Phonegate

De franske myndigheder tager nu vigtige skridt i retning af mere kontrol med strålingsniveau fra mobiltelefoner samt restriktive anbefalinger til den EU-Kommissionen.

Miljøministeriet, Finansministeriet og Sundhedsministeriet i Frankrig anbefaler nu ud fra et forsigtighesprincip efter at ANSES (The National Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety) publicerede deres vurdering af sundhedseffekter ved mobiltelefoner anvendt tæt på kroppen følgende. Juli 2019. https://www.phonegatealert.org/en/recommendations-anses-call-upon-public-authorities-industrial-to-face-their-health-responsibilities

1. Frankrig anbefaler at EU-Kommissionen kræver at mobiltelefoners SAR værdi testes i en afstand 0 mm og ikke som nu i afstand 5 mm.
2. Øget og synlig forbrugerinformation om strålingsniveauet fra de enkelte mobiltelefonmodeller.
3. Øget kontrol med mobiltelefonprodukter på markedet
4. Den franske regering satser på frivillig velvilje fra producenternes side om at sænke SAR værdierne på mobiltelefonerne.
Derudover anbefaler den franske regering 6 gode råd til at brugeren reducerer egen strålingspåvirkning: 1. Brug headset / højtaler; 2. Brug tekstbeskeder i stedet for talebeskeder; 3. Brug mobiltelefonen når der er god dækning; 4. Undgå at placere mobiltelefonen ved øret under transport; 5. Vælg mobiltelefon med lav SAR værdi; 6. Undgå lange samtaler
https://www.phonegatealert.org/en/french-ministerial-announcements-an-important-step-in-our-actions-to-protect-the-health-of-mobile-phone-users

Den danske Sundhedsstyrelse reklamerer ikke med sine anbefalinger, man skal vide at de eksisterer for at finde dem på SST´s hjemmeside https://www.sst.dk/da/Viden/Straaling/Straaling-i-hverdagen/Mobiltelefoni-og-traadloes-teknologi/Anbefalinger-om-mobilbrug

Fransk test finder i 2015 at 9 ud af 10 mobiltelefoner, overskred de gældende grænseværdi. Der konstateres fortsat overtrædelse af grænseværdien. Mellem april 2018 og oktober 2019 er 18 mobiltelefoner blevet tilbagekaldt.

Mobiltelefoner spiller en central rolle i vores daglige liv. Det kan synes endog meget svært at skulle afskaffe mobilen selvom vi kender risikoen for vores helbred. De offentlige myndigheders ansvar bliver derfor central. Men det er indtil videre ikke herfra vi ser en seriøs informationskampagne eller forebyggelseskampagne. Det bliver allerhøjest til nogle små grynt gemt bort i et lille hjørne.

Til gengæld spiller mobiltelefonindustriens lobbyvirksomhed fuldt ud med argumenter til at påvirke den politiske beslutning. Som kendt fra andre sundhedsskandaler og når der kommer stigende videnskabelig bevismateriale, så køres “tvivlsstrategien” i stilling, ført godt og grundigt af ivrige og godt betalte soldater, uanset om de er “eksperter”, politikere eller “journalister”. Alle disse mennesker sidder bag kulisserne for at miskreditere og misinformerer med det eneste formål at få os til at tro at alt er i den skønneste orden. Men intet er i den skønneste orden.

Ved en fransk test i 2015 af National Frequency Agency (ANFR) blev det afsløret, at 9 ud af 10 mobiltelefoner, overskred de lovgivningsmæssige tærskler for beskyttelse af brugernes sundhed og sikkerhed. Der konstateres fortsat overtrædelse af industriens egne fastsatte grænseværdier.

Siden april 2018 og frem til 11. oktober 2019 er 18 forskellige modeller trukket tilbage fra det franske marked, forbudt eller opdateret.

Se også Grænseværdier og mobiltelefoner.

Manglerne i de europæiske og internationale myndigheders kontrol med mobiltelefoner
Helt utilstrækkelig kontrol på europæisk og internationalt plan af mobiltelefoner. Telefonerne markedsføres af deres producenter eller distributører og deres information om SAR leveres udelukkende af virksomhederne.
I Frankrig, hvor der udføres ca. tres tests hvert år, kontrolleres blot en lille del af de mobiltelefoner, der markedsføres, effektivt. I gennemsnit udgør næsten 20% af dem en risiko for brugernes sundhed og sikkerhed. Situationen er meget værre i Europa, hvor det kun er Holland som udfører nogle kontroller, de holdes dog fortrolige. Ingen andre af de europæiske lande udfører kontrol. (11. oktober 2019)
https://www.phonegatealert.org/en/press-release-the-flaws-in-the-control-of-mobile-phones-by-european-and-international-authorities?

Retssag mod Apple og Samsung
Ifølge Forbes 29. august 2019 er der anlagt en retssag mod Apple og Samsung i Northern District of California efter afsløringer om, at den stråling, der udsendes af smartphones fra begge producenter, overstiger sikkerhedsstandarder – ifølge en test bestilt af Chicago Tribune.
Testene fandt, at “radiofrekvensstrålingseksponering fra iPhone 7 – en af de mest populære smartphones der nogensinde er solgt – blev målt over den lovlige sikkerhedsgrænse og mere end dobbelt så meget, som Apple rapporterede til føderale regulatorer fra sin egen test. “
Også de tre Samsung-telefoner, der blev testet af Tribune overskred grænseværdierne.
Søgsmålet: https://www.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.cand.348059/gov.uscourts.cand.348059.3.0_1.pdf
https://www.forbes.com/sites/zakdoffman/2019/08/24/class-action-lawsuit-hits-samsung-and-apple-over-new-rf-emission-scandal/#4b8d79ef262b

Phonegate scandal: where are we three years after the alert was launched?
https://www.phonegatealert.org/en/phonegate-scandal-where-are-we-three-years-after-the-alert-was-launched

Apple’s iPhone: widespread deception over the real SAR levels. 9. sept. 2019
https://www.phonegatealert.org/en/apples-iphone-widespread-deception-over-the-real-sar-levels

Skandale om mobilstråling
Den såkaldte “PhoneGate”-skandale udspringer fra en undersøgelse foretaget af den franske regering, som viser at 9 ud af 10 testede telefoner overskrider grænseværdierne. Men ikke nok med det. Den franske regering tilbageholdt oplysningerne.
Først efter en retskendelse har det franske strålingsagentur, National Frequency Agency (ANFR) oplyst, at de fleste mobiltelefoner overskrider regeringens strålingsgrænser, når de testes på den måde de bruges, dvs. i kontakt med kroppen.
Producenterne har ikke pligt til at teste telefonernes strålingsværdier, når de opbevares f.eks. i skjorte- eller bukselommer. Ifølge den franske regeringsundersøgelse blev hundredvis af mobiltelefoner testet i 2015, og 9 ud af 10 telefoner overskred producentens rapporterede teststrålingsniveauer, når de blev gentestet i positioner, hvor telefonen er i kontakt med kroppen. Regeringen nægtede at udlevere testresultaterne helt frem til der forelå en retskendelse. Efter måneders søgsmål fra den franske læge Dr. Marc Arazi, har ANFR d. 1. juni 2017 frigivet detaljerne vedr. mærke, model og testresultater. Arazi’s anmodning om oplysninger blev oprindeligt nægtet. Populære mærker som Apple, Motorola, Samsung og Nokia var blandt de testede mobiltelefon-modeller. Ved afprøvning i kontakt med kroppen, var visse af testresultaterne så meget som det tredobbelte af producentens tidligere rapporterede strålingsniveauer.
http://forskning.dk/skandale-om-mobilstraaling/

Phonegate: Franske regeringsdata angiver, at mobiltelefoner udsætter forbrugerne for strålingsniveauer højere end fabrikantens krav. 9 ud af 10 testede telefoner overskrider lovgivningsgrænser.
https://ehtrust.org/cell-phone-radiation-scandal-french-government-data-indicates-cell-phones-exposeconsumers-radiation-levels-higher-manufacturers-claim/

France Cell Phone Radiation Tests: Make, Model and SAR Radiation Measurements of 379 Phones
https://ehtrust.org/france-cell-phone-radiation-tests-make-model-sar-radiation-measurements-379-phones/

Italien
I en sejr for forsvaret af forsigtighedsforhold har en italiensk domstol beordret regeringen at lancere en kampagne for at informere offentligheden om sundhedsrisici fra mobiltelefoner og trådløse telefoner.
Oplysningskampagnen skal begynde den 16. juli 2019.
https://microwavenews.com/short-takes-archive/italian-decision-precaution

Please follow and like us: