Vil du undgå at tiltrække flåter i skoven – sluk din mobil eller lad den blive hjemme

Når flåtsæsonen går i gang ligger flåterne klar til at springe på både mennesker og dyr for at suge blod. Selvom flåterne er små og de fleste flåtbid er ufarlige, kan de forårsage betydelig skade på menneskekroppen. (1) I årenes løb er der blevet flere af dem og vi møder dem ikke kun på vores gåtur i skoven, men også i byen, hvor der er græs eller tilstrækkelig med grønt.

Klimaændringer og ændringer i landskabet regnes for at være hovedansvarlig for det stigende antal flåter. Ifølge Poznań University of Life Sciences viser den seneste forskning fra det polsk-slovakiske team imidlertid, at elektromagnetisk stråling (EMF), også kan være ansvarlig for at udvide udvalget af flåter. (2) Med den stigende digitalisering bliver EMF mere og mere en altomfattende del i vores miljø.

Mange mennesker lægger stort set aldrig deres smartphones og deres øvrige elektroniske enheder fra sig. “Men næsten ingen er klar over, at den EMF, de udsender, ikke er neutral for kroppen,” fortalte forskerne til PAP, Science in Poland. (3)

Artiklen i PAP er gengivet her efterfulgt af forskningsprojektets Abstrakt samt Introduktion. Efter referencerne er der forslag til andre artikler. Et lille supplement vedr. andre tiltrækningskilder for flåter herunder alkohol er blevet tilføjet.

Foto: Erik KaritsPixabay

Den allestedsværende elektromagnetiske stråling

Forskerne tilføjede, at indtil videre har forskere opdaget de negative virkninger af elektromagnetisk stråling på snesevis af arter af bakterier, dyr og planter. EMF påvirker celler såvel som hele dyre- og menneskelige organismer, hvilket forårsager aktivering af oxidativt stress, ændring i cellulær metabolisme, forstyrrelse af nogle enzymer, ændring i immunresponser, påvirker DNA-ekspression og forstyrrer funktionerne i de nerve-, kardiovaskulære og reproduktive systemer. Udtrykket ‘elektromagnetisk forurening’ eller ‘elektrosmog’ blev opfundet for at understrege, hvor allestedsnærværende denne faktor er i vores miljø samt dens indvirkning på organismer.

Også flåter påvirkes

Nylige videnskabelige undersøgelser har vist, at det elektromagnetiske felt også påvirker flåter og tiltrækker dem som en magnet. Interessant nok betyder infektion med farlige bakterier at EMF bliver endnu mere attraktiv for flåter. Forskningsresultater om dette emne er netop offentliggjort i specialtidsskriftet Ticks and Tick-borne Diseases. Hovedforfatteren af forskningsdokumentet er Martyna Frątczak, en veterinærmedicinsk studerende ved Poznań University of Life Sciences. Otte personer fra seks videnskabelige institutioner var involveret i udarbejdelsen (Poznań University of Life Sciences, University of Szczecin og University of Zielona Góra, Pavol Jozef Šafárik University i Košice, Technical University of Košice og University of Veterinary Medicine i Košice).

Professor Piotr Tryjanowski fra Poznań University of Life Sciences sagde: “Det undersøgte spørgsmål er ekstremt tværfagligt, og derfor er der behov for samarbejde mellem repræsentanter for mange discipliner: dyrlæger, parasitologer, elektroingeniører og endelig biologer med speciale i avanceret statistik.”

Forfatterne af undersøgelsen undersøgte, hvordan EMF påvirkede adfærden hos flåten Ixodes ricinus, der primært er kendt for overførsel af borreliose (forårsaget af bakterier af slægten Borrelia) samt rickettsiosis (forårsaget af bakterier af slægten Rickettsia) og flåtbåren hjernebetændelse (forårsaget af vira). Analysen viste, at flåter blev tiltrukket af 900 MHz-stråling. Denne strålingslængde bruges i de fleste mobile enheder, inklusive smartphones.

Bakterier påvirker flåtens reaktion på EMF

Endnu mere overraskende er at flåter inficeret med bakterier af Borrelia og Rickettsia arter er mere tilbøjelige til at bevæge sig mod EMF.

Hvorfor reagerer flåter på elektromagnetisk stråling? Det er sandsynligvis relateret til deres magnetiske sans, den sjette sans, der er almindelig i dyreverdenen, som har udviklet sig som reaktion på jordens geomagnetiske felt. Kunstig elektromagnetisk stråling kan forstyrre denne sans og øge flåtmobiliteten. Derudover er der mistanke om, at naturlig elektromagnetisk stråling, hvoraf små mængder genereres produceret af enhver levende organisme, hjælper flåter med at opdage værter, foreslår forskere. Det vides dog ikke, i hvilken udstrækning dette kan være en nyttig funktion, fordi flåter hovedsageligt er afhængige af lugtinformationen, når de vælger værten, og de detekterer også fugt, varme og kuldioxid fra den indkommende potentielle vært.

Forfatterne af undersøgelsen indrømmer, at det næste puslespil er virkningen af bakterier, der bæres af flåter på reaktionen på elektromagnetisk stråling. “I starten kan det virke absurd, men det er værd at bemærke, at flåter har udviklet sig sammen med deres patogener i tusinder af år. Mange flåtpatogener kan manipulere deres værter, ændre deres stofskifte, fertilitet og endda påvirke miljøpræferencer. Så tilsyneladende påvirker nogle af dem flåtens reaktion på elektromagnetiske stimuli, hvilket får dem til at bevæge sig mod disse stimuli endnu mere villigt end normalt,” sagde forskerne.

De tilføjede: “Det er bestemt dårlige nyheder for folk, der ikke kan undvære deres telefoner, selv i naturen. Men gode nyheder for dem, der siger, at for en fuldstændig hvile er det bedst at lade telefonen blive hjemme eller i bilen og nyde lyden af træer og de syngende fugle i skoven i stedet for lyden af indgående beskeder.”

Noter:

1) De fleste flåtbid er ufarlige og ved ca. 98 % af alle flåtbid, sker der ingen smitte. I Danmark er op til 15 % af flåterne smittet med en bakterie, som hedder Borrelia burgdorferi. Borreliose er en sygdom, som i første række fører til et lokalt udslæt, men som i nogle tilfælde også kan føre til, at centralnervesystemet angribes. Mere alvorlige komplikationer er hjernehindebetændelse (meningitis), lammelse i den ene side af ansigtet og betændelse i hjertets muskulatur. Der kan også overføres et virus (TBE) som giver hjernebetændelse, i Danmark forekommer TBE hyppigst på Bornholm, men der er beskrevet tilfælde af TBE i Nordsjælland, nærmere bestemt Tokkekøb Hegn og Tisvilde Hegn. 

2) I en forskningsartikel fra 2017 offentliggjorde forskere fra Polen og Slovakiet resultater om forbindelsen mellem elektromagnetisk stråling og fordelingen af flåter: “Vi fandt ud af, at flåter foretrak det elektromagnetiske felt med en frekvens på 900 MHz – præcis den, der bruges i mobiltelefoner,” fortalte Dr. Viktoria Majlathova fra Institut for Parasitologi ved det slovakiske videnskabsakademi til The First News. “Mobilmaster skabte derimod et elektromagnetisk felt med en frekvens, der afskrækkede flåter.”

3) Science in Poland (scienceinpoland.pap.pl) er den største offentlige informationstjeneste om polsk videnskab. Tilgængelig på både polsk og engelsk

Forskningsrapporten

‘Infected Ixodes ricinus ticks are attracted by electromagnetic radiation of 900 MHz’, Martyna Frątczak, Institut for Zoologi, Poznań University of Life Sciences, Poland, et al. Offentliggjort den 19. marts 2020.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1877959X19301979?via%3Dihub

Abstrakt

Det elektromagnetiske felt (EMF) er kendt for at påvirke funktionerne i nerve-, kardiovaskulære og reproduktive systemer hos mange dyr, herunder flåter. Formålet med denne undersøgelse var at teste flåternes opførsel i nærvær af radiofrekvent EMF. Til testning blev der anvendt 160 voksne han- og 140 voksne hun-flåter uden fodret Ixodes ricinus. Individer blev udsat for 900 MHz EMF i det strålingsskærmede rør (RST). Flåter blev tiltrukket af det bestrålede område. Denne effekt var signifikant stærkere for flåter inficeret med Rickettsia spp., hvilket tyder på, at patogener kan ændre flåternes reaktion på miljømæssige stimuli. Disse resultater fører til spørgsmålet om, hvorvidt menneskeskabt EMF kan have indflydelse på I. ricinus-aktiviteten og som sådan være en medvirkende faktor til de igangværende ændringer i udbredelsen af flåten og dens patogener, der i øjeblikket observeres i Europa og andre steder.

