Forbindelsen mellem mobilkommunikation og insektdødelighed synes at være sandsynlig

Forbindelsen mellem mobilmaster og insektdødelighed er sandsynlig. Konsekvenser for bl.a. reproduktion, kropsfunktioner, adfærd og flyveevne.