefoner i deres bh’er eller i hijaber.
(5) Manuelle advarsler fra mobiltelefoner gør det klart, at der findes et overeksponeringsproblem.
(6) Trådløse enheder er radiosendere, ikke legetøj. Det bør forbydes at sælge legetøj, der bruger dem.
(7) Regeringsadvarsler er udstedt, men det meste af offentligheden er uvidende om sådanne advarsler.
(8) Eksponeringsgrænser er utilstrækkelige og bør revideres, så de er tilstrækkelige.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213879X14000583?dgcid=raven_sd_recommender_email#fig0005

Stråling fra smartphones kan udløse hukommelsestab hos teenagere (og højrehåndede brugere er de mest tilbøjelige til lidelsen), afslører ny undersøgelse

Forskere fra Swiss Tropical and Public Health Institute (Swiss TPH) studerede næsten 700 unge mellem 12 og 17 år i Schweiz. De så på forbindelsen mellem deres daglige eksponering for elektromagnetiske felt med radiofrekvens (RF-EMF) og deres hukommelsesydelse.
Virkningerne af RF-EMF blev mere udtalt hos unge, der brugte mobiltelefonen på højre side af hovedet, afslørede undersøgelsen. ”Det kan antyde, at RF-EMF, der absorberes af hjernen, er ansvarlig for de observerede sammenhænge.”, sagde Martin Röösli, leder af miljøeksponeringer og sundhed ved schweiziske TPH. Link til kohorteundersøgelsen nedenfor.
Gennemgangen i DailyMail:
https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-5973969/Radiation-smartphones-trigger-memory-loss-teenagers-new-study-reveals.html
Forskningsrapporten: ‘A Prospective Cohort Study of Adolescents’ Memory Performance and Individual Brain Dose of Microwave Radiation from Wireless Communication’
https://ehp.niehs.nih.gov/doi/10.1289/ehp2427

Sammenhæng mellem skærmtid og lavere psykologisk velvære blandt børn og unge: Evidens fra en befolkningsbaseret undersøgelse.

Jean M. Twenge, W. Keith Campbell. Preventive Medicine Reports, 2018.
For meget tid brugt på spil, smartphones og tv-udsendelse er knyttet til stigende diagnoser af angst eller depression hos børn så små som 2-årige, ifølge en ny undersøgelse. Selv efter kun en times skærmtid dagligt, kan børn og teenagere muligvis begynde at have mindre nysgerrighed, lavere selvkontrol, mindre følelsesmæssig stabilitet og en større manglende evne til at afslutte opgaver, rapporterer San Diego State University-psykolog Jean Twenge og University of Georgia psykologiprofessor W. Keith Campbell.
Forskningsrapporten:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211335518301827?via%3Dihub

MR scanninger viser, at længden af tid foran skærme er knyttet til lavere hjerneudvikling hos børnehavebørn.

USA: I en ny undersøgelse viste hjernescanninger af børn fra 3 til 5 års alderen, at de, der brugte skærme mere end den anbefalede ene time om dagen uden forældres involvering, havde lavere udviklingsniveauer i hjernens hvide substans – et kerneområde til udviklingen af sprog- og læseevner samt kognitive færdigheder. “Dette er den første undersøgelse, der dokumenterer sammenhænge mellem højere skærmbrug og lavere målinger af hjernestruktur og færdigheder hos børn i førskolealderen,” sagde hovedforfatter Dr. John Hutton, børnelæge og klinisk forsker ved Cincinnati børnehospital.
Undersøgelsen blev offentliggjort 4. november 2019 i tidsskriftet JAMA Pediatrics.
https://edition.cnn.com/2019/11/04/health/screen-time-lower-brain-development-preschoolers-wellness/index.html

Smartphones og tablets kan forårsager psykiske problemer hos børn så små som 2 år.

Børn så små som to år udvikler psykiske problemer på grund af smartphones og tablets, advarer forskere. Bare en time om dagen med at stirre på en skærm kan være nok til at gøre børn mere tilbøjelige til at være ængstelige eller deprimerede. Dette kan gøre dem mindre nysgerrige, mindre i stand til at afslutte opgaver, mindre følelsesmæssigt stabile og sænke deres selvkontrol.
Artiklen i DailyMail. 2. nov, 2018:
https://www.dailymail.co.uk/health/article-6346349/Smartphones-tablets-causing-mental-health-problems-children-young-two.html
Forskningsrapporten:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211335518301827?via%3Dihub

Generation X’d Out: En ende på den menneskelige race, som vi har kendt den? Babyer født til GENERATION X-RAY kan være på den hurtige vej til menneskehedens genetiske DEAD END. Af Amy Worthington, 2008.

Udtrykket “Generation X-ray” refererer til unge, der er afhængige af at kommunikere og andet med trådløse enheder – mobiltelefoner, PDA’er, WiFi-computere og musik / spiludstyr. Alle disse trådløse enheder udsender mikrobølger med en høj frekvens stråling, der for nylig er demonstreret af europæiske forskere for effektivt at påføre samme alvorlige skader på menneskelige celler som X-stråling.
Undersøgelser afslører, at et gennemsnitligt amerikansk barn under 18 år nu bruger flere timer på en dag, hvor det bliver bestrålet af sin mobiltelefon “legetøj”. I mellemtiden rapporterer svenske forskere om, at børn og teenagere, der bruger mobiltelefoner, har op til fem gange større sandsynlighed end ikke-brugere, for at få gliom-hjernekræft. Gliom-hjernekræft er blandt de sværeste at behandle og en af de mest dødbringende menneskelige kræftformer.
Børn, der bruger trådløse hustelefoner har over fire gange så stor risiko for at udvikle hjernesvulster. De vidtgående sundhedsfarer for børn og teenagere som følge af trådløs teknologi er veldokumenteret i denne Idaho Observer-serie: Generation røntgen: Børn ofre for teknologisk misbrug.
Mens Europa-Parlamentet og regeringer over hele verden kræver strengere grænser for trådløs eksponering for børn, fortsætter Gen-røntgen med at køre ned ad rulletrappen med disintegrerende helbred og for tidlig død. Mest tragisk, fordi vores unge ikke har modtaget nogen officiel advarsel fra U.S. sundhedsbureauer, så mikrokoger de ubevidst deres sæd, æg og fostre med en stråling, der vides at være lige så mutagen og teratogen som gammabølge stråling fra nuklear nedfald. Videnskaben er klar. Børn, der er født i den hårde kerne af den trådløse generation, vil med stor sandsynlighed få deres genetiske materiale ødelagt
Læs hele artiklen her:
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2019/11/generation-x-out.pdf

American Acedemy of Pediastrics. Dedikeret til alle børns sundhed.

Den 29. august 2013 skrev American Academy of Pediatric’s (AAP) præsident Thomas K. McInerny, MD FAAP et brev til FCC-kommissær Mignon L. Clyburn og US Food and Drug Administration Commissioner Dr. Margaret A. Hamburg samt sendte brevet til FCC Docket on Human Exposure to Radio frequency radiation.

Brevet erklærede, at AAP opfordrer FCC til at vedtage strålingsstandarder, der:

 • Beskytter børn og gravide kvinder
 • Afspejler aktuelle brugsmønstre
 • som giver meningsfuld forbrugeroplysning

“AAP støtter FCC’s udvikling af standarder, der giver forbrugerne de oplysninger, de har brug for til at træffe informerede valg ved valg af mobiltelefonkøb og til at hjælpe forældre med bedre at forståeventuelle risici for deres børn.”

Brevet kritiserede også SAR-metrikken og det faktum, at offentligheden ikke er opmærksom på RF-eksponeringsproblemet.

“FCC har bemærket, at det ikke giver forbrugerne tilstrækkelig information om RF-eksponeringsprofilen for individuelle telefoner til at give forbrugerne mulighed for at træffe informerede købsbeslutninger. Den nuværende måling af RF-eksponering, der er tilgængelig for forbrugerne, den specifikke absorptionshastighed, er ikke en nøjagtig forudsigelse for faktisk eksponering.

”Børn er ikke små voksne og påvirkes uforholdsmæssigt af alle miljøeksponeringer, inklusiv stråling fra mobiltelefonen. De aktuelle standarder tager ikke højde for den unikke sårbarhed og de brugsmønstre, der er specifikke for gravide kvinder og børn. Det er vigtigt, at enhver ny standard for mobiltelefoner eller andre trådløse enheder er baseret på at beskytte de yngste og mest sårbare befolkningsgrupper for at sikre, at de beskyttes i hele deres levetid. ”
Brevet findes her:
American-Academy-of-Pediatrics-letter-to-the-FCC July 12, 2012 (ehtrust.org)

I skolen og institutioner

Vore børn ofres til gavn for hvem?

Digitaliseringen i børnehaver og vuggestuer har taget overhånd

Der har i flere år været et vedholdende politisk pres for at skubbe mere digital læring ind i børnehaverne, men det er helt misforstået.
Det skriver Sigurd Agersnap, Formand for dagtilbudsudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune, i Politikken den 31. juli 2022.

“I landets vuggestuer og børnehaver har iPads vundet indpas. Mange steder har de fået en lige så fast plads på legehylden som klodserne eller kuglebanen. Det har overrasket mig. Jeg vidste godt, at rigtig mange børn brugte iPads derhjemme. Jeg vidste også godt, at man flere steder havde dem i børnehaverne. Men efter at jeg har besøgt en lang række vuggestuer og børnehaver, har det overrasket mig, hvor stor en del af hverdagen iPads er blevet. Den udvikling mangler vi en diskussion af. Ikke mindst når Politiken i denne tid sætter et tiltrængt fokus på den omfattende digitalisering i Danmark.”

Politisk pres på institutionerne når det gælder digitalisering
“At iPads i dag fylder mere i vuggestuen og børnehaven, er ikke en udvikling, som er sket af sig selv. Det er heller ikke sket, fordi pædagogerne har kæmpet for det. Det er sket, fordi der har været klare politiske mål for digitalisering også af børnelivet. I regeringens digitaliseringsstrategi står der, at børn »tidligt i livet skal opbygge digitale kompetencer og forståelse for digital teknologi«. I flere af landets kommuner har man lavet digitale handlingsplaner, som pålægger vuggestuer og børnehaver at bruge digitale devices. Og ser man i de pædagogiske læreplaner for børnehaven, står der, at det pædagogiske personale skal arbejde målrettet med børnenes læring inden for f.eks. digitalisering.”

Hvad pædagoger, forældre og børn burde vide om brug af digitale devices herunder mobiltelefoner:

 • Vælg en enhed med en lav SAR-værdi.
  Men du skal være bevidst om
  – at grænseværdierne for SAR forholder sig kun til termisk opvarmning og ikke til de biologiske skader, der endda kan forekomme ved lavere effektniveauer uanset temperaturændringer.
  – at SAR standard er udarbejdet ud fra en ca. 91 kg. og ca. 183 cm høj mandlig testdukke, som repræsenterer cirka 3% af befolkningen.
  – Børn er særdeles sårbare fordi deres kroppe ikke er færdigudviklet.
 • Brug afskærmningsprodukter.
  Sørg altid for, at børn har en anerkendt laboratorietestet afskærmning mellem dem og deres enhed. Du kan anskaffe dig etuier, som kan reducere EMF-eksponering med op til 99 %. Der findes særlige beskyttelsestæpper der er perfekt, når f.eks. børn slapper af og bruger deres enheder.
 • Øg tiden du tilbringer udendørs.
  Fordelene for børn ved at tilbringe tid i naturen omfatter forbedring af den kognitive funktion, bedre koncentration, forbedret indlæring, lavere aggressionsniveauer og nedsat risiko for fedme.
  Ved at lade børn gøre sig fri af teknologien for at lege udenfor, skaber det desuden en tid til digital detox. Tid som bruges uden teknologi er gavnlig, fordi det samtidig fravær af elektromagnetiske felter.
 • Begræns skærmtid hos børn.
  Skærmtid er dårligt for den mental sundhed. Men det er også skadeligt, fordi blåt lys kan påvirke øjnene og kroppens naturlige søvncyklus negativt. American Academy of Pediatrics (AAP) fraråder skærme til yngre børn og anbefaler maks. 2 timer/dag til ældre børn og teenagere.
 • Gør legeområder og børneværelser til teknologifrie zoner.
  Det vil fremme afbrudt leg, samt forbedre søvnen. Søvn er en kritisk faktor for børn, da søvn er et af ​​de vigtigste tidspunkter for vækst og udvikling.

