Børn og unge – en særlig udsat gruppe

Børn og unge er særlig sårbare i forhold til elektromagnetisk stråling. De ikke er udvokset men udsættes de for bl.a. Wi-Fi 24/7.