Den trådløse stråling kan skade dyrelivet

Den hidtil vigtigste peer reviewed artikel om miljøeffekter af trådløs radiofrekvent stråling.

Artiklen er fra Safer Technology Aotearoa New Zealand, den 13. februar 2022. (1)

Foto: Alexandr BaranetsStockSnap

Sundhedsforskere rejste bekymringer allerede tilbage i 1990’erne om de mulige skadelige virkninger af den trådløse stråling fra mobiltelefoner og mobilmaster, men deres advarsler mødte dengang modstand fra teleselskaber, der var ved at udvikle en megaindustri.

De industristøttede forskere forsikrede, at de sundhedsbekymringer som de føderale agenturer måtte have – især dem, der var centreret om muligheden for, at mikrobølger ved lavt niveau kan forårsage kræft – manglede afgørende beviser. Regulatorerne accepterede deres vurderinger, og alarmklokkerne blev slået fra.

Tre forskere har nu udarbejdet en rapport, der dokumenterer, at den udbredte installation af mobilmaster ​​og antenner genererer elektromagnetiske felter – EMF – der kan være fysiologisk skadelige.

Forskningsrapporten

Rapporten fokuserer på de potentielle påvirkninger af dyreliv, træer, planter og insekter, såsom bier, fordi der ikke er nogen regler, som beskytter dem mod de elektromagnetiske felter, der kommer fra moibilmaster. Beskyttelsen af de vilde dyr bliver endnu mere vigtig nu, da strålingen – radiofrekvent EMF – eskalerer gennem 5G-teknologien, advarer forskerne.

“Der er nødt til at være regulatoriske standarder for at håndtere EMF’er, der påvirker dyrelivet,” siger Albert Manville, pensioneret US Fish and Wildlife Service-biolog og en af ​​dokumentets forfattere. Manville er også adjungeret videnskabsprofessor ved Johns Hopkins University.

Han fortæller, at han forsynede Federal Communications Commission (FCC) med undersøgelser om, hvordan den elektromagnetiske forurening kan skade dyrelivet samt de skridt, der kan tages for at mindske påvirkningerne.

Men FCC har ikke reageret, fortalte Manville og angav, at agenturet har en tendens til at imødekomme den industri, den skal regulere.

“Det er ærgerligt, men sådan er det bare,” sagde han.

FCC svarede ikke på spørgsmål om, hvorvidt de vil overveje at gøre en indsats for at reducere dyrs eksponering for elektromagnetiske felter.

De tre forfattere fandt frem til 1.200 peer-reviewede undersøgelser til brug for udarbejdelsen af den tredelte 210-siders rapport med titlen “Effekter af ikke-ioniserende elektromagnetiske felter på flora og fauna.” Rapporten blev offentliggjort i tidsskriftet Reviews on Environmental Health. (2)

Videnskabsjournalisten Blake Levitt, hovedforfatter af rapporten, sagde, at de fundne og oversete undersøgelser, indeholdt overbevisende forskning om, hvordan levende organismer reagerer ved et lavt niveau af elektromagnetiske felter. Når man sammenholder undersøgelserne bliver enhver påstand om, at EMF’erne ikke forårsager biologiske effekter fejlagtig, sagde hun.

“Vi kastede det hele op i luften og tog det tilbage til et økosystemisk niveau, som virkelig er der, hvor det skulle hen,” sagde Levitt. “Ingen havde gjort det før. Vi har brug for mange flere undersøgelse på lavintensive område.”

EMF og miljøeffekterne

Det omgivende niveau af EMF er steget eksponentielt i det sidste kvarte århundrede, efterhånden som mobiltelefonerne er blevet bredt udbredt, for nu at være et allestedsnærværende og vedvarende miljøforurenende stof, selv i fjerntliggende områder, siger rapporten, og undersøgelser indikerer, at EMF kan påvirke dyrs orientering, migration, fødefund , reproduktion, redebygning, territorialt forsvar, vitalitet, levetid og overlevelse.