Sundhedsstyrelsen læner sig op ad ICNIRP, teleindustriens egen NGO, der står bag de anbefalinger der lægger til grund for bl.a. Danmarks grænseværdier. Grænseværdier der kun baseres på den termiske effekt (opvarmning).
Alligevel har Sundhedsstyrelsen nogle ret markanter anbefalinger, når det gælder brugen af mobiltelefoner, hvor mange forældre og pædagoger mon kender til dem? Ganske få om nogen. For anbefalingerne gemmes grundigt væk – hvorfor mon?

Vejledninger
Brugsvejledningen for IPad fortæller blot at den overholder ICNIRP’s grænseværdier (SAR). Men læser du f.eks. manualen for lenovo-thinkbook kan du læse følgende i Brugermanualen:

“Hvor det er muligt, skal din radioenhed placeres på et bord, et skrivebord eller en bakke, hvilket også hjælper med ventilation. Brug enheden under for at begrænse eksponeringen fra radiobølger, gode radiosignalforhold og hold antennerne længst væk fra din krop og andre menneskers. Se brugervejledningen til dit produkt til view placeringen af ​​antennerne. Gravide bør holde antennerne væk fra deres mave og ungdom væk fra deres underliv. Bærere af elektroniske implantatudstyr (pacemakere, insulinpumper, neurostimulatorer osv.) Bør holde en afstand større end 15 centimeter mellem radioenheden og implantatet.
Overhold alle lokale begrænsninger, når du bruger din enhed i offentlige områder, såsom hospitaler, fly eller skoler..”

Apple’s produkter er formentlig ikke noget særligt i denne sammenhæng. Brugermanualen forholder sig igen blot til opvarmning og ikke til de biologiske sundhedsrisici.

Kilder:
1) https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art8896405/Digitaliseringen-af-b%C3%B8rnehave-og-vuggestue-har-taget-overh%C3%A5nd
2) https://manuals.plus/da/lenovo/lenovo-thinkbook-14-gen-2-lenovo-thinkbook-15-gen-2-b%C3%A6rbar-manual#additional_information

Mere brug af it i skolen

Erfaringerne med at skulle omlægge den fysiske undervisning til digital fjernundervisning gjorde ikke lærerne mere negativt stemte over for brugen af computere og digitale værktøjer i undervisningen. Tværtimod steg brugen også efter den første bølge af corona-nedlukninger var slut. Det viser en ny undersøgelse af læreres brug af it i undervisningen efter corona pandemien.
I 2019 blev den internationale undersøgelse ICILS 2018 offentliggjort, som undersøgte elevers computer- og informationskompetence samt lærernes brug af computere i og uden for undervisningen. Siden blev verden ramt af corona pandemien. Eleverne blev sendt hjem, og undervisningen skulle pludselig omlægges fra fysiske klasselokaler til digital fjernundervisning.
Hvad det har betydet for læreres holdning til og brug af computere og informationsteknologi i undervisningen afdækkes nu i en ny undersøgelse.
”Undersøgelsen blev gennemført efter den første nedlukning blandt de samme lærere og skoler, der deltog i ICILS 2018. Man kunne have forestillet sig, at erfaringerne med nedlukningerne ville have betydet en dalende opbakning blandt lærerne. Men det er altså ikke tilfældet. I stedet førte de tilsyneladende til øget brug af it, også i den ordinære undervisning efterfølgende,” siger Jacob H. Christensen.
Undersøgelsen International Computer and Information Literacy Study – Teacher Panel (ICILS TP) er blevet gennemført i Danmark, Finland og Uruguay blandt de samme skoler og lærere, som deltog i ICILS 2018.
I den danske del af ICILS TP har 95 skoler deltaget ved at 441 lærere, 80 skoleledere og 67 it-koordinatorer har besvaret spørgeskemaer. Dataindsamlingen er blevet gennemført fra november 2020 til marts 2021.
Kilder:
https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/hvad-betod-corona-nedlukningerne-for-laereres-brug-af-informationsteknologi?publisherId=12670508&releaseId=13635318
Mere om ICILS:
https://www.iea.nl/news-events/news/icils-2018-results

Børns Vilkår sætter fokus på familiens digitale hverdag

Hvad er der på spil, når time efter time tilbringes med hovedet i skærmen? Dét spørgsmål har mange forældre stillet sig selv.
Børns Vilkår svarer på spørgsmålet er: Alting! Venskaber, sjov, læring, fællesskaber, frihed og alt derimellem. Men også udelukkelser, mobning, møder med fremmede og skjulte forretningsmekanismer er en del af den digitale virkelighed.Er det svært at tage hul på dialogen med dit barn, så har Børns Vilkår opstillet 7 gode dialogvaner til at starte dialogen med dit barn om deres oplevelser, når de er online. (1)
YouSee er gået sammen med Børns Vilkår:
“Når vi tilbyder mobilabonnementer, internet og underholdning til millioner af danske hjem,” skriver YouSee, “vil vi hos YouSee også gerne bidrage med hjælp til de udfordringer, som skærmlivet kan føre med sig.”
Kilder:
1) https://bornsvilkar.dk/familiensdigitalehverdag/

Fra næste skoleår erstatter Vejen Kommune lærerne med computere i op til to timer ugentligt i de ældste klasser.

Kommunen skal finde 10 millioner kroner på skole- og børneområdet, og det gør de blandt andet ved at spare lærertimer fra i skoleåret 2023.

Men det er ikke det rette sted at spare, mener Julie Puk Thomsen.
Hun går i 8. klasse på Grønvangskolen i Vejen, og hun er nervøs for, at undervisning uden en lærer vil få konsekvenser for hendes skolegang.


“Jeg har selv svært ved matematik, og hvis jeg ikke kan få den hjælp, jeg har brug for, så frygter jeg, at det kan gå ud over mit faglige niveau i faget,” fortæller Julie Puk Thomsen.

Derfor har hun sendt et brev til alle byrådsmedlemmerne i Vejen Kommune, hvori hun beder kommunen genoverveje beslutningen.

Claus Kulmbach (V), der er formand for Udvalget for Skoler og Børn i Vejen Kommune mener dog, at kommunen har truffet den rigtige beslutning.

Formanden for Vejen Lærerkreds bakker klagen op
Opråbet fra eleven Julie Puk Thomsen er vigtigt, mener formanden for Vejen Lærerkreds, Sabine Vibild.
Hun er enig i, at onlineundervisning er en dårlig idé, fordi eleverne har brug for lærer-elev-kontakt.

“Det bør ikke være en kommunes knebne budget, der skal lægge grundlag for, hvor meget undervisning med en lærer, eleverne skal have her i Vejen,”
lyder det fra Sabine Vibild, der også er fællestillidsrepræsentant for alle lærere i Vejen Kommune.

“Det er alfa og omega, at der hele tiden er en lærer til stede, som kan give eleverne den nødvendige hjælp og vejledning.”

Kilde:
https://www.dr.dk/nyheder/regionale/syd/14-aarige-julie-sender-brev-til-byraadet-drop-timer-uden-en-laerer

Sunde klasseværelser

Vores børn, lærere og personale fortjener sikker og sundhedsteknologi. Wi-Fi-netværk og mobiltelefoner skaber trådløse radiofrekvenseksponeringer med høj tæthed i klasseværelser. Forskning har fundet radiofrekvens stråling forbundet med kræft, hjerneskade, hovedpine, hukommelsesproblemer og skader på det reproduktive system. Der findes sikrere løsninger, der tillader internetforbindelse, men uden skadelige trådløse eksponeringer.

Mange skoler i USA og resten af verden erstatter trådløs med sikre kablede teknologiforbindelser på grund af denne forskning. Lærerfagforeninger vedtager beslutninger om sikker teknologi. Oregon har vedtaget et lovforslag om at undersøge de sundhedsmæssige virkninger af Wi-Fi i skolen og Maryland State Children’s Environmental Health And Protection Council har som den første amerikanske stat nogensinde udstedt anbefalinger til at reducere klasseværelset trådløs eksponering.
Artiklen giver forskellige forslag til måder hvorpå der kan handles
https://ehtrust.org/wifi-in-schools-tool-kit/

Wi-Fi i skolerne

Skolen er vore børns arbejdsplads 
Skolen er et sted, hvor eleverne kan tilbringe op til otte timer om dagen, fem dage om ugen. Nogle skoler fungerer som både arbejdspladser og hjem for de studerende. Som forældre, lærere og administratorer skal vi sikre, at disse miljøer er så sikre som muligt.
Dagens klasseværelser er fyldt med utallige trådløse enheder, fra bærbare computere og tablets til smart boards og smarthøjttalere, for ikke at nævne personlige mobiltelefoner. Alle disse enheder udsender radiofrekvensstråling (RF), og eksponeringen er kumulativ.
Den gamle opfattelse, at ikke-ioniserende stråling ikke er skadeligt, ved vi er falsk. Elektromagnetisk stråling er i stigende grad anerkendt som et folkesundhedsproblem, og børns ikke færdig udviklede kroppe og organer er særligt sårbare.
Det relevante spørgsmål til skolerne er, hvordan kan vi skabe et sikkert læringsmiljø for vores elever? 
Det amerikanske TechSafeSchool-projekt er vokset ud af en bekymring fra forældre til børn med øget følsomhed over for radiofrekvent mikrobølgestråling, som er forværret med det stigende antal trådløse enheder i klasselokalerne.
Teleindustrien presser skolerne til at opsætte Wi-Fi 6-, WiGig- og 5G-systemer, som alle udsender kraftigere stråling end de systemer, de vil erstatte.
Samtidig er der en øget og presserende bekymring blandt fagfolk inden for medicinsk og folkesundhed med hensyn til de potentielle langsigtede sundhedsvirkninger af stigende eksponeringen.
Forslag til at forbedre det trådløse miljø findes inde på sitet:
https://www.techsafeschools.org/mitigation
TechSafeSchool-projektet (1) er finansieret af private fonde og enkeltpersoner og designet og administreret af Grassroots Environmental Education (2) , en prisvindende nonprofit organisation med base i New York. Grundlægger og administrerende direktør Patti Wood modtager EPA’s National Children’s Environmental Health Excellence Award, og organisationen har været i spidsen for mange miljøspørgsmål i mere end tyve år.
Kilder:
1) https://www.techsafeschools.org/
2) http://grassrootsinfo.org/cellphonesandwireless.php
Mere om børn og unge, se her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/boern-og-unge-en-saerlig-udsat-gruppe/

Kritiske blikk på skolen
bl.a. med bidrag af Einar Flydal. Z-forlag, 2018

Einar Flydal: Elektromagnetisk stråling – gambler vi med våre barns helse?

Indledning
Der er noget der skurer ved introduktionen af ​​trådløs udstyr i skolen:
Et stort internasjonalt panel av miljøforskere førte i januar 2018 opp mikrobølget stråling på lista over de femten viktigste miljøsakene framover (1).
I en appell utformet og vedtatt i Reykjavik i februar 2017 anbefaler en annen internasjonal forskergruppe at alt trådløst i skolen bør stenges ned. (2)
Fra høsten 2018 innfrir den franske presidenten Emmanuel Macron ett av sine valgløfter ved å begrense bruken av trådløst i skolen: En lov fra 2015 (3)
skal iverksettes i det franske skoleverket – fra barnehager og opp til
avsluttet videregående: Det betyr totalforbud mot bruken av trådløs teknologi i barnehagene for de aller minste, og forbud på alle høyere trinn mot at trådløse nett står på når de ikke er i bruk. (4) Fra før gjelder allerede en anbefaling om kabling i stedet for trådløst.
Flere andre land, byer og enkeltskoler fatter liknende vedtak. I Israel har en rekke foreldreaksjoner mot trådløse nett i skolen skapt bølger i offentlig forvaltning i en årrekke.
I 2016 valgte høyesterett å avstå fra forbud, men heller gi en sterk formaning om at trådløst bare skal brukes der kablet forbindelse ikke er mulig. I storbyen Haifa påla ordføreren fjerning av trådløse nettverk i alle skoler.
I India er det innført minimumsavstander for basestasjoner til skoler og sykehus i flere delstater. Kypros vedtok i januar 2017 å totalforby WiFi og annen trådløs kommunikasjonsteknologi i offentlige barnehager, å stanse all installering av trådløse nett i barneskoler, og å innføre svært strenge begrenseninger for bruk i skoler der det allerede er installert. Nå må foreldre avgi samtykke. I Storbritannia er mange trådløse nettverk fjernet etter press fra foreldre.
Artikler om at databransjens topper sørger for at barna går på skoler uten trådløse nettverk, dukker opp i aviser. Slike tiltak skjer med henvisning blant annet til et opprop som 236 forskere innen feltet sendte i 2015 til FN og WHO.(6)
Der ba de om strengere strålegrenser av hensyn til mennesker og miljø – og ikke minst av hensyn til barn og unge.
Det er ikke bare WiFi og mobiler som er i søkelyset for biologiske skadevirkninger. Det er også lysstoffrør og sparepærer. Men det er noe spesielt med WiFi og mobiler:
I den omfattende franske skoleloven av 2013 (6) advares det mot trådløsteknologier. Da forslaget om en slik advarsel ble fremmet, var begrunnelsen at den spesielle blandingen av lave og høye frekvenser i mikrobølget kommunikasjon er en miks som er spesielt skadelig. Siden temaet er omstridt, skal man være føre var, het det.(7)
I Norge går vi motsatt vei. Vi er stolte over å være fremst og tidligst i verden med å ta i bruk ny teknologi, og vi er for tida opptatt av å sørge for at nettbrett og trådløse nett skal fins overalt i skoleverket, i alle bygg, i alle fag og på alle trinn. Vi snakker med begeistring om «smarte» byer, helsevesen, målere og skoler – og mener med det gjerne «trådløst». Strategier og investeringsbeslutninger forsvares ved å vise til fagfolk og myndigheter som hevder at eksponeringen for mikrobølget kommunikasjon ikke kan skade barn og unge.
Det er altså noe som skurrer.
Jeg har brukt nesten hele mitt yrkesliv innen IKT – informasjons- og kommunikasjonsteknologi. En god del av tida på «utprøving av innføring av EDB i skolen», som det het den gang på 1980-tallet. Seinere som teknologientuasiast og interessert i de fantastiske mulighetene telekommunikasjon kunne gi på miljøfronten. Min oppfatning er at vi nå står overfor en «tobakksskandale» større enn tobakksskandalen for en del år tilbake: Forskningsfunnene som påviser helse- og miljøskader er langt klarere enn vi blir fortalt av bransjen og av myndighetene, og langt klarere enn vi selv har lyst til å innse. Noen betegner det som «en krig mot folkehelsen» og «en krig mot miljøet» – selv om den føres med de beste hensikter.
Det er på tide å sjekke grundig ut den kunnskapen og de advarslene som ligger på bordet om mulige skadevirkninger fra elektromagnetisk stråling.


1. Issues for Global Conservation and Biological Diversity, Trends in Ecology & Evolution, January 2018, Vol. 33, No. 1,
https://doi.org/10.1016/j.tree.2017.11.006
2. Reykjavik Appeal on Wireless Technology in Schools,
http://www.cqlpe.ca/pdf/ReykjavikAppeal.pdf
3. Loi n° 2015-136 du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l’information et à la concertation en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques [Lov nr 2015-136 av 9. februar 2015 om begrensing, åpenhet, informasjon og samstemthet vedr. eksponering for elektromagnetiske bølger],
https://www.legifrance.gouv.fr/
4. «Plus de téléphones portables dans les écoles et collèges à la rentrée 2018», annonce Jean-Michel Blanquer, Le Monde, 10.12.2017,
http://www.lemonde.fr/
5. Se http://emfscientist.org
6. Loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République, Version consolidée au 18 janvier 2018,
https://www.legifrance.gouv.fr/
7. Refondation de l’école de la république – (N° 767), Amendement N°163 (2ème Rect), présenté par Mme Pompili, Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas, As
Artiklen kan hentes her:
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2020/06/EFlydal-EMF-i-skolen-Gambler-vi-med-våre-barns-helse-i-KritiskeBlikk-på-skolen-2018-åpen.pdf

Trådløs skolestart: Tar debatten fatt i det viktige?
https://einarflydal.com/2018/08/21/wifi-co-siden-2012-er-faren-ved-a-eksponere-blod-hjerne-barrieren-for-straling-kjent/

De seneste år har der været en enorm stigning i antallet af skoler, der installerer trådløse computernetværk (Wi-Fi, WLAN), trådløse tavler og lignende enheder. Skoler er blevet opfordret til at bruge ‘smarte’ og ‘mobile’ teknologier. For de fleste familier har ikke længere valget mellem en skole uden Wi-Fi.

Trådløse systemer giver frihed til at bevæge sig rundt i skolen med bærbare computere, tablets eller smartphones og er lettere og undertiden billigere at installere end kablede netværk. Skoler har investeret penge i teknologierne, og de er blevet en del af skolekulturen.
Skoler, forældre og personale er ofte uvidende om det enorme antal videnskabelige undersøgelser, der nu er offentliggjort, og som viser, at mobile og trådløse teknologier, som udsender mikrobølgestråling, kan udgøre en sundhedsrisiko, især for børn.
Forskernes bekymringer og de videnskabelige studier hører vi ikke om i offentligheden. Skolerne bliver dermed afhængige af de udsagn om brugen af ​​trådløse teknologier i skoler som de får fra Sundhedsmyndighederne.
Flere websteder (1) har til formål at give mere information om de videnskabelige rapporter samt opfordringer fra læger og forskere til at beskytte børn og personale på skolerne. Håbet er, at gøre forældre, skoler og lokale myndigheder bedre rustet til at opfylde deres lovmæssige krav om at beskytte sundheden og udviklingen af ​​de børn de har i deres varetægt.
WiFiinschools.org.uk
Den engelske organisation WiFiinschools.org.uk (2) blev oprettet tilbage i 2008 af en mindre gruppe forskere, der var bekymrede over den hurtige udbredelse af trådløse teknologier i skolerne. De bekymrede sig også over den manglende information samt at skolerne ikke er informeret om behovet for at have politikker til at beskytte deres elever og personale, der kan lide under sundhedsskadelige virkninger af f.eks. Wi-Fi.
Gruppen udgav tilbage i 2012 denne rapport. (3)
Skolen skal være et sikkert sted for børn
Undlader skolen at beskytte børnene, har de en markant øget risiko for

 • at udvikle kræft
 • af fysisk skade (f.eks. på DNA eller celler)
 • af skader på deres udvikling
 • af skade på deres reproduktive sundhed

Børn fortjener et sikkert miljø til at lære, lege, udvikle sig og trives. Skolerne har et ansvar for at sikre et sikkert miljø for alle børn, mens de er i deres varetægt.
Kilder:
1)
a) https://childrenshealthdefense.org/known-culprits/electromagnetic-fields-wireless-technologies/
b) Eksempler på risikovurdering af trådløse teknologier, som anvendes i skoler og andre arbejdspladser: https://www.wirelessriskassessment.org/risk-assessment1
c) https://childrenshealthdefense.org/known-culprits/electromagnetic-fields-wireless-technologies/
d) https://www.facebook.com/groups/396981647573059
e) https://www.greenchildmagazine.com/emf-protection/
f) http://wiredchild.org/
g) http://www.wirelesswatchblog.org/
h) https://ehtrust.org/key-issues/cell-phoneswireless/wifi-in-schools/
2) http://wifiinschools.org.uk/index.html
3) http://wifiinschools.org.uk/resources/safeschools2012.pdf

Eksempler på proaktive skoler

Mobilfri sengetid: Godt på vej – men også plads til forbedring. I knap et år har Mariager Efterskole forsøgt sig med mobilfri sengetid for deres elever.
Tiltaget blev indført, fordi efterskolen tidligere har haft udfordringer med elevers mobilforbrug om aftenen og om natten, hvor mange af dem lå med næsen i skærmen.
Forstander Morten Iversen synes, at det første år med forsøget er gået godt på nogle punkter, men at der også er plads til forbedring på andre.
“Det er gået godt i den forstand, at vi har elever der sover og snakker mere sammen på værelserne,” siger han og fortsætter dog:
“Der er stadig elever, der prøver på at snyde – som bryder dem (låsesystemet, red.) op og har to telefoner – og den del, tror jeg, vi kommer til at arbejde med mange år frem,.”
“Man kommer meget tættere ind på hinanden som elever og venner, fordi man får nogle andre snakke om aftenen i forhold til, hvis vi sad med vores telefoner. Silas Falch, elev, 10. klasse, Mariager Efterskole
https://www.tv2nord.dk/mariagerfjord/efterskoleelever-har-haft-mobilfri-sengetid-i-et-aar-saadan-er-det-gaaet-med-forsoeget

Hammer Frie Privatskole
Mobiltelefoner hører ikke til i elevernes skolehverdag. Medbringer eleven alligevel en mobiltelefon i skolen, skal den slukkes og lægges i klassekassen straks ved ankomst. Den hentes først, når eleven forlader skolen og må ikke tændes i løbet af skoledagen. Eventuelle hastebeskeder fra forældre kan gives på skolens telefon, legeaftaler må træffes fra morgenstunden eller dagen før. Dit barn har brug for en mobilpause – det sørger vi for mindst 6 timer om dagen. 
http://hammerfrieprivatskole.dk/om-mobiltelefoner/

Lovgivning og anbefalinger i andre lande

Skoler verden over legger bort mobilene – men hva er begrunnelsen?
https://einarflydal.com/2019/01/03/skoler-verden-over-legger-bort-mobilene-men-hva-er-begrunnelsen/#more-28996