Introduktion

Det elektromagnetiske felt (EMF) kan forstås som kombinationen af et elektrisk felt og et magnetfelt. Kunstig EMF skabes gennem strømmen af elektricitet langs en leder, som det er tilfældet omkring højspændingsledninger og elektriske transformationssystemer. Hovedkilder til den menneskeskabte EMF er radiostationer, tv-antenner, mobilmaster, smartphones og andre private elektroniske enheder (Singh og Kaur, 2014; Yalçın og Erdem, 2012). Antallet af abonnenter på mobilkommunikationstjenester har allerede overskredet størrelsen af den menneskelige befolkning, da folk ofte bruger mere end en mobilenhed (Alsmadi et al., 2018). Højfrekvent elektromagnetisk stråling fra sådanne kunstige kilder er et alvorligt miljøforurenende stof, der forårsager et stort spektrum af uønskede ændringer på både cellulært og systemisk niveau i bakterier, planter og dyr. EMF er kendt for at aktivere cellulær oxidativ stress og ændre cellulær metabolisme, direkte påvirke aktiviteten af nogle enzymer, ændre immunresponser, påvirke nukleinsyreekspression og forstyrre funktionerne i mange dyrs nerve-, kardiovaskulære og reproduktive systemer (Balmori, 2009; Blank og Goodman, 2009; Hiscock et al., 2017; Singh og Kaur, 2014; Yalçın og Erdem, 2012). EMF’s indflydelse på fysiologi og adfærd hos nogle organismer, såsom flåter, er dog endnu ikke grundigt undersøgt og forstået.

Flåter er obligatoriske hæmatofagiske leddyr, og Ixodes ricinus, den mest udbredte hårde flåtart i Europa, er kendt for at overføre patogener som Borrelia burgdorferi sensu lato, som forårsager Lyme borreliose, og Rickettsia helvetica og Rickettsia monacensis, som begge forårsager rickettsiose eller plettet feber (Rizzoli et al., 2014). Fordelingen, populationstætheden og aktiviteten af I. ricinus i Europa vides at ændre sig konstant, og dens forekomst bemærkes i stigende grad at være tættere forbundet med menneskelige befolkningscentre, hvilket øger risikoen for menneskelig kontakt med parasitten (Daniel et al., 2009; Jaenson et al., 2012; Jore et al., 2014; Medlock et al., 2013; Sréter et al., 2005).

Borrelia spp. og Rickettsia spp. inficeret I. ricinus er blevet observeret i europæiske grønne byområder, hvor eksponeringen for både mennesker og husdyr er meget høj (Rizzoli et al., 2014). Ændringer i fordelingen og forlængelsen af søgeaktiviteten i løbet af året af I. ricinus flåter er også blevet bemærket (Sréter et al., 2005; Medlock et al., 2013). Disse ændringer bidrager normalt til en række interagerende faktorer, såsom arealdække og arealanvendelse, klima, overflod og fordelingen af dyreliv og menneskelig aktivitet (Medlock et al., 2013). Det kan imidlertid ikke udelukkes, at tilstedeværelsen af EMF-forurening i miljøet også kan udløse ændringer i flåternes fordeling og aktivitet.

Støtte til hypotesen om, at EMF kan påvirke flåtfysiologi og adfærd, omfatter det faktum, at EMF har vist sig at påvirke udviklingen af Hyalomma asiaticum flåter. I dette tilfælde forlængede laveffekt mikrobølgestråling larvernes udklækning fra 3 til 20 dage, øgede aktivitetsvarigheden af klækkede larver med 17-24 dage og reducerede overlevelsen af ufodrede larver og nymfer med 4-10 dage (Korotkov et al. al., 1996). EMF-eksponering undertrykker desuden udviklingen af fodrede larver og fodrede nymfer ved 22 °C, men påvirkede ikke ufodrede flåter (Korotkov et al., 1999). Endvidere har 900 MHz radiofrekvens-EMF vist sig at påvirke adfærden hos Dermacentor reticulatus-flåter. I dette tilfælde inducerede eksponering for 900 MHz EMF udtryk for specifikke rykkende bevægelser af både hele kroppen og det første par ben på søgende flåter (Vargová et al., 2017). Ved hjælp af et strålingsskærmet rør (RST) har Vargová et al. (2018) vist, at flåter tiltrækkes af 900 MHz RF-EMF, og at de undgår 5000 MHz RF-EMF, hvor flere flåter vælger et område bestrålet med 900 MHz RF-EMF end et ikke-bestrålet område (0 MHz). Da 900 MHz RF-EMF blev erstattet med 5000 MHz RF-EMF, valgte alle tægerne det ikke-bestrålede område (0 MHz). Som sådan demonstrerede disse arbejder (Vargová et al. loc cit.), at D. reticulatus-flåter er i stand til at fornemme specifikke EMF-frekvenser og konkluderede, at menneskeskabt EMF kan påvirke flåtens adfærd og distribution.

Mens flåter tydelige mærker og reagerer på EMF, er der ikke desto mindre mangel på information om virkning af infektion med specifikke patogener på flåtens adfærd i forhold til EMF. Flåter som værter fungerer i meget tæt forbindelse med en række potentielle menneskelige smittestoffer, som kan påvirke flåtens fysiologi, adfærd og aktivitet. For eksempel er nogle flåtbårne patogener kendt for at inducere transkriptionel omprogrammering i inficerede flåter for at manipulere dem, en strategi, der hjælper patogenerne med at tidligere sig i de bedst egnede omgivelser og betingelser. Blandt de patogener, der påvirker flåter på denne måde, er Anaplasma phagocytophilum, Ehrlichia chaffeensis, B. burgdorferi og tick-borne encephalitis virus (TBEV) (Cabezas-Cruz et al., 2017). Som sådan er det således muligt, at sådanne patogener også kan påvirke deres flåtværters sensoriske evner, og at de kan påvirke måden, hvorpå flåterne reagerer på EMF.

Formålet med denne undersøgelse var eksperimentelt at teste I. ricinus flåters evne til at mærke en menneskeskabt EMF med en frekvens på 900 MHz, at undersøge, om de tiltrækkes mod det bestrålede område, og at afgøre, om denne effekt er den samme for begge køn og for inficerede og ikke-inficerede flåter. Vi vælger at teste infektionseffekter med B. burgdorferi s. l. og Rickettsia spp., som begge er almindelige og vigtige humane patogener vektoriseret af flåter, samt at vurdere de opsummerede virkninger af coinfektion med disse patogener.

Udvalgte referencer:

Flåter og andre tiltrækningsfaktorer herunder alkohol

Hypotesen om, at alkoholforbrugere kan være attraktive for flåter mere end ædru individer, har en vis basis i undersøgelser vedrørende andre blodsugende leddyr, som reagerer på lignende stimuli, der sætter sig fast (Figur 1). Det har f.eks. vist sig, at mennesker i kort tid efter alkoholindtagelse tiltrækker flere myg end dem som ikke gør det (Shirai et al., 2002). Det diskuterer en forskningsartikel fra december 2021, hvor et par af de ovennævnte forskerne også indgår:

“Anekdotiske observationer tyder på, at ligesom i tilfældet med tiltrækning af myg, er folks tiltrækningskraft over for flåter også underlagt variation i befolkningen. Indtil videre har der dog kun været lidt forskning i folks individuelle tiltrækningskraft for flåter. Det har vist sig, at flåter af Amblyomma americanum-arten under kontrollerede forhold blev mere tiltrukket af luft udåndet af kvinder end af mænd (Josek et al., 2019). Det er muligt, at potentielle metaboliske forskelle mellem mænd og kvinder, eller kønshormoner, spiller en vigtig rolle i at gøre et individ mere attraktivt for flåter, men der er brug for flere undersøgelser i fremtiden. En gennemgang af den tilgængelige litteratur indikerer et stort behov for undersøgelser med fokus på sammenhænge mellem alkoholforbrug og flåtbid og forekomst af flåtbårne sygdomme i den menneskelige befolkning. Der er mange mulige måder, hvorpå disse sundhedsproblemer kan relateres. Detaljerede eksperimenter er nødvendige for at forstå mulig individuel tiltrækningskraft for flåter og andre vektorer og måder, hvorpå alkoholen kan påvirke den. En yderligere sammenligning, der er værd at forstå, er kønsrelateret forskel i folks tiltrækningskraft over for flåter og myg. Selvom alkohol er forbundet med de meget mere åbenlyse farer (som bilulykker eller udvikling af leverproblemer), kan det være en fordel for forebyggende medicin at finde ud af, hvis det også er en risikofaktor for skovflåtbårne og andre vektorbårne sygdomme. Bevidsthed om en sådan mulighed kunne tilskynde folk til bedre beskyttelse mod flåter, når de nyder tid i grønne områder.

Læs også:

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.