EMF’s toksiske virkninger på et dyrs celler, DNA og kromosomer er blevet observeret i laboratorieprøver – og vil derfor gælde for dyrelivet, hedder det i rapporten.

Mange typer dyreliv er udsat for elektromagnetiske felter fra trådløse kilder, såsom hjorte, sæler, hvaler, fugle, flagermus, insekter, padder og krybdyr, hedder det i rapporten. Det er konstateret at mange arter på nogle områder er mere følsomme over for elektromagnetiske felter end mennesker.

Behov for nye reguleringer

Rapporten anbefaler nye love, der inkluderer et redesign af trådløse enheder og infrastruktur for at reducere de stigende omgivende niveauer.

Det sker nu flere måneder efter, at en føderal domstol i Washington, DC, har beordret FCC til at gennemgå sine retningslinjer for trådløs stråling samt begrunde, hvorfor de skulle bibeholde dem, da standarderne ikke er blevet opdateret siden 1996. (3)

Strålingen må ikke forveksles med radioaktivitet , bemærkede retten, og tilføjede, at mikrobølger, der bruges til at transmittere signaler, er lave nok til ikke at opvarme væv i det, der er kendt som “termiske effekter.”

Men medicinske undersøgelser tyder på, at stråling på lave niveaur kan forårsage kræft, reproduktionsproblemer, give nedsat indlæring og motoriske færdigheder, samt forstyrre søvn og nedsat hukommelse.

Historien

Disse undersøgelser og andre blev indsendt til FCC, efter at man efter en udmelding fra 2013 under tidligere præsident Barack Obama genåbnede for en undersøgelse af tilstrækkeligheden af ​​retningslinjerne fra 1996, som var rettet mod at undgå termiske effekter, udtalte retten.

I 2019 anså Trump-administrationen FCC undersøgelsen for unødvendig og sagde, at reglerne fra 1996 var tilstrækkelige og krævede ikke nogen revision.

To dommere kaldte i 2021 beslutningen fra FCC for “vilkårlig og lunefuld”, og udtalte, at FCC traf beslutningen vilkårlig, ignorerede al den præsenterede videnskab og fremsatte intet rimeligt, faktabaseret argument der støttede deres beslutning.

Agenturet undlod ligeledes at se på den teknologiske udvikling i de seneste 25 år, og hvordan graden af ​​eksponering er ændret, skrev dommerne. Og man udtalte videre, at man nægtede at undersøge mulige sundhedseffekter fra elektromagnetiske felter, der falder under den tærskel, der blev fastsat i 1996.

“Når et agentur i kommissionens position bliver konfronteret med beviser for, at dets nuværende regler er utilstrækkelige, eller de faktuelle forudsætninger, der ligger til grund for deres tidligere afgørelse, er udhulet, skal det tilbyde mere for at retfærdiggøre beslutningen om at bevare sine regler end blot konkluderende udtalelser,” skrev dommerne.

“Agenturet skal snarere give en ‘forsikring om, at [det] overvejede de relevante faktorer,” tilføjede de.

“FCC’s modvilje mod at sikre, at de trådløse transmissioner er sikre for menneskers sundhed, strækker sig til dyrelivet, selv når 5G-teknologien tager fart“, udtalte Theodora Scarato, administrerende direktør for Environmental Health Trust, en nonprofit-tænketank, der førte andragendet mod FCC.

Scarato fortalte, at hendes gruppe promoverer dyrelivsrapporten for at udfylde et afgørende hul i tilsynet med den trådløse stråling.

Hun planlægger at indsende rapporten til FCC, i forbindelse med deres nye gennemgang af trådløs stråling, i håb om at rapporten vil blive taget i betragtning og blive overvejet, når der skal udarbejdes fremtidige regler.

