Phonegate

Om grænseværdier se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/graensevaerdier-og-mobiltelefoner/

Phonegate er stiftet af Dr. Marc Arazi (Frankrig). Han lancerede som læge juli 2016 en kampagne om overeksponering af vores mobiltelefoner, som siden er blevet omtalt som Phonegate’s sundheds- og industriskandale. I de sidste femten år har han som læge især været bekymret over sundhedsspørgsmål relateret til mobiltelefoni. Blandt andet var han talsmand for en fransk ngo og forhandler for “Grenelle des ondes” organiseret af den franske regering (2009-2013). Han har grundlagt og været formand for “Phonegate Alert” siden marts 2018 med det formål at informere, beskytte og forsvare de hundreder af millioner mobiltelefonbrugere med støtte fra internationale organisationer, forskere, sundhedspersonale, advokater og journalister. I november 2020 udgav han en bog med titlen “Phonegate”, der gennemgår hans mange års efterforskning.

Fransk Wikipedia sletter siden med “Phonegate” skandalen.
Siden “Phonegate”, der blev oprettet i oktober 2018 og omdøbt til “Marketing of ikke-kompatible mobiltelefoner”, er blevet fjernet. Fra januar 2021 kan du ikke længere finde henvisning til Phonegate industri- og sundhedsskandalen i den franske Wikipedia-encyklopædi.
Beslutningen viser, skriver Phonegate Alert i deres pressemeddelelse fra den 5. februar 2021, hvor stort et problem tilstedeværelsen af disse oplysninger udgør for teleindustrien og for de offentlige myndigheder. Siden offentliggørelsen af siden har nogle Wikipedia-bidragydere gjort alt for at minimere virkningen af denne globale skandale.
Det er desto mere bekymrende, fordi teleindustrien udgør et stort flertal af aktionærerne i de store medier i Frankrig og internationalt. Phonegate skandalen bliver da også stadig helt eller delvist censureret i disse medier.
Formanden for Phonegate Alert Dr. Marc Arazi udtaler:
Det er et alvorligt angreb på anerkendelsen af denne internationale sundheds- og industriskandale. Vi opfordrer til hjælp fra Wikipedia-fællesskabet til at genoprette disse oplysninger så hurtigt som muligt, samtidig med at reglerne for offentliggørelse af den frie encyklopædi overholdes. Det er vigtigt at opretholde pålidelige og uafhængige oplysninger.”
Pressemeddelelsen:
https://www.phonegatealert.org/communique-wikipedia-supprime-la-page-sur-le-scandale-du-phonegate

Skandale om mobilstråling

Den såkaldte “PhoneGate”-skandale udspringer fra en undersøgelse foretaget af den franske regering, som viser at 9 ud af 10 testede telefoner overskrider grænseværdierne. Men ikke nok med det. Den franske regering tilbageholdt oplysningerne.
Først efter en retskendelse har det franske strålingsagentur, National Frequency Agency (ANFR) oplyst, at de fleste mobiltelefoner overskrider regeringens strålingsgrænser, når de testes på den måde de bruges, dvs. i kontakt med kroppen.
Producenterne har ikke pligt til at teste telefonernes strålingsværdier, når de opbevares f.eks. i skjorte- eller bukselommer. Ifølge den franske regeringsundersøgelse blev hundredvis af mobiltelefoner testet i 2015, og 9 ud af 10 telefoner overskred producentens rapporterede teststrålingsniveauer, når de blev gentestet i positioner, hvor telefonen er i kontakt med kroppen. Regeringen nægtede at udlevere testresultaterne helt frem til der forelå en retskendelse. Efter måneders søgsmål fra den franske læge Dr. Marc Arazi, har ANFR d. 1. juni 2017 frigivet detaljerne vedr. mærke, model og testresultater. Arazi’s anmodning om oplysninger blev oprindeligt nægtet. Populære mærker som Apple, Motorola, Samsung og Nokia var blandt de testede mobiltelefon-modeller. Ved afprøvning i kontakt med kroppen, var visse af testresultaterne så meget som det tredobbelte af producentens tidligere rapporterede strålingsniveauer.
http://forskning.dk/skandale-om-mobilstraaling/

Phonegate:
Franske regeringsdata angiver, at mobiltelefoner udsætter forbrugerne for strålingsniveauer højere end fabrikantens krav. 9 ud af 10 testede telefoner overskrider lovgivningsgrænser.
https://ehtrust.org/cell-phone-radiation-scandal-french-government-data-indicates-cell-phones-exposeconsumers-radiation-levels-higher-manufacturers-claim/