Flere lande fraråder trådløs teknologi i børnehaver og skoler

Flere lande har indført love, der forbyder trådløs teknologi i børnehaver, og som begrænser eller forbyder brugen af Wi-Fi i grundskolen. De frygter, at børn bliver udsat for sundhedsrisici og kan tage skade af strålingen. I Norge (og i Danmark) bliver trådløs teknologi i stigende grad brugt af de yngste.
Mange småbørn kan bruge tablets, smartphones og pc’er længe før de kan læse og skrive – og nogle endda før de kan tale flydende. Mere og mere af barndommen – og af livet – bliver brugt på at sidde foran en skærm. Digital teknologi er på meget kort tid blevet en naturlig del af børns hverdag, både i hjemmet, i skolen og i børnehaven.
Det uddyber Ingrid Wreden Kåss i sin artikel i Steigan.no (1)
Det har ikke skortet på advarsler
Fysioterapeuter har udtrykt bekymring for stillesidden og siddestilling. Børnepsykologer og andre fagpersoner har stået frem i medierne og hævdet, at den megen skærmtid ikke er godt for børns mentale sundhed og kan hæmme udviklingen af sociale færdigheder, især hos de yngste. Nogle har også påpeget, at visse typer spil og sociale medier kan være vanedannende på en måde, som børn ikke er i stand til at klare. Den afhængighed, der skabes hos nogle børn, er så stærk, er det blevet hævdet, at den kan sammenlignes med stoffer, som ingen ville finde på at give til mindreårige.
Men hvad med selve strålingen fra teknologien? Kan det virkelig være en sundhedsrisiko, som nogle lande synes at tro?
Af myndighederne får vi at vide, at teknologien er sikker. Så hvorfor er alle andre landes myndigheder ikke enige? Hvorfor indfører nogle lande forholdsregler i skoler og børnehaver, mens lande som Norge (og Danmark) går den modsatte vej?
Et dybt splittet område
En del af svaret ligger i, at feltet er dybt splittet i to forskellige syn på, hvilke strålingsniveauer der er skadelige. Det norske stråleværn (og de danske myndigheder) har valgt – gennem strålebeskyttelsesforskriften – at basere deres strålebeskyttelsespolitik på anbefalinger fra en privat tyskregistreret fond (ICNIRP), samt et lille miljø af forskere tilknyttet denne fond. (2) Disse forskere hævder, at kun stråling, der er stærk nok til at forårsage varmeskader, er skadelig. Men ICNIRP er en kontroversiel organisation. Den er blevet kritiseret for dets tætte bånd til tele- og forsvarsindustrien (3) og for i praksis at fungere som en slags interesseorganisation for den branche, den skal være med til at regulere. Samtidig ser den bort fra resultaterne af et klart flertal af publicerede undersøgelser gennem flere årtier. Derudover har ICNIRP-netværket overraskende lidt medicinsk og biologisk ekspertise blandt sine forskere. Det samme gælder ICNIRPS’ lille afdeling af Verdenssundhedsorganisationen (WHO), The International EMF Project. Dette er et tomandskontor bestående af en antennespecialist og hendes sekretær. Kontoret er grundlagt af ICNIRP’s første leder, som ifølge NRK (3) – skjult via en tredjepart – modtog penge til kontorets projekter fra telebranchen. WHO-kontoret er stadig stærkt knyttet til ICNIRP-netværket gennem samarbejdsprojekter.
Internationale strålingsforskere
Mange internationale strålingsforskere (4) er uenige i ICNIRP-forskernes konklusioner, og mener, at forskningen tydeligt viser, at sundhedsskader også sker langt under opvarmningsniveauet. De mener, det er på høje tid at indføre forholdsregler – som f.eks. at bruge kablede i stedet for trådløse løsninger, hvor det er muligt, for at reducere især små børns eksponering for den pulserende mikrobølgestråling fra trådløs teknologi.
Det journalistiske gravernetværk Investigate Europe (5) har afsløret, at en lang række publicerede undersøgelser konkluderer at der er klare fund af skadelige effekter fra eksponering for stråling fra trådløs teknologi, såsom mobiltelefonstråling og Wi-Fi. Det gælder også ved niveauer et godt stykke under de tilladte grænseværdier. Eksempler på sådanne skadelige virkninger er (6): oxidativ stress (7) og DNA-skader, visse kræftformer, skader på fertilitet og reproduktion, skader på nervesystemet ( 8 ) og kognitive skader (9). Derudover er al stråling fra trådløs teknologi siden 2011 blevet klassificeret af WHO som “potentielt kræftfremkaldende” for mennesker. (10)
De mange videnskabelige fund har udløst stærke advarsler fra en række erfarne stråleforskere og andre fagfolk, (11) som mener, at hverdagsstrålingen bør reduceres, og at især børn, unge og gravide skal beskyttes bedre. Disse forskere beder også om, at udbredelsen af 5G stoppes, indtil man ved mere om sundhedseffekterne af denne teknologi. (12)
Offentlige ekspertudvalg advarer
I de senere år er flere regeringsudpegede ekspertgrupper efter at have gennemgået relevante undersøgelser, ligeledes nået frem til at stråling fra trådløs teknologi udgør en mulig sundhedsrisiko:
Den schweiziske stats BERENIS-komité (13) konkluderede for nylig, at såkaldte svage elektromagnetiske felter (EMF) – herunder samme type stråling som fra trådløs teknologi – kan føre til negative ændringer i oxidantbalancen (oxidativt stress), og at dette potentielt kan føre til alvorlige helbredsskader hos børn og udsatte grupper. Udvalget oplyser, at hovedparten af undersøgelserne finder, at eksponeringen for svage elektromagnetiske felter er forbundet med en betydelig grad af oxidativ stress.
En offentlig fransk ekspertkomité (ANSES) (14) har henvist til mulige skadelige virkninger på børns kognitive og mentale sundhed, baseret på resultater i flere undersøgelser. De anbefalede blandt andet at børns eksponering for mobiltelefoni reduceres.
I løbet af de sidste ti år er flere og flere lande begyndt at tage advarslerne alvorligt.
Følgende er nogle eksempler på lande, der har indført forholdsregler for at beskytte børn mod formodet risiko for skade:

Frankrig
I Frankrig (15) er der vedtaget et forbud mod Wi-Fi i børnehaver med småbørnsafdelinger og lignende institutioner for de mindste børn. I de offentlige folkeskoler bør Wi-Fi kun bruges, når det er pædagogisk begrundet, og det trådløse netværk skal ellers være slukket. Det anbefales at bruge kablet netværk i stedet for Wi-Fi, hvor det er muligt. Brug af smartphones er forbudt for både lærere og elever i folkeskoler og gymnasier. Det gælder for hele skolens område, både indendørs og udendørs.
Frankrig har tidligere haft offentlige kampagner med information om, hvordan man kan reducere eksponeringen for stråling fra mobiltelefoner. Fra 2019 anbefaler landets sundhedsmyndigheder desuden, at gravide og teenagere holder deres mobiltelefoner væk fra mave og kønsorganer.
Cypern
Cypern (16) forbyder brugen af Wi-Fi både i offentlige børnehaver og i klasseværelserne på landets offentlige grundskoler. Under coronaen blev der fremsat en offentlig anbefaling om at tillade børn at bruge kablet internet – i stedet for Wi-Fi – til hjemmeundervisning og for at slukke for Wi-Fi og mobildata. De har også gennemført statsstøttede oplysningskampagner for at lære folk at reducere deres eksponering for stråling fra trådløs teknologi i hverdagen samt for at beskytte især børn mod stråling fra både mobiltelefoni og Wi-Fi. De har også ført kampagne for at lære gravide kvinder at beskytte deres fostre (17) mod stråling fra al trådløs teknologi.
Mindst et cypriotisk hospital (18) har ligeledes indført strålingsreducerende tiltag – hvor de har fjernet Wi-Fi fra pædiatriske afdelinger og desuden forbudt brugen af mobiltelefoner på disse afdelinger.
Belgien
Belgien (19) har (som flere andre lande) langt lavere grænseværdier for stråling end Norge (og Danmark). I 2019 nægtede Bruxelles at hæve grænseværdierne for at lempe 5G udrulningen. I Gent, Belgien, er Wi-Fi forbudt i førskoler og børnehaver.
Israel
Det israelske undervisningsministerium (20) anbefaler at bruge kablet internet i stedet for Wi-Fi i skolerne. Ifølge retningslinjerne er trådløs teknologi forbudt i børnehaver og børnehaver. Det anbefales også, at brugen af internettet generelt begrænses i folkeskoler. Brug af mobiltelefoner er forbudt i skoletiden, både for elever, lærere og andet personale. Disse regler og anbefalinger følges dog ikke altid i praksis.
Rusland
I de senere år har Rusland (21) indført en række forsigtighedslove og anbefalinger for at reducere børns brug af trådløs og digital teknologi i skolen.
Blandt andet anbefalede de russiske sundhedsmyndigheder (22) inden 2020 landets folkeskoler at undgå brugen af trådløs teknologi (såsom Wi-Fi) i folkeskolerne. Rusland (23) har også forbudt al brug af smartphones til undervisningsformål for alle under 18 år, både inden for og uden for skolens område. Hverken læsning af pensum eller skolerelaterede informationssøgninger på nettet bør ske med en smartphone, understreges det, hvilket også gælder for hjemmeundervisningen under coronaen. Myndighederne anbefaler endvidere, at man bruger lærebøger i stedet for internettet til hjemmeundervisning i folkeskolen. (24) Børn under 6 år bør slet ikke bruge skærmteknologi som en del af hjemmeundervisningen. De understreger endvidere, at børn mellem 6 og 12 år også generelt bør bruge skærmteknologi så lidt som muligt, og under alle omstændigheder ikke bruge mere end max 2 timer foran en skærm i løbet af en dag, herunder at se tv. For elever mellem 12 og 18 år bør den samlede daglige skærmtid inklusiv tv-visning ikke overstige 3,5-4 timer.
For alle elever under 18 år, som har fjernundervisning på grund af corona, anbefaler de russiske myndigheder kablet netværk frem for Wi-Fi, når de bruger digital teknologi i undervisningen. Hvor dette ikke er muligt, anbefaler de en afstand på mindst 5 meter mellem routeren og eleven. Ved fjernundervisning/hjemmeskole er det som nævnt ovenfor forbudt at bruge smartphone, og tablets er kun tilladt som pædagogiske hjælpemidler for elever over 15 år.
Rusland og østbloklandene har en længere tradition end Vesten, når det kommer til at forske i og erkende sundhedseffekterne af strålingsniveauer langt under det, der giver skadelig opvarmning. Derfor har både Rusland og flere østeuropæiske lande langt lavere grænseværdier end for eksempel Norge og USA.
Kun tiden vil vise, hvem der har ret. I mellemtiden deltager vores børn i, hvad der måske kan beskrives som et storstilet folkesundhedseksperiment.
Kilder:
1) https://steigan.no/2022/01/flere-land-frarader-tradlos-teknologi-i-barnehager-og-skoler/
2) https://www.aftenbladet.no/innenriks/i/m6oaEg/straalevernet-baserer-seg-paa-omstridt-forskergruppe
3) https://www.nrk.no/dokumentar/tre-stralende-menn-1.6231039 4) https://www.emfscientist.org/
5) https://www.investigate-europe.eu/en/2019/how-much-is-safe/
6) https://bioinitiative.org/
7) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26151230/
8) https://www.americansforresponsibletech.org/scientific-studies
9) http://wifiinschools.org.uk/31.html
10) https://www.iarc.who.int/wp-content/uploads/2018/07/pr208_E.pdf
11) http://www.5gappeal.eu/the-5g-appeal/
12) https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal
13) https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Newsletter-BERENIS-Special-Issue-January-2021-1.pdf
14) https://www.anses.fr/en/content/exposure-children-radiofrequencies-call-moderate-and-supervised-use-wireless-technologies
15) https://ehtrust.org/france-policy-recommendations-cell-phones-wireless-radiation-health/
16) https://ehtrust.org/cyprus-policy-recommendations-cell-phones-wireless-radiation-health/
17) https://www.youtube.com/watch?v=k_HVMnAXnLw
18) https://ehtrust.org/video-release-archbishop-makarios-iii-hospital-cyprus-reduces-wi-fi-and-wireless-in-pediatric-and-neonatal-units/
19) https://ehtrust.org/belgium-policy-recommendations-cell-phones-wireless-radiation-health/
20) https://ehtrust.org/israel-policy-recommendations-cell-phones-wireless-radiation-health/
21) https://ehtrust.org/russia-policy-recommendations-cell-phones-wireless-radiation-health/
22) https://childrenshealthdefense.org/wp-content/uploads/russian-report-decree-wifi-17.07.2020.pdf
23) https://ehtrust.org/russia-bans-wi-fi-and-smartphones-for-distance-learning/
24) https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Rekomend_Onlinedu_2020.pdf
Nogle udvalgte referencer: Environmental Health Trust – ledet af epidemiolog Dr. Devra Davis – har en oversigt med links til andre landes love og anbefalinger vedrørende især børn og stråling:
https://ehtrust.org/policy/international-policy-actions-on-wirel
I den følgende kildesamling fra Folkets strålevern (Kåss & Halmøy 2020) er der links til et udvalg af relevante ekspertrapporter, udtalelser fra faglige organisationer, forskningsappeller, forskningsbreve, artikler, undersøgelser, databaser mv.
https://www.folkets-stralevern.no/wp-content/pdf/Kildesamling-2020-10-24.pdf
Artikel fra NRK Dokumentar om interessekonflikter i ICNIRP og WHO: (Børfjord, 2008) «Tre geniale mænd»: https://www.nrk.no/dokumentar/tre-stralende-menn-1.6231039
Se mere om børn og unge her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/boern-og-unge-en-saerlig-udsat-gruppe/
Se mere om grænseværdier og ICNIRP her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/internationale-graensevaerdier-for-mikroboelgestraaling/

Færøerne

Færøerne har længe haft skærpede anbefalinger vedr. børns skærmtid og hvornår de tidligst bør erhverve sig en smartphone

For 1½ år siden kom Folkesundhedsrådet – i dag den færøske sundhedsstyrelse – med præcise anbefalinger til børn og unges skærmtid og hvornår unge tidligst bør erhverves sig en Smartphone.

At vi ikke har hørt noget om det i Danmark før nu, kan jo undre. Og det er indtil videre blot via et par enkelte klip fra DR. Ingen smartphone til børn før tidligst ved 14 år. Når børn og unge ingen Smartphone har, er det også lettere at administrere den anbefalede brug af skærme. Daglige anbefalinger med skærme:

 • 0-3 år: Skærmtid frarådes
 • 4-7 år: Max. 30 min.
 • 8-10 år: Højst 45-60 min
 • 11-13 år: Højst 60-90 min.
 • 14-18 år. Op til 120 min

Håber at forlænge børnenes barndom og kreativitet. I skolerne tager forældrene fælles beslutning om at overholde anbefalingerne, hvilket gør det lettere at gennemføre ift. børnene. Den første mobil i Danmark I Danmark er der ingen regler for, hvornår et barn må få sin første mobil. De første børn er i 6-7- års alderen når de får den første mobil og fra 8-9 år kommer mange flere med. Kun hvert tredje barn var 10 år eller derover, da de fik den første mobil. Det viser en undersøgelse, som YouGov har gennemført i 2017 for TDC Group , og hvor forældrene selv angiver, hvornår deres barn fik mobiltelefon første gang.

Sundhedsstyrelsen har nogle markante anbefalinger, når det drejer sig om brugen af mobilen: Hold den aldrig op til øret. Problemet er, at styrelsen holder den anbefaling for sig selv.

Anbefalingen forholder sig imidlertid kun til akut opvarmning og ikke til de langsigtede biologiske konsekvenser eller til at børn er særlig følsomme i kraft af, at deres knogler er under opbygning.

Se klippene fra DR her:
1) https://www.dr.dk/drtv/se/udvalgt-fra-21-soendag_-graenser-for-skaerm_392508
2) https://www.dr.dk/stories/1288510966/skrmtid-frerne
Se mere her:
https://nejtil5g.dk/skaerme-skader-boerns-foelelsesmaessige-regulering/

Sverige

Flere svenske skoler tager problematikken med WI-FI og børn alvorligt 
Men også i Sverige trækker medierne “eksperter” op af hatten, der bedyrer, at der “ingen farer” er .
Her er det Spiraskolan i Täby som i sommeren 2020 har fået installeret strålingsbeskyttelse med hjælp fra Strålskyddsstiftelsen. (1)
I Sverige er det ikke DR, men SVT der trækker en af de såkaldte “eksperter” op af hatten og kan citerer Maria Feychting for flg.: “Du skræmmer folk, der er bekymrede for disse elektromagnetiske felter, selvom der ikke er nogen videnskabelige beviser.”

Maria Feychting, professor og kræftforsker ved den medicinske læreanstalt, Karolinska Institutet i Stockholm. (2) I artikler og udtalelser beroliger hun befolkningen om den trådløse teknologi og forsvarer de grænseværdier, hun selv har været med til at vedtage fra sin toppost som næstformand i den magtfulde international industri-NGO, ICNIRP fra 2012 til 2020.
Maria Feychting har desuden forsket for millioner af kroner fra nordisk teleindustri. Penge, der blev stillet til rådighed for år tilbage til Karolinska Institutet og forskningsprojektet Cosmos, der skulle undersøge, om der er sammenhæng mellem mobilopkaldstider og øget sygelighed. I Sverige blev projektet finansieret af Telia, Telenor og Ericsson med cirka 7 mio. svenske kroner for en projektperiode, der varede fra 2007 til 2012.
Om den internationale EMF Scientist Appeal (3) udtalte Maria Feychting til den svenske Expressen tilbage til den 13. april 2020: “Ikke videnskabeligt uddannet.” “Det er bedre at stole på videnskabelige kompileringer foretaget på vegne af etablerede / offentlige organisationer som WHO, EU SCENIHR, Public Health England, HEALTH COUNCIL OF THE NETHERLANDS og SSM (Radiation Safety Authority) i Sverige.”
Noter:
1) Strålskyddsstiftelsen arbejder for at beskytte mennesker og miljøet mod skadelige former for elektromagnetiske felter og elektromagnetisk stråling, såsom mikrobølgestråling fra trådløs teknologi, ved at informere om risici og offentliggøre anbefalinger.
https://www.stralskyddsstiftelsen.se/
2) Se mere om Maria Feychting her:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/eksperterne/
3) EMF Scientist Appeal: Pr. 14. januar 2021 har 255 EMF-forskere fra 44 nationer underskrevet appellen.
https://www.emfscientist.org/
4) Om børn og unge se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/boern-og-unge-en-saerlig-udsat-gruppe/
Kilder:
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/grundskola-tog-in-stralningsskydd-for-routrar-och-surfplattor-kritiseras-av-forskare

Forskolen Gläntan i Sätra uden for Stockholm er ved at blive en strålingsfri og IT-sikker børnehave. Ved indgangsdøren er der allerede skærme med rulleoplysninger, der siger “No WiFi” eller “No Mobil”. På førskolen anvender Gläntan allerede, at alle, der kommer ind i børnehave, skal slukke for deres mobiltelefoner. Personalet skal lægge deres mobiltelefoner i et specielt screenet skab i hele arbejdsdagen.
Initiativet kommer fra Göran Selfwin, der er IT-ansvarlig for skolen:
– Vi vil i Forskolen Gläntan skabe et så strålingsfrit og sikkert miljø for børnene som muligt, og derefter starter vi med at fjerne wi-fi og mobiltelefoner. Men der er bestemt mere, der kan gøres. Efter de oplysninger, vi har indhentet, ønsker vi at kæmpe for en kablet teknologi, der både er sikrere, mere stabil og hurtigere og et meget bedre valg end den trådløse teknologi. Sidstnævnte stiller for stor usikkerhed med den nye GDPR-lov, da vi sigter mod at digitalisere alt i børnehaven, siger Göran Selfwin.
https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2019/03/forskola-blir-stralningsfri-utan-wifi-och-mobiler/

Sverige: Mobilforbud i klasseværelserne og et borgerforslag mod Wi-Fi i børnehaver og skoler

Mobilforbud
Der indføres nu forbud mod mobiltelefoner i klasseværelserne i de svenske skoler. Fra det kommende skoleår må mobiltelefoner som udgangspunkt kun anvendes efter lærerens anvisning. Loven træder i kraft pr. 1. august. (1)
Borgerforslag mod Wi-Fi
Forbuddet omhandler på ingen måde anvendelsen af Wi-Fi i hverken skoler eller förskoler/børnehaver. Det vil et Borgerforslag forsøge at rette op på. (2)

Borgerforslaget henviser bla. til Europarådet for Menneskerettigheder som allerede tilbage i 2011 med resolution 1815 udtalte:

8.3. om beskyttelse af børn:

8.3.1. At udvikle målrettede oplysningskampagner for lærere, forældre og børn i ministerier og ministerier (såsom undervisning, miljø og sundhed) for at gøre dem opmærksomme på de specifikke risici ved tidlig, uovervejet og langvarig brug af mobiltelefoner og andre mikrobølgeprodukter;

8.3.2. for børn generelt og i skoler og klasseværelser i særdeleshed, prioritere kablede internetforbindelser og strengt regulere skolebørns brug af mobiltelefoner i skoleområdet;

Andre lande:

Frankrig: Wi-Fi blev fjernet i Frankrigs børnehaver allerede i 2015, og i skolerne prioriteres kabel. I 2018 blev mobiler forbudt i skolerne.
Cypern: Cyperns nationale udvalg for miljø og børnesundhed informerer offentligheden i flere videoer rettet mod blandt andet teenagere og gravide kvinder:
https://youtu.be/H43IKNjTvRM
https://youtu.be/k_HVMnAXnLw https://youtu.be/D5AwtCblb-k
Rusland: Statens sundhedsmyndighed og en ekspertgruppe anbefaler børn, unge under 18 og gravide kvinder om ikke at bruge mobiltelefoner!
Tyskland: Myndighederne har anbefalet, at børns mobilbrug begrænses mest muligt, regeringen anbefaler, at kablede forbindelser prioriteres frem for trådløst.
Finland: Myndighederne har anbefalet, at børn skal minimere brugen af ​​mobiltelefoner og primært bruge sms’er.
Belgien: Annoncering og salg af mobiltelefoner til børn under 7 år er forbudt. Børn bør undgå lange og unødvendige mobilopkald og sende sms’er frem for opkald.
Østrig: Sundhedsmyndigheden i delstaten Salzburg har anbefalet, at der ikke bruges trådløse datanetværk og trådløse telefoner i børnehaver og skoler. Lægeforeningen opfordrer regeringen til at begrænse børn og unges brug af mobiltelefoner til nødopkald samt forbyde mobiltelefoner rettet mod børn under 6 år. Vienna Medical Association anbefaler, at mobiltelefonen bruges så lidt som muligt, børn under 16 år kun i nødstilfælde.

Irland

Irsk by har forbudt smartphones til børn op til gymnasiet

Forældre og otte grundskoler i Greystones, Irland, blev i en frivillig “No smartphone voluntary code” enige om, at børn op til gymnasiet ikke skulle have lov til at have en smartphone privat og i skolen.

Aftalen om “No smartphone voluntary code” er et svar på de skadelige virkninger ved brugen af smartphone. Børnene ser på indhold, som de ikke får bearbejdet hvilket fører til angst, spiseforstyrrelser eller digital mobning. Smartphonen er vanedannende og forældre “mister” deres børn. Aftalen har allerede haft en positiv indvirkning. Moren til en 13-årig datter, udtaler ifølge The Guardian, at hun “ville ønske, at aftalen kunne udvides til de første år af gymnasiet,” og fortæller:

“Det var mit livs forbandelse, jeg mistede min datter. Når det kommer til teknologi, sidder de der som robotter, pakket ind i denne verden af TikTok eller hvad som helst.” Med aftalen begrænses gruppepresset.

 • Individuelle forbud nytter ikke, da barnet i stedet føler sig udelukket.
 • Alternative hobbyer, såsom at lære at spille et instrument, dyrke sport, aktiviteter, der kræver indsats, erstattes af den tidsrøvende smartphone og computerspil, der lover hurtig succes.
 • En times tidsbegrænsning om dagen er som at fixe, da enhederne og programmerne er programmeret til afhængighed.
 • Meget få børn og unge er så selvsikre at de kan sige: “Jeg vil ikke gå med til det, jeg vil ikke lade min tid blive stjålet!”

Den irske måde – en ny norm? Initiativet fra Greystones har fået den irske sundhedsminister Stephen Donnelly, der bor i nærheden af Greystones, til at anbefale det som en landsdækkende foranstaltning:

“Irland kan og skal være førende i verden for at sikre, at børn og unge ikke bliver målrettet og skadet af deres interaktion med den digitale verden,” udtalte han til The Irish Times. “Vi er nødt til at gøre det lettere for forældre at begrænse det indhold, deres børn udsættes for.”

Rektor for St. Patrick’s School, Rachel Harper, der leder initiativet, håber, at disse regler bliver normen.

Læs mere her:
https://nejtil5g.dk/de-sociale-medier-kan-have-alvorlige-konsekvenser-for-udviklingen-af-unges-hjerner/

Storbritannien:

Sundhedsmyndighederne har anbefalet, at børn kun bruger deres mobiltelefoner til vigtige og korte samtaler.

5 år skulle det tage:
Britisk domstol har dømt en skole til at inkludere en elektromagnetisk overfølsom elev (EHS)

En pressemeddelelse fra den britiske sundhedsorganisation PHIRE – Physicians’ Health Initiative for Radiation and Environment – beretter at efter en fem år lang kamp gennem retssystemet har forældrene til en pige på 13 år fået medhold i retten:

SKOLEN ER FORPLIGTET TIL AT SKABE ET NÆRMILJØ PÅ SKOLEN, SÅ PIGEN KAN GÅ DER.

Det er en stor sejr for den juridiske accept af at elektromagnetisk overfølsomhed er et reelt sundhedsproblem induceret af eksponering for elektromagnetiske felter. Så kan vi blot håbe på, at sundhedsvæsenet i sidste ende vil følge trop.

Det fremgår af en artikel i Steigan.no (1) samt af pressemeddelelsen af den 19. august 2022 fra PHIRE (2)

Fra pressemeddelelsen:

“Vi mener, at dette er det første tilfælde i verden, hvor et regeringsorgan er lovligt bemyndiget til at lave EMF uddannelsesforanstaltninger for at imødekomme et barn med EHS.”

Forældrene skriver bl.a.:

“Vi er klar over, at andre børn med EHS i Storbritannien i øjeblikket ikke er i stand til at få adgang til skolen, og nogle af dem er dybt isolerede, da selv hjemmeundervisningsgrupper kan være utilgængelige for dem på grund af udbredt brug af Wi-fi og mobiltelefoner i samfundet. En juridisk anerkendelse af, at nogle børn kan blive negativt påvirket af disse eksponeringer på en alvorlig og invaliderende måde, er det første skridt til at gøre skolerne sundere for alle elever i vores digitale tidsalder og tillade lige muligheder for dem, der er akut ramt”.

Kilder:
1) https://steigan.no/2022/08/britisk-rett-har-domt-en-skole-til-a-tilrettelegge-for-el-overfolsom-elev%EF%BF%BC/
2) https://phiremedical.org/wp-content/uploads/2022/08/Press-Release-EHCP-for-UK-child-with-EHS-2022-PHIRE.pdf

Europarådet: anbefaler bl.a. i resolution 1815, at medlemslandene: – Tager alle rimelige foranstaltninger for at reducere eksponeringen for elektromagnetiske felter, især stråling fra mobiler, især børn og unges eksponering. – Ikke bruger trådløse netværk/Wi-Fi, samt trådløse telefoner DECT i børnehave/skole. – Informerer offentligheden om risiciene ved en teknologi, der konstant udsender pulserende mikrobølgestråling (såsom babyalarmer og trådløse telefoner) og anbefaler brug af fastnet.

Det Europæiske Miljøagentur, EEA: EU-organet har anbefalet, at der træffes foranstaltninger for at begrænse eksponeringen for elektromagnetisk stråling, især mobilstråling og især børn og unge.

ICEMS – International gruppe på 50 forskere: – anbefaler, at børn og unges brug af mobiler og anden trådløs teknologi begrænses.

Bioinitiative 2012- International ekspertrapport: Børn, gravide kvinder er særligt følsomme over for risici. Trådløst internet, trådløse computere og tablets bør ikke bruges i skolerne.

Den svenske kræftforsker Lennart Hardell: https://www.youtube.com/watch?v=_0YZmsZ_xMM

Andre links i Borgerforslaget:

Faktablad om Wi-Fi (på svensk):
https://www.stralskyddsstiftelsen.se/wp-content/uploads/2019/09/2019_09-faktablad_wifi_halsa.pdf

Foredrag med Devra Davis: “The truth about Cellphones and radiation”. Melbourne universitet. https://youtu.be/BwyDCHf5iCY

Silicon Valley-ingeniøren Jeromy Johnsson: https://youtu.be/F0NEaPTu9oI

Devra Davis: “Disconnect the truth about Cellphones and radiation”: https://youtu.be/wJd_4dJty_A

Professor Yuri Grigoriev: “For første gang i historien har vi en situation, hvor de fleste børn og teenagere konstant udsættes for stråling fra mobiltelefoner. Elektromagnetiske felter påvirker ikke kun menneskers sundhed generelt, men også centralnervesystemet, herunder adfærd og tænkeevne.”

Frank Clegg, tidligere adm. dir. for Microsoft i 16 år, har startet det, der svarer til den svenske Strålskyddsstiftelsen i Canada! https://youtu.be/h4TdY344Now

England har for nylig opdateret sine anbefalinger:

De vigtigste råd er:

– børns overdreven brug af mobiltelefoner bør frarådes – voksne bør være i stand til at træffe deres egne valg om at reducere deres eksponering, hvis de ønsker det, men være i stand til at gøre dette fra en informeret position

Foranstaltninger, der kan træffes for at reducere eksponeringen omfatter:

– at flytte telefonen væk fra kroppen, som når du sender sms’er, resulterer i meget lavere eksponeringer, end hvis en telefon holdes til hovedet – ved at bruge et håndfrit sæt, gøre opkald korte, foretage opkald, hvor netværkssignalerne er stærke – at vælge en telefon med en lav specifik energiabsorptionshastighed (SAR)-værdi angivet af producenten

Kilder:
1) https://www.regeringen.se/artiklar/2022/06/nya-lagar-trader-i-kraft-inom-skolomradet/

Rusland

Først skærpede Rusland anbefalingerne mod mobilsamtaler, så henstillede myndighederne skolerne at forbyde brugen af ​​Wi-Fi og mobiltelefoner i folkeskolerne. Nu forbyder Rusland så anvendelsen af mobiltelefoner og Wi-Fi samt opsætning af mobilmaster tæt på skoler.
Tabt Tråd skriver på sin blog at Dariusz Leszczynski, adjungeret professor ved Helsingfors Universitet, mistænker forbuddet for at være vedtaget af de forkerte grunde. Adgang til data kunne tænkes at give unge russere idéer, som Putin ikke kan lide.
Det ændrer dog ikke ved den kendsgerning, at Rusland har tradition for betydeligt lavere grænseværdi for mobilstråling end vi har her i Vesten. Eller at elektromagnetisk stråling er særlig sundhedsskadelig for børn og unge. Frankrig er et af de lande der har særlig fokus på mobiltelefoni bla. på baggrund af de afsløringer der kommet frem via Phonegate med overskredne grænseværdier, vildledende testmålinger, og voksne testdukker, der absolut ikke ikke kan sammenlignes med levende mennesker og slet ikke børn. Frankrig er det eneste land i EU, der tester mobiltelefoner.
Kilder:
https://tabttraad.home.blog/2021/02/03/fra-rad-til-forbud-rusland-slukker-for-tradlos-teknologi-i-undervisningen/

2020: Sundhedsministeriet og Den Russiske Komité for Ikke-ioniserende strålingsbeskyttelse anbefaler under corona karantænen: (1) (2)

 • Reducer brugen af computere af børn, når de ikke går i skole nu (karantæne osv.).
 • Brug ikke smartphones til uddannelsesmæssige formål, før de fylder 18 år.
 • For alle aldersgrupper for læsning og udførelse af opgaver anbefales det at bruge primært almindelige bøger, notesbøger.
 • Børn under 6 år skal helt udelukke brugen af edb-udstyr til uddannelsesmæssige formål i hjemmet.
 • Børn i alderen 6 til 12 år rådes til at minimere brugen af computerudstyr til uddannelsesmæssige formål i hjemmet betingelser.
 • Hvis det er nødvendigt for at bruge hovedtelefoner, skal du begrænse kontinuerlig brug til højst en time ved et volumen på højst 60 %.
 • Børn i alderen 6 til 12 år rådes til at minimere brugen af computerudstyr til uddannelsesmæssige formål i hjemmet betingelser.
 • Den samlede varighed af alle typer aktiviteter på skærmen for børn i denne aldersgruppe bør ikke overstige 2 timer om dagen (herunder visning af tv).
 • Det er tilladt for unge over 15 år at bruge tabletter til fjernundervisning i hjemmet. Før tabletten tages i brug, skal du vaske hænderne og tørre skærmen af med et desinfektionsmiddel (vådt håndklæde).
 • Placeringen af WiFi-punktet skal være på en afstand af mindst 5 m fra den studerendes arbejdsplads. Tabletten er placeret på bordet på en stander i en vinkel på 30 ° , afstanden fra skærmen til elevens øjne er ikke mindre end 50cm. Det er nødvendigt at udelukke arbejde med en bærbar computer eller tablet på knæ, i hænder, liggende og lignende.

Øvrige russiske anbefalinger og lovgivning findes her:
https://ehtrust.org/russia-policy-recommendations-cell-phones-wireless-radiation-health/

Kilder:
1) https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Rekomend_Onlinedu_2020.pdf
2) https://ehtrust.org/russia-bans-wi-fi-and-smartphones-for-distance-learning/

Frankrig

Frankrig har forbudt alle børn under 15 år at bruge mobiltelefoner i skolen. Forbuddet gælder alle mobiltelefoner, tablets og smartwatch på et hvert tidspunkt i løbet af dagen. September 2018.
https://www.businessinsider.com/france-bans-children-using-phones-at-school-2018-9

WI-FI i forbudt i franske skoler i 2017.
Mobiltelefoner vil være fuldstændigt forbudt – i gange, frokostlokale og legepladser – i alle skoler op til 14-15 år (grundlæggende og mellemliggende). Videre siger det franske ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire), det franske sundhedsagentur:
“ALLE trådløse enheder, inklusive tablets, trådløse telefoner, fjernstyret legetøj, trådløst legetøj, babyalarmer og overvågningsarmbånd, skal underkastes de samme lovgivningsmæssige forpligtelser som mobiltelefoner.” ANSES anbefaler videre at “revurdere de lovgivningsmæssige eksponeringsgrænser” for at sikre “tilstrækkeligt store sikkerhedsmargener” til at beskytte små børns sundhed.
http://ehtrust.org/wp-content/uploads/International-Policy-Precautionary-Actions-on-Wireless-Radiation.pdf

Cypern

I begyndelsen af 2017 besluttede den cypriotiske uddannelsesminister, at børns udsættelse for stråling fra trådløs teknologi skal reduceres i folkeskolen og førskolen. I et dekret, der blev udstedt den 31. januar 2017, blev børnehaverne på grundskolen og folkeskolen underrettet om, at Wi-Fi skulle fjernes i alle børnehaver, og al yderligere udvidelse af Wi-Fi i den grundlæggende skole skulle stoppes.

Hør Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening svarer på det trådløse i skolerne. Håber han er blevet klogere siden. Fra den 2. okt. 2018.
https://youtu.be/PCXYaerboJE

Autism, ADHD og trådløse-elektromagnetiske felter

Ret skal være ret: Oprindelige konklusioner svækkes, da den fundne sammenhæng mellem magnetfelter under graviditeten og den neurologiske lidelse, ADHD, hos de senere fødte børn ikke længere fremstår som et statistisk sammenhængende og overbevisende resultat.
Kritikere har påpeget, at studiets resultat er blevet skævvredet af forfejlede, statistiske analyser. Kritikken er blevet erkendt, og nu har forfatterne til studiet indvilget i at trække papiret tilbage.
Det nu reviderede 2020-studie fra Kaiser Permanente har undersøgt alle kilder til magnetiske felter, som kommer fra mange forskellige elektroniske kilder som el ledninger og elektriske apparater.
De undersøgte frekvenser i magnetfeltstudiet går op til 800 Hertz og ligger betydeligt under det spektrum, som radiosignaler som tv, radio og mobiltelefoni sender med.
Når studiet blandt andet nævner mobiltelefoner, er det ikke på grund af radiobølger – men på grund af det lavfrekvente elektromagnetiske felt, som alle elektriske apparater udstråler.
For uddybning:
https://tabttraad.info/2021/02/23/fandt-sammenhaeng-mellem-straling-og-adhd-ny-version-af-studiet-svaekker-resultatet/

Mange rapporter kommer ind om, at faldende eksponering for elektromagnetisk stråling kan hjælpe med at øge et barns funktion, især børn med autisme, ADHD eller andre neurologiske problemer. Med andre ord, ligesom vi støtter vores børn med sund mad og sund leg, kan vi også give et sundt miljø ved at reducere EMF i vores barns daglige liv.
En Yale-undersøgelse viste, at eksponering for mobiltelefonstråling forårsagede, at mus, der prænatalt blev udsat for, havde “ADHD-lignende” symptomer på hyperaktivitet og dårlig hukommelse. Som svar på denne voksende mængde forskning har fødselslæger, læger og folkesundhedspædagoger underskrevet et stort initiativ kaldet The Baby Safe Project for at anbefale gravide kvinder at reducere trådløse eksponeringer for at beskytte hjernen, der udvikler sig.
https://ehtrust.org/key-issues/cell-phoneswireless/autism-adhd-wireless-electromagnetic-fields/

Børns mobiltelefonbrug kan øge deres risiko for ADHD
Joel M. Moskowitz, PRLog (Pressemeddelelse) – 2. april 2013
En ny undersøgelse viser, at børn, der bruger mobiltelefoner, der er udsat for bly, har større risiko for at udvikle Attention Deficit Hyperactivity Disorder end blyeksponerede børn, der ikke bruger mobiltelefoner meget eller slet ikke.
Elleve procent af amerikanske børn er blevet diagnosticeret med ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), herunder næsten en ud af fem gymnasiale drenge ifølge en nylig rapport fra Centers for Disease Control and Prevention.
Selvom vi muligvis overdiagnosticerer ADHD og overmedicinerer børn til denne lidelse, kan stigningen på 53 procent i ADHD-diagnoser i løbet af det sidste årti delvis tilskrives øget eksponering for miljøtoksiner i forbindelse med eksponering for mikrobølgestråling fra mobiltelefoner.
En forskningsundersøgelse, der blev offentliggjort i sidste uge i det peer-reviewed tidsskrift, Public Library of Science (PLOS One), viste, at børn udsat for bly, der foretog flere taleopkald på deres mobiltelefon, havde en væsentlig større risiko for at udvikle ADHD-symptomer. Desuden blev der observeret et signifikant dosis-respons-forhold mellem antallet og varigheden af taleopkald foretaget på mobiltelefoner og ADHD-risiko blandt børn, der blev udsat for bly i deres miljø.
https://www.prlog.org/12110138-childrens-cell-phone-use-may-increase-their-risk-of-adhd.html
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0059742

Unge og cancer

Flere unge danske bliver ramt af tarmkræft.
En stor undersøgelse viser nemlig, at antallet af danskere under 50 år, der får tyk- eller endetarmskræft stiger.
“I perioden 2003-2012 er der sket en årlig stigning på 3,1 procent i risikoen for nye tilfælde af tyktarmskræft blandt de 0-49 årige. I den aldersklasse var der 548 danskere i 2003-2012, der fik konstateret tyktarmskræft. Så selv om det er relativt små tal, går det jo den forkerte vej.”
Det siger Gerda Engholm, der er seniorstatistiker i Kræftens Bekæmpelse og har bidraget til undersøgelsen. Blandt de 20-29 årige er stigningen endnu højere.
DR.dk 17. maj 2019:
https://www.dr.dk/nyheder/viden/kroppen/flere-unge-danskere-bliver-ramt-af-tarmkraeft

Colorectal Cancer Soaring in Young Adults; Are Smartphones in the Mix? Epidemiologist De-Kun Li Wants To Know. (31. juli 2019)
De-Kun Li ønsker at ændre fokus på mobiltelefoner og kræft. De-Kun Li er senior epidemiolog og veteran EMF-forsker, han mener, at hjernesvulster har fået for meget opmærksomhed på bekostning af andre typer kræft, især kolorektal kræft.
Bestræbelser på at reducere kræft i tyktarmen og rektalt har været en slående succeshistorie for dem over 50 år. Forekomsten blandt ældre amerikanere faldt 32% mellem 2000 og 2013, hovedsageligt på grund af bedre screening. Men historien for unge voksne er meget anderledes. De, der er født omkring 1990, står nu overfor fire gange risikoen for at udvikle endetarmskræft og to gange risikoen for tyktarmskræft i 20’erne sammenlignet med dem, der er født omkring 1950, ifølge American Cancer Society. (Raterne blandt unge voksne er dog stadig relativt lave)
https://microwavenews.com/news-center/de-kun-li-crc

WiFi may interact with signaling pathways in the brain, causing irreversible damage. Dr. Surat P, Ph.D. News Medical. 18. april 2019.
https://www.news-medical.net/news/20190418/WiFi-may-interact-with-signaling-pathways-in-the-brain-causing-irreversible-damage.aspx?

MOBI-KIDS: Childhood Brain Tumor Risk & Mobile Phone Use Study
Mobi-Kids-projektet er den største case-control-undersøgelse, hvor man undersøger risikoen for, at en ung person udvikler hjernekræft i relation til hans / hendes eksponering for elektromagnetiske felter og trådløs stråling fra mobiltelefoner. Undersøgelsen blev finansieret af EU-Kommissionen fra marts 2009 til februar 2016. EU bidrog med 58% af det samlede budget 6,1 mio. EUR.
Selvom EU-projektet sluttede for tre år siden, har forfatterne endnu ikke offentliggjort resultaterne af denne undersøgelse.
https://www.saferemr.com/2013/05/mobi-kids-childhood-brain-tumor-risk.html

Modern life is killing our children: Cancer rate in young people up 40 per cent in 16 years.
Analyse af regeringsstatistikker fra forskere ved Children with Cancer UK fandt, at der nu er 1.300 flere kræftsager om året sammenlignet med 1998.
Stigningen er mest tydelig hos teenagere og unge voksne mellem 15 og 24 år, hvor hændelsesfrekvensen er steget fra omkring 10 tilfælde i 100.000 til næsten 16. (3. september 2016)
https://www.telegraph.co.uk/science/2016/09/03/modern-life-is-killing-our-children-cancer-rate-in-young-people/?

As more countries ban iPads and mobile phones from the classroom, could wifi be giving our children cancer? (21.juli 2018).
https://www.dailymail.co.uk/news/article-5872001/Could-wifi-giving-children-cancer.html

WHO
To grow up healthy, children need to sit less and play more.
New WHO guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age
Børn under fem år skal bruge mindre tid på at sidde foran skærme eller i barnevogne og stole, få bedre søvnkvalitet og have mere tid til aktiv leg, hvis de skal vokse op og være sunde, ifølge nye retningslinjer udstedt af World Health Organization (WHO) .
At opnå et godt helbred for alle betyder at gøre det, der er bedst for helbredet lige fra starten af ​​menneskers liv,” siger WHO’s generaldirektør Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. ”Tidlig barndom er en periode med hurtig udvikling og en tid, hvor familiens livsstilsmønstre kan tilpasses for at øge sundhedsgevinsten.”
De nye retningslinjer for fysisk aktivitet, stillesiddende opførsel og søvn til børn under 5 år blev udviklet af et WHO-ekspertpanel. De vurderede virkningerne på små børn der fik utilstrækkelig søvn og brugte tid på at sidde og se på skærme eller tilbageholdes i stole og barnevogne. De gennemgik også bevis for fordelene ved øget aktivitetsniveau.
Forbedring af fysisk aktivitet, reducering af stilletid og sikring af kvalitetssøvn hos små børn vil forbedre deres fysiske, mentale helbred og velvære og hjælpe med at forhindre fedme hos børn og tilknyttede sygdomme senere i livet,” siger dr. Fiona Bull, programleder for overvågning og befolkning- baseret forebyggelse af ikke-overførbare sygdomme hos WHO.
https://www.who.int/news-room/detail/24-04-2019-to-grow-up-healthy-children-need-to-sit-less-and-play-more
https://www.baaam.se/whos-nya-riktlinjer-ingen-skarmtid-alls-for-sma-barn

Skærmbrug

Unges søvnproblemer:
Statens Institut for Folkesundhed taler om “blåt lys”, mens elektromagnetisk stråling – klassificeret som mulig kræftfremkaldende – negligeres

Hvis “hvilken som helst” parameter i unges nærmiljø steg med 1.000.000.000.000.000.000 gange ift. det naturlige baggrunds niveau, ville man så ikke i det mindste være nysgerrig på, om det havde negativ indvirkning på unges velvære og søvnkvalitet?

Statens Institut for Folkesundhed har udgivet en rapport der finder sammenhæng mellem unges brug af #mobiltelefoner og #computere samt sociale medier og for lidt og for dårlig søvn. (1)

Det forstås, at rapporten ikke søger at etablere årsagssammenhænge, men forbavsende, optræder ordene “elektromagnetisk stråling” kun i kontekst af “blåt lys” fra skærme.

Energiske lysbølgelængder er afgjort en faktor at mistænke for søvnforstyrrelser, men af svært forklarlige årsager er den Radiofrekvente elektromagnetisk stråling (RF) blevet århundredets største sundhedsmæssige blindvinkel i det etablerede system. Det til trods for at denne form for stråling afgives i nær konstant fra de unges elskede devices og den nu allestedsværende trådløse transmissions-infrastruktur i hjem, skoler og i det offentlige rum. Noget som netop de unge er eksponeret for langt mere end skærmlyset.

Den videnskabelige litteratur gennem 30 år præsenterer et tydeligt trusselsbillede af RF. De officielle grænseværdier for RF er for længst bevist utilstrækkelige til at forhindre negative biologiske effekter fra de nævnte devices og infrastrukturen. (Tekst lånt af Henrik Eiriksson)
Kilder:
1) https://www.sdu.dk/da/sif/nyheder/digitale_mediers_betydning

Dommedags­skærmen

»Det er fuldstændig vanvittigt, at vi som samfund intet gør for at begrænse børns brug af skærme. Folk er langsomt ved at vågne op, men skaderne på børnenes hjerner kan allerede være uoprettelige,« advarer neurobiolog Michel Desmurget.
https://www.weekendavisen.dk/2019-49/samfund/dommedagsskaermen

Små børns brug af skærme er udbredt og stigende, men for megen skærmtid betyder dårlig hjerneforbindelse til de områder i hjernen, der understøtter sprog- og læsefærdigheder.
Et hold amerikanske forskere fra Cincinnati Children’s Hospital har i en undersøgelse publiceret i tidsskriftet JAMA Pediatrics, fundet en sammenhæng mellem øget skærmbrug og ændringer i hjernen.
Resultatet af undersøgelsen viste, at børn, der brugte skærmen meget, havde mindre velfungerende forbindelser i hjernens hvide substans end børn, der sad under en time om dagen foran skærmen. De observerede hjerneområder, er er områder der understøtter de kognitive evner som fx sprog og læsefærdigheder. (1) (2)
Anbefalinger: daglig skærmtid for børn og teenagere
Herunder følger en kort opsummering af anbefalinger fra WHO (3) og Amerikanske børnelæger, AAP -Academy of American Pediatrics (4). Anbefalingerne gælder for underholdning og ikke læring eller kreativitet. (5)
Børn under 18 måneder
WHO anbefaler ingen skærmtid i denne alder, og AAP kun mobilkontakt til bedsteforældre.
Børn 18 – 24 måneder
Man kan begynde at introducere skærme i barnets liv, men man skal selv være med som voksen.
Børn 2 – 5 år
Max 1 time om dagen: undgå skærm under leg, ved måltider og inden sengetid, hvor skærmen kan forstyrre en rolig putning og god nattesøvn. Begræns spil og apps med højt tempo og mange distraktioner.
Børn 6 – 18 år
Ingen fast anbefaling til tiden foran skærmen. Men forskningen understøtter, at disse ting er vigtige:

 • Hav klare regler om, hvornår der er skærmfri tid og tid til bevægelse, leg, sansning, samtale og samvær uden skærme.
 • Hav tydelige aftaler om, hvilke apps og platforme dit barn må bruge og ikke bruge.
 • Hav nær og løbende dialog med dit barn om indholdet i det, der foregår på skærmen, og følg godt med i, hvad dit barn er optaget af.
 • Sørg for faste regler, som dit barn kan regne med. Faste grænser giver dit barn tryghed og er med til at sikre, at dit barn ikke udvikler afhængighed.

Sundhedsstyrelsen i Danmark har pt. ingen faste anbefalinger til skærmtid på forskellige alderstrin. Ud over at forældre begrænser den daglige tid, når børn er mellem 1 og 4 år for at sikre, at børn får bevæget sig nok. (6)
Kilder:
1) https://illvid.dk/mennesket/hjernen/forskere-flere-timers-daglig-skaermtid-kan-haemme-borns-hjerner
2) https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/article-abstract/2754101
3) https://www.who.int/news/item/24-04-2019-to-grow-up-healthy-children-need-to-sit-less-and-play-more
4) https://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/early/2016/10/19/peds.2016-2593.full.pdf
5) https://sensitiv.dk/boern-og-skaermtid-gode-raad/
6) https://www.sst.dk/da/opgaver/forebyggelse/indsatser/fokusomraader/sundhed-og-digitale-medier/skaermbrug-0-15-aar

Børn bliver dummere

Vores børn bliver dummere ved for megen tid med telefoner og iPads.

Det udtaler hjerneforskeren Michel Desmurget, der i sit hjemland, Frankrig, fører sit eget private korstog mod børn og unges overforbrug af sociale medier og videospil.

”Man kan da godt bilde sig ind, at man hjælper sit toårige barn med at lære engelsk ved at give det en iPad i hænderne og downloade Teletubbies på engelsk. Og man kan lade sig imponere over, hvor gode de er til at bruge mors iPhone. Det er sikkert også rigtigt, at de bliver kvikkere, end hvis man sætter dem ind i et skab. Men hvis jeres børn kan huske kinesiske ord efter at have hørt dem på video, bør I får dem undersøgt, for så har de knald i låget. Sådan fungerer hjernen nemlig ikke.”

Sådan lyder det i en folkeskole i Vienne i det sydøstlige Frankrig, hvor Michel Desmurget (*) holder foredrag og hvis seneste bog, La fabrique du crétin digital (Sådan fremstiller man en digital idiot), er blevet en bestseller. Det skriver Kristelig Dagblad i en artikel fra januar 2020. (1)

”Jeg er virkelig vred. Jeg er virkelig bekymret.”
”Jeg er virkelig vred. Jeg er virkelig bekymret.” siger Desmurget. “Jeg mener helt bogstaveligt, at vi er midt i Aldous Huxleys roman ”Fagre nye verden”. Huxley tog fejl i den antagelse, at vi via genetikken ville skabe borgere, epsiloner som han kaldte dem, som hverken kan eller skal tænke selv. Vi seriefremstiller epsiloner, men via teknologien og overforbruget af skærme.

Hvis der er én ting, man er sikker på, så er det, at børnene får dårligere resultater i skolen, jo længere tid de bruger bag en skærm. En amerikansk undersøgelse taler om et fald på 26 procent i matematikprøver hos børn, der har adgang til en skærm på værelset. De klarede sig bedre, da skærmen blev fjernet. Og det skyldes ikke kun, at de bruger mindre tid på at lave lektier, når de har en skærm. Et tilsvarende tidsforbrug på for eksempel sport har ikke den samme fordummende effekt,” understreger Michel Desmurget.

Børn bliver hyperaktive, når de udsættes for konstant stimulans. Man har også ladet børn læse en tekst og derefter delt dem i to grupper: én, hvor de spiller spil bagefter, og en anden, hvor de ikke spiller spil. Resultatet viser, at de, der har spillet spil, husker mindre af det, de læste, end eleverne i den anden gruppe.”

Industriens modsvar
Han medgiver, at andre undersøgelser tyder på, at skærmforbrug og videospil ikke er skadelig, men tilmed øger koncentrationsevnen og evnen til at træffe beslutninger og lægge strategier.

“Det er det samme mønster, vi har set tidligere med tobak og asbest: Der blev lavet masser af undersøgelser, der konkluderede, at man ikke kunne påvise, at rygning er kræftfremkaldende. Industrien af videospil, iPads, telefoner og de forskellige platforme for indhold har en kæmpemæssig økonomisk interesse i, at vi fortsætter med at bruge skærmene. Derfor skyder vi mistankerne om skadeligheden fra os og venter med at gribe ind, til det er for sent.”

Faldende intelligenskvotient i den vestlige verden
”Undersøgelser viser, at de vestlige befolkninger i de seneste år er gået op til 10 procent tilbage i intelligenskvotient. Vi ved ikke, om det er et varigt fænomen, men det er ikke set før. Der kan også være andre årsager, som miljøpåvirkninger fra for eksempel tungmetaller eller hormonforstyrrende stoffer. Men overforbrug af informationsteknologi hører med til billedet, blandt andet fordi det hæmmer den sproglige udvikling. Og uden sprog kan man være nok så intelligent. Hvis man har samme sprog og koncentrationsevne som en kammusling, bliver man en kammusling og ikke en Einstein.”

Intelligens og elektromagnetisk stråling
Flere undersøgelser har påvist at stråling påvirker hjernen og at unge hjerner får lavere såkaldt non-verbal intelligens. Det gælder en undersøgelse fra 2021: Sammenhæng mellem estimeret dosis af helhjerneradiofrekvenselektromagnetiske felter og kognitiv funktion hos præadolescents og unge (2) og fra 2018: Mobiltelefonstråling kan påvirke hukommelsesevnen hos unge (3). En rapport fra 2020 fra Hollands internationale komité konkluderede ligeledes, at der i begrænset grad er videnskabelig evidens for, at radiofrekvent stråling kan påvirke hjernens signalsystem og at radiofrekvent stråling muligvis kan være årsag til adfærdsændringer og påvirkning af kognitive evner. (4)

*) Michel Desmurget: – Født i 1965 i Lyon, hvor han studerede neurobiologi og kognitiv psykologi. Skrev ph.d-afhandling ved Massachusetts Institute of Technology i USA i 1997, hvorefter han forskede i hjerneskader ved Emory University i Atlanta. – I 2000 blev han forsker ved det franske Institut National de la Santé et de la Rercherche Médicale (Inserm) med speciale i degenerative neurologiske lidelser. I dag forskningsdirektør samme sted. Forfatter til flere populærvidenskabelige bøger, blandt andet ”TV Lobotomie” i 2011 og ”La Fabrique du crétin digital” i 2019. – Gift og har to døtre på 14 og 19 år.

Kilder:
1) https://www.kristeligt-dagblad.dk/liv-sjael/det-er-vaas-tro-boern-boern-med-en-ipad-laerer-bedre-deres-sprog-og-koncentrationsevne
2) https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1438463920306052
3) https://www.eurekalert.org/news-releases/812804
4) https://www.healthcouncil.nl/documents/advisory-reports/2020/09/02/5g-and-health

Synsnedsættelse

Antallet af nærsynede børn er i kraftig stigning både i Danmark og på verdensplan

Hos Synoptik har de i løbet af de sidste fem år oplevet mere end en fordobling i antallet af nærsynede børn. De frygter, at denne stigning kun er begyndelsen, og at vi i fremtiden kommer til at opleve endnu flere nærsynede børn og unge.

– Vi kan se, at udviklingen er gået rigtig rigtig stærkt inden for fem år, og at udviklingen fortsætter. Al forskning tyder på, at det kommer til at fortsætte markant, siger Lars Tandrup, direktør hos Synoptik.

Nærsynethed i en tidlig alder øge risikoen for alvorlige synshandicap som grøn stær, nethindeløsning og sygdom i øjets gule plet.

Det fremgik af en artiklen fra DR i juli 2022. (1)

En konsekvens af overdreven bruge af mobiler og iPads Forskere mistænker at stigningen i børns nærsynethed skyldes skærme – altså brugen af mobiltelefoner og ipads.

– Hvis man kigger på befolkningsgrupper, hvor man ikke på samme måde går i skole og har iPads og telefoner, så er de ikke nærsynede på samme måde overhovedet. En verdensomspændende tendens Et studie fra Syddansk Universitet i 2018 viste, at 18 pct. af børn mellem 14 og 17 år var nærsynede. I tidligere studier lå tallet på omkring 10 pct. Det gør nærsynethed til den mest almindelige årsag til synsforringelse blandt børn i Danmark. Det samme gør sig gældende blandt den voksne del af den danske befolkning, hvor cirka en tredjedel er nærsynede. (2)

Det er ikke kun i Danmark, at børn og unge i høj grad bliver ramt af nærsynethed. WHO, Verdenssundhedsorganisationen under FN, forudser, at der i 2050 vil være mere end 200 millioner flere børn og unge, der lider af nærsynethed.

WHO vurderer også, at 50 procent af jordens befolkning i 2050 vil være nærsynede, og 10 procent af dem vil være svært nærsynede og dermed i højere risiko for alvorlige øjensygdomme. Det svarer altså til 1 milliard mennesker på verdensplan med svær nærsynethed i 2050.

Kilder:
1) Mange børn har svært ved at se langt:
https://www.dr.dk/nyheder/indland/mange-boern-har-svaert-ved-se-langt-udeleg-og-pause-fra-skaerm-og-skolearbejde-kan
2) Øjenforeningen: Stadig flere danske børn lider af nærsynethed (myopi): https://ojenforeningen.dk/artikler/stadig-flere-danske-boern-bliver-naersynede

Overforbrug af Smartphone giver synsnedsættelse hos børn og unge

Det er konklusionen på et nyt metastudie udgivet 8. dec. 2020 i Journal of Medical Internet Research bl.a. med forskere fra Örebro Universitet i Sverige. (1)
Forfatterne gennemgik 14 undersøgelser med i alt 27.110 forsøgspersoner, alle i alderen 9,5 til 26. Resultaterne viste en statistisk signifikant stigning i risikoen for okulære symptomer, herunder nærsynethed, astenopi og øjenoverfladesygdom, især hos børn.
Forfatterne citerer en undersøgelse, der anslåer at 49,8% (4,8 milliarder) og 9,8% (0,9 milliarder) af den globale befolkning lide af nærsynethed eller høj nærsynethed inden 2050. (2)
En undersøgelse, der omfattede børn i alderen 9 – 11 år fra 12 lande, viste at 54,2% af børnene oversteg de anbefalede retningslinjer for skærmtid (≤2 timer om dagen). (3)
Konklusionen på undersøgelsen:
“Lang tids brug af smartphone kan øge sandsynligheden for okulære symptomer, herunder nærsynethed, astenopi og øjenoverflade sygdom, især hos børn. Regulering af brugstid og begrænsning af langvarig brug af smartphones kan forhindre okulære og visuelle symptomer. Yderligere undersøgelser af brugsmønstrene med længere opfølgning på de over tid mulige sammenhænge vil hjælpe med at afklare de detaljerede retningslinjer og anbefalinger til brugen af smartphone hos børn og unge voksne.”
Kilder:
1) https://www.jmir.org/2020/12/e21923/
2) https://www.aaojournal.org/article/S0161-6420(16)00025-7/fulltext
3) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26068231/
Resume findes her:
https://childrenshealthdefense.org/defender/smartphones-kids-higher-risk-impaired-vision/

Børns trivsel

Trivselsoptimering

Vi skal fremme “trivsel”, det er almindeligt anerkendt. Som Thomas Aastrup Rømer skriver i et opslag har ordet skilt sig ud fra den almindelige pædagogiske sammenhæng via Skolereformen 2013.

Efter denne udskilning af ordet, kan man så kvantificerer det og teknificerer det. Det får sit eget liv.

Det kunne man læse i en ritzau-artikel på folkeskolen.dk. Her fremgår det, at flere skoler har testet en trivselsapp bl.a. Søndervangskolen i Favrskov Kommune, hvor viceskoleleder Frank Kejlberg er positiv:

“Denne form for monitorering af elevernes trivsel kan understøtte vores pædagogiske praksis og bekræfte de observationer, som lærere og medarbejdere gør sig. Desuden kan data danne udgangspunkt for gode dialoger med børnene om deres trivsel”, forklarer Jens Nedergaard Bjerre i en pressemeddelelse fra Danish Life Science Cluster for HealthD360.

Han fortæller, at skolen har set flere tilfælde, hvor elever har rapporteret, at de ikke var i godt humør. Samtidig har mobilernes data vist, at de pågældende elever sov for lidt, og det har skabt grobund for en snak om behovet for søvn. Målet med trivselsapp’en På HealthD360 (2) fremgår det:

”Det er målet, at appen kan indgå naturligt i det løbende trivselsarbejde og særligt i de enkelte klasser være værdifuldt for elever og lærere, fx gennem “klasse-trivselsessioner”, hvor man kan se klassens humør, søvnkvalitet mv. og få en åben og løbende dialog om det.”

HealthD360 arbejder med at samle stat, kommune og virksomheder om at digitalisere sundhedsvæsenet. Som Thomas Aastrup Rømer skriver vil man, når man klikker rundt på siden, opdage, at det ikke er pædagogikkens sted og nok heller ikke “trivslens”, tværtimod.

Initiativet forekommer som noget, der er en konsekvens af nedlukningen i marts 2020. Som Rømer noterer: Der er noget smitte-app og noget totalkontrol over stemningen.

Kilder:
1) https://www.folkeskolen.dk/citat-elevtrivsel-it-i-undervisningen/skoler-har-testet-app-hvor-bornene-hver-dag-beskriver-deres-humor/4684388
2) https://healthd360.dk/moods-app-praesenteret-paa-danmarks-stoerste-konference-om-offentlig-digitalisering/

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.