Luft skal udpeges som et habitat

Det er nødvendigt at Regulatorerne beslutter, hvor meget de elektromagnetiske felter skal begrænses for at beskytte flora og fauna, sagde hun.

Hvad grænsen er for et menneske vil være forskellig for et dyr”, sagde Scarato.

Undersøgelsen noterer også, at EMF kan forstyrre Jordens naturlige magnetfelter, som fugle, katte, fisk og andre dyr bruger til at navigere og orientere sig.

Master holder EMF væk fra folk på jorden, men efterlader fuglene sårbare, fordi de flyver tæt på senderne og endda sætter sig på dem, sagde Scarato.

“Luft skal udpeges som et levested,” sagde hun. Og EMF skal reguleres som andre forurenende stoffer.”

Transmissionerne kan desorientere bier, hvilket får dem til at gå tabt. De vende ikke tilbage til deres bistader og dør, sagde Manville.

Bierne er allerede truet af pesticider og klimaændringer, sagde han. “De dør efter tusinder af hug.”

Hvis der overgår dem en massedød, kan det være katastrofalt for avlere, der er afhængige af dem til at bestøve afgrøder, tilføjede han.

Manville fortæller, at han som føderal biolog, pressede på for at få indenrigsministeriet til at etablere en miljøvurdering, der dækkede, hvordan nye kilder med trådløs stråling ville påvirke dyrelivet. Indenrigsministeriet var modtagelige i 2014, men forslaget stoppede i Handelsministeriet, som var ansvarlig for internetteknologi. Senere skrottede Trump-administrationen den.

Scarato udtaler, at dette “skelsættende dokument” kan være katalysatoren for at skabe retningslinjer for dyrelivet.

“Udfordringen for os er, at der ikke er et eneste miljøagentur, som overhovedet kigger på videnskaben på nuværende tidspunkt,” sagde hun. Undersøgelsens forfattere “taler for regler, som vi har brug for.”

Tidslinje for overvågningen af den trådløs stråling i USA

Oversigten er fra Environmental Health Trust. (3)

Efter anden verdenskrig: USA begynder robust interagency forskning: 1957 Conference Report1967 Air Force Report1971 Naval Report1978 Report Office of Science & Technology1978 Conference, 1979 Dept of Commerce Report1980 Dept of Energy Report1994 Flyvevåbnets rapport.

1977: Senatshøringer link til udskrift

1978: GAO-rapport: Miljøstyrelsens indsats for at beskytte offentligheden mod miljømæssige ikke-ioniserende strålingseksponeringer.

1979: Høring i USA’s kongres (udskrift 1, 2, 3

1989: Congressional Office of Technological Assessment Report “Biological Effects of Power Frequency Electric and Magnetic Fields” fandt et stigende antal undersøgelser, der tyder på, at selv relativt svage elektriske og magnetiske felter under visse omstændigheder kan producere biologiske ændringer.

1980’erne til 1996:  Environmental Protection Agency (EPA) måler niveauer af trådløs stråling i USA og fik til opgave at udvikle sikkerhedsgrænser. Agenturet udsender resultater i en rapport fra 1984 om biologiske virkninger og en rapport fra 1986 om miljøeksponeringsniveauer.

1993: EPA Radiofrekvensstrålingskonference

1995:  EPA mødes med Federal Communications Commission (FCC) og præsenterer sin plan for at udvikle sikkerhedsgrænser for de potentielt skadelige elektromagnetiske felter, som de trådløse teknologier producerer.
Video explainer.

1996: EPA definansieres fra forskning i EMF’er. Agenturet lukker et projekt, der måler EMF-niveauer i amerikanske byer.

1996: FCC vedtager RF trådløse strålingsregler og sikkerhedsgrænser fra industriforbundne grupper (ANSI / IEEE C95.1-1992 og NCRP’s rapport fra 1986). EHT’s analyse af oprettelsen af amerikanske grænser.

1999: Food and Drug Administration (FDA) anmoder National Toxicology Program om at studere mobiltelefonstråling på grund af manglen på sikkerhedsdata om sundhedsmæssige virkninger af langvarig kronisk eksponering.

2001: GAO-rapport: Forskning og lovgivningsmæssig indsats for mobiltelefonsundhedsspørgsmål, link til det amerikanske senat / repræsentativ pressekonference

2008Det Nationale Forskningsråds rapport “Identifikation af forskningsbehov vedrørende potentielle biologiske eller sundhedsskadelige virkninger af trådløse kommunikationsenheder”

2008: Kongreshøring: Sundhedseffekter af mobiltelefonbrug

2009: Amerikanske senatshøringer om sundhedseffekter af trådløs stråling fra mobiltelefoner

2012Government Accountability Office Report anbefaler, at mobiltelefontestprocedurer revurderes for at sikre, at de afspejler brug i den virkelige verden og er baseret på den nyeste videnskab.

2013: FCC åbner officiel forespørgsel 13-84 og spørger, om RF-grænserne skal opdateres

2013 til 2019: Tusindvis af sider med videnskabelig dokumentation indsendt til FCC i Docket 13-84.

2018: National Toxicology Program frigiver endelige rapporter om store dyreforsøg med kronisk eksponering for mobiltelefonstråling og konkluderer “klare beviser” for kræft. FDA afviser resultaterne. EHT og ekspertforskere skriver FDA med videnskabsbaserede breve, der opfordrer FDA til at trække deres partiske gennemgang tilbage.

2019: FCC’s beslutning 19-126 om ikke at opdatere RF-grænserne fra 1996

2020: Environmental Health Trust (EHT) anlagde sag mod FCC med den begrundelse, at afgørelsen fra 2019 ikke var baseret på tilstrækkelig gennemgang af FCC 13-84-rekorden.

2021:  Den amerikanske appeldomstol i Washington, D.C., beslutter, at FCC skal gennemgå sine retningslinjer fra 1996 og begrunde, hvorfor de ikke skal opdateres.

Bemærkelsesværdige breve fra det amerikanske agentur

1996: EPA-brev om, at amerikanske grænser kun er beskyttende for termiske påvirkninger

1999: Forskere fra amerikanske føderale agenturer i radiofrekvens interagency arbejdsgruppe (RFIWG) skriver IEEE Work Group Chair om kritiske spørgsmål om RF-eksponeringsgrænser 

2002: EPA-brev med angivelse af FCC’s RF-grænser fra 1996 beskytter ikke mod alle effekter

2003: Forskere fra amerikanske føderale agenturer (RFIAWG) skriver igen IEEE om yderligere spørgsmål om IEEEs RF-eksponeringsgrænser. Både brevene fra 1999 og 2003 forbliver ubesvarede.

2014: Det amerikanske indenrigsministeriums brev til National Telecommunications and Information Administration om, at FCC-retningslinjerne er forældede.

Kilder:

1) https://www.safertechnology.co.nz/2022/02/13/report-says-wireless-radiation-may-harm-wildlife/
2) https://www.emf-portal.org/en/article/44977
3) https://ehtrust.org/timeline-of-development-of-safety-limits-for-wireless-radiation-in-us/
For en gennemgang af rapporten se mere her:
https://nejtil5g.dk/dyrelivet/konsekvenser-af-readiofrekvent-straaling-paa-fanua-og-flora/
3) https://www.cadc.uscourts.gov/internet/opinions.nsf/FB976465BF00F8BD85258730004EFDF7/$file/20-1025-1910111.pdf

Se mere her:
Om dyrelivet:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/videnskabelig-reference-vedr-effekter-paa-dyrelivet/
Om planter se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/videnskabelig-forskning-og-undersoegelser-vedr-effekter-paa-planter-og-traeer/
Om Smart Ocean:
https://nejtil5g.dk/smart-ocean-teknologiens-indvirkning-paa-livet-i-havet/

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.