Skader mobiltelefoner vores helbred?
Franskmændene bruger i gennemsnit 2/3 timer om dagen på deres telefoner, men hvad ved vi egentlig om deres indvirkning på vores helbred?
Marc Arazi, der grundlagde NGO’en Alert Phonegate, skrev en bog, hvor han fordømmer den manglende gennemsigtighed fra både producenter og myndigheder med hensyn til den eksponering fra mobiltelefoner, som folk rent faktisk bliver udsat for. Siden 2016 har han kæmpet for, at disse data skal offentliggøres.
Disse data blev hemmeligholdt, og det tog en kamp på mere end to år, og alligevel er det ikke forbi, vi begynde først nu at få udvalgte oplysninger om eksponeringsniveauerne. Da disse data blev tilgængelige, opdagede vi straks, at nogle telefoner overskred værdierne ekstremt ift. de opgivne SAR værdier i manualerne, kunne SAR værdien være 10-40 gange højere end det, der blev annonceret af producenten“.
Kilder:
https://www.allodocteurs.fr/bien-etre-psycho/environnement-et-sante/les-telephones-portables-nuisent-ils-a-notre-sante_30645.html

Kontrol af mobiltelefoner

I Frankrig markedsføres mere end 500 mobiltelefonmodeller hvert år i følge www.01net.com. I samme periode kontrolleres kun omkring 60 i gennemsnit af det franske nationale frekvensagentur (ANFR). 85% af smartphones undgår derfor enhver kontrol over det reelle niveau for eksponering af brugere for radiofrekvenser. Mere foruroligende er at de øvrige lande i Den Europæiske Union herunder Schweiz og England undslipper 100% af mobiltelefonerne al kontrol. Selvom EU kommissionen er informeret, beskytter Kommissionen ikke de hundreder af millioner brugere.

Phonegate advarede i juli 2016 Agence Nationale des Fréquences ANFR (det franske nationale frekvens agentur) men først i marts 2018 forpligtede ANFR sig til at offentliggøre alle sine testrapporter, før da havde ingen mobiltelefon nogensinde været underlagt nogen administrativ sanktion.

Siden 2018 og frem til maj 2020 har 23 forskellige smartphone-modeller, der er blevet kontrolleret af ANFR, haft SAR-niveauer for hoved og krop over grænsen på 2 W/kg. Fire modeller er trukket tilbage fra det franske marked. De andre har fået opdateret deres SAR-niveau.

SAR-niveauer meget højere ved reel brug
Tests udført af både ANFR og journalisten Sam Roe for Chicago Tribune har vist, at aktuelle SAR-niveau skal ganges med en faktor fra 3 til 4, målt enten ved direkte hudkontakt eller ved 2 mm’s afstand. En nylig tilbagekaldt Razer Phone 2 nåede over 10 W/kg ved direkte kontakt med huden.
Siden den første rapport i juli 2016 har det franske agentur for fødevarer, miljø og arbejdsmiljø (ANSES) opfordret regeringen til at ændre reglerne om SAR-målinger for at beskytte brugernes og især børns helbred. Det bekræftede ANSES i en rapport, der blev offentliggjort i oktober 2019.

I slutningen af ​​oktober 2019 annoncerede den franske regering en række foranstaltninger, herunder at industrien:
«… forpligter sig til frivilligt at opdatere softwaren til deres modeller, der markedsføres inden anvendelsen af ​​de nylige standarder, som er mere restriktive med hensyn til emissioner.»

Og blandt de øvrige foranstaltninger, blev det foreslået:
”Frankrig vil bede Europa-Kommissionen om at styrke kravene, der gælder for nye mobiltelefoner, der markedsføres. Som anbefalet af ANSES vil regeringen anmode om, at certificeringstestene udføres i kontakt med enheden, og ikke ved 5 mm, som i øjeblikket er tilfældet, så de er mere repræsentative for brugernes reelle eksponering.”

Millioner af skadelige mobiltelefoner findes stadig på markedet og hundredvis af modeller, der udgør sundhedsrisici for brugerne, er fortsat tilladt på det franske og det europæiske marked. De første mobiltelefoner, der bruger 5G teknologi, markedsføres herudover i øjeblikket.

Mere alarmerende internationalt er at Federal Communications Commission (FCC) fortsætter med at give producenterne tilladelse til at måle SAR’er på mobiltelefoner op til 15 mm fra huden. Det amerikanske kontrolagentur har uden nogen begrundelse besluttet at se bort fra de videnskabelige udtalelser fra ANSES og Californiens ministerium for folkesundhed. Europa-Kommissionen er gjort tavs teleindustriens lobbyister. På europæisk niveau er der ingen kontrol, ingen tilbagetrækning af telefoner eller opdateringer, udover de 23 modeller, der kun gælder det franske marked.
Liste over mobiltelefoner i Frankrig der er trukket tilbage eller opsateret:
https://www.phonegatealert.org/en/list-of-mobile-phones-with-non-compliant-sars-removed-or-updated-in-france
https://www.phonegatealert.org/en/press-release-withdrawal-of-the-razer-phone-2-not-seeing-the-forest-for-the-trees

De franske myndigheder tager nu vigtige skridt i retning af mere kontrol med strålingsniveau fra mobiltelefoner samt restriktive anbefalinger til den EU-Kommissionen.

Miljøministeriet, Finansministeriet og Sundhedsministeriet i Frankrig anbefaler nu ud fra et forsigtighesprincip efter at ANSES (The National Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety) publicerede deres vurdering af sundhedseffekter ved mobiltelefoner anvendt tæt på kroppen følgende. Juli 2019.
https://www.phonegatealert.org/en/recommendations-anses-call-upon-public-authorities-industrial-to-face-their-health-responsibilities

1. Frankrig anbefaler at EU-Kommissionen kræver at mobiltelefoners SAR værdi testes i en afstand 0 mm og ikke som nu i afstand 5 mm.
2. Øget og synlig forbrugerinformation om strålingsniveauet fra de enkelte mobiltelefonmodeller.
3. Øget kontrol med mobiltelefonprodukter på markedet
4. Den franske regering satser på frivillig velvilje fra producenternes side om at sænke SAR værdierne på mobiltelefonerne.
Derudover anbefaler den franske regering 6 gode råd til at brugeren reducerer egen strålingspåvirkning: 1. Brug headset / højtaler; 2. Brug tekstbeskeder i stedet for talebeskeder; 3. Brug mobiltelefonen når der er god dækning; 4. Undgå at placere mobiltelefonen ved øret under transport; 5. Vælg mobiltelefon med lav SAR værdi; 6. Undgå lange samtaler
https://www.phonegatealert.org/en/french-ministerial-announcements-an-important-step-in-our-actions-to-protect-the-health-of-mobile-phone-users

Den danske Sundhedsstyrelse reklamerer ikke med sine anbefalinger, man skal vide at de eksisterer for at finde dem på SST´s hjemmeside:
https://www.sst.dk/da/Viden/Straaling/Straaling-i-hverdagen/Mobiltelefoni-og-traadloes-teknologi/Anbefalinger-om-mobilbrug

Fransk test finder i 2015 at 9 ud af 10 mobiltelefoner, overskred de gældende grænseværdi. Der konstateres fortsat overtrædelse af grænseværdien. Mellem april 2018 og oktober 2019 er 18 mobiltelefoner blevet tilbagekaldt.

Mobiltelefoner spiller en central rolle i vores daglige liv. Det kan synes endog meget svært at skulle afskaffe mobilen selvom vi kender risikoen for vores helbred. De offentlige myndigheders ansvar bliver derfor central. Men det er indtil videre ikke herfra vi ser en seriøs informationskampagne eller forebyggelseskampagne. Det bliver allerhøjest til nogle små grynt gemt bort i et lille hjørne.

Til gengæld spiller mobiltelefonindustriens lobbyvirksomhed fuldt ud med argumenter til at påvirke den politiske beslutning. Som kendt fra andre sundhedsskandaler og når der kommer stigende videnskabelig bevismateriale, så køres “tvivlsstrategien” i stilling, ført godt og grundigt af ivrige og godt betalte soldater, uanset om de er “eksperter”, politikere eller “journalister”. Alle disse mennesker sidder bag kulisserne for at miskreditere og misinformerer med det eneste formål at få os til at tro at alt er i den skønneste orden. Men intet er i den skønneste orden.

Ved en fransk test i 2015 af National Frequency Agency (ANFR) blev det afsløret, at 9 ud af 10 mobiltelefoner, overskred de lovgivningsmæssige tærskler for beskyttelse af brugernes sundhed og sikkerhed. Der konstateres fortsat overtrædelse af industriens egne fastsatte grænseværdier.

Siden april 2018 og frem til maj 2020 er 23 forskellige modeller trukket tilbage fra det franske marked, forbudt eller opdateret.

Se også Grænseværdier og mobiltelefoner.

Helt utilstrækkelig kontrol på europæisk og internationalt plan af mobiltelefoner.
Telefonerne markedsføres af deres producenter eller distributører og deres information om SAR leveres udelukkende af virksomhederne.
I Frankrig, hvor der udføres ca. tres tests hvert år, kontrolleres blot en lille del af de mobiltelefoner, der markedsføres, effektivt. I gennemsnit udgør næsten 20% af dem en risiko for brugernes sundhed og sikkerhed. Situationen er meget værre i Europa, hvor det kun er Holland som udfører nogle kontroller, de holdes dog fortrolige. Ingen andre af de europæiske lande udfører kontrol. (11. oktober 2019)
https://www.phonegatealert.org/en/press-release-the-flaws-in-the-control-of-mobile-phones-by-european-and-international-authorities?

Konkrete sager

Den franske telestyrelse, ANFR, tvinger den amerikanske hardwareproducent Razer til at trække smartphonemodellen Razer Phone 2 ud af markedet.
En strålingstest har vist, at Razer Phone 2 kan stråle op til dobbelt så kraftigt som den tilladte grænseværdi (SAR-værdi) på 2 Watt per kilogram.
Razor Phone 2 blev lanceret på markedet 22. oktober 2018. Den er især kendt som en foretrukken smartphonemodel for e-sportsudøvere.
Den franske telestyrelse opfordrer ejerne af en Razer Phone 2-model til at returnere mobiltelefonen til producenten. Razer har oprettet en refusionsformular på sin hjemmeside (henvendt til franske forbrugere).
Hundredvis af mobiltelefon modeller, der trods sundhedsrisici for brugerne, er fortsat tilladt på det franske og det europæiske marked.
https://www.phonegatealert.org/en/press-release-withdrawal-of-the-razer-phone-2-not-seeing-the-forest-for-the-trees
https://tabttraad.home.blog/2020/05/20/overskrider-straalingsgraensen-frankrig-fjerner-telefonmodel-fra-markedet/

ANFR tilbagekalder ECHO Horizon Lite-telefonen.
I en pressemeddelelse offentliggjort den 4. oktober 2019 annoncerede det franske nationale frekvensagentur (ANFR) tilbagetrækning fra markedet samt tilbagekaldelse af ECHO Horizon Lite-telefonen efter at en kontrol af den specifikke absorptionsrate (SAR) afslørede, at den autoriserede grænseværdi var overskredet.
ANFR sanktionerede også det franske distributionsselskab MODELABS MOBILES, der markedsfører denne model, med en administrativ bøde på € 7.500. SAR værdien af Echo Horizon Lite blev målt til 2,38W/kg i maj 2018 og på et højere niveau på 2,84 W/kg, efter at ANFR anmodede om opdatering af telefonen. Så vidt vides, er det første gang, at et firma er sanktioneret økonomisk af denne grund.
Det er den attende smartphone-model, der er fastholdt i Frankrig af ANFR for at overskride SAR værdierne.
https://www.phonegatealert.org/en/press-release-the-flaws-in-the-control-of-mobile-phones-by-european-and-international-authorities

Apple advarer: iPhones kan forstyrre medicinsk udstyr, herunder pacemakere.
Apple reagerede ikke umiddelbart på advarslerne, men har den 23. januar 2021 på deres support side nu offentliggjort, at man udvider de tidligere udstedte sikkerheds oplysninger:
iPhone indeholder magneter samt komponenter og radioer, der udsender elektromagnetiske felter
. Alt MagSafe-tilbehør (der sælges separat) indeholder også magneter – og MagSafe Charger og MagSafe Duo Charger indeholder radioer. Disse magneter og elektromagnetiske felter kan forstyrre medicinsk udstyr.
Medicinsk udstyr såsom implanterede pacemakere og defibrillatorer kan indeholde sensorer, der reagerer på magneter og radioer, når de er i tæt kontakt. For at undgå potentielle interaktioner med disse enheder skal du holde dit iPhone- og MagSafe-tilbehør i sikker afstand fra din enhed (mere end 6 tommer / 15 cm fra hinanden eller mere end 12 tommer / 30 cm fra hinanden, hvis det oplades trådløst). Men kontakt din læge og din enhedsproducent for at få specifikke retningslinjer.” (1)
Sundhedseksperter har længe advaret om ikke at bruge eller holde mobiltelefoner for tæt på implanteret medicinsk udstyr – for eksempel har man advaret om ikke at have mobiltelefonen i skjorte lommer. (2)
Det fremgår bl.a. af en artikel i CNN Business. (3)
Kilder:
1) https://support.apple.com/en-us/HT211900
2) https://www.heartrhythmjournal.com/article/S1547-5271(20)31227-3/fulltext
3) https://edition.cnn.com/2021/01/25/tech/iphone-12-medical-device-interference/index.html

Retssag mod Apple og Samsung
Ifølge Forbes 29. august 2019 er der anlagt en retssag mod Apple og Samsung i Northern District of California efter afsløringer om, at den stråling, der udsendes af smartphones fra begge producenter, overstiger sikkerhedsstandarder – ifølge en test bestilt af Chicago Tribune.
Testene fandt, at “radiofrekvensstrålingseksponering fra iPhone 7 – en af de mest populære smartphones der nogensinde er solgt – blev målt over den lovlige sikkerhedsgrænse og mere end dobbelt så meget, som Apple rapporterede til føderale regulatorer fra sin egen test. “
Også de tre Samsung-telefoner, der blev testet af Tribune overskred grænseværdierne.
Søgsmålet: https://www.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.cand.348059/gov.uscourts.cand.348059.3.0_1.pdf
https://www.forbes.com/sites/zakdoffman/2019/08/24/class-action-lawsuit-hits-samsung-and-apple-over-new-rf-emission-scandal/#4b8d79ef262b

Apple fik medhold – der er ingen ankemulighed
En distriktsdomstol i Californien gav 5. nov. 2020 Apple medhold i, at deres iPhone-modeller ikke overskrider den amerikanske grænseværdi for lovlig udstråling fra telefonernes antenner.
Det fremgår af et offentliggjort retsdokument, som det fremgår af det amerikanske juridiske tidsskrift, Court House News.
Distriktsdommeren lagde vægt på FCC’s testmålinger, da han i sin afgørelse nægtede at lade gruppesøgsmålet gå videre til en føderal domstol. Dermed vinder Apple Inc. foreløbig et gruppesøgsmål, der var rettet imod iPhone-producenten.
USA’s føderale telestyrelse, FCC, havde selv testet de mobiltelefoner, som avisen Chicago Tribune havde testmålt i et godkendt laboratorium. FCC’s testmålinger mødte kritik, fordi det var eksemplarer, der var sendt direkte fra producenterne, som blev udsat for målinger. Chicago Tribune – og senere også advokatfirmaet bag søgsmålet – havde derimod testmål eksemplarer, som var købt i butikker.
Oprindelig havde advokatfirmaet stævnet både Apple og Samsung, men sagen mod Samsung måtte tidligere i år opgives, fordi Samsung med små bogstaver i brugermanualen har sikret sig juridisk mod at blive gruppesagsøgt.
https://tabttraad.home.blog/2020/11/07/apple-vinder-amerikansk-retssag-om-overskridende-iphone-straling/

Phonegate scandal: where are we three years after the alert was launched?
https://www.phonegatealert.org/en/phonegate-scandal-where-are-we-three-years-after-the-alert-was-launched

Apple’s iPhone: widespread deception over the real SAR levels. 9. sept. 2019
https://www.phonegatealert.org/en/apples-iphone-widespread-deception-over-the-real-sar-levels

France Cell Phone Radiation Tests: Make, Model and SAR Radiation Measurements of 379 Phones
https://ehtrust.org/france-cell-phone-radiation-tests-make-model-sar-radiation-measurements-379-phones/

Italien
Domstol beordrer regeringen til at lancere en kampagne for at informere offentligheden om sundhedsrisici ved trådløse telefoner
I en sejr for forsvaret af forsigtighedsprincippet har en italiensk domstol beordret regeringen at lancere en kampagne for at informere offentligheden om sundhedsrisici fra mobiltelefoner og trådløse telefoner.
Kampagnen skal begynde den 16. juli 2019.
https://microwavenews.com/short-takes-archive/italian-decision-precaution

Please follow and